pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 18.02.2015, godziny 13:00
Marek Rybiec - Prezes Zarządu Skarbiec Holding SA oraz Skarbiec TFI SA Marek Rybiec - Prezes Zarządu Skarbiec Holding SA oraz Skarbiec TFI SA
SKARBIEC
Zapraszamy na czat inwestorski z Markiem Rybcem, prezesem zarządu Skarbiec Holding SA oraz Skarbiec TFI SA.

Tematem spotkania będą wyniki spółki po 4 kwartałach 2014 roku. Jest to pierwszy raport z wynikami finansowymi spółki Skarbiec Holding, który został opublikowany po debiucie na GPW w Warszawie.

Skarbiec TFI SA powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Skarbiec TFI zarządza 45 funduszami i subfunduszami oraz portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 15,2 mld zł. Na rynku krajowym, Skarbiec TFI, zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce. Skarbiec Holding SA, właściciel Skarbiec TFI SA,zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 18 listopada 2014 roku.

Zapis dyskusji
 • moderator: Serdecznie witam na czacie z Markiem Rybcem, prezesem zarządu Skarbiec Holding SA oraz Skarbiec TFI SA. Tematem spotkania będą wyniki spółki po czterech kwartałach 2014 roku. Jest to pierwszy raport z wynikami finansowymi spółki Skarbiec Holding, który został opublikowany po debiucie na GPW w Warszawie.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • Marek Rybiec: Dzień dobry, witam Państwa na czacie. Skarbiec Holding jest spółką od niedawna notowaną na GPW. Z drugiej strony mamy 18-letnie doświadczenie prowadzenia biznesu na rynku kapitałowym, ponieważ jesteśmy właścicielem Skarbiec TFI jednego z najdłużej działających i największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Zapraszam do zadawania pytań.
 • Gość niepotwierdzony: Który fundusz osiągnął najwyższą stopę zwrotu w 2014 roku, a który najniższą i ile wyniosły?
  Marek Rybiec: Z funduszy dłużnych FIZ Obligacji Nowej Europy ponad 11 proc. zwrotu, z funduszy akcyjnych Skarbiec Spółek Wzrostowych 8,5 proc. za 2014 i 75 proc. za trzy lata.
 • Gość niepotwierdzony: Jaki fundusz by Pan polecił na 2015 r.?
  Marek Rybiec: Wszystko zależy od profilu ryzyka inwestora. Osobiście inwestuję m.in. w Skarbiec Spółek Wzrostowych - z funduszy akcyjnych i Skarbiec Lokacyjny w ramach funduszy dłużnych. Te rozwiązania zdecydowanie rekomenduję na 2015 rok.
 • Gość niepotwierdzony: Witam Czy uważa Pan, że rynek będzie zmierzał w stronę funduszy z wynagrodzeniem „sukces fee”?
  Marek Rybiec: Uważam, że rynek będzie zmierzał, a przynajmniej powinien, w stronę interesujących funduszy z punktu widzenia strategii i jakości zarządzania. Część z tych funduszy może pobrać success fee, o ile pobije swój benchmark, na czym klient zarabia dodatkowo.
 • SW-fan: Witam serdecznie, szczerze powiem że jestem w pozytywnym szoku jak urósł kurs akcji. Cały czas jednak trochę boję się inwestowania długoterminowego w akcje Skarbiec Holding z powodu cykliczności rynku na którym działacie. Co zrobicie jak przyjdzie kolejny kryzys, a na pewno przyjdzie?
  Marek Rybiec: Działamy na szybko rozwijającym się rynku, który okresowo podlega wahaniom, ale patrząc na bardzo niskie stopy procentowe, bogacenie się społeczeństwa, transfer środków z depozytów do funduszy i cały czas niskie w porównaniu do UE zaangażowanie oszczędności w fundusze, jak również niski, ale rosnący poziom oszczędności w Polsce, widzimy bardzo duży potencjał tego rynku. Dodatkowo spółka jest dobrze przygotowana do skorzystania z tego potencjału, który oferuje rynek. Mam na myśli naszą ofertę funduszy, jakość zarządzania oraz najszerszą w Polsce sieć dystrybucji.
 • MZK: Z czego wynika spadek przychodów w tym roku skoro wzrosła wartość aktywów pod zarządzaniem?
  Marek Rybiec: Wartość wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania wzrosła w 2014 roku o 4 proc. i jest to pochodna między innymi wzrostu poziomu aktywów. Natomiast spadła wartość przychodów z tytułu wynagrodzenia zmiennego, co było bezpośrednio związane z sytuacją na rynku. Chciałbym podkreślić, że główny nośnik przychodów, czyli aktywa funduszy finansowych wzrosły w 2014 roku o prawie 300 mln zł i był to kolejny rok wzrostu aktywów Skarbiec TFI.
 • MZK: Jaki będzie proponowany poziom dywidendy na 1 akcję?
  Marek Rybiec: Rok obrotowy kończy się w czerwcu 2015 roku i zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy, ale decyzja zawsze należy do akcjonariuszy. Podtrzymujemy deklarację z prospektu emisyjnego o rekomendowaniu wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku.
 • Gość niepotwierdzony: I jeszcze jedno zapytanie: Aktywa pod zarządzaniem wzrosły w tym roku o 1,3 mld zł. Ile z tego odpowiada za nowe wpłaty, a ile to efekt wzrostu wartości inwestycji?
  Marek Rybiec: Skoncentrujmy się na aktywach finansowych, które wzrosły w 2014 roku o 290 mln zł (10 proc. r/r). Sprzedaż netto to 268 mln zł, a reszta to wzrost rynku. Pozostały wzrost aktywów to fundusze dedykowane konkretnym inwestorom lub grupom inwestorów.
 • Filipinka: Panie Prezesie 100 procent na dywidendę, czy to na pewno ma sens? Nie macie naprawdę planów rozwoju dla zainwestowania tych środków? Poza tym skoro zarabiacie dla klientów stopę zwrotu to czemu nie możecie inwestować też na własny rachunek?
  Marek Rybiec: Najważniejszy w spółce kapitał to kapitał ludzki. Do dalszego intensywnego rozwoju nie potrzebujemy środków z wypracowanego zysku. Podstawową działalnością spółki jest zarządzanie aktywami klientów. Uważamy, że z punktu widzenia akcjonariuszy największą wartością jest wypłacanie jak największej części zysku w dywidendzie. Inwestowanie własnych środków TFI jest mocno ograniczone regulacjami prawnymi.
 • wpt niepotwierdzony: Rozważając inwestycję giwłdową dlaczego miałbym wybrać Skarbiec , a nie np. Altusa albo Quercusa?
  Marek Rybiec: Argumenty za inwestycją w Skarbiec to: najszersza sieć dystrybucji funduszy, szeroka i zdywersyfikowana oferta funduszy akcyjnych, dłużnych i alternatywnych, wysoka jakość zarządzania i 18 lat doświadczenia. Osobiście zainwestowałem swoje środki w akcje Skarbiec Holding. Również pozostali członkowie zarządu i kluczowi menadżerowie są akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding.
 • Gość niepotwierdzony: W jednym z wywiadów nformował Pan że banki jako dystrybutorzy funduszy będą żądać wyższych marż . Czy to oznacza pogorszenie marż TFI ? Dziękuję
  Marek Rybiec: Powiedziałem, że banki będą szukać wyższych marż, ponieważ zarabiają mniej na innych produktach. To jest dobra informacja dla TFI, które sprzedają swoje fundusze poprzez banki, gdyż to do nich trafi duża część środków klientów. My byliśmy beneficjentem tego trendu już w ubiegłym roku.
 • Gość niepotwierdzony: A jaką branże uważa Pan za ulepszą na ten rok. W co warto zainwestować?
  Marek Rybiec: Nasze podejście inwestycyjne w funduszach akcyjnych to przede wszystkim selekcja poszczególnych spółek do portfela przy zastosowaniu podejścia bottom up. Oczywiście sektor, w którym spółka działa ma znaczenie, ale to przede wszystkim charakterystyka i perspektywy danej spółki decydują o jej wyborze.
 • SW-fan: Informujecie Państwo o rekordowym napływie środków do funduszy. Jak inwestują teraz Polacy, w jakie fundusze procentowo idzie ile świeżego kapitału, a z czego jest wycofywany?
  Marek Rybiec: W ubiegłym roku większość środków klientów została zainwestowana w fundusze dłużne i pieniężne. W 2015 roku ze względu na niskie stopy procentowe w miarę dobry scenariusz makro, zakładamy większe zainteresowanie klientów funduszami akcyjnymi. Oczekujemy w tym roku konwersji aktywów z depozytów do funduszy oraz z funduszy pieniężnych i dłużnych do funduszy akcyjnych. Taki proces już obserwujemy na nowych napływach do funduszy Skarbiec TFI.
 • shortterm: Interesuje mnie polityka lokacyjna Skarbca jako takiego. Czy na poziomie centralnego zarządzania macie zasady, mechanizmy albo wytyczne, którymi się potem kierują zarządzający? Może nie od razu jakiś CSR czy etyczne spółki, tutaj bez przesady, ale bardziej pytam czy poszczególni zarządzający w funduszach uprawiają swoje poletko sami sobie kto więcej, czy też jest coś co spina ich i daje np. jakiś transfer wiedzy.
  Marek Rybiec: Proces zarządzania funduszami Skarbiec TFI jest regulowany procedurami wewnętrznymi, ale również statutami funduszy (np. kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych). W ramach procesu zarządzania funkcjonują komitety inwestycyjny, strategiczny, limitów. Duży zakres decyzji jest podejmowany zespołowo w ramach poszczególnych komitetów i zespołów w szczególności wpisanie spółki na listę transakcyjną. Kładziemy również duży nacisk na wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia poszczególnych zarządzających w różnych funduszach, a także na wykorzystywanie synergii pomiędzy zespołami akcyjnym i dłużnym.
 • Legia niepotwierdzony: Witam serdecznie, czy środki zebrane w ramach funduszu Skarbiec Football mogą zostać wykorzystane jeszcze w tym oknie transferowym?
  Marek Rybiec: Tak, mogą być wykorzystane jeszcze w tym oknie transferowym.
 • Gość niepotwierdzony: Analitycy BESI prognozują że Skarbiec Holding osiągnie 21,2 mln zysku netto w roku kalendarzowym 2015 . Czy takie prognozy są wg Pana optymistyczne czy może zbyt konserwatywne ? Dziękuję
  Marek Rybiec: Wynik netto za cztery kwartały 2014 roku, po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, wyniósł ponad 23 mln zł. Liczymy na to, że ten rok pozwoli nam zwiększyć skalę działalności. Jednocześnie przypominamy, że aktualny rok obrotowy w Skarbiec Holding obejmuje 18 miesięcy i trwa od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015.
 • toja99: Jak wyglądają prognozy sprzedazy netto funduszy Skarbiec w 2015 (tych szeroko dostępnych)
  Marek Rybiec: Zakładamy, że napływ środków klientów do wszystkich funduszy na rynku wyniesie nie mniej niż w ubiegłym roku, czyli ponad 10 mld zł. Oczekujemy, że napływ aktywów do Skarbca będzie większy niż wynika to z jego udziału w rynku.
 • Gość niepotwierdzony: Czy Pana zdaniem warto było upublicznić spółkę i wprowadzić ja na GPW?
  Marek Rybiec: Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku kapitałowego od 18 lat. Tworzyliśmy i tworzymy standardy rynku funduszy w Polsce. Teraz dzięki upublicznieniu spółki możemy tworzyć wartość nie tylko dla klientów funduszy, ale również dla szerszego grona akcjonariuszy.
 • moderator: Za 15 minut kończymy spotkanie, Gość odpowie na jeszcze kilka pytań czekających w kolejce.
 • MZK: Mam jeszcze pytanie o ten rok. Czy może Pan zdradzić ile i jakich funduszy planujecie uruchomić w 2015 r.?
  Marek Rybiec: Uruchomiliśmy w styczniu nowatorski fundusz Skarbiec Football FIZAN, który inwestuje w politykę transferową wybranych klubów piłkarskich. Dodatkowo mamy w planach uruchomienie nowych subfunduszy w naszym Parasolu Skarbiec FIO, nowych subfunduszy w Parasolu Skarbiec JP Morgan Asset Management Funds Polska oraz nowych funduszy zamkniętych. Oczywiście za każdym razem chcemy, aby nowe fundusze były rozwiązanie atrakcyjnym dla naszych Klientów.
 • SW-fan: Czy macie fundusze tematyczne? Na przykład teraz znów na topie są gry komputerowe. Zainwestował bym ale nie wiem w co i kiedy, poza tym nie znam się do końca na branży. Za to kupił bym jednostki TFI POLSKIE GRY. Robicie coś takiego?
  Marek Rybiec: Posiadamy w ofercie fundusz Skarbiec Smart FIZ, który inwestuje w spółki technologiczne, związane z szeroko rozumianym rynkiem mobilnym i internetem, głównie w USA.
 • Gość niepotwierdzony: Witam Posiadacie dość dużą ilość aktywów pod zarządzaniem ulokowanych za granicą. Z czego to wynika? Czy waszym zdaniem inne rynki przyniosą wyższe stopy zwrotu przy takim samym ryzyku, czy to oczekiwanie klientów, czy to oni chcą mieć część środków pod zarządzaniem?
  Marek Rybiec: Skarbiec TFI zaczął aktywnie inwestować za granicą jako jedno z pierwszych TFI. Wynika to z chęci szukania zysków poza polskim rynkiem i obecnie regularnie mamy kilkadziesiąt procent środków klientów zainwestowanych za granicą. Pozwala to na oferowanie klientom również strategii inwestycyjnych, które na polskim rynku są niedostępne lub bardzo trudne do zrealizowania. A z punktu widzenia spółki daje nam to większy potencjał wzrostu w długim okresie. Pamiętajmy, że istotnym elementem przychodów spółki są przychody z success fee, a dzięki inwestowaniu w geograficznie zdywersyfikowane fundusze jesteśmy w stanie generować atrakcyjny performance, a w konsekwencji success fee, niezależnie od koniunktury na polskim rynku.
 • Gość niepotwierdzony: Czy już wiadomo jakie nowe subfundusze powstaną w ramach współpracy z JP Morgan ? Dziękuję
  Marek Rybiec: Jesteśmy w trakcie ustalania rozszerzenia oferty, ale o szczegółach będziemy mogli poinformować po uzyskaniu zgody KNF.
 • Marek Rybiec: Dziękuję Państwu za udział w czacie i zapraszam do odwiedzenia naszych stron internetowych skarbiecholding.pl, skarbiec.pl oraz skarbiec24.pl. Do zobaczenia podczas kolejnego spotkania.
 • moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za liczny udział w dyskusji i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +139,95% +27 990,80 zł 47 990,80 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy