Skład sektora: Inne - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Skład sektora: Inne

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Spółka Średnia ocena Rating Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Obserwuj
06MAGNA
r35
388,501672303194 AAA 00000000999999932,87-66,13% 00000000999999999,180,18 00000000999999997,03-1,97 00000001000000000,901,90
Dodaj spółkę do obserowowanych
APLITT
r35
373,437649520326 AAA 00000000999999945,28-53,72% 00000000999999999,610,61 00000000999999983,04-15,96 00000001000000000,811,81
Dodaj spółkę do obserowowanych
BEST
r50
259,692974277998 BBB 00000001000000088,0289,02% 00000001000000000,411,41 00000001000000002,983,98 00000001000000001,672,67
Dodaj spółkę do obserowowanych
BMPAG
r35
171,151820174604 CCC+ 00000000999999975,08-23,92% 00000000999999999,660,66 00000000999999993,02-5,98 00000001000000001,342,34
Dodaj spółkę do obserowowanych
CAPITAL
r35
369,478554128097 AAA 00000000999999995,59-3,41% 00000000999999999,580,58 00000001000000001,922,92 00000001000000001,292,29
Dodaj spółkę do obserowowanych
CASHFLOW
r25
-78,0551295601868 D 00000000999999939,62-59,38% 00000000999999999,390,39 00000000999999998,04-0,96 00000001000000000,731,73
Dodaj spółkę do obserowowanych
EUROHOLD
r40
220,868531179717 B+ 00000001000000005,606,60% 00000000999999999,870,87 00000000999999997,40-1,60 00000000999999999,130,13
Dodaj spółkę do obserowowanych
EVEREST
r50
570,825339722349 AAA 00000000999999923,44-75,56% 00000000999999999,120,12 00000000999999995,59-3,41 00000001000000159,00160,00
Dodaj spółkę do obserowowanych
FASTFIN
r35
308,989900685803 XXX 00000001000000124,00125,00% 00000000999999999,660,66 00000001000000001,712,71 00000001000000000,421,42
Dodaj spółkę do obserowowanych
IFCAPITAL
r30
269,220319668625 XXX 00000001000000009,3410,34% 00000000999999999,420,42 00000001000000012,2713,27 00000001000000007,048,04
Dodaj spółkę do obserowowanych
IMPERA
r40
451,251703409763 AAA 00000000999999999,000 00000000999999999,510,51 00000000999999992,22-6,78 00000001000000012,2913,29
Dodaj spółkę do obserowowanych
KREDYTIN
r40
315,272073276748 AAA 00000000999999996,50-2,50% 00000001000000000,101,10 00000001000000005,296,29 00000001000000002,233,23
Dodaj spółkę do obserowowanych
KREZUS
r40
124,68270001738 CCC- 00000000999999954,84-44,16% 00000001000000003,864,86 00000001000000008,429,42 00000001000000022,5923,59
Dodaj spółkę do obserowowanych
KRUK
r45
346,714966256598 AAA 00000001000000044,6245,62% 00000001000000003,874,87 00000001000000015,5716,57 00000001000000005,646,64
Dodaj spółkę do obserowowanych
MCI
r35
298,818087184772 AA+ 00000000999999980,84-18,16% 00000000999999999,450,45 00000000999999974,04-24,96 00000001000000009,4210,42
Dodaj spółkę do obserowowanych
MDIENERGIA
r35
175,207419154341 CCC+ 00000001000000025,6726,67% 00000001000000006,207,20 00000001000000030,6631,66 00000001000000000,301,30
Dodaj spółkę do obserowowanych
OPENFIN
r40
221,288464028146 B+ 00000000999999968,82-30,18% 00000000999999999,400,40 00000000999999996,18-2,82 00000000999999999,410,41
Dodaj spółkę do obserowowanych
PBSFINANSE
r25
343,302470189074 AAA 00000000999999941,12-57,88% 00000000999999999,680,68 00000000999999972,34-26,66 00000001000000000,671,67
Dodaj spółkę do obserowowanych
PEMANAGER
r00
-nieskończoność 00000000999999940,60-58,40% 00000000999999999,000,00 00000000999999999,000,00 00000000999999999,000,00
Dodaj spółkę do obserowowanych
PRAGMAFA
r40
303,532153222964 AAA 00000001000000005,796,79% 00000000999999999,940,94 00000001000000003,194,19 00000000999999999,070,07
Dodaj spółkę do obserowowanych
PRAGMAINK
r50
277,195915637688 A 00000001000000002,103,10% 00000000999999999,540,54 00000001000000001,692,69 00000000999999999,070,07
Dodaj spółkę do obserowowanych
PROVIDENT
r50
-nieskończoność 00000000999999966,86-32,14% 00000000999999999,000,00 00000000999999999,000,00 00000000999999999,000,00
Dodaj spółkę do obserowowanych
RUBICON
r25
nie jest liczbą D 00000001000000005,966,96% 00000000999999999,350,35 00000000999999997,57-1,43 00000000999999999,740,74
Dodaj spółkę do obserowowanych
SKYLINE
r40
338,170140466542 AAA 00000001000000079,0080,00% 00000000999999999,360,36 00000001000000156,89157,89 00000001000000000,561,56
Dodaj spółkę do obserowowanych
SOHODEV
r40
268,394370177729 A- 00000001000000051,9452,94% 00000000999999999,600,60 00000001000000305,08306,08 00000001000000008,949,94
Dodaj spółkę do obserowowanych
STARHEDGE
r45
746,811379718103 AAA 00000001000000042,9043,90% 00000000999999999,400,40 00000000999999993,76-5,24 00000001000001033,181034,18
Dodaj spółkę do obserowowanych
TOPMEDICA
r50
nie jest liczbą D 00000001000000017,1818,18% 00000000999999999,260,26 00000000999999998,99-0,01 00000000999999999,050,05
Dodaj spółkę do obserowowanych
VINDEXUS
r35
344,374704979059 AAA 00000001000000046,8147,81% 00000000999999999,650,65 00000001000000003,344,34 00000001000000000,711,71
Dodaj spółkę do obserowowanych
YOLO
r40
370,477556028922 AAA 00000001000000056,0057,00% 00000000999999999,990,99 00000001000000014,7015,70 00000001000000003,254,25
Dodaj spółkę do obserowowanych


Pokaż/Ukryj Legendę


Legenda

Spółka nazwa skrócona notowanej spółki, wchodzącej w skład danej gałęzi rynku. Jest to nazwa według klasyfikacji GPW, przekazywana w komunikatach i notowaniach. Uwaga, może się ona różnić od pełnej nazwy spółki, a także od trzyliterowego skrótu tzw. tickera. Kolor nazwy oznacza: niebieski - wprowadzone pełne dane oraz Rating na poziomie inwestycyjnym (BBB i więcej); czerwony - nie wprowadzone pełne dane lub Rating na poziomie poniżej BBB. Więcej informacji o Ratingu znajduje się niżej.
Średnia ocena jest to średnia wszystkich wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl tej spółce.
Rating aktualna ocena wiarygodności kredytowej wystawiona zgodnie z metodologią Z"-score na podstawie ostatniego sprawozdania kwartalnego spółki. Ocena jest podawana literowo w standardzie agencji ratingowych. Wynik BB- i niższy oznacza ryzyko kredytowe powyżej poziomu akceptowanego dla inwestycji bezpiecznych. Wynik BBB i wyższy oznacza ryzyko kredytowe na poziomie bezpiecznym. Uwaga: rating nie jest gwarancją stabilności, wypłacalności ani rentowności inwestycji w akcje.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w akcje spółki na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych, bez uwzględnienia kosztów transakcji (prowizje, opłaty za rachunek maklerski). Uwzględnia splity oraz straty na odcięciu praw poboru, zaś nie uwzględnia zysków z dywidendy oraz teoretycznych zwrotów z wykupienia praw poboru.
Aktualne C/WK cena jednej złotówki kapitałów własnych spółki. Wskaźnik poniżej 1 może oznaczać, że spółka jest niedoszacowana. Należy jednak ocenić to na tle innych spółek z danej gałęzi, a także przyjrzeć się trendowi firmy pamiętając, że wartość księgowa pochodzi z ostatniego opublikowanego raportu i od tego czasu mogła spaść. Wartość wskaźnika znacznie się różni pomiędzy branżami z uwagi na odmienną charakterystykę ich biznesów.
Kroczące C/ZO 12m cena rynkowa jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Mówi ile lat potrzeba aby firma generując zysk z działalności podstawowej na obecnym poziomie, zgromadziła kwotę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej firmy. Taka interpretacja nie ma jednak praktycznego sensu, gdyż niewiele spółek zwraca kapitał akcjonariuszom. Na co dzień wskaźniki typu C/Z oznaczają po prostu mnożniki wyceny, jaką przykłada rynek do danej spółki, biorąc jako podstawę wyceny zysk roczny. Zysk jest jednak wielkością memoriałową i może nie oddawać rzeczywistych wyników firmy, a także jest łatwy do sterowania. Dlatego w StockWatch.pl wykorzystujemy jako podstawę zysk operacyjny. Pozwala odrzucić zdarzenia jednorazowe oraz efekt działań nieoperacyjnych (takich jak na przykład przeszacowanie wartości majątku albo zyski z lokat lub różnic kursowych). Pomijany jest też wpływ podatku dochodowego. Porównanie spółek na podstawie wskaźnika C/ZO daje bardziej przejrzysty obraz ich rynkowej wyceny, która wynika ze spodziewanego tempa wzrostu zysku w najbliższych okresach. Wskaźnik ten bardzo się różni pomiędzy branżami, od wartości jednocyfrowej do ponad czterdziestu.
Kroczące C/P 12m cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej spółki, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na porównanie spółek nie osiągających zysku do rynkowych oczekiwań, iż zyski te wkrótce się pojawią. Bowiem zyskowność - szczególnie w młodych firmach - bierze się z szybkiego osiągnięcia odpowiednio dużych przychodów, które po wyjściu firmy z etapu inwestowania w etap dojnej krowy, skutkują osiągnięciem wysokiej rentowności. Drugi przypadek to firmy z cyklicznych sektorów, takich jak producenci samochodów czy linie lotnicze, charakteryzujące się naprzemiennymi kilkuletnimi okresami zysków i strat. Wskaźnik C/P pozwala je porównywać także w trakcie negatywnych okresów cyklu. Jego dodatkową zaletą jest to, że jest praktycznie niemożliwy do zmanipulowania przez księgowych i zarządy spółek. Doświadczenie mówi, że wartość powyżej 2 oznacza przeszacowanie akcji. Wskaźniki C/ZO i C/P są ze sobą powiązane w ten sposób, że podzielenie jednego przez drugi daje rentowność operacyjną. Można to zrobić samemu i łatwo ocenić czy jest ona wystarczająca i realistyczna. Marże poniżej 10% są na pewno alarmujące, a marże powyżej 30% na pewno nie są na dłuższą metę do utrzymania.

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 62
  • ROE większe od 30% - znaleziono 28
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 125

Dane aktualne na 20.02.2017

AD.bx ad3d