Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 0,95 5,34 1,03
WIGWIG r40
99,47% 24,13% 0,83 3,99 1,10
WIG20WIG20 r35
77,57% 15,29% 1,07 10,49 0,99
WIG30WIG30 r35
86,73% 19,89% 1,13 10,47 1,06
MWIG40MWIG40 r40
15,51% 37,03% 1,76 10,72 1,37
MIS80MIS80 r40
3,51% 0% 1,20 9,62 0,55
SWIG80SWIG80 r40
3,98% 20,05% 1,08 7,21 0,57
NCIndexNCIndex r40
0,47% 12,68% 1,60 11,34 0,69
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
26,99% 20,48% 0,69 2,79 1,94
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
1,09% 12,37% 1,70 7,43 0,54
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
2,08% -3,65% 1,54 10,65 0,99
WIG-DIVWIG-DIV r40
48,26% 0% 1,23 11,75 1,06
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
9,35% -14,77% 0,57 7,70 0,63
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,01% 137,51% 1,22 4,22 1,22
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,32% 39,99% 0,89 8,92 0,79
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,39% 0% 1,28 8,32 1,18
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,18% 23,83% 0,95 20,82 0,88
WIG-MOTOWIG-MOTO r35
0,75% 0% 2,50 16,31 0,89
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,94% 31,95% 0,91 4,94 2,27
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,76% 0% 4,10 25,95 1,59
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
14,39% 28,06% 1,08 10,41 0,53
WIG-PLWIG-PL r40
97,63% 0% 1,19 10,27 0,95
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,63% 23,39% 1,19 10,27 0,95
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
1,05% 54,42% 1,34 5,28 0,65
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
3,12% -7,21% 0,98 11,50 1,07
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,85% 84,64% 1,43 4,08 0,80

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,15% 202,73% 0,893223362866549%0,89 5,32557294739179%5,33 2,53100933356398%2,53
Finanse>DeweloperzyFinanse>Deweloperzy r40
0,94% 8,04% 0,465828369156304%0,47 3,59881280798464%3,60 1,18781652633287%1,19
Finanse>InneFinanse>Inne r40
1,14% 82,52% 2,67359401224379%2,67 11,7544669169039%11,75 4,78632527870555%4,79
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,33% 33,28% 1,98551915217643%1,99 8,57724736159583%8,58 3,72809179481076%3,73
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,76% 9,93% 1,83875187502%1,84 11,5453073827596%11,55 1,48069590305365%1,48
Handel i usługi>EnergetykaHandel i usługi>Energetyka r40
9,40% 5,69% 0,684011496111333%0,68 6,74222239061521%6,74 0,872191983559754%0,87
Handel i usługi>Handel detalicznyHandel i usługi>Handel detaliczny r35
6,82% 4,76% 5,45117388202643%5,45 27,3116358710114%27,31 1,63532920968138%1,64
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,89% 22,93% 2,1389275780037%2,14 13,0404315206112%13,04 0,525969640374456%0,53
Handel i usługi>Hotele i restauracjeHandel i usługi>Hotele i restauracje r40
0,48% 68,08% 3,66081274334432%3,66 19,700288857858%19,70 2,02534501489606%2,03
Handel i usługi>InformatykaHandel i usługi>Informatyka r40
2,38% 51,57% 6,05174191010338%6,05 14,8734307676427%14,87 5,65534987316818%5,66
Handel i usługi>InneHandel i usługi>Inne r40
1,00% 75,88% 2,60138167650146%2,60 6,73481597245254%6,73 1,17126298043224%1,17
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r35
1,56% 22,89% 1,36758713331333%1,37 8,05636634079156%8,06 1,65161805533736%1,65
Handel i usługi>TelekomunikacjaHandel i usługi>Telekomunikacja r35
2,01% -12,71% 0,642120553977216%0,64 43,3602845877193%43,36 0,750052370300968%0,75
Przemysł>BudownictwoPrzemysł>Budownictwo r35
1,07% 9,65% 5,15702411228395%5,16 -12,7302629481634%-12,73 8,85943755604987%8,86
Przemysł>ChemicznyPrzemysł>Chemiczny r40
2,12% -23,80% 1,83813288076698%1,84 12,2372149931823%12,24 1,13615012476194%1,14
Przemysł>DrzewnyPrzemysł>Drzewny r35
0,33% 48,74% 2,04371388222307%2,04 12,051312208495%12,05 0,942886232566553%0,94
Przemysł>Elektromasz.Przemysł>Elektromasz. r40
0,64% 8,91% 1,71364012596822%1,71 5,07858076877895%5,08 1,13016774414626%1,13
Przemysł>FarmaceutycznyPrzemysł>Farmaceutyczny r40
0,26% 2627,97% 0,349781804911295%0,35 3,69150682304207%3,69 0,325935290092325%0,33
Przemysł>InnePrzemysł>Inne r45
0,01% -5,94% 1,28254091451496%1,28 13,373775503447%13,37 1,1864843754588%1,19
Przemysł>LekkiPrzemysł>Lekki r35
0,07% 53,13% 1,35819391166944%1,36 5,23563947099305%5,24 1,88052862439891%1,88
Przemysł>Mat. budowlanychPrzemysł>Mat. budowlanych r40
0,14% 25,31% 1,85923801413201%1,86 11,6812300061927%11,68 1,99002951958972%1,99
Przemysł>MetalowyPrzemysł>Metalowy r35
0,92% 80,82% 1,9390235390079%1,94 5,93803241751499%5,94 1,09457147692303%1,09
Przemysł>MotoryzacyjnyPrzemysł>Motoryzacyjny r40
0,50% 60,39% 1,51157112453561%1,51 9,52516543686978%9,53 0,745846101345195%0,75
Przemysł>PaliwowyPrzemysł>Paliwowy r40
14,44% 41,68% 1,082119217132%1,08 11,2538011771125%11,25 1,26316723636558%1,26
Przemysł>SpożywczyPrzemysł>Spożywczy r40
1,06% 14,86% 8,32854530012261%8,33 7,06837874914992%7,07 0,997411664926188%1,00
Przemysł>SurowcowyPrzemysł>Surowcowy r40
15,10% 129,33% 1,30059045580424%1,30 -3,61405144290288%-3,61 1,21256797560528%1,21
Przemysł>Tworzyw sztucznychPrzemysł>Tworzyw sztucznych r40
0,05% 53,52% 1,11189994069533%1,11 6,47169124508081%6,47 0,693010157078482%0,69

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d