Adam Dąbrowski - dyrektor zarządzający Creamfinance Poland - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Adam Dąbrowski - dyrektor zarządzający Creamfinance Poland

Dyskusja odbyła się dnia: 15.10.2015, godziny 12:00
Adam Dąbrowski - dyrektor zarządzający Creamfinance Poland Adam Dąbrowski - dyrektor zarządzający Creamfinance Poland
W czwartek 15 października 2015 r., o godz. 12:00 odbędzie się czat inwestorski z Adamem Dąbrowskim, dyrektorem zarządzającym Creamfinance Poland. Tematem spotkania będą trwające oferty publiczne obligacji denominowanych w euro i złotych.

Creamfinance Poland to spółka z pierwszej piątki działających w Polsce firm pożyczkowych i część międzynarodowej grupy finansowej, specjalizującej się w udzielaniu mikropożyczek. Grupa jest obecna w 7 krajach i planuje dalszą ekspansję. W Polsce, która jest dla Grupy bardzo istotnym rynkiem, Creamfinance oferuje swoje produkty poprzez trzy marki: LendOn.pl, extraportfel.pl oraz Retino.pl, adresowane do różnych grup klientów.

Polska Spółka od dwóch lat dynamicznie się rozwija i poprawia wyniki finansowe. Do końca sierpnia Creamfinance udzieliło już pożyczek o wartości ponad 64 mln PLN, bijąc wynik za cały zeszły rok wynoszący 50 mln PLN i oczekuje, że dynamiczny wzrost wartości udzielanych pożyczek pozwoli na ponad dwukrotne ich zwiększenie w całym 2015 roku w porównaniu z 2014 r.

Wraz z zwiększaniem skali działalności i po okresie znaczących inwestycji w systemy IT, spółka w 2015 r. poprawia zyskowność. Zysk netto za osiem miesięcy tego roku wyniósł już 3,3 mln PLN a spółka oczekuje, że do końca roku wzrośnie on do 5,9 mln zł, wobec 3,9 mln zł straty netto w roku 2014.

Zapis dyskusji

 • moderator: Serdecznie witam na czacie inwestorskim z Adamem Dąbrowskim, dyrektorem zarządzającym Creamfinance Poland. Tematem spotkania będą trwające oferty publiczne obligacji denominowanych w euro i złotych.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00
 • Adam Dąbrowski: Witam na czacie dla inwestorów z Creamfinance Poland. Do 22 października trwają oferty publiczne obligacji denominowane w PLN i EUR. Zapraszamy do zadawania pytań.
 • Gość niepotwierdzony: Jakie są wyniki finansowe w tym roku?
  Adam Dąbrowski: W okresie styczeń sierpień 2015 zysk netto wyniósł 3,3 mln zł. Prognoza na 2015 r. to 5,9 mln zł. Z kolei przychody dotychczas wyniosły 20,6 mln zł, a za cały rok prognozujemy 35,4 mln zł.
 • Gość: Witam Skąd pomysł na równoległe emisje w złotym i walucie? Jakie korzyści daje to spółce?
  Adam Dąbrowski: Emisja w PLN jest naturalnym wyborem, ponieważ udzielamy pożyczek w złotych. Natomiast biorąc pod uwagę międzynarodową działalność Grupy Creamfinance mamy naturalny hedging i możemy finansować się również w euro. Stąd pomysł emisji obligacji w euro. Przy okazji chcemy przetestować zainteresowanie rynku taką formą lokaty. Warto podkreślić, że są to pierwsze w Polsce równoległe emisje obligacji w PLN i EUR.
 • k@tar niepotwierdzony: Dlaczego oprocentowanie obligacji w euro jest niższe niż w PLN?
  Adam Dąbrowski: Stopy procentowe w euro są niższe niż w PLN. Warto podkreślić, że oprocentowanie w euro, jakie oferujemy, jest bardzo atrakcyjne.
 • epresso: Witam, jak oceniacie Państwo potencjał wzrostu wyników w 2015 Q4 i 2016 Q1?
  Adam Dąbrowski: W czwartym kwartale prognozujemy 11,3 mln zł przychodów i zysk netto 2 mln zł, co pokazuje, że przychody rosną w tempie 17 proc. kwartał do kwartału. Planujemy utrzymanie trendu wzrostowego w przyszłym roku. W całym 2016 r. przychody wzrosną o ok. 60 proc. rok do roku.
 • Wojo niepotwierdzony: Gdzie można zapoznać Się z Państwa ofertą lub informacjami dotyczacymi bezpośrednio emisji obligacji? Przyznam, że o spółce słyszę pierwszy raz.
  Adam Dąbrowski: Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie www.creamfinance.pl oraz na stronie naszego oferującego domu maklerskiego Ventus Asset Management. Spółka operuje w ramach trzech marek - lendon.pl, extraportfel.pl, retino.pl
 • MZK: W prezentacji napisano, że spółka ma niższą szkodowość niż średnia na rynku. Czy może Pan wytłumaczyć jak liczona jest owa szkodowość i w jaki sposób pozyskaliście informacje nt konkurencji?
  Adam Dąbrowski: Szkodowość liczona jest wg wyników historycznych. Model jej wyliczania zgodny jest z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 39. Model wyliczania odpisów został zaudytowany przez BDO przy audycie rocznym i KPMG na potrzeby własne Grupy Creamfinance. Informacje na temat konkurencji można pozyskać z publikowanych przez nich sprawozdań finansowych.
 • Lukas niepotwierdzony: Jakie są prognozy wyników na ten rok? I na następny?
  Adam Dąbrowski: Na 2015 r. prognozujemy 35,5 mln zł przychodów i 5,9 mln zł zysku netto. W przyszłym roku przychody wyniosą 56,6 mln zł, a zysk netto 6,2 mln zł. Z kolei w 2017 r. przychody prognozujemy na 87,2 mln zł, a zysk netto 11,5 mln zł.
 • Wojo niepotwierdzony: Czy obligacje są w jakikolwiek sposób zabezpieczone?
  Adam Dąbrowski: Tak, obligacje są zabezpieczone na portfelu wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, o wartości 150 proc. emisji.
 • ZZ_waw niepotwierdzony: Witam, akcje Providentu w perspektywie ostatnich 6 miesięcy mocno spadły - czy to ogólny trend? Jeżeli tak to jak zagwarantujecie wypłacalność?
  Adam Dąbrowski: W naszej ocenie kurs akcji Providenta spadły z powodu obaw o wpływ nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim na model biznesowy tej spółki. Produkty Creamfinance Poland już dziś spełniają wymogi ustawy dotyczące maksymalnego kosztu kredytu.
 • Gość niepotwierdzony: Witam. Kiedy obligacje moga byc wprowadzone na catalyst?
  Adam Dąbrowski: Obligacje zostaną wprowadzone na Catalyst najszybciej jak to możliwe. Spodziewamy się, że będzie to w I kw. 2016 r.
 • MZK: Co robicie, czego nie robi konkurencja, że macie niższą szkodowość?
  Adam Dąbrowski: Używany przez nas model oceny wiarygodności kredytowej oparty jest na zautomatyzowanym silniku oceny ryzyka, na który składa się analiza antyfraudowa, scoring oparty na analizie Big Data oraz dostępnych w Polsce bazach informacji gospodarczej. Największą wagę przykładamy do eliminacji wyłudzeń i nadużyć. Zaawansowane technologicznie narzędzia informatyczne pozwalają znacznie zminimalizować straty. System IT, na którym działamy jest naszą własną aplikacją zaprojektowaną i rozwijaną na potrzeby tego konkretnego biznesu.
 • art niepotwierdzony: Czy pieniądze z emisji zostaną wydane/wykorzystane w Polsce czy zostaną rozdysponowane przez centralę wg uznania?
  Adam Dąbrowski: Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na rozbudowę portfela pożyczek w Polsce.
 • Gość niepotwierdzony: Dzień dobry. Moje pyta nie to : Ilu macie już klientów?
  Adam Dąbrowski: Aktualnie mamy ok. 250 tys. użytkowników.
 • obligatoryjny niepotwierdzony: Czy mogę sprzedać obligacje przed terminem? Jeżeli tak to jak się naliczają odsetki?
  Adam Dąbrowski: Przewidujemy wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, tam będzie możliwość ich wcześniejszej sprzedaży. Odsetki wypłacane są kwartalnie.
 • Gość niepotwierdzony: W planach spółka ma ekspansję na takie rynki jak Kazachstan, Argentyna, Brazylia. Dlaczego akurat te rynki?
  Adam Dąbrowski: Wybór nowych rynków zagranicznych podyktowany jest przede wszystkim ich potencjałem makroekonomicznym oraz przychylnymi uwarunkowaniami w zakresie e-commerce, szybkich płatności oraz uwarunkowaniami prawnymi do prowadzenia takiej działalności. Rynki wschodzące wykazują bardzo duży potencjał do absorpcji nowoczesnych rozwiązań consumer finance.
 • MZK: Czy sprzedaż przez domeny to jedyna forma sprzedaży?
  Adam Dąbrowski: Tak, w całości nasza sprzedaż jest prowadzona kanałem internetowym.
 • MZK: Ile pożyczek udzieliliście w roku 2014? ile z nich nie zostało spłaconych w terminie? Ile z przeterminowanych na koniec roku udało się odzyskać w tym roku? Przy czym proszę pominąć w odpowiedzi ewentualne ugody.
  Adam Dąbrowski: W 2014 r. udzieliliśmy pożyczek o łącznej wartości 50 mln zł. W terminie nie zostało spłaconych około 19 proc., z czego po procesie odzyskiwania przeterminowanych należności doszliśmy do szkodowości na portfelu na poziomie 8 proc. - dla portfela udzielonego w 2014 r. Portfel generowany w 2015 r. obciążony jest prognozowaną stratą na poziomie 6 proc. Są to wyniki lepsze niż średnia w branży.
 • Lukas niepotwierdzony: Jaka jest gwarancja, że Spółka wykupi wyemitowane obligacje?
  Adam Dąbrowski: Spółka generuje coraz wyższe, dodatnie przepływy pieniężne, a wyniki rosną kwartał do kwartału. Specyfika działalności pożyczkowej sprawia, że nieustannie mamy w obrocie gotówkę. Uważamy, że jakość zarządzania portfelem pożyczek, potwierdzona uzyskiwanymi wynikami, świadczy o bardzo dobrej kondycji spółki.
 • kat@r niepotwierdzony: Czy uważacie że rynek pożyczek nadal będzie rósł?
  Adam Dąbrowski: Rynek pożyczek dynamicznie rośnie od kilku lat, w tym w szczególności pożyczki internetowe. Uważamy, że będzie rósł dalej, co pokazują różnego rodzaju badania i analizy. Warto podkreślić, że firmy działające w Internecie z roku na rok zwiększają swój udział w rynku w stosunku do graczy offlinowych - udzielających pożyczek w oddziałach i w ramach wizyt domowych.
 • solo niepotwierdzony: Czy wejście w życie ustawy antylichwiarskiej nie uderzy was po kieszeni?
  Adam Dąbrowski: Maksymalny koszt kredytu ustanawiany przez ustawę to 28,33 proc. miesięcznie. Ceny naszych produktów mieszczą się poniżej tego limitu.
 • AW niepotwierdzony: Co się stanie z obligacjami w przypadku ogłoszenia upadłości?
  Adam Dąbrowski: Jesteśmy dużą firmą zatrudniającą w Polsce 70 osób, a 220 w ramach całej grupy. Mamy stabilną sytuację finansową. Nie przewidujemy takiego scenariusza, przewidujemy dynamiczny rozwój.
 • Gość niepotwierdzony: Dlaczego pożyczki są udzielane przez trzy różne portale?
  Adam Dąbrowski: Model biznesowy oparty na kilku brandach i kilku portalach zapewnia nam szersze dotarcie do konsumentów oraz umożliwia dopasowanie oferty do ich potrzeb. Strategia ta sprawdza się w praktyce.
 • Paweł niepotwierdzony: Do jakiej firmy na rynku moglibyście się Państwo porównać?? I dlaczego.
  Adam Dąbrowski: Biorąc pod uwagę skalę działalności konkurujemy bezpośrednio z takimi firmami jak Ferratum, NetCredit, Kreditech. Są to firmy o podobnej skali działalności i zatrudnienia.
 • marka niepotwierdzony: Całość sprzedaży kanałami internetowymi, a co z windykacją? Ona też jest wirtualna?
  Adam Dąbrowski: Spółka prowadzi pełny proces windykacji należności od windykacji polubownej po windykację sądową i komorniczą. Korzystamy z dostępnych prawem i sprawdzonych na rynku rozwiązań. Posiadamy bardzo rozbudowany i sprawny departament windykacji. Pożyczamy i odzyskujemy realne pieniądze korzystając z dobrodziejstwa rewolucji technologicznej.
 • art niepotwierdzony: Czy w przypadku udanej emisji, dla obu stron oczywiście, przewidujecie kolejne emisje?
  Adam Dąbrowski: Aby zwiększyć skalę działalności przewidujemy możliwość finansowania się kolejnymi emisjami obligacji. Uważamy, że jest to bardzo dobre źródło kapitału dla firm pożyczkowych.
 • Wojo niepotwierdzony: Próbuję zapoznać się z informacją o emisji, ale zapytam - czy są jakiekolwiek progi wejścia i wyjścia?
  Adam Dąbrowski: Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji to odpowiednio 1000 PLN i 250 EUR. Minimalny zapis to jedna obligacja. Próg emisji to w obu przypadkach 1000 obligacji.
 • Deamon niepotwierdzony: Czy potencjalnie myślicie o przejęciach konkurencji w Polsce lub na innych rynkach czy preferujecie rozwój organiczny?
  Adam Dąbrowski: Preferujemy rozwój organiczny ponieważ najważniejsza jest jakość portfela, a ona zależy od rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem co jest naszą przewagą konkurencyjną. Chcemy tworzyć własne portfele wysokiej jakości, gwarantujące wysokie zwroty.
 • Deamon niepotwierdzony: Czy wraz z bogaceniem się społeczeństwa rynek, na którym działacie, nie zacznie się kurczyć?
  Adam Dąbrowski: Rynek consumer finance w każdym kraju rozwiniętym rośnie proporcjonalnie z bogaceniem się społeczeństwa. Dzieje się tak ponieważ rośnie zdolność kredytowa gospodarstw domowych. W Polsce obserwujemy to samo zjawisko.
 • Gracz: Dlaczego obligacje są dobrym źródłem kapitału dla spółek pożyczkowych? Czy banki są niechętne w finansowaniu tego typu działalności?
  Adam Dąbrowski: Banki co do zasady nie finansują działalności pożyczkowej poza sektorem własnym. Dlatego obligacje są dla branży naturalnym wyborem.
 • Gość: Co wyróżnia spółkę na tle konkurencji? Jaki macie pomysł na biznes i zaistnienie na tym rynku?
  Adam Dąbrowski: Stawiamy na technologię, zautomatyzowane procedury zarządzania ryzykiem, analizę Big Data, najwyższej klasy user experience. Jako firma z branży FinTech stawiamy na innowacyjność w finansach konsumenckich.
 • Gość: Prowadzicie Państwo międzynarodową działalność i emitujecie w EUR. Dlaczego zdecydowaliście się na emisję w Polsce? Rodzimy rynek obligacji korporacyjnych przechodzi w ostatnim czasie kryzys i nie jest zbyt pozytywnie postrzegany przez inwestorów.
  Adam Dąbrowski: Polska jest najistotniejszym rynkiem dla grupy Creamfinance, stąd emisja w PLN. Wierzymy, że dobre oferty obligacji spółek działających na rosnących rynkach i dobrze zarządzanych, zawsze znajdą inwestorów.
 • Wojo niepotwierdzony: Jak grupa ocenia swoją pozycję i stabilność w Polsce?
  Adam Dąbrowski: Creamfinance Poland plasuje się w pierwszej piątce internetowych pożyczkodawców w Polsce.
 • ciekawy niepotwierdzony: Jakie są kompetencje managmentu Creamfinance, podpierające twierdzenia, że firma - a więc i obligacje - odniesie sukces? Dwa lata na rynku to za krótki czas, żeby zbudować wiarygodność.
  Adam Dąbrowski: Grupa Creamfinance działa od 2010 r. Management posiada wieloletnie doświadczenie w finansach i bankowości, opis poszczególnych osób jest dostępny na stronie www.creamfinance.pl . Zauważmy, że rynek na którym działamy de facto powstał w roku 2012. Wtedy powstały w Polsce pierwsze firmy udzielające pożyczek przez internet.
 • User: Czy może Pan zagwarantować, że pożyczki właścicielskie nie zostaną spłacone przed czasem, w szczególności przed spłatą zobowiązań wynikających z obligacji?
  Adam Dąbrowski: Nie planujemy wcześniejszej spłaty pożyczek od właścicieli.
 • anty_teresa: Z czego wynika znaczący spadek szkodliwości w tym roku? W zeszłym odpisy na portfelu zepchneły wynik pod wodę...
  Adam Dąbrowski: Spadek szkodowości wynika z odzysków, które spływają do spółki w trakcie windykacji sądowej i komorniczej. procedury te trwają po kilka-kilkanaście miesięcy. Jest to także efekt systematycznego doskonalenia rozwiązań technologicznych (scoring i antyfraud) w zakresie zarządzania ryzykiem co przekłada się na lepszą jakość udzielanych pożyczek.
 • IZABEL niepotwierdzony: Czy rynek mikropożyczek będzie nadal rósł?
  Adam Dąbrowski: Potencjał wzrostu rynku mikropożyczek w internecie szacujemy na 250 proc. rocznie.
 • Gracz: Czy nie sięgacie po kapitał do inwestorów zbyt wcześniej? Kapitał własny na koniec sierpnia był praktycznie zerowy?
  Adam Dąbrowski: Po roku 2014, który był dla nas okresem dużych nakładów inwestycyjnych na technologię i marketing w 2015 r. spółka weszła na ścieżkę systematycznego wzrostu. Całe zaplecze operacyjne mamy już przygotowane teraz zwiększamy skalę działalności. Kapitał własny został odbudowany i cały czas rośnie, wraz z osiąganymi zyskami.
 • Adam Dąbrowski: Bardzo dziękujemy za udział w czacie oraz zadawane pytania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat emisji obligacji zawartymi na stronie www.creamfinance.pl oraz na stronie oferującego domu maklerskiego Ventus Asset Management.
 • moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za tak aktywny udział w dyskusji i zapraszam na kolejne czaty.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

PORTFEL STOCKWATCH

Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +49,28% +9 856,26 zł 29 856,26 zł

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d