Artur Jedynak, prezes zarządu KBJ: będziemy intensyfikować procesy sprzedażowe w zakresie naszego oprogramowania SaaS - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Artur Jedynak, prezes zarządu KBJ: będziemy intensyfikować procesy sprzedażowe w zakresie naszego oprogramowania SaaS

Dyskusja odbyła się dnia: 14.06.2018, godziny 06:00
Artur Jedynak, prezes zarządu KBJ: będziemy intensyfikować procesy sprzedażowe w zakresie naszego oprogramowania SaaS Artur Jedynak - prezes zarządu KBJ
KBJ
W czwartek 14 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się czat z Arturem Jedynakiem, prezesem zarządu spółki KBJ. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz raportem finansowym za I kwartał 2018 r.

KBJ specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług na rynku oprogramowania biznesowego. Głównym obszarem działania są nowoczesne systemy informatyczne – rozwiązania w chmurze, analityka biznesowa, utrzymanie i rozwój systemów IT, budowa rozwiązań dedykowanych. Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które korzystają z systemów firmy SAP - wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na których KBJ opiera swoje rozwiązania. Dzięki kompleksowej ofercie łączącej doświadczenie technologiczne i biznesowe, KBJ jest w stanie realizować najbardziej złożone i wymagające projekty na rynku polskim i zagranicznym. W gronie ponad 100 aktywnych klientów wyróżnić można min. ZUS, MS oraz firmy z sektora przemysłu, energetyki, mediów, bankowości oraz innych.

KBJ jest notowane na rynku NewConnect od grudnia 2011. Spółka systematycznie poprawia wyniki, w niemal 10-letniej historii Spółki każdy rok kończył się pozytywnym wynikiem. Od debiutu giełdowego KBJ zwiększył skalę działalności ponad 3-krotnie. Spółka od kilku lat regularnie wypłaca dywidendę i notuje wzrost.

Zapis dyskusji

 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Arturem Jedynakiem, prezesem KBJ. Dziś porozmawiamy na temat aktualnej sytuacji spółki oraz wyników finansowych za I kwartał 2018 r.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 11:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5.
 • Artur Jedynak: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym czacie inwestorskim spółki KBJ i zapraszam do zadawania pytań.
 • Gość: Witam Jaki jest portfel zamówień na ten rok i jak wygląda on w stosunku do analogicznego momentu czasowego w roku poprzednim?
  Artur Jedynak: Witam, sumarycznie portfel zamówień jest na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, jeżeli bierzemy pod uwagę usługi i projekty z określonymi dokładnie czasami realizacji i wynikającymi z tego tytułu przychodami. Jeżeli uwzględnimy otwarte umowy ramowe, to mamy wzrost umów ramowych r/r, zgodnie z informacjami z raportów kwartalnych.
 • inwestor_2k: Dzień dobry, Panie Prezesie, jak wygląda na tę chwilę sprawa z emisją akcji? Sa już jakieś terminy?
  Artur Jedynak: Dzień dobry, jeżeli chodzi o potencjalną emisję akcji, stan nie zmienił się istotnie od naszego ostatniego spotkania i informacji które przekazywaliśmy, tzn. nie zapadła decyzja dot. uruchomienia emisji w celu pozyskania kapitału. Bieżące potrzeby oraz plany i prace rozwojowe są finansowane ze środków własnych spółki.
 • Gość: Czy wykorzystujecie w jakikolwiek sposób technologię blockchain?
  Artur Jedynak: Obecnie nie prowadzimy projektów komercyjnych wykorzystujących blockchain. Technologia budzi zainteresowanie wśród naszych klientów i obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania w tym zakresie. Nasi klienci to w przeważającej większości duże przedsiębiorstwa, stąd stosowana technologia jest najczęściej konsekwencją realnych potrzeb i biznesowego zastosowania. Moja obserwacja jest taka, że klienci mocniej skupiają się obecnie na stronie funkcjonalno/biznesowej - czyli, czy blockchain jest potrzebny w naszym biznesie, jakie może przynieść korzyści, jak wykonać integrację. Trwa również, jak w przypadku każdej innej technologii proces budowania wiedzy w tym zakresie.
 • Gość: Czy rozważają Państwo przejście na MSR. Wydaje się, że nawet przy braku odpowiedniej kapitalizacji i notowaniu na NC jest to w świetle obowiązujących przepisów całkiem możliwe. Zdaje mi się, że w przypadku MSR znacznie wygładziłby się wynik w czasie i wyeliminowany zostałby w dużej mierze czynnik sezonowy?
  Artur Jedynak: Tak. Przejście na MSR jest w naszych planach w perspektywie dwóch lat.
 • Gość: Czy możemy liczyć na rachunek segmentowy z prawdziwego zdarzenia? Taki z liczbami i wynikami na poszczególnych segmentach produktowych?
  Artur Jedynak: Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Optymalnie chcielibyśmy takie zmiany powiązać z MSR (wcześniejsze pytanie), przekazywać lepsze z Państwa punktu widzenia informacje dotyczące struktury wyników i jednocześnie, zachować rozsądny poziom szczegółowości tej informacji. Musimy wyważyć zwłaszcza szczegółowość. Przekazywanie informacji np. wg. podziału produkty on-prem, produkty saas, usługi uważam za realne, natomiast szczegółowy podział usług czy produktów i analizowanie na każdym poziomie raczej nie. Po pierwsze skala firmy (obecna) na taką analizę jest jeszcze zbyt mała i nie pozwoli na wyciąganie długoterminowych wniosków, po drugie jestem zdania, że było by to zbyt szczegółowe prezentowanie informacji które dają nam przewagę konkurencyjną.
 • MArek: Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale w projektach uchwał na najbliższe walne jest podniesienie kapitału zakładowego o kwotę 459 208 zł w ciągu trzech lat. Wydaje się to kwota dość niewielka. Z czego ona wynika?
  Artur Jedynak: Proszę o zwrócenie uwagi, iż jest to korekta uchwały z ubiegłego roku, nie wprowadza zmian co do kwoty kapitału zakładowego (rok temu została uchwalona w takiej samej wartości). Korekta w tym zakresie ma charakter edycyjny, tzn. zawiera uszczegółowienie, o ile podnosimy kapitał (docelowy) i jaka będzie wartość łączna. Już na bazie poprzedniej uchwały odbyła się rejestracja kapitału docelowego, projekty uchwały na tegoroczne WZA ma w tym zakresie tylko cel korekty edycyjnej. Merytoryczne (istotne) zmiany poprzedniej uchwały to możliwość podniesienia kapitału w ramach kapitału docelowego nie tylko za wkłady pieniężne, co w uzasadnieniu jest wskazane jako uprawnienie do wykorzystania kapitału docelowego m,in. na potencjalne akwizycje.
 • Gość: Czy zmiana liczby członków RN i upoważnienie do przeprowadzania emisji w zamian za inne pożytki niż gotówka to przygotowanie do przejęcia innego podmiotu? Rozmawiacie w tej chwili z jakimiś innymi spółkami?
  Artur Jedynak: Tak, intencja jest dokładnie taka i opisana również w ten sposób w uzasadnieniu do projektu uchwały, tj. możliwość wykorzystania kapitału docelowego również na akwizycje lub obejmowanie udziałów/akcji w innych podmiotach. Rozmowy z potencjalnymi partnerami, tak jak informowaliśmy uprzednio, są prowadzone w trybie ciągłym. Oczywiście, w tym zakresie informacje będziemy podawać zgodnie z wymaganiami informacyjnymi, tj. w momencie, gdy nabędziemy uzasadnione przekonanie, że potencjalna transakcja/transakcje są realne przekażemy informacje na ten temat.
 • Gość: Czy wobec oczekiwanych akwizycji dywidenda za 2017 r. nie jest zagrożona?
  Artur Jedynak: Już wkrótce będzie rekomendacja zarządu dot. podziału zysku, analogicznie jak w latach ubiegłych spółka publikowała rekomendację przed walnym.
 • Gość: Dlaczego dopiero za 2 lata z tymi MSRami chcecie się zapoznać? Czemu nie już? Koszty? Gotowość operacyjna księgowości?
  Artur Jedynak: Przejście na MSR jest uzasadnione od początku roku obrotowego. Przejście na MSR to nie tylko operacja księgowa, oznacza dość duży wpływ na nasz model operacyjno-controllingowy i wymaga przygotowania formalno/prawnego, ale również technologicznego. Prowadzimy jednocześnie znaczącą ilość działań projektowych, niesie to za sobą szereg konsekwencji i musi być odpowiednio przygotowane i wsparte maksymalną automatyzacją.
 • Miko: Dlaczego w projektach na walne nie podano kwoty dywidendy? Czy może Pan powiedzieć jaką kwotę będzie rekomendował zarząd spółki?
  Artur Jedynak: Rekomendacja nt. podziału zysku/dywidendy, zgodnie z wymogami informacyjnymi, musi być podana odrębnym komunikatem. Jeżeli chodzi o czas, od kilku lat zarząd wydaje rekomendację przez WZA, więc najpóźniej za 2 tygodnie informacja będzie opublikowana.
 • SW-fan: Witam serdecznie i niezwykle się cieszę że regularny kontakt z drobnicą stał się tradycją spółki KBJ. Panie Prezesie, od dłuższego czasu oczekuję spektakularnego ruchu biznesowego, co dla mnie oznacza przejęcie konkurenta w Polsce czy to za granicą, ew. nowy segment działalności, nie musza być od razu gry. Czy chowa Pan coś takiego w zanadrzu co wywindowałoby KBJ do kolejnej ligi biznesu i giełdy?
  Artur Jedynak: Witam i dziękuję pięknie, staramy się postępować konsekwentnie i mieć bieżący kontakt z inwestorami. Nieco przekornie, jestem zdania, że wzrost firmy w ciągu ostatnich dwóch lat daje podstawy do zadowolenia :)
 • Gość: Czy wzrost przychodów ze sprzedaży o 11% w 1q po przejęciu klientów ZETO Was satysfakcjonuje?
  Artur Jedynak: Zachęcam do analizowania i oceny działalności spółki w okresach rocznych. Analiza kwartał do kwartału, jak pokazuje kilka lat naszej historii na giełdzie, nie niesie dużej wartości informacyjnej. Pracujemy nad lepszą liniowością przychodów, niemniej są one cały czas podatne na czasami znaczące wahania kwartalne. W dużej części wynika to z rozpoznawania przychodów, ale często również z cykli projektowych i np. zaangażowania znaczących środków i kosztów w kilka dużych działań w ciągu roku. Moim zdaniem, wracając do pytania, w ujęciu rocznym uzyskamy zakładane cele dot. tej grupy klientów.
 • inwestor_2k: Czy może Pan skomentować ostatnie spadki kursu akcji na rynku?
  Artur Jedynak: W okresie ostatnich tygodni spółka nie publikowała żadnych nowych informacji, natomiast obraz szerokiego rynku nie wygląda obecnie na sprzyjający. Spadki kursów akcji dotknęły wg mojej wiedzy zdecydowaną większość spółek, częstokroć były to bardzo głębokie zmiany wycen.
 • rerevolver: Witam i mam pytanie, czy mieliście coś wspólnego z niedawnym zawieszeniem się systemu CEPIK i jeszcze kilku jak nie kilkunastu systemów administracji rządowej?
  Artur Jedynak: Witam. Nie, spółka nie uczestniczy w tych projektach.
 • Analityk Fundamentalny: KBJ przejęła w czwartym kwartale 2017 część biznesu ZETO dotyczącą obsługi informatycznej w zakresie rozwiązań ERP portfela klientów i projektów. Jak to się ma do zwiększenia sprzedaży? Czy jednak to nie jest zbyt mało?
  Artur Jedynak: Przejęcie odbyło się w listopadzie ub. r. Przejęta grupa klientów wnosi przychody z utrzymania systemów ERP, są one rozłożone w pewnym uproszczeniu, rocznie. Stąd zakładany przychód z utrzymania tej grupy klientów w rachunku wyników będzie widoczny na koniec roku. Druga sprawa, to nowe projekty/usługi które do tej grupy są sprzedawane. Przychody z tego tytułu również będą możliwe do zrealizowania po skutecznej sprzedaży i rozliczeniu. Z działań sprzedażowych do nowej grupy klientów jesteśmy usatysfakcjonowani, samo przejęcie do w/w grupy jest realizowane zgodnie z planem i nie mamy rezygnacji/zakończenia współpracy z klientami po tych kilku miesiącach. Podsumowując, na dzień dzisiejszy, przejęcie było uzasadnione i wyniki są zgodne z planami i oczekiwaniami. Przełożenie na wyniki spółki będzie w układzie rocznym i dalszym.
 • Analityk Fundamentalny: Tempo wzrostu sprzedaży wynoszące w dwóch ostatnich kwartałach 10-11 proc. nadal nie jest niskie, ale już nie na tak atrakcyjnych poziomach jak raportowała spółka w pierwszej połowie 2017 roku czy w roku 2016. Rozumiem P. Prezesa, który mówi, żeby patrzeć na sprawozdania roczne - ale po to są m.in. kwartalne aby chociaż po sprzedaży wywnioskować jakie jest tempo rozwoju spółki . Biorąc pod uwagę informację, że MSR to odległa sprawa (2 lata czyli 2020? czy dopiero od 2021) to jednak niepewność co do prognozowania przychodów na pewno obniżą kapitalizację spółki. Jaki macie pomysł, aby temu zaradzić?
  Artur Jedynak: Oczywiście, sprawozdania kwartalne dają pewną informację, po prostu w przypadku spółki o takiej wielkości jak KBJ, kumulacja przychodów (np. 2q 2017) lub kosztów (klasycznie q1-q2 w większości lat fin.) będzie ten obraz zaburzać. Stąd moja sugestia nt. analizy firmy przez perspektywę roczną. MSR - roboczo możemy przyjąć, że dobrym planem w tym zakresie może być przygotowanie firmy od początku przyszłego roku i przejście w 2020 r., będziemy to potwierdzać. Tempo wzrostu - tak, jest trudno (lub jest to niemożliwe) rosnąć długo po 30 proc. kwartalnie, lub >100 proc. r/r tak jak w ostatnich latach. Jest potrzebny też czas, aby wcześniejsze skoki rozwojowe ustabilizować, przygotować się do kolejnych. Z pewnością nie będziemy kierować się krótkoterminową potrzebą utrzymania tempa wzrostu na jakimś poziomie, to byłaby średnia strategia. Zależy nam długoterminowo na wzroście i pozycji firmy. Nie wiem czy wystarczająco dobrze odpowiedziałem na to pytanie (?)
 • Analityk Fundamentalny: Pod koniec pierwszego kwartału 2018 spółka podpisała kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe o szacowanym przychodach 3,5 mln brutto w ciągu 20 miesięcy. Jest to niewątpliwie kolejny znaczący klient zdobyty przez spółkę i powinno to stabilizować przychody oraz zyskowność spółki. Czy biorąc pod uwagę rachunkowość spółki pewnie, zakładam, ze mały efekt, będzie widać w sprawozdaniu za Q2 2018? Bo jak rozumiem za Q1 2018 to chyba raczej nie?
  Artur Jedynak: Raczej Q3/Q4. Kontrakty utrzymaniowe tej skali wymagają okresu przejęcia i właściwego przejścia do operacyjnej obsługi. W początkowym okresie ponoszona jest większa ilość kosztów (właśnie ze względu na przejęcie i uruchomienie). Statystycznie wyrównuje się to w całym czasie trwania kontraktu.
 • Analityk Fundamentalny: Na początku kwietnia 2018 roku główni akcjonariusze spółki poinformowali o sprzedaży części swojego pakietu akcji funduszowi FAMILIAR S.A., SICAV-SIF. Fundusz ten nabył około 9 proc. akcji spółki, po cenie 9,50 zł w momencie gdy kurs giełdowy oscylował w granicach 14-15 zł. Część akcjonariuszy nie była zachwycona taką transakcją, choć prawda jest, że free-float wzrósł, a spółka z rynku New Connect pozyskała długoterminowego inwestora w akcjonariacie. Poprosiłbym jednak o słowo komentarza poza to co było już wcześniej zakomunikowane. Nie kwestionuję faktu, że być może drobni akcjonariusze tylko deklarują objęcie akcji, a jak co do czego przychodzi to milczą. Ale sprzedaż pakietu akcji poniżej obecnej ceny rynkowej, budzi i zawsze będzie budzić kontrowersje. Ja jestem na GPW od 1992 roku i pamiętam case Optimus-a i Romana Kluski - trochę od sprzedaży jego akcji zaczął się zjazd w dół. Więc jaka jest rzeczywista wartość wewnętrzna akcji KBJ - 10 zł, 13-14 jak ostatnio, czy może 20?
  Artur Jedynak: Oczywiście, tylko zastanawiam się, jakiego komentarza jeszcze z naszej strony w tym zakresie brakuje? Wyczerpujące informacje na ten temat przedstawiliśmy na bieżąco i na forum spółki. W samym pytaniu są bardzo prawidłowe założenia/obserwacje. Cena wynika z procesu negocjacji, co w przypadku inwestorów instytucjonalnych jest standardem rynkowym. Analizują spółkę bardzo dokładnie, podejmują zobowiązania, które następnie realizują, swoim kapitałem potwierdzają wykonaną wcześniej analizę i przekonanie co do jej wartości. Zwracam uwagę, że w transakcji brało udział więcej podmiotów, wszystkie instytucjonalne, natomiast ujawniony został jeden ze względu na przekroczenie progu. Koszt dyskonta obciążył głównych akcjonariuszy, a spółka pozyskała inwestorów inst. co samo w sobie jest wartością. Poprawiła się struktura akcjonariatu (rozdrobnienie), wzrosły obroty.
 • Analityk Fundamentalny: Brutalnie pytając o PKP - biorąc pod uwagę obecną politykę rachunkowości - to jak rozumiem PKP raczej przyniesie koszty w Q2 po to aby przynieść marżę Q3 i Q4? Bo tak na mój gust działają PSR-y, które spółka stosuje zamiast MSR :)
  Artur Jedynak: Raczej tak i jest to mocno standardowy model dla tego typu kontraktów.
 • Analityk Fundamentalny: "Nie wiem czy wystarczająco dobrze odpowiedziałem na to pytanie (?)" Problem chyba jest nadal kwestia szacowania przychodów i ich powtarzalności. Dla przykładu z zupełnie innej branży - Budimex ogłasza wygranie kontraktów i informacje a backlogu - wiedząc, jaką ma politykę rachunkowości można próbować przewidzieć czy przychody będą rosnąć czy maleć. Ale oczywiście nic w tym wypadku na temat marż nie wiemy - rozumiem Pana Prezesa - ale to jest problem dla wyceny spółki i jej, głęboko wierzę, istotnego niedoszacowania na GPW.
  Artur Jedynak: Bardzo dziękuję za tę uwagę i komentarz.
 • Gość: Czy spółka w obecnej sytuacji kursu akcji rozważa alternatywę dla dywidendy - skup akcji własnych?
  Artur Jedynak: Nie, skup akcji własnych nie jest rozważany.
 • Analityk Fundamentalny: Dla jasności i przejrzystości sprawozdań, moim zdaniem, wydaje się sensownym aby spółka rozważyła prezentowania informacji na temat ruchów na produkcji w toku podobnie jak czyni się to z majątkiem trwałym. Analizując poprzedni rok oraz bieżący kwartał można zakładać, że niewiele lub nic nie zostało w tym okresie przekazane z zapasów na zakończone prace rozwojowe w pozycji WNIP. Ale czy tak jest na pewno. Czy możemy liczyć na poszerzenie informacji w sprawozdaniach kwartalnych w tym zakresie? Doceniam informację, którą prezentujecie obecnie (w szczególności jako spółka NC), ale sposób księgowania i rozliczania budzi problemy jeśli chodzi o wycenę analityczną, z czego P. Prezes na pewno zdaje sobie sprawę :)
  Artur Jedynak: Tak, zdaję sobie z tego sprawę, drugi raz dziękuję za komentarz.
 • Analityk Fundamentalny: Spółka cały czas żyje z segmentu usługi, który w analizowanym kwartale przyniósł 80 proc. sprzedaży, w porównaniu do 73 proc. w pierwszej połowie 2017 roku. Ze sprzedaży własnego oprogramowania spółka (on-promise oraz SaaS) KBJ uzyskała 10 proc, czyli o 2 p.p. mniej niż w 2017 roku i aż 12 p.p. mniej niż w roku 2016. Czy to jest niepokojąca tendencja - można prosić o komentarz? Logicznie własne projekty i rozwiązania powinny dawać wyższą marżę brutto czy nie?
  Artur Jedynak: Tak, własne projekty i własne oprogramowanie dają % wyższą rentowność. W bieżącym roku będziemy intensyfikować procesy sprzedażowe w zakresie naszego oprogramowania saas. Kilka istotnych na wczesnym etapie jest już rozpoczętych.
 • Artur Jedynak: Dziękuję Państwu serdecznie za udział w kolejnym spotkaniu i jednocześnie zapraszam do dalszego kontaktu ze spółką na forum StockWatch.pl.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

PORTFEL STOCKWATCH

Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +50,66% +10 132,53 zł 30 132,53 zł

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d