Wiadomości o spółce:PBG SA - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

Wiadomości o spółce: PBG SA


Źródło Data Publikacji Wiadomość
gpwinfostrefa.pl 2012-03-08 14:34 PBG SA - zwołanie NWZA na 3 kwietnia 2012 r.
08.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2012 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
gpwinfostrefa.pl 2012-03-01 12:59 Rynek może lekko negatywnie przyjąć wyniki PBG za IV kw. 2011 r. (opinia)
01.03. Warszawa (PAP) - Choć wyniki PBG za IV kw. 2011 r. nie różniły się istotnie od konsensusu na poziomie zysku operacyjnego i netto, to rynek może odebrać je lekko negatywnie z uwagi na wysoki stan należności grupy i ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. KOMENTARZE ANALITYKÓW
bankier.pl 2012-03-01 11:28 Portfel zamówień PBG wzrósł do 5,9 mld zł, 33% udziału ma energetyka
Portfel zamówień grupy budowlanej PBG wynosi (wg stanu na 1 stycznia br.) 5,9 mld zł - jest to najwyższy poziom od 3 lat, poinformowała firma w komunikacie.Spółka podała, że  największy udział w portfelu - 32,7% (czyli 1,95 mld zł) przypada na budownictwo energetyczne. Budowa (..)
gpwinfostrefa.pl 2012-03-01 08:49 Grupa PBG miała w 2011 r. 496,4 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej
01.03. Warszawa (PAP) - Grupa PBG miała w 2011 r. 496,4 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej w porównaniu do 433,6 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych w 2010 r. Na koniec roku grupa miała 559,3 mln zł wolnych środków - wynika z raportu PBG za czwarty kwartał 2011 r. "Na poziom przepływów operacyjnych w czterech kwartałach 2011 roku największy wpływ miała realizacja kontraktów drogowych (w tym budowa odcinków autostrady A1 i A4 oraz odcinka drogi S5), a także ostatni etap realizacji kontraktów stadionowych" - podało PBG w raporcie.
feedsportal.com 2012-03-01 08:37 Zysk grupy PBG wyniósł 30,9 mln zł
Zysk netto grupy PBG, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego, wyniósł w IV kwartale 2011 roku 30,9 mln zł i był niższy o 8 proc. od konsensusu PAP, który zakładał 33,6 mln zł zysku.
gpwinfostrefa.pl 2012-03-01 08:33 Wartość portfela zamówień grupy PBG na początku roku wynosiła około 5,9 mld zł (opis)
01.03. Warszawa (PAP) - Grupa PBG weszła w 2012 r. z portfelem zamówień o wartości 5,9 mld zł., z czego do realizacji w 2012 r. przypadało około 4,3 mld zł, a pozostała częśc na lata kolejne, głównie 2013 i 2014 - poinformowało PBG w raporcie kwartalnym. "W chwili obecnej spółki z GK PBG ubiegają się o kontrakty o wartości około 55 mld zł w ofertach złożonych i w prekwalifikacjach" - dodała spółka.
wnp.pl 2012-03-01 08:22 PBG stara się o zlecenia w energetyce za ponad 50 mld zł
Ponad 3,73 mld zł skonsolidowanych przychodów miało PBG po czterech kwartałach 2011 r. Grupa ma coraz bardziej koncentrować się na budownictwie energetyczne. Obecnie ubiega się o zlecenia w tym sektorze o wartości ponad 50 mld zł.
bankier.pl 2012-03-01 07:40 PBG miało 30,86 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r., spadek o 56,8% r/r
Spółka budowlana PBG miała 30,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 71,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 70,13 mln zł wobec 110,75 mln zł (..)
gpwinfostrefa.pl 2012-03-01 01:11 Wartość portfela zamówień grupy PBG na początku roku wynosiła około 5,9 mld zł
01.03. Warszawa (PAP) - Grupa PBG weszła w 2012 r. z portfelem zamówień o wartości 5,9 mld zł., z czego do realizacji w 2012 r. przypadało około 4,3 mld zł - poinformowało PBG w raporcie kwartalnym. "W chwili obecnej spółki z GK PBG ubiegają się o kontrakty o wartości około 55 mld zł w ofertach złożonych i w prekwalifikacjach" - dodała spółka. (PAP)
gpwinfostrefa.pl 2012-03-01 01:05 Wyniki PBG w IV kw. 2011 r. vs. konsensus PAP (tabela, popraw.)
# poprawia metadane # 01.03. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki PBG w czwartym kwartale 2011 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.
gpwinfostrefa.pl 2012-03-01 01:03 Zysk netto grupy PBG w IV kw. '11 wyniósł 30,9 mln zł, wobec konsensusu 33,6 mln zł
01.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy PBG, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego, wyniósł w IV kwartale 2011 roku 30,9 mln zł i był niższy o 8 proc. od konsensusu PAP, który zakładał 33,6 mln zł zysku. EBIT grupy PBG wyniósł w IV kwartale 2011 roku 70,1 mln zł, podczas gdy konsensus PAP zakładał, iż będzie to 72,9 mln zł.
gpwinfostrefa.pl 2012-03-01 00:58 Wyniki PBG w IV kw. 2011 r. vs. konsensus PAP (tabela)
29.02. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki PBG w czwartym kwartale 2011 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP. <TAB> w mln zł IV kw '11 konsensus PAP różnica
gpwinfostrefa.pl 2012-02-29 07:33 PBG SA aneks do umowy znaczącej z dnia 20 grudnia 2011 roku.
29.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2012 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 (raport dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/77-2011-zawarcie-umowy-w-sprawie-zbycia-akcji-spolki-energomontaz-poludnie-spolka-akcyjna-oraz-zbycie-akcji-energomontaz-poludnie-spolka-akcyjna.html) Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent"), informuje, że w dniu 28 lutego 2012 roku zawarł z RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("RAFAKO"), aneks do umowy z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sprzedaży akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 15 ("Spółka"). Przedmiotem aneksu było odstąpienie od zapisów dotyczących przysługującego Emitentowi do dnia 31 grudnia 2012 roku prawa odkupu 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów z akcji Spółki od RAFAKO.
gpwinfostrefa.pl 2012-02-24 14:55 PBG i Energoinstal chcą budować turbozespół o mocy około 50 MW w EC Nowa
24.02. Warszawa (PAP) - Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy elektrycznej około 50 MW w Elektrociepłowni EC Nowa złożyło ośmiu wykonawców wśród nich są m.in. giełdowe spółki PBG i Energoinstal oraz takie firmy jak Alstom Power, czy Siemens - poinformowała Elektrociepłownia EC Nowa. Poniżej zestawienie złożonych wniosków:
forsal.pl 2012-02-24 11:47 PBG: KBC obniżyło rekomendację do "sprzedaj".
Analitycy KBC Securities obniżyli rekomendację dla akcji firmy budowlanej PBG do "sprzedaj" z "kupuj" i wycenili akcję spółki na 60,42 zł, wynika z raportu datowanego na 23 lutego.
stockwatch.pl 2012-02-24 07:01 Czarne chmury nad wykresem PBG – analiza techniczna
Na wczorajszej sesji kurs PBG opuścił dołem kształtujący się od pięciu miesięcy trójkąt symetryczny. Przełamaniu dolnego ramienia trójkąta w 3 długości formacji towarzyszył spory wolumen, potwierdzając tym samym istotność pokonanego poziomu. Zasięg wybicia, mierzony na podstawie wysokości formacji, każe liczyć się z możliwością spadków w okolice 45 zł. Jedyne co mogłoby powstrzymać pełną realizację zasięgu, [...]
bankier.pl 2012-02-22 13:03 PBG mogło mieć 23-46 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r. - analitycy
Spółka budowlana PBG mogła w IV kw. 2011 roku zanotować 23-46 mln zł zysku netto przy konsensusie na poziomie 33 mln zł, wobec 85 mln zł zysku w analogicznym okresie 2010 roku, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISB.PBG opublikuje wyniki za IV kwartał w środę, 29 lutego.Analitycy (..)
forsal.pl 2012-02-16 12:59 PBG: Citigroup rekomenduje "sprzedaj".
W raporcie z 16 lutego analitycy Citigroup podtrzymali rekomendację „sprzedaj” akcje PBG.
gpwinfostrefa.pl 2012-02-14 16:31 Portfel zamówień PBG to ponad 6 mld zł; spółka nie planuje korekty prognozy za '11 (wywiad)
14.02. Warszawa (PAP) - Obecny portfel grupy PBG, łącznie z Rafako, ma wartość ponad 6 mld zł, z tego około 70 proc. to prace przypadające na bieżący rok. Wstępne szacunki za 2011 r. wskazują, że budowlana grupa nie będzie musiała korygować prognozy. Na wyniki IV kw. 2011 r. negatywnie wpłynęła wycena do wartości godziwej akcji Rafako. Zarząd PBG najprawdopodobniej nie będzie chciał wypłacić dywidendy za 2011 r. Ewentualna wypłata dywidendy z Rafako będzie kwestią analizy. "Szacujemy, że wartość portfela zamówień łącznie z Rafako wynosi ponad 6 mld zł, a po podpisaniu kontraktu na budowę bloków w Opolu zwiększy się o kolejne 3,2 mld zł. Duża część obecnego portfela przypada do realizacji jeszcze w tym roku - myślę że będzie to około 70 proc." - powiedział w wywiadzie dla PAP Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG.
gpwinfostrefa.pl 2012-02-14 13:45 Spadek zadłużenia PBG powinien być widoczny w końcówce 2012 r.
14.02. Warszawa (PAP) - Istotny spadek zadłużenia grupy PBG powinien być widoczny w końcówce 2012 r. i będzie to wynik głównie odwrócenia przepływów pieniężnych na kontraktach drogowych. Celem grupy jest zejście ze wskaźnikiem dług netto do EBITDA poniżej 3,5, a być może poniżej 3 - poinformował PAP Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG. "Istotnego spadku zadłużenia w grupie należy spodziewać się w końcówce tego roku i będzie to wynikało przede wszystkim z odwrócenia cash flows na kontraktach drogowych. Dodatkowo mogą na to wpłynąć środki pozyskane ze sprzedaży aktywów" - powiedział PAP Szkudlarczyk.
31/65[1298]

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa Notoria PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

pix
AD.bx ad3b

NARZĘDZIA INWESTORA - STREFA PŁATNA

Analizy fundamentalne · Analizy techniczne · Powiadomienia
Wyceny ofert publicznych · Newslettery · Skanery rynku
Czaty · Ratingi · Omówienia raportów spółek

Zobacz jak to działa i sprawdź ofertę serwisu »
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Analizy raportów

PLASMA
2014-04-17
rafsty W abonamencie Dostęp w abonamencie
KRAKCHEM
2014-04-17
anty_teresa W abonamencie Dostęp w abonamencie
MOJ
2014-04-16
rafsty W abonamencie Dostęp w abonamencie
EUCO
2014-04-15
Szczepan Łangowski W abonamencie Dostęp w abonamencie
4FUNMEDIA
2014-04-13
anty_teresa W abonamencie Dostęp w abonamencie

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 54
  • ROE większe od 30% - znaleziono 15
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 96

Dane aktualne na 17.04.2014

AD.bx ad3d