Merit Invest SA [MERIT] - komunikaty spółki - wyniki - Analiza fundamentalna spółki - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

krs web
MEI 0,20 zł (+0,00%)
MERIT - kurs z dnia 23-06-2016 17:03

Komunikaty spółki Merit Invest SA

  Okres: od:   do:
Kategoria Data Publikacji Tytuł komunikatu
Transakcje insidera lub znaczącego inwestora 2016-06-24 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA - Korekta raportu 8/2016
Transakcje insidera lub znaczącego inwestora 2016-06-24 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA
Transakcje insidera lub znaczącego inwestora 2016-06-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
Walne Zgromadzenie 2016-06-22 WZ- wykaz akcjonariuszy
Zmiany w kadrze zarządzającej 2016-06-22 powołanie członków RN
Zmiany w kadrze zarządzającej 2016-06-22 odwołanie członków do RN
Pozostałe 2016-06-22 WZ - odstąpienie przez od rozpatrzenia 21 i 22 punktu porządku obrad
Pozostałe 2016-06-22 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiana statutu
first first
1/3[20]
first first
Przeglądaj wszystkie komunikaty spółki Merit Invest SA
"Komunikaty są kategoryzowane maszynowo na podstawie słów kluczowych. Jeśli widzisz bzdurę, zgłoś do nas »

line

Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu

Przychody kwartalne 0,02 mln zł, spadek o 29.6% kw/kw Stan gotówki w kasie 0,01 mln zł, spadek o 37.5%
Przychody z 12 miesięcy mln zł, spadek o 6.3% kw/kw Zaciągnięte kredyty nie dotyczy
Zysk netto kwartalny -0,04 mln zł, wzrost o 37.1% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23% , spadek o 30.45 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy -0,3 mln zł, wzrost o 7.7% kw/kw  

Analiza DuPonta

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału własnego -109,93% -1,9% 6,53%
Obciążenie podatkowe Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Obciążenie odsetkowe Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Marża operacyjna Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rotacja aktywów Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Poziom lewarowania Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza aktywności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 0 55 65
Cykl rotacji należności Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl operacyjny Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl konwersji gotówki Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza płynności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 2,83 1,75 1,88
Wskaźnik płynności szybki Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza rentowności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży -239,5% 17% 26,58%
Rentowność działalności operacyjnej Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rentowność brutto Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rentowność netto Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa DE GIRO
Dom Maklerski Banku BPS PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Ostatnio zaktualizowane dane

Najnowsze sprawozdanie finansowe

rap 2014-08-14 17:45 MERIT: Raport za II kwartał 2014 roku | Zobacz »
Zobacz wszystkie sprawozdania spółki

Terminy kolejnych sprawozdań
2016-08-12 jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za drugi kwartał
2016-11-14 jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał

Informacje ogólne

Na giełdzie od 46 miesięcy
Liczba akcji 2 654 500
Free float 22,26%
Kapitalizacja 0,53 mln zł
Wartość księgowa 0,18 mln zł
Zysk operacyjny -0,20 mln zł
Przychody 0,12 mln zł
Zysk netto -0,27 mln zł
Główny akcjonariusz
MS2 Stępień Mirosław 45,19%
gCh
AD.bx ad3b

Wskaźniki finansowe

Aktualne C/WK 3,02
Kroczące C/ZO -2,68
Kroczące C/P 4,46
Kroczące C/Z -1,94

Zmiana 12m -9,09%
Śr. płynność dzienna 0,10%
Zakres wahań kursu 159,39%
Potencjał zmiany kursu [b.d.]
Beta kursu [b.d.]

Tempo wzrostu przychodów Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) Dostępne tylko w abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Dostępne tylko w abonamencie
Dług netto / EBITDA Dostępne tylko w abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 4,83
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) Dostępne tylko w abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) Dostępne tylko w abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 23-06-2016
Dane finansowe z dnia: 06-06-2016
AD.bx ad3d