Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,10 4,97 1,14
WIGWIG r40
100,00% 31,48% 0,97 3,58 1,26
WIG20WIG20 r35
79,03% 28,65% 1,25 8,63 1,06
WIG30WIG30 r40
86,41% 32,56% 1,28 8,84 1,12
MWIG40MWIG40 r40
14,39% 36,31% 1,64 10,68 1,32
MIS80MIS80 r40
3,83% 0% 1,19 9,58 0,53
SWIG80SWIG80 r40
4,36% 16,04% 1,16 7,64 0,69
NCIndexNCIndex r40
0,50% 12,77% 1,83 12,37 0,95
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
26,97% 29,01% 0,83 2,48 2,18
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,28% 25,87% 1,82 7,55 0,60
WIG-CEEWIG-CEE r40
0,93% 8,37% 0,95 8,01 0,70
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,91% 10,27% 1,48 9,42 0,88
WIG-DIVWIG-DIV r40
41,22% 0% 1,75 10,94 1,32
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
7,88% 12,92% 0,62 7,23 0,76
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,40% 71,72% 1,45 7,34 1,18
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,22% 15,69% 0,85 8,94 0,75
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,44% 0% 1,01 4,08 2,51
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,19% 17,37% 1,45 17,05 1,42
WIG-MOTOWIG-MOTO r40
0,36% 0% 2,33 13,71 0,82
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,81% 27,64% 1,55 7,90 3,89
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,76% 0% 4,55 30,39 1,80
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r45
14,36% 51,87% 1,18 7,24 0,57
WIG-PLWIG-PL r40
98,76% 0% 1,31 9,10 1,02
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
98,74% 31,90% 1,31 9,10 1,02
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
0,88% 12,66% 1,22 5,43 0,60
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
3,04% 5,93% 1,06 10,51 1,10
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,69% 24,80% 1,17 4,05 0,67

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce>ChemiaChemia i surowce>Chemia r40
1,92% -5,35% 1,75360466811882%1,75 11,6824507072266%11,68 0,957123997031176%0,96
Chemia i surowce>Drewno i papierChemia i surowce>Drewno i papier r35
0,20% 37,40% 2,01993220821722%2,02 12,5673418510347%12,57 0,826427195315247%0,83
Chemia i surowce>GórnictwoChemia i surowce>Górnictwo r40
15,41% 70,35% 1,48108656845171%1,48 7,31138099283072%7,31 1,16806426001009%1,17
Chemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczneChemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczne r40
0,04% 54,97% 1,10607641653583%1,11 6,21316614982262%6,21 0,419818850581361%0,42
Chemia i surowce>HutnictwoChemia i surowce>Hutnictwo r35
0,98% 17,03% 1,81782116669164%1,82 20,7807392037339%20,78 1,02969143930304%1,03
Chemia i surowce>RecyklingChemia i surowce>Recykling r45
0,08% 33,17% 1,27708451525987%1,28 134,470613126627%134,47 2,34411086443724%2,34
Dobra konsumpcyjne>Artykuły spożywczeDobra konsumpcyjne>Artykuły spożywcze r40
0,90% 16,53% 5,01510756684307%5,02 8,22672888295616%8,23 1,03483085090321%1,03
Dobra konsumpcyjne>MotoryzacjaDobra konsumpcyjne>Motoryzacja r40
0,67% 17,06% 2,55766794893272%2,56 12,2335375169461%12,23 1,09932612177526%1,10
Dobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetykiDobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetyki r35
3,76% 34,19% 6,23738949073523%6,24 45,3201803973369%45,32 2,15827770007738%2,16
Dobra konsumpcyjne>Wyposażenie domuDobra konsumpcyjne>Wyposażenie domu r45
0,29% -4,90% 1,657632801288%1,66 7,39675169191051%7,40 0,801367104542285%0,80
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
26,98% 62,15% 0,943871354516509%0,94 4,88682179162649%4,89 2,50282509753855%2,50
Finanse>Działalność inwestycyjnaFinanse>Działalność inwestycyjna r35
0,09% -41,18% 1,08762764795375%1,09 2,92172472698301%2,92 11,4103643478801%11,41
Finanse>Leasing i faktoringFinanse>Leasing i faktoring r40
0,06% -2,80% 0,711591032390628%0,71 5,2922065194643%5,29 0,646763498498134%0,65
Finanse>NieruchomościFinanse>Nieruchomości r40
0,89% 17,51% 211,300657612291%211,30 9,67396267618726%9,67 11,1921035441459%11,19
Finanse>Pośrednictwo finansoweFinanse>Pośrednictwo finansowe r35
0,10% -85,28% 0,0976812009203285%0,10 -1,87043157809752%-1,87 0,767625143532445%0,77
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,33% 27,43% 2,62190820122319%2,62 10,375728532069%10,38 4,34189755954687%4,34
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,95% 45,52% 1,15160798692106%1,15 5,76604925956682%5,77 0,941407326048585%0,94
Finanse>WierzytelnościFinanse>Wierzytelności r40
1,22% 78,52% 3,36603383122124%3,37 11,0553774123101%11,06 5,44820424564322%5,45
Handel i usługi>GryHandel i usługi>Gry r40
1,91% 153,05% 9,4790636596636%9,48 25,192865337402%25,19 13,3432055472997%13,34
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,23% 28,39% 1,96590377313222%1,97 8,79781941363346%8,80 0,850079672771435%0,85
Handel i usługi>Handel i usługi - pozostałeHandel i usługi>Handel i usługi - pozostałe r35
0% 40% 1,55867770367%1,56 6,84744773896445%6,85 0,361870848071564%0,36
Handel i usługi>Handel internetowyHandel i usługi>Handel internetowy r40
0,09% 65,50% 5,22849981966%5,23 43,4993960288578%43,50 1,1552232600804%1,16
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r40
0,19% 25,94% 2,50385639962499%2,50 16,6790141161607%16,68 2,97812310576922%2,98
Handel i usługi>Rekreacja i wypoczynekHandel i usługi>Rekreacja i wypoczynek r40
0,89% 47,08% 5,01911333869551%5,02 21,63403165029%21,63 2,15297506159129%2,15
Handel i usługi>Sieci handloweHandel i usługi>Sieci handlowe r40
3,04% -22,69% 1,86212151030532%1,86 9,04116609631023%9,04 0,131125950295671%0,13
Ochrona zdrowia>BiotechnologiaOchrona zdrowia>Biotechnologia r40
0,03% 9,92% 3,56480555149323%3,56 21,436902507857%21,44 2,11866837277429%2,12
Ochrona zdrowia>Dystrybucja lekówOchrona zdrowia>Dystrybucja leków r40
0,19% 85,81% 1,64867117644773%1,65 11,6368553969803%11,64 0,182972875893895%0,18
Ochrona zdrowia>Produkcja lekówOchrona zdrowia>Produkcja leków r40
0,33% -97,89% 0,884985810325148%0,88 2,06285340913034%2,06 2,75941964319023%2,76
Ochrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczneOchrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczne r40
0,16% -2,42% 2,21433026378544%2,21 6,8716272626578%6,87 71,4407376084151%71,44
Ochrona zdrowia>Szpitale i przychodnieOchrona zdrowia>Szpitale i przychodnie r35
0,00% 20,35% 2,07925651572176%2,08 22,3518377581261%22,35 0,835443133661928%0,84
Paliwa i Energia>EnergiaPaliwa i Energia>Energia r40
7,88% -9,60% 0,661881070388391%0,66 7,35013354412516%7,35 0,871391745425197%0,87
Paliwa i Energia>Paliwa i gazPaliwa i Energia>Paliwa i gaz r40
14,42% 32,31% 1,20283019176044%1,20 8,93398050848214%8,93 0,71960629667808%0,72
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>BudownictwoProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Budownictwo r40
2,29% 28,20% 4,2498852210879%4,25 7,5542049806047%7,55 0,913448912185143%0,91
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowyProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowy r40
0,82% -11,59% 2,19474187927645%2,19 29,1250252174524%29,12 1,65813499271913%1,66
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistykaProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistyka r40
0,52% 59,51% 1,09651558779661%1,10 -17,2727961908966%-17,27 1,17263788154235%1,17
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstw r40
0,12% -14,64% 1,14913396091568%1,15 8,11707132703584%8,12 0,264746934910982%0,26
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstw r40
0,06% -12,82% 0,917564246973674%0,92 10,1453390970338%10,15 0,435079465503048%0,44
Technologie>InformatykaTechnologie>Informatyka r40
1,21% 16,43% 7,23447410567478%7,23 13,8639649603068%13,86 3,87055865872697%3,87
Technologie>TelekomunikacjaTechnologie>Telekomunikacja r35
3,07% 8,70% 1,18754123687181%1,19 7,75196196450441%7,75 1,39360983116665%1,39

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 39
  • ROE większe od 30% - znaleziono 30
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 95

Dane aktualne na 24.07.2017

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Play Communications SA 36,00 zł 4,38 mld zł 2017-07-12
AD.bx ad3d