Merit Invest SA [MERIT] - komunikaty spółki - wyniki - Analiza fundamentalna spółki - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

krs web
MEI 0,30 zł (-9,09%)
MERIT - kurs z dnia 26-08-2016 11:32

Komunikaty spółki Merit Invest SA

  Okres: od:   do:
Kategoria Data Publikacji Tytuł komunikatu
Wyniki 2016-08-12 SA-Q2
Wyniki 2016-08-10 Raport miesięczny za lipiec 2016 r.
Znacząca umowa 2016-07-27 zawarcie umowy na modernizację serwisu internetowego
Pozostałe 2016-07-13 raport za czerwiec
Rozwój firmy 2016-07-06 nabycie znaczących aktywów
Znacząca umowa 2016-07-05 zawarcie znaczącej umowy z VoiceFinder SA
Wejście znaczącego inwestora lub insidera 2016-07-01 nabycie akcji przez Dorotę Denis-Brewczyńska
Wejście znaczącego inwestora lub insidera 2016-07-01 nabycie akcji przez Dorotę Denis-Brewczyńska
first first
1/3[19]
first first
Przeglądaj wszystkie komunikaty spółki Merit Invest SA
"Komunikaty są kategoryzowane maszynowo na podstawie słów kluczowych. Jeśli widzisz bzdurę, zgłoś do nas »

line

Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu

Przychody kwartalne 0,02 mln zł, spadek o 29.6% kw/kw Stan gotówki w kasie 0,01 mln zł, spadek o 37.5%
Przychody z 12 miesięcy mln zł, spadek o 6.3% kw/kw Zaciągnięte kredyty nie dotyczy
Zysk netto kwartalny -0,04 mln zł, wzrost o 37.1% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23% , spadek o 30.45 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy -0,3 mln zł, wzrost o 7.7% kw/kw  

Analiza DuPonta

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału własnego -109,93% -2,53% 6,69%
Obciążenie podatkowe Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Obciążenie odsetkowe Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Marża operacyjna Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rotacja aktywów Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Poziom lewarowania Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza aktywności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 0 58 64
Cykl rotacji należności Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl operacyjny Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl konwersji gotówki Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza płynności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 2,83 1,66 1,8
Wskaźnik płynności szybki Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza rentowności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży -239,5% 17,03% 26,51%
Rentowność działalności operacyjnej Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rentowność brutto Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rentowność netto Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa DE GIRO
Dom Maklerski Banku BPS PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Najnowsze sprawozdanie finansowe

rap 2014-08-14 17:45 MERIT: Raport za II kwartał 2014 roku | Zobacz »
Zobacz wszystkie sprawozdania spółki

Terminy kolejnych sprawozdań
2016-11-14 jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał

Informacje ogólne

Na giełdzie od 48 miesięcy
Liczba akcji 2 654 500
Free float 22,15%
Kapitalizacja 0,80 mln z³
Wartość księgowa 0,18 mln z³
Zysk operacyjny -0,20 mln z³
Przychody 0,12 mln z³
Zysk netto -0,27 mln z³
Główny akcjonariusz
MS2 Dorota Denis-Brewczyńska 55,11%
gCh
AD.bx ad3b

Wskaźniki finansowe

Aktualne C/WK 4,52
Kroczące C/ZO -4,02
Kroczące C/P 6,69
Kroczące C/Z -2,91

Zmiana 12m 30,43%
Śr. płynność dzienna 0,04%
Zakres wahań kursu 120,54%
Potencjał zmiany kursu [b.d.]
Beta kursu [b.d.]

Tempo wzrostu przychodów Dostêpne tylko w abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) Dostępne tylko w abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Dostępne tylko w abonamencie
Dług netto / EBITDA Dostêpne tylko w abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 4,83
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) Dostępne tylko w abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) Dostępne tylko w abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 26-08-2016
Dane finansowe z dnia: 06-06-2016
AD.bx ad3d