pixelg
Marek Rybiec - prezes zarządu Skarbiec Holding SA - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Marek Rybiec - prezes zarządu Skarbiec Holding SA

Dyskusja odbyła się dnia: 15.06.2016, godziny 11:30
Marek Rybiec - prezes zarządu Skarbiec Holding SA Marek Rybiec - prezes zarządu Skarbiec Holding SA
Gościem spotkania on-line z inwestorami będzie Marek Rybiec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding SA, do którego należy Skarbiec TFI – jedno z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Tematem rozmowy będą perspektywy branży funduszy inwestycyjnych oraz wyniki Grupy Skarbiec Holding w pierwszym kwartale 2016 roku (trzecim kwartale roku obrotowego 2015/2016). Skarbiec TFI powstało w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Obecnie Skarbiec TFI zarządza aktywami o wartości ponad 15 mld PL i jednym z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce wśród wszystkich TFI działających w Polsce. Na koniec maja b.r. Skarbiec TFI zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 12 funduszami dedykowanymi.
Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na dzisiejszym czacie z prezesem Skarbiec Holding, wiodącą firmą z segmentu zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Tematem rozmowy będą perspektywy branży funduszy inwestycyjnych oraz wyniki Grupy Skarbiec Holding w pierwszym kwartale 2016 roku trzecim kwartale roku obrotowego 2015/2016.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biurostockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania na, które nasz Gość zacznie odpowiadać o 11:30. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy odświeżenie strony.
 • Marek Rybiec: Witam Państwa po raz kolejny na czacie inwestorskim poświęconym spółce Skarbiec Holding. Zapraszam do zadawania pytań.
 • Payet niepotwierdzony: Jaka jest polityka dywidendowa spółki? W jakiej wartości na akcję spółka wypłaci dywidendę w tym roku?
  Marek Rybiec: Polityka dywidendowa spółki pozostaje bez zmian, co oznacza, że zarząd będzie rekomendował wypłatę do 100 proc. zysku w formie dywidendy. Dywidenda powinna zostać wypłacona w na przełomie 3Q i 4Q i jej wartość nie powinna znacząco odbiegać od dywidendy wypłaconej w ubiegłym roku. Jak zawsze ostateczna decyzja należy do Walnego Zgromadzenia.
 • Payet niepotwierdzony: Polskie indeksy dołują od ponad roku. Czy w związku z tym widzicie jeszcze zainteresowanie klientów produktami opartymi o polską giełdę?
  Marek Rybiec: Polska giełda dotyczy rynku, na którym funkcjonujemy i który znamy bardzo dobrze i w naturalny sposób spółki z tej giełdy stanowią istotną część naszych portfeli. W najbliższych miesiącach uważamy, że najciekawszymi inwestycjami są małe i średnie spółki z polskiej giełdy. Jednocześnie z dużą częścią naszych aktywów inwestujemy za granicą, szukając tam zarówno wartości, jak i płynności.
 • ynwestor: Dzień dobry, czy ewentualny Brexit przełoży się na stopy zwrotu poszczególnych funduszy? Jeśli tak, to w jaki sposób i jakie ewentualnie fundusze wybrać?
  Marek Rybiec: Potencjalny Brexit z pewnością przełożyłby się negatywnie w istotny sposób zarówno na fundusze akcyjne, jak i obligacyjne. Rozwiązaniem może być inwestycja w fundusze alternatywne niepowiązane z głównymi rynkami finansowymi np. fundusze nieruchomości. Liczymy jednak na to, że Brytyjczycy podejmą racjonalną decyzję i do Brexitu nie dojdzie.
 • Centuś niepotwierdzony: Czy fakt, że wynagrodzenie zmienne w tym roku jest praktycznie zerowe oznacza, że żaden z funduszy nie zachowywał się lepiej niż benchmark? Ile z funduszy za ostatnie 9 miesięcy ma dodatnią stopę zwrotu?
  Marek Rybiec: Zapraszam do zapoznania się z danymi na stronie www.skarbiec.pl, gdzie wyniki wszystkich funduszy są prezentowane. Wracając do success fee, to bazowym warunkiem jego pobrania jest pozytywny wynik funduszu w danym kwartale. Jeżeli wynik funduszu jest ujemny, to nawet w przypadku pobicia benchmarku, nie pobieramy success fee. Ujemne wyniki funduszy akcyjnych w 1Q były bezpośrednio związane z sytuacją na zagranicznych rynkach kapitałowych, które zanotowały znaczące spadki.
 • migotkaa niepotwierdzony: Z raportów bieżących i finansowych wynika, że wynagrodzenie stałe w 3 kw. tego roku wynosiło 1,03 proc. aktywów pod zarządzaniem. W roku ubiegłym było to 1,18 proc. Czy spadek marż to efekt konkurencyjności rynku, czy są jakieś inne powody?
  Marek Rybiec: Sytuacja ta jest związana głównie z uruchomieniem kilku nowych funduszy oraz kosztami ich funkcjonowania, a także nieosiąganiem jeszcze przychodów od aktywów tych funduszy. Jest to normalna sytuacja przy wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek.
 • fundssss niepotwierdzony: Skarbiec kolejny kwartał z rzędu notuje słabe przychody i wyniki. Z wypowiedzi na poprzednich czatach można było odnieść wrażenie, że będziecie odporni na zmianę koniunktury? Co się dzieje, że wyniki są ostatnio słabe?
  Marek Rybiec: Duża część naszych funduszy to otwarte fundusze akcyjne i dłużne, które w naturalny sposób są podatne na sytuację panującą na rynkach finansowych. W ostatnich trzech kwartałach fundusze otwarte na całym rynku notowały odpływy w stronę funduszy zamkniętych, dlatego my również koncentrujemy się w ostatnim czasie na zwiększaniu aktywów w tej grupie funduszy. W 1Q w strategiach alternatywnych i absolute return funduszy zamkniętych pozyskaliśmy ponad 100 mln zł, amortyzując w znacznym stopniu odpływy z funduszy otwartych. Na koniec 1Q posiadaliśmy już w FIZ detalicznych ponad 500 mln zł i zakładamy dalsze zwiększanie aktywów w tej grupie.
 • Payet niepotwierdzony: W co inwestują w 2016 Państwa klienci? Do jakich funduszy były największe napływy?
  Marek Rybiec: W 1Q 2016 największe napływy miały miejsce do funduszy zamkniętych o strategiach alternatywnych i absolute return SKARBIEC NA 5 FIZ – 40 mln zł, SKARBIECMAGNA FIZ – 30 mln zł i SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ – ponad 20 mln zł.
 • Payet niepotwierdzony: Czy na rynku funduszy TFI obserwowane są trendy konsolidacyjne? Czy Skarbiec rozważa przejmowanie mniejszych podmiotów, aby uzupełnić swoje portfolio produktowe?
  Marek Rybiec: Skarbiec TFI posiada jedną z najszerszych ofert produktowych na rynku. Obejmuje ona rozwiązania akcyjne, dłużne, absolute return i alternatywne i nie ma potrzeby konsolidacji, aby tę ofertę rozszerzać. Natomiast sama konsolidacja na rynku TFI jest wskazana, gdyż liczba podmiotów zarządzających aktywami w stosunku do liczby dystrybutorów jest zbyt duża. W naszej strategii rozważamy różne opcje rozwoju spółki.
 • Gość niepotwierdzony: Czy zastanawiali się Państwo nad wypłatą zysku w formie skupu akcji, zamiast dywidendy? Cena akcji Holdingu jest już prawie 20 poniżej ceny emisyjnej. Czy mają Państwo jakieś plany dalszego rozwoju biznesu, czy raczej akcjonariusze muszą liczyć się z brakiem przyrostu aktywów pod zarządzaniem? Słabe nastroje na GPW raczej nie wróżą powrotu fali z okolic 2006 roku, gdy wystarczyło mieć gotową strukturę, a inwestorzy sami szukali Funduszy, w których można ulokować oszczędności.
  Marek Rybiec: Moim zdaniem obecna wycena akcji nie odzwierciedla obecnej wartości i potencjału spółki. Rynek, na którym funkcjonujemy jest rynkiem perspektywicznym i zakładamy, że Skarbiec ze swoją atrakcyjną ofertą produktową oraz szeroką siecią dystrybucji będzie w stanie pozyskiwać nowe, znaczące aktywa w następnych kwartałach. Pracujemy także nad nowymi rozwiązaniami, które w najbliższym czasie zaproponujemy naszym Klientom.
 • SW-fan: Mam pytanie o ogólną ocenę sytuacji na GPW obroty spadają, inwestorów ubywa, kursy spadają, nie ma debiutów to wiemy. Ale jak to wygląda z perspektywy długoterminowej w oczach zawodowca: zwykła fluktuacja czy nieodwracalna zapaść rynku? No i kontynuując, pytanie ważne dla Klientów Skarbiec TFI co w związku z tym z polityką lokacyjna Funduszy, będziecie coraz więcej inwestować za granicą? Jakie kierunki?
  Marek Rybiec: To dobre pytanie. Nam również bardzo zależy na rozwoju polskiej giełdy, natomiast ograniczenie roli OFE, czy też większa niepewność inwestorów zagranicznych, z pewnością wzrostom na giełdzie nie pomagają. Sami klienci detaliczni nie są w stanie zwiększyć obrotów na polskiej giełdzie. Szans na rozwój polskiej giełdy upatrujemy w rosnącym znaczeniu TFI związanej z przesuwaniem aktywów z lokat bankowych do funduszy inwestycyjnych, a także wzrastającą świadomością emerytalną Polaków. Jak wspomniałem wcześniej, dla nas polska giełda jest jednym z rynków, na których funkcjonujemy. Od wielu lat dużą część naszych aktywów inwestujemy na rynkach zagranicznych, głównie w Europie Centralnej i Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych.
 • fundssss niepotwierdzony: Spółka co kwartał obniża koszty działalności, w szczególności koszty pracownicze. Spadek zatrudnienia nie zaowocował jak na razie wzrostem innych obciążeń usług obcych. Proszę powiedzieć do jakiego poziomu kosztów pracowniczych i pozostałych dążycie?
  Marek Rybiec: Najistotniejsze procesy optymalizacji kosztów przeprowadziliśmy w drugim półroczu 2015 r. Obecnie koncentrujemy się głównie na zwiększaniu przychodów spółki.
 • Gość niepotwierdzony: jaką macie ofertę funduszy na spadki?
  Marek Rybiec: Od kilku lat rozwijamy ofertę funduszy absolute return oraz funduszy alternatywnych czyli rozwiązań, które są znacznie mniej skorelowane z głównymi rynkami finansowymi. W 1Q, przy dość trudnym rynku, nowe środki od klientów pozyskiwaliśmy właśnie do tej grupy funduszy.
 • Gość niepotwierdzony: jakie największe zagrożenia dla polskiej giełdy widzicie aktualnie? co z kolei może zadziałać na plus?
  Marek Rybiec: Z pozostałych zagrożeń największym wyzwaniem byłby potencjalny Brexit, ale jak już wspomniałem wcześniej uważam, że do niego nie dojdzie. Z zagrożeń polskich negatywny wpływ mogłaby mieć decyzja o dalszym ograniczeniu roli OFE, jak również słabszy odbiór polskiego rynku przez inwestorów zagranicznych. Analogicznie, uważamy, że zarówno dla polskiej giełdy, jak i dla zagranicznych giełd, decyzja o pozostaniu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej będzie impulsem do wzrostów, natomiast długoterminowo do wzrostów polskiej giełdy – poza dobrą kondycją gospodarki – może przyczynić się rosnąca rola TFI oraz pozostanie OFE w niezmienionym kształcie.
 • agnostyk: Jakie macie Państwo benchmarki dla stóp zwrotu z TFI? To znaczy kiedy uznajecie że bijecie rynek, interesuje mnie to na zasadzie czy warto powierzać pieniądze TFI czy inwestować samemu. Gdy wyrabia, 1618 przed podatkiem rocznie nawet podczas bessy na GPW, ale inwestuję swój czas i wysiłek, versus jakie stopy widać u Państwa w najgorszych latach giełdy?
  Marek Rybiec: Benchmarki w funduszach są w dużej mierze uzależnione od polityki inwestycyjnej funduszy, w tym rynków, na których inwestujemy. Szczegółowe informacje na temat benchmarków znajdują się na naszej stronie internetowej, gdzie może Pan ocenić ich sposób konstrukcji. Bazowym założeniem każdego funduszu jest pobić własny benchmark. Serdecznie zapraszamy do inwestycji w nasze fundusze.
 • ymca niepotwierdzony: czy będziecie ograniczać ofertę funduszy? jest ich aktualnie dość sporo, czy to m.in. zbyt szeroka oferta nie jest przyczyną słabszych wyników?
  Marek Rybiec: Optymalizacja oferty jest dla nas procesem, który prowadzimy permanentnie. Obecnie koncentrujemy się na wprowadzeniu nowych, atrakcyjnych rozwiązań, ale jednocześnie pracujemy nad ograniczeniem liczby funduszy.
 • lontermowiec: Panie Prezesie jaka jest Pana opinia a może zna Pan ploteczki z rynku dotyczące dalszej nacjonalizacji OFE i możliwego przejęcia akcji przez Skarb Państwa. To by znaczyło totalną kontrolę nad kilkudziesięcioma spółkami dotąd prywatnymi jakie prawdopodobieństwo takiego scenariusza na GPW?
  Marek Rybiec: Z punktu widzenia rynku kapitałowego w Polsce i rozwoju GPW nie jest to scenariusz optymalny.
 • MZK: Czy nie boi się Pan wprowadzenia podatku od TFI wzorem podatku bankowego?
  Marek Rybiec: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce jest dopiero na początkowym stadium rozwoju i jakiekolwiek dodatkowe ograniczenia, takie jak podatki, na tym etapie zdecydowanie nie są wskazane. Szczególnie, że – tak jak wspomniałem wcześniej – rosnąca rola TFI ma szansę przełożyć się także na kondycję GPW.
 • magda: Co zamierzacie zrobić w najbliższej przyszłości aby poprawić wyniki?
  Marek Rybiec: W 2015 przeprowadziliśmy istotne dla nas projekty optymalizacji kosztów. Obecnie koncentrujemy się na zwiększeniu aktywów, a co za tym idzie na zwiększeniu przychodów z zarządzania. Jest to dla nas absolutny priorytet na najbliższe kwartały.
 • MZK: Jaki Pan typuje wynik meczu Polska:Niemcy?
  Marek Rybiec: 2:1 dla Polski.
 • Marek Rybiec: Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym czacie. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat Spółki na www.skarbiecholding.pl, a w zakresie naszej oferty na www.skarbiec.pl. Proszę trzymać kciuki jutro za Polaków.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +79,45% +15 889,66 zł 35 889,66 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR