pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - notowania, dywidendy, wiadomości, analizy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 04.04.2014, godziny 13:30
Andrzej Skolmowski i Marek Kapłucha - wiceprezesi Grupy Azoty Grupa Azoty SA

W piątek, 4 kwietnia o godzinie 13:30 odbędzie się czat z przedstawicielami Grupy Azoty – wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za finanse - Andrzejem Skolmowskim, oraz wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Markiem Kapłuchą. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz perspektywami jej rozwoju w kontekście opublikowanych wyników za 2013 rok.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup w branży chemicznej. Dzięki przemyślanej architekturze grupa proponuje swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów mineralnych i tworzyw konstrukcyjnych przez alkohole OXO i plastyfikatory po pigmenty.

Grupa Azoty realizuje swoje cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Systemy te wyznaczają ramy dla ustanawiania i przeglądu wskazanych strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.

Grupa Azoty SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 r., a od 19 lutego 2013 r. należy także do portfela indeksu MSCI Emerging Markets. Z dniem 23 września 2013 r. Grupa Azoty SA została włączona do indeksu WIG30, grupującego największe spółki GPW. Od 19 listopada 2009 r. spółka jest nieprzerwanie notowana w Respect Index, czyli pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.

Szczegółowe informacje na temat Grupy Azoty, struktury organizacyjnej, osób zarządzających, strategii i innych znajdują się na stronie grupaazoty.com.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na dzisiejszym czacie z Członkami Zarządu Grupy Azoty SA. Tematem spotkania jest omówienie wyników za 2013 rok oraz aktualnej sytuacji, planów i zamierzeń spółki. Jest to też szansa, aby rozwinąć najciekawsze wątki z niedawnego wywiadu w StockWatch.pl. Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać zgodnie z planem o 13:30.
 • moderator: Przypominam zasady czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • Grupa Azoty: Witamy na czacie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będą Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski, oraz Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Marek Kapłucha.
 • MZK: Witam, kiedy jakie jest stanowisko zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zeszłorocznych zysków?
  Andrzej Skolmowski: Formalna decyzja Zarządu w sprawie dywidendy podjęta zostanie w najbliższym czasie, Zarząd w Strategii na lata 2013-2020 deklarował wypłatę zysku na poziomie 40-60%.
 • łodzianin: Jak wygląda temat zaangażowania rosyjskiego Akronu w akcje Azotów? Temat już od dawna zapomniany. Mają Państwo jakieś sygnały/informacje w kwestii planów zwiększania lub zmniejszania pakietu akcji przez rosyjska spółkę?
  Andrzej Skolmowski: Spółka zależna Akronu posiada w dalszym ciągu ponad 15% akcji Grupy Azoty SA. Nie znamy najnowszych deklaracji akcjonariusza co do dalszego zaangażowania, a informacje o wypracowanych przez Akron wynikach także nie dają podstaw do wysnuwania takich sugestii.
  Być może obecna cena nie zachęca do ewentualnej sprzedaży.
 • Gość niepotwierdzony: Panowie na jakim etapie jest przejęcie Organiki Sarzyna?
  Andrzej Skolmowski: Losy transakcji uzależnione są od powodzenia wezwania na Ciech, czekamy na jego finał.
 • Gość niepotwierdzony: Jakie są Państwa prognozy co do cen surowców?
  Marek Kapłucha: Generalnie przyjęliśmy w Spółce, że nie komentujemy przyszłości / prognoz. Jednak co do zasady, ponieważ Grupa Azoty funkcjonuje na rynkach globalnych, stąd poddajemy się zmianom cen na rynkach światowych – a te nie wykazują jakichś zasadniczych powodów dla trendów w dół lub w górę w tym momencie, gdyż dalej funkcjonujemy w niepewnym otoczeniu ekonomicznym, z silnymi, często trudno uzasadnialnymi cyklami zmian cen. W nawozach, które stanowią ok. 60% przychodów, obserwujemy zwłaszcza światowe rynki mocznika oraz rynki zbóż. Te ostatnie, tj. rynki zbóż prognozują zwyżki cen zbóż w średnim horyzoncie, a to z kolei wróży dobrze dla rynku nawozowego, gdyż wyższe przychody farmerów, spowodują potencjalnie wyższe wydatki na nawozy.
 • SW-fan: Czy zamiast przynajmniej dywidendy nie rozważylibyście skupu akcji? Niedowartościowanie nie jest duże, ale to zawsze coś - a w przeciwieństwie do dywidendy skup nie jest opodatkowany ryczałtowo tylko podatki rozlicza sam inwestor - może to być korzystniejsze.
  Andrzej Skolmowski: Polityka dywidendy przedstawiona została w strategii przyjętej przez Zarząd, natomiast pisaliśmy wielokrotnie o tym, że finalizujemy wieloletni plan inwestycyjny. Proszę mi wierzyć, własna gotówka na jego realizację bardzo się przyda.
 • Gość niepotwierdzony: Witam, jakie działania grupa zamierza podjąć w kwestii potencjalnej akwizycji Organiki Sarzyna, proces trwa już dość długo natomiast czy ostatnie ogłoszenie wezwania na Ciech zmienia pozycję negocjacyjną Grupy Azoty ? czy to wezwanie powoduje wstrzymanie procesu akwizycji ?
  Andrzej Skolmowski: Czekamy na rezultaty wezwania na Ciech.
 • Anna niepotwierdzony: Witam. Prosze o przedstawienie planów związanych z wydziałem Tarnoformu. Czy prawdą jest, że ma działać tylko do końca tego roku?
  Andrzej Skolmowski: Utworzenie odpisu aktualizującego nie jest jednoznaczne z koniecznością zamknięcia instalacji.
  Obecnie nie ma planów co do zamknięcia Wydziału Tarnoformu.
 • monika niepotwierdzony: Jakiego rzędu środki zostaną przeznaczone przez spółkę na najbliższe inwestycje i jak bardzo zamierza się przy tej okazji zadłużyć?
  Andrzej Skolmowski: Ze względu na fakt iż nie publikujemy prognoz, nie możemy także publikować danych nakładów inwestycyjnych. Jednakże możemy wskazać w ślad za opublikowaną strategią, iż planujemy realizować wzrost wartości Grupy poprzez rozwój organiczny (wsparty nakładami inwestycyjnymi) oraz ewentualne działania M&A w zakresie, w jakim dane projekty mogą wpisywać się nasze core’owe biznesy. Finansowanie planujemy realizować w oparciu o zewnętrzne źródła (kredyt, w przyszłości obligacje) jak i środki własne w takiej strukturze, by nie przekroczyć 2,5-krotności wskaźnika EBITDA /zadłużenia.
  W chwili obecnej finalizujemy wieloletni plan inwestycyjny dla Grupy oparty na kryteriach założonych w ww. strategii.
 • Gość niepotwierdzony: Witam, czy zarząd rozważa wykup "resztówek" w kontrolowanych zakładach Puławy oraz Police ? z jakich przyczyn te spółki są utrzymywane na GPW ? co przemawia za brakiem decyzji o przejęciu 100% udziałów i wyłączeniu z obrotu giełdowego - to może wzmocnić Grupę Azoty i płynność akcji grupy długim terminie
  Andrzej Skolmowski: W chwili obecnej takie działania nie są przewidziane. Uznaliśmy, że priorytetem jest finansowanie szerokiego programu inwestycyjnego.
 • InwestorGPW niepotwierdzony: Czy Puławy zostaną wycofane z Giełdy?
  Andrzej Skolmowski: Zarząd obecnie nie ma w planach wycofania Grupy Azoty ZA Puławy SA z giełdy.
 • SW-fan: Integracja operacyjna. Ten temat jest jak dla mnie najważniejszy na dzisiaj. Wiadomo że 80% fuzji i przejęć się nie udaje, a Państwo jesteście po serii przejęć tak naprawdę. Jak to wygląda od środka, to znaczy jak rozwiązujecie problemy wynikające z tego, że całe zespoły które dotychczas konkurowały, nagle muszą ze sobą współpracować i nie wiadomo do czyjej bramki grać, bo na górze jest tak samo.
  Marek Kapłucha: Tak, rzeczywiście jest to jeden z najważniejszych obszarów/priorytetów w Grupie. Aktualnie mamy uruchomiony program „Doskonałości Operacyjnej”, który realizujemy we współpracy z The Boston Consulting Group. Jest wiele obszarów, w których podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu prac integracyjnych, zwłaszcza w obszarze produkcyjnym oraz m.in. obszarach logistyki i zakupów. Tu mamy jeszcze dużo do poprawy w kierunku lepszej integracji działań na poziomie korporacyjnym. W międzyczasie zaraportowaliśmy ostatnio do rynku osiągnięcie do końca 2013 roku ok. 90 mln. PLN z synergii liczonych od połączenia Grupy Azoty z Puławami. Dalsze efekty synergii spodziewane są w ramach kontynuowanego programu „Doskonałości operacyjnej”.
 • KOVfan niepotwierdzony: Jak oceniacie Państwo wezwanie na Ciech? Czy przejęcie Ciechu będzie miało wpływ na Waszą działalność operacyjną?
  Andrzej Skolmowski: Z uwagą obserwujemy jego losy i czekamy na reakcję rynku. W zależności od jego wyniku wyjaśnią się losy Sarzyny.
  Operacyjnie Ciech nie ma związku z naszą działalnością. Z punktu widzenia polskiej chemii z pewnością istotny jest dalszy rozwój Ciechu, czego życzymy.
 • MZK: Czy problemy gospodarcze na Ukainie mają wpływ na poziom producji nawozów w tym kraju?
  Andrzej Skolmowski: Oczywiście. Jak wiadomo podstawowym surowcem do produkcji nawozów jest gaz. Jeśli więc Ukraina ma w chwili obecnej lub będzie miała „gazowe kłopoty”, to z pewnością przełoży się to na produkcję nawozów. Pierwszym negatywnym dla nich sygnałem było podwyższenie ceny przez Rosjan. Sytuacja nie do pozazdroszczenia.
 • mk niepotwierdzony: Jakie konkretnie korzyści przyniesie zapowiedziana budowa wytwórni PA6?
  Andrzej Skolmowski: Widzimy wiele korzyści związanych z inwestycją w dodatkowe zdolności produkcyjne PA6, w tym głównie zagospodarowanie kluczowego surowca, jakim jest kaprolaktam produkowany w Puławach, który ze względu na wzrastającą konkurencję ze strony Chin nie będzie w stanie dalej generować samodzielnie dodatniej marży dla Grupy. Dodatkowo planujemy realizować korzyści podatkowe związane z ulokowaniem instalacji w specjalnej strefie ekonomicznej (warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie zgody na poszerzenie krakowskiej strefy ekonomicznej o obszar wskazany pod planowaną inwestycję).
 • SW-fan: Jesteśmy po bardzo łagodnej zimie, praktycznie bez zimy. Wegetacja zaczyna się wcześniej. Czy spodziewacie się jakichś zmian w strukturze sezonowej sprzedaży nawozów, będzie większa, mniejsza, inna niż w typowym roku znanym pod naszą szerokością geograficzną?
  Marek Kapłucha: Rzeczywiście aura sprzyja wcześniejszemu nawożeniu, także obserwujemy przyśpieszenie cyklu nawozowego i co za tym idzie przyśpieszonego plonowania, jeśli nie będzie zasadniczych zmian w pogodzie w kolejnych tygodniach. Ostatni rok, zwłaszcza biorąc pod uwagę niskie ceny zbóż w drugiej połowie roku, nie sprzyjał nawozom wieloskładnikowym, ale pozytywny trend zmian (obserwowany wzrost cen zbóż) powinien poprawić strukturę nawożenia w kierunku większego użycia nawozów NPK w stosunku do nawozów azotowych. Myślę, że warto tu tez wspomnieć o promowaniu przez Grupę nawożenia nawozami w postaci płynnej (produkowane przez Puławy: RSM oraz nowy nawóz RSMS – z dodatkiem siarki). Będziemy obserwowali dalsze przechodzenie rolników z nawozów stałych na nawozy płynne.
 • Gość niepotwierdzony: Czy jest możliwość wypłaty dywidendy zaliczkowej z zysku 2014, biorąc pod uwagę niski poziom zysku jednostkowego Spółki dominującej tj.44mlnPLN, w porównaniu do ubiegłego roku gdzie było 250mlnPLN?
  Andrzej Skolmowski: Temat bardzo modny i gorący. Analizowaliśmy także ten temat, jednakże rozwiązanie to nie jest zbieżne z przyjętą przez Zarząd polityką dywidendy.
  Przypominam, że ostateczna decyzja należeć będzie do Walnego Zgromadzenia Spółki.
 • sasky: Witam, jakie prognozy ma spółka względem cen nawozów na ten rok?
  Andrzej Skolmowski: Ze względu na niewielką nadpodaż, Spółka prognozuje, że ceny nawozów będą niższe niż w ubiegłym roku.
 • Gość niepotwierdzony: Witam, chciałem zapytać czy zysk skonsolidowany z ubiegłego roku będzie rozdysponowywany wg. widełek 40-60% ? a więc potencjalnie mówimy o wypłacie z zysku który za ubiegły rok zamknął się w okolicach 700 MLN PLN ?
  Andrzej Skolmowski: Zysk 700 mln PLN to zysk skonsolidowany. Podstawą do podziału zgodnie z KSH jest zysk wypracowany przez Spółkę dominującą i ten podlegać będzie podziałowi.
 • Pi niepotwierdzony: Kiedy rozpoczną Państwo realny proces konsolidacji grupy tzn. integracje produktowo marketingową,eliminacje zdublowanych pozycji kosztowych, uruchomienie wspolcego centrum zakupowego itd. Jakie moze przyniesc to korzysci w PLN?
  Marek Kapłucha: Procesy konsolidacyjne trwają już od roku w Grupie. Rozpoczęliśmy je dokładnie w marcu 2013. Przypomnę tylko, że niedawno przekazaliśmy do rynku informację o wypracowanych do końca 2013 ok. 90 mln. PLN synergii. TE efekty synergiczne uzyskane były w tych obszarach o jakich Pan w swoim pytaniu wspomniał. W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy program „Doskonałości Operacyjnej”, którego głównym celem jest wzmocnienie procesów integracyjnych w Grupie, a co za tym idzie obniżki kosztów i/lub zwiększeniu przychodów, wynikających chociażby w nawozach ze znacznego poszerzenia palety produktów oferowanych do naszych odbiorców, które są oferowane przez zintegrowany zespół sprzedaży.
 • Grzegr niepotwierdzony: Czy zamierzacie Państwo pozyskiwać nowych klientów spoza krajów UE?
  Andrzej Skolmowski: Nieustannie ich pozyskujemy zgodnie z przyjętą strategią operacyjną dla poszczególnych Segmentów Biznesowych. Jesteśmy obecni na wielu innych kontynentach niż Europa. Ta jednak jest naszym „home market”, tu jeż realizujemy ponad 90% naszej sprzedaży i chcemy nieustannie utrzymywać dobre więzi z odbiorcami końcowymi. Ostatnio jednak otwierają się nowe perspektywy: np. rynek afrykański.
 • Gość niepotwierdzony: Czy GA planuje wezwanie na 100% akcji Polic, w zeszłym roku Zarząd wypowiadał się że rozważa tę kwestię?
  Andrzej Skolmowski: Tak jak już mówiliśmy, także dzisiaj - obecnie nie myślimy o tym. Priorytetem jest finansowanie szerokiego programu inwestycyjnego.
 • Gość niepotwierdzony: Proszę o wyjasnienie kwestii polityki dywidendowej, czy zakładane wypłaty z zysku na poziomie 40-60% obejmują zysk skonsolidowany czy zysk jednostkowy tarnowa (zysk skonsolidowany grupy to ok. 700 MLN PLN natomiast Tarnowa bliżej 100 MLN PLN)
  Andrzej Skolmowski: Zgodnie z zapisami przyjętej strategii, Zarząd będzie rekomendował w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwał w sprawie dywidendy w kwocie na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.
 • FunkyKoval niepotwierdzony: Witam. W jaki sposób zamierzacie utrzymać w 2014 roku wyniki, na podobnym poziomie co w 2013?
  Andrzej Skolmowski: Biorąc pod uwagę iż wyniki roku 2013 są w dużej mierze naznaczone wydarzenia jednorazowymi (głównie wynikającymi z dokonanych akwizycji) wychodzimy z założenia, iż porównywalność wyników należy analizować z perspektywy wyników oczyszczonych. W takiej sytuacji jesteśmy zdania iż korzystne warunki atmosferyczne (z wpływem na nawozy), optymistyczne prognozy rozwoju gospodarczego dla Polski i UE (z wpływem na segment chemii) wsparte brakiem nieplanowanych zdarzeń (awarie, przestoje itp.) pozwolą nam zrealizować założenia produkcyjne, a tym samym handlowe, natomiast realizowane projekty wewnętrzne w zakresie doskonałości operacyjnej czy też dalsze fazy procesu „konsumowania” synergii pozwolą ograniczyć bazę kosztową wpływając na pozytywny kształt EBITDA roku 2014.
 • mk niepotwierdzony: Które spółki stanowią obecnie dla GA największą konkurencję w sektorze tworzyw?
  Andrzej Skolmowski: Jest ich wiele – sama Liga Mistrzów:
  BASF, Lanxess, Domo, DSM.
 • Gość niepotwierdzony: Czy z uwagi na podwyższenie ceny gazu dla Ukrainy, grupa Azoty "zyska" poprzez osłabienie konkurencji zza wschodniej granicy ? Czy to stworzy możliwość do uzyskania wyższych cen nawozów na rynkach europejskich ? i tym samym wyższe zyski grupy azoty ?
  Marek Kapłucha: Rozwój wypadków na Ukrainie obserwujemy z dużą uwagą ze względu na bliskość tego rynku. Trudno jest jednak jednoznacznie powiązać zmianę cen gazu dla Ukrainy z zagrożeniem bądź korzyścią dla naszego rynku, niewiele bowiem wiemy po jakiej cenie kupują gaz spółki Pana Firtash’a (70% aktywów nawozowych Ukrainy). Na dzień dzisiejszy nie widzimy jakichś szczególnych zagrożeń z powodu tych zmian, poza spodziewanymi potencjalnie mniejszymi zbiorami na Ukrainie, związanymi z niepokojami społecznymi. To może zmniejszyć podaż zbóż, a tym samym wzrost cen zbóż, ze względu na wagę Ukrainy jako jednego z czołowych eksporterów. Wzrost cen zbóż może wpłynąć na większe przychody rolników polskich/europejskich, a co za tym idzie większa część tych przychodów będzie inwestowana w nawozy.
 • mk niepotwierdzony: Co dalej z instalacją POM? Na czym ma polegać "zwiększenie efektywności" tej instalacji?
  Andrzej Skolmowski: Obecnie nie ma planów co do zamknięcia instalacji POM.
  „Zwiększenie efektywności” tej instalacji polegać będzie głównie na obniżeniu wskaźników zużycia surowców oraz energii. Istotne są również kwestie rynkowe, nad którymi pracujemy.
 • dm niepotwierdzony: Czy projekt petrochemiczny to realne zamierzenia czy tylko działania PR? Dlaczego nie zostało jasno określone co ma być głównym produktem zakładu? Kto jest liderem projektu petrochemicznego w Gdańsku? Odnosi się wrażenie, że nikt nie chce brać za to odpowiedzialności i każda ze stron (Azoty i Lotos) mówi, że nie chce wykładać środków na projekt. (bo prawda jest chyba taka, że ich nie mają)
  Andrzej Skolmowski: Analizowany jest projekt budowy instalacji krakera parowego umożliwiającego produkcję lekkich olefin, takich jak etylen, propylen, butadien, będącymi podstawowymi surowcami do produkcji tworzyw sztucznych oraz budowa nowych instalacji chemicznych w zakładach GA umożliwiających ich dalsze przetwórstwo. Na tym etapie ma być przygotowane studium wykonalności, a potem podjęta decyzja. Na tym etapie nie chcę mówić o sposobie finansowania. Patrząc na nasz bilans oraz strategię widać, że nie będziemy tego robić samodzielnie. Co do liderowania w realizacji tych zadań, co do których się umówiliśmy z Lotosem to mogę zapewnić, że biegną zgodnie z harmonogramem (opóźnienie jest niewielkie) i nie mamy żadnego problemu z określeniem, kto za co odpowiada.
 • mk niepotwierdzony: Z czego wynika przecena akcji GA w IV kw. 2013 roku?
  Andrzej Skolmowski: Kurs akcji spółek publicznych podlega regulacjom rynku kapitałowego, na notowania ma wpływ wiele czynników niezależnych od emitenta. Koniec roku nie był przychylny dla rynku, w tym dla sektora chemicznego. Dodatkowo zawirowania z OFE także nie poprawiły nastroju.
 • FunkyKoval niepotwierdzony: Jak bardzo odczuwacie zawirowania spadki na indeksie chemicznym?
  Andrzej Skolmowski: Widzicie to Państwo na wykresach notowań. Tym bardziej potwierdza się, że w Grupie lepiej :)
 • Gość niepotwierdzony: Czy można coś powiedzieć nt. inwestycji z Lotosem - jakie wskaźniki NPV są prognozowanie dla tego przedsięwzięcia, czy jest to projekt atrakcyjny z punktu widzenia akcjonariuszy ?
  Andrzej Skolmowski: Dociekliwi Państwo jesteście…
  Za wcześnie na publikację takich wskaźników. Pracujemy nad studium wykonalności. Co do finansowania, są przecież sposoby na finansowanie w oderwaniu od bilansu Grupy.
 • mk niepotwierdzony: Jakie były powody odrzucenia oferty GA na spółkę Petrokemija Kutina? Czy Grupa planuje w tym roku powalczyć o przejęcia za granicą?
  Andrzej Skolmowski: Według sprzedającego złożyliśmy ofertę z niską ceną. Tak wyceniliśmy ten podmiot. Ostatnie komunikaty płynące z Kutiny tylko potwierdzają, że mieliśmy rację.
 • Gość niepotwierdzony: Czy zarząd bądź Panowie rozważają kupno akcji Grupy Azoty ? ostatnimi czasy w Synthosie widać wiarę zarządu w spółkę, z Grupy Azoty póki co nie płyną takie komunikaty, z punktu widzenia akcjonariusza to lekko zastanawiacjące...
  Andrzej Skolmowski: Jesteśmy ludźmi głębokiej wiary w Spółkę. O indywidualnych decyzjach czy planach nie możemy informować inaczej niż drogą oficjalną, ponieważ mogłoby to zostać uznane za manipulację.
 • Gość niepotwierdzony: Czy wg Państwa obecna wycena rynkowa Grupy Azoty odpowiada rzeczywistej wartości Spółki, czy też jest niedowartościowana?
  Andrzej Skolmowski: W naszej opinii cena jest niedowartościowana, co znajduje także odzwierciedlenie w aktualnych prognozach publikowanych niedawno w serwisie Bloomberg.
 • SW-fan: Chemia nawozowa to w dużej mierze przerób gazu. Jak gazowa ruchawka na linii Rosja-Ukraina może wpłynąć na Wasze wyniki i ryzyko działalności, a może już wpływa?
  Marek Kapłucha: Dużo zależy od rozliczeń należności rosyjskich za gaz sprzedany już na Ukrainę. Jeśli te płatności nie będą regulowane przez Ukrainę (a wiele na to wskazuje), może nastąpić odcięcie dostaw gazu do tego kraju, a ponieważ większa część gazu wchodzącego do Europy z kierunku wschodniego przechodzi przez Ukrainę, mogą nastąpić perturbacje dla polskiego przemysłu nawozowego.
  Mamy nadzieję jednak, że uruchamiane kredyty ze strony Unii i USA dla Ukrainy spowodują możliwość spłaty przynajmniej części zobowiązań wobec Rosji.
  W międzyczasie Grupa Azoty prowadzi prace w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu, obecnie kupujemy ok. 30% poza naszym głównym /strategicznym dostawcą - PGNIG. Prace idą dalej w tym kierunku, z głównym celem uniezależnienia się od pojedynczych źródeł dostaw. Oczywiście dużo zależy nie tyle od możliwości zakupu od nowych potencjalnych dostawców, ile od możliwości przesyłu, czyli od konektorów gazu na granicach Polski oraz uruchomienia portu LNG, co mamy nadzieję nastąpi zgodnie z dzisiejszymi planami. Dywersyfikacja dostawców gazu do Grupy jest naszą odpowiedzią na zwiększające się zagrożenie ze strony Ukrainy i ewentualne zamknięcie dostaw przez Ukrainę.
 • Gość niepotwierdzony: Czy pozycja negocjacyjna dot. cen gazu Grupy Azoty względem PGNiG zmieniła się po akwizycji Puław ? Czy podpisywane umowy na dostawy gazu w ostatnim czasie zawierają "upusty" cenowe dla tak znaczącego odbiorcy jakim z całą pewnością stały się zakłady z Grupy ?
  Andrzej Skolmowski: Otrzymaliśmy info, że jest nas ok 1000. Dobrze, że prezydent USA nie ma dzisiaj konferencji… miałby niezłą konkurencję.
  Zawsze mówiliśmy, że gazowa strategia Grupy nie może stać w opozycji do narodowego dystrybutora. Oczywiście, nie da się ukryć, że skala zwiększa siłę negocjacyjną. Wykorzystujemy to w rozmowach oraz realizujemy strategię z pełną konsekwencją. Najważniejszym punktem tej strategii jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu. Efekty tego działania już są widoczne.
 • Gość niepotwierdzony: Czy pracownicy grupy azoty mogą liczyć w tym roku na podwyżki?
  Andrzej Skolmowski: Zgodnie z podpisanym porozumieniem z zakładowymi organizacjami związkowymi, pracownicy Grupy Azoty SA otrzymają w 2014 roku podwyżki płac.
 • Gość niepotwierdzony: Czy rozważacie możliwosć podjęcia współpracy handlowej z Acronem, tj. kupna surowców do produkcji nawozów, gdyż o prasa pisała w ubiegłym roku że wola Rosjan do takiej współpracy istnieje.
  Andrzej Skolmowski: Wielokrotnie mówiliśmy, że współpracujemy z Rosjanami od lat. Nie pracowaliśmy dotąd z Acronem. Musimy dokończyć jeden projekt rozpoczęty przez Acron w maju 2012 roku. Wtedy będzie możliwe rozpoczęcie rozmów handlowych. Źle się handluje pod przymusem.
 • Gość niepotwierdzony: Program inwestycyjnym o którym mowa w powyższej dyskusji jest procesem kapitałochłonnym, czy realizacja tego programu zakłada znaczącą poprawę wyników operacyjnych w kolejnych latach ? czy realizowane są tylko najbardziej rentowne inwestycje ?
  Andrzej Skolmowski: Naszym zamierzeniem jest realizować inwestycje o najwyższej przewidywanej stopie zwrotu. Kryteriami wyboru będą możliwości realizacji zapisanych w strategii kluczowych wskaźników finansowych jakimi są m.in. wskaźnik ROCE (na poziomie 14%).
 • T.P. niepotwierdzony: Czy Azoty są nadal partnerem w powołaniu Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego ? Jęzeli tak, kiedy planowane jest uruchomienie centrum ? ?
  Andrzej Skolmowski: Nadal jesteśmy jednym z partnerów powołania Centrum, jako Spółka żywo zainteresowana zapewnieniem bezpieczeństwa chemicznego. Przyjmując strategię CSR Spółka jasno deklaruje zaangażowanie w sprawy środowiskowe.
 • Gość niepotwierdzony: Jak Państwo doszliście do liczby 90 mln? Czy gdyby nie było przejęcia to łączny wynik Puław i Grupy Azoty byłby aż o 90 mln niższy?
  Marek Kapłucha: 90 mln. synergii z połączenia Puław i Grupy Azoty to efekt zarówno przychodowy (np. poszerzone portfolio produktów sprzedawane do większej liczby klientów / nowe rynki, np. nawozy NPK do odbiorców z USA i Ameryki Południowej), jak i kosztowy (np. niższe ceny zakupu energii i innych kluczowych surowców, kupowanych jako Grupa, a nie poszczególne spółki).
 • Sławek niepotwierdzony: Z pana wypowiedzi wynika ze dywidenda to bedzie 40-60% z 0,45PLN.Czy źle cos zrozumiałem, mysle ze to pytanie intryguje wielu drobnych akcjonariuszy?!
  Andrzej Skolmowski: Tak jak Państwo doskonale wiecie, ostateczna decyzja należeć będzie do Walnego Zgromadzenia. Rekomendacja Zarządu przedstawiona zostanie w odpowiednim czasie.
 • Gość niepotwierdzony: Jakimi parametrami charakteryzuje się projekt w Tarnowie, dot. linii produkcyjnej do produkcji polamidu 6 (przetwórstwo kaprolaktamu) - czy zarząd dysponuje parametrami tej inwestycji NPV, IRR projektu ? jest to inwestycja znacząca stąd moje pytanie o rentowność tych nakładów
  Andrzej Skolmowski: Jesteśmy przekonani ze dogłębna analiza tematu inwestycji w oparciu o feasibility study oraz planowane efekty tej inwestycji w pełni wpisują się w założenia efektywności (rentowności) strategii Grupy.
 • Gość niepotwierdzony: Jaki jest prognozowany DywidentYield na rok 2014 i 2015 ? czy realne jest osiągnięcie poziomu dla Puław (ok 7-8% rocznie) ?
  Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz.
 • Gość niepotwierdzony: Petrokemija nie przynosi obecnie zysku, czy ewentualne zamknięcie tej instalacji stwarzałoby dla Państwa szanse na zdobycie nowego rynku na południu? Czy raczej zamknięcie zakładów w Chorwacji jest nierealne?
  Marek Kapłucha: Nie chcemy się tak daleko wypowiadać o sytuacji Petrokemiji, niedawno wykazywaliśmy wstępne zainteresowanie zakupem tej spółki. Jednak odpadliśmy z procesu we wstępnej fazie. Jednym z powodów naszego zainteresowania był dostęp do nowych rynków, jednak inaczej można oceniać te rynki mając tam produkcję, a inaczej jeśli sprzedaż miałaby następować z odległego kraju. Koszty logistyczne prawdopodobnie nie sprzyjałyby sprzedaży na tych rynkach.
 • Agronom niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty jest przygotowana na sytuację kryzysową a mianowicie na zwiększoną podaż nawozów NPK i azotowych z importu. Czy obecna struktura firm dystrybucyjnych w której wiele z nich wprowadza znaczne ilości nawozów importowanych jest wydolna na trudniejsze czasy. Czy firmy lojalne handlujące wyłącznie nawozami krajowymi o znacznym udziale produktów GRUPA AZOTY (80% sprzedawanych ilości ) mogą liczyć na priorytety ilościowe przy zawieraniu kontraktów.
  Andrzej Skolmowski: Hmmm… Trudne pytanie. Proszę mi wybaczyć, ale o polityce handlowej i naszych handlowych relacjach z Klientami nie mogę pisać na czacie.
 • Gość niepotwierdzony: Czy I kwartał 2014 roku będzie lepszy w porównaniu do I kw. 2013?
  Andrzej Skolmowski: Nie publikujemy prognoz, jednakże mamy taką nadzieję. Pogoda trochę zaburzyła naturalny rytm prac polowych, obserwujemy znaczne przyspieszenie. A efekt? Opublikujemy 15 maja 2014.
 • Gość niepotwierdzony: Czy została wznowiona produkcja w niemieckiej spółce zależnej ATT Polymers?
  Andrzej Skolmowski: ATT ciągle produkuje PA6. Wyłączenie dotyczyło tylko niewielkiej części produkcji. Natomiast ilościowo sprzedaż została utrzymana, ponieważ został zlecony na zewnątrz przerób kaprolaktamu na PA6. Musieliśmy zadbać o utrzymanie rynku.
 • Gość niepotwierdzony: Jakie są planowane działania dot. zakupu kluczowego surowca w Grupie - gazu, który stanowi kluczowy parametr kształtujący pozycję kosztów, zapewne obecna wysoka efektywność instalacji nie pozwala na dalszą niskokosztową poprawę wyników operacyjnych, stąd jakie działania podejmie Grupa aby uzyskać niższe ceny surowca
  Marek Kapłucha: Rzeczywiście osiągnęliśmy bardzo wysoką efektywność instalacji nawozowych, potrzebujemy ok. 850-900 m3 gazu na 1 tonę amoniaku – to ok. 35% mniej niż instalacje w Rosji/Ukrainie. W takiej sytuacji jedyną drogą do zmniejszenia kosztów zakupu gazu jest uczestniczenie w procesie uwalniania się rynku gazu w Polsce/Europie i dywersyfikacja dostawców gazu (obecnie ok. 30% zakupów gazu w Grupie to zakupy spoza PGNiG i ten udział będziemy zwiększali zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie).
 • Gość niepotwierdzony: Czy GA ma w planach produkcję grafenu?
  Andrzej Skolmowski: Intensywnie współpracujemy z ośrodkami badawczymi. Grafen ma przyszłość!
 • dm niepotwierdzony: czemu spolka inwestuje w poliamid w tarnowie skoro przerabia tam wiekszosc kaprolaktamu a nie w pulawach gdzie zaklad nie jest w ogole zintegrowany? Bedzie musiala ponosic dodatkowe koszty transportu ?
  Andrzej Skolmowski: Decyzja co do lokalizacji inwestycji oparta została na głównych założeniach:
  - know how produkcyjny zlokalizowany w Tarnowie
  - możliwości ulokowania instalacji w SSE
  - realizacja synergii operacyjnych z zakładami w Tarnowie w obszarze działalności laboratoryjnej czy magazynowej, produkcyjnej i energetycznej
 • Andrzej Skolmowski i Marek Kapłucha: Dziękujemy za udział w czacie, było nam bardzo miło i zapraszamy na kolejny. Niestety nie zdążyliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Do zobaczenia!
 • moderator: Ja również serdecznie dziękuję za tak liczny udział w czacie - dzisiaj przekręciliśmy licznik, goszcząc ponad 1100 inwestorów! Dziękuję Grupie Azoty i do zobaczenia na kolejnych czatach.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,29% +32 058,65 zł 52 058,65 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy