StockWatch.pl - najbliższe wykupy obligacji Catalyst - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

Najbliższe wykupy obligacji

Poniżej prezentujemy dziesięć obligacji o najniższej bieżącej zapadalności. Obligatariusz powinien otrzymać zwrot wartości nominalnej w zamian za wykupywane obligacje w dacie wykupu. Jeżeli data wykupu wypadnie w dzień wolny od pracy to wtedy emitent jest zobowiązany zapłacić w pierwszym dniu roboczym, który nastąpi po dacie wykupu. Dzień ostatniego notowania jest ustalany zazwyczaj 8 dni roboczych przed datą wymagalności.

Kliknij w nazwę emitenta aby poznać jego ekwiwalent ratingu kredytowego, informacje i wiadomości. Kliknij w nazwę obligacji aby poznać jej wszystkie szczegółowe dane oraz przeprowadzić analizę rentowności inwestycji.

Najbliższe wykupy obligacji

Emitent Ekwiw. ratingu Nazwa obligacji Data wykupu Zapadalność
Skarb Państwa brak WZ0117 2017-01-25 0,02
PCZ SA XXX PCZ0117 2017-01-31 0,03
Poznańska 37 SPV Sp. z o.o. brak POA0117 2017-01-31 0,06
Poznańska 37 SPV Sp. z o.o. brak POB0117 2017-01-31 0,06
Dom Development SA AA+ DOM0217 2017-02-02 0,03
Victoria Dom SA brak VDM0217 2017-02-04 0,03
PCC Autochem Sp. z o.o. brak AUT0217 2017-02-05 0,03
BBI Development SA BBB BBI0217 2017-02-07 0,04
Unified Factory SA brak UFC0217 2017-02-09 0,04
Integer.pl SA CCC+ ITG0217 2017-02-10 0,04

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b

Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d