pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 29.08.2019, godziny 11:00
Artur Jedynak, prezes KBJ: W ciągu pierwszych dwóch kwartałów praktycznie zrealizowaliśmy ubiegłoroczny wynik Artur Jedynak - prezes zarządu KBJ
KBJ

W czwartek 29 sierpnia o godz. 11:00 odbędzie się czat z Arturem Jedynakiem, prezesem zarządu spółki KBJ. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz raportem finansowym za I półrocze 2019 r.

KBJ specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług na rynku oprogramowania biznesowego. Głównym obszarem działania są nowoczesne systemy informatyczne – rozwiązania w chmurze, analityka biznesowa, utrzymanie i rozwój systemów IT, budowa rozwiązań dedykowanych. Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które korzystają z systemów firmy SAP - wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na których KBJ opiera swoje rozwiązania. Dzięki kompleksowej ofercie łączącej doświadczenie technologiczne i biznesowe, KBJ jest w stanie realizować najbardziej złożone i wymagające projekty na rynku polskim i zagranicznym. W gronie ponad 100 aktywnych klientów wyróżnić można min. ZUS, MS oraz firmy z sektora przemysłu, energetyki, mediów, bankowości oraz innych.

KBJ jest notowane na rynku NewConnect od grudnia 2011. Spółka systematycznie poprawia wyniki, w niemal 10-letniej historii Spółki każdy rok kończył się pozytywnym wynikiem. Od debiutu giełdowego KBJ zwiększył skalę działalności ponad 3-krotnie. Spółka od kilku lat regularnie wypłaca dywidendę i notuje wzrost.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Arturem Jedynakiem, prezesem KBJ i zapraszam do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz raportem finansowym za I półrocze 2019 r.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 11:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony.
 • Artur Jedynak: Witam Państwa serdecznie na kolejnym czacie z KBJ. Dziękuję za zainteresowanie i Państwa czas oraz zapraszam do zadawania pytań.
 • Gość: Zaczęliście wygrywać więcej przetargów związanych z zamówieniami publicznymi czym to jest spowodowane? Czy jedynym kryterium w tych przetargach była cena?
  Artur Jedynak: Kryteria przetargów, które wygrywaliśmy są zróżnicowane, im większa wartość przetargu tym zakres wymagań dot. doświadczenia, składu osobowego, uprawnień i certyfikatów oraz zdolności ekonomicznej jest większy. Wygrywamy, ponieważ sukcesywnie od lat budujemy know-how, zdobywamy wymagane doświadczenie i referencje, jesteśmy w stanie zdecydowaną większość projektów realizować samodzielnie. Cena oczywiście jest bardzo ważna, ale samą ceną bez spełnienia wymogów nie da się wygrywać.
 • inwestor_2k: Dlaczego przy tak niskim freefloat chcecie robić skup akcji własnych, bo rozumiem, że akcje do zaoferowania pracownikom będą nabywane na rynku?
  Artur Jedynak: Ponieważ skup jest efektywniejszą od dywidendy metodą wypłaty zysku, ponieważ w ten sposób możemy pobudzić obrót na akcjach spółki i zainteresowanie firmą, również dlatego, że chcemy jak najmniej akcji emitować i skup jest dobrym rozwiązaniem.
 • pixel: Która umowa miała największy wartościowo wpływ na przychody w II kwartale roku?
  Artur Jedynak: Umowa licencyjno-usługowa zawarta z Ministerstwem Sprawiedliwości, jeżeli potrzebujemy wskazać największe jednostkowo źródło.
 • Krzysztof: Witam, czy w tym roku oczekuje Pan większych zysków niż w 2017 r?
  Artur Jedynak: W ciągu pierwszych dwóch kwartałów praktycznie zrealizowaliśmy ubiegłoroczny wynik, patrząc na przychody. Będziemy pracować nad wygenerowaniem dobrego wyniku netto, jaki będzie to poziom obecnie nie potrafię odpowiedzieć. Prawdopodobnie opublikujemy prognozę po realnym oszacowaniu potencjału sprzedaży i realizacji przychodów 2019 r., myślę że w okolicach października.
 • akcjonariusz: Dzień dobry, mam pytanie o przetargi - czy obecnie bierzecie udział w przetargach/konkursach gdzie wartość kontraktu przekracza 50 mln zł, a jeśli tak to w jakiej liczbie postępowań?
  Artur Jedynak: Dzień dobry, takiej informacji nie mogę ujawniać.
 • KuperTino: Dzień dobry, czy spółka planuje albo może, czy już eksploruje inne obszary niż oprogramowanie biznesowe?
  Artur Jedynak: Dzień dobry, oprogramowanie biznesowe oraz usługi związane z oprogramowaniem biznesowym, jego budową rozwojem i utrzymaniem będą głównym zakresem działalności spółki, obecnie nie planujemy innego rodzaju działalności.
 • Pi: Witam, czy KBJ planuje emisje akcji?
  Artur Jedynak: Witam, obecnie nie są planowane emisje w celu pozyskania kapitału. Spółka posiada uchwalony kapitał docelowy pozwalający na wykonanie emisji, przy czym jest to możliwość przewidziana na akwizycje oraz kapitał warunkowy związany z uchwalonym w czerwcu programem motywacyjnym, z którego chcemy korzystać w jak najmniejszym stopniu.
 • Sentyment: Dzień dobry, czy planujecie Państwo migrować na główny parkiet?
  Artur Jedynak: Dzień dobry, tak, po spełnieniu wymogów dot. kapitalizacji spółki jak najbardziej.
 • Sky is the limit: Zapowiadał Pan program motywacyjny i teraz go mamy. Przybędzie około 10% nowych akcji. O ile kryteria przyznania warrantów zarządowi spółki są ujęte w uchwałach, to warunki przyznania akcji pracownikom zależeć będą od Rady Nadzorczej. I tutaj jest pytanie czy te warunki już zostały przez RN ustanowione, a jeśli tak to czy spółka zamierza się nimi podzielić z akcjonariuszami?
  Artur Jedynak: Nie, warunki nie zostały jeszcze przez RN ustanowione, trwają prace w tym zakresie. Będziemy informować rynek o tych parametrach.
 • FAANG: Czy dobrze rozumiem, że w wyniku skupu akcji własnych swoich pakietów może w znacznym stopniu pozbyć się zarząd spółki?
  Artur Jedynak: Przyznaję, że jest to dość zaskakująca interpretacja.
 • Gość: Jakie cele muszą spełnić pracownicy aby uzyskać warranty w każdym z lat?
  Artur Jedynak: Cele będą ustanowione przez RN w wyniku rekomendacji zarządu. Większość celów będzie dotyczyć wprost wyniku danego działu/linii biznesowej, jego wzrostu i wpływu na biznes.
 • Gość: Czy na sprzedaży oprogramowania (czystych licencji) generujecie marżę? A jeśli tak, to jak wysoką?
  Artur Jedynak: Tak, oczywiście. Najwyższa marża jest generowana na licencjach własnych. W przypadku odsprzedaży licencji firm trzecich marża procentowo jest zdecydowanie niższa, ważna jest więc wielkość obrotu (aby taka działalność miała sens biznesowy). Dokładnych poziomów marż na licencjach nie mogę podać, natomiast dobrym przybliżeniem jest założenie, że licencje własne są 3-4 krotnie bardziej rentowne niż sprzedaż usług. Oczywiście wiąże się to z większym ryzykiem i wymaganymi wcześniej nakładami na budowę oprogramowania, a następnie jego rozwój i utrzymanie.
 • akcjonariusz: W programie motywacyjnym transzę dla zarządu podzielono na dwie części. W pierwszej sprawa jest jasna - zarząd dostanie 20 tys. akcji jeśli kapitalizacja przekroczy przez 3 miesiące z rzędu 48 mln zł. Żeby dostać kolejne 20 tys. papierów zysk netto powiększony o amortyzację z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych ma wynieść 5,2 mln zł. Co należy rozumieć przez zdarzenia jednorazowe? Czy do nich zaliczać się będą koszty programu motywacyjnego jeśli przejdziecie na MSR? Czy zaliczać się będą zyski z tytułu ewentualnego nabycia jakiegoś podmiotu? Czy zaliczać się będą różnice kursowe i wycena transakcji pochodnych? Dlaczego te zdarzenia nie są wymienione w uchwale?
  Artur Jedynak: Odpowiedź na to pytanie jest dość pragmatyczna. Proszę zwrócić uwagę jaka jest wielkość przewidzianych dla zarządu pakietów w porównaniu do pozostałej części programu motywacyjnego (jest dość niewielka). Skoncentrowaliśmy się na opracowaniu programu pod kątem wzrostu biznesu i naszych menedżerów, nie poświęcając bardzo dużo uwagi na opracowanie katalogu zdarzeń, które uznajemy za jednorazowe (poza oczywistymi). Wykonamy tę pracę w późniejszym terminie.
 • taurus: Dzień dobry Jak określiłby Pan prawdopodobieństwo zrealizowania celów zawartych w programie motywacyjnym? Czy to plan bardzo ambitny, którego możecie nie dowieźć, czy może już na bazie obecnych kontraktów wszystko wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokich zysków w kolejnych latach?
  Artur Jedynak: Lubimy ambitne cele :)
 • ma: Czy sytuacja ze sprzedażą licencji będzie się powtarzać w kolejnych kwartałach, czy należy to traktować jako zjawisko na razie jednorazowe?
  Artur Jedynak: Nie da się odpowiedzieć na to pytanie ze 100 proc. pewnością. Po pierwsze, zależy to wprost od celów i planów klienta/klientów. My zakładamy, że całe budżety zawartych umów ramowych są przez klientów wykorzystywane i do tego dążymy w zarządzaniu operacyjnym. Spółka będzie również pracować dalej i prowadzić kolejne procesy sprzedażowe. Na poziomie operacyjnym zakładamy, że sprzedaż licencji i istotnie wyższe przychody z tego wynikające będą stałym elementem naszego biznesu.
 • Gość: Dlaczego Pana zdaniem kurs nie reaguje na poprawiające się wyniki finansowe?
  Artur Jedynak: Wakacje, bardzo słaby klimat wokół rynku giełdowego, spółka z NC, odpływ inwestorów z rynku, spółka nie jest w "modnym" obecnie segmencie rynku IT. Przyczyn można doszukiwać się chyba wielu..
 • K.K.: Dlaczego zarząd nie rekomenduje dywidendy w tym roku? Nowe kontrakty potrzebować będą finansowania? Czy w umowach macie zaliczkawanie, albo fakturowanie kolejnych etapów prac?
  Artur Jedynak: Zgodność z opublikowaną polityką dystrybucji zysków, nie widzimy sensu rekomendacji dywidendy, która za 2018 r. była by symboliczna.
 • Gość: Przychody w drugim kwartale są wyższe niż w historycznie sezonowo najlepszym IV kwartale. Dlaczego?
  Artur Jedynak: Ze względu na sprzedaż licencji oraz usług wsparcia oprogramowania w zawartych umowach ramowych/umowach licencyjnych, które zostały zrealizowane w Q2.
 • Gość: Skala podpisywanych w ostatnim czasie kontraktów jest znacznie większa niż dotychczas. Czy wymaga to proporcjonalnego skalowania zatrudnienia, czy nie jest to wprost połączone?
  Artur Jedynak: Wymaga to wzrostu zatrudnienia, natomiast nie jest to 1:1. Nasz backlog faktycznie nigdy nie był na takim poziomie, jak obecnie.
 • Smoczek: I jeszcze jeśli można, czy umowy zawierane przez spółkę są czasowe (określone)?
  Artur Jedynak: Tak, szczegółowo o każdej raportowanej umowie można przeczytać w raportach bieżących. Statystycznie są to umowy trwające od 2 do 4 lat per kontrakt.
 • maku: Witam Dlaczego tak znaczący wzrost przychodów nie przełożył się na proporcjonalny wzrost zysków?
  Artur Jedynak: Przełożył się, analogiczny kwartał ub.r. wykazywał ponad milion złotych straty. Po pierwsze, marża na sprzedaży licencji trzecich nie jest tak wysoka, aby dramatycznie wpłynąć na rentowność wynikową. Po drugie, wygenerowana marża na licencjach pokryła bieżące wyniki działalności projektowej. Innymi słowy, biznes projektowo-usługowy działa jak co roku (czyli zyski na koniec projektu, statystycznie Q4), marża licencyjna podniosła wynik, który normalnie po Q2 byłby ujemny i zbliżony do ubiegłorocznego.
 • Simon: Pisze Pan, że budujecie know-how, zdobywacie wymagane doświadczenie i referencje. Dzięki temu wygrywacie większe kontrakty. Czy firma jest gotowa na tak duży skok? Jak ocenia Pan ryzyko, że nie poradzicie sobie z taką skalą działania?
  Artur Jedynak: Cóż, ryzyko wynikające ze wzrostu oczywiście jest i jest tutaj dużo racji. Wzrost o 10 proc. r/r to nic specjalnego, natomiast wzrost x2 już tak. Jeżeli do tego dodamy, że trzy lata temu firma była na poziomie 10 mln zł przychodów rocznie (mniej więcej), skok jest faktycznie duży. Uważam, że jesteśmy przygotowani dobrze do takiego wzrostu, zarówno pod względem świetnej kadry menedżerskiej i zespołu, modelu zarządzania, kontraktów.
 • Gość: Czy nie macie problemu z pozyskaniem nowych pracowników do realizacji tych dużych kontraktów?
  Artur Jedynak: Rynek jest wymagający, ale dajemy radę.
 • Skup: Czy program motywacyjny dla zespołu jest tylko dla obecnych pracowników, czy także dla takich, których zamierzacie pozyskać?
  Artur Jedynak: Nie ma rozróżnienia/ograniczenia. Program jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za generowanie i wzrost biznesu (menedżerowie).
 • Miś: Czy po obecnie uchwalonym programie motywacyjnym, po jego zakończeniu należy się spodziewać kolejnego? Ilość akcji już nam mocno wzrosła, wzrośnie jeszcze bardziej, ale co dalej?
  Artur Jedynak: Obecnie nie ma takich planów.
 • Miś: Czy jest Pan zadowolony z poziomu sprzedaży własnego oprogramowania? To po przeliczeniu procentów są w zasadzie marginalne kwoty...
  Artur Jedynak: Będziemy podsumowywać wyniki sprzedaży własnego oprogramowania po Q4 oraz Q1 przyszłego roku, ponieważ na ten okres spodziewamy się większej aktywności klientów w zakresie naszego autorskiego oprogramowania.
 • Gość, ale jaki!: Czy w umowach z MS, ZUS, NBP są zawarte kary umowne na rzecz spółki? Czy takie sytuacje jak przestoje przed rokiem będą jakoś rekompensowane przez zamawiających?
  Artur Jedynak: Takich kar na rzecz spółki za przestoje nie ma. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, wszystkie zawarte w wyniku postępowań publicznych umowy są z założenia jawne, do każdej można uzyskać dostęp i szczegółowo przeanalizować. Niestety, nie ma takiej praktyki u zamawiających (płatność za postoje lub brak aktywności).
 • Gość: Pisze Pan o prognozie w październiku - przecież to w zasadzie nie będzie już prognoza, bo wszystko będziecie wiedzieć - to ile zrealizujecie prac z obecnych kontraktów i co będziecie fakturować. Czy może Pan powiedzieć wprost, że liczycie na poprawę wyników względem 2017 r. (2018 to niska baza porównawcza) ?
  Artur Jedynak: Nie mogę, ponieważ jest to niezgodne z obowiązkami informacyjnymi i MAR. Takie oświadczenie może być uznane jako prognoza i wymaga raportu, aby wszyscy na rynku mieli równy dostęp do informacji. Ponadto, nie do końca jest tak że wszystko już wiemy. Nasze wyniki zależą od rozliczeń kontraktów (które muszą się zakończyć w danym roku) oraz od sprzedaży licencji która w Q4 potrafi sprawiać duże niespodzianki. Publikowaliśmy prognozy przez ostatnie 5 lat i za każdym razem dopiero wtedy, gdy mieliśmy wystarczającą pewność "dowiezienia".
 • Gość: OK. Skoro nie ma kar, to czy uwzględniliście takie ryzyka w wycenach kontraktów? Czy po ich realizacji nadal będą one generować jakąś satysfakcjonującą marżę?
  Artur Jedynak: Tego typu ryzykiem zarządza się poprzez dywersyfikację portfela kontraktów oraz sensowne planowanie i zarządzanie operacyjne. Wycena wprost do kontraktu kosztu przestoju byłaby z punktu widzenia spółki bardzo ciekawa, niestety obawiam się, że wtedy cenowo bylibyśmy daleko za konkurencją.
 • SamuraiJack: W jakim kierunku idzie rozwój spółki?
  Artur Jedynak: #1 w branży w zakresie sprzedaży oprogramowania i usług IT dla biznesu.
 • nikoś: Co dokładnie robicie w kontrakcie dla Ministerstwa Sprawiedliwości? Jaki będzie rozkład przychodów w kolejnych latach z tytułu tejże umowy?
  Artur Jedynak: Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie licencji, usług wsparcia oprogramowania (tzw. maitenance licencji), usług producenta oprogramowania SAP oraz usług własnych.
 • księgowy: Czy istnieje szansa, że rozważycie przejście na rachunek wyników w układzie kalkulacyjnym? W mojej opinii miałby on dla nas większą wartość informacyjną. Podobnie z segmentacją sprzedaży. Skoro chcecie przejść na MSSF, gdzie jest on wymagany można byłoby pokazywać go już w tej chwili, o ile oczywiście pozwala na to przyjęty układ kont księgowych.
  Artur Jedynak: Jest taka szansa, natomiast dziś nie potrafię odpowiedzieć kiedy. Na nasze wew. potrzeby mamy raporty contollingowe/zarządcze, które pozwalają na analizę biznesu pod kątem typów usług czy linii biznesowych. Dużą częścią tych informacji uważam że spółka nie powinna się dzielić, ponieważ jest to element naszego know-how i przewagi konkurencyjnej.
 • Gość: Jeżeli dobrze rozumiem, duży kontrakt dotyczący licencji jednorazowo podbił znacząco przychody i zaburzył obraz wyników. Czy z wyłączeniem tego kontraktu notujecie wzrost wyników? Jeżeli tak, to jak duży?
  Artur Jedynak: Tak, po wyłączeniu sprzedaży licencji w Q2 (pochodziły z więcej niż jednej umowy), na poziomie biznesu usługowego mamy wzrost. Wydaje mi się, że np. w ostatniej analizie sprawozdania na forum StockWatch był ten wątek niejako przy okazji poruszany i wywnioskowany z bieżących wyników.
 • Gość: W zeszłym roku wynik był taki sobie, bo część kontraktów się rozciągnęła w czasie i mieliście wolne moce przerobowe, które generowały koszty niepokryte przychodami. Ponoć przesunięcia były winą zamawiającego. Teraz mamy powygrywane przetargi dla spółek SP, gdzie takie rozciągnięcie jest jeszcze bardziej prawdopodobne. Czy w tych kontraktach macie zapisane jakieś kary umowne za nie trzymanie się harmonogramu przez zamawiajacego?
  Artur Jedynak: Proszę zwrócić uwagę, że nasze kontrakty nie są kontraktami, które moglibyśmy porównać do budowlanych. To znaczy, że zawarcie przez zamawiającego umowy daje mu najczęściej możliwość a nie obowiązek realizacji danego typu prac. Oczywiście, nikt nie zawiera umów po to, aby były niewykorzystane i zdecydowana większość jest wykorzystana prawie lub w całości. Stąd raczej takie kontrakty nie mają jednego, ścisłego harmonogramu. Przykład: w 2017 roku, na jednym z kontraktów tego typu spółka zrealizowała ponad 50 małych projektów. Rok później, na tym samym kontrakcie 5. I jest to spowodowane po prostu konkretnymi potrzebami biznesowymi, które w 2017 roku były, a rok później już nie.
 • Gość: Ilu pracowników dotyczy uchwalony program motywacyjny?
  Artur Jedynak: 10-15.
 • Gość: Jeżeli nie planujecie emisji akcji tylko ich skup z rynku to jaki jest senes pozostawania na GPW?
  Artur Jedynak: Nie zamierzamy skupić przecież wszystkich akcji z rynku tylko wymaganą ilość.
 • Gość: W takim razie należy spytać jeszcze, czy macie już zespół, który pozwala na realizację tych wysokich kontraktów, czy będziecie go uzupełniać jak będzie potrzeba - kiedy będzie pewność, że nie będzie przestojów?
  Artur Jedynak: Mamy, niemniej będziemy dalej rekrutować.
 • Gość: Czy macie jakiś produkt, który daje Wam przewagę nad konkurencją?
  Artur Jedynak: Mamy ich całkiem dużo - wiedza i doświadczenie branżowe, rodzaj realizowanych projektów (śmiem twierdzić, że są projekty w naszej branży, które tylko my robimy najlepiej), sposób zarządzania operacyjnego firmą itd. Wolałbym jednak ze wszystkich przewag nie tłumaczyć się otwarcie :)
 • Gość: Czy był Pan w tym roku na urlopie? :)
  Artur Jedynak: Dwa razy po tygodniu, dziękuję za pytanie :)
 • Gość: Napisał Pan, że zamierzacie opublikować nieco więcej na temat własnego oprogramowania. Czy można liczyć na szczegółowy podział przychodów na JPK, składnie VAT, apteki itd.?
  Artur Jedynak: Odpowiem wprost - nie. Podziału przychodów per produkt nie opublikujemy, wydaje mi się że naprawdę nie daje to z punktu widzenia inwestora dużo za lub przeciw inwestycji w firmę. Dla nas natomiast jest to cenna informacja, można na tej podstawie wywnioskować lub zbliżyć się do naszej strategii cenowej i było by to sprzedażowo szkodliwe. Proszę wybaczyć, takiego podziału nie będziemy udostępniać.
 • Gość: Które oprogramowanie własne miało największy udział w sprzedaży w tym roku?
  Artur Jedynak: Będę wdzięczny za to pytanie po Q4, będzie to dobry moment na podsumowania. Mamy zbyt dużo otwartych procesów sprzedaży i do tego zbliżającą się końcówkę roku oraz jeszcze nowe regulacje, które wchodzą w życie już niedługo (biała lista, jpk vdek), aby teraz oceniać.
 • programista: Witam, jaki jest średnie wynagrodzenie pracownika w KBJ?
  Artur Jedynak: Zapraszam do wysłania CV na kariera@kbj.com.pl i spotkanie na rozmowie kwalifikacyjnej :)
 • GPW: Panie Prezesie, czy oprócz akcji KBJ posiada Pan akcje innych spółek? Jeśli tak, to proszę zdradzić jakie?
  Artur Jedynak: Śladowe ilości wynikające z zainteresowania rynkiem kapitałowym jako takim.
 • Gość: Czy może Pan powiedzieć ile wynosi obecny backlog i jak się rozkłada na kolejne lata? Czy jego wzrost dotyczy zwyżki przychodów w kolejnym roku, czy raczej mowa o dłuższym okresie obsługi?
  Artur Jedynak: Powyżej 100 mln zł w okresie następnych 3 lat na podstawie zawartych od Q4/2018 do końca Q2/2019 kontraktów.
 • Artur Jedynak: Szanowni Państwo, dziękuję pięknie za Państwa zainteresowanie i czas, zwłaszcza że mamy jeszcze okres wakacyjny. Zapraszam na kolejny czat za trzy miesiące.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne spotkanie z prezesem KBJ
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +128,29% +25 658,82 zł 45 658,82 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy