Bartosz Józefiak - Prezes Zarządu Skarbiec Holding oraz Ewa Radkowska-Świętoń - Prezes Zarządu Skarbiec TFI - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Bartosz Józefiak - Prezes Zarządu Skarbiec Holding oraz Ewa Radkowska-Świętoń - Prezes Zarządu Skarbiec TFI

Dyskusja odbyła się dnia: 14.12.2017, godziny 06:00
Bartosz Józefiak - Prezes Zarządu Skarbiec Holding oraz Ewa Radkowska-Świętoń - Prezes Zarządu Skarbiec TFI Bartosz Józefiak - Prezes Zarządu Skarbiec Holding oraz Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes Zarządu Skarbiec TFI.
SKARBIEC
14 grudnia o godz. 12.00 gośćmi spotkania on-line z inwestorami będą: Bartosz Józefiak, Prezes Zarządu Skarbiec Holding SA oraz Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes Zarządu Skarbiec TFI.

Tematem rozmowy będą m.in. strategiczne kierunki rozwoju Grupy Skarbiec Holding do roku 2020, zakładające:

– dwukrotny wzrost aktywów w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów

– trzykrotne zwiększenie liczby segmentów produktowych

– czterokrotne zwiększenie kanałów dotarcia do klienta

a także wyniki Grupy w trzecim kwartale 2017 roku (pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018) oraz bieżąca sytuacja i perspektywy rynku i branży funduszy inwestycyjnych.

Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI S.A. Towarzystwo powstało w 1997 roku, jako piąte TFI w Polsce. W ciągu 20 lat Skarbiec wypracował swój własny styl prowadzenia działalności, który charakteryzuje się przede wszystkim innowacyjnością produktową oraz wysoką jakością wyników inwestycyjnych, potwierdzoną wielokrotnie przez niezależne instytucje. Skarbiec jest jednocześnie jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. Skarbiec TFI jako pierwszy wprowadził na rynek kilkanaście innowacji produktowych - w tym pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty czy pierwszy fundusz rynku pieniężnego.

Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2017 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita.

Wartość aktywów po zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła na koniec października 16,2 mld PLN. Aktywa funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów (fundusze detaliczne) osiągnęły blisko 4 mld PLN (wzrost o 26% rok do roku) – jest to rekordowy poziom aktywów funduszy detalicznych w historii Skarbiec TFI. Na koniec października b.r. Skarbiec TFI zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 10 funduszami dedykowanymi.

Zapis dyskusji

 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Bartoszem Józefiakiem, prezesem zarządu Skarbiec Holdingu oraz Ewą Radkowską-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI. Dziś dyskutujemy na temat założeń nowej strategii rozwoju Grupy Skarbiec Holding do roku 2020 r.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać o 12:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5.
 • Bartosz Józefiak i Ewa Radkowska-Świętoń : Witamy Państwa na czacie. Zapraszamy do zadawania pytań.
 • Luke : Czy Skarbiec będzie rozwijać produkty nieruchomościowe? Jeśli tak to czy będą to tylko produkty Murapol?
  Bartosz Józefiak: Tak, jednym z założeń strategicznych jest rozwój tego typu produktów, nie tylko z Murapolem.
 • Gość: Czy któryś z zarządzanych funduszy zainwestował w kryptowaluty albo "koparki" tych walut?
  Ewa Radkowska-Świętoń: Ograniczenia inwestycyjne nie pozwalają nam inwestować w kryptowaluty. Możemy natomiast inwestować w branże, które pośrednio zyskują na popularności tych aktywów, np. producenci kart graficznych.
 • Gość: Zgodnie ze strategią zamierzacie zmultiplikować kanały sprzedaży także przez rozwój własnej sieci sprzedaży. Ile zamierzacie wydać na budowanie struktur i z jakim obciążeniem rocznym powinniśmy się liczyć w przyszłości?
  Bartosz Józefiak: Rozwój naszych kanałów sprzedaży nie będzie miał charakteru budowy sieci placówek – w związku z tym nie zakładamy znaczących nakładów capexowych. Rozwój będzie ściśle związany z rozwojem oferty produktowej.
 • mpw: czy możecie podsumować jakie największe szanse i jakie zagrożenia przyniesie MIFID II?
  Ewa Radkowska-Świętoń: Szanse to przede wszystkim rozwój niezależnych dystrybutorów i konsolidacja branży TFI. Zagrożenia to ograniczanie oferty bankowej do własnych produktów, co może nie być w najlepszym interesie klientów.
 • mpw: w tym roku małe i średnie spółki zachowywały się słabo. jakie widzicie impulsy, które mogą doprowadzić do odwrócenia trendu?
  Bartosz Józefiak: Poprawa wyników finansowych małych spółek i niskie wyceny potwierdzone coraz większą liczbą wezwań na te spółki.
 • mpw: czy będziecie tworzyć produkty związane z PPK? będziecie mogli skorzystać na tym rozwiązaniu?
  Ewa Radkowska-Świętoń: W naszej ofercie są produkty emerytalne – IKE i IKZE. Jesteśmy także zainteresowani segmentem długoterminowych oszczędności emerytalnych, także w formule PPK – kiedy będzie ona już znana. Właśnie poinformowaliśmy o rozszerzeniu naszego zespołu o najlepszą specjalistkę od PPE na rynku.
 • Gość: Z nowej strategii można wyczytać, że będą problemy w dystrybucji produktów przez sektor bankowy. Dlaczego tak ma się stać?
  Bartosz Józefiak: Zgodnie z dyrektywą MIFID II wprowadzane będą 2 modele sprzedaży produktów inwestycyjnych: model zależny, w którym sprzedaje się tylko produkty jednego dostawcy i model niezależny sprzedaży od wielu TFI. Ten drugi model nakłada na sprzedawcę szereg obowiązków, szczególnie w sieciach detalicznych banki w celu ograniczania kosztów i ryzyk prawdopodobnie decydować się będą na model zależny – sprzedaży tylko własnych produktów.
 • Gość: Od stycznia obserwujemy w zasadzie stały spadek AuM. Czym to jest spowodowane? To decyzja biznesowa czy skutek rynku?
  Ewa Radkowska-Świętoń: Aktywa w funduszach skierowanych do szerokiego rynku, które odpowiadają za ponad 90 proc. naszych przychodów, wzrosły od początku roku o 26 proc. Uznajemy to za bardzo dobry wynik. Spadają natomiast aktywa funduszy dedykowanych.
 • Investor: Czy wzrost kosztów dystrybucji jaki obserwujemy w 1q należy uznać za stały element w najbliższej przyszłości? Czy budowa własnej sieci sprzedaży już się rozpoczęła?
  Bartosz Józefiak: Wzrosty kosztów dystrybucji wynikają nie z budowy własnej sieci, ale z przyrostu aktywów pod zarządzaniem, a co za tym idzie - 0 prowizji dla dystrybutorów od ich wartości. Na dzień dzisiejszy koszty dystrybucji są dla nas kosztami w pełni zmiennymi.
 • Gość: czy status spółki giełdowej pomaga Wam w promowaniu swojej oferty? widzicie, że wraz z debiutem zainteresowanie jest większe? (pomijając aspekt koniunktury giełdowej)
  Ewa Radkowska-Świętoń: Jako spółka giełdowa mamy większą wiarygodność i nasi kontrahenci lepiej nas znają, co pomaga w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych.
 • Gość: Czy zmiana strategii wpłynie na poziom wypłacanej przez spółkę dywidendy?
  Bartosz Józefiak: Niedawno przyjęliśmy politykę dywidendową do 2020 r., która zakłada – jak poprzednia - wypłatę od 75 proc. do 100 proc. zysku jednostkowego spółki Skarbiec Holding. Trzeba zwrócić uwagę, że Skarbiec TFI (główne aktywo Skarbca Holding) jest podmiotem regulowanym i obowiązują go regulacje KNF dotyczące poziomu dywidendy.
 • Migotkaa: Porównując średnią wartość aktywów pod zarządzaniem w 1q r/r mamy bardzo zbliżony poziom, a mimo to opłata stała wzrosła z 15,8 do 18,9 mln zł. Czy to tylko efekt mniejszego udziału funduszy dedykowanych czy wzrosły też gdzieś stawki?
  Ewa Radkowska-Świętoń: Głównym czynnikiem wzrostu opłaty stałej jest wzrost AuM w funduszach skierowanych do szerokiego rynku, które odpowiadają za ponad 90 proc. naszych przychodów. Wzrosły one od początku roku o 26 proc. - zarówno dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym, jak i ponad 600 mln zł sprzedaży netto - stąd widoczny wzrost opłaty.
 • Gość: w strategii planujecie Państwo wprowadzić fundusze typu Private Equity/mezzanine, jak zamierzacie pozyskać środki na takie nietypowe fundusze? docelowo jakiej wielkości środki chcecie Państwo pozyskać?
  Bartosz Józefiak: Jest to właśnie przykład powiązania budowy sieci dystrybucji z ofertą produktową. Tego typu fundusze wymagają innych kanałów dotarcia do klientów. Nie oczekujemy, że będzie to dominujący składnik naszych aktywów.
 • SW-fan: Panie Prezesie i Pani Prezes, dziękuję za kontakt z nami, drobnymi. Odpowiedzialne podejście do swojej roli. Proszę naświetlić przyszłość, strategię Skarbca w obliczu tak dużych zmian w managemencie i własności jakie zaszły ostatnio?
  Ewa Radkowska-Świętoń: W związku ze zmianami w akcjonariacie i w zarządzie, jakie zaszły w ostatnich miesiącach, chcieliśmy podzielić się z rynkiem strategicznymi kierunkami rozwoju do 2020 r., co miało miejsce pod koniec listopada br. Wierzymy, że mamy bardzo silny i profesjonalny zespół, o czym świadczą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy i wysokie napływy nowych środków do naszych funduszy.
 • SW-fan: Czytam że chcecie trzykrotnie zwiększyć liczbę segmentów produktowych i zaczynam mieć obawy. Jaki to ma sens i cel? Co jest wiodącym segmentem w przychodach i marży teraz, a co ma być w niedalekiej przyszłości?
  Bartosz Józefiak: Wiodącym segmentem są i pozostaną fundusze związane z rynkiem kapitałowym. W związku z oczekiwaniami klientów widzimy potrzebę poszerzenia naszej oferty o inne produkty, np. fundusze nieruchomości, wierzytelności czy PE. Z punktu widzenia przewidywalności przychodów i zysków spółki tego typu produkty mają korzystny wpływ przez to, że nie są tak silnie związane z cyklem giełdowym.
 • LS: Czy w chwili obecnej rozglądacie się za jakimiś obiektami do przejęcia?
  Ewa Radkowska-Świętoń: Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, zakładamy wzrost zarówno organiczny, jak i dopuszczamy przejęcia, w związku z tym stale analizujemy rynek pod kątem ewentualnych przejęć – jesteśmy zainteresowani konsolidacją rynku w obszarze zarządzania aktywami, a także w obszarach komplementarnych.
 • Gość: Jakie fundusze cieszą się teraz największym zainteresowaniem inwestorów?
  Bartosz Józefiak: Jeśli chodzi o cały rynek – zdecydowanie dominują fundusze pieniężne i dłużne. U nas widzimy także zainteresowanie funduszami akcyjnymi, co jest efektem bardzo dobrych wyników tych funduszy.
 • GPW_Investor: Czego spodziewają się Państwo po rynku akcji w kolejnym roku?
  Ewa Radkowska-Świętoń: Otoczenie makroekonomiczne powinno nadal sprzyjać wzrostowi gospodarczemu – zarówno na świecie, jak i w Polsce, co powinno pozytywnie przekładać się na wyniki spółek. Ryzykiem są wysokie wyceny akcji, szczególnie w USA, i jak zawsze geopolityka. Jesteśmy więc umiarkowanymi optymistami co do rozwoju sytuacji na polskim rynku.
 • Bartosz Józefiak i Ewa Radkowska-Świętoń : Bardzo dziękujemy Państwu za liczny udział w czacie i liczne, ciekawe pytania. Zapraszamy do nabywania funduszy z oferty Skarbiec TFI.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

PORTFEL STOCKWATCH

Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +56,84% +11 367,42 zł 31 367,42 zł

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d