Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 0,98 6,32 1,08
WIGWIG r40
99,52% 28,92% 0,82 4,94 1,10
WIG20WIG20 r35
76,90% 20,34% 1,18 9,90 1,08
WIG30WIG30 r35
86,37% 25,15% 1,25 9,90 1,16
MWIG40MWIG40 r40
15,84% 41,46% 1,93 10,87 1,49
MIS80MIS80 r40
3,57% 0% 1,25 9,96 0,57
SWIG80SWIG80 r40
4,30% 24,66% 1,14 7,55 0,60
NCIndexNCIndex r40
0,48% 24,31% 1,64 12,43 0,64
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
27,47% 22,51% 0,63 3,55 1,86
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
1,25% 18,41% 1,91 8,30 0,61
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
2,07% 4,43% 1,61 11,13 1,04
WIG-DIVWIG-DIV r40
47,99% 0% 1,34 11,43 1,14
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
9,01% -3,74% 0,62 8,29 0,69
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,51% 132,84% 1,40 4,22 1,41
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,29% 43,15% 0,94 9,24 0,83
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,40% 0% 1,45 15,39 1,35
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,19% 19,38% 1,03 21,02 0,96
WIG-MOTOWIG-MOTO r35
0,72% 0% 2,57 16,73 0,91
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,96% 32,99% 0,94 4,98 2,27
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,68% 0% 4,15 28,78 1,65
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
14,08% 49,64% 1,16 8,90 0,58
WIG-PLWIG-PL r40
97,71% 0% 1,30 10,01 1,04
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,71% 28,35% 1,30 10,01 1,04
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
1,04% 49,34% 1,39 5,50 0,68
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
3,14% -15,84% 1,00 9,67 1,01
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,84% 70,94% 1,49 4,26 0,83

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,62% 26,86% 0,960664469535414%0,96 5,87386531835252%5,87 2,74424582330975%2,74
Finanse>DeweloperzyFinanse>Deweloperzy r40
0,94% 12,12% 0,468415333800846%0,47 3,47035948961031%3,47 1,18735568419287%1,19
Finanse>InneFinanse>Inne r40
1,12% 67,86% 2,64169908649625%2,64 13,012973089879%13,01 4,83827472519482%4,84
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,34% 26,05% 1,98230220239179%1,98 8,50702937122569%8,51 3,68101038185225%3,68
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,30% 6,36% 1,96137072119%1,96 12,3152167376723%12,32 1,57943746009909%1,58
Handel i usługi>EnergetykaHandel i usługi>Energetyka r40
9,06% 16,22% 0,717303586204435%0,72 6,46372851588889%6,46 0,913958194097702%0,91
Handel i usługi>Handel detalicznyHandel i usługi>Handel detaliczny r35
6,59% 13,54% 5,56547958117443%5,57 31,4574164276623%31,46 1,77872737463449%1,78
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,86% 10,32% 2,11013300641102%2,11 12,4068410102166%12,41 0,506572200673889%0,51
Handel i usługi>Hotele i restauracjeHandel i usługi>Hotele i restauracje r40
0,54% 97,59% 3,97436016004156%3,97 21,4504792954118%21,45 2,12297087511092%2,12
Handel i usługi>InformatykaHandel i usługi>Informatyka r40
2,40% 71,24% 7,03804937307919%7,04 16,1498106914171%16,15 6,14966264812186%6,15
Handel i usługi>InneHandel i usługi>Inne r40
1,00% 90,96% 2,93295743624835%2,93 7,78075833252897%7,78 1,27936907843731%1,28
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r35
1,62% 8,07% 1,24809932252838%1,25 9,45976544668369%9,46 1,37314353891695%1,37
Handel i usługi>TelekomunikacjaHandel i usługi>Telekomunikacja r35
1,93% -24,37% 0,678938774952547%0,68 8,82377456643176%8,82 0,756860736007772%0,76
Przemysł>BudownictwoPrzemysł>Budownictwo r40
1,22% 22,86% 6,18870172475048%6,19 -7,9410348164139%-7,94 14,7255710154395%14,73
Przemysł>ChemicznyPrzemysł>Chemiczny r40
2,11% -15,16% 1,94499998639638%1,94 12,7068765181597%12,71 1,19693502648104%1,20
Przemysł>DrzewnyPrzemysł>Drzewny r35
0,32% 46,24% 2,29185431153878%2,29 13,5093483078367%13,51 1,05579969768471%1,06
Przemysł>Elektromasz.Przemysł>Elektromasz. r40
0,68% 9,18% 1,92284010057353%1,92 5,85887654191307%5,86 1,30870448023375%1,31
Przemysł>FarmaceutycznyPrzemysł>Farmaceutyczny r40
0,27% 755,81% 0,381671213646798%0,38 4,16980513077616%4,17 0,344656004971912%0,34
Przemysł>InnePrzemysł>Inne r45
0,01% -18,58% 1,11731872221656%1,12 12,9717677809366%12,97 0,982543478464853%0,98
Przemysł>LekkiPrzemysł>Lekki r35
0,07% 30,33% 1,34942885609434%1,35 5,47226039695124%5,47 1,92515094615639%1,93
Przemysł>Mat. budowlanychPrzemysł>Mat. budowlanych r40
0,15% 17,22% 1,87526820304539%1,88 12,6184306366977%12,62 1,52757916574317%1,53
Przemysł>MetalowyPrzemysł>Metalowy r35
0,98% 89,70% 2,02758233902845%2,03 6,65889633322061%6,66 1,13005082176313%1,13
Przemysł>MotoryzacyjnyPrzemysł>Motoryzacyjny r40
0,51% 67,07% 1,64252919601403%1,64 9,96986093294339%9,97 0,78861096710456%0,79
Przemysł>PaliwowyPrzemysł>Paliwowy r40
14,12% 48,67% 1,16941482493142%1,17 11,0195777682908%11,02 1,0681400680042%1,07
Przemysł>SpożywczyPrzemysł>Spożywczy r40
1,06% 19,37% 6,06178118861493%6,06 7,10028286329684%7,10 1,08698361466264%1,09
Przemysł>SurowcowyPrzemysł>Surowcowy r40
15,59% 125,02% 1,47692867284452%1,48 -4,23548737233467%-4,24 1,39428584977978%1,39
Przemysł>Tworzyw sztucznychPrzemysł>Tworzyw sztucznych r40
0,06% 50,32% 1,12953012731014%1,13 6,43968165375019%6,44 0,692042607265129%0,69

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d