Katarzyna Skalna-Kądziela - członek zarządu MZC Organika - czat inwestorski - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Katarzyna Skalna-Kądziela - członek zarządu MZC Organika

Katarzyna Skalna-Kądziela - członek zarządu MZC Organika Katarzyna Skalna-Kądziela - członek zarządu i dyrektor finansowy MZC Organika SA
Dyskusja odbyła się dnia: 13.02.2014, godziny 11:45

13 lutego o godzinie 12:00 zapraszamy na czat inwestorski z Malborskimi Zakładami Chemicznymi Organika. Gościem użytkowników StockWatch.pl będzie pani Katarzyna Skalna-Kądziela, członek zarządu i dyrektor finansowy spółki. Tematem spotkania będzie trwająca emisja obligacji serii D.

Malborskie Zakłady Chemiczne Organika są czołowym polskim i europejskim producentem elastycznej pianki poliuretanowej. Produkt firmy wykorzystywany jest w przemyśle meblarskim oraz samochodowym. Grupa kapitałowa obejmuje 10 spółek zależnych prowadzących działalność w Czechach, Rosji, Rumunii, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie, a także na Białorusi.

Zapis dyskusji

 • moderator: Serdecznie witam na czacie z panią Katarzyną Skalną-Kądzielą z Malborskich Zakładów Chemicznych Organika SA. Tematem spotkania jest oczywiście trwająca aktualnie emisja obligacji serii D. Zapraszamy do dyskusji na żywo. Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • Katarzyna Skalna-Kądziela: Witam Państwa serdecznie na czacie. Zapraszam do zadawania pytań dotyczących prowadzonej emisji obligacji. Mam nadzieję, że uda się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań.
 • matiyo77: Witam, W jakim okresie od emisji nowych obligacji planują wprowadzić je do obrotu na Catalyst?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Obligacje zostaną niezwłocznie wprowadzone na Catalyst. Spółka po zakończeniu emisji podejmie niezbędne kroki w celu umożliwienia notowania na giełdzie. Dokłady czas zależy również od Giełdy. Mamy dobrego doradcę, dlatego jesteśmy pozytywnie nastwaieniu co do terminu, w którym uda się zakończyć te prace.
 • MZK: Witam, ile spółka chce pozyskać z emisji obligacji i na co zostaną przeznaczone środki?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Z publicznej emisji obligacji Organika pozyska maksymalnie 10 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Jego zwiększenie jest niezbedne z powodu rosnącego popytu na produkty Organiki. Dzięki pozykanemu kapitałowi Spółka ma szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój w najbliższych kwartałach.
 • MZK: Jak wyglądają wyniki spółki za 2013 rok i jakie jest zadłużenie?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Według wstępnych szacunków przychody Grupy Kapitałowej w zeszłym roku wyniosly 478 mln zł, wobec 436 mln zł w 2012 r. EBITDA wyniosła około 30 mln zł, wobec 24 mln w 2012 r. Zysk netto 5,2 mln zł, w roku poprzednim mieliśmy stratę na poziomie 5 mln zł. W wynikach za 2013 r. widoczna jest znacząca poprawa. Dokonały tego wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Patrząc na poziom zamówień i sytuację rynkową, liczymy, ze pozytywne trendy zostaną podtrzymane również w 2014 r. Szacunkowe łączne zadłużenie Grupy (kredyty, leasingi i obligacje) na koniec 2013 r. wyniosło 102,6 mln zł wobec ponad 129 mln zł w 2012 r.
 • MZK: Kiedy wypada najbliższy termin wykupu obligacji społki i na jaką kwotę?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Według wstępnych szacunków przychody Grupy Kapitałowej w zeszłym roku wyniosły 478 mln zł, wobec 436 mln zł w 2012 r. EBITDA wyniosła około 30 mln zł, wobec 24 mln w 2012 r. Zysk netto 5,2 mln zł, w roku poprzednim mieliśmy stratę na poziomie 5 mln zł. W wynikach za 2013 r. widoczna jest znacząca poprawa. Dokonały tego wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Patrząc na poziom zamówień i sytuację rynkową, liczymy, ze pozytywne trendy zostaną podtrzymane również w 2014 r. Szacunkowe łączne zadłużenie Grupy (kredyty, leasingi i obligacje) na koniec 2013 r. wyniosło 102,6 mln zł wobec ponad 129 mln zł w 2012 r.
 • Bankier niepotwierdzony: Dlaczego zdecydowaliście się na oprocentowanie stałe?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Spółka zdecydowała się stały poziom oprocentowania obligacji ze względu na sugestie inwestorów, którzy chcieli znać rentowność całej inwestycji. Również dla Spółki jest to bezpieczna forma, ponieważ jest w stanie oszacować koszty odsetkowe w całym okresie.
 • amalgamat: Wyniki spółki zdają się być podatne na wahania koniunkturalne w branży budowlanej. W jaki sposób walczycie z tym efektem i jak dywersyfikujecie produkty oraz odbiorców, żeby wygładzić kształt przychodów w trudniejszych okresach?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Produkty Spółki kierowane są w ponad 90 procentach do branży meblarskiej, która notuje w ostatnich latach wysokie wzrosty i posiada znaczne perspektywy wzrostu sprzedaży na rynki europejskie. W związku z tym nasze uzależnienie od branży budowlanej jest nieistotne.
 • Gość niepotwierdzony: jeżeli zwiększa się popyt to czemu firma nie zwiększa kredytów i w szybszy sposób nie próbuje zwiększyć kapitał
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Są prowadzone rozmowy z kilkoma bankami, które wstępnie zadeklarowały udzielenie kredytów obrotowych. Banki są zainteresowane udzieleniem finansowania.
 • ETS niepotwierdzony: Planujecie debiut na GPW?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Uważamy, ze wyniki za 2014 r. pozwolą nam na podjęcie takich kroków. Rozważane jest również wprowadzenie na rynek publiczny czeskiej spółki zależnej Molitan A.S., która odnotowała rekordowy wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 115 mln zł. Spółka ta jest nisko zlewarowana i działa w bardzo rentownym segmencie pianek technicznych dla największych producentów przemysłu motoryzacyjnego.
 • HJK niepotwierdzony: Jak wygląda zainteresowanie emisją obligacji?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Od kilku dni notujemy systematyczne wpłaty. Oczywiście w wypadku emisji publicznych zainteresowanie ofertą rośnie wraz z upływem czasu trwania oferty. Na dzisiaj nie widzimy ryzyk, które wskazywałyby na fakt, że emisja może nie dojść do skutku.
 • adamK. niepotwierdzony: jaki jest minimalny próg zapisów na obligacje?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Specjalnie zdecydowaliśmy się na emisję publiczną, aby była ona dostepna dla wszystkich inwestorów. Zapisy możliwe są już od 1000 zł, dlatego każdy kto posiada jakiekolwiek oszczędności ma możliwość uczestniczenia w emisji.
 • PTT niepotwierdzony: W majątku spółki znajduje się dużo nieruchomości. Co zamierzacie z tym zrobić?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Spółka dysponuje atrakcyjnymi nieruchomościami o charakterze inwestycyjnym, które może zbyć bez wpływu na swoje zdolności produkcyjne. Nieruchomości te zlokalizowane są w centrach dużych miast, m.in. w Warszawie i Gdańsku oraz mają komercyjny charakter. Według ocen agencji zajmujących się sprzedażą nieruchomości są one atrakcyjne i stosunkowo łatwo zbywalne. Jedna z nieruchomości zlokalizowana w Malborku została zbyta w IV kwartale 2013 r., a cena sprzedaży znacznie przekroczyła wartość księgową oraz wycenę biegłego rzeczoznawcy. Ze strony potencjalnych nabywców obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie.
 • nowicjusz niepotwierdzony: Za co będziecie wykupować obligacje???
  Katarzyna Skalna-Kądziela: W odniesieniu do trwajacej obecnie emisji publicznej, źródłami wykupu obligacji będą nadwyżki finansowe wypracowane przez Spółkę. Spółka nie widzi zagrożenia w tym zakresie.
 • GPWfan niepotwierdzony: W jakich domach maklerskich można będzie zapisać się na obligacje?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Zapisy prowadzone są przez Dom Maklerski Invista. Każdy inwestor, nawet ten, który nie posiada rachunku inwestycyjnego może nabyć obligacje po skontaktowaniu się z DM Invista. Kontakt znajduje sie na stronie www.invistadm.pl. Ponadto członkami kosnorcjum przyjmującego zapisy są: Dom Maklerski IDMSA, Dom Maklerski Millennium SA oraz Dom Inwestycyny Investors.
 • jur niepotwierdzony: czy obligacje są zabezpieczone i jaka jest wartość zabezpieczeń
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Obligacje będą zabezpieczone poprzez hipotekę na nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Unruga. Wartość zabezpieczenia wynosi ok. 13 mln zł, wobec planowanej emisji o wartości 10 mln zł. Nieruchomość ta jest obciążona również na rzecz BRE Faktoring. Zobowiązania wobec BRE Faktoring wynoszą na dziś 3 mln zł i zgodnie z umową zostaną spłacone do końca maja tego roku. Zobowiazania wobec BRE Faktoring sa realizowane zgodnie z umową, bez opóźnień. Nie widzimy żadnego zagrożenia związanego ze spłatą tego zobowiązania. Został złożony wniosek o wpis do hipoteki i jest ujawniony w księdze wieczystej.
 • jur niepotwierdzony: czy przewidujecie jakieś trudności z wykupem obligacji w kwietniu na kwote 35 mln
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Wykup obligacji przypada pod koniec marca, nie widzimy zagrożenia zwiazanego z wykupem tych obligacji. Powtarzam, że Spółka podpisała umowę z DI Investors o przeprowadzeniu prywatnej emisji obligacji oraz prowadzi rozmowy z ARP, a dotychczasowi obligatariusze instytucjonalni deklarują chęć pozostania ze Spółką. Duże zaufanie do Spółki jest efektem m.in. regularnych wypłat kuponów oraz dobrego kontaktu z inwestorami instytucjonalnymi.
 • 555 niepotwierdzony: Dlaczego nie kredyt bankowy tylko kolejna emisja obligacji?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Spółka dywersyfikuje źródła finansowania i równocześnie prowadzi rozmowy z bankami. Konstrukcja obligacji pozwala na wydłużenie okresu finansowania oraz warto zauważyć, że w wypadku obligacji nie ma spłat rat kapitałowych, co poprawia płynność bieżącą Spółki.
 • SW-fan: Proszę o przedstawienie istotnych parametrów oferowanych obligacji, co do terminu zapadalności, okresów odsetkowych, zabezpieczenia, oraz ewentualnej możliwości wcześniejszego wykupu.
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Oferowane papiery wartościowe to obligacje trzyletnie, zabezpieczone na nieruchomości. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 8,25 proc. w stosuknu rocznym. Kupon wypłacany jest kwartalnie. Zapisy przyjmowane są już od kwoty 1000 zł. Papiery będą notowane na rynku Catalyst, a w jednym z poprzednich pytań opisaliśmy gdzie można złożyć zapisy.
 • Gość500 niepotwierdzony: Czy planujecie rozwój na rynkach zagranicznych?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: W związku z bardzo udanymi inwestycjami w Czechach i Rosji, Spółka poważnie rozważa dalszą ekspansję na rynkach Europy środkowoschodniej.
 • SW-fan: Jak wygląda rentowność w prowadzonej przez Was działalności jaki zwrot z kapitału osiągacie? Co jest kluczowe dla sukcesu biznesowego w tym segmencie rynku chemicznego?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Jak pokazują nasze wyniki w 2013 r. odnotowaliśmy znaczacy wzrost rentowności we wszystkich spółkach Grupy. Spółka jest czołowym dostawcą dla sektora meblarskiego. Branża ta w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie i w kolejnych latach trend ten powinien być utrzymany.
 • inwestor niepotwierdzony: czy kwota 2 200 000 zł ze sprzedaży nieruchomości w MAlborku ul.Westerplatte zasiliła kapitał obrotowy ?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Tak, zasiliła kapitał obrotowy i środki te już pracują na rzecz Spółki.
 • obs: Czy są konkretne plany dotyczace wpływu ze sprzedaży nieruchomości? Czy któraś nieruchomość będzie zbyta w najbliższych miesiącach?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Spółka podpisała umowy z wyspecjalizowanymi agencjami obrotu nieruchomości. Prowadzone są zaawansowane rozmowy zainteresowanymi podmiotami. Według wycen rynkowa wartość nieruchomości to ponad 100 mln zł, co znacznie przekracza zobowiązania z tytułu obligacji i kredytów. Prosze wybaczyć, ale szczegółów prowadzonych rozmów nie możemy na tym etapie ujawnić.
 • 20000 niepotwierdzony: Spółka zmniejszyła koszty finansowe, jakie są dalsze plany na działania w tym kierunku?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: W zwiazku z uzyskaniem korzystniejszych wyników finansowych, nasz koszt finansowania w ramach planowanych emisji obligacji będzie znacząco mniejszy. Jednocześnie uzyskaliśmy oferty ze strony firm faktoringowych, które pozwolą na ograniczenie kosztów w tym zakresie w 2014 r. Proszę zauważyć, że zwiększenie kapitału obrotowego dzięki nowej emisji obligacji, pozwoli na uzyskanie istotnie niższych cen od dostawców surowca do produkcji pianki, który stanowi ok. 80 procent kosztów.
 • Gość niepotwierdzony: czy firma planuje zamknięcia któregoś z zakładów ?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Nie jest planowane zamknięcie żadnego z czołowych zakładów produkcyjnych.
 • trigger: Jakie spółka może wypracować wyniki w 2014 roku?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: 2013 r. był bardzo dobry dla Spółki, udało nam się znacząco poprawić wyniki. W 2014 r. spodziewamy się dalszego dwucyfrowego wzrostu, zarówno na poziomie Spółki, jak i Grupy Kapitałowej.
 • 555 niepotwierdzony: Dlaczego spółka zdecydowała się na kosztowną emisję publiczną obligacji, a nie tylko prywatną?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Zmiany w ustawie wprowadziły nową możliwość prowadzenia publicznej emisji bez prospektu emisyjnego, co znacznie ogranicza koszt oferty. Zdecydowalismy się na przeprowadzenie oferty publicznej bez prospektu, ze względu na to, iż chcemy dac możliwość inwestowania inwestorom indywidualnym. Proszę zauważyć, że zapis można złożyć już od 1000 zł, co nie byłoby możliwe w wypadku emisji prywatnej. Dodatkowym atutem jest szersze pokazanie się na rynku kapitałowym, co procentuje zarówno w wypadku prywatnych emisji obligacji, jak i planowanego debiutu na giełdzie. Widzimy, ze w czacie uczestniczy ponad 400 osób, co utwierdza nas w przekonaniu, że warto było przeprowadzić emisję obligacji w ten sposób.
 • Gość niepotwierdzony: Dlaczego kurs obligacji notowanych na Catalyst w ostatnim czasie spadł?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Biorąc pod uwagę duże doświadczenie na rynku kapitałowym (Spółka jest jednym z prekursorów emisji korporacyjnych) obserujemy tę sytuacje ze spokojem. Zdajemy sobie sprawę, że jest to naturalne zjawisko przed datą wykupu obligacji.
 • Edmund niepotwierdzony: Jak są plany spółki na 2014?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Kontynuacja pozytywnych trendów w zakresie sprzedaży i efektywności produkcji poprzez planowane inwestycje, zarówno w Polsce jak i za granicą. Zbycie nieprodukcyjnych składników majątku trwałego. Planowane jest równeiż wprowadzenie nowych produktów o charakterze wyrobów gotowych, które zwiększą rentowność sprzedaży. Prowadzone będą również działania zmierzajace do potencjalnego IPO czeskiej spółki, będącej liderem na rynku czeskim i słowackim.
 • BuyerGPW niepotwierdzony: Kto jest największym klientem Organiki?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Spółka ma bogaty portfel klientów i nie występuje koncentracja po stronie żadnego z klientów. Przy okazji warto podkreślić, że współpracujemy również z czołowymi producentami mebli i materacy w Polsce.
 • AKCJONARIUSZ niepotwierdzony: Jak rozkładają się przychody na poszczególne spółki w Grupie? Która ze spółek jest w Pani ocenie spółką posiadającą największy potencjał rozwoju i dlaczego?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Spółka nadrzędna MZCh Organika generuje ok. połowy przychodów całej Grupy, a obecnie spółką o największym potencjale rozwojowym jest czeska spółka Molitan a.s. Ponadto znaczne wolumenty przychodów generuja spółki rosyjskie zlokalizowane w Kuźniecku i Aleksandrowie.
 • Gość niepotwierdzony: Czy zamieszanie na Ukrainie może wpłunąć na wyniki firmy ?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Obecna sytuacja na Ukrainie nie wpływa na interesy Grupy Organika. Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej na terenie Ukrainy. Natomiast spółka nasza spółka białoruska odnotowała poprawę rentowności w 2013 r. i rozwija się zgodnie z założeniami.
 • 555 niepotwierdzony: Dlaczego emisja tylko na 10 mln, a nie 35 mln potrzebne na wykupienie marcowych obligacji? Skąd spółka weźmie pozostałą kwotę - 25 mln?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Powtarzam, że równolegle przygotowujemy emisję prywatną, pozwalającą na wykup obligacji. Ponadto Spółka rozmawia z głównymi obligatariuszami i instytucjami finansowymi, które wyrażaja zainteresowaniem dalszym finansowaniem naszej firmy. Liczę, że Państwo dostrzeżecie, ze prowadzona emisja publiczna jest też ukłonem wobec inwestorów indywidualnych, tak aby ci mogli wziąć udział w emisji obligacji Organiki. Co więcej mam nadzieję, że Organika bedzie kolejnym przykładem, że warto w ten sposób prowadzić emisję.
 • AKCJONARIUSZ niepotwierdzony: Z czego wynikała strata w 2012 r. ?
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Wynik MZCh Organika był dodatni i wynosił 1,26 mln zł, zaś strata na poziomie skonsolidowanym była głównie efektem strat spółek bałkańskich i jednorazowej straty nadzwyczajnej w spółce białoruskiej oraz (z roku na rok malejącej) straty w spółce transportowej, któej działalność jest ograniczana. Należy zauważyć, że straty na rynku bałkańskim są z roku na rok ograniczane w wyniku prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych i w 2014 r. uzyskamy break even point. Na poziomie skonsolidowanym od 3 lat rosną przychody i rentowność prowadzonej działalności.
 • Gość niepotwierdzony: Jak Pani skomentuje złoty medal J. Kowalczyk :)
  Katarzyna Skalna-Kądziela: Jako była instruktor narciarstwa, cieszę się bardzo z medalu Pani Justyny Kowalczyk :) ogromne gratulacje!
 • Katarzyna Skalna-Kądziela: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tak liczny udział w czacie i zainteresowanie naszą ofertą. Starałam się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i proszę wybaczyć, że z braku czasu nie udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Osoby, któe chciałyby się z nami skontaktować, zapraszamy do kontaktu z oferującym, poprzez stronę www.invistadm.pl oraz mail: biuro@invistadm.pl

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
NanoGroup SA 4,75 zł 47,36 mln zł 2017-10-25
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
Advertisement
AD.bx ad3d