Alchemia SA [ALCHEMIA] - komunikaty spółki - wyniki - Analiza fundamentalna spółki - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

krs web
ALC 4,50 zł (+0,90%)
ALCHEMIA - kurs z dnia 24-04-2015 17:00

Komunikaty spółki Alchemia SA

  Okres: od:   do:
Kategoria Data Publikacji Tytuł komunikatu
Wyniki 2015-04-24 formularz skonsolidowanego raportu rocznego
Wyniki 2015-04-24 formularz raportu rocznego
Terminy raportów okresowych 2015-04-21 Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego i raportu jednostkowego za rok obrotowy 2014.
Transakcje insidera lub znaczącego inwestora 2015-04-02 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
Pozostałe 2015-03-26 Zmiana wpisu zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
Znacząca umowa 2015-03-19 Informacja dotycząca umów znaczących.
Znacząca umowa 2015-03-18 Informacja dotycząca umów znaczących.
Sprawy kadrowe 2015-03-06 Zakończenie sporu zbiorowego.
first first
1/4[31]
first first
Przeglądaj wszystkie komunikaty spółki Alchemia SA
"Komunikaty są kategoryzowane maszynowo na podstawie słów kluczowych. Jeśli widzisz bzdurę, zgłoś do nas »

line

Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu

Przychody kwartalne 230,06 mln zł, spadek o 4,5% kw/kw Stan gotówki w kasie 4,85 mln zł, spadek o 45,2%
Przychody z 12 miesięcy 988 mln zł, spadek o 1,1% kw/kw Zaciągnięte kredyty 111,65 mln zł, spadek o 2%
Zysk netto kwartalny 9,49 mln zł, wzrost o 96,3% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 32% , spadek o 1,29 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy 15 mln zł, wzrost o 43,6% kw/kw  

Analiza DuPonta

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału 2,56% 6,82% 8,12%
Obciążenie podatkowe Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Obciążenie odsetkowe Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Marża operacyjna Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rotacja aktywów Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Poziom lewarowania Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Wskaźnik lewarowania Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza aktywności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 84 100 68
Cykl rotacji należności Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl operacyjny Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Cykl konwersji gotówki Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza płynności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 1,82 1,6 1,84
Wskaźnik płynności szybki Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie


Analiza rentowności

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży 7,83% 18% 27,14%
Rentowność działalności operacyjnej Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rentowność brutto Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie
Rentowność netto Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie Dostępne tylko w abonamencie

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa DE GIRO
Dom Maklerski Banku BPS Notoria PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Ostatnio zaktualizowane dane

Najnowsze sprawozdanie finansowe

rap 2015-04-24 17:18 ALCHEMIA: formularz skonsolidowanego raportu rocznego | Zobacz »
Zobacz wszystkie sprawozdania spółki

Terminy kolejnych sprawozdań
2015-05-15 skonsolidowany - I kwartał
2015-08-03 skonsolidowany - półrocze
2015-11-13 skonsolidowany - III kwartał

Informacje ogólne

Na giełdzie od 206 miesięcy
Liczba akcji 200 000 000
Free float 14,71%
Kapitalizacja 900 mln zł
Wartość księgowa 642,76 mln zł
Zysk operacyjny 20,76 mln zł
Przychody 987,53 mln zł
Zysk netto 15,35 mln zł
Główny akcjonariusz
MS2 Roman, Krzysztof Karkosik (poprzez Impexmetal SA) 65,96%
gCh
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,04%
WIG-PL 0,04%
WIG-POLAND 0,04%
WIG50 0,37%
SWIG80 0,54%
AD.bx ad3b

Wskaźniki finansowe

Aktualne C/WK 1,40
Kroczące C/ZO 43,35
Kroczące C/P 0,91
Kroczące C/Z 58,64

Zmiana 12m -12,45%
Śr. płynność dzienna 0,05%
Zakres wahań kursu 12,54%
Potencjał zmiany kursu Dostępne tylko w abonamencie
Beta kursu 0,44

Tempo wzrostu przychodów Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów (ROA) Dostępne tylko w abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Dostępne tylko w abonamencie
Dług netto / EBITDA Dostępne tylko w abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 7,64
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) Dostępne tylko w abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) Dostępne tylko w abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 24-04-2015
Dane finansowe z dnia: 24-04-2015
AD.bx ad3d