Wiadomości o spółce:PBG SA - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

Wiadomości o spółce: PBG SA


Źródło Data Publikacji Wiadomość
bankier.pl 2012-06-05 10:58 Kurs PBG traci 50 proc., Hydrobudowa tanieje o 38,2 proc
Na wtorkowej sesji kurs PBG zniżkuje o 50 proc. do 7,31 zł, a kurs Hydrobudowy spada o 38,2 proc. do 0,21 zł po złożeniu przez spółki wniosków o upadłość układową. Zniżkują też akcje innych firm budowlanych m.in. Polimeksu i Pol-Aquy. Kursy zarówno PBG, jak i Hydrobudowy znajdują się na nowych (..)
stockwatch.pl 2012-06-05 10:53 Sądny dzień dla PBG i Hydrobudowy – kursy pikują nawet po 50 proc
PBG oraz Hydrobudowa otrzymały od Narodowego Centrum Sportu (NCS) wezwanie do zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w całkowitym zakończeniu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. NCS domaga się 25 proc. całego wynagrodzenia netto, tj. kwoty 308,83 mln zł w terminie 10 dni od dnia doręczenia pisma. Zawiadomienie zarządy obu spółek otrzymały 4 czerwca. Realizację kontraktu [...]
wnp.pl 2012-06-05 08:11 Rafako: sytuacja PBG bez znaczącego wpływu
Władze Rafako uspokajają, że złożenie wniosków o upadłość układową przez PBG oraz zależne od niego Hydrobudowę Polska i Aprivię nie będą miały znaczącego wpływu na działalność operacyjną raciborskiej spółki - podkreśliło w komunikacie Rafako, w którym PBG posiada 66 proc. udziałów.
wnp.pl 2012-06-04 21:12 PBG: NCS chce ponad 300 mln zł kar za Stadion Narodowy
Hydrobudowa Polska - w ponad 63 proc. spółka zależna PBG - otrzymała datowane na 1 czerwca pismo od Narodowego Centrum Sportu z wezwaniem do zapłaty blisko 309 mln zł kar umownych kontraktu na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie - poinformowała w poniedziałek Hydrobudowa.
wnp.pl 2012-06-04 20:41 Upadające PBG próbuje grać na czas z bankami
W poniedziałek - zgodnie z wcześniejszymi uchwałami zarządów spółek - PBG oraz zależne Hydrobudowa Polska i Aprivia złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości układowej. W opinii analityków, z którymi rozmawiał portal wnp.pl, ten ruch PBG można postrzegać jako próbę kupienia dodatkowego czasu na rozmowy z bankami.
feedsportal.com 2012-06-04 16:38 Obecnie łączne zobowiązania PBG to 1,5 mld zł
Obecne łączne zobowiązania PBG to około 1,5 mld zł. Zobowiązania całej grupy wobec banków to około 1,7 mld zł - poinformował w trakcie telekonferencji wiceprezes spółki Przemysław Szkudlarczyk.
bankier.pl 2012-06-04 14:48 PBG proponuje spłatę wierzytelności w kwocie powyżej 1 mln zł w wysokości 69 proc
Zarządy PBG i Hydrobudowy we wnioskach o upadłość proponują dwa warianty propozycji układowych, które obejmują m.in. częściową spłatę wierzycieli, redukcję części zadłużenia oraz konwersję wierzytelności na akcje. PBG we wniosku proponuje m.in., że wierzytelności w kwocie powyżej 1 mln zł spłaci w (..)
feedsportal.com 2012-06-04 14:22 Kurs PBG spada o ponad 13 proc. po informacji o wniosku o upadłość układową spółki
Kurs PBG spada w poniedziałek o 13.30 o ponad 13 proc. po tym, jak spółka podała informację o podjęciu przez zarząd uchwały w sprawie złożenia wniosku o upadłość układową.
stockwatch.pl 2012-05-31 14:57 Rating PBG obniżony do poziomu Częściowej Upadłości przez S&P
Z budowlanej spółki napłynęły kolejne złe wieści, ukryte za literowymi symbolami oznaczającymi wiarygodność kredytową i długoterminową stabilność przedsiębiorstwa. Zarząd poinformował w komunikacie o obniżeniu przez agencję ratingową Standard & Poor’s długoterminowej oceny ratingowej z dotychczasowego B+ do poziomu SD. Poprzednio agencja ścinała rating spółki na początku maja. Ocena SD, czyli Selective Default według opisu na stronie [...]
gpwinfostrefa.pl 2012-05-31 14:02 S&P obniżył rating PBG do "SD" z "B+" (opis)
31.05. Warszawa (PAP) - Standard and Poor's obniżył rating PBG do "SD" z "B+" - podał S&P na stronie internetowej. Z kolei PBG poinformowało w raporcie, że analitycy S&P jako główną przyczynę obniżenia ratingu podają zawartą przez PBG umowę standstill z bankami, która w ocenie agencji zamiast rolowania zobowiązań wobec banków finansujących, wydłuża terminy ich spłaty. "Rating uległ obniżeniu z uwagi na zawartą w dniu 14 maja br. przez PBG i jej spółki zależne Umowę Standstill z bankami finansującymi, która w ocenie agencji zamiast rolowania zobowiązań wobec banków finansujących, wydłuża terminy ich spłaty" - podano w raporcie.
gpwinfostrefa.pl 2012-05-31 12:48 PBG SA obniżenie długoterminowej oceny ratingowej spółki przyznanej przez agencję Standard & Poor's Ratings Services
31.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 39/2012 Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2012 roku agencja Standard & Poor's Ratings Services obniżyła długoterminową ocenę ratingową PBG S.A. (long-term corporate credit rating), o przyznaniu której Spółka informowała raportem bieżącym numer 66/2011 z dnia 28 października 2011 roku (aktualizacja oceny ratingowej publikowana była raportem 26/2012 z dnia 9 maja 2012), z poziomu "B+" do poziomu "SD". Ocena ratingowa została zdjęta z listy obserwacyjnej CreditWatch, na której z tendencją negatywną została zamieszczona w dniu 9 maja br. Rating uległ obniżeniu z uwagi zawartą w dniu 14 maja br przez PBG i jej spółki zależne Umowę Standstill z bankami finansującymi, która w ocenie Agencji zamiast rolowania zobowiązań wobec banków finansujących, wydłuża terminy ich spłaty. Agencja wskazuje ponadto, że Umowa nie ma wpływu na obligacje krajowe PBG z terminem wykupu we wrześniu 2012 i 2013 r. Jako powód obniżenia ratingu Agencja podaje również brak pozyskania finansowania pomostowego przez Spółkę oraz niezakończenie procesu uzyskania kredytu na refinansowanie akwizycji spółki RAFAKO w kwocie 350 mln PLN. Powyższe czynniki pogarszają w ocenie Agencji sytuację płynnościową Spółki.
stockwatch.pl 2012-05-30 12:51 Grupie PBG przybył kolejny wniosek o upadłość spółki zależnej
W środę zarząd PBG poinformował o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki pośrednio zależnej – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromost. Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, kiedy tego typu wniosek kierowany jest pod adres tej firmy. Tym razem wierzycielem-wnioskodawcą jest Żwirownia Dolata Agnieszka Dolata. Według stanu na dzień złożenia pisma, tj. 25 maja 2012 roku, zadłużenie spółki [...]
forsal.pl 2012-05-29 08:56 PBG podjęła dalsze rozmowy z bankami finansującymi działalność grupy
Grupa budowlana PBG podjęła dalsze rozmowy z bankami finansującymi działalność spółki oraz spółek z grupy PBG na temat dodatkowych źródeł finansowania, poinformowała spółka w komunikacie.
gpwinfostrefa.pl 2012-05-28 22:13 ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA kontynuacja i rozszerzenie zakresu negocjacji dotyczących finansowania Grupy PBG
28.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2012 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 15 maja 2012 roku Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka) jako podmiot należący do Grupy Kapitałowej PBG niniejszym informuje o powzięciu informacji o podjęciu przez PBG S.A. w dniu 28 maja 2012 r. dalszych rozmów z bankami finansującymi działalność PBG S.A. oraz spółek z Grupy PBG, na temat dodatkowych źródeł finansowania Grupy PBG. W wykonaniu ustaleń wynikających z umowy z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2012), Banki mające udzielić finansowania pomostowego (BANK ZACHODNI WBK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., NORDEA BANK POLSKA S.A., BANK Pekao S.A.) uzyskały w tym zakresie zgody swoich wewnętrznych komitetów kredytowych. Podpisanie umowy kredytu pomostowego i uruchomienie stosownych środków z tym związanych jednak jeszcze nie nastąpiło ponieważ wymaga to uprzedniego uzgodnienia właściwej struktury zabezpieczeń finansowania, na którą zgodzą się wszystkie zaangażowane strony (pierwotnie przyjęty termin uruchomienia finansowania pomostowego przypadał w dniu 25 maja 2012 r.). W związku z tym, przedłużony został proces negocjacji dotyczących udzielenia i uruchomienia przez banki finansowania pomostowego. Ponadto - zgodnie z decyzją stron - zakres tych negocjacji uległ rozszerzeniu o kwestię uzgodnienia kompleksowego rozwiązania co do struktury finansowania Grupy PBG przez banki na okres najbliższych 12 miesięcy.
gpwinfostrefa.pl 2012-05-28 20:28 PBG SA kontynuacja i rozszerzenie zakresu negocjacji dot. finansowania Grupy PBG - KOREKTA
28.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 37/2012 Zarząd PBG S.A. niniejszym koryguje raport 37/2012 z dnia 28.05.2012 roku. W wyniku oczywistej omyłki edytorskiej doszło do błędnego podania daty zawarcia umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 28/2012 z dnia 15.05.2012. W raporcie 37/2012 podano, że umowę zawarto w dniu 15 maja br, tymczasem umowa zawarta została w dniu 14 maja 2012. Tym samym, po w/w korekcie raport bieżący brzmi: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2012 i nr 28/2012 z dnia 15 maja 2012 roku (dostępne pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html), Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje o podjęciu w dniu 28 maja 2012 r. dalszych rozmów Spółki z bankami finansującymi działalność Spółki oraz spółek z Grupy PBG, na temat dodatkowych źródeł finansowania Grupy PBG. W wykonaniu ustaleń wynikających z umowy z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2012), Banki mające udzielić finansowania pomostowego (BANK ZACHODNI WBK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., NORDEA BANK POLSKA S.A., BANK Pekao S.A.) uzyskały w tym zakresie zgody swoich wewnętrznych komitetów kredytowych. Podpisanie umowy kredytu pomostowego i uruchomienie stosownych środków z tym związanych jednak jeszcze nie nastąpiło ponieważ wymaga to uprzedniego uzgodnienia właściwej struktury zabezpieczeń finansowania, na którą zgodzą się wszystkie zaangażowane strony (pierwotnie przyjęty termin uruchomienia finansowania pomostowego przypadał w dniu 25 maja 2012 r.). W związku z tym, przedłużony został proces negocjacji dotyczących udzielenia i uruchomienia przez banki finansowania pomostowego. Ponadto - zgodnie z decyzją stron - zakres tych negocjacji uległ rozszerzeniu o kwestię uzgodnienia kompleksowego rozwiązania co do struktury finansowania Grupy PBG przez banki na okres najbliższych 12 miesięcy.
wnp.pl 2012-05-27 19:42 Moody’s obniżył rating PBG
Agencja Moody’s Investors Service obniżyła PBG rating odzwierciedlający prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań (PDR) oraz rating kredytowy (CFR). Ponadto oceny ratingowe zostały umieszczone na liście obserwacyjnej pod kątem możliwości dalszego obniżenia.
gpwinfostrefa.pl 2012-05-25 17:10 PBG SA obniżenie ratingów przyznanych przez agencję Moody's Investors Service
25.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 36/2012 Zarząd PBG S.A. niniejszym informuję, że w dniu 25 maja 2012 roku agencja Moody's Investors Service obniżyła przyznane PBG S.A. następujące ratingi, o których PBG S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 79/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku: (i) rating odzwierciedlający prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań - PDR (probability of default rating) z poziomu B2 do poziomu Caa3/LD oraz (ii) rating kredytowy CFR (corporate family rating) z poziomu B2 do poziomu Caa1. Oceny ratingowe zostały umieszczone na liście obserwacyjnej pod kątem ich możliwego dalszego obniżenia.
bankier.pl 2012-05-25 17:02 Moody's obniżył rating CFR PBG do Caa1 i rating PDR do Caa3: LD
Agencja Moody's obniżyła rating korporacyjny (CFR) PBG do Caa1 z B2 oraz rating prawdopodobieństwa niewypłacalności (PDR) do Caa3/LD z B2 - podała agencja w komunikacie prasowym. Ratingi zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia.(PAP) gsu/ osz/
wnp.pl 2012-05-24 08:52 Bilfinger o włos lepszy od PBG w przetargu za 119 mln zł
Oferta złożona przez Bilfinger Berger Budownictwo została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę i udrożnienie przeciwpowodziowe Nysy Kłodzkiej. Jej wartość opiewa na ok. 119 mln zł i jest nieco tańsza od drugiej w kolejności oferty konsorcjum PBG i zależnej od niego Hydrobudowy Polska.
wnp.pl 2012-05-23 16:20 PBG z kontraktem na stadion w Białymstoku
Konsorcjum, w którego liderem jest Hydrobudowa Polska (w 63 proc. zależna od PBG, podpisało kontrakt na dokończenie budowy stadionu miejskiego w Białymstoku. Jego wartość opiewa na 206,45 mln zł netto.
31/72[1426]

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa DE GIRO
Dom Maklerski Banku BPS Notoria PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b

NARZĘDZIA INWESTORA - STREFA PŁATNA

Analizy fundamentalne · Analizy techniczne · Powiadomienia
Wyceny ofert publicznych · Newslettery · Skanery rynku
Czaty · Ratingi · Omówienia raportów spółek

Zobacz jak to działa i sprawdź ofertę serwisu »
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Analizy raportów

CORMAY
2015-10-06
anty_teresa W abonamencie Dostęp w abonamencie
KREC
2015-09-30
rafsty W abonamencie Dostęp w abonamencie
AMBRA
2015-09-28
rafsty W abonamencie Dostęp w abonamencie
SELVITA
2015-09-24
Mangekyo W abonamencie Dostęp w abonamencie
BRIJU
2015-09-24
anty_teresa W abonamencie Dostęp w abonamencie

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 63
  • ROE większe od 30% - znaleziono 22
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 103

Dane aktualne na 07.10.2015

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
InPost SA 25,00 zł 144,47 mln zł 2015-09-23
Lokum Deweloper SA 20,00 zł 100 mln zł 2015-10-19
AD.bx ad3d