pixelg
Czat: Bartłomiej Krupa - prezes zarządu Votum SA - start 1 grudnia o 12:00
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Czat inwestorski z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum SA

Dyskusja odbyła się dnia: 01.12.2020, godziny 12:00
Bartłomiej Krupa - prezes zarządu Votum SA: Będziemy intensywnie inwestować we wzrost wartości grupy kapitałowej Bartłomiej Krupa - prezes zarządu Votum SA
VOTUM

We wtorek 1 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00 serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum SA. Tematem rozmowy będzie omówienie wyników po III kwartale 2020 r. oraz bieżąca działalność Grupy Kapitałowej Votum. Podczas spotkania będzie można zapytać o najnowsze trendy w segmencie bankowym oraz o to, jak Spółka radzi sobie w nowym obszarze - energii odnawialnej.

Votum SA i spółki z GK Votum reprezentują klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Podstawowe segmenty działalności spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych. Dywersyfikacja zakresu działalności Grupy Kapitałowej Votum będzie także nakierowana na utworzenie segmentu odnawialnych źródeł energii jako jednego z kluczowych źródeł przychodów w kolejnych latach.

Spółka od początku istnienia działa w branży odszkodowawczej, pomagając osobom poszkodowanym w sporach z zakładami ubezpieczeń. Od kilku lat GK Votum działa z sukcesem w nowym segmencie obejmującym dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych, obsługując już w tym obszarze blisko 17 tys. klientów. Od lipca br. GK Votum działa w sektorze odnawialnych źródeł energii, mając już za sobą pierwsze realizacje paneli fotowoltaicznych.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum SA. Tematem rozmowy będzie omówienie wyników za III kwartał 2020 r. oraz bieżąca działalność Grupy Kapitałowej Votum.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch
 • Bartłomiej Krupa: Dzień dobry, witam Państwa na czacie i zachęcam do zadawania pytań.
 • Gość: Czy liczba osób zatrudnionych w segmencie bankowym przekroczyła już 200? :)
  Bartłomiej Krupa: Liczba zatrudnionych w projekcie pracowników przekroczyła 200 osób, dzięki wzmożonej w ostatnim czasie rekrutacji do biur terenowych. Rekrutacja ta była opóźniona w okresie głębokiego lockdown’u, jednakże obecnie widzimy bardzo dużą intensywność w wyznaczaniu posiedzeń sądowych, dlatego przygotowujemy własne zaplecze kadrowe najwyższej jakości. W roku 2021 wciąż będziemy rekrutować, ale wzrost wydajności chcemy zapewnić przede wszystkim, dzięki wdrażaniu rozwiązań pozwalających na skalowanie procesów.
 • Gość: Proszę powiedzieć jak wygląda październik i listopad pod względem przyjęcia nowych spraw bankowych?
  Bartłomiej Krupa: Spodziewamy się bardzo dobrej końcówki roku i obserwacja wyników października oraz listopada wskazuje na to, że nasze projekcje się spełnią. Nie pomogło nam zamknięcie kin, ale pomimo tego, październik jest drugim najlepszym miesiącem w projekcie frankowym w tym roku. Umowy zawarte w listopadzie jeszcze do nas spływają, ale już teraz wiele wskazuje, że będzie to jeden z lepszych miesięcy tego roku.
 • Mario: Dzień dobry , czy spółka Votum Energy będzie miała w swojej ofercie pompy ciepła i magazyny energii?
  Bartłomiej Krupa: Rozpoczęliśmy od montaży mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale dostrzegamy również zapotrzebowanie na komplementarne produkty gospodarstw domowych naszych klientów. Już teraz współpracujemy z partnerem oferującym folie grzewcze, ale oczywiście planujemy wprowadzić do oferty pompy ciepła, magazyny energii oraz ładowarki do samochodów elektrycznych jeszcze w 2021 roku.
 • bB: 1. Kiedy rozpoznajecie success fee w projekcie bankowym i w związku z tym: 2. Czy w dotychczasowych rozpoznawanych przychodach z projektu bankowego są tylko KZP czy już jakieś success fee, a jeśli success fee jest to w jakiej proporcji?
  Bartłomiej Krupa: Success fee w projekcie bankowym rozpoznajemy w chwili wpływu środków na rachunek, tym samym możemy się już pochwalić pierwszymi wpływami z tytułu zasądzenia nadpłaconych rat, natomiast systematycznie odnotowujemy wynagrodzenie success fee z tytułu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego od przeszło roku. Łączna wartość odzyskanych na rzecz naszych klientów składek wynosi już ponad 800 tys. zł. Mam jednak świadomość, że w kontekście wartości portfela roszczeń z tytułu spraw bankowych sięgającego 1,3 mld zł, są to wciąż jeszcze wartości śladowe.
 • Mario: Czy po zakończeniu projektu frankowego Votum może szukać dla siebie miejsca na rynku wierzytelności np. bankowych?
  Bartłomiej Krupa: Zakończenie projektu frankowego jest naprawdę odległą perspektywą, niemniej jednak "kreatywność" przedstawicieli z segmentu finansowego wskazuje, że pracy nie zabraknie nam nawet po wyegzekwowaniu świadczeń dla przeszło pół miliona kredytobiorców frankowych.
 • Szprotex: Witam - jaki jest sens utrzymywania w grupie działalności rehabilitacyjnej? To mikroskopijna część przychodów i zysków, na dodatek Votum powiedziało już, że nie zamierza jakoś bardziej rozwijać tego segmentu biznesu. Czy nie myśleliście o sprzedaży albo wydzieleniu i wprowadzeniu Centrum Rehabilitacji na NC?
  Bartłomiej Krupa: Działalność PCRF Votum SA w Krakowie jest komplementarna w stosunku do działalności Votum Odszkodowania SA i powoduje, że oferta odszkodowawcza, którą mamy dla osób poszkodowanych w wypadkach jest unikatowa i zapewnia nie tylko najwyższy poziom zadośćuczynień, ale także możliwość usprawniania pacjentów. Poziom rentowności PCRF rośnie i widzimy perspektywy dalszych wzrostów tego segmentu.
 • Gość: Spółka posiada niskie zadłużenie (poniżej 1,0 dług netto/EBITDA). Czy nie planują Państwo zwiększyć zadłużenia w celu finansowania segmentu OZE zamiast przykręcać środki na nabywanie cesji wierzytelności?
  Bartłomiej Krupa: Działania ostrożnościowe w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu środków w grupie kapitałowej miały charakter interwencyjny i jednostkowy, a obecnie założony poziom inwestycji nie jest zagrożony stanem środków, zwłaszcza, że w ostatnim czasie odnotowujemy bardzo pozytywne symptomy w zakresie windykacji.
 • tom: W każdym kwartale 2020 Spółka dokonuje zakupów na kwotę około 500 tys. od wiceprezesa Spółki. Czy może Pan ujawnić co jest przedmiotem tych transakcji?
  Bartłomiej Krupa: Wiceprezes, którego dotyczy zagadnienie, operacyjnie odpowiada m.in. za rozwój segmentu wierzytelności i sam, realizując zadania z tego obszaru, uczestniczy w relacjach kontraktowych ze spółką zależną, tj. Dopłaty Powypadkowe. Transakcje te nie odbiegają w swojej strukturze od transakcji z pozostałymi dostawcami cesji wierzytelności szkód w pojazdach.
 • Mario: Jakie są szacunki jeżeli chodzi o ilość spraw bankowych, ile takich spraw spółka chciałaby poprowadzić podczas całego projektu frankowego?
  Bartłomiej Krupa: Potencjał rynkowy obejmuje przeszło pół miliona umów i należy pamiętać, że wchodzą do niego również umowy dotyczące kredytów spłaconych. Opierając się na doświadczeniu spraw dotyczących zadośćuczynień sprzed 2008 r. możemy jednoznacznie stwierdzić, że penetracja zamkniętych grup klienckich, nawet na wysokokonkurencyjnych rynkach, może trwać nawet kilka lat - w ostatnich miesiącach wciąż odnotowujemy kilkadziesiąt spraw tego rodzaju. W sprawach frankowych największego przyrostu zainteresowania, w mojej ocenie, nie wygenerowało orzeczenie TSUE, a wygenerują je masowe transfery świadczeń na rzecz klientów, tak więc jest jeszcze ono przed nami. Szacując jednak ostrożnie, można zakładać, że rok 2021 będzie zbliżony do roku 2020, a w kolejnych latach można liczyć na utrzymanie tej tendencji, a nawet jej poprawę. W projekcie odszkodowawczym obsłużyliśmy do tej pory przeszło 200 tys. klientów, co potwierdza, że aspirujemy do realizacji ambitnych celów.
 • AT: Co kina mają wspólnego z nabywaniem spraw frankowych?
  Bartłomiej Krupa: Przypominam, że Votum Robin Lawyers była koproducentem filmu "Banksterzy", który przybliżył szerokiemu audytorium problematykę omawianą wcześniej głównie na portalach finansowych, a tym samym grono osób, które zada sobie ważne pytania dotyczące ich kredytu, może znacząco wzrosnąć.
 • AT: Jakie macie przewagi w segmencie fotowoltaiki? Columbus ma palmę pierwszeństwa na rynku, Unimot rozległą sieć sprzedaży, Grodno sprzedaży i dystrybucji...
  Bartłomiej Krupa: GK Votum ma 15-letnie doświadczenie w obsłudze spraw dotyczących finansów osobistych klientów indywidualnych. W istocie decyzja o zakupie instalacji fotowoltaicznej dotyczy właśnie budżetu domowego w stopniu większym niż doskonała część infrastruktury będącej przedmiotem decyzji zakupowych. Wysoko wykwalifikowana sieć sprzedaży oraz wcześniejsze doświadczenia z podobnymi grupami klienckimi pozwalają zakładać wysoką skuteczność, co potwierdzają nasze pierwsze obserwacje. Jednocześnie decyzja o staniu się prosumentem skutkuje nie tylko fizycznym wykonaniem montażu mikroinstalacji, ale również załatwieniu szeregu zagadnień administracyjnych, takich, jak: przyłączenie do sieci, pozyskania dotacji czy komercyjnego finansowania. Bogate doświadczenia w zakresie obsługi procesów w relacjach z podmiotami rynku finansowego pozwalają nam na skalowanie i zapewnienie najwyższego komfortu naszych klientów, powodując, że wszystko jest "na naszej głowie". Jednocześnie dbamy o to, żeby dostarczane przez nas komponenty odpowiadały najwyższym standardom rynkowym, a nawet je kształtowały, stąd też panele full-black o mocy 450 Wp w naszej ofercie. W każdym segmencie, w którym działamy, dołączaliśmy do rozpoczętego już "wyścigu" i w każdym obecnie należymy do czołówki. Podobne aspiracje mamy w segmencie OZE, a licząca już 450 osób sieć sprzedaży stale się rozwija, co wskazuje, że mamy siły adekwatne do zamiarów.
 • Mario: Czy zdaniem Pana prezesa istnieje jakieś ryzyko, że ustawodawca wprowadzi przepisy, które rozwiążą sprawy frankowe i pozbawią Votum ,,pracy" w tym projekcie?
  Bartłomiej Krupa: Jak donosiły ostatnio media, bankowcy, którzy swego czasu obawiali się regulacji prawnej zagadnienia kredytów pseudofrankowych, jak "diabeł wody święconej", obecnie podobno o taką zabiegają. Świadczyć to może wyłącznie o tym, że bankom brakuje argumentów na kanwie obowiązującego stanu prawnego, stąd też zapewne próby dążenia do jego zmiany. Nie dostrzegamy w wypowiedziach regulatorów przychylnego nastawienia do tych karkołomnych konstrukcji.
 • AT: Czy Votum windykuje należności także polubownie, a jeśli tak to w jakim procencie?
  Bartłomiej Krupa: Ugruntowana pozycja Votum w segmencie szkód osobowych powoduje, że znaczna część ubezpieczycieli traktuje nas jako wiarygodnego i rzetelnego kontrahenta, formułującego wyłącznie uzasadnione roszczenia w imieniu swoich klientów. W tym segmencie znaczna część roszczeń realizowana jest w procesie tzw. likwidacji szkód lub poprzez mediacje przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Gość: Do tego roku wydawało mi się, że kliencie pojawiają się w spółce z kanału internetowego, albo bezpośrednio przychodzą do biur. Wejście w rynek OZE wiąże się z koniecznością pozyskania klienta także w innych kanałach niż online. Jakie macie plany w tym zakresie, albo może jak już to robicie?
  Bartłomiej Krupa: Mamy w tym zakresie nie tylko plany, ale również olbrzymie doświadczenia w "offlinie". Nasi przedstawiciele regionalni na długo przed rozwojem kanałów internetowych funkcjonowali w swoich społecznościach lokalnych, w tym w szczególności w mniejszych miejscowościach i wioskach. "Online" został wymuszony anonimowością mieszkańców aglomeracji, którzy dominują jako klienci w projekcie frankowym. Nie musimy więc "wymyślać koła na nowo", a jedynie wykorzystać dotychczasowe doświadczenia oraz grupy kliencie, w których już funkcjonujemy.
 • tom: Spółka ma obecnie zakontraktowaną ziemię pod budowę 45 MW farm, koszt budowy 45 MW to okolice 100 mln. Czy te farmy będą od razu sprzedawane, i w ten sposób finansowana budowa kolejnych?
  Bartłomiej Krupa: Na obecnym etapie działalności Votum Green Project naszym celem jest pozyskiwanie umów dzierżawy atrakcyjnych gruntów i przeprowadzenie procesu projektowego, a następnie komercjalizacja na rzecz podmiotów zewnętrznych.
 • Mario: Czy zarząd w najbliższym czasie przymierza się do opublikowania strategi spółki na najbliższe lata z uwzględnienie w tym dokumencie paramentrów finansowych i polityki dywidendowej?
  Bartłomiej Krupa: Zarząd zamknął przegląd opcji strategicznych, zakładając dywersyfikację i rozwój nowego segmentu OZE. Jednocześnie zarówno nasza bieżąca efektywność, jak i projekcje wynikające z posiadanych portfeli roszczeń są stosunkowo szczegółowo komunikowane rynkowi publicznemu (także porównując dogłębność tej komunikacji do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną). Mamy zamiar kontynuować taki poziom komunikacji.
 • Gość: Mam pytanie o umowy „frankowe” Votum. Czy regulują one również sytuacje związane z ewentualnymi pozwami ze strony banków o zwrot kosztów używania kapitału? Wiem, że spółka stoi na stanowisku, że takie roszczenia banków są bezpodstawne, ale hipotetycznie załóżmy, że bank taki pozew składa. Czy w ramach umowy, Spółka będzie reprezentować klientów również w tej części sporu, a w przypadku prawomocnej wygranej banku, która obniżyłaby ostateczną (czy sumaryczną) kwotę odszkodowania otrzymanego przez klienta, czy obniża to również kwotę (podstawę obliczenia) marży Votum? Jeśli umowy tego nie regulują, czy w takim przypadku Votum zamierza zwrócić prowizję od „utraconej” części odszkodowania albo czy nie obawia się, że może to wywołać pozwy dotychczasowych klientów przeciwko sobie?
  Bartłomiej Krupa: Obserwacja bieżącej praktyki działalności sądów nakazuje przyjąć, że roszczenie o opłatę za wykorzystanie kapitału to obecnie wciąż bardziej "straszak" niż działanie na szeroką skalę. Nasza umowa obejmuje dochodzenie roszczeń w stosunku do banku, ale oferta ewoluuje i tak, w zakresie odfrankowienia, uzupełniliśmy ją o działania w zakresie uzyskania nowego harmonogramu. Będziemy analizować możliwość poszerzania naszej oferty w każdym obszarze, w którym będziemy dostrzegali zapotrzebowanie ze strony klientów.
 • Gość: Hmm. Jak wygląda sieć sprzedaży Votum? Może to Pan jakoś opisać bardziej? Wasi ludzie pracują stacjonarnie, online, czy może w terenie?
  Bartłomiej Krupa: Nasza sieć sprzedaży to jedno z naszych najcenniejszych aktywów, rozwijanych od 15-stu lat. Obecnie jesteśmy w trakcie procesu intensywnej rekrutacji, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Wynika to być może z tego, że obecna sytuacja na rynku obala mit pewnej pracy na etacie. Nasza sieć oparta jest o wynagrodzenia prowizyjne oraz nadprowizje menedżerskie i pracuje tak poprzez bezpośrednie spotkania z klientami, jak i online. Ten ostatni kanał cieszy się rosnącą popularnością, co uodparnia nas na kolejne odsłony lockdown’u. Okazuje się, że klienci są gotowi kupować przez Internet nie tylko posiłki czy prezenty świąteczne, ale również ważne usługi dotyczące ich finansów osobistych. Specyfika tego kanału wymaga jednak wiarygodności, a tę zapewnia nam 15 lat działalności i ponad 250 tys. obsłużonych klientów.
 • anty: Dlaczego segment OZE jest nierentowny i czy powodem tego jest rosnąca liczba umów, a więc i kosztów sprzedaży? Jak pokazujecie w tym segmencie przychody? Czy część kosztów jest wykazywana przed instalacją?
  Bartłomiej Krupa: Jak w przypadku każdego z przedsięwzięć na początku należy zorganizować proces obsługi oraz skompletować zespół specjalistów, którzy tworzą trzon organizacji i tak właśnie postąpiliśmy. Przez co koszty osobowe i organizacyjne pokazały się już na początku prowadzenia działalności, a przychody i koszty związane z poszczególnymi instalacjami są aktywowane w dniu zakończenia procesu obsługi klienta i wykazywane z około dwumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do dnia zawarcia umowy. W roku 2021 mamy zamiar miesięcznie przekroczyć pułap 500 instalacji, tak więc już teraz budujemy infrastrukturę niezbędną do takiej wydajności.
 • Gość: W IIIq miał miejsce okres odwilży w zakresie pandemii, a mimo to przychody ze szkód osobowych były niższe niż w Iq. To efekt wolniejszej pracy sądów? przesunięcia terminów rozpraw?
  Bartłomiej Krupa: III kwartał to okres stopniowego wzrostu liczby posiedzeń sądowych, głównie tych odwołanych w II kwartale. Jednak od posiedzenia do wyroku, a tym bardziej do jego realizacji mija zwykle jeszcze około 2-3 miesięcy, w trakcie których sąd sporządza uzasadnienie, doręcza je stronom, które mają kolejne 14 dni na decyzję co do apelacji. Obserwujemy, że wzrost liczby posiedzeń sądowych w III kwartale w stosunku do II kwartału skutkuje wzrostem wpływów w końcówce III kwartału i w IV kwartale. III kwartał to również okres urlopowy, w którym historycznie zawsze odnotowywane były niższe wpływy niż w pozostałych miesiącach roku.
 • Gość: Wasze wynagrodzenie zmienne w sprawach frankowych pochodzi od różnicy w wycenie kredytów, czy wartości kredytu na dzień podpisania umowy albo rozstrzygnięcia sprawy?
  Bartłomiej Krupa: Nasze wynagrodzenie składa się z dwóch elementów tj. opłaty wstępnej oraz success fee. W zakresie success fee wynagrodzenie jest liczone w zależności od tego, jaki skutek wywoła wydane orzeczenie sądu. W przypadku odfrankowienia wysokość wynagrodzenia ustalona jest jako odpowiedni % od zasądzonej kwoty roszczeń. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, wynagrodzenie od sukcesu ustalone jest jako % od kwoty uruchomionego kredytu.
 • anty: Proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale czy grupa nie wykazuje większości kosztów w sposób cashowy, a nie memoriałowy? W bilansie poza nabyciem wierzytelności nie widać wprost aktywowanych kosztów prowadzenia spraw, czy kosztów sądowych. Pokazujecie je jako należności, czy przychody nie są powiązane co do okresu z przychodami?
  Bartłomiej Krupa: Grupa kapitałowa składa się z kilku segmentów działalności, które różnią się w ocenie identyfikacji momentu powstawania przychodu, jak i kosztu. W obszarach działalności takich jak odszkodowania oraz sprawy bankowe koszty nie są aktywowane do momentu właściwego uprawdopodobnienia się przychodów, stąd też znacząca część kosztów odnosi się do bieżącego okresu. W przypadku procesów sądowych, gdzie uprawdopodobnienie się ziszczenia przychodów po wyrokach I instancyjnych w myśl przepisów MSSF 15 możemy zidentyfikować przychody memoriałowo należne do danego okresu. W przypadku cesji wierzytelności, które prezentujemy poniekąd jako instrumenty finansowe aktywowane są tylko te bezpośrednie koszty które można jednoznacznie przyporządkować. W segmencie OZE koszty realizowane są w po wykonaniu usługi.
 • Gość: Czy macie wiedzę na temat liczby roszczeń składanych przez banki wobec klientów? Ile to jest "bardziej"? Oczywiście mówimy o prawomocnych orzeczeniach
  Bartłomiej Krupa: Mamy wiedzę o jednym orzeczeniu oddalającym roszczenia banku. W stosunku do naszych klientów nie pojawiły się jeszcze tego rodzaju roszczenia. Bazując na stanowisku organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ochronę konsumentów, wnioskujemy, że roszczenia te mogą spotkać się z ich negatywną reakcją.
 • Tres: Z jakiego powodu szkody na pojazdach zanotowały taki duży spadek przychodów q/q? W ujęciu r/r mamy co prawda mniej więcej stały poziom, ale po świetnym II, w dodatku pandemicznym kwartale moje oczekiwania były sporo wyższe…
  Bartłomiej Krupa: W drugim kwartale podjęto działania zapewniające utrzymanie płynności finansowej Spółki na wypadek przedłużającego się lockdown’u. Działanie te zaowocowały dużymi wpływami gotówki na skutek zawartych ugód, w przypadku których poziom rentowności jest niższy niż przy wygranym procesie. Mając na względzie, że było to działanie interwencyjne i jednorazowe, po ustabilizowaniu się sytuacji rynkowej, podjęto decyzję o odstąpieniu od takich działań i kierowaniu jak największej liczby spraw z umową przelewu wierzytelności do postępowania sądowego. Tym samym nastąpi przesunięcie w czasie w uzyskaniu przychodów z nabytych umów wierzytelności, ale jednocześnie poprawimy rentowność projektu.
 • Niedowiarek: Czy rekomendacja DM Boś z ceną docelową na poziomie 30 zł została sporządzona na zamówienie spółki, czy to prywatna inicjatywa biura?
  Bartłomiej Krupa: Rekomendacja DM BOŚ z ceną docelową 30 złotych została sporządzona w ramach projektu wsparcia pokrycia analitycznego prowadzonego przez GPW. Opinia nie była opłacana przez spółkę.
 • Gość: Czy w sprawach frankowych macie jakieś efekty prób rozwiązania sytuacji polubownie?
  Bartłomiej Krupa: Rozpoczynając prowadzenie spraw frankowych, bazowaliśmy na doświadczeniach z podmiotami rynku finansowego w części ubezpieczeniowej. Dla bankowców jednak nasza działalność stanowiła novum. Dziś jako anegdotę mogę przytoczyć sytuację, kiedy próba złożenia w jednym z oddziałów banku ponad 300 reklamacji skutkowała wezwaniem ochrony. Odbyliśmy również z menagementem tego projektu szereg spotkań z pionami prawnymi banków. Nasza gotowość do ugodowego zakończenia spraw nie spotkała się z poważnym odbiorem. Najważniejszy jest dla nas interes klientów, a ten w tej chwili jest skutecznie realizowany poprzez spory sądowe, ale jeżeli bankowcy będą chcieli z nami negocjować, w ramach udzielonych nam pełnomocnictw, zapraszamy na rewizytę i rozmowy w naszej siedzibie.
 • Gość: Jak bardzo by Wam się posypał biznes, gdyby CHF wrócił na przykład do poziomu 3, albo 2,5 PLN?
  Bartłomiej Krupa: Przez ostatnie 10 lat niemała część naszych klientów spłaciła w ratach do banku kwotę przewyższającą udzielony kredyt, a pomimo tego ich saldo zadłużenia jest wyższe niż w dniu jego zaciągania. Abstrahując więc od rozważań w zakresie mało prawdopodobnych scenariuszy, pozostaje mi skonstatować, że pracy nie brakuje.
 • Gość: Dlaczego portfel orzeczeń Votum różni się od portfela “rynkowego” w zakresie rozstrzygnięć spraw frankowych? Przyjmujecie powództwa na PLN+Libor? Co oznacza wygrana w prezentacji? Jaka część z orzeczeń jest prawomocna?
  Bartłomiej Krupa: Zakres uzyskanych wyroków nie odbiega znacznie od uwarunkowań rynkowych, a wysoka skuteczność w zakresie uzyskiwania wyroków skutkujących tzw. PLN+Libor znajduje oparcie w naszej argumentacji prawnej i wykazania przed sądem, że umowa kredytowa bez mechanizmu przeliczeniowego może dalej funkcjonować. Warto także zwrócić uwagę, że taka linia rozstrzygania spraw jest dominująca w Sądzie Najwyższym, który co najmniej 3 razy opowiedział się za takim rozstrzygnięciem w sprawach, a tylko raz opowiedział się za jej nieważnością. Sprawy określone w prezentacji jako "wygrane" zostały przez sądy wydane na posiedzeniu niejawnym, zgodnie z regulacją wprowadzoną tarczami antykryzysowymi. W zakresie spraw prowadzonych przez grupę kapitałową skutek, jaki wywołuje wyrok poznamy dopiero po zapoznaniu się z treścią pisemnego uzasadnienia wyroku. W III kwartale uzyskaliśmy jedno korzystne rozstrzygnięcie prawomocnie kończące spór z bankiem - sprawa jest niekasacyjna, wyrok został już zrealizowany, a sprawa rozliczona z klientem.
 • Gość: Skoro występujecie przeciw bankom to nie boicie się na przykład o udzielanie kredytów, albo ich warunki?
  Bartłomiej Krupa: Mamy bardzo transparentną politykę w zakresie unikania konfliktu interesów, tym samym nie mamy relacji kredytowych z bankami, które pozywamy.
 • Gość: Czy uważa Pan za moralne, że część kredytobiorców frankowych biorących na siebie ryzyko zmiany kursu ma po orzeczeniu lepsze warunki finansowania kredytu niż klienci złotówkowi?
  Bartłomiej Krupa: Uważam za niemoralne i niezgodne z prawem stosowanie w umowach z konsumentami klauzul abuzywnych. Uważam zaś za właściwe doprowadzanie do stanu zgodnego z prawem i poniesienie konsekwencji przez banki, zgodnie z Dyrektywą 93/13. Próba antagonizowania frankowiczów i kredytobiorców złotówkowych, w mojej ocenie, stanowi tylko próbę rozmycia prawnego charakteru sporu. Znane są również umowy złotówkowe, w których występują klauzule abuzywne i rozważamy wchodzenie w kolejne obszary działalności w segmencie bankowym.
 • Gość: Program wsparcia dla mikroinstalacji szybko się wyczerpuje. Czy waszym zdaniem pojawi się nowy? A może zamierzacie wejść na rynek dużych instalacji, brać udział w aukcjach i prowadzić je na własny rachunek?
  Bartłomiej Krupa: Do drugiej tury Programu "Mój Prąd" zostały dodane środki o wartości 100 mln zł i zgodnie z zapowiedziami rzecznika prasowego NFOŚiGW będzie kontynuowany w następnym roku, a osoby które nie zostały zakwalifikowane do drugiej tury będą mogły składać wnioski w trzecim naborze. Jednak analizując obecne koszty montażu instalacji fotowoltaicznych widzimy, że także bez wsparcia rządowego inwestycja we własną elektrownię jest opłacalna i zwraca się po około 9 latach. Rosnące ceny energii elektrycznej (spodziewane około 5 proc. w 2021 r.) oraz opłaty dodatkowe, takie jak "opłata mocowa" są dodatkowym motywatorem do podjęcia decyzji o wydaniu własnych środków przez klientów. Jednak jeżeli chcemy znacznie ograniczyć w naszym kraju emisję CO2 i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne powinny być nadal utrzymane programy dotacyjne, które są dodatkową zachętą, szczególnie dla klientów indywidualnych i powoduje szybsze podjęcie decyzji. Jeżeli chodzi o duże instalacje fotowoltaiczne, na obecnym etapie stworzyliśmy podmiot Votum Green Project, zajmujący się przygotowywaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wymaganych pozwoleń do budowy farm fotowoltaicznych, nie wykluczamy w przyszłości budowy takich elektrowni na własny rachunek i uczestniczenie w aukcjach.
 • Value: Jakie są wasze oczekiwania co do wzrostu wyników spółki w kolejnych latach? To raczej kilkanaście procent, kilkadziesiąt, a może wielokrotność?
  Bartłomiej Krupa: Projekcje w tym zakresie wprost wynikają z publikowanego portfela roszczeń, estymowanej skuteczności oraz czasu trwania procesów sądowych. Bez względu na szczególnie dynamicznie zmieniające się uwarunkowania, staramy się bardzo precyzyjnie komunikować każdy z tych wskaźników w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej. Odpowiedź rysuje się więc dość klarownie, ale nasz walor nie jest traktowany jako spekulacyjny i zapewne wycenę przyszłych wyników zobaczymy bliżej momentu, kiedy będą one osiągane.
 • AT: Czy powinniśmy się spodziewać w ciągu najbliższych 3-5 lat kolejnych segmentów działalności? Macie jeszcze jakieś obszary gdzie można wykorzystać sieć sprzedaży oraz doświadczenie w procesowaniu spraw administracyjnych, czy finansowych?
  Bartłomiej Krupa: Jeżeli utrzymamy dotychczasowy trend, to w ciągu najbliższych 5 lat, otworzymy dwa nowe strategiczne segmenty, wyraźnie przekładające się na wyniki grupy. Jesteśmy zdeterminowani, a kadra menedżerska wykazuje duże zaangażowanie i identyfikację ze spółką. Pozwala mi to zakładać, że największe sukcesy wciąż są jeszcze przed nami.
 • Gość: Czy w spółce funkcjonuje jakiś program wynagradzania pracowników w zależności od wyników? Jeśli tak to jakie są warunki? Odpowiedź pozwoliłaby nam lepiej szacować przyszłe wyniki
  Bartłomiej Krupa: Sieć sprzedaży jest dla grupy kosztem zmiennym, natomiast back-office w dominującej części jest oparty na wynagrodzeniach stałych.
 • Gość: Jaki jest przewidywany czas procesowania umowy frankowej do prawomocnego orzeczenia i ewentualnej wypłaty środków?
  Bartłomiej Krupa: To chyba jedno z najważniejszych pytań, jakie zadajemy sobie sami, a także jakie zadają sobie nasi akcjonariusze. Znajomość odpowiedzi na nie pozwoliłaby umiejscowić w czasie skokowy wzrost przychodów i zysków. W mojej ocenie, wdrożone rozwiązania prawne (decentralizacja procesów sądowych, tryby "covidowe") wraz ze stabilizacją linii orzeczniczej sprzyjają skracaniu czasu trwania sprawy. Obecnie jest zbyt mała próba spraw prawomocnie zakończonych, aby odpowiedzialnie udzielić odpowiedzi obrazującej tendencję w stopniu pozwalającym na wyciąganie wniosków.
 • Gość: Spółka wydaje się wciąż mało dostrzegana przez rynek. Jakie macie zamiar podjąć kroki aby to zmienić?
  Bartłomiej Krupa: Mamy zamiar systematycznie rozmawiać z inwestorami indywidualnymi na czatach stockwatch.pl :)
 • Mario: Jaką kapitalizację spółki chciałby Pan zbudować za 3-4 lata?
  Bartłomiej Krupa: Jak dotąd nie budujemy kapitalizacji w oparciu o obietnice, a raczej bieżące wyniki. Myślę, że to bardzo odpowiedzialne względem akcjonariuszy, stąd też, bazując na perspektywach przychodowych i wynikowych, zaakceptowałbym utrzymanie takiego stanu rzeczy i wycenę na poziomie P/E 10 w chwili, kiedy nasz portfel roszczeń będzie się materializował, a projekt fotowoltaiczny będzie w pełni rozwinięty.
 • anty: W raportach wykazujecie bardzo dużą sprzedaż między segmentami. O ile zrozumiałym jest sprzedaż między rehabilitacją a szkodami osobowymi, to ciekawią mnie pozostałe segmenty. Jakie usługi są przedmiotem sprzedaży międzysegmentowej na przykład w sektorze roszczeń bankowych? Dlaczego w raporcie nie ma danych porównawczych jeśli chodzi o rachunek segmentowy?
  Bartłomiej Krupa: W segmencie "pozostałe" znajdują się spółki wsparcia dla kluczowych segmentów prowadzenia działalności grupy kapitałowej. Wśród takich usług wsparcia należy wymienić takie, jak: usługi back office, najmu czy też usługi podmiotów leadowych. Na podstawie par. 18 MSSF 8 spółka odstąpiła od prezentacji danych porównywalnych z uwagi na wymagający proces kalkulacji przy jednoczesnym słabym odwzorowaniu rzeczywistości.
 • Gość: Czy myślicie na przykład o ambitnym programie motywacyjnym, gdzie postawione byłyby cele wynikowe? O prognozach wyników nie śmiem marzyć :)
  Bartłomiej Krupa: Rada nadzorcza wyznaczyła zarządowi w pierwszym programie motywacyjnym cele, które wyraźnie przewyższały przyjęte wskaźniki w latach poprzednich. Program został zrealizowany. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że zostanie przez radę nadzorczą uznany jako skuteczny instrument i powtórzony. Rzeczywiście w zakresie prognoz, aspekt zmienności rotacji w poszczególnych projektach nakazuje powściągliwość, ale uważni obserwatorzy spółki, dostają od nas szereg informacji, na podstawie których mogą formułować własne projekcje.
 • Gość: Heh, stockwatch to zdecydowanie ruch w dobrym kierunku, ale po poprzednim w Stowarzyszeniu dużo się chyba nie zmieniło, a może się mylę?
  Bartłomiej Krupa: Od momentu pojawienia się rekomendacji DM BOŚ, poziom obrotów na naszym walorze wzrósł, niemniej jednak cały czas mamy świadomość potrzeby pracy nad rozpoznawalnością spółki tak wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
 • Gość: Czy możecie udostępnić w kolejnym raporcie/prezentacji jak w związku z rozwojem online zmienia się jednostkowy koszt pozyskania klienta?
  Bartłomiej Krupa: Obecnie przez "sprzedaż online" rozumiemy pozyskiwanie leadów dla sieci "naziemnej" w tym kanale, a także komunikację tejże sieci z klientami poprzez Internet. Tym samym koszty prowizyjne w tej części tylko nieznacznie odbiegają in minus od prowizji wypłacanych za pozyskanie klienta "własnym sumptem". W naszych projekcjach jest jednak również "czysty direct", który obecnie funkcjonuje w największym stopniu w projekcie cesji wierzytelności.
 • Tim: Czy może Pan zadeklarować, że jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy w otoczeniu, to dywidenda r/r będzie nie mniejsza przez następne parę lat?
  Bartłomiej Krupa: Mogę zadeklarować, że na kapitale rezerwowym mamy już odłożone blisko 17 mln zł zysku z lat poprzednich na dywidendę. Mogę również zadeklarować, że będziemy intensywnie inwestować we wzrost wartości Grupy Kapitałowej. Wszelkie dalej idące deklaracje, Spółka może składać w formie raportów bieżących.
 • Gość: Jeśli zerknąć na liczbę wytoczonych powództw to w zakresie szkód osobowych widać trend spadkowy, który ciężko łączyć z pandemią. Wydaje się też, że nie jest to efekt bieżącej sprzedaży, bo w III kw. pozyskaliście więcej umów r/r i w dodatku o większej wartości.
  Bartłomiej Krupa: W odróżnieniu od szkód w pojazdach, moment wytoczenia powództwa w szkodzie osobowej jest dużo późniejszy niż moment zawarcia umowy i nie dotyczy wszystkich spraw, a tylko tych w których nie uzyskamy zadowalającego efektu na etapie likwidacji szkody lub na drodze polubownej przed Sądem Polubownym przy KNF. Skuteczność procesu odszkodowawczego i skuteczne negocjacje przedprocesowe z ubezpieczycielami skutkują mniejszą ilością spraw kierowanych do sądów. Wzrost sprzedaży w III kwartale może być widoczny w liczbie wytaczanych powództw w I-II kwartale 2021.
 • Tim: W związku z pandemią wiele biznesów zostało zamkniętych, wiele upadło lub upadnie. Czy dostajecie prośby od przedsiębiorców o ocenę możliwości dochodzenia odszkodowań od SP?
  Bartłomiej Krupa: Od 15 lat wysoka skuteczność jest naszą wizytówką, gdyż podejmujemy się prowadzenia projektów po ich dogłębnej analizie. Dzięki temu są one skalowalne, a z punktu widzenia naszych akcjonariuszy, pozbawione nieracjonalnego ryzyka. Wiele z projektów, które prowadzimy, to obszary działalności, w których nie byliśmy prekursorami, ale bazując na analizie sukcesów i porażek tychże prekursorów, przystępowaliśmy do nich w momencie, kiedy ryzyko biznesowe było dobrze zmierzone. Jest wiele atrakcyjnych obszarów z segmentu odszkodowań, w których nie prowadzimy działalności, bo nawet jeżeli zdają się być „medialne”, nie spełniają naszych konwenantów.
 • Gość: Czy jesteście jakoś w stanie estymować jaki procent spraw może już w 2021 roku być zamknięty i co za tym idzie uprawniać do success fee? Zakładam, że wyrok się uprawomacnia po zamknięciu sprawy w apelacji, czy też się mylę i to ścieżka może być dłuższa?
  Bartłomiej Krupa: W roku 2021 spodziewamy się masowego zapadania wyroków w I. instancji, którego to trendu zapowiedzią są liczne terminy sądowe wyznaczane w sprawach naszych klientów. Przy obecnej narracji banków, w roku 2021 za pewnik przyjmuję składanie przez nie apelacji w blisko 100 proc. spraw. Biorąc zatem pod uwagę, że sprawy apelacyjne wg szacunków mogą trwać 6-9 miesięcy, to raczej druga połowa 2021 roku będzie czasem, w którym można liczyć na wyraźne przepływy finansowe z tytułu opłat success fee w projekcie bankowym. W pierwszym półroczu przewiduję największą dynamikę wzrostu przychodów w segmencie OZE. Jednocześnie można spodziewać się wzmożonych wypłat w cesjach wierzytelności, które przesunęły się ze względu na tegoroczny lockdown. Sprzedaż w szkodach osobowych wykazuje realizację założonych przez nas trendów w zakresie poprawy struktury spraw, co również stwarza dobrą perspektywę.
 • tom: Czy mógłby Pan powiedzieć więcej na temat struktury kosztów segmentu „pozostałe”? Czy to są koszty wynagrodzeń i szkoleń pracowników sprzedaży, czy jakieś inne znaczące pozycje? Czy spółki wchodzące w skład segmentów OZE i roszczenia bankowe, prowadzą działalność handlową, czy jedynie realizacyjną, a całość kosztów handlowych jest w segmencie pozostałe?
  Bartłomiej Krupa: W segmencie usług pozostałych znajdują się spółki świadczące usługi inne niż przypisane do wyodrębnionych segmentów. Najwyższą wartość w kosztach tego segmentu tworzy spółka dystrybucyjna, obsługująca sprzedaż w segmencie dochodzenia roszczeń w sprawach bankowych. Obecnie segment OZE posiada własną sieć sprzedaży.
 • Gość: Czy macie jakiąś wymaganą wewnętrzną IRR dla swoich projektów? Na przykład nie wchodzicie jeśli jest mniejsze niż 10 proc.?
  Bartłomiej Krupa: Jakkolwiek nasze wejście w segment pomocy frankowiczom było poprzedzone szczegółową kwerendą orzecznictwa, to jednak model naszej działalności właściwie tworzył nowy rynek i projekcje z nim związane musiały uwzględniać szereg hipotetycznych założeń, które wciąż się weryfikują. Tym samym podejmując decyzję o rozpoczęciu projektów, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim adekwatność posiadanych zasobów do planowanego przedsięwzięcia, wielkość rynku i powiązanie funkcjonalne segmentu z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. Na wczesnych etapach wyznaczania kierunków, precyzyjne wskaźnikowe zdefiniowanie założeń często obarczone jest tak dużym ryzykiem błędu, że musimy bazować również na wyczuciu rynku na podstawie dotychczasowych doświadczeń.
 • Bartłomiej Krupa: Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za liczne pytania i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej . Jednocześnie, w związku z tym, że 20 grudnia br. upływa 10 lat naszej obecności na GPW, dziękuję wszystkim, którzy są z nami od początku.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +150,36% +30 072,28 zł 50 072,28 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy