pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 06.03.2017, godziny 07:00
Krzysztof Borusowski - prezes BEST Krzysztof Borusowski - prezes BEST SA
BEST
Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Krzysztofem Borusowskim, prezesem BEST SA, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 6 marca, o godz. 12:00. Tematem rozmowy będą plany rozwoju Grupy BEST związane z trwającą publiczną ofertą obligacji serii R3 o łącznej wartości 60 mln zł. Zapisy na papiery dłużne przyjmowane są w dniach 2-16 marca, przy czym termin zapisów może zostać skrócony, jeśli popyt przekroczy wartość oferty.

>> Więcej informacji o emisji znajduje się na stronie spółki

BEST SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Grupa BEST wypracowała prawie 69 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych wynoszących blisko 167 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 11% i 64% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Krzysztofem Borusowskim, prezesem BEST SA. Spółka uplasowała właśnie publiczną ofertę obligacji serii R3 o łącznej wartości 60 mln zł.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie F5 strony.
 • Zastrzeżenie prawne: Informacje przekazywane podczas niniejszego czatu mają charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. Emitent obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl.
 • Krzysztof Borusowski: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Borusowski. Zapraszam do zadawania pytań.
 • Gość niepotwierdzony: Dzień dobry. Szybko poszło. Kiedy zatem następna emisja?
  Krzysztof Borusowski: Możliwie szybko, chcielibyśmy zakończyć drugi program emisji obligacji do końca maja. Jest to realne. W ramach tego programu zostało jeszcze 60 mln zł.
 • Gość niepotwierdzony: Jak wyglądają przygotowania do ekspansji zagranicznej? Kupiliście już jakieś pakiety na innych rynkach? Będziecie samodzielnie windykować, czy zlecać to jakiemuś lokalnemu serwiserowi?
  Krzysztof Borusowski: Wspominaliśmy już, że przeglądamy portfele na rynkach zagranicznych. Chcemy w tym roku być obecni na jednym rynku zagranicznym. Sądzę, że początkowo będziemy współpracować z lokalnym serwiserem lub kilkoma.
 • Gość niepotwierdzony: Czy spółka windykację polubowną prowadzi tylko za pomocą poczty i callcenter, czy zatrudniacie też pracowników terenowych?
  Krzysztof Borusowski: Mamy pełen zakres narzędzi i sposobów dotarcia do klienta. Stosujemy je zależnie od tego, co w ramach danego portfela, czy danej sprawy działa lepiej.
 • Gość niepotwierdzony: Czy w tym roku spodziewacie się znów dużej podaży wierzytelności ze strony banków? Bierzecie udział w przetargach hipotek?
  Krzysztof Borusowski: Spodziewamy się, że polski rynek będzie miał porównywalną wielkość jak w ubiegłym roku, co oznacza, że na rynek mogą trafić portfele bankowych wierzytelności detalicznych, niezabezpieczonych o wartości ok. 10 mld zł.
 • SW-fan: Panie Prezesie, wielka przyjemność ponownie się spotkać! Mam pytanie może nie na miejscu. Widzicie co robi Kruk czyli rozwój międzynarodowy. Lepiej czy gorzej ale do przodu. Nie sądzi Pan, że dla Was to powinna być też priorytetowa sprawa?
  Krzysztof Borusowski: Rozwój międzynarodowy traktujemy bardzo poważnie. Jesteśmy przygotowani do wejścia na pierwszy rynek zagraniczny. Tak jak wspominałem wcześniej, przeglądamy portfele. Pierwsza transakcja jest kwestią czasu.
 • SW-fan: Czy mógłby Pan też powiedzieć jak wygląda teraz panorama firm windykacyjnych, co się dzieje na rynku po 500plus, ale tak realnie. Czy możliwa albo sensowna jest konsolidacja, czy po prostu sobie poczekacie aż słabsi upadną bez podania ręki?
  Krzysztof Borusowski: Mój punkt widzenia na branżę jest obecnie taki – mamy 4 wiodące podmioty: Kruk, BEST, GetBack i Ultimo. Myślę, że to jest grupa, która będzie motorem konsolidacji na krajowym rynku. Małe podmioty albo znajdą swoją niszę, albo w taki czy inny sposób zostaną włączone do większych grup, będą przejęte lub zaprzestaną działalności.
 • migotkaa niepotwierdzony: Czy spodziewacie się problemów w związku z orzeczeniem, że BTE przysługuje tylko bankowi, a nie jest tytułem do egzekucji dla nabywcy długu?
  Krzysztof Borusowski: Myślę, że BTE jest tematem, który odchodzi powoli w przeszłość i jako taki nie stanowi istotnego problemu dla nas.
 • kapiszon: Jaka szansa na dywidendę i na jakim poziomie?
  Krzysztof Borusowski: Tempo wzrostu BEST sprawia, że na razie nie myślimy o dywidendzie. Poza tym zobowiązaliśmy się w kowenantach do części wyemitowanych obligacji, że nie będziemy wypłacali dywidendy w najbliższych latach.
  Uważamy jednak, że docelowo dywidenda powinna być wypłacana.
 • obligo: Witam, jak wyglądają Pana zapatrywania na poziom stóp procentowych w najbliższych 3 latach? Inflacja już realnie ruszyła czy to na razie bajki? Chodzi mi o to jak zmieni się faktycznie koszt pieniądza z Waszego punktu widzenia.
  Krzysztof Borusowski: Etap obniżania stóp procentowych mamy już za sobą. Lekka inflacja w granicach celu NBP jest zdrowa dla gospodarki, a zatem również dla naszej branży. Myślę, że warto zaznaczyć, że koszt pieniądza jak i wartość wierzytelności będzie się zmieniała z uwagi na to, że obydwa parametry bazują na zmiennej stopie procentowej. Trudno jednak prognozować dalej niż na kilkanaście miesięcy.
  Ważne jest to, że BEST ma zapewnione finansowanie długoterminowe 4-5 letnie, przez co jesteśmy relatywnie odporniejsi na zmiany parametrów pozyskania finansowania.
 • snax: Witam, czy parametry kolejnej emisji będą identyczne? Pytam o oprocentowanie :
  Krzysztof Borusowski: Na pewno parametry nie powinny się istotnie zmienić. Warunki emisji zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.
 • migotkaa niepotwierdzony: Witam, posiadam pakiecik akcji i martwi mnie trochę niedopasowanie warunków oferty do popytu. Skoro obligacje spółki rozchodzą się na pniu, to oferujemy zbyt duży kupon. Zgadza się Pan?
  Krzysztof Borusowski: Uważamy, że zaoferowane parametry emisji są rynkowe, niewiele się różniące od oferty lidera rynku.
  Na tempo plasowania ma wpływ szereg różnych czynników, poza samym oprocentowaniem. Jednym z najistotniejszych jest rozpoznawalność spółki i zaufanie inwestorów do strategii realizowanej przez BEST. Chciałbym podkreślić, że obligacje są szeroko dostępne. W sieci sprzedaży mamy blisko 250 punktów trzech domów maklerskich.
  Przy tej okazji dziękuję serdecznie wszystkim inwestorom za zaufanie.
 • Gość niepotwierdzony: Skoro obecny program ma się zakończyć w maju, to co potem? Będzie kolejny prospekt i kolejny program emisji obligacji? A może tym razem emisja akcji? Czy też może potrzeby finansowania zewnętrznego na ten rok zostaną już zaspokojone?
  Krzysztof Borusowski: Pozyskujemy finansowanie z kilku źródeł: obligacje, kredyty bankowe, nie wykluczamy możliwości pozyskania finansowania z emisji akcji.
  Ponieważ wychodzimy na rynek zagraniczny chcemy pozyskać finansowanie także w euro.
  Jeśli chodzi o obligacje w złotych, to już teraz myślimy o kolejnym programie emisji obligacji. Na pewno chcemy poszerzać krąg naszych inwestorów, w tym również o podmioty instytucjonalne.
 • Gość niepotwierdzony: Jaką część obecnego portfela wierzytelności stanowią wierzytelności hipoteczne, a jaką wierzytelności korporacyjne? Czy struktura portfela będzie się zmieniać?
  Krzysztof Borusowski: Wierzytelności korporacyjne stanowią kilkanaście procent nominału posiadanego portfela wierzytelności. Hipoteki to kilka procent.
  Struktura będzie się zmieniała zależnie od podaży.
 • explorer niepotwierdzony: Kruk rozpycha się coraz mocniej w Europie. A BEST?
  Krzysztof Borusowski: A BEST pójdzie jego śladem. Wspominałem wcześniej o naszych planach zagranicznych.
 • share-fan niepotwierdzony: Jakie nowe rynki działalności rozważacie?
 • AlbertR niepotwierdzony: Panie Prezesie, na poprzednim czacie w SW powiedział Pan, że przedstawicie plan ekspansji grupy do końca 2016r. To się chyba nie udało?
  Krzysztof Borusowski: Plany w BEST są przygotowane. Wspominałem, że będą to rynki strefy euro. Czekamy na pierwszą zrealizowaną inwestycję.
 • gość niepotwierdzony: Dlaczego spłaty na portfelach w III 58M i IV57M kwartale były niższe niż w II kwartale 59M ?
  Krzysztof Borusowski: W 2016 r. spłaty należne BEST w kolejnych kwartałach wyglądały odpowiednio: 41; 46,3; 45,4; 46,8. A zatem, poza czynnikami jednorazowymi w drugim kwartale, obserwujemy systematyczny wzrost.
 • AlbertR niepotwierdzony: Dzień dobry. W ostatnim sprawozdaniu znów miało miejsce przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności. Czy spłaty były wyższe niż wcześniej zakładano?
  Krzysztof Borusowski: Przeszacowania wartości portfeli w naszej branży są dość powszechne i świadczą o realizacji, bądź nie, zakładanych wpływów z portfeli wierzytelności. Jesteśmy zadowoleni z tego, że spłaty rosną z kwartału na kwartał.
 • share-fan niepotwierdzony: Na ile wzrost spłat o 29 pochodzi od nowych inwestycji czynionych w 2016 r. a na ile od wdrożenia systemu SIGMA?
  Krzysztof Borusowski: Rosnące spłaty to kombinacja wielu czynników.
  Ze względu na to, że nowe inwestycje narastały w dużej części w drugiej połowie roku ich wpływ na windykację jest jeszcze niewielki.
  W 2015 r. dokonaliśmy zmiany strategii windykacyjnej, co było widoczne dopiero w IV kw. 2015 r. Sigma odegrała również istotną rolę. Wpływ miało też ożywienie gospodarcze i w szczególności spadek bezrobocia.
 • obligator: Hola hola, jeżeli będziecie chcieli robić ekspansję to pod jaką marką? Nie da się zastrzec słowa BEST z wiadomych powodów, nie jest unikatowe i odróżniające. Poza tym z całym szacunkiem nic nie znaczy, pasuje do wszystkiego czyli do niczego.
  Krzysztof Borusowski: Sądzimy, że marka BEST jest naprawdę dobra, bo na całym świecie dobrze się kojarzy. Marka to nie tylko słowo-nazwa, ale również znak graficzny. Najistotniejsze jest jednak co i w jaki sposób firma robi.
 • share-fan niepotwierdzony: W 2016 r. nakłady wyniosły 260 mln zł, z czego w IV kwartale 120 mln. Czy taka intensyfikacja zakupów pod koniec roku wynika z podaży portfeli w tym okresie?
  Krzysztof Borusowski: Bardziej niż podaży, była to kwestia atrakcyjności portfeli. Jeszcze raz chcę podkreślić, że BEST jako inwestor stara się inwestować w najlepsze z dostępnych aktywów na rynku. Dla nas najlepsze to oczywiście takie, które gwarantują najwyższą stopę zwrotu.
 • elmo: Czy programy socjalne wprowadzane przez obecnie nam panujących, mają u Państwa widoczne przełożenie na poprawę wyników operacyjnych?
  Krzysztof Borusowski: Myślę, że podstawowe znaczenie ma spadek bezrobocia. Według naszych analiz wydatki z programu 500+ zaspokoiły długo odkładane potrzeby konsumpcyjne. Być może w tym roku stabilizacja finansów rodzin stanie się bardziej widocznym celem.
 • AT: Czy Kredyt Inkaso ma jakieś przewagi nad Bestem? Czy Best ma przewagi nad Krukiem?
 • Gość niepotwierdzony: Panie Krzysztofie, co dalej z inwestycją w KI? Jakie plany co do tego pakietu?
 • gość niepotwierdzony: Dlaczego odpis na KI robiony był na raty? Jak z punktu widzenia czasu ocenia Pan tę inwestycję?
  Krzysztof Borusowski: Kredyt Inkaso jest naszą inwestycją strategiczną. Patrzymy na nią długookresowo. Powody naszego zaangażowania w KI są nadal aktualne. Kredyt Inakso posiada portfel i dostęp do rynków zagranicznych.
  Z drugiej strony BEST posiada organizację, systemy i odpowiednią skalę działalności. Przejęcie Kredyt Inkaso przyspieszyłoby nasz wzrost. W chwili obecnej obie firmy rozwijają się w różnym tempie, co staje się coraz bardziej widoczne m.in. poprzez wyniki finansowe.
  Wydaje się, że w interesie akcjonariuszy KI powinno być jak najszybsze połączenie obu spółek. W ten sposób zbliżylibyśmy się wielkością do Kruka, zwiększylibyśmy potencjał inwestycyjny i jeszcze bardziej obniżylibyśmy koszty pozyskania finansowania.
  W odniesieniu do pytania o odpis: zrobiliśmy to dwuetapowo, gdyż wynikało to z naturalnego rozwoju sytuacji (wejścia nowego akcjonariusza i braku połączenia w planowanym wcześniej terminie do końca 2016 r.).
 • Krzysztof Borusowski: Drodzy inwestorzy mamy jeszcze kwadrans.
 • SW-fan: Firma bardzo mi się podoba, tylko szwankują dwie rzeczy: brak inwestorów instytucjonalnych i niska płynność akcji. Wygląda że jedno jest pokłosiem drugiego i na odwrót. Co robicie żeby poprawić sytuację? Wydaje się że to też jest powodem dyskonta do Kruka który ma CWK 3,5 a BEST tylko 1,5.
  Krzysztof Borusowski: Mi również BEST bardzo się podoba! Dostrzegamy kwestie wynikające z małego free float i będziemy się starali je rozwiązać w kolejnych okresach. Zawsze powtarzałem, że nie zrobimy emisji akcji, dopóki nie osiągniemy optymalnego poziomu zadłużenia. Rozważamy możliwość poszerzenia akcjonariatu BEST. Umożliwiłoby nam to dalszy intensywny wzrost na rynku krajowym i zagranicznych.
 • Krzysztof Borusowski: Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Inwestorom dziękuję za zaufanie.
 • moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +131,81% +26 362,62 zł 46 362,62 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy