pixelg
Paweł Łapiński - wiceprezes zarządu - Grupa Azoty - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Paweł Łapiński - wiceprezes zarządu - Grupa Azoty

Dyskusja odbyła się dnia: 08.09.2016, godziny 13:00
Paweł Łapiński - wiceprezes zarządu - Grupa Azoty Paweł Łapiński - wiceprezes zarządu - Grupa Azoty
GRUPAAZOTY
W czwartek, 8 września o godz. 13:00 odbędzie się czat z przedstawicielem Grupy Azoty – wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za finanse - Pawłem Łapińskim. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją Grupy Azoty oraz perspektywami jej rozwoju w kontekście opublikowanych wyników za I półrocze 2016 roku.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup w branży chemicznej. Dzięki przemyślanej architekturze Grupa Azoty proponuje swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów mineralnych i tworzyw konstrukcyjnych przez alkohole OXO i plastyfikatory po pigmenty.

Grupa Azoty SA od 30 czerwca 2008 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od 19 lutego 2013 r. należy do portfela indeksu MSCI Emerging Markets, natomiast od 23 marca 2015 r. także do indeksu FTSE Emerging Markets. Z dniem 23 września 2013 r. Grupa Azoty SA została włączona do indeksu WIG30, grupującego największe spółki GPW. Od 19 listopada 2009 r. spółka jest nieprzerwanie notowana w Respect Index, czyli pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z wiceprezesem zarządu Grupy Azoty odpowiedzialnym za finanse Pawłem Łapińskim. Zapraszam do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją Grupy Azoty oraz perspektywami jej rozwoju w kontekście opublikowanych wyników za I półrocze 2016 roku.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biurostockwatch.pl
 • Paweł Łapiński: Witam na kolejnym czacie inwestorskim z Grupą Azoty. Dziś postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z aktualną sytuacją finansową spółki oraz perspektywami jej rozwoju w kontekście opublikowanych wyników za I półrocze 2016 roku. Zapraszam do zadawania pytań.
 • SW-fan: Witam, panie Prezesie dziękuję za ten czat. Jest Pan długo w spółce, więc po dużych zmianach w zarządzie jest po prostu bardzo etyczne i właściwe że to właśnie Pan się wypowiada. Proszę o informację jak wygląda aktualnie strategia Grupy pod nowym zarządem, co jest najważniejsze, co jest utrzymane z dotychczasowej strategii a gdzie zrobiliście zmiany i dlaczego.
  Paweł Łapiński: Strategia, która została opracowana wcześniej generalnie nie zmieniła się. Zmierzamy do większej konsolidacji w ramach Grupy. Konsolidacją obejmujemy obszar zakupów, sprzedaży, badań i rozwoju oraz IT. Liczymy, że pierwsze efekty synergii z tych działań powinny pojawić się w II półroczu 2016 roku.
 • Tworzywa: Jak postrzegacie Państwo krótko i długoterminowe perspektywy dla segmentu TWORZYWA, który w H12016 przyniósł GA ponad 50 mln PLN straty?
  Paweł Łapiński: Rynek tworzyw obecnie jest pod presją cenową nabywców, głównie za sprawą sytuacji na rynku chińskim (nadpodaż na rynku kaprolaktamu). Ma to przełożenie na marże na produktach finalnych. Oczekiwania co do przyszłości, zarówno nasze jak analityków, są pozytywne. Nasze moce produkcyjne są wypełnione w 100 proc., nie mamy problemów ze sprzedażą naszych produktów z tego segmentu. Na ten moment ceny nie są zadowalające, ale pracujemy nad poprawą formuł. Popyt generuje zapotrzebowanie z obszaru automotive i realizowane projekty w zakresie kompozytów
 • Gość niepotwierdzony: Czy spółka zamierza nadal czynić kroki w kierunku inwestycji w wydobycie w Senegalu? Czy inwestycja tam była racjonalna w świetle ostatnich komunikatów?
  Paweł Łapiński: Inwestycja w pola wydobywcze w Senegalu była i jest dwuczęściowa – w niewielką kopalnię działającą (obecnie wyeksploatowaną, co ostatnio komunikowaliśmy) i w nowe koncesje eksploracyjne i wydobywcze. Ta druga część właśnie przed nami. Wymagane są kosztowne prace poszukiwawcze w celu uszczegółowienia wielkości złóż i ich precyzyjnej lokalizacji. Szczegółowe decyzje podejmiemy po dokładnym określeniu złóż drugiego etapu i ich opłacalności.
 • Inwestor niepotwierdzony: Czy może Pan ze 100. pewnością powiedzieć, że instalacja PDH powstanie w zakładanym terminie?
  Paweł Łapiński: Potężne projekty inwestycyjne z definicji mają plany, a te plany – z definicji mają swoją dokładność. Jak dotąd postępujemy jako Grupa zgodnie z harmonogramem. Nie widzę powodu, aby Projekt PDH na swojej ścieżce decyzyjnej odbiegał od naszego dobrego, konserwatywnego zarządzania projektami. Jeśli opłacalna będzie zmiana harmonogramu – będziemy to komunikować Państwu.
 • kikan niepotwierdzony: Co z projektem zgazowania węgla w Kędzierzynie ?
  Paweł Łapiński: Rozpoczęliśmy formalnie realizację dokumentacji projektowej tzw. pre-FEED, który pozwoli nam podjąć kolejne szczegółowe decyzje o konfiguracji technologicznej przyszłej instalacji zgazowania węgla.
 • Gość niepotwierdzony: Wyniki Polic i Puław były zgodne z konsensusem, ale wynik samego Tarnowa się rozminął. Czego zabrakło w prognozach rynku?
  Paweł Łapiński: Niestety, nasze wyniki za II kwartał okazały się gorsze od konsensusu zarówno dla Tarnowa jak i pozostałych notowanych spółek z Grupy Azoty. Przykładowo konsensus dla Puław za II kwartał wyniósł dla wyniku EBIT 104 mln zł vs zaraportowany skonsolidowany wynik wyniósł 68 mln zł.
  Generalnie spadek wyniku r/r dla grupy kapitałowej jest efektem gorszych parametrów cenowych zwłaszcza w segmencie nawozowym, co w kontekście efektu wysokiej bazy roku ubiegłego (efekt m.in. znaczącego spadku gazu bez efektu na cenach sprzedaży) spowodowało spadek wyników wszystkich kluczowych spółek nawozowych.
 • Tworzywa: W jaki sposób chcecie odbudować rentowność tej sprzedaży w sytuacji ogromnej nadpodaży PA6 na rynku europejskim oraz marginalnych poziomów marż generowanych przez producentów, a także trudnej sytuacji na rynku POM import?
  Paweł Łapiński: Nadpodaż na rynku poliamidu 6 dotyczy głownie produktów naturalnych. Grupa zgodnie z realizowaną strategią, zamierza rozwijać obszar tworzyw modyfikowanych - specjalistycznych i dedykowanych, gdzie marże są wyższe, a dostęp do rynku generuje wiedza specjalistyczna.
 • Tworzywa: Czy planujecie Państwo zaistnienie i wzrost aktywności w sektorze AUTOMOTIVE jako dostawca dla moulderów kooperujących z firmami motoryzacyjnymi?
  Paweł Łapiński: Do rynku podchodzimy profesjonalnie. Śledzimy szanse i zagrożenia w wielu obszarach. Prowadzimy rozmowy z najbardziej obiecującymi segmentami aplikacji, w tym z automotive. Na ten moment nie możemy ujawniać szczegółów ze względu na tajemnicę handlową.
 • radiomoskfa: Mam pytanie o relacje z Akronem jako akcjonariuszem, to już w sumie parę lat, ostatnio słyszeliśmy o próbie wprowadzenia członka RN jak wyglądają aktualnie relacje i w którą stronę to zmierza?
  Paweł Łapiński: Akcjonariusz zgodnie z literą prawa poinformował w maju bieżącego roku o zmniejszeniu zaangażowania w spółce poniżej progu 20 proc. w ogólnej liczbie głosów. Formalnie nie wpłynęło zgłoszenie o wprowadzeniu członka do RN. Relacje z akcjonariuszem są identyczne jak wobec pozostałych. Staramy się traktować równo naszych wszystkich akcjonariuszy.
 • migotkaa niepotwierdzony: Jak wyglądały wolumeny sprzedaży samego drugiego kwartału w stosunku do drugiego kwartału poprzedniego roku? Dlaczego nie podajecie danych dotyczących wolumenów wprost w sprawozdaniu zarządu a są jedynie wykresy w prezentacjach?
  Paweł Łapiński: Zgodnie z przyjętymi zasadami w Grupie podajemy informacje dot. wolumenów jedynie w ograniczonym zakresie przedstawionym w prezentacji giełdowej. W zakresie przekazywania danych mamy w tym względzie na uwadze także aspekt równego dostępu do danych przez wszystkich inwestorów. Musimy też brać pod uwagę fakt, że nasza konkurencja będzie czerpała wiedzę o naszych działaniach z publikowanych informacji. Stąd ograniczenie szczegółowości niektórych danych służy interesom Grupy i jej akcjonariuszom.
 • Gość niepotwierdzony: Czy w dalszej części roku będą jeszcze dokonywane odpisy związane z African Investment Group lub błędami sprawozdawczymi w Policach?
  Paweł Łapiński: Odpisy zostały już dokonane jedynie na należności. Dalsze kroki w tym zakresie będą możliwe po uzyskaniu wyników dodatkowych analiz, które zostały zlecone przez Zarząd Grupy Azoty Police. Na ten moment nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy będą kolejne odpisy.
 • MZK: Jak jest wasza aktualna polityka dywidendowa i czy szykujecie jakieś modyfikacje/zmiany?
  Paweł Łapiński: Polityka dywidendowa przyjęta w strategii nie ulega zmianie. Zgodnie z jej zapisami zarząd rekomendować będzie wypłatę dywidendy w przedziale 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto, oczywiście po analizie istotnych czynników dla perspektyw dalszej działalności spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej i planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.
 • Tworzywa: W perspektywie ostatnich lat utraciliście Państwo według dostępnych materiałów z przyczyn ekonomicznych produkcję PVC Tarvinyl oraz PTFE Tarflen. Czy znacząca dominacja sektora AGRO w strukturze sprzedaży i WYNIKÓW Grupy Azoty nie spowoduje istotnej marginalizacji znaczenia sektora tworzyw oraz czy przy aktualnej koniunkturze na rynku i notowanych wynikach nie doprowadzi do sprzedaży / likwidacji istniejących grup produktowych POM, PA?
  Paweł Łapiński: Biznes Grupy podzielony jest na dwa obszary, w zależności od specyfiki klienta i koniunktury. B2C - nawozy oraz B2B, który skupia tworzywa, produkty oxo, melaminę, inne zależne od PKB.
  Nie jest przypadkiem, że każda ze spółek Grupy ma tak podzielony biznes. Daje to stabilizację biznesową, bo cykle koniunkturalne obszarów B2B i B2C są rożne.
  Dlatego nie widzimy zagrożenia w marginalizacji obszaru tworzyw i inwestycje w tym obszarze realizowane są zgodnie z planem.
 • Gość niepotwierdzony: Czy widać aby po stronie popytowej rosła presja związana z obniżającymi się cenami zbóż?
  Paweł Łapiński: Obecnie obserwujemy sezonowe ożywienie popytu zarówno w nawozach azotowych jak i wieloskładnikowych.
  Sezon dopiero się rozpoczął i jesteśmy dobrej myśli.
 • SW-fan: Mówicie często Państwo o innowacjach, przedstawiacie się jako spółka innowacyjna. Na czym to konkretnie polega i ile wydajecie na innowacje rocznie? I jeszcze coś, czy szumnie zapowiadany program Morawieckiego wsparcia innowacyjnych firm jakoś konkretnie przekłada się na pomoc Azotom a jeśli tak to jak.
  Paweł Łapiński: Zgodnie z rządowym Planem Odpowiedzialnego Rozwoju oraz własną strategią, Grupa Azoty zamierza zwiększyć środki przeznaczane na innowacyjność do poziomu ok. 1 proc. swoich przychodów.
  W związku z tym Grupa przystąpiła m.in. do realizacji projektu własnego centrum badawczo-rozwojowego w Tarnowie, o łącznej planowanej wartości wydatkowanych środków na poziomie 88 mln zł, które zostanie dofinansowane kwotą 20 mln zł w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju w dniu 2 września br.
 • drobny inw: dzień dobry, mam proste pytanie, pogorszone tendencje na rynku jak długo się utrzymają i co robicie żeby przeciwdziałać temu co się dzieje z cenami nawozów?
  Paweł Łapiński: Na odbicie niekorzystnych trendów w sektorze nawozowym nie ma raczej co liczyć w ostatnim kwartale bieżącego roku. Konsolidujemy obszar sprzedaży, dzięki któremu liczymy na uzyskanie efektów synergii. Analizujemy również naszą politykę sprzedaży i być może dokonamy jej zmiany w najbliższej przyszłości.
 • Gość niepotwierdzony: Czy w II kwartale były przestoje remontowe a jeśli tak to jak długo trwały?
  Paweł Łapiński: Przestoje remontowe zaplanowaliśmy jak w poprzednich latach i zostały dokonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie odnotowaliśmy większych trudności w tym zakresie.
 • kikan niepotwierdzony: Czy spółka ma szansę poprawić wyniki z 2015 roku ?
  Paweł Łapiński: Nie publikujemy prognoz. Wyniki roku 2015 były wynikami rekordowymi. Będziemy czynić starania, aby utrzymać rentowność na podobnym poziomie.
 • Gość niepotwierdzony: Kontynuując temat konsolidacji w ramach grupy na jakim poziomie szacują Państwo możliwe do osiągnięcia obniżenie kosztów do końca tego roku oraz w 2017?
  Paweł Łapiński: Staramy się prowadzić proces konsolidacji jak najlepiej i jak najefektywniej, żeby uzyskać efekt jak najszybciej i w jak największej skali.
 • kikan niepotwierdzony: Panie prezesie, dlaczego słabsze wyniki tłumaczycie spadkiem siły zakupowej rolników a wolumen sprzedaży rośnie ?
  Paweł Łapiński: Jedną z przesłanek gorszych wyników w segmencie nawozowym jest oczywiście słabsza siła nabywcza rolników, jednakże nie jest to element jedyny i decydujący o kształcie zaraportowanych wyników (mówię tutaj choćby o istotnym spadku notowań mocznika pociągającego za sobą notowania nawozów saletrzanych, do których jako uczestnik rynku musimy się dostosować). Dodatkowo w tym miejscu wartym wspomnienia jest fakt, iż nasza dystrybucja nawozów odbywa się w dużej mierze za pośrednictwem dealerów, którzy w okresie II kwartału budują bazę produktową pod nowy sezon nawozowy. Nie bez znaczenia jest też struktura sprzedawanych nawozów, gdzie zdolność nabywcza rolników ma szczególne znaczenie. W okresach lepszej koniunktury sektor rolny zwiększa zakupy bardziej złożonych i droższych nawozów.
 • inwestor: Czy Grupie Azoty grozi casus PGE, czyli podniesienie wartości nominalnej akcji?
  Paweł Łapiński: Nic nam o tym nie wiadomo. Planów takich nie mamy.
 • inwestor: Dzień dobry! Co dalej z dywidendą? Jak prezentuje się Państwa polityka dzielenia zyskiem z akcjonariuszami?
  Paweł Łapiński: O polityce dywidendowej była już mowa powyżej. Dodam, że zyskiem za 2015 rok podzieliliśmy się akcjonariuszami, wypłacając w lipcu 2016 roku ponad 83 mln zł dywidendy.
 • Gość niepotwierdzony: Czy koszt instalacji zgazowania węgla pozostaje na wcześniej wspominanym poziomie 300 mln PLN? Do jakich procesów wykorzystywane byłyby produkty i czy byłby to głównie metanol i wodór?
  Paweł Łapiński: Widzę tu jakieś nieporozumienie. Nigdy nikt nie twierdził, że olbrzymią instalację zgazowania węgla można zbudować za tak niską kwotę. Nasze szacunki są kilkakrotnie wyższe, zbieramy szczegółowe informacje.
  Instalację można skonfigurować technologicznie w stronę amoniaku lub w stronę metanolu. Jesteśmy przed tą decyzją. Jak wspomniałem, trwa wstępne projektowanie techniczne (preFEED) i szacowanie opłacalności oraz bezpieczeństwa biznesowego obu wariantów. Nie wykluczamy dalszego przetwórstwa, niekoniecznie bowiem chcemy pozostawać z globalnymi produktami podstawowymi, jak metanol czy amoniak.
  Analizy trwają.
 • kikan niepotwierdzony: Czy obniżka CAPEX w 16 z 2 mld do 1,6 mld wynika z przesunięcia czy rezygnacji z niektórych projektów? Jaki CAPEX planujecie w 17 ?
  Paweł Łapiński: Wynika to z kilku czynników: z oszczędności uzyskanych w wyniku realizacji projektów, z przesunięcia niektórych o perspektywę kilku miesięcy (przesunięcie de facto na kolejny rok), a po trzecie, z konieczności dokonania dodatkowych analiz w niektórych projektach. W stosunku do szacunków na 2017 rok wypowiemy się w późniejszym okresie.
 • marek niepotwierdzony: Jak wygląda sytuacja z Senegalem? Czy jest możliwe dalsze pozyskiwanie surowca z tamtego kierunku, czy też poprzedni Zarząd kupił kota w worku?
  Paweł Łapiński: Dalsze pozyskiwanie surowca z tamtego kierunku jest możliwe, o czym poinformował zarząd Grupy Azoty Police w sierpniu. Możemy kupować surowiec od innych producentów, jednak jest to uzależnione od poziomu cen. Jeżeli chodzi o nasze złoża, to jak wcześniej wspominałem, trwa weryfikacja ich wielkości i jakości. Po tej weryfikacji będą podejmowane dalsze decyzje.
 • kikan niepotwierdzony: Czy macie partnera do zgazowania węgla? Na jaki udział on wejdzie ?
  Paweł Łapiński: Przygotowania projektu zgazowania węgla są na etapie projektowania. To zbyt wcześnie, by przesądzać o skali zaangażowania partnerów – zależy ono od ostatecznej konfiguracji technologicznej instalacji.
 • gość niepotwierdzony: Panie Prezesie, czy odstąpili Państwa definitywnie od projektu zgazowania węgla w Kędzierzynie?
  Paweł Łapiński: Jak wspominałem kilkukrotnie podczas dzisiejszego czatu – jesteśmy na etapie wstępnego projektowania technicznego, przed kluczowymi decyzjami. Po ich podjęciu będziemy Państwa informować.
  Upraszczając: TYM BARDZIEJ nie można powiedzieć, że odstąpiliśmy od projektu.
 • SW-fan: Jeśli można mam pytanie o komentarz do aktualnej sytuacji światowej to znaczy układ sił USAEuropaRosja pod względem podaży gazu, kursy walut, popyt na nawozy i przełożenie na ceny nawozów w perspektywie 612 miesięcy. Jak pan to widzi.
  Paweł Łapiński: W kontekście gazu postrzegamy ten układ jako pozytywny, bo jakakolwiek dywersyfikacja rynku gazu dla Europy jest i będzie pozytywna. Na ceny nawozów większy wpływ ma poziom globalnego zapasu zbóż i rynek azjatycki ze swoją nadpodażą mocznika. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na zwiększający się udział frachtu w cenie mocznika, dalsze spadki cen wydają się być ograniczone.
  W najbliższym czasie oczekujemy poprawy cen nawozów zarówno azotowych jak i wieloskładnikowych, jako skutek wzrostu sezonowych zapotrzebowań. Jednak poziomy cen będą relatywnie niższe do 2015 roku, ze względu niskie ceny na rynku surowców używanych do produkcji nawozów.
 • kikan niepotwierdzony: W segmencie tworzyw spółka od wielu kwartałów ma negatywną EBITDA. Kiedy należy się spodziewać zysków w tym segmencie ?
  Paweł Łapiński: Sytuacja rynkowa w segmencie Tworzyw dla produktów tzw. commodities niestety pozostaje wciąż pod presją rynkowej nadpodaży i walki cenowej miedzy producentami. Nasza strategia w tym obszarze to przejście do produktów wyżej przetworzonych, stąd realizujemy inwestycję, która m.in. pozwoli zagospodarować kaprolaktam z Puław na poczet produkcji PA6 i dalszych jego modyfikacji dostosowanych do zmieniających się oczekiwań rynku automotive, rynku budowlanego, odzieżowego. Budowanie portfela nowych klientów pod dodatkowe wolumeny będzie wymagało od nas sporego nakładu pracy, jednakże jesteśmy dobrej myśli jeśli chodzi o powodzenie tej inwestycji, mając na uwadze globalne szacunki wskazujące na sukcesywny wzrost konsumpcji tworzyw sztucznych, a co za tym idzie, poprawienia parametrów wynikowych segmentu.
 • MZK: Jak wygląda obecnie otoczenie rynkowe w poszczególnych segmentach?
  Paweł Łapiński: We wszystkich segmentach obserwujemy ożywienie po przerwie wakacyjnej i ogólną poprawę nastrojów, oczywiście w odniesieniu do II kwartału.
 • kikan niepotwierdzony: Jak kształtują się ceny nawozów w 3Q16 ?
  Paweł Łapiński: Zgodnie z oczekiwaniami ceny podniosły się, ze względu na sezonowy wzrost zapotrzebowania.
  Poziom wzrostów relatywnie jest niewielki, ze względu na ogólną sytuację na globalnym rynku agro.
 • olek niepotwierdzony: Czy spółka planuje jakieś akwizycje/przejęcia w tym roku?
  Paweł Łapiński: W strategii na lata 2014-2020 procesy akwizycyjne zostały przyjęte jako jeden z filarów działalności Grupy Azoty, dlatego też bacznie śledzimy okazje inwestycyjne. O wszelkich decyzjach korporacyjnych informować będziemy zgodnie z regulacjami rynku kapitałowego.
 • MZK: Z czego wynika pogorszenie wyników w II Q i czy jest to jeden słabszy kwartał czy zapowiedź pogorszenia trendu?
  Paweł Łapiński: Opublikowane wyniki II kwartału wykazują zauważalne spadki w ujęciu r/r, z uwagi na pogarszającą się sytuację rynkową w obszarze nawozów (głównie wskutek spadku cen) oraz segmentu Tworzyw (silna presja cenowa z uwagi na istniejącą nadpodaż produktu na rynku). W nawozach doświadczamy sytuacji, w której wysoka nadpodaż płodów rolnych oraz spadkowe tendencje notowań globalnych produktów (mocznik) wzmagają presję cenową kluczowych produktów segmentu z przełożeniem na realizowane wyniki.

  Na obecną sytuację rynkową zapewne należałoby spojrzeć z perspektywy szerszego horyzontu niż tylko okresu jednego kwartału. Naszym zadaniem w tym okresie będzie dostosowanie się do wyzwań związanych z powyższą sytuacją poprzez m.in. dywersyfikację naszej produkcji i odpowiednią alokację naszych zasobów do segmentów o wyższej rentowności (np. większe wykorzystanie mocznika z przeznaczeniem na produkcje melaminy o wyższej rentowności), nieustające dbanie o pozycję kosztową oraz kontynuacja inwestycji. Mamy nadzieję, że podejmowane działania pozwolą ograniczyć niekorzystny wpływ tendencji rynkowych minimalizując ich wpływ na kształt przyszłych wyników.
 • modest niepotwierdzony: Witam. Jak wyglądają relacje Grupy z największym prywatnym akcjonariuszem, czyli Acronem?
  Paweł Łapiński: Wszyscy nasi akcjonariusze traktowani są w równy sposób.
 • witek niepotwierdzony: Czy projekt wydobycia soli potasowej z Zatoki Puckiej, który miał być realizowany z KGHM, został zawieszony czy zrezygnowano z niego?
  Paweł Łapiński: Przy przewidywanej nadpodaży związków potasu, użytecznych jako surowiec dla instalacji Grupy Azoty, zawiesiliśmy ten projekt. Poinformujemy, jeśli pojawią się okoliczności opłacalnego wydobycia takich rzadziej eksploatowanych surowców.
 • MZK: Jaka jest obecnie koniunktura w najważniejszym dla was segmencie nawozowym?
  Paweł Łapiński: Jak Państwo zapewne wiedzą, koniunktura na rynku nawozów charakteryzuje się cyklicznością. W skutek wielu czynników o charakterze globalnym, przede wszystkim spadku cen surowców, zmian relacji popytowych jak i kondycji sektora rolnego, koniunktura jest słabsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szukamy sposobów na wzmocnienie swoich wyników. Pracujemy nad jakością produktów, nad rozszerzeniem portfela, prowadzimy prace polowe, testujemy różne rodzaje nawozów. Optymalizujemy eksport i wysyłamy produkty na rynki alternatywne pod względem sezonowości.
 • Inwestor niepotwierdzony: Jak obecnie kształtuje się cena kupowanego przez Was gazu i jak wygląda relacja r/r?
  Paweł Łapiński: Poziom cen gazu nie odbiega istotnie od tendencji cenowych podawanych w ogólnodostępnych notowaniach (TTF, GASPOOL).
  Przypominamy, iż perspektywy okresów porównywalnych r/r gaz w notowaniach zanotował spadek o ponad 30 proc.
 • Tworzywa: Francuska Agencja ANSES zaproponowała nową zharmonizowaną klasyfikację dla TiO2 dwutlenku tytanu. Agencja twierdzi, że należy rozważyć traktowanie TiO2 jako środka potencjalnie rakotwórczego dla człowieka w sytuacji narazenia na jego wdychanie. Co Pan powie w tej sprawie?
  Paweł Łapiński: Niektóre badania, będące w mniejszości oceniają dwutlenek tytanu jako "prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi" na podstawie badań na szczurach, które są wyjątkowo wrażliwe na efekt "przeciążenia płuc".
  Biel tytanową produkujemy w Policach od 1977 roku i nie odnotowano przypadków raka w związku z TiO2 na przestrzeni niemal czterech dziesięcioleci naszej działalności.
  Nasi odbiorcy są bardzo dobrze poinformowani o własnościowych fizykochemicznych naszego produktu posiadają informacje na temat klasyfikacji "potencjalnie rakotwórczych".
 • kikan niepotwierdzony: Przy obecnych instalacjach jaka jest Pana zdaniem średniocykliczna EBITDA grupy? W ubiegłym roku spółka miała 1,21,3 mld PLN i był to rok rekordowy
  Paweł Łapiński: Wyniki 2015 roku były osiągnięciami wyjątkowymi, wynikającymi ze spadku cen surowców, głównie gazu. Pojawienie się takich premii jest sytuacją wyjątkową i nietypową. W związku z tym nie należy się spodziewać powtórzenia podobnej sytuacji w tym roku. Z pewnością moce produkcyjne pozytywnie odbijają się na wynikach w Kędzierzynie, gdzie uruchomiono nowe zdolności w części OXO. Dalszych efektów uruchomienia nowych mocy w innych spółkach GA możemy spodziewać się w kolejnych latach.
 • ela niepotwierdzony: Panie Prezesie, co z projektem budowy kompleksu petrochemicznego wraz z LOTOSEM, też na półkę czy rezygnacja?
  Paweł Łapiński: Gigantyczny tzw. PetroProjekt został przeanalizowany gruntownie wspólnie z Grupą Lotos i pozostały po nim mniejsze, choć dalej wielkie przedsięwzięcia: największym z nich jest Propylen z propanu (PDH).
 • maciej niepotwierdzony: Czy tegoroczna EBITDA może być na porównywalnym poziomiez rokiem ubiegłym, czy też możemy stwierdzić że po wynikach 1H2016, strata już jest nie do odrobienia?
  Paweł Łapiński: Tak jak już wspominaliśmy, nie publikujemy prognoz, a wyniki roku 2015 były wynikami rekordowymi.
  Dodatkowo spadek cen surowców nie przekłada się nominalnie tylko procentowo na cenę produktu finalnego.
  W konsekwencji zasadne jest analizowanie zmian procentowych (rentowności), a nie nominalnych.
 • monika niepotwierdzony: Panie Prezesie, czy rozglądacie się za innym kierunkiem pozyskania fosforytów, biorąc pod uwagę niepewność żłóż w Senegalu
  Paweł Łapiński: Afrykański rynek fosforytów jest dosyć konkurencyjny i nie ma potrzeby poszukiwania innych kierunków pozyskania fosforytów.
 • gość niepotwierdzony: Dlaczego Grupa Azoty nie posiada własnej sieci sprzedaży, tylko korzysta z hurtowników, z którymi musi się dzielić marżą.
  Paweł Łapiński: Grupa Azoty wiele lat temu przyjęła taki model sprzedaży. Nie rożni się on od stosowanych przez innych producentów na całym świecie. Wynika on głównie z sezonowości aplikacji nawozów. Warto zwrócić uwagę, że Grupa Azoty posiada własną spółkę dystrybucyjną – Agrochem, dzięki której realizujemy sprzedaż bezpośrednią na północy Polski.
 • marek niepotwierdzony: Jaką kwotę Grupa Azoty będzie zobligowana wnieść do Polskiej Fundacji Narodowej?
  Paweł Łapiński: Grupa Azoty jest jednym z fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, pośród innych czołowych polskich koncernów z kluczowych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, logistyki, wydobycia, hutnictwa, paliw, ubezpieczeń, chemii, sektora finansowego, nieruchomości, a także gier losowych. Środki finansowe na realizację zadań wypełniających misję Fundacji pochodzić mają od fundatorów, a łączny budżet wg szacunków Ministerstwa Skarbu wynosić będzie około 100 mln zł. Z pewnością będziemy partycypować w części w finansowaniu tej inicjatywy.
 • gość: Czy ostatnie słabe wyniki to etap przejściowy, czy dobre czasy na rynkach na których działa Grupa się skończyły i należy przygotować się na chudsze lata?
  Paweł Łapiński: Już kilkakrotnie podczas dzisiejszego czata mówiliśmy, że wyniki 2015 roku były wyjątkowe i taka sytuacja nie powtarza się często. Niemniej będziemy się starać utrzymać rentowność na dotychczasowym poziomie przy stałym obniżaniu kosztów i poprawie efektywności (konsolidacja, Program Azoty PRO etc.).
 • Gość niepotwierdzony: Czy nowy Zarząd rozważa nawiązanie współpracy handlowej z Acronem w zakresie dostaw surowców?
  Paweł Łapiński: Mamy sprawdzonych wieloletnich dostawców surowców. Nie ujawniamy informacji na temat swoich kontrahentów.
 • monika niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty nadal prowadzi prace nad komercjalizacją grafenu? Kiedy możemy się spodziewać efektów?
  Paweł Łapiński: Jak najbardziej. Produkcja grafenu i jego odmian do zastosowań chemicznych jest w naszej agendzie badawczej na najbliższe dwa lata. Mamy pewne pomysły i plany przyśpieszenia prac. Przygotowujemy aplikacje grafenu, pozyskujemy partnerów – ale o tym w swoim czasie.
 • Tworzywa: Jak oceniacie Państwo POZIOM UDZIAŁÓW GA w krajowym rynku PA6 i czy macie na uwadze działania zmierzające do zdominowania tego rynku? W jaki sposób?
  Paweł Łapiński: Potencjał produkcyjny Grupy Azoty w obszarze PA6 plasuje Grupę na pierwszym miejscu w Polsce i piątym wśród zintegrowanych producentów w UE.
  Nie prowadzimy żadnych działań zmierzających do zdominowania rynku krajowego, można by uznać takie działania za niezgodne z prawem.
 • GOŚĆ niepotwierdzony: Dlaczego Spółka nie wydała zintegrowanego raportu rocznego 2015, jak to robili poprzednicy? Czy odstąpiono od tego?
  Paweł Łapiński: Cieszę się, że raport jest oczekiwany przez Państwa, nie zaprzestajemy bynajmniej jego cyklicznej publikacji. Prace nad utworzeniem raportu zintegrowanego Grupy Azoty są prowadzone, z założeniem jeszcze większego stopnia zintegrowania i dostosowania do oczekiwań interesariuszy oraz do najlepszych praktyk rynkowych – a to wymaga czasu. Raport powinien zostać wkrótce upubliczniony.
 • GOŚĆ niepotwierdzony: Chodzi mi o takie raporty? http://grupaazoty.com/pl/grupa/raport
  Paweł Łapiński: Cieszę się, że raport jest oczekiwany przez Państwa, nie zaprzestajemy bynajmniej jego cyklicznej publikacji. Prace nad utworzeniem raportu zintegrowanego Grupy Azoty są prowadzone, z założeniem jeszcze większego stopnia zintegrowania i dostosowania do oczekiwań interesariuszy oraz do najlepszych praktyk rynkowych – a to wymaga czasu. Raport powinien zostać wkrótce upubliczniony.
 • Gość niepotwierdzony: Dlaczego wg Pana kurs Azotów tak dramatycznie spada z 113 zł w grudniu mamy teraz 66 zł? Czy sądzi Pan że kurs jest niedowartościowany?
  Paweł Łapiński: Obecny kurs akcji Grupy Azoty odzwierciedla bieżące tendencje dla spółek chemicznych. Wycena naszej Grupy opiera się na mnożniku mniej więcej x6, co jest w miarę porównywalnym wskaźnikiem dla spółek z branży. Zwracamy także uwagę na fakt dokonania transakcji sprzedaży pakietu akcji przez jednego z naszych akcjonariuszy, co może rodzić obawy rynku o realizację dalszych tego typu transakcji w przyszłości zwiększających free float z możliwym wpływem na wycenę.
  Osobiście wierzę w mocne fundamenty naszej Grupy, które w dłuższym horyzoncie powinny przełożyć się na oczekiwaną wartość dla akcjonariuszy.
 • Gość niepotwierdzony: Czy w przyszłym roku akcjonariusze mogą liczyć na większą dywidendę?
  Paweł Łapiński: Jak pisałem wcześniej, polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy w granicach 40-60 proc. zysku jednostkowego spółki. Zarząd po analizie wszelkich uwarunkowań mających wpływ na sytuację spółki, a szczególnie zapotrzebowania na środki finansowe i prowadzone procesy, przedstawia stosowną rekomendację, a ostateczna decyzja należy zawsze do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Gość niepotwierdzony: Kiedy rusza nowa instalacja poliamidów w Tarnowie?
  Paweł Łapiński: Zgodnie z planem – w przyszłym roku.
 • migotkaa niepotwierdzony: Azoty w ciągu ostatnich paru lat generowały całkiem przyzwoity CF operacyjny. W II kwartale coś się jednak popsuło pytanie co?
  Paweł Łapiński: W okresie II kwartału mieliśmy do czynienia przede wszystkim z gorszymi parametrami wynikowymi, które stanowiły najważniejsze przyczyny - przy zachowaniu porównywalnych poziomów kapitału obrotowego spadku przepływów z działalności operacyjnej. Zniżkowa tendencja cen przede wszystkim w segmencie nawozowym w końcówce sezonu nawozowego (II kwartał) przyczynił się do spadku rentowności i tym samym niższej marzy wynikowej z przełożeniem na poziom ww. przepływów.
 • franek niepotwierdzony: Skąd się wziął tak duży spadek w sprzedaży mocznika technicznego? Czy Spółka utraciła jakiś duży kontrakt?
  Paweł Łapiński: Odnotowany spadek sprzedaży mocznika dla celów technicznych jest w dużej mierze efektem optymalizowania portfela sprzedawanych produktów opartych na moczniku. Wskutek takowych działań budujemy rynek pod RSM w Kędzierzynie czy też zwiększamy produkcje melaminy o wyższych parametrach marzy % w stosunku do produktów nawozowych.
 • Gość niepotwierdzony: Ile na dzień dzisiejszy wynoszą oszczędności wynikające z programu efektywności operacyjnej Azoty Pro?
  Paweł Łapiński: Program efektywnościowy Azoty PRO kontynuujemy i będziemy się chwalić rezultatami w stosownym czasie.
 • migotkaa niepotwierdzony: Co jest głównym powodem poprawy wyników w Kędzierzynie?
  Paweł Łapiński: Kędzierzyn należy pochwalić za poprawę wyników w segmencie OXO (głównie z uwagi na wyższe wolumeny sprzedaży nowego produktu Oxoviflex i lepsze parametry delty do propylenu) oraz dyscyplinę kosztową. Dodatkowo na uwagę zasługuje poprawa parametrów wykorzystania zdolności produkcyjnych w ujęciu r/r.
 • kikan niepotwierdzony: Dlaczego jednostkowa EBITDA w 2Q16 była negatywna ?
  Paweł Łapiński: Negatywna EBITDA w Tarnowie to efekt utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej segmentu Tworzyw (który odpowiada mniej więcej za 50 proc. przychodów) oraz obecnie obserwowanych pogarszających się parametrów rynkowych w segmencie Nawozów. W poprzednich okresach niekorzystne parametry Tworzyw były pokrywane nadwyżką marzy nawozowej. Obecnie wskutek spadku notowań oraz niewielkiej możliwości manewrowania portfelem produktów nawozowych jesteśmy zmuszeni przełknąć negatywną EBITDA. Dodatkowo należy pamiętać, że jako Jednostka Dominująca sporą cześć kosztów stałych wynikających z funkcji korporacyjnych zarządzania Grupą pozostaje w kosztach Tarnowa.
  Remedium na tego typu sytuację widzimy w prowadzonych inwestycjach (Granulacja Mechaniczna oraz Tarnamidy 80 ton) upatrując szansę w produktach bardziej przetworzonych o wyższej marzy.
 • Paweł Łapiński: Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania! To pierwsze spotkanie z Państwem było dla mnie wyzwaniem, które dostarczyło wielu pozytywnych emocji. Do zobaczenia na kolejnym czacie!
 • moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za gorącą dyskusję i serdecznie zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +83,64% +16 727,27 zł 36 727,27 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR