Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 0,95 5,36 1,04
WIGWIG r40
99,47% 27,01% 0,83 3,99 1,10
WIG20WIG20 r35
77,66% 19,14% 1,08 10,57 0,99
WIG30WIG30 r35
86,77% 23,57% 1,14 10,54 1,07
MWIG40MWIG40 r40
15,47% 37,71% 1,75 10,64 1,36
MIS80MIS80 r40
3,49% 0% 1,20 9,55 0,55
SWIG80SWIG80 r40
3,95% 20,96% 1,07 7,19 0,56
NCIndexNCIndex r40
0,47% 13,39% 1,61 11,44 0,69
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
27,04% 25,49% 0,69 2,80 1,94
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
1,09% 11,49% 1,69 7,39 0,54
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
2,08% -1,93% 1,54 10,63 0,99
WIG-DIVWIG-DIV r40
48,31% 0% 1,23 11,78 1,06
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
9,40% -11,17% 0,57 7,73 0,64
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
14,92% 147,69% 1,23 4,22 1,23
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,33% 42,97% 0,90 8,94 0,79
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,38% 0% 1,28 8,32 1,17
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,18% 25,93% 0,94 20,63 0,87
WIG-MOTOWIG-MOTO r35
0,75% 0% 2,51 16,34 0,89
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,93% 32,13% 0,90 4,90 2,25
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,77% 0% 4,16 26,34 1,61
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
14,40% 29,00% 1,07 10,37 0,53
WIG-PLWIG-PL r40
97,62% 0% 1,19 10,30 0,96
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,62% 26,32% 1,19 10,30 0,96
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
1,05% 55,11% 1,34 5,26 0,65
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
3,17% -5,90% 0,99 11,58 1,07
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,85% 82,18% 1,42 4,06 0,79

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,20% 217,68% 0,899709705483984%0,90 5,38149078906506%5,38 2,54484793417849%2,54
Finanse>DeweloperzyFinanse>Deweloperzy r40
0,93% 33,47% 0,461462549679447%0,46 3,56968157976554%3,57 1,17085160802166%1,17
Finanse>InneFinanse>Inne r40
1,14% 52,65% 2,63391318419777%2,63 11,4059761227653%11,41 4,72411291152725%4,72
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,33% 28,98% 1,88712461578138%1,89 8,15709874615595%8,16 3,51834378108305%3,52
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,77% 13,00% 1,8414059626%1,84 11,5619720874114%11,56 1,48283316619316%1,48
Handel i usługi>EnergetykaHandel i usługi>Energetyka r40
9,45% 8,08% 0,688017767075694%0,69 6,66902680697673%6,67 0,87750057779407%0,88
Handel i usługi>Handel detalicznyHandel i usługi>Handel detaliczny r35
6,81% 3,14% 5,59322034357917%5,59 27,6698306329695%27,67 1,67995940815308%1,68
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,88% 21,64% 2,14436511602944%2,14 13,4051281722977%13,41 0,537914447569572%0,54
Handel i usługi>Hotele i restauracjeHandel i usługi>Hotele i restauracje r40
0,49% 51,46% 3,62931091908933%3,63 19,479782211959%19,48 2,02612912861224%2,03
Handel i usługi>InformatykaHandel i usługi>Informatyka r40
2,37% 53,53% 6,00755729270674%6,01 14,7668257989316%14,77 5,60155763891315%5,60
Handel i usługi>InneHandel i usługi>Inne r40
1,00% 96,96% 2,62751211621387%2,63 6,86099611047412%6,86 1,16996201647572%1,17
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r35
1,56% 25,84% 1,37651490380711%1,38 7,99445405588285%7,99 1,66400819716326%1,66
Handel i usługi>TelekomunikacjaHandel i usługi>Telekomunikacja r35
2,05% -11,07% 0,646066881510517%0,65 42,6913065106941%42,69 0,759131243049854%0,76
Przemysł>BudownictwoPrzemysł>Budownictwo r35
1,06% 6,49% 5,14790788417445%5,15 -13,0531322057152%-13,05 8,85902641782681%8,86
Przemysł>ChemicznyPrzemysł>Chemiczny r40
2,12% -22,62% 1,82513327627905%1,83 12,2826240946696%12,28 1,13290499444271%1,13
Przemysł>DrzewnyPrzemysł>Drzewny r35
0,33% 48,83% 2,03010346607615%2,03 11,9569046524618%11,96 0,937235112851838%0,94
Przemysł>Elektromasz.Przemysł>Elektromasz. r40
0,64% 6,08% 1,6952129752474%1,70 5,07703659909428%5,08 1,13865284983227%1,14
Przemysł>FarmaceutycznyPrzemysł>Farmaceutyczny r40
0,26% 2622,80% 0,350417271761194%0,35 3,41024046315746%3,41 0,327510256922689%0,33
Przemysł>InnePrzemysł>Inne r45
0,01% -7,60% 1,25132724802954%1,25 13,3960712930982%13,40 1,1441557897038%1,14
Przemysł>LekkiPrzemysł>Lekki r35
0,07% 29,32% 1,37766547541144%1,38 5,19676699425127%5,20 1,92268025949769%1,92
Przemysł>Mat. budowlanychPrzemysł>Mat. budowlanych r40
0,14% 40,52% 1,83992870831859%1,84 11,8484437551104%11,85 2,02694904628519%2,03
Przemysł>MetalowyPrzemysł>Metalowy r35
0,91% 80,07% 1,92357623119938%1,92 5,75333030173136%5,75 1,08666427512902%1,09
Przemysł>MotoryzacyjnyPrzemysł>Motoryzacyjny r40
0,51% 66,95% 1,53513641771618%1,54 9,59645405700743%9,60 0,757304033927449%0,76
Przemysł>PaliwowyPrzemysł>Paliwowy r40
14,45% 47,77% 1,07958267653428%1,08 11,1811260779661%11,18 1,32912601730178%1,33
Przemysł>SpożywczyPrzemysł>Spożywczy r40
1,06% 12,59% 8,48728855376511%8,49 7,12184268661761%7,12 1,00217969053457%1,00
Przemysł>SurowcowyPrzemysł>Surowcowy r40
15,00% 140,34% 1,31756321958026%1,32 -3,62638185495127%-3,63 1,22061832842377%1,22
Przemysł>Tworzyw sztucznychPrzemysł>Tworzyw sztucznych r40
0,05% 52,86% 1,10635911224335%1,11 6,38652547755564%6,39 0,685594175340277%0,69

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d