Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,04 6,47 1,15
WIGWIG r40
99,64% 27,69% 0,89 5,18 1,19
WIG20WIG20 r35
78,69% 22,79% 1,30 9,69 1,18
WIG30WIG30 r40
85,86% 25,96% 1,32 9,54 1,23
MWIG40MWIG40 r40
13,75% 33,59% 1,68 9,95 1,35
MIS80MIS80 r40
3,73% 0% 1,25 9,80 0,57
SWIG80SWIG80 r40
4,38% 17,74% 1,20 7,40 0,67
NCIndexNCIndex r40
0,48% 16,12% 1,61 11,91 0,84
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
27,20% 22,39% 0,71 3,78 2,07
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,17% 26,21% 2,25 8,88 0,72
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,92% 6,53% 1,63 10,01 1,00
WIG-DIVWIG-DIV r40
45,38% 0% 1,43 10,80 1,23
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
8,40% -4,11% 0,59 7,12 0,72
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,46% 90,57% 1,60 11,82 1,28
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,25% 32,61% 0,94 9,61 0,86
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,42% 0% 1,39 10,77 1,36
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,18% 12,14% 1,02 16,30 1,01
WIG-MOTOWIG-MOTO r35
0,67% 0% 2,54 16,64 0,90
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,94% 23,25% 0,96 4,98 2,42
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,72% 0% 4,31 27,28 1,75
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
13,96% 61,20% 1,31 8,78 0,64
WIG-PLWIG-PL r40
97,91% 0% 1,36 9,63 1,08
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,91% 27,70% 1,36 9,63 1,08
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
1,00% 24,39% 1,24 5,32 0,63
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
2,93% -16,84% 1,00 9,62 1,01
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,80% 37,16% 1,21 4,03 0,74

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,32% -36,47% 1,00388805579853%1,00 5,97150771461582%5,97 2,92815524127984%2,93
Finanse>DeweloperzyFinanse>Deweloperzy r40
0,85% 26,44% 0,483744524341045%0,48 2,84825756927811%2,85 1,41728007070058%1,42
Finanse>InneFinanse>Inne r40
1,17% 84,49% 2,47333707534087%2,47 6,33792022536352%6,34 19,951174352033%19,95
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,34% 17,96% 2,68200084071672%2,68 11,1281357513312%11,13 4,59165117431359%4,59
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,43% 16,91% 2,02179437729%2,02 11,4130759063942%11,41 1,64680041375375%1,65
Handel i usługi>EnergetykaHandel i usługi>Energetyka r40
8,43% -7,25% 0,668434834831676%0,67 7,73949643163398%7,74 0,874776647156781%0,87
Handel i usługi>Handel detalicznyHandel i usługi>Handel detaliczny r35
6,40% 21,33% 5,56621876049587%5,57 34,1596927150637%34,16 1,85459964622713%1,85
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,76% 34,58% 2,1353998788981%2,14 12,650466716769%12,65 0,516956618765158%0,52
Handel i usługi>Hotele i restauracjeHandel i usługi>Hotele i restauracje r40
0,56% 54,96% 4,09690470882267%4,10 21,3789380005514%21,38 2,13104319711112%2,13
Handel i usługi>InformatykaHandel i usługi>Informatyka r40
2,60% 57,92% 6,96198650528969%6,96 -16,0520320897757%-16,05 6,23962241774285%6,24
Handel i usługi>InneHandel i usługi>Inne r40
1,06% 83,30% 2,65267587880085%2,65 3,81120827252722%3,81 1,36917417819494%1,37
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r35
1,59% 0,88% 1,30446317389108%1,30 9,28111686826641%9,28 1,55632671601078%1,56
Handel i usługi>TelekomunikacjaHandel i usługi>Telekomunikacja r35
1,73% -27,61% 0,655073962163479%0,66 8,96006280160256%8,96 0,826087101563532%0,83
Przemysł>BudownictwoPrzemysł>Budownictwo r40
2,16% 37,15% 7,78946401352711%7,79 -12,5427215613091%-12,54 7,89207227238175%7,89
Przemysł>ChemicznyPrzemysł>Chemiczny r40
1,95% -13,33% 2,08260353783501%2,08 11,1826013451917%11,18 1,09802895104516%1,10
Przemysł>DrzewnyPrzemysł>Drzewny r35
0,28% 28,19% 2,30474172520786%2,30 14,0364626203513%14,04 1,04811226984287%1,05
Przemysł>Elektromasz.Przemysł>Elektromasz. r40
0,82% 12,08% 2,06530675370375%2,07 13,748392517093%13,75 1,51744013486153%1,52
Przemysł>FarmaceutycznyPrzemysł>Farmaceutyczny r35
0,28% -97,03% 0,357084193167319%0,36 0,511093142290905%0,51 0,361476913720291%0,36
Przemysł>InnePrzemysł>Inne r45
0,01% -21,46% 1,21677208075996%1,22 -14,4229132784884%-14,42 1,04327642659022%1,04
Przemysł>LekkiPrzemysł>Lekki r35
0,07% 56,80% 1,22638070971384%1,23 6,3640821646058%6,36 1,60268681112001%1,60
Przemysł>Mat. budowlanychPrzemysł>Mat. budowlanych r40
0,15% 22,27% 1,95581373489069%1,96 11,7327012019263%11,73 1,6574126357956%1,66
Przemysł>MetalowyPrzemysł>Metalowy r35
0,99% 49,12% 1,9745978223159%1,97 -14,56406068148%-14,56 1,10295780707253%1,10
Przemysł>MotoryzacyjnyPrzemysł>Motoryzacyjny r40
0,53% 42,32% 1,64723241583037%1,65 9,85088397789136%9,85 0,747288378439954%0,75
Przemysł>PaliwowyPrzemysł>Paliwowy r40
13,99% -17,87% 1,36075793866698%1,36 9,67488335876035%9,67 1,15772123301027%1,16
Przemysł>SpożywczyPrzemysł>Spożywczy r40
1,01% 0,67% 5,53676667374349%5,54 8,1796239040683%8,18 1,06814096395559%1,07
Przemysł>SurowcowyPrzemysł>Surowcowy r40
15,52% 84,95% 1,62665906289452%1,63 16,1180036325217%16,12 1,27367404685825%1,27
Przemysł>Tworzyw sztucznychPrzemysł>Tworzyw sztucznych r40
0,07% 46,69% 1,23588685275262%1,24 7,16533490581452%7,17 0,772634183699062%0,77

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 64
  • ROE większe od 30% - znaleziono 28
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 128

Dane aktualne na 25.04.2017

AD.bx ad3d