Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,41 5,13 1,13
WIGWIG r40
99,86% 38,45% 1,50 3,71 1,23
WIG20WIG20 r35
77,61% 47,85% 1,27 8,65 1,13
WIG30WIG30 r40
85,30% 46,09% 1,31 8,93 1,19
MWIG40MWIG40 r40
15,99% 21,90% 1,68 11,25 1,29
SWIG80SWIG80 r40
4,40% 3,51% 1,09 7,39 0,64
NCIndexNCIndex r40
0,47% -0,70% 1,77 11,80 0,88
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
25,90% 29,41% 1,85 2,65 2,28
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,34% 3,50% 1,54 6,14 0,19
WIG-CEEWIG-CEE r40
0,83% 11,31% 0,70 7,10 0,51
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,98% 18,20% 1,66 10,05 0,91
WIG-DIVWIG-DIV r40
40,66% 32,27% 1,63 10,71 1,32
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
7,70% 40,39% 0,65 6,47 0,81
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,20% 67,49% 1,58 6,92 1,29
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,25% 5,68% 0,84 8,77 0,72
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,48% 0% 1,03 4,08 2,55
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,20% 5,73% 1,31 16,03 1,26
WIG-MOTOWIG-MOTO r40
0,31% 0% 2,34 14,16 0,79
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,80% 23,46% 1,60 8,16 4,04
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,90% 0% 5,56 31,66 2,03
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r45
14,49% 82,64% 1,09 7,41 0,52
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,80% 39,23% 1,32 9,18 0,98
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
0,80% -7,09% 1,04 4,95 0,52
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r30
4,11% -3,21% 1,04 9,45 1,08
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,63% -1,49% 0,91 3,47 0,54

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce>ChemiaChemia i surowce>Chemia r40
1,99% 10,93% 2,2131840875501%2,21 11,672503462602%11,67 0,969969442988645%0,97
Chemia i surowce>Drewno i papierChemia i surowce>Drewno i papier r35
0,18% 16,94% 2,05162995198761%2,05 12,2765509767951%12,28 0,80626998043642%0,81
Chemia i surowce>GórnictwoChemia i surowce>Górnictwo r40
15,23% 69,84% 1,62723212369412%1,63 6,98932889645409%6,99 1,27928165305463%1,28
Chemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczneChemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczne r40
0,04% 11,52% 1,0473575998022%1,05 1,96456608758397%1,96 0,405095829795196%0,41
Chemia i surowce>HutnictwoChemia i surowce>Hutnictwo r35
0,98% 7,73% 1,86996398535976%1,87 2,73851854388007%2,74 0,956230768119157%0,96
Chemia i surowce>RecyklingChemia i surowce>Recykling r45
0,06% -1,84% 1,34399664755083%1,34 -22,0777518522675%-22,08 2,3324563261385%2,33
Dobra konsumpcyjne>Artykuły spożywczeDobra konsumpcyjne>Artykuły spożywcze r40
0,81% 3,28% 8,65852792172706%8,66 8,40304025490109%8,40 0,990980034152328%0,99
Dobra konsumpcyjne>MotoryzacjaDobra konsumpcyjne>Motoryzacja r40
0,54% 0,99% 2,55810292085455%2,56 12,7116357247422%12,71 1,02706260771038%1,03
Dobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetykiDobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetyki r35
3,91% 62,47% 8,56436403987676%8,56 37,9493698923949%37,95 2,54688714133347%2,55
Dobra konsumpcyjne>Wyposażenie domuDobra konsumpcyjne>Wyposażenie domu r45
0,30% -27,12% 1,81645313621898%1,82 12,0138245306052%12,01 0,948557427248591%0,95
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
25,95% -37,57% 454,647995437694%454,65 5,11193743858681%5,11 2,60993616885828%2,61
Finanse>Działalność inwestycyjnaFinanse>Działalność inwestycyjna r35
0,09% -25,46% 1,11274678696699%1,11 0,89427140115212%0,89 47,8256858993729%47,83
Finanse>Leasing i faktoringFinanse>Leasing i faktoring r40
0,05% -18,35% 0,674527291172818%0,67 4,76367603688454%4,76 0,366571432468253%0,37
Finanse>NieruchomościFinanse>Nieruchomości r40
0,89% 38,82% 242,141086235544%242,14 12,3162177611853%12,32 12,1567850771807%12,16
Finanse>Pośrednictwo finansoweFinanse>Pośrednictwo finansowe r35
0,10% 3,68% 0,0936439914125377%0,09 -1,98480080135805%-1,98 0,247365763750004%0,25
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,31% 23,35% 3,45269711838553%3,45 8,79100284065492%8,79 4,32605334116482%4,33
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,64% -25,46% 0,662280869939089%0,66 5,0648340002658%5,06 0,974677967334969%0,97
Finanse>WierzytelnościFinanse>Wierzytelności r40
1,50% 41,21% 2,44582258560767%2,45 7,60247154793126%7,60 3,76852941747847%3,77
Handel i usługi>GryHandel i usługi>Gry r40
2,28% 183,09% 13,3046865509842%13,30 37,878614894593%37,88 20,4774577324018%20,48
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,16% -2,15% 1,84500245910098%1,84 8,26177027830455%8,26 0,842874325041602%0,84
Handel i usługi>Handel internetowyHandel i usługi>Handel internetowy r40
0,08% 16,25% 4,86408977373%4,86 46,9440375586854%46,94 1,10190046810622%1,10
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r40
0,19% -14,02% 2,11638199804632%2,12 15,7467652292905%15,75 2,41496201153167%2,42
Handel i usługi>Pozostałe - Handel i usługiHandel i usługi>Pozostałe - Handel i usługi r35
0,00% 34,09% 1,39468413542%1,39 5,70873397790055%5,71 0,292150568389503%0,29
Handel i usługi>Rekreacja i wypoczynekHandel i usługi>Rekreacja i wypoczynek r40
0,87% 54,71% 5,29860961691591%5,30 20,7234638134972%20,72 2,1262567621766%2,13
Handel i usługi>Sieci handloweHandel i usługi>Sieci handlowe r40
2,99% 8,13% 2,40061460727876%2,40 15,9319565205127%15,93 0,134983387161666%0,14
Ochrona zdrowia>BiotechnologiaOchrona zdrowia>Biotechnologia r40
0,02% 0,56% 3,69940151821015%3,70 21,8431328012653%21,84 2,30583595067664%2,31
Ochrona zdrowia>Dystrybucja lekówOchrona zdrowia>Dystrybucja leków r40
0,19% 46,91% 1,37257413630412%1,37 10,9904475522319%10,99 0,160293949373057%0,16
Ochrona zdrowia>Produkcja lekówOchrona zdrowia>Produkcja leków r40
0,34% -38,70% 0,924049879215185%0,92 3,05530971400883%3,06 2,88764374211434%2,89
Ochrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczneOchrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczne r40
0,13% -27,66% 2,14506874236847%2,15 7,60008113708269%7,60 68,3944272648866%68,39
Ochrona zdrowia>Szpitale i przychodnieOchrona zdrowia>Szpitale i przychodnie r35
0,00% 14,52% 2,04802638784504%2,05 20,8317035749842%20,83 0,801772607655398%0,80
Paliwa i Energia>EnergiaPaliwa i Energia>Energia r40
7,71% 3,49% 0,75243620009347%0,75 7,53592225434993%7,54 0,968944863404051%0,97
Paliwa i Energia>Paliwa i gazPaliwa i Energia>Paliwa i gaz r40
14,59% 57,38% 1,46106187883154%1,46 7,78002249519671%7,78 0,830690515280703%0,83
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>BudownictwoProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Budownictwo r40
2,36% 2,47% 4,02744858752838%4,03 9,8805118995862%9,88 0,773178300585266%0,77
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowyProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowy r40
0,83% -11,75% 2,36766654301385%2,37 36,2807272999644%36,28 1,83066185095211%1,83
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistykaProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistyka r40
0,41% 27,37% 1,0213700376388%1,02 14,6772111858925%14,68 1,04901771891992%1,05
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstw r40
0,10% -7,25% 1,07471890226931%1,07 7,69353355572617%7,69 0,251955204833858%0,25
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstw r40
0,05% -0,99% 0,889817528465107%0,89 16,5100648670301%16,51 0,407520985417377%0,41
Technologie>InformatykaTechnologie>Informatyka r40
1,26% -4,55% 4,02280314713159%4,02 12,1953505271754%12,20 2,93115674988742%2,93
Technologie>TelekomunikacjaTechnologie>Telekomunikacja r35
4,15% 5,85% 0,848298032602663%0,85 5,03848080205881%5,04 0,996910609873695%1,00

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
NanoGroup SA 5,11 zł 50,95 mln zł 2017-10-25
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
Advertisement
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 57
  • ROE większe od 30% - znaleziono 29
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 122

Dane aktualne na 16.10.2017

AD.bx ad3d