Rewolucja w raportowaniu - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
X
AD.bx ad0c

Wywiady

Rewolucja w raportowaniu

2009-06-30 02:43

Currently rated 2.6 by 7 people

  • Currently 2.571429/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Słowa kluczowe: , ,

StockWatch.pl: XBRL, czyli Extensible Business Reporting Language, jest w założeniach jednolitym standardem sprawozdania finansowego nadającym się do przetwarzania komputerowego. Co daje jego stosowanie?

Tomasz Wiśniewski: XBRL pozwala na odzwierciedlenie szeroko rozumianych informacji gospodarczych (w szczególności sprawozdawczości finansowej) w formacie pozwalającym na ich automatyczne przetwarzanie. Dzięki mechanizmom zdefiniowanym na poziomie specyfikacji technicznej możliwe jest kompleksowe ujęcie zależności prezentacyjnych, kalkulacyjnych oraz logicznych, jakie występują w sprawozdawczości finansowej. W efekcie rynek otrzymuje zaawansowane narzędzie zapewniające wysokiej jakości kontrolę poprawności publikowanych danych.

Jakie są główne korzyści dla uczestników rynków kapitałowych z wprowadzenia XBRL i czy komuś ten standard może przeszkadzać?

Do najważniejszych zalet XBRL zaliczyć można ujednolicenie formy i definicji pojęć występujących w sprawozdaniach finansowych. Dalsze korzyści to wyeliminowanie konieczności ręcznego przepisywania danych na poszczególnych etapach procesu wymiany i analizy publikowanych informacji, a także zaawansowane mechanizmy kontroli identyfikujące błędy dotyczące kalkulacji, czy też błędnego typu opublikowanej informacji. W tym sensie trudno wyobrazić sobie, że standard  XBRL może być dla kogoś nieprzydatny.

Problem braku standardu sprawozdań istnieje i chodzi w nim nie tylko o możliwość ich analizowania, lecz choćby o weryfikację poprawności. Jaki procent raportów spółek giełdowych w Polsce, Pana zdaniem, zawiera błędy, czyli przekazuje rynkowi nieprawdziwe informacje?

Myślę, że w przypadku każdej spółki doradca inwestycyjny czy inwestor indywidualny napotkał się w swoich analizach z trudnościami w trakcie przetwarzania danych na potrzeby analizy fundamentalnej. Problemy te mogły mieć zarówno charakter czysto techniczny (zła jakość dokumentu) jak i regulacyjny (informacje prezentowane w danej pozycji były różne od jej definicji). W tym sensie można mówić, że problem jakości danych na naszym rynku ma charakter globalny.

Jak blisko, lub raczej jak daleko jest świat od przyjęcia standardu? Kiedy można liczyć na wprowadzenie go w Polsce i jaką drogą: ustawową, oddolną czy może na poziomie wymagań stawianych przez banki?

Warto odnieść się do projektu zrealizowanego w Holandii. Powstało tam porozumienie instytucji publicznych na rzecz określenia jednolitych definicji oraz utworzenia zintegrowanego portalu sprawozdawczego. Dzięki temu wszystkie działające w Holandii podmioty gospodarcze wysyłają obecnie jeden raport zamiast dotychczas trzech. Nasze stowarzyszenie stara się przenieść tę ideę na grunt polski, temu służy m.in. nawiązanie współpracy z instytucjami publicznymi: Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego czy Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie te instytucje są przychylne wykorzystaniu XBRL w procesie raportowania. W tej chwili jesteśmy właściwie na etapie definicji projektu, który w Holandii już funkcjonuje. Należy mieć jednak świadomość, że taki proces jest długotrwały np. w  Stanach Zjednoczonych czy Japonii trwał około 4 lat.

Rynki męczą się z wdrożeniem projektu Bazylea II, w którym trzeci filar dotyczy właśnie sprawozdań. Założenia dotyczą zwiększenia zakresu i przejrzystości, przy czym wydaje się iż milcząco przyjęto, że na poziomie prezentacji i poprawności danych nie trzeba nic poprawiać. Jak jest w rzeczywistości i czy XBRL miałby coś tutaj do zrobienia?

XBRL sprawdził się w zakresie nowej sprawozdawczości finansowej i ostrożnościowej w sektorze bankowym. Jest on szeroko stosowany od ponad 3 lat. W Polsce wszystkie instytucje kredytowe wykorzystują XBRL od ponad dwóch lat w formie taksonomii FINREP (FINancial REPorting) dla raportowania opartego o IFRS oraz COREP (COmmon REPorting Platfrom) dla sprawozdawczości dotyczącej adekwatności kredytowej.

Jakie koszty rodzi dla spółki giełdowej wprowadzenie standardu XBRL, a jakie może mieć z tego tytułu zyski lub oszczędności?

Koszty przystosowania XBRL w dużej mierze zależą to od sposobu w jaki jest on wdrażany. W przypadku Hiszpanii, lokalny nadzór nad rynkiem kapitałowym udostępnił narzędzia służące do generowania raportów w tym formacie, co znacznie ograniczyło koszty wdrożenia nowej platformy sprawozdawczej. Ciekawym przypadkiem jest również rynek kapitałowy w Korei Południowej. Otóż wdrożenie standardu XBRL spowodował wzrost płynności małymi i średnimi spółkami, które wcześniej pozostawały poza orbitą zainteresowania inwestorów. Poprzez wprowadzenie XBRL skrócony zostaje znacznie czas potrzebny na analizę informacji niezależnie od emitenta: przygotowanie analizy danych niezależnie od dostawcy informacji zajmuje tyle samo czasu. Inwestorzy giełdowi zaczęli coraz bardziej interesować się małymi spółkami i wybierać te, które mają najlepsze wskaźniki finansowe, a to przekłada się na wzrost obrotu ich akcjami. Z punktu widzenia analizy raportu przygotowanego w XBRL nie ma bowiem znaczenie czy spółka jest wielkim międzynarodowym konglomeratem czy małą lokalną firmą produkcyjną. Przygotowanie raportu jednej jak i drugiej zajmuje w tym przypadku tyle samo czasu.

Jak zorganizowany jest XBRL: czyją jest własnością i jak dba o wykluczenie ewentualnego konfliktu interesów?

Z jednej strony jest to format techniczny bazujący na XML. Jego zastosowanie nie wiąże się z  żadnymi kosztami licencyjnymi. Wykorzystać może go każdy niezależnie od tego reprezentuje nadzór nad rynkiem kapitałowym czy też korporację chcącą ujednolicić wewnętrzny format wymiany dany i tym samym poprawić proces konsolidacji sprawozdawczości finansowej. Z drugiej strony XBRL to ogólnoświatowe konsorcjum którego członkiem jest Stowarzyszenie XBRL POLSKA. XBRL International odpowiada miedzy innymi za utrzymanie i rozwój specyfikacji technicznych w oparciu o które budowane są tzw. taksonomie, czyli ujednolicone słowniki pojęć w oparciu o które dokonywany jest proces wymiany informacji. XBRL International skupia aktualnie ponad 500 podmiotów, wśród których znaleźć można instytucje publiczne, takie jak ministerstwa finansów, nadzory rynków kapitałowych i bankowych, a także podmioty prywatne, takie jak audytorzy, księgowi, czy dostawcy oprogramowania.

Powiadom znajomego
E-mail:
Podaj kod z obrazka:
Komentarze
do wpisu
Komentarze (1)
Kanał
RSS
Subskrybuj komentarze
Wersja
do druku
druk
Bezpośredni link
do tej strony:

Podobne artykuły

Komentarze

ceo.com.pl
9/29/2009 10:15:06 PM
Pingback from ceo.com.pl

Narasta debata wokół jakości raportów | CEO Magazyn - Manager Magazin
Komentowanie jest nieaktywne. Wymagane jest zalogowanie się.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d

Najnowsze publikacje

Technologia chmury zwiastuje obfity deszcz zyskówRating: 3 / 6, Komentarzy: Comments: 0

Grupa Azoty inwestuje i obniża koszty działalnościRating: 3 / 6, Komentarzy: Comments: 0

Mamy ambitne plany w HiszpaniiRating: 3 / 6, Komentarzy: Comments: 0

Inwestycje w drodze na technologiczny szczytRating: 2.2 / 6, Komentarzy: Comments: 0

Spokojny model biznesowy i wysoka dywidendaRating: 3.3 / 7, Komentarzy: Comments: 0

Nowy model P.R.E.S.C.O. pozwala oczekiwać wyższych odzyskówRating: 2.6 / 9, Komentarzy: Comments: 0

Świetna koniunktura na rynku pożyczek pozabankowychRating: 2 / 4, Komentarzy: Comments: 0

KBJ oczekuje rekordowych przychodów w IV kwartaleRating: 3.3 / 7, Komentarzy: Comments: 0

Szybka diagnoza dla CormayRating: 2.1 / 13, Komentarzy: Comments: 0

Ostatnia w tym roku szansa na obligacje Echo InvestmentRating: 2.6 / 5, Komentarzy: Comments: 0