Dywidendy - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

Dywidendy

Dywidendy

Dla wielu inwestorów dywidendy są podstawową przesłanką inwestowania w akcje. Dywidenda jest bowiem wypłatą z zysku rocznego spółki, przekazywaną w gotówce na rachunek inwestora. Stanowi więc namacalną korzyść z posiadania akcji, w przeciwieństwie do wirtualnej korzyści, jaką jest wzrost wartości poprzez wzrost kursu giełdowego.

Spółek wypłacających regularnie dywidendę jest niewiele, jakaś część robi to nieregularnie. StockWatch.pl śledzi wszystkie komunikaty i wiadomości dotyczące dywidend i zbiera je na tej podstronie. Oprócz tego informacje o dywidendach dostępne są na stronach poszczególnych spółek.

Aby skutecznie stosować strategię dywidendową, trzeba znać daty ustalenia prawa do dywidendy oraz sposób rozliczania akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Warto też śledzić wielkość poszczególnych dywidend, aby określić czy aktualny kurs akcji jest wystarczająco atrakcyjny.

Zapoznaj się z Poradnikiem StockWatch.pl dotyczącym dywidend

Dywidendy - wiadomości ze spółek

Dywidendy - komunikaty spółek

Spółka Data Publikacji Tytuł komunikatu
RONSON 2017-01-18 Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy
CDRL 2016-12-30 Wypłata zaliczek na poczet dywidendy w spółkach zależnych
INDATA 2016-12-23 Aktualizacja polityki dywidendy
ERBUD 2016-12-22 Dywidenda Nadzwyczajna.
SANTANDER 2016-12-20 Banco Santander, S.A. hereby announces that on 1 February 2017 it will pay a third interim dividend out of 2016 profit
ECHO 2016-12-20 Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016
ECHO 2016-12-19 Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016
ROPCZYCE 2016-12-19 Aktualizacja polityki dywidendy

Kalendarium dywidend

Wybierz rok:    
Spółka Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
ERBUD od 2016-01-01
do 2016-12-31
1,17 3,90% 2017-01-09 2017-01-05 proponowana
2017-01-23
SANTANDER od 2016-01-01
do 2016-12-31
0,24 1,06% proponowana
2017-02-01

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d