pixelg
Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum SA

Czat inwestorski z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum SA

Dyskusja odbyła się dnia: 13.05.2021, godziny 12:00
Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum SA: Banki grają na czas, a nasi klienci mają codziennie unieważniane umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji Bartłomiej Krupa, prezes Votum SA

W czwartek, 13 maja o godzinie 12:00 zapraszamy na czat inwestorski z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum SA. Tematem rozmowy będzie omówienie wyników za rok 2020 oraz perspektywy rozwoju w 2021 roku.

Strategia Votum i jej spółek z grupy kapitałowej koncentruje się wokół oferowania konsumentom innowacyjnych usług umożliwiających dochodzenie roszczeń od podmiotów rynku finansowego, a także optymalizacji kosztów utrzymania gospodarstwa domowego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii.

Spółka od początku istnienia działa w branży odszkodowawczej, pomagając osobom poszkodowanym w sporach z zakładami ubezpieczeń. Od kilku lat GK Votum działa z sukcesem w nowym segmencie obejmującym dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych, obsługując już w tym obszarze blisko 20 tys. klientów. Od 2020 r. GK Votum rozpoczęła swoją działalność w segmencie OZE, zarówno w zakresie mikroinstalacji oferowanych prosumentom (Votum Energy SA), jak i projektowaniu farm fotowoltaicznych z zamiarem ich komercjalizacji (Votum Green Project SA).


Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Bartłomiejem Krupą, prezesem Votum SA. Tematem spotkania będzie omówienie wyników za rok 2020 oraz perspektywy rozwoju w 2021 roku.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch
 • Bartłomiej Krupa: Serdecznie witam Państwa na czacie inwestorskim, zapraszam do zadawania pytań.
 • Juventino: Dzień dobry, obecnie pojawiają się deklaracje banków odnośnie masowego zawierania ugód z Klientami (PKO BP). Czy od Klientów, którzy po podpisaniu umowy z Votum i skierowaniu sprawy do sądu, zdecydowali się na podpisanie takiej ugody z bankiem, Votum przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie? Jeśli tak, czy jest to analogiczny success fee jak w przypadku wygranej w sądzie?
  Bartłomiej Krupa: W jednym z wywiadów były prezes PKO BP wskazał, że ugody do końca czerwca zostaną zaproponowane tym klientom, którzy już pozwali bank. Nie ma tu zatem w tej chwili żadnej masowości, a raczej kolejna próba rozmywania tematu. Jednocześnie w wywiadzie tym wskazano, że ugody nie będą oferowane osobom, które doskonale rozumiały ryzyko kursowe. W procesach sądowych pełnomocnicy banku podkreślają, że każdy klient taką świadomość miał. Zestawienie tych faktów najlepiej obrazuje intencje banku. Nasze wynagrodzenie jest naliczane, jeżeli na skutek naszych czynności zostanie przyznane świadczenie i w wielu sprawach, w których ugodą było objęte wyłącznie tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu, takie wynagrodzenie pobraliśmy, co nie budziło najmniejszych wątpliwości.
 • Piotr: Dzień dobry, jak Państwo oceniacie zapowiadany przez Prezydenta projekt zmian w Kodeksie cywilnym i dodanie odrębnej podstawy prawnej umożliwiającej przyznanie zadośćuczynienia dla bliskich osób najciężej poszkodowanych? Czy może to wzmocnić segment szkód osobowych?
  Bartłomiej Krupa: Uważam, że to bardzo dobra i potrzebna inicjatywa, podobnie jak dodanie wyraźnej podstawy prawnej do domagania się zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą ze śmierci osoby bliskiej, która weszła w życie 3 sierpnia 2008 r. Jestem przekonany, że podobnie jak w tamtym przypadku również i obecnie skutkiem tego będzie nie tylko wyraźne nakreślenie nowych uprawnień, ale także przyjęcie właściwej wykładni dla szerszej normy art. 448 k.c. i przyznanie należnych zadośćuczynień rodzinom osób najciężej poszkodowanych przed datą wejścia w życie nowej regulacji. Ze względu na koncentrację na tym segmencie klientów spodziewamy się dodatkowego strumienia przychodów, w tym dla obecnych jak i przyszłych klientów. W tym przedmiocie prowadzimy już kilkadziesiąt postępowań sądowych, które zostały zawieszone do czasu wydania uchwały SN zaplanowanej na 25.05.2021 r. Inicjatywa prezydencka odpowiada zatem na ważną potrzebę społeczną i trudno mi sobie wyobrazić, aby nie uzyskała szerokiego poparcia w parlamencie.
 • Aleksandra: Jak spółka ocenia brak uchwały SN w przedmiocie kredytów frankowych i oczekiwanie m.in. na stanowisko RPD?
  Bartłomiej Krupa: Po rozstrzygnięciu TSUE oraz uchwale składu 7 sędziów SN z 7 maja 2021 r. mówienie o rozbieżnościach w orzecznictwie jest w większym stopniu nawiązaniem do lobbystycznych publikacji profesorów ekonomii niż analizą orzecznictwa. Tym samym, można mieć wątpliwości czy uchwała jest niezbędna, skoro zarówno w zakresie zasadności roszczeń frankowiczów, jak i bezzasadności roszczeń banków o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, mamy do czynienia ze statystykami miażdżącymi dla banków. Systematycznie je analizujemy i prezentujemy, i co ciekawe nasi oponenci, pomimo zarzucania nam stronniczości z jakiegoś powodu nie są skłonni do przedstawienia danych, które by to potwierdzały. W szczególności co do roszczenia o wynagrodzenia o bezumowne korzystanie z kapitału, a więc naczelny „straszak” banków w publicznej przestrzeni znane są tylko wyroki oddalające. W mojej ocenie długo jeszcze możemy czekać na uchwałę, ale to banki grają na czas, a nasi klienci mają codziennie unieważniane umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Nasze perspektywy przychodowe były równie dobre przed tą datą, jak i po niej, choć mam wrażenie, że część inwestorów spodziewała się zerojedynkowego rozstrzygnięcia, a materia, którą się zajmujemy, jest bardziej skomplikowana niż wynika z części przekazów medialnych.
 • Gość: W ostatnim czasie komentował Pan planowane zmiany w ustawie „odległościowej”, czy to oznacza, że spółka ma również w planach wejście w energetykę wiatrową?
  Bartłomiej Krupa: W ramach Votum Green Project SA przyglądamy się szerokiemu spektrum możliwości biznesowych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Rozmowy z naszymi kontrahentami wyraźnie wskazują na to, że inwestycje wiatrowe są wielce pożądane jako element zrównoważonego miksu energetycznego, tak więc nie mogą pozostawać poza obszarem naszego zainteresowania.
 • Gość: Jaki jest aktualny portfel wydzierżawionych działek pod farmy? Wcześniej spółka informowała o ponad 1000ha w analizie, ale ostatni raport nie pokazuje wzrostu umów dzierżwy. Czy analizy trwają czy jednak tereny okazały się nieperspektywiczne?
  Bartłomiej Krupa: Ostatni raport, jako raport roczny wskazuje stan na dzień 31 grudnia 2020 r. Grunty pozyskiwane przez naszą sieć są poddawane wnikliwej analizie i pierwsze działania w kierunku ich komercjalizacji wskazują na wysoką jakość naszych zasobów. Zgodnie z informacjami przekazywanymi, tak w raportach okresowych, jaki i na spotkaniach inwestorskich, spółka na koniec grudnia 2020 posiadała zawarte umowy dzierżawy, obejmujące 60 lokalizacji o łącznej powierzchni 780 ha. Obecnie zbliżamy się do łącznej powierzchni 900 ha. Procedowane są także dodatkowe lokalizacje - mamy już 144 pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji, na których przewidywana jest budowa farm fotowoltaicznych o mocy ponad 1000 MWp, co w przeliczeniu daje ponad 1.700 ha.
 • inwestor_2k: Czy jakaś część posiedzeń sądów jest odwlekana do momentu wydania stanowiska SN?
  Bartłomiej Krupa: W ostatnich miesiącach w sprawach kredytobiorców frankowych, którzy są naszymi klientami, planowane było około 800-900 posiedzeń miesięcznie, z których to około 20 proc. było przekładanych na dalsze terminy. W jakimś stopniu wiązało się to zapewne nie tylko ze stanem pandemii, ale też oczekiwaniem na wcześniejszy wyrok i niedoszłą uchwałę SN. Obecnie spodziewamy się przyspieszenia. Warto przypomnieć, że pytanie, które budzi najwięcej emocji, tj. dotyczące bezumownego korzystania z kapitału, nie dotyczy wprost zagadnienia będącego przedmiotem orzekania w bieżących sporach.
 • inwestor_2k: Czy Państwa zdaniem przyszłe wyroki wydane w oparciu o nadal przyszłe orzeczenie SN mogą być wzruszane na skutek hipotetycznego nieważnego wyboru części orzekających sędziów, wybranych przez nową KRS?
  Bartłomiej Krupa: Wyroki w sprawach naszych klientów są wydawane przez konkretne składy orzecznicze i kontrowersje wokół statusu sędziów Sądu Najwyższego nie wpływają na skuteczność i stabilność tych orzeczeń.
 • Gość: Kiedy w Pana ocenie spółka może wrócić do wypłaty dywidendy? Myślę o faktycznej wypłacie, nie o przeznaczeniu zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dywidendę.
  Bartłomiej Krupa: Decyzje w tym przedmiocie będziemy podejmować w najbliższych tygodniach. Poziom zysku za rok 2020, zaawansowania podjętych przez nas inwestycji, a także poziom bieżącej windykacji świadczeń skłania do tego, aby jako bardzo poważną opcję potraktować powrót do bieżącej wypłaty dywidendy za miniony rok, zaś przy znaczącym wzroście windykacji - również rozliczenia kapitału rezerwowego w roku 2022 i w latach kolejnych.
 • Mike: Kiedy spółka zakłada odnotowanie zwiększonej ilości prawomocnych wyroków w sprawach już obsługiwanych ?
  Bartłomiej Krupa: Odpowiedź na to pytanie wprost wiąże się z informacją o liczbie wyroków w I instancji uzupełnioną o tezę, że każdy wyrok jest zaskarżany, tak więc jedyną niewiadomą jest czas trwania postępowań odwoławczych. Jeżeli przyjąć, że wyrok SN potwierdzający teorię dwóch kondykcji klaruje kluczowe zagadnienie prawne, można spodziewać się pewnego przyspieszenia i finalizacji zwiększonej liczby spraw pod koniec bieżącego roku.
 • Gość: Czy nie uważa Pan, że struktura grupy jest nazbyt skomplikowana i powinna być uproszczona? Jaki jest powód utrzymywania tak rozległej struktury?
  Bartłomiej Krupa: Struktura grupy odpowiada realizacji strategii dywersyfikacji źródeł przychodów, koresponduje z założeniem akcjonariatu managerskiego i pozwala na precyzyjną ocenę efektywności poszczególnych przedsięwzięć w naszej grupie kapitałowej.
 • Gość: Kiedy rozliczane są KZP? Co w przypadku gdyby doszło do wygranej w I instancji, a przegranej prawomocnej?
  Bartłomiej Krupa: KZP przysługują stornie, która definitywnie tj. prawomocnie wygra postępowanie. W takim stanie rzeczy KZP będzie przysługiwało za pierwszą i drugą instancję.
 • Gość: Mam pytanie o wynagrodzenie Votum w przypadku orzeczenia dwóch kondykcji. Weźmy ostatni przykład, o którym informował Pan Kacper Jankowski. Zasądzenie 180.378,63 PLN wraz z odsetkami + KZP Czy success fee Votum w takiej sytuacji to : (kwota zasądzona - wypłacona kwota kredytu w PLN) * % w zależności od wybranej umowy + KZP ?
  Bartłomiej Krupa: Zgodnie z umową kompleksowej obsługi sprawy bankowej w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, niezależnie od zastosowanej przez sąd teorii, Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz spółki konkretnego wynagrodzenia % liczonego od łącznej kwoty oddanej mu przez bank do dyspozycji w PLN na podstawie umowy kredytu/pożyczki plus KZP.
 • tiruriru: Witam. Czy mogą Państwo podać jaki % spraw "frankowych" wytoczonych przeciwko mBankowi zakończyło się sukcesem klientów? Jaka jest statystyka (%) wygranych spraw "frankowych" rozstrzyganych przez sądy w Poznaniu?
  Bartłomiej Krupa: Zgodnie z prowadzonymi przez nas statystykami ogółu zapadających wyroków w sprawach frankowych, w I kwartale 2021 r. na 62 wyroki zapadłe w sprawach prowadzonych przeciwko mBank SA, 56 spraw to sprawy, w których orzeczono na korzyść klientów.

  Wszystkie wyroki w naszych sprawach przeciwko mBankowi zakończone prawomocnie potwierdzają abuzywność umowy kredytowej.

  Odnosząc się do spraw rozstrzyganych przez sądy poznańskie. Dotarliśmy do 6 orzeczeń zapadłych w I kwartale 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wszystkie orzeczenia to wygrane kredytobiorców, a skutkiem wyroku we wszystkich przypadkach jest stwierdzenie nieważności umowy z teorią dwóch kondykcji.
 • inwestor: Czy Wasi klienci dostali już jakieś propozycje ugód z bankami?
  Bartłomiej Krupa: Od dłuższego czasu dostajemy propozycje w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W zakresie roszczenia głównego, po wytoczeniu powództwa, w jednostkowych przypadkach pojawiały się takie propozycje i były ocenianie przez naszych klientów jako niekorzystne. W kilku tysiącach spraw złożyliśmy zawezwania do prób ugodowych. Jedynym tego efektem było przerwanie biegu przedawnienia, gdyż pełnomocnicy banków nie stawiali się na takich posiedzeniach. To pokazuje, że mamy do czynienia raczej z propozycjami ugód jako reagowaniem na ryzyko oczywistej przegranej w procesie, niż z otwartością względem własnych klientów po stronie banków.
 • akcjonariusz: Jak wygląda od strony rachunkowo-prezentacyjnej podsegment farm wiatrowych? Czy koszty dzierżawy gruntów przechodzą przez wynik, czy zawieszacie je gdzieś na bilansie do momentu sprzedaży takiego projektu na przykład jako prawo do użytkowania? Co z kosztami uzyskania pozwoleń administracyjnych, budowlanych, czy przyłączeń do sieci? One są gdzieś kapitalizowane?
  Bartłomiej Krupa: W segmencie OZE wydatki związane z przygotowaniem gruntów jak i wszystkie koszty bezpośrednie dotyczące projektu są aktywowane i prezentowane w bilansie. W momencie realizacji sprzedaży będą ujmowane w wyniku uwzględniając współmierność przychodów do kosztów na danym projekcie.
 • Jan: KZP jest liczone od całej wartości sprawy (2 kondycje - wygrana klienta), która z kolei stanowi wielkość kredytu. Załóżmy, że wartość kredytu to 200.000 franków. Czy success fee jest liczone jako procent od 200.000? Czy ma jakieś znaczenie to ile klient spłacił już rat,?
  Bartłomiej Krupa: KZP jest liczone od całej wartości sprawy (2 kondycje - wygrana klienta), która z kolei stanowi wielkość kredytu. Załóżmy, że wartość kredytu to 200.000 franków. Czy success fee jest liczone jako procent od 200.000? Czy ma jakieś znaczenie to, ile klient spłacił już rat? KZP ustalane jest od wartości przedmiotu sporu, który nie zawsze musi być równy kwocie udzielonego kredytu. Proszę pamiętać, że na wartość przedmiotu sporu mogą składać się roszczenia pieniężne stanowiące kwotę do odzyskania od banku oraz roszczenie z tytułu ustalenia nieważności umowy kredytu, które często określane jest jako równowartość kwoty kredytu w PLN. Natomiast success fee, jakie przysługuje spółce w przypadku nieważności umowy kredytowej, jest ustalone jako odpowiedni % od kwoty uruchomionego kredytu, a w przypadku odfrankowienia tj. zasądzenia nadpłaconych rat, success fee będzie stanowiło % od wartości zasądzonych nadpłaconych rat.
 • player_one: Czy w 2021 r. projekt bankowy będzie Państwa zdaniem rentowny? Jaka jest zakładana rentowność tego segmentu na poziomie operacyjnym?
  Bartłomiej Krupa: Projekt bankowy należy postrzegać w zakresie prezentacji tak przez wynik segmentu bankowego jak i segmentu pozostałe, w którym zawiera się rentowność spółki dystrybucyjnej. Już na obecnym etapie projekt tak rozumiany jest rentowny, ale oczywiście to succes fee wraz z KZP będą determinowały finalną rentowność, tym wyższą, że koszty osobowe kancelarii prezentowane są już w bieżących okresach.
 • Suits: Czy jest Pan w stanie sobie wyobrazić w jakikolwiek sposób co może do sprawy frankowej wnieść Rzecznik Praw Dziecka?
  Bartłomiej Krupa: Część mediów z problemu kredytobiorców frankowych robi tzw. ryzyko systemowe i koncentruje się wyłącznie na jego wpływie na wyniki finansowe banków, a co za tym idzie, dalsze ewentualne konsekwencje dla całej gospodarki. W tej narracji całkowicie pomija się fakt, że jest to życiowy problem przeszło pół miliona polskich rodzin. Rodziny te związane toksycznym produktem często straciły możliwość zmiany mieszkania na takie, jakie odpowiada ich aktualnym potrzebom, gdyż pomimo ponad 10-letniej spłaty kredytu wciąż muszą oddać więcej, aniżeli pożyczyły od banku. Zarówno Rzecznik Praw Dziecka jak i Rzecznik Finansowy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapewne mogą wiele powiedzieć o dramatach, jakie dotykają wielu Polaków, a o których zdaje się zapominać profesor Balcerowicz.
 • Jeremi: W przypadku przegranego procesu bank wypłacając środki może dokonać kompensacji tzn. przelać klientowi różnice między opłaconymi ratami a kwotą kredytu. Czy tak samo mogą zrobić w praktyce odliczając koszt korzystania z kapitału wg. własnego uznania?
  Bartłomiej Krupa: W naszej ocenie należy oddzielić roszczenia pieniężne, które mają zmierzać do rozliczenia się stron nieważnej umowy z tytułu świadczeń wzajemnie sobie udostępnionych od roszczeń, które nie mają żadnej podstawy prawnej i stanową jedynie wymysł sektora bankowego, który miał na celu zniechęcenie czy wystraszenie części kredytobiorców. Dotychczasowe orzeczenia pokazują, że sądy nie akceptują tego typu roszczeń, co może być cenną wskazówką przy ocenie ich zasadności. W praktyce nie mieliśmy do czynienia z sytuacją dokonania potrącenia tego rzekomego roszczenia.
 • Goran: Czy dobrze zrozumiałem, że jest szansa na dywidendę z zysku za 2020 rok ?
  Bartłomiej Krupa: Nasza polityka dywidendy to przewiduje i alternatywne działania mogą wynikać jedynie z ograniczonych dostępnych środków lub poziomu inwestycji. Strategicznie pozostajemy spółką, której celem jest wypłata dywidendy i liczę, że akcjonariusze zaakceptują tożsamą politykę dywidendy na najbliższe lata.
 • Goran: Jakiej rentowności na poziomie marży netto oczekujecie Państwo z segmentu farm fotowoltaicznych. Czy są estymację?
  Bartłomiej Krupa: Negocjacje w zakresie komercjalizacji są w toku, więc obecnie pełną świadomość mamy wyłącznie co do kosztów. Estymacje są zatem obarczone pewnym ryzykiem błędu, a jednocześnie są na tyle atrakcyjne, że wymagają powściągliwości, aby nie rozbudzać oczekiwań.
 • Diana: Jak spółka ocenia perspektywę przychodową w segmencie farm fotowoltaicznych? Kiedy możemy się spodziewać pierwszych komercjalizacji?
  Bartłomiej Krupa: Pierwsze rozmowy, które prowadzimy w tym segmencie wskazują na to, że możliwy jest zarówno model zakupu gotowego projektu z pozwoleniem na budowę, ale także współfinansowania. W każdym z tych przypadków główny strumień płatności jest jednak odroczony i mówimy tu o perspektywie znaczących przychodów nie wcześniej niż w 2022 r.
 • BANKSTER: Czy widzi Pan szanse na to, że SN wyda w końcu postanowienie w sprawie frankowiczów, czy będzie zwlekał i odkładał je do momentu jakiegoś ustabilozwania się sprawy sędziów powołanych przez KRS?
  Bartłomiej Krupa: Niemniej uzasadnione mogłoby być pytanie, czy widzę taką potrzebę. Dominuje nieważność, teoria dwóch kondykcji ma potwierdzenie w uchwale mającej moc zasady prawnej, a nie mamy żadnego przesądzającego rozstrzygnięcia SN, które potwierdzałoby zasadność wydumanego roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Fakt, że roszczenie nie jest jednoznacznie wykluczone, nie może być interpretowany jako potwierdzenie, że jest oczywiście zasadne.
 • Goran: Czy jest Pan w stanie oszacować potencjalną wartość farm, które spółka zamierza wybudować w najbliższych 2-3 latach?
  Bartłomiej Krupa: Precyzyjnie rzecz ujmując, nie zamierzamy jeszcze budować w początkowej fazie farm samodzielnie, a pozyskiwać umowy dzierżawy gruntów oraz prowadzić prace projektowe w celu komercjalizacji na rzecz podmiotów trzecich. Przychód oczekiwany z tego tytułu stanowi zatem iloczyn mocy projektowanych farm i stawki za jednostkę mocy. Wartość poszczególnych kontraktów może wymagać przekazania informacji bieżącym raportem ESPI, a tym samym obliguje mnie do przemilczenia w tej chwili.
 • KAMA3: W internecie zamieszczają Państwo informacje tylko o wygranych, a chyba na początku 2020 roku, także w trakcie czatu, poinformował Pan, że firma miała na koncie jedną przegraną sprawę w I instancji, a ostatnio w podsumowaniu 2020r. powiedział Pan ze „możemy pochwalić się ponad 90% skutecznością” W całej Polsce, 92% frankowiczów wygrywa w sądzie – jak wygląda to aktualnie w przypadku spraw prowadzonych przez Votum?
  Bartłomiej Krupa: Statystyki spraw prowadzonych przez GK Votum wkomponowują się w statystyki ogólnorynkowe i uśredniając wahają się w granicach 90 proc. Wskazując na najnowsze dane, w kwietniu osiągnęliśmy skuteczność na poziomie 96 proc., co zostało ustalone na podstawie 27 wyroków, z czego 26 zakończyło pomyślnie dla naszych klientów. W pozostałych miesiącach było podobnie. Niestety zdarzają się jeszcze sądy, które pomimo pozytywnego otoczenia prawnego w sprawach frankowych, tj. wsparcia UOKiK, RF, RPO, TSUE czy SN, nie uznają roszczeń zgłaszanych przez konsumentów.

  Nasze doświadczania pokazują, że pomimo 10 proc. przegrywanych spraw, trzeba walczyć do końca, gdyż w ostatnim czasie zniwelowaliśmy wynik niekorzystnych wyroków z 2020 r. z 8 do 5. W tym miejscu możemy mówić o dwóch uchylonych wyrokach do ponownego rozpoznania oraz jednego, w którym sąd zmienił wyrok zasądzając całość dochodzonych roszczeń – jest to wyrok prawomocny.
 • księgowy: Panie Prezesie, w sprawozdaniu zarządu niższy wynik r/r zrzucacie na pandemię, ale to chyba nazbyt daleko idące uproszczenie. Rozumiem, że część orzeczeń nie zapadła, w związku z czym nie macie części przychodów, ale przecież tych czynników wydaje się być znacznie więcej. Czy straty w OZE są efektem pandemii? No raczej nie… Czy minus na działalności bankowej pochodzi z pandemii? Też można mieć wątpliwości. Dlaczego nie chcieliście z tym wyjaśnieniem się zmierzyć w sprawozdaniu?
  Bartłomiej Krupa: Pandemia jest jednym z czynników, które spowodowały, że osiągając rekordowy w historii grupy przychód, nie odnotowaliśmy rekordowego zysku netto, a wróciliśmy do okolic poziomu roku 2018. Przesunięcia w orzecznictwie nie stanowią jednak ani wyłącznego, ani głównego czynnika powodującego zmniejszenie zysku, wyraźny wzrost kosztów dotyczył zarówno inicjacji działalności nowego segmentu OZE, jak i inwestycji w najmocniejszy zespół obsługi kredytobiorców frankowych w kraju. W przypadku OZE założenie osiągnięcia rentowności w pierwszych miesiącach byłoby nierealne nawet bez pandemii, gdyż inwestowaliśmy w bazę zdolną do skalowania projektu, a w przypadku projektu frankowego zawsze komunikowaliśmy, że jest to inwestycja długofalowa. Zdaję sobie sprawę, że część naszych projekcji przesuwa się w czasie, co jednak ich nie niweczy.
 • Gość: Jak Państwo traktują sytuację, w której bank złoży propozycję ugody. Czy decyzja o przyjęciu lub nie propozycji należy do klienta? W takim przypadku KZP nie zostaną naliczone?
  Bartłomiej Krupa: Decyzja oczywiście należy do klienta. Praktyka zawierania ugód przez banki jest raczej faktem medialnym, ale bazując na doświadczeniach ubezpieczeniowych mogę wskazać, że ugody mogą również przewidywać pokrycie kosztów pełnomocnika.
 • Gość: Ile instalacji fotowoltaicznych zrealizowała spółka Votum Energy w tym roku? Jakiej ilości spodziewa się Pan w 2021?
  Bartłomiej Krupa: W tym roku zamontowaliśmy już przeszło 600 instalacji o mocy zbliżającej się do 5 MWp. Niestety nie tylko pandemia, ale i pogoda nie sprzyjała wzrostom w tym segmencie.
 • księgowy: Panie Prezesie, pytanie dotyczyło tego, dlaczego tych informacji nie ma w sprawozdaniu zarządu przy omówieniu wyników finansowych grupy... Ja się mogę domyślać dlaczego tak jest, ale pewnie są inwestorzy którzy tego nie rozumieją. Na poprzednich czatach wskazywał Pan, że kapitalizacja spółki jest efektem wyników, a nie dyskontowania przyszłości. Moim zdaniem brak odpowiedniej komunikacji na poziomie papierów może być tego przyczyną. Warto o tym pomyśleć, bo sprawozdanie nie jest jedynie obowiązkiem dla spółek istniejących na rynku, nie jest formą promocji i opisywania perspektyw, ale także miejsce do samorozliczenia zarządu z działalności.
  Bartłomiej Krupa: Zakres informacji, które publikujemy w sprawozdaniach okresowych nie ogranicza się wyłącznie do danych wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zawiera dogłębną analizę działalności operacyjnej poszczególnych segmentów, w tym szczegółowe informacje o liczbie i wartości kontraktów, które determinują przyszłe wyniki. Nasz akcjonariat traktujemy, jako jednego z kluczowych interesariuszy działalności spółki, więc pozostaje mi potraktować tę uwagę jako oczekiwanie dalszego pogłębiania tego trendu, do czego się zobowiązuję.
 • Gość: Jaki procent instalacji jest już realizowany przez własną spółkę Eko Instalator?
  Bartłomiej Krupa: Spółka EKO Instalator rozpoczęła działalność operacyjną w tym roku a już może się pochwalić 30-proc. udziałem w naszych realizacjach.
 • Gość: Jakie perspektywy widzi Pan dla rynku cesji? Czy spółka wróciła albo zamierza wrócić do zwiększania skali w tym segmencie w 2021?
  Bartłomiej Krupa: Perspektywy rynku determinuje otoczenie prawne, dynamika pracy sądów i podaż cesji. Część z tych czynników musi obecnie być oceniana w konfrontacji z nowymi, atrakcyjnymi inwestycjami, które pojawiły się w grupie. Nasz udział w rynku szkód w pojazdach jest jednak częścią długoterminowej strategii i poszerzamy ofertę o produkty B2B.
 • KAMA3: Czy w związku z co najmniej dobrą perspektywą dla firmy, jest jakieś zainteresowanie dużych inwestorów, którzy na pewno wpłynęli by na to że kurs nie byłby tak rozchwiany jak obecnie?
  Bartłomiej Krupa: Nasze spotkania z inwestorami instytucjonalnymi w ostatnich okresach skupiają rekordowe audytorium. Mam jednak świadomość, że część tego zainteresowania dotyczy nie skali sukcesu VOTUM a skali porażki banków. W dotychczasowej działalności uzyskaliśmy od podmiotów rynku finansowego przeszło 2,5 miliarda złotych. Jestem przekonany, że banki powinny zapłacić za nieprawidłowości w swoim działaniu nie mniej niż ubezpieczyciele. W mojej ocenie, wahania kursu mogą być w jakiejś części wynikiem wzrostu zainteresowania akcjonariuszy indywidualnych, którzy potraktowali nasz walor jako aktywo spekulacyjne. Pozostaje nam wytrwale robić swoje.
 • Gość: Jak wygląda sprzedaż pomp ciepła? Czy zainteresowanie jest zgodne z oczekiwaniami? Czy planują Państwo jeszcze inne produkty związane z termomodernizacją?
  Bartłomiej Krupa: W tym zakresie dotąd głównie badaliśmy rynek. Widzimy duże zapotrzebowanie i możliwość budowania usług komplementarnych do tych oferowanych przez Votum Energy na szeroką skalę. Dywersyfikacja działalności grupy kapitałowej w tym kierunku jest zatem wielce prawdopodobna, zwłaszcza wobec atrakcyjnych zachęt publiczno-prawnych.
 • Gość: Okres zamknięty się skończył, dlaczego nie dokupił Pan więcej akcji Votum? :)
  Bartłomiej Krupa: Już za 18 dni publikacja wyników I kwartału, tak więc opublikowaliśmy wyniki roczne otwierając natychmiast kolejny okres zamknięty.
 • Bartłomiej Krupa: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym wydarzeniu i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej www.ri.votum-sa.pl, a także do obserwowania nas na Twitterze: https://twitter.com/VOTUMSAodszkodo
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Shoper SA 47,00 zł 363,39 mln zł 2021-06-28
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 649,63 zł 53 649,63 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy