Artur Jedynak, prezes zarządu KBJ: reinwestujemy wypracowany zysk w rozwój oprogramowania - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Artur Jedynak, prezes zarządu KBJ: reinwestujemy wypracowany zysk w rozwój oprogramowania

Dyskusja odbyła się dnia: 30.08.2018, godziny 10:30
Artur Jedynak, prezes zarządu KBJ: reinwestujemy wypracowany zysk w rozwój oprogramowania Artur Jedynak - prezes zarządu KBJ
KBJ
W czwartek 30 sierpnia o godz. 11:00 odbędzie się czat z Arturem Jedynakiem, prezesem zarządu spółki KBJ. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz raportem finansowym za II kwartał 2018 r.

KBJ specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług na rynku oprogramowania biznesowego. Głównym obszarem działania są nowoczesne systemy informatyczne – rozwiązania w chmurze, analityka biznesowa, utrzymanie i rozwój systemów IT, budowa rozwiązań dedykowanych. Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które korzystają z systemów firmy SAP - wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na których KBJ opiera swoje rozwiązania. Dzięki kompleksowej ofercie łączącej doświadczenie technologiczne i biznesowe, KBJ jest w stanie realizować najbardziej złożone i wymagające projekty na rynku polskim i zagranicznym. W gronie ponad 100 aktywnych klientów wyróżnić można min. ZUS, MS oraz firmy z sektora przemysłu, energetyki, mediów, bankowości oraz innych.

KBJ jest notowane na rynku NewConnect od grudnia 2011. Spółka systematycznie poprawia wyniki, w niemal 10-letniej historii Spółki każdy rok kończył się pozytywnym wynikiem. Od debiutu giełdowego KBJ zwiększył skalę działalności ponad 3-krotnie. Spółka od kilku lat regularnie wypłaca dywidendę i notuje wzrost.

Zapis dyskusji

 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Arturem Jedynakiem, prezesem KBJ. Zapraszam do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz raportem finansowym za II kwartał 2018 r.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 11:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5.
 • Artur Jedynak: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i dziękuję za zainteresowanie spółką oraz dołączenie do czatu. Zapraszam do zadawania pytań.
 • Analityk Fundamentalny: Panie Prezesie poprosiłbym o wskazanie konkretnych przyczyn dla których spółka poniosła stratę w Q2 2018 . Co prawda twierdzicie Państwo, że wyniki są zgodne z jego oczekiwaniami i będą zwiększone przychody w drugiej połowie roku, ale niewątpliwie taka strata mocno martwi akcjonariuszy. Jaki wpływ na to wszystko ma kwestia presji płacowej?
  Artur Jedynak: Analizując wyniki pierwszego półrocza rok do roku, należy zwrócić uwagę, iż w ubiegłym roku mieliśmy rekordowy okres Q1-Q2. Pod koniec drugiego kwartału ub.r. wystąpiła nieplanowana znacząca sprzedaż licencji oraz kumulacja przychodów z wcześniejszych projektów. W bieżącym półroczu nie mamy takich zdarzeń. Drugim istotnym powodem jest wystąpienie przesunięć w harmonogramach realizowanych projektów, które przekłada się z jednej strony na harmonogramy płatności i rozliczeń, z drugiej spowodowało w Q2 blokadę zasobów i w konsekwencji dodatkowe koszty. W bieżącym roku nasz portfel projektowy w znaczącej części zawiera projekty wielomiesięczne, angażujące duże zespoły ludzi. Stąd przesunięcia harmonogramów mają istotne znaczenie.
 • Gość: Piszecie Państwo że oczekujecie kumulacji przychodów w ostatnim kwartale. Czy to oznacza, że zakładacie, że będą one wyższe (podobne jak i zysk) niż w Q4 2017?
  Artur Jedynak: Zakładamy kumulację przychodów na koniec roku, podobnie jak w latach poprzednich. Po uzyskaniu wystarczającej pewności co do realizacji budżetu, opublikujemy prognozę, podobnie jak w poprzednich okresach.
 • Paweł: Pytanie co do kontraktu z PKP PLK (3,5 mln brutto przychodu w 20 m-cy) podpisany pod koniec Q1 2018. Czy i jakie przychody oraz zyski rozpoznane z tego tytułu w Q2 i czy kontrakt tej rozliczany jest metodą kontraktów długoterminowych czy też koszty na bieżąco obciążają rachunek zysków i strat a przychody w momencie fakturowania?
  Artur Jedynak: Szczegółowej struktury przychodów i marż na poszczególnych kontraktach nie wolno nam ujawniać. Nie robimy tego również w wypadku innych kontraktów. Odnośnie sposobu rozliczania - koszty obciążają w tym przypadku RZiS, przychody w momencie fakturowania.
 • Paweł: Czy kontrakt z PGE rozliczany jest zgonie z metodą kontraktów długoterminowych czy też na bieżąco koszty i przychody? Jak rozumiem żadnych efektów kosztowych czy przychodowych w Q2 nie było i zacznie się wszystko od Q3 2018 tak?
  Artur Jedynak: Start projektu nastąpił w Q3. W poprzednich kwartałach nie było kosztów innych niż koszty sprzedaży i pozyskania kontraktu. Na ten moment kontrakt nie jest rozliczany metodą kontraktów długoterminowych.
 • Gość: Ubiegły rok był rekordowy a w obecnym brakuje impulsów takich jak nałożenie obowiązku raportowania w JPK. Zarząd zapewnia, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami i z ostateczną oceną trzeba zaczekać do końca roku, ale czy realne jest poprawienie wyników z ubiegłego roku? Czy w tym roku zanotujecie korektę spadkową w trendzie wzrostowym wyników?
  Artur Jedynak: Każdy rok rozpoczynamy z założeniem wzrostu i poprawy wyników. W tym roku zadanie jest bardzo trudne, ponieważ dwa poprzednie lata to wzrosty r/r o kilkadziesiąt procent w przychodach i ponad 100 proc. w zysku. O wyniku tego roku decydować będą najbliższe miesiące i struktura portfela projektów, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze pewności co do końcowego wyniku rocznego, będziemy o tym informować w prognozie.
 • Gość: Czy macie jakiś pomysł na ograniczenie wahań kursu spółki? Pomimo notowania na rynku New Connect kreujecie się na poważną firmę, ale w tym roku spółka była już wyceniana na 13, 20 i 9 zł. Dane fundamentalne nie uzasadniają takich ruchów cenowych, a inwestorzy fundamentalni nie mogą sobie pozwolić na takie wahania w portfelu. Aktualny wykres przyciąga spekulantów, a nie inwestorów wierzących w potencjał spółki i dyskutujących na czatach w SW.
  Artur Jedynak: Proszę zwrócić uwagę, iż spadek kursu akcji z poziomu 18 zł do ok. 11 zł nastąpił w okresie drugiego kwartału, przed publikacją wyników kwartalnych i bez żadnych komunikatów ze strony spółki (poza jednym komunikatem o umowie ramowej). Trudno doszukać się tutaj uzasadnienia fundamentalnego, poza takim, że szeroki rynek spadał również bardzo mocno. Struktura akcjonariatu jest również stabilna.
 • Gość: Rozumiem, że nie da się rosnąć po kilkadziesiąt % rocznie, ale pytanie brzmi czy zdołamy utrzymać już zdobyte poziomy? Czy uważa Pan, że jest na to realna szansa?
  Artur Jedynak: Planując rok finansowy, nigdy nie zakładamy spadku r/r. Oczywiście, trudno jest znaleźć spółki, które zawsze tylko poprawiają wyniki. W historii KBJ były okresy, gdzie po skokowych wzrostach był okres stabilizacji i przygotowania do dalszego rozwoju spółki. W tym roku, tak jak pisałem wcześniej, mamy po prostu inną strukturę portfela (inny rodzaj realizowanych projektów). Rozumiem, że najlepszą odpowiedzią było by potwierdzenie wzrostu, ale po pierwsze taka informacja wymaga publikacji w postaci raportu, po drugie można świadomie o tym informować, kiedy uzyska się wystarczającą pewność, co do planowanego wyniku.
 • Gość: Czy na kontraktach długoterminowych spółka rozpoznaje przychody z zerową marżą do momentu ich fakturowania?
  Artur Jedynak: Na kontraktach, które są tak rozliczane, tak.
 • Gość: Dlaczego dywidenda za poprzedni rok jest stosunkowo niska w relacji do zysku? Na co chcecie wydatkować zatrzymany zysk? Tylko proszę konkretnie, bo jak dostanę odpowiedź, że na rozwój to chyba umrę ;)
  Artur Jedynak: Jest to między innymi konsekwencja oczekiwań rynkowych (w tym wielokrotnie podnoszonych przez Państwa) dotyczących tego, iż spółka rosnąca nie powinna przeznaczać większości zysku na dywidendę. Ponieważ nie było emisji akcji w celu pozyskania kapitału na rozwój, aktualnie wykorzystujemy wypracowany zysk na finansowanie bieżące spółki oraz znaczące nakłady na rozwój oprogramowania.
 • will: Mieliśmy run wyników z JPK, potem apteki, a teraz? splitpayment?
  Artur Jedynak: Jest to nieco nieprecyzyjna interpretacja wyników. JPK miał faktycznie istotny wpływ na wynik 2016 r., ale nie był to jedyny powód kształtowania wyniku za 2016 r. Apteki nigdy nie były naszym rynkiem i rodzajem klienta (nie sprzedajemy oprogramowania dla aptek). Prawdopodobnie chodzi o e-Leki, produkt dla branży farmaceutycznej, a dokładniej dla podmiotów odpowiedzialnych na rynku farmaceutycznym, czyli producentów i dystrybutorów - tutaj wpływ tego produktu na wynik 2017 r., czyli poprzedniego roku, jest nieznaczny.
 • Gość: Nad iloma produktami własnymi w chwili obecnej pracujecie?
  Artur Jedynak: W tej chwili, i zasadniczo cały czas, pracujemy nad 3-4 produktami. Wynika to ze struktury naszych zespołów i możliwości realizacyjnych.
 • Gość: Przewidywalność wyników spółki jest niestety znikoma... Może czas pokazać jakieś średnioterminowe cele?
  Artur Jedynak: Planujemy wkrótce. Myślę, że to nastąpi przed kolejnym czatem - przekażę informację zarówno o celach średnio jak i długoterminowych.
 • Analityk Fundamentalny: " Czy na kontraktach długoterminowych spółka rozpoznaje przychody z zerową marżą do momentu ich fakturowania?" - : Na kontraktach, które są tak rozliczane, tak. Rozumiem, że jeśli przeszlibyście na MSSF to byście rozpoznawali marżę od początku. Kiedy może nastąpić przejście na MSSF?
  Artur Jedynak: Nie jestem zwolennikiem rozpoznawania marży na początku np. 15-miesięcznego kontraktu. Dopuszczalność takiego sposobu to jedno, racjonalność i rzetelność takiej metody to druga sprawa. W innych branżach właśnie mamy "niespodzianki" wynikające ze zbyt optymistycznego stosowania takiego podejścia. Uważam za prawidłowe co najwyżej proporcjonalne do stopnia zaawansowania projektu rozliczanie przychodów/wyniku.
 • Gość: Czy "blokowanie" zasobów w związku ze zmianą harmonogramu jest potem przez zamawiającego rekompensowane?
  Artur Jedynak: W nieznacznym stopniu. Jest to ryzyko dostawcy i oczywiście w konsekwencji nasza odpowiedzialność za takie przealokowanie, aby mówiąc najprościej, nie było istotnych przestojów w pracy. Oczywiście, takie sytuacje wpływają z jednej strony na wynik, z drugiej, operacyjna uwaga menedżerów jest skupiona na zarządzaniu zmianami zamiast na realizacji zaplanowanych wcześniej projektów.
 • Gość: Jaki powtarzalny, roczny wynik EBITD jest w stanie generować KBJ biorąc pod uwagę obecne realia rynkowe, terminową realizację i brak przesunięć w kontraktach?
  Artur Jedynak: Zakładając stan as-is, czyli bez dalszego rozwoju i istotnych zmian rynkowych, na poziomie ubiegłorocznego wyniku.
 • Gość: Pisze Pan o ograniczonych zasobach. Czy chcecie zatrudniać nowych pracowników, ale na rynku brakuje specjalistów, czy świadomie nie zwiększacie zatrudnienia?
  Artur Jedynak: Obecnie zwiększamy zatrudnienie.
 • Analityk Fundamentalny: "Uważam za prawidłowe co najwyżej proporcjonalne do stopnia zaawansowania projektu rozliczanie przychodów/wyniku." Może nieprecyzyjnie się wyraziłem - oczywiście tylko i wyłącznie proprocjalnie do stopnia zaawansowania i liczona zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny :) Ponawiam pytanie dotyczące MSSF :)?
  Artur Jedynak: Moim zdaniem, sensowne było by przejście na międzynarodowe standardy z początkiem 2020 r.
 • Gość: Spółki budowlane prowadzą podobną działalność do KBJ tylko maja inne klocki ;) W kontraktach też jest projektowanie, ofertowanie i rozlicznie wielokwartalne. Dlaczego oni mogą pokazywać relatywnie stabilne marże, a KBJ nie?
  Artur Jedynak: Ciekawe porównanie :) W pewien sposób jest to porównywalny model. Skala, wielkość firmy, międzynarodowe standardy - to są główne powody.
 • Gość: Czy planujecie dalszy wzrost zatrudnienia?
  Artur Jedynak: Tak.
 • Gość: Będą jakieś plany motywacyjne dla zarzadu?
  Artur Jedynak: Analizujemy taką możliwość.
 • Gość: Jak wyglada w tech chwili porfel na drugie półrocze i jak wyglądał na koniec sierpnia 2017?
  Artur Jedynak: Portfel na drugie półrocze jest właściwie zapełniony do poziomu dostępnych zasobów, sytuacja zbliżona do ubiegłego roku.
 • Analityk Fundamentalny: Jakby Pan Prezes mógł przedstawić w jego opinii podstawowe przewagi konkurencyjne jakie ma KBJ w stosunku d swoich konkurentów, których jest przecież bardzo wielu.
  Artur Jedynak: Za firmy konkurencyjne do KBJ uważamy max. 5-7 podmiotów na naszym rynku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze ścisłe specjalizacje i np. przeanalizujemy kilkadziesiąt ostatnich przetargów, w których spółka brała udział, to ta liczba spadnie do 3-4 realnych konkurentów.
 • Analityk Fundamentalny: W nawiązaniu do mojego pytania o przychody chciałbym jeszcze doprecyzować. Czy w takim razie w drugim półroczu zeszłego roku również były jakieś istotne one-off przychody, które się nie powtórzą i powodują, że również baza H2 2018 będzie wymagająca?
  Artur Jedynak: Jednorazowa duża sprzedaż licencji, rozliczenie transakcji przejęcia Albitu, kumulacja w jednym okresie czasu przychodów z kilku umów ramowych. Tak jak przekazywaliśmy w raporcie kwartalnym, odejmując przychody jednorazowe z zeszłego półrocza, mamy różnicę w przychodach na poziomie ok. 500 tys. zł i jest to właśnie efekt przesunięć w realizacji projektów.
 • Gość: Powtarzał Pan kila razy, że KBJ chce mieć duży udział własnego oprogramowania w przychodach. Na razie liczby wskazują jednak na odwrotny kierunek. Co jest powodem?
  Artur Jedynak: Tak, i strategicznie jest to kierunek naszego rozwoju. W tym roku nasi klienci mają konkretne priorytety (musimy zrealizować pewną pulę projektów i wynika to z wieloletnich planów dot. wersji/migracji/upgrade systemów). Oprogramowanie własne i rosnący udział w strukturze sprzedaży to nasz długoterminowy cel i będziemy w tym kierunku dążyć.
 • Lukasz Konopko: Macie niski poziom zadłużenia, a w kontekście finansowania rozwoju rozważaliście emisją akcji. Nie lepiej wyemitować obligacje? Zakładając, że spółka dynamicznie rośnie, w interesie głównych akcjonariuszy powinno być zachowanie wysokiego udziału w spółce i finansowanie długiem.
  Artur Jedynak: W zakresie posługiwania się długiem mamy bardzo konserwatywne podejście. Obligacje raczej nie wchodzą w grę, w razie istotnego zapotrzebowania rozważymy kredyty inwestycyjne. Natomiast dopóki to będzie możliwe i nie będzie negatywnie wpływać na możliwości rozwoju firmy, będziemy unikać zadłużenia.
 • ITS: W ostatnim kwartale zakończyliście część prac rozwojowych. Co to za produkty, jak długo będą rozliczane koszty i kiedy spodziewacie się wydatki pokryć przychodami?
  Artur Jedynak: Opracowaliśmy dwa nowe moduły HeaRt i aktualizacje (nowe wersje) wcześniejszych produktów. Amortyzacja dla oprogramowania jest 5-letnia.
 • ITS: Co dalej z emisją akcji?
  Artur Jedynak: Na dzień dzisiejszy nie planujemy emisji w celu pozyskania finansowania.
 • ITS: Jak wygląda na tę chwilę backlog i jak się on prezentuje w stosunku do stanu na analogiczny moment ubiegłego roku?
  Artur Jedynak: Odpowiedź powyżej, analogicznie jak w ubiegłym roku.
 • Gość: Istotny wzrost wartości niematerialnych (0,7 mln zł) wynika z znaczącego wzrostu pozycji zakończone prace rozwojowe. Czy można poprosić o więcej szczegółów co Państwo tam zaksięgowaliście?
  Artur Jedynak: Odpowiedź powyżej.
 • Analityk Fundamentalny: Rozumiem - niech będzie że konkurentów jest 3-5. Można się dowiedzieć kogo konkretnie Pan Prezes uważa za konkurencje i w czym jesteście lepsi od nich? :)
  Artur Jedynak: Są to spółki niepubliczne, samo powoływanie się na nazwy innych firm nie jest poprawne marketingowo. Pozwólcie Państwo, iż naszych szanownych konkurentów nie będę wywoływać do tablicy :)
 • Gość: Zysk netto za 2017 r. to 2,5 mln zł. Jeżeli taki jest poziom powtarzalnego zysku bez rozwoju, to kapitalizacja na poziomie 14 mln jest niska. Dlaczego rynek tak tego nie postrzega? Przykłada premię za ryzyko notowania na NC?
  Artur Jedynak: Moja ocena takiego stanu rzeczy oczywiście nie będzie obiektywna. Myślę, że jest to kumulacja wielu czynników jednocześnie: NC nie jest dobrze postrzegany przez inwestorów, są inne spółki na rynku, które są obecnie modne, KBJ jest z punktu widzenia rynku kapitałowego spółką małą (przez co może być postrzegana jako spółka ryzykowna), szeroki rynek od kilkunastu miesięcy jest w nieustającym trendzie spadkowym (źródło: indeks PLWS na stooq.pl). W rezultacie spółka budzi dużo mniejsze zainteresowanie niż (w mojej ocenie) powinna.
 • Artur Jedynak: Dziękuję Państwu pięknie za poświęcony czas i zainteresowanie spółką oraz zapraszam na kolejny czat.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

PORTFEL STOCKWATCH

Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +49,28% +9 856,26 zł 29 856,26 zł

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d