pixelg
Czat: Bartłomiej Krupa - prezes zarządu Votum SA - start 5 maja o 12:00
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Czat inwestorski z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum SA

Dyskusja odbyła się dnia: 05.05.2020, godziny 12:00
Bartłomiej Krupa - prezes Votum: Naszym priorytetem jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami i długoterminowe budowanie wartości spółki Bartłomiej Krupa - prezes zarządu Votum SA
VOTUM

We wtorek 5 maja 2020 r. o godzinie 12:00 serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum SA. Podczas spotkania będzie można zapytać nie tylko o niedawno opublikowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Votum za rok 2019, ale również o plany na najbliższe miesiące czy o możliwy wpływ pandemii COVID-2019 na sytuację operacyjną i finansową Grupy Kapitałowej Votum.

VOTUM SA i spółki z GK Votum reprezentują klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Podstawowe segmenty działalności spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.

Spółka od początku istnienia działa w branży odszkodowawczej, pomagając osobom poszkodowanym w sporach z zakładami ubezpieczeń. Od kilku lat spółka działa z sukcesem w nowym segmencie dot. dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych, obsługując już w tym obszarze ponad 15 tys. klientów. W 2020 roku weszła także w obszar działalności związany z energią odnawialną. Obecna koniunktura, duże zainteresowanie energią odnawialną ze strony konsumentów, rosnące ceny prądu, a także dobrze rozbudowana sieć sprzedażowa GK Votum, pozwalają spółce pozytywnie patrzeć na skutki wejścia w nowy biznes.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Bartłomiejem Krupą, prezesem Votum. Dziś porozmawiamy na temat najnowszych wyników finansowych, planach na najbliższe miesiące oraz o możliwym wpływie pandemii COVID-2019 na sytuację operacyjną i finansową grupy kapitałowej Votum.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch
 • Bartłomiej Krupa: Dzień dobry, witam Państwa. Zachęcam do zadawania pytań.
 • tom: Czy mógłby Pan skomentować działalność i plany segmentu rehabilitacyjnego? Czy spółka planuje tutaj istotniejsze zwiększanie przychodów i/lub wyniku, i czy wymaga to istotniejszych nakładów kapitałowych?
  Bartłomiej Krupa: Obecnie przychody spółki rehabilitacyjnej opierają się zarówno na działalności komercyjnej, jak i długoterminowym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia na wybudzanie ze śpiączek osób dorosłych. W trakcie pandemii działalność w zakresie turnusów stacjonarnych przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, dlatego też w tym zakresie poziom przychodów nie będzie odbiegał od dotychczasowych okresów. Pomimo zagrożeń wynikających z sytuacji związanej z COVID, spółka zakłada zwiększenie przychodów (na bazie istniejącej infrastruktury) jak i zysku (poprzez utrzymanie poziomu rentowności). Budżet na 2020 nie zakłada istotnych nakładów kapitałowych.
 • tom: Prosiłbym o komentarz odnośnie działalności na rynkach czeskim i słowackim. Czy popularność takich usług na tych rynkach jest zbliżona do tej w Polsce? Czy niższe (w porównaniu do Polski) dotychczas marże wynikają bardziej z rynku czy skali działalności?
  Bartłomiej Krupa: Przede wszystkim są to rynki mniejsze. Na przykładzie ofiar wypadków drogowych można wskazać, że w ostatnich latach w Polsce było ich w okolicach 3,5 tys. rocznie, natomiast na Słowacji w roku 2018 było to 260, a w Czechach 656. Usługa odszkodowawcza na tym rynku jest głęboko zakorzeniona, jednakże dopiero w ostatnim czasie wraz ze zmianą na stanowisku prezesa zarządu, zaczęliśmy wdrażanie tam modeli, które efektywnie działają w Polsce. Rozumiem przez to występowanie obok spółki odszkodowawczej, kancelarii adwokackiej w ramach GK, co pozwala generować marżę również na postępowaniach procesowych, w odróżnieniu od dotychczasowej działalności. W okresie pandemii rozpoczęliśmy wdrażanie procesów głębokiej optymalizacji, implementowania polskiego systemu do obsługi spraw i zwiększania udziału sprzedaży online. Jestem przekonany, że przy redukcji kosztów stałych, działania te będą zmierzały do podnoszenia marży w kierunku tej posiadanej na rynku polskim, a przypomnę, że w segmencie odszkodowawczym jest to imponujące 32 proc.
 • GośćXYZ: Widzę bardzo dużo komunikatów o nabyciu akcji spółki przez podmioty powiązane i członków zarządu w ostatnim czasie. Czy uważa Pan że obecna wycena spółki jest okazyjna?
  Bartłomiej Krupa: Tak ja, jak i kluczowi menedżerowie oraz dominujący akcjonariusz systematycznie od dłuższego czasu zwiększamy swój udział w akcjonariacie, oceniając perspektywy spółki jako bardzo atrakcyjne. Oczywiście w zakresie rekomendacji, zajmowane stanowisko obliguje mnie do powściągliwości, niemniej jednak kadra menedżerska niewątpliwie będzie wciąż chciała zwiększać swój zasób waloru Votum SA, widząc perspektywę przyszłych wyników, a tym samym potencjału wzrostu ich wartości i przyszłych dywidend. Poza insiderami zobligowanymi do raportowania, stale podnosi swój udział w akcjonariacie, kadra menedżerska średniego szczebla.
 • tom: Czy działalność na rynku energii odnawialnej będzie się opierać na pośrednictwie sprzedaży energii czy spółka planuje również inwestycje w wytwarzanie?
  Bartłomiej Krupa: Podstawową działalnością Votum Energy SA jest sprzedaż oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów energii odnawialnej, czyli instalacji o mocy do 50 kWp. W przyszłości nie wykluczamy budowy farm fotowoltaicznych i sprzedaż energii elektrycznej do dystrybutorów lub na Towarowej Giełdzie Energii. W pierwszej kolejności skupimy się jednak na mikroinstalacjach, gdyż w tym obszarze widzimy efekt synergii jeżeli chodzi o dostęp do grup klientów, jak i naszej sieci sprzedażowej.
 • Gość: Jak wygląda praca spółki w czasach epidemii?
  Bartłomiej Krupa: Spółka wdrażała elastyczne formy pracy, takie, jak ruchomy czas pracy i praca w trybie zdalnym, a także rozwiązania informatyczne takie, jak teczka elektroniczna i digitalizacja akt od kilku lat i przejście na pracę zdalną 250 stanowisk odbyło się bez najmniejszych zakłóceń. Co więcej, mogę z satysfakcją wskazać, że również siły sprzedażowe bardzo sprawnie przestawiły się na komunikację zdalną z klientami. Miesiąc kwiecień był rekordowy pod kątem nowych pozwów frankowych, których było 860, a liczba nowych kontraktów była zaledwie o 30 proc. niższa niż w pierwszych miesiącach 2020 r.
 • Makolab: Segment rehabilitacyjny ma niską rentowność. Czy przyczyny są biznesowe, czy wynika to może z polityki rachunkowości?
  Bartłomiej Krupa: Rentowność segmentu rehabilitacyjnego wynika głównie z wysokich kosztów utrzymania infrastruktury medycznej. Ominięciem problemu rentowności jest sukcesywny wzrost przychodów spółki, dzięki czemu koszty stałe będą stanowiły coraz mniejszy udział.
 • GośćXYZ: Patrząc na szczegóły dotyczące wartości firmy widzę cenę za nabycie DSA Investments 13,6 mln zł i wartość firmy ok. 12,2 mln zł. Czyli aktywa netto jak rozumiem wyniosły ok. 1,4 mln zł. Jaki wynik wypracowała ta spółka w 2019 roku?
  Bartłomiej Krupa: Obecnie wartość firmy prezentowana w sprawozdaniu skonsolidowanym wynosi 18 mln zł, znaczącą pozycją jest zidentyfikowana wartość firmy na spółce DSA Investment 12 mln. zł. Na koniec roku 2019 aktywa netto spółki wyniosły 6,6 mln zł, przy zysku 5,2 mln zł wygenerowanym w 2019 r.
 • Premek: Informowaliście, że Votum planuje w tym roku wytoczyć 8 tys. powództw w sprawach kredytów frankowych, czyli trzy razy więcej niż w roku ubiegłym. Czy wybuch epidemii jest powodem do korekty tych planów?
  Bartłomiej Krupa: Plan pozostaje niezmienny, jednakże większa jego część zostanie zrealizowana w pierwszym półroczu, dzięki przeorganizowaniu pracy.
 • Gość: Nie bardzo rozumiem gdzie kancelaria prawna ma synergię z firmą zajmującą się montażem instalacji fotowoltaicznych. Może Pan to wytłumaczyć?
  Bartłomiej Krupa: Grupa kapitałowa Votum to 21 podmiotów zależnych o szerokim spektrum działalności, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, które stanowi rdzenny segment, ale także działalność windykacyjna, rehabilitacyjna, czy kojarzenie przedsiębiorców, będące przedmiotem działalności Partnerskich Klubów Biznesu. Efekt synergii, o który Pan pyta, dotyczy w szczególności posiadania sprawnej sieci sprzedaży oraz dostępu do leadów.
 • Gość: Spółki zaczynają się komunikować z drobnymi, dopiero gdy biznes się kręci ... Czy można oczekiwać że będziecie regularnie pojawiać się na czatach w stockwatch?
  Bartłomiej Krupa: Zdecydowanie tak.
 • Gość: Pisze Pan, że większa część planu zostanie zrealizowana w pierwszym półroczu. To znaczy, że epidemia przyspieszyła jego realizację i jest dla Was pozytywna?
  Bartłomiej Krupa: Epidemia spowodowała, że w czasie, kiedy nasi prawnicy uczestniczyliby w posiedzeniach sądowych, pisali pozwy.
 • GośćXYZ: Kilkanaście procent aktywów stanowi wartość firmy (18 mln zł - wzrost o ponad 12 mln zł r/r). Może Pan przybliżyć z jakich przejęć ona powstała i kiedy się zwróci spółce w postaci zwielokrotnionych zysków?
  Bartłomiej Krupa: Zdecydowana część wartości firmy dotyczy spółki DSA Investment (12 mln zł). Spółka ta została przejęta 1 stycznia ub.r. i już w 2019 r. wypłaciła do Votum 1,4 mln zł dywidendy za 2018 r. Natomiast wynik netto za 2019 r. wyniósł 5,2 mln zł, a zatem już w ponad 1/3 wartości się zwróciła.
 • Gość: Skokowy wzrost skali działania wiąże się również z wyzwaniami organizacyjnymi. Planujecie zwiększanie zatrudnienia?
  Bartłomiej Krupa: Mieliśmy w planach skokowy wzrost zatrudnienia, jednakże ze względu na zamknięcie sądów, prawnicy, którzy mieli obsługiwać rozprawy, mogą obecnie realizować plan pozwów. Tym samym wzrost zatrudnienia jest przewidywany, ale zdecydowanie mniejszy niż w pierwotnych planach. Jednocześnie przyspieszenie technologiczne, które wszyscy obserwujemy w ostatnich tygodniach, skłoniło nas do przyspieszenia wielu wdrożeń w zakresie automatyzacji, co pozwoli obsługiwać rosnące ilości spraw niepowiększonym zapleczem osobowym.
 • GośćXYZ: W jaki sposób udało się Państwu utrzymać w 2019 roku koszty wynagrodzeń na prawie identycznym poziomie jak w 2018 roku - sprzedaż większa, presja płacowa również. Gdzie tkwi tajemnica tego sukcesu?
  Bartłomiej Krupa: Projekt frankowy, ze względu na swoją perspektywiczność, przyciąga do nas wybitnych prawników, którzy mają świadomość, że zarówno dla ich rozwoju osobistego, jak i dla grupy kapitałowej, jest to inwestycja długoterminowa. W zakresie sieci sprzedaży, dokonaliśmy korekt prowizji, biorąc pod uwagę to, jak atrakcyjny produkt mamy do zaoferowania konsumentom.
 • Gość: W czwartym kwartale spółka podpisała 3 524 umowy dotyczące roszczeń bankowych, podczas gdy rok wcześniej było to 486 umów. Co było powodem tak dynamicznego wzrostu?
  Bartłomiej Krupa: Na liczbę spisanych umów w ostatnim kwartale 2019 r. zdecydowany wpływ wywarł korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Państwa Dziubak, który zapadł 3 października 2019 r. Niewątpliwie wpłynął on na świadomość i motywację klientów, którzy chcieli uregulować swoją sytuację prawną. W samym październiku spółka zawarła ponad 2,4 tys. umów, co uważamy za zjawisko nadzwyczajne i jednorazowe. Z niecierpliwością czekam jednak na premierę filmu poświęconego frankowiczom, który, mam nadzieję, ponownie ożywi dyskusję o tym problemie.
 • Pajk: Postawiliście na specjalizację w zakresie kredytów frankowych. Jak wygląda model wynagrodzeń w tym segmencie? Jaką część stanowi wynagrodzenie stałe, a jaką zmienne?
  Bartłomiej Krupa: Jest to model hybrydowy, który zapewnia atrakcyjne warunki zarówno dla kredytów stosunkowo niewielkich, jak i tych powyżej miliona złotych. Oznacza to, że majętny klient może zapłacić więcej na początku, zyskując niewysokie succes fee, natomiast przeciętny kredytobiorca ma łatwy dostęp do usługi dzięki niewygórowanej stawce opłaty wstępnej w wariancie BASIC.
 • tom: Jaki jest przeciętny czas konwersji kapitału w przypadku cesji? Czy to są roszczenia rozwiązywane na etapie reklamacji czy sądownie?
  Bartłomiej Krupa: Przeciętny czas konwersji wynosi 12 miesięcy dla spraw prowadzonych procesowo, a te stanowią 80 proc. portfela. W pozostałych sprawach zawarcie ugody może zamknąć się nawet w terminie poniżej 1 miesiąca. Od maja br. wdrażamy nowe oprogramowanie dla rzeczoznawców, które powinno jeszcze przyspieszyć czas zgłoszenia roszczeń.
 • inwestor: Jak Pan ocenia wyniki za 2019 r. i czy jest szansa na utrzymanie trendu w 2020?
  Bartłomiej Krupa: Przychody wzrosły o 35 proc. r/r, do rekordowego poziomu 141 mln zł, a rentowność netto wzrosła z 8 do 12 proc. Oczywiście ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej, jednakże w sposób mierzalny realizację postawionych celów potwierdza spełnienie warunków programu menedżerskiego. W roku 2020 i latach kolejnych mamy zamiar utrzymywać tendencję wzrostową w zakresie przychodu i zysku netto. Ostatnie zawirowania oczywiście zmuszają do powściągliwości, ale mówimy tu raczej o ryzyku niewielkiego przesunięcia przychodów, a nie ich zmniejszenia.
 • GośćXYZ: W nocie 20 spółka wykazuje udzielone pożyczki - jest ich całkiem sporo do osób fizycznych. Jak to wygląda operacyjnie i jakie jest biznesowe uzasadnienie udzielania takich pożyczek?
  Bartłomiej Krupa: Większość pożyczek udzielonych osobom fizycznym, to pożyczki związane z programem menadżerskim skierowanym do kluczowego kierownictwa poszczególnych produktów GK. Inne pożyczki dotyczą głównie przedsiębiorców - osób współpracujących z grupą kapitałową, które w uzasadnionych przypadkach dotyczących rozwoju ich biznesów potrzebowały zasilenia w gotówkę.
 • Gość: Przesunięcie przychodów w czasie może być zabójcze. Jak wygląda sytuacja płynnościowa Votum?
  Bartłomiej Krupa: Grupa kapitałowa składa się z szeregu małych i średnich spółek. Takie formy spółek mają jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych, a mianowicie większą elastyczność w dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniającej się obecnej sytuacji. Dzięki temu spółki szybko są wstanie zrewidować swoje możliwości i w łatwiejszy sposób zarządzać płynnością. W praktyce wciąż nieprzerwanie inwestujemy w portfel cesji wierzytelności, który jest wart obecnie 40 mln zł. Przypomnę, że spółka 26 marca 2020 r. otrzymała dodatkowe finansowanie na ten cel.
 • Robert S: Dzień dobry Mam pytanie o dywidendę, a mianowicie mówił Pan, że trzeba się poważnie zastanowić czy zysk za 2019r. Przeznaczyć na kapitał rezerwowy jednocześnie wspominając o tym, że będą się państwo starali osiągnąć jeszcze większy zysk za 2020r czyli jak rozumiem osiągane zyski w czasie pandemii nie są zle. Dlaczego więc przeznaczać zysk za 2019 na kapitał rezerwowy? Jeśli dywidendy za 2019 nie będzie to czy możemy się spodziewać dywidendy z zysku za 2018r?
  Bartłomiej Krupa: Polityka dywidendy spółki przewiduje obok wypłaty jej w roku bieżącym, również wypłatę dywidendy w czasie późniejszym z bieżącego przekazania na kapitał rezerwowy. Oczywiście w tym momencie precyzyjna ocena nawet krótkoterminowych zmian sytuacji jest trudniejsza niż kiedykolwiek, więc decyzje w tym zakresie będą podejmowane ostatecznie bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Naszym niezmiennym priorytetem jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, jednakże zarząd nie może zapominać o szczególnych wyzwaniach, jakie niesie za sobą ostatni czas, ale także długoterminowym budowaniu wartości spółki poprzez inwestycje i akwizycje.
 • Tom: Dzień dobry, czy i jak zawieszenie prowadzenia rozpraw (kredyty w CHF) przez sądy wpłynie na przychody spółki?
  Bartłomiej Krupa: Na rok 2020 planowaliśmy niemal wyłącznie przychody w segmencie frankowym z opłat wstępnych. Tym samym nie zakładamy negatywnych reperkusji zamknięcia sądów w wymiarze wyników najbliższych okresów. W perspektywie średnioterminowej może to być przesunięcie przychodu o I-II kwartały, przypominam jednak, że nie jest to czas przez nas stracony, dlatego że w okresie zamknięcia sądów mogliśmy wygenerować rekordowe liczby pozwów.
 • Józef: Dzień dobry W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Projekt przewiduje, że kwota wynagrodzenia za usługi doradcy nie może być wyższa niż 20 proc. uzyskanej rekompensaty. Jak oceniacie Państwo te zmiany i jak wpłyną one na wyniki finansowe Votum?
  Bartłomiej Krupa: Projekt ustawy o świadczeniu usług odszkodowawczych rzeczywiście zakładał m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzenia, jednak był on procedowany w poprzedniej kadencji Parlamentu i z uwagi m.in. na negatywną opinię Rady Ministrów do jego założeń, nie został finalnie uchwalony. W obecnej kadencji Parlamentu, ze względu na zasadę dyskontynuacji jego prac, nie jest on procedowany. Przypomnę, że projekt spotkał się z gremialną krytyką nie tylko środowiska doradców odszkodowawczych, ale również branży motoryzacyjnej, gdyż chronił raczej interesy ubezpieczycieli niż konsumentów.
 • Gość: czy spółka przewiduje wejście w rynek nienależnie pobranych opłat i prowizji od kredytów konsumenckich ?
  Bartłomiej Krupa: Tak, podejmujemy już pierwsze działania w tym zakresie.
 • qobaPL: Dzień dobry. Ostatnio Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o kredyt indeksowany w którym to wskazał, że banki mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. Jak ocenia Pan potencjalny wpływ tego wyroku na działalność Spółki i zainteresowanie wszczęciem postępowań 'frankowych'? Z wyrazami szacunku, Jakub
  Bartłomiej Krupa: W mojej ocenie, ta część uzasadnienia wyroku SN korzystnego dla frankowiczów pozostanie bez wpływu na rozwój tego rynku. Banki od dawna straszyły tym roszczeniem, a wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z lutego 2020 r. wskazuje, że tego typu roszczenie nie znajduje podstaw prawnych. Podobnego zdania jest UOKiK, RF i RPO. Nie mam wątpliwości, że banki będą podejmowały działania zniechęcające frankowiczów, podobnie jak nie mam wątpliwości, że prawidłowo działający system prawny będzie sankcjonował negatywne praktyki, a nie je nagradzał.
 • Gość: Dość ogólnie informujecie o wejściu w obszar działalności związany z energią odnawialną. Co to właściwie znaczy?
  Bartłomiej Krupa: Zobaczyliśmy synergię naszego biznesu i rynku Odnawialnych Źródeł Energii dotyczącego obsługi prosumentów, dzięki czemu zdecydowaliśmy się na sprzedaż i montaż mikro instalacji fotowoltaicznych wraz z partnerami technologicznymi zapewniającymi wsparcie techniczne w realizacji inwestycji dla klientów. Czyli będziemy doradzać, sprzedawać oraz organizować proces dostarczania i instalowania kompletnego zestawu fotowoltaicznego dostosowanego do potrzeb naszych klientów. Mocny nacisk będziemy także nakładać na obsługę posprzedażową i kompleksową opiekę dotyczącą analizy zapotrzebowanie energetycznego nieruchomości posiadanych przez właścicieli instalacji OZE.
 • Gość: Fotowoltaika - czy są już jakieś pierwsze zlecenia i czy zainteresowanie tym produktem jest duże?
  Bartłomiej Krupa: Jako, że moja prywatna instalacja powstała przed założeniem projektu, niestety nie będę pierwszym klientem, lecz jest nim mój sąsiad. A tak na poważnie, w samej sieci naszych sprzedawców liczącej kilkaset osób jest olbrzymie zainteresowanie i śmiem twierdzić, że ten produkt będzie sprzedawał się sam.
 • GośćXYZ: W marcu podaliście Państwo, że odstępujecie, po przeprowadzeniu DD, od negocjacji w celu nabycia spółki z sektora energii odnawialnej. Skąd w ogóle taki pomysł i jak to wpisuje się w strategię spółki? Czy nadal zamierzacie przyglądać się innym podmiotom z tego sektora?
  Bartłomiej Krupa: Po analizie możliwości biznesowych zdecydowaliśmy o stworzeniu z partnerami technologicznymi spółki celowej Votum Energy, jednak nie wykluczamy w przyszłości akwizycji innych podmiotów z branży OZE. Zarząd Votum w swojej strategii ma także poszukiwanie nowych możliwości biznesowych i obserwowaliśmy od początku 2019 r. rozwijający się rynek fotowoltaiki w Polsce. W chwili gdy pokazały się pozytywne uwarunkowania, czyli wsparcie rządowe oraz możliwość zakupu podmiotu posiadającego umiejętności generowania leadów, zdecydowaliśmy o uruchomieniu projektu fotowoltaicznego w GK Votum.
 • tom: Kiedy Votum Energy rozpocznie działalność operacyjną i jakie są Pana oczekiwania co do terminu osiągnięcia rentowności na tej działalności?
  Bartłomiej Krupa: Obecnie spółka jest wciąż w trakcie organizacji, jednakże nie czekając na sfinalizowanie rejestracji, organizujemy już zaplecze techniczne i sprzedażowe oraz ofertujemy pierwszych klientów. Pierwsze przychody z tego tytułu pokażemy już w drugim kwartale, ale ze względu na dostępność materiałów i specyficzną sytuację w kraju, jest za wcześnie, aby ocenić wpływ tych czynników na dynamikę rozwoju spółki.
 • Piotr: Nie śledzę dokładnie tematu kredytów frankowych. Poinformowaliście, że poprawa wyników wynika m.in. z kształtującej się na korzyść klientów spółki linii orzeczniczej. Jaka jest aktualna sytuacja i jakiego kierunku oczekujecie w tym zakresie?
  Bartłomiej Krupa: Monitorujemy szczegółowo orzecznictwo sądów powszechnych w tym temacie i wspólnie z dziennikiem „Rzeczpospolita” od kilku miesięcy przedstawiamy je szerokiej opinii publicznej. Swego czasu banki przedstawiły swój ogląd orzecznictwa, jednakże w odróżnieniu od naszych danych, nie mam informacji, aby był on oparty o dane źródłowe. Nasze najnowsze analizy wskazują, że na 145 wyroków z I. kwartału br. jest 128 wyroków korzystnych, 11 niekorzystnych i w 6 sprawach sąd uchylił wyrok do ponownego rozpoznania. Wydaje się więc, że kierunek jest przesądzony i to zapewne powoduje, że oponenci nie stosują już narracji, iż wyrok TSUE dotyczy jednostkowej sprawy, a zniechęcają frankowiczów roszczeniem o bezumowne korzystanie z kapitału.
 • GośćXYZ: Zysk w 2019 był dwa razy wyższy niż rok wcześniej, jednak patrząc na przepływy z działalności operacyjnej widać porównywalne wartości. Jak to można wytłumaczyć i kiedy pieniądz z wypracowanego zysku w 2019 wpłynie do spółki?
  Bartłomiej Krupa: Na wygenerowaną gotówkę w 2019 r. wpłynęło szereg zmian związanych z prowadzonymi w 2019 r. akwizycjami (DSA Investment oraz Partnerskie Kluby Biznesu), płatnościami kredytów, zmian w MSSFach w zakresie przychodów z klientami oraz nabywaniem cesji wierzytelności. Przypomnę, że w tym czasie portfel na aktywach związanych z cesjami wierzytelności wzrósł o ponad 10 milionów zł.
 • tsmieszkol: W sprawozdaniu rocznym najważniejszym zdaniem wydaje mi się: "Emitent zakłada wytoczenie 8 tys. postępowań sądowych w sprawach frankowych." pytania: - ile przeciętnie czasu trwają takie sprawy do uzyskania prawomocnego wyroku? - czy w kolejnych latach (2021-22) możliwy jest dalszy wzrost czy może ta 'żyła złota' już się wyczerpie? Inna kwestia - czy planujecie wejść na rynek turystyczny? W związku z pandemią biura podróży musiały anulować masę wycieczek, a klienci niekoniecznie mogą być zadowoleni z narzuconych im rozwiązań. Zapewne to zbyt drobne sprawy dla was, ale przy wysokiej automatyzacji i skali działania, nie miałoby to sensu?
  Bartłomiej Krupa: W rekordowej sprawie uzyskanie wyroku I instancji zajęło nam zaledwie 107 dni. Trzeba jasno wskazać, że sytuacja jest dynamiczna nie tylko ze względu na zamknięcie sądów, co jest oczywiście uwarunkowaniem negatywnym, ale także ze względu na ucieranie linii orzeczniczej, co powinno wpłynąć na przyspieszenie procesów, chociażby przez ograniczenie zawieszania postępowań. Niewątpliwą zmianą na plus jest nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku i powoduje, że nasi klienci będą się sądzić nie w najbardziej obłożonych sądach Warszawy, Gdańska czy Łodzi, ale w okręgu swojego zamieszkania. To powinno w znacznym stopniu rozładować zaległości, które powodują, że obecnie postępowania trwały nawet dwadzieścia kilka miesięcy do uzyskania prawomocnego wyroku. Projekt „frankowy” ma przed sobą, w mojej ocenie, długą perspektywę, gdyż z pół miliona kredytobiorców, dla przykładu w roku 2019 wg danych MS wytoczono 11,5 tysiąca procesów dotyczących tego tematu. Jestem przekonany, że tak, jak TSUE był pierwszym wyzwalaczem decyzji szerszej grupy klientów, tak pozytywne wyroki na ich korzyść, spowodują, że staną się oni naturalnymi ambasadorami tego produktu. Oczywiście przyglądamy się stale nowym niszom rynkowym, które wiążą się z naszymi kompetencjami. Dotyczy to nie tylko tematów już popularnych, tak jak odszkodowania za spóźnione loty, ale też i bardziej osobliwych, jak rozwody.
 • inwestor_2k: Witam, jak w tym roku prezentują się liczby składanych pozwów przeciwko bankom?
  Bartłomiej Krupa: W pierwszym kwartale 2020 r. wysłaliśmy do sądów 1.540 pozwów, natomiast w samym kwietniu przygotowaliśmy i wylaliśmy 860 pozwów. Niestety nie posiadamy informacji o liczbie wytoczonych powództw z całego rynku w bieżącym okresie, natomiast informacje za 2019 r. wskazują, że do sądów wpłynęło łącznie ponad 11,5 tys. spraw, z czego nasz udział stanowił ponad 2.000 spraw. W tym roku planujemy większy udział w łącznej liczbie wytoczonych powództw w sprawach frankowych.
 • Bartłomiej Krupa: Dziękuję Państwu za obecność i zainteresowanie naszą spółką oraz zapraszam do odwiedzania strony relacji inwestorskich spółki, gdzie można znaleźć również prezentację szczegółowo obrazującą sytuację operacyjną poszczególnych segmentów działalności.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +140,31% +28 061,85 zł 48 061,85 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy