Artur Jedynak - prezes zarządu KBJ: Sprzedaż oprogramowania własnego jest dla spółki kluczowa - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Artur Jedynak - prezes zarządu KBJ: Sprzedaż oprogramowania własnego jest dla spółki kluczowa

Dyskusja odbyła się dnia: 25.02.2019, godziny 11:00
Artur Jedynak - prezes zarządu KBJ: Sprzedaż oprogramowania własnego jest dla spółki kluczowa Artur Jedynak - prezes zarządu KBJ
KBJ

W czwartek 25 lutego o godz. 11:00 odbędzie się czat z Arturem Jedynakiem, prezesem zarządu spółki KBJ. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz raportem finansowym za IV kwartał 2018 r.

KBJ specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług na rynku oprogramowania biznesowego. Głównym obszarem działania są nowoczesne systemy informatyczne – rozwiązania w chmurze, analityka biznesowa, utrzymanie i rozwój systemów IT, budowa rozwiązań dedykowanych. Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które korzystają z systemów firmy SAP - wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na których KBJ opiera swoje rozwiązania. Dzięki kompleksowej ofercie łączącej doświadczenie technologiczne i biznesowe, KBJ jest w stanie realizować najbardziej złożone i wymagające projekty na rynku polskim i zagranicznym. W gronie ponad 100 aktywnych klientów wyróżnić można min. ZUS, MS oraz firmy z sektora przemysłu, energetyki, mediów, bankowości oraz innych.

KBJ jest notowane na rynku NewConnect od grudnia 2011. Spółka systematycznie poprawia wyniki, w niemal 10-letniej historii Spółki każdy rok kończył się pozytywnym wynikiem. Od debiutu giełdowego KBJ zwiększył skalę działalności ponad 3-krotnie. Spółka od kilku lat regularnie wypłaca dywidendę i notuje wzrost.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Arturem Jedynakiem, prezesem KBJ. Zapraszam do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz raportem finansowym za IV kwartał 2018 r.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 11:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony.
 • Artur Jedynak: Witam Państwa na kolejnym czacie inwestorskim dot. KBJ, dziękuję za zainteresowanie spółką i zapraszam do zadawania pytań.
 • Anty_teresa: Czy część rozliczeń kontraktów realizowanych w 2018 r. przeniosła się na 2019 r. wzorem sytuacji z przełomu lat 2017/2018?
  Artur Jedynak: Tak.
 • Anty_teresa: Czy aktywa długoterminowe wykazywane w bilansie z tytułu realizowania usług długoterminowych wynikają z realizacji tych kontraktów metodą stopnia zaawansowania czy metodą zerowego zysku?
  Artur Jedynak: W większości wypadków metodą zerowego zysku, jeden lub dwa projekty metodą stopnia zaawansowania.
 • Dociekliwy : Podkreślał Pan prezes, że rok 2017 był rekordowym rokiem w historii spółki, a osiągane obecnie przychody są znacząco wyższe niż w roku 2016 i latach wcześniejszych. Czy spółka z optymizmem w zakresie sprzedaży oraz zysków netto patrzy w rok 2019 (w porównaniu do roku 2017 a nie do roku 2018)?
  Artur Jedynak: W zakresie sprzedaży tak, wskazuje na to obecny backlog. Jeżeli chodzi o poziom zysków, to istotne znaczenie będzie mieć również liczba sprzedanych licencji w 2019 r.
 • Analityk Fundamentalny: Czy zarząd zamierza wnioskować o wypłatę dywidendę za rok obrotowy 2018?
  Artur Jedynak: informacje w zakresie dywidendy przekazujemy zawsze w drugim kwartale.
 • Dociekliwy : Ze sprzedaży własnego oprogramowania spółka (on-premise oraz SaaS) KBJ uzyskał tylko 8 proc, czyli o 4 p.p. mniej niż w analogicznym okresie (3 kwartały) 2017 roku. " Czy trend spadku sprzedaży własnego oprogramowania został zahamowany w Q4 2018 i jak wyglądają projekcje na rok 2019?
  Artur Jedynak: Sprzedaż oprogramowania własnego jest dla spółki kluczowa. W 2019 r. będziemy zdecydowanie intensyfikować działania w tym zakresie. Backlog usługowy jest obecnie na bardzo dobrym poziomie. Liczba otwartych procesów sprzedażowych dot. oprogramowania i plany na 2019 również wyglądają interesująco.
 • Gość: Już po zakończeniu trzeciego kwartału spółka poinformowała, że podpisała umowę z TVP SA na wdrożenie systemu SAP Hana o szacunkowej kwocie 1,5 mln zł netto w okresie 320 dni od zawarcia umowy." Czy umowa już jest realizowana i od kiedy zacznie wpływać na wyniki spółki (Q4 2018 czy od Q1 2019)?
  Artur Jedynak: Tak, jest już realizowana. Pierwszy etap projektu został oddany (Q4 2018), pozostała część projektu jest planowana wynikowo na Q2/2019.
 • Gość: Spółka podpisała pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku umowę z PKP PLK o szacowanych przychodach 3,5 mln brutto w ciągu 20 miesięcy. Z kolei w czerwcu 2018 roku spółka poinformowała o zawarciu umowy na aktualizację wersji SAP, migrację bazy danych oraz wdrożenie BW/4Hana z PGE Systemy. Szacowana łączna wartość umowy przekracza kwotę 2 mln zł brutto, a powinna być zrealizowana do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Czy obydwie umowy idą zgodnie z harmonogram i tak zostaną zakończone? W którym kwartale (Q4 2018, Q1 2019 czy jeszcze później) spółka spodziewa się największych wpływów i rozliczeń z tego tytułu?
  Artur Jedynak: Tak, obie umowy są obecnie realizowane zgodnie z harmonogramem. W wypadku pierwszej mieliśmy długi okres uruchomienia i stabilizacji, który trwał realnie do końca Q3/2018. W wypadku drugiej realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Wpływy z drugiej umowy - część została już zrealizowana (Q4/2018), pozostała część Q2-Q3/2019. Przychody z pierwszej - część abonamentowa jest rozliczana na bieżąco, część rozwojowa zależnie od decyzji klienta.
 • Gość: Na koniec Q4 2018 suma zapasów oraz zakończonych prac rozwojowych wynosi około 3,5 mln zł, czyli ponad 20 proc. całości aktywów. Czy ta tendencja będzie utrzymywana w kolejnych okresach? Czy można liczyć na więcej informacji o tych pozycji (ruchy czyli zwiększenia i zmniejszenia, opisy dokładniejsze co wchodzi w ich skład)? Czy nie ma ryzyka odpisów tych aktywów?
  Artur Jedynak: Ryzyka odpisów aktualnie nie identyfikujemy. Jeżeli zaś chodzi o szczegółową strukturę pozycji, aktualnie nie mamy w planach publikowania.
 • Gość: W ostatnich miesiącach spółka zawarła kontrakty na ok 60 mln zł. Jak będzie wyglądała struktura produktowa spółki po ich uwzględnieniu? Ile procent będzie stanowić własne oprogramowanie?
  Artur Jedynak: Istotnie zwiększona liczba kontraktów usługowych i przychodów z tego tytułu oczywiście wpłynie na % udział oprogramowania w sprzedaży. Myślę, że lepszym parametrem do oceny udziału sprzedaży oprogramowania będzie jej wartość nominalna wyrażona po prostu kwotą na kwartał/rok. W innym wypadku, mając w danym roku wzrost sprzedaży oprogramowania przy jednoczesnym np. dużym kontrakcie usługowym z istotną częścią podwykonawców, otrzymamy procentowe zmniejszenie sprzedaży licencji, podczas gdy było odwrotnie.
 • Gość: Znaczący segment odbiorców usług spółki stanowią podmioty z sektora publicznego. Jaki wpływ mogą mieć wybory parlamentarne w tym roku na możliwość utrzymania tempa wzrostu sprzedaży w tym segmencie?
  Artur Jedynak: Takie ryzyko zawsze występuje, chociaż na podstawie dotychczasowej historii spółki nie notowaliśmy z tego tytułu wpływu mocniejszego niż krótkoterminowe opóźnienia w realizacji. Nasze projekty dla sektora publicznego są w większości długoterminowe, realizowane i rozliczane w pewnym uproszczeniu na bieżąco.
 • Gość: Ile wynosi orientacyjnie obecny backlog i ile z niego przypada na rok 2019?
  Artur Jedynak: Dokładnych wartości nie publikujemy, jest istotnie wyższy niż na początku ubiegłego roku.
 • Gość: W raportach spółka wskazuje, że utrzymuje bieżące relacje biznesowe z ponad 200 podmiotami. Jaka część to podmioty z sektora publicznego i spółki Skarbu Państwa?
  Artur Jedynak: Dokładnej wartości nie potrafię w tej chwili podać. Z pewnością jest to kilkanaście podmiotów. Proszę ew. o pozostawienie pytania na forum StockWatch.pl.
 • totmes: Dlaczego w 2018 r. nie opublikowano prognozy wyników wzorem lat poprzednich?
  Artur Jedynak: Ponieważ w przeciwieństwie do lat poprzednich, praktycznie do końca roku nie mieliśmy pewności co do terminów rozliczenia istotnych projektów oraz zamknięcia/braku zamknięcia w Q4 sprzedaży oprogramowania. Ryzyko znacznego odchylenia prognozy od wyników faktycznych było bardzo duże. Po zakończeniu rozliczeń natomiast nie było zbyt sensowne publikowanie prognoz, gdyż publikacja wyników faktycznych była niedługo, stąd spółka opublikowała najpierw wyniki szacowane a następnie realne.
 • Gość: Pan Prezes w odpowiedzi na jedno z zadanych pytań, wskazuje na optymistyczną przyszłość popartą bieżącym backlogiem. Jaka jest bieżąca wartość zawartych kontraktów?
  Artur Jedynak: Łącznie na chwilę obecną jest to ponad 2x przychody roczne spółki.
 • Gość: Czy na chwilę obecną portfel zamówień odpowiada zdolnościom realizacyjnym, czy będziecie powiększać zespół pracowników i podwykonawców?
  Artur Jedynak: Tak.
 • Gość: Skoro celem spółki jest maksymalizacja udziału własnego oprogramowania w przychodach to jak zamierzacie do tego dążyć? Obrana taktyka chyba na razie nie przynosi rezultatów skoro poziom przychodów z własnego softu spada?
  Artur Jedynak: Interesuje nas nominalny wzrost wartości sprzedaży rocznej, czyli wyrażony w kwocie. Będziemy do tego dążyć poprzez wprowadzanie kolejnych produktów (np. w ostatnim miesiącu www.esprawozdania.com.pl ) i rozbudowę obecnych, skoncentrowane na oprogramowaniu działania handlowe i marketingowe, testowanie możliwości sprzedaży na rynku zagranicznym.
 • Gość: Spółka w ostatnim czasie wygrała kilka przetargów o znacznej wartości jako lider konsorcjum. Czy obecne "moce przerobowe" pozwolą spółce samodzielnie obsłużyć te kontrakty? Jaką częścią przychodów spółka zamierza podzielić się z innymi uczestnikami konsorcjum?
  Artur Jedynak: Co do zasady staramy się realizować maksymalnie dużo siłami własnymi lub jasno wydzielać zakres odpowiedzialności. W naszych konsorcjach to działa, z konsorcjantem z obecnych przetargów mamy kilkuletnie, pozytywne doświadczenie i zamierzamy współpracę kontynuować. Natomiast jeżeli chodzi o moce przerobowe - tak, będzie potrzeba ich zwiększania.
 • Gość: Czy kontrakty z sądem i spółką gazownictwa będą oddziaływać w 2019 r. na wynik korzystnie (rozpoznacie zyski z tych kontraktów), neutralnie czy może pojawią się koszty z tytułu fazy przygotowawczej i wpływ na wynik będzie negatywny?
  Artur Jedynak: Korzystnie.
 • Gość: Ile trwa cykl operacyjny kontraktów obsługiwanych przez KBJ? Tzn jaki jest czas począwszy od rozstrzygnięcia przetargu, zawarcie umowy poprzez wykonanie zlecenia na odbiorze kończąc? W miarę możliwości proszę w odpowiedzi uwzględnić różnice pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.
  Artur Jedynak: Wyciągnięcie średniej ze wszystkich kontraktów może być mocno mylące. Postaram się odpowiedzieć, średni czas od rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy (public): 4-8 tyg, (priv): przyjmijmy 4 tyg. "Uruchomienie" projektu, czyli czas od zawarcia umowy do rozliczania pierwszych prac dla umów ramowych public wynosi średnio ok. 3 miesiące. W wypadku umów innych dla public przystępuje się do pracy niezwłocznie, w sektorze prywatnym jest podobnie. Czas realizacji ściśle zależy od danej umowy. Może być to od kilku miesięcy do 4 lat. Na tej podstawie nie widać bardzo istotnych różnic public/priv, te różnice są widoczne w operacyjnej realizacji prac i projektów i wynikają wprost z regulacji i przepisów, które w sektorze publicznym obowiązują.
 • Gość: Trudno porównać obecną skalę biznesu (w backlogu 2x przychody roczne spółki) do tego co było w latach poprzednich. Czy na rok 2019 spółka zamierza opublikować prognozy?
  Artur Jedynak: Będziemy dążyć do publikacji prognoz wzorem lat ubiegłych.
 • primce: Jaki przychód wygenerowali klienci przejęci od ZETO? Czy założenia przedstawione w 2017 r. okazały się trafione?
  Artur Jedynak: Ocena zarządu obecnie jest na poziomie 75 proc. oczekiwań. W bieżącym roku spodziewamy się już na podstawie konkretnych umów i planów projektowych wyższych wyników w tym zakresie. Decyzja o tej inwestycji, z obecnej perspektywy była w ocenie zarządu jednoznacznie dobra, natomiast widzimy jeszcze miejsce na lepsze osiągnięcia.
 • Anty_teresa: W poprzednim czacie powiedział Pan, że przed dzisiejszym czatem poinformuje Pan o celach średnioterminowych i długoterminowych dla spółki. Kiedy taka informacja zostanie przekazana?
  Artur Jedynak: Tak, tego nie udało się zrealizować, zamykanie roku zbyt mocno nas pochłonęło. Postaramy się przekazać informacje przed kolejnym spotkaniem/raportem rocznym.
 • Gość: W jednej z odpowiedzi Pan Prezes wskazał, że spółka zamierza zwiększyć moce przerobowe. Jakiego przyrostu zatrudnienia należy oczekiwać?
  Artur Jedynak: +20 proc. było by uzasadnione.
 • Gość: Zarząd spółki z pewnością ma jakieś założenia budżetowe co do wyników w danym roku. Proszę powiedzieć jak rezultat roku 2018 rozminął się z oczekiwaniami i dlaczego?
  Artur Jedynak: Zapraszam serdecznie do komentarza w raporcie kwartalnym. Nie chciałbym pozostawiać pytania bez odpowiedzi, natomiast w raporcie jest to dość wyczerpująco opisane.
 • Gość: Za jaką część backlogu (nomimnalnie) spółki odpowiadają zamówienia ze strony podmiotów z sektora publicznego i spółek Skarbu Państwa?
  Artur Jedynak: Nominalnie, ze względu na podpisany kontrakt dla sądów powszechnych, będzie to >50 proc.
 • michal: Jakie są planowane wysokości marż na kontraktach podpisanych w II połowie 2018 r.?
  Artur Jedynak: Marżowość nowych kontraktów zakładamy na poziomie analogicznym, jak obecnie realizowanych.
 • Gość: Jakie przychody i wyniki miał Albit w 2018 r.?
  Artur Jedynak: Informacje dopiero w raporcie rocznym, natomiast warto zaznaczyć, że wyniki Albitu z punktu widzenia KBJ są mniej istotne niż sama możliwość przeniesienia części prac i zwiększenie dzięki temu mocy produkcyjnych.
 • Gość: Na jakim poziomie kształtuje się rentowność kontraktów zawartych z podmiotami z sektora prywatnego i publicznego? Który segment generuje dla spółki lepsze przychody z perspektywy utrzymania softu?
  Artur Jedynak: Jeżeli chodzi o poziom przychodów z utrzymania softu (własnego), to są to takie same wartości w sektorze publicznym i prywatnym. Jeżeli pytanie dotyczy generalnie rentowności na projektach utrzymaniowych (czyli zyskowność na usługach), to w sektorze prywatnym jest możliwość wygenerowania wyższych marż, natomiast niewątpliwą zaletą sektora publicznego jest stabilność przychodów z zawartych umów. Strategicznie, ważne jest takie zarządzanie portfelem projektów, aby uzyskać właściwą proporcję pozwalającą z jednej strony na stabilne i długoterminowe planowanie/rozwój, z drugiej realizację wyżej marżowych projektów dla sektora prywatnego.
 • Artur Jedynak: Dziękuję pięknie Państwu za udział w dzisiejszym czasie i zapraszam do udziału w kolejnych spotkaniach.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą i dynamiczną dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +75,08% +15 016,73 zł 35 016,73 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d