pixelg
Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty - start 10 października o 12:00
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty - start 10 października o 12:00

Dyskusja odbyła się dnia: 10.10.2019, godziny 12:00
Paweł Łapiński: Przejęcie Compo Expert wzmocniło Grupę Azoty na rynkach zagranicznych Paweł Łapiński - wiceprezes zarządu - Grupa Azoty
GRUPAAZOTY
W czwartek 10 października o godz. 12:00 odbędzie się czat z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty odpowiedzialnym m.in. za finanse. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z wynikami wypracowanymi w pierwszym półroczu 2019 roku przez spółki z Grupy Azoty.

Grupa Azoty jest jedną z rozpoznawalnych europejskich grup z branży chemicznej, obecną w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw konstrukcyjnych, a także produktów OXO i melaminy. Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstała największa w Polsce i jedna ze znaczących w Unii Europejskiej Grup chemicznych. W 2018 roku Grupa Azoty nabyła 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH (obecnie COMPO EXPERT Holding GmbH) w Niemczech. Grupa COMPO EXPERT jest producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, o zasięgu globalnym sprzedającym swoje produkty do blisko 100 krajów.

Grupa Azoty jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 r. Wchodzi w skład indeksów WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG, WIG-Poland, WIG.MS-PET, Respect Index i WIG-ESG. Grupa Azoty od 2013 roku jest notowana w indeksach MSCI, a od 2015 roku w indeksach FTSE.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem Grupy Azoty odpowiedzialnym m.in. za finanse. Dziś porozmawiamy o wynikach za I półrocze oraz sytuacji branży chemicznej
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony.
 • Paweł Łapiński: Witam Państwa na dzisiejszym czacie. Niemal rok temu spełnił się ostatni z warunków transakcji i tym samym otworzyła się droga do sfinalizowania zakupu 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo GmbH (obecnie COMPO EXPERT Holding GmbH). Piątego września przedstawiliśmy skonsolidowane wyniki pierwszego półrocza, uwzględniające COMPO, w pełnym zakresie przychodów i kosztów od początku roku. Czas zatem na podsumowanie. Zachęcam do zadawania pytań.
 • Marek: Dzień dobry Z czego wynika wzrost udziału eksportu w sprzedaży Grupuy Azoty?
  Paweł Łapiński: W listopadzie 2018 roku Grupa Azoty powiększyła się o nowy podmiot, Compo Expert. Prawie cała sprzedaż Compo Expert jest kwalifikowana przez nas jako sprzedaż eksportowa. Ma to bezpośredni wpływ na zmianę wartości wskaźnika struktury sprzedaży, którego dotyczy pytanie.
 • inwestor_2k: Dzień dobry, Pytanie o sprawę chyba najważniejszą dla biznesu nawozowego czyli ceny gazu. Jakich cen oczekujecie Państwo w przyszłym roku? Będzie drożej niż w tym roku?
  Paweł Łapiński: Oczekujemy, że w przyszłym roku ceny gazu będą kontynuowały trend niskich poziomów, oczywiście z zachowaniem sezonowości. Według dostępnych prognoz średnia roczna dla 2020 roku planowana jest na niższym poziomie niż dla roku bieżącego.
 • Beep: Martwią mnie marże w segmencie tworzyw. Przed rokiem z ogonem wszyscy się cieszyliśmy z nowej instalacji do produkcji PA6, natomiast dziś ocena decyzji o inwestycji już tak dobra nie jest. Jak długo może potrwać spowolnienie w automotive i kiedy spodziewacie się odbudowania marża segmentu?
  Paweł Łapiński: Decyzję o inwestycji należy oceniać w perspektywie wieloletniej. Rynek PA6 jest ścisłe powiązany z wahaniami koniunktury. Kluczowym sektorem zastosowań jest motoryzacja. W perspektywie długofalowej spodziewane strukturalne zmiany profilu z silników spalinowych na samochody elektryczne i hybrydowe zdecydowanie przyczynia się do dalszego wzrostu rynku tworzyw. Na sytuację w branży motoryzacyjnej wpływa wiele czynników. W tym tak niepoliczalne jak decyzje konsumentów związane z ochroną środowiska, czy decyzje administracji USA co do dalszych kroków w narastających konfliktach handlowych z innymi regionami gospodarczymi. Na obecnym etapie nie potrafimy ocenić, kiedy sytuacja w branży motoryzacyjnej ulegnie poprawie.
 • Gość: Jak z perspektywy czasu ocenia Pan przejęcie Compo?
  Paweł Łapiński: Przejęcie COMPO EXPERT oceniam pozytywnie. 26 listopada minie rok od tego momentu. COMPO EXPERT z sukcesem uzupełniła ofertę nawozów specjalistycznych w ofercie Grupy Azoty. W tym okresie COMPO EXPERT została włączona organizacyjnie w struktury Grupy. Doświadczenia i pozycja rynkowa COMPO EXPERT stanowią ważny element w procesie rozwoju produktów Grupy oraz wzmocnienia pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Stanowią i stanowić one będą w przyszłości kluczowe obszary współpracy z COMPO EXPERT.
 • Inwestor: Dlaczego w Puławach zdecydowaliście się na blok węglowy, a nie gazowy? W kontekście coraz większej podaży LNG wydawałoby się, że będzie to w długim terminie bardziej opłacalna inwestycja?
  Paweł Łapiński: Pierwotnie planowaliśmy czterokrotnie większą inwestycję, właśnie w blok gazowy, zasilający większością mocy krajową sieć energetyczną. Nie okazało się to dostatecznie bezpieczne ani dostatecznie efektywne.
  Zapisy warunków przyłączenia do sieci gazowej wydane przez GAZ-SYSTEM gwarantują Elektrowni Puławy możliwość zapewnienia stabilnych dostaw paliwa gazowego w długim horyzoncie czasowym wyłącznie przy założeniu, iż gaz będzie wprowadzany do systemu przesyłowego w jednym punkcie granicznym Wysokoje (~100 km na północny wschód od GA ZAP SA).
  Stwarza to brak możliwości (dywersyfikacji) dostawy gazu z innych kierunków ani od innych dostawców, a w przypadku wygaśnięcia lub drastycznej zmiany warunków kontraktu PGNiG – Gazprom w roku 2022 - realne zagrożenie zakończenia dostaw paliwa gazowego do Elektrowni Puławy! Nie możemy sobie pozwolić na takie ryzyko.
 • Gość: Witam Spółka działa w wielu segmentach i na wielu rynkach. Mniej doświadczonemu inwestorowi trudno się w tym połapać. Będę wdzięczny za informację, w których segmentach jest teraz dobrze, w których źle i jakie są Państwa oczekiwania dotyczące zmian w tym zakresie.
  Paweł Łapiński: Już sam segment nawozowy, stanowiący przeważającą część działalności Grupy Azoty, jest mocno zróżnicowany. Po dołączeniu do Grupy Azoty niemieckiej Grupy Compo Expert, mamy w portfelu produktów nawozowych produkty o cechach „commodity”, masowe, o niższej rentowności, jak i produkty wysokomarżowe, specjalistyczne (np. SRF - slow release fertilizers). Każdy rynek jest inny. Na pewno w chwili obecnej z mniejszym optymizmem patrzymy na segment tworzyw w Tarnowie, segment OXO w Kędzierzynie i rynek Melaminy w Puławach. W pewnym sensie na rynki te działają podobne czynniki. Dla rynku poliamidów i alkoholi OXO istotne znaczenie ma spowolnienie gospodarcze w Europie, spadek zamówień z kluczowych branż, które są głównymi odbiorcami naszych produktów. Niedobrze na te segmenty wpływa niepewność na rynkach związana z Brexitem, czy wojna handlowa na linii USA-Chiny. Istotny jest także napływ tanich produktów konkurencyjnych, m.in. z Azji.
 • Sky is the limit: Jaki procent łącznego wolumenu stanowią nawozy specjalistyczne wytwarzane poza Compo?
  Paweł Łapiński: Nawozy specjalistyczne w ramach dotychczasowej oferty Grupy Azoty stanowiły marginalny wolumen sprzedaży, ponieważ nawozy specjalistyczne stosowane są w niewielkich ilościach, natomiast jako produkty bardziej przetworzone generują wyższe marże. Odpowiedzią na uzupełnienie zapotrzebowania na produkty specjalistyczne było poszerzenie oferty poprzez akwizycję Compo Expert.
 • Gość: Dlaczego przychody Compo Expert spadają?
  Paweł Łapiński: Przychody COMPO EXPERT za I półrocze 2019 r. były wyższe od przychodów za I półrocze 2018. Spadek dotyczy przychodów za II kwartał 2019 względem II kwartału roku poprzedniego. COMPO EXPERT prowadzi działalność na wielu rynkach światowych, a znaczny wpływ na raportowane przychody mają wzajemne relacje pomiędzy walutami handlu, a także sezonowość sprzedaży i przesunięcia czasowe pomiędzy okresami. W skali pełnego roku finansowego zakładane jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży względem poprzedniego roku.
 • RolNick: Jak długo może się utrzymać super koniunktura w segmencie nawozowym? Czy widzicie jakieś zagrożenia, na przykład w postaci dalszego wzrostu CO2?
  Paweł Łapiński: Zakładam, że pytanie dotyczy rentowności wynikającej z niskich cen gazu, ponieważ od strony rynku ostatecznego, czyli rolnika nie widzimy super koniunktury, a raczej stabilizację. Jako producent musimy uwzględniać rentowność z ha na poszczególnych uprawach, a tutaj sytuacja jest gorsza niż rok wcześniej – ceny podstawowych płodów rolnych są niższe niż rok w wcześniej między 10 a 20 proc.
  Co do cen emisji CO2 - mają one zdecydowanie mniejszy wpływ na rentowność nawozów niż ceny gazu.
 • Gość: Jak duże widzicie Państwo szanse na powtórzenie w kolejnych kwartałach / w 2020 roku bardzo dobrych wyników I połowy bieżącego roku?
  Paweł Łapiński: Na wyniki tego roku patrzymy z dużym optymizmem, choć należy pamiętać, że wchodzimy w okres, kiedy zwykle odnotowujemy sezonowy wzrost kosztu naszego głównego surowca, czyli gazu ziemnego - co oczywiste, musi to znaleźć odzwierciedlenie w wynikach. Odczuwamy już także pierwsze skutki działania niekorzystnych czynników w segmencie tworzyw, które prognozowaliśmy już na początku roku. Cieszy nas, że dały o sobie znać z opóźnieniem w stosunku do naszych wcześniejszych oczekiwań, niemniej jednak ostatni kwartał będzie pod presją spowolnienia gospodarczego w Europie, w branżach, które są dla nas docelowymi, jeśli chodzi o poliamid. Na rok 2020 patrzymy wciąż z optymizmem, choć bardziej umiarkowanym. Rekordowo niskie ceny gazu w 2019 sprawiają, że wejdziemy w 2020 rok prawdopodobnie z relatywnie niskimi cenami nawozów. Spodziewamy się także m.in. negatywnego wpływu surowców energetycznych, praw do emisji CO2. Przed tym drugim zabezpieczamy się, kupując uprawnienia teraz, przy relatywnie niskich poziomach cenowych.
 • Sky is the limit: Witam, COMPO EXPERT był wart zapłaconych pieniędzy? Co przez rok akwizycja wniosła do Grupy Azoty?
  Paweł Łapiński: COMPO EXPERT z powodzeniem uzupełniła portfolio produktowe Grupy Azoty o ofertę nawozów specjalistycznych. Przyczynia się do zwiększenia skali działalności Grupy oraz poziomu dotarcia do rynków i klientów międzynarodowych. Doświadczenia produktowe i doświadczenia w zakresie badań i rozwoju stanowią już obecnie ważną część procesu rozwoju produktów Grupy. Pozycja rynkowa i zagraniczne kontakty COMPO EXPERT przyczyniają się wzmocnienia pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Są to elementy, które nie były brane pod uwagę w procesie wyceny i stanowią realizowaną wartość dodatkową.
 • Gość: W jakim celu powołujecie wspólnie z Tauronem spółkę celową?
  Paweł Łapiński: Jak od dawna informujemy rynek, projekt Zgazowanie Węgla, jak sama nazwa wskazuje, wymaga racjonalnych i stabilnych źródeł blisko miliona ton surowca. Grupa Tauron posiada własne kopalnie. Dla nas projekt jest istotny i efektywny tylko pod warunkiem stabilnego partnerstwa z Tauronem.
 • Gość: Jakiej rentowności oczekujecie po instalacji compoundingu i kiedy zacznie ona dokładać swoje zyski do wyników grupy?
  Paweł Łapiński: Przy trudnym rynku poliamidu „virgin” po compoundach spodziewamy się rentowności na poziomie IR projektu kilkunastu procent. Mamy świadomość ścieżki dochodzenia do pełnego obciążenia instalacji produkcyjnej w miarę zyskiwania coraz bardziej wiarygodnej pozycji u klientów. Na docelowe zyski poczekamy nawet dwa lata, natomiast pierwsze zyski odnotujemy już w przyszłym roku.
 • Gość: Ile do tej pory zainwestowaliście Państwo w programie Idea4Azoty?
  Paweł Łapiński: Na Platformę Idea4Azoty trafiło około 40 projektów. Obecnie w realizacji jest 10 projektów i każdy z nich to wydatki rzędu od kilkunastu do stu tysięcy złotych, przy czym na razie są to wciąż wstępne szacunki.
 • Józef: Dzień dobry. Panie Prezesie czy macie w planach powrót do wypłat dywidendy? Ja rozumiem że trzeba cały czas się rozwijać i trzeba mieć na to pieniądze ale czy np. podział 50/50 nie był by jakimś rozwiązaniem żeby wilk był syty i owca cała
  Paweł Łapiński: W Strategii Grupy Azoty przyjęliśmy politykę dywidendową, przewidującą dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem do 60 proc. zysku netto spółki. Jednocześnie zastrzegliśmy jednak, że dla celów zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz pełnej spójności wewnętrznej finansowania Grupy Azoty, w uzasadnionych przypadkach spółka może rekomendować niewypłacanie dywidendy. Mam nadzieję, że zgodzi się Pan ze mną, iż prowadzony obecnie proces inwestycyjny, który w dłuższej perspektywie ma przynieść wymierne korzyści dla akcjonariuszy, jest uzasadnieniem do takiej decyzji. Ostateczna decyzja o podziale wypracowanego zysku należy jednak zawsze do walnego zgromadzenia, wcześniej jednak zarząd przedstawi swoją rekomendację, która będzie efektem analiz sytuacji rynkowej i planów związanych z przepływami gotówkowymi w grupie kapitałowej.
 • Gość: Czy proces włączania Compo Expert w struktury organizacyjne Grupy przebiegał zgodnie z planem? Na pewno szacowaliście liczbowo korzyści wynikające z przejęcia tej spółki. Po roku wartości rzeczywiste są wyższe czy niższe od zakładanych?
  Paweł Łapiński: Proces włączenia COMPO EXPERT przebiegał zgodnie z planem. Osiągane korzyści są rozłożone w czasie. Obecny poziom ich realizacji jest zgodny z oczekiwaniami. Korzyści te nie były brane pod uwagę przy wycenie COMPO EXPERT więc stanowią wartość dodatkową.
 • le rom: Czy kurs akcji na giełdzie jest zawyżony, czy nie powinien spaść do 26 zł?
  Paweł Łapiński: Biorąc pod uwagę kapitalizację rynkową i wartość Grupy Azoty trudno zgodzić się z tą tezą. Dla porównania, warto spojrzeć na wyceny naszych konkurentów notowanych w Europie.
 • Inwestor: Jaką część praw do emisji CO2 zabezpieczyliście w 2017 r. na emisję w roku 2019?
  Paweł Łapiński: W 2017 roku spółki GK Grupy Azoty zawarły transakcje zabezpieczające ok. 7 proc. emisji planowanej na 2019 rok, niepokrytej przewidywanym przydziałem uprawnień nieodpłatnych.
  Wraz z przewidywanym przydziałem uprawnień nieodpłatnych oznacza to zabezpieczenie ok. 70 proc. emisji CO2 planowanej na 2019 rok.
 • Gość: Co zyskają Koreańczycy na inwestycji w Polimery Police?
  Paweł Łapiński: Zaangażowanie kapitałowe świadczy dobrze o oczekiwanej przez zewnętrznych, niezależnych interesariuszy efektywności całego projektu.
  Koreańskie firmy wręcz zyskują w ten sposób stabilność współpracy w inwestycji, którą prowadzi Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins.
  Warto też zwrócić uwagę na portfolio wykonanych przez Hyundai projektów, jest tam wiele projektów petrochemicznych, w tym podobne do naszej instalacje. Budowa takiego kompleksu nie jest dla wykonawcy niczym nowym, co powoduje, że jako akcjonariusz Hyundai wraz z KIND inwestują w projekt, który z perspektywy doświadczeń jest dla nich projektem stosunkowo mało ryzykownym.
 • inwestor_2k: Jak wygląda obecnie import nawozów azotowych zza wschodniej granicy? Jak duży to problem?
  Paweł Łapiński: Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost importu nawozów, zarówno azotowych jak i wieloskładnikowych. Trend ten utrzymuje się od kilku lat. Jednak trudno określić, jakim bilansem zamknie się aktualny 2019 rok. Rynek polski jest dla Grupy Azoty priorytetowy, dlatego też stale monitorujemy sytuację. Z bieżących informacji wynika, że nastąpiła pewna stabilizacja.
  Obserwowany był również wzrost konsumpcji w Polsce, co przyczyniało się do atrakcyjności naszego regionu. Duży udział w imporcie ma wschód Europy, jednak nie zapominajmy o pozostałych graczach europejskich jak również światowych.
 • Inwestor: Dlaczego segment energetyczny jest praktycznie nierentowny na sprzedaży zewnętrznej?
  Paweł Łapiński: Zależy o jakiej rentowności mówimy. Na poziomie rentowności EBITDA wyniki są dodatnie - ze względu na amortyzację. Segment ten oparty jest o duże aktywa. Natomiast na poziomie wyniku na sprzedaży faktycznie wyniki są ujemne. Należy jednak pamiętać, że głównym zadaniem Segmentu Energetycznego – jako biznesu wsparcia - jest produkcja ciepła w parze jako głównego nośnika wykorzystywanego w procesach produkcyjnych. Sprzedaż zewnętrzna nie jest działalnością podstawową jej biznesu.
 • Gość: Były okresy kiedy spółka wydawała się dość droga (akcje nabywał Acron), ale teraz w kontekście oczekiwanych wyników wycena wydaje się absurdalna. Z czego to może Państwa zdaniem wynikać?
  Paweł Łapiński: Spójrzmy szerzej na rynek kapitałowy - w porównaniu chociażby do rynku zachodnioeuropejskiego nasza giełda odbiega od tamtejszych realiów, nie pomagały jej także zdarzenia związane z aferami, które skutkowały odpływem kapitału i spadkiem zaufania do giełdy, odpływem kapitału z funduszy inwestycyjnych. Dodatkowym czynnikiem jest niepewność związana z przyszłym kształtem systemu OFE.
  Domy maklerskie wskazują na niski sentyment w skali światowej także do branży chemicznej, co odczuwa również nasza konkurencja, nie tylko w Polsce. Jednak wydaje się, że na rynku EMEA reakcja jest bardziej gwałtowna, skutkująca zwiększeniem podaży i w efekcie wpływająca na obniżki notowań.
 • Paweł Łapiński: Szanowni Państwo, dziękuję za udział w czacie. Było to, jak zawsze, bardzo ciekawe doświadczenie. Do zobaczenia następnym razem!
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,45% +27 689,80 zł 47 689,80 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy