pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 04.04.2018, godziny 06:00
Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk: Najlepsze spółki potrafią się dynamicznie rozwijać, dobrze inwestować, a przy tym dzielić się zyskiem z akcjonariuszami Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK SA
KRUK
W środę 4 kwietnia br. o godz. 11.00 rozpocznie się czat inwestorski z Piotrem Krupą, prezesem zarządu KRUK SA. Tematem rozmowy będą wyniki spółki za rok 2017 oraz plany rozwoju grupy KRUK.

KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, z małej kilkunastoosobowej firmy, stał się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami.

Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: - wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych); - wierzytelności hipotecznych; - wierzytelności korporacyjnych.

W 2007 roku Grupa rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim, a w 2011 na rynku czeskim oraz słowackim. W 2014 roku została założona spółka KRUK Deutschland, a rok później KRUK kupił w Niemczech pierwsze portfele. 2015 rok przyniósł również założenie dwóch kolejnych spółek - we Włoszech oraz Hiszpanii. KRUKowi udało się nabyć pierwszy portfel na rynku włoskim jeszcze w 2015 roku, a na hiszpańskim na początku 2016 roku.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Piotrem Krupą, prezesem KRUK SA. Tematem rozmowy będą wyniki spółki za rok 2017 oraz plany rozwoju grupy.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła (StockWatch.pl). W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 11:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5.
 • Piotr Krupa: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie na czat i tak duże zainteresowanie Krukiem. Zachęcam do zadawania pytań.
 • MarekS: Czy podziela Pan pogląd analityka Erste na temat tego, że czas w którym w branży robiło się 20 procentowe zwroty na kapitale już bezpowrotnie minął?
  Piotr Krupa: Nie podzielam tego poglądu. Bliżej mi do wniosków z najnowszej rekomendacji DM Vestor.
 • Catalyst : W zeszłym roku byliście w Polsce mało aktywni i przegraliście znaczną liczbę przetargów. Proszę powiedzieć o ile procent były średnio wyższe najlepsze oferty
  Piotr Krupa: Najlepsze oferty zamykały się w przedziale 20-35 proc. powyżej naszej maksymalnej ceny.
 • Catalyst : Jak wyglądają relacje cenowe pomiędzy pakietami wierzytelności we Włoszech i w Polsce?
  Piotr Krupa: Kupujemy na podobnej wysokości oczekiwanych zwrotach, aczkolwiek ceny poszczególnych portfeli w stosunku do wartości nominalnej w Polsce są wyższe niż we Włoszech.
 • Catalyst : Z dostępnych informacji wynika, że Kruk w pierwszym roku obslugi pakietu odzyskuje znacznie mniejsza cześć zapłaconej ceny niż największy konkurent w Polsce. Z czego to wynika Pana zdaniem?
  Piotr Krupa: Kupujemy portfele w Polsce od 15 lat. Mamy bardzo długą i pozytywną historię wycen i transakcji. Nie wiem, z czego wynika inny kształt zakładanej krzywej. Nie wiem też, z czego może wynikać założenie odzysku z portfeli na poziomie średnio trzykrotności zapłaconej ceny. Moim zdaniem, przy obecnym rynku to niemożliwe.
 • Irek: Jak nowe ustawy o komornikach sądowych mogą wpłynąć na postępowania egzekucyjne, a dalej na wyniki spółki w Polsce?
  Piotr Krupa: Nowe przepisy z jednej strony obniżą koszty procesów egzekucyjnych, co jest wiadomością dobrą. Z drugiej strony, równolegle może spaść skuteczność działań komorniczych. Tego jeszcze nie wiemy. W przypadku KRUKa, który promuje strategię prougodową, egzekucja komornicza zawsze miała mniejsze znaczenie. To temat do uwagi dla firm, które w większym stopniu postawiły na model egzekucji sądowej.
 • Zarobiony: Panie Prezesie, co z tymi Włochami? Może Pan powiedzieć jak wyglądały tam spłaty na portfelach w 2017 r.?
  Piotr Krupa: Robimy swoje. To dla nas długoterminowy projekt. Koncentrujemy się na poprawie efektywności operacji KRUKa. Podkreślę jeszcze raz, że czynnikiem sukcesu w tym biznesie są zdolności operacyjne firmy.
 • MarekS: Jaki procent ekspozycji na ryzyko stopy procentowej już zabezpieczyliscie i jaki poziom zabezpieczenia chcecie utrzymywać? Dlaczego nie zabezpieczacie ryzyka kursowego?
  Piotr Krupa: Zabezpieczamy zarówno ryzyko zmiany stopy procentowych, jak i ryzyko walutowe. W przypadku obu, instrumenty zabezpieczają część naszych aktywów lub zobowiązań. Szczegóły polityki znajdują się w sprawozdaniu skonsolidowanym, w nocie nr 25.
 • MarekS: Jak wygląda liczba podpisanych umów na doradcę w Polsce, Rumunii i we Włoszech? Czy w tym ostatnim kraju spółka jest operacyjne gotowa aby przetwarzać pakiety o tak dużej wartości?
  Piotr Krupa: Zdolność operacyjna we Włoszech rośnie i jest przedmiotem naszej największej uwagi. Na koniec grudnia doradcy podpisywali średnio około 10 ugód w ciągu miesiąca. Dla przypomnienia, jeszcze we wrześniu było ich około pięciu. W Polsce i Rumunii ten wskaźnik jest wyższy, dlatego liczymy, że wskaźnik we Włoszech będzie dalej rósł. Jesteśmy gotowi do obsługi naszego włoskiego portfela, ale cały czas pracujemy nad osiągnięciem stanu pełnej operacyjności.
 • świadomy inwestor: Czy i kiedy spółka przewiduje kolejną emisję obligacji w PLN dla nabywców indywidualnych?
  Piotr Krupa: Pod koniec ubiegłego roku złożyliśmy prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego. Dzisiaj jesteśmy już po wynikach rocznych i oczekujemy na jego zatwierdzenie. Liczba i wysokość emisji będą za każdym razem uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na finansowanie. Przypominam, że równolegle mamy dostęp do linii kredytowych, w tym do linii o wartości do 250 mln euro, które możemy przeznaczyć na zakupy portfeli poza Polską.
 • Gość: Dzień dobry- czy wg Pana Getback upadnie?
  Piotr Krupa: Mam nadzieję, że nie.
 • Irek: Czy Kruk przewiduje ekspansję w kolejnych krajach (jakich?)?
  Piotr Krupa: W tym roku nie planujemy takiego kroku. W kolejnych latach na pewno będziemy rozważać nowe rynki.
 • Przemek D: Który region zza granicy dla Grupy jest najbardziej perspektywiczny? Rumunia, Włochy? Czy może istnieją plany na większą ekspansje i widzicie potencjał do wzorstów na większą skale niż wspomniane rynki?
  Piotr Krupa: Pod względem wielkości, rynek włoski jest najbardziej aktywny pod względem sprzedaży portfeli w Europie. Wartość transakcji w 2017 roku wyniosła 25-30 mld euro, z czego 1/4 stanowiły portfele konsumenckie – zabezpieczone i niezabezpieczone. Oczekuję, że banki będą kontynuowały wysoką aktywność, ponieważ problem wysokiego poziomu NPL na ich bilansach jest aktualny – to obecnie ponad 700 mld zł, czyli 12 procent kredytów ogółem.
 • DrobnyLeszcz: Jak powazne problemy w Rumunii ma Kruk z lokalnymi regulatorami w zakresie nieetycznego postępowania i naliczania dluznikom bardzo wysokich kosztów windykacji? Lokalna prasa o tym dużo pisze....
  Piotr Krupa: KRUK nigdy nie dochodził ani w Rumunii, ani w żadnym innym kraju kosztu windykacji. My po prostu tego nie robimy. Oprócz tego, nie są prowadzone przeciwko nam żadne postępowania w zakresie nieetycznych praktyk. Nasza branża w każdym kraju jest narażona na niekorzystny PR.
 • Gość: Czy skrócenie okresów przedawnienia mocno wpłynie na rynek wierzytelności? I co z nowelizacją ustawy o upadłości konsumenckiej?
  Piotr Krupa: W krótkim terminie - najbliższego roku, dwóch, nie będzie miało wpływu. W dłuższym terminie, zmiana ustawy, wygeneruje dużo większy rynek. Banki i instytucje finansowe będą sprzedawały niepracujące wierzytelności szybciej i na większą skalę. Po to, by uchronić je przed przedawnieniem, a tym samym, utratą wartości.
 • Gość: Czy w tej chwili rozmawiacie o przejęciu jakichś portfeli na rynku wtórnym? A jeśli tak to na jakim rynku?
  Piotr Krupa: Takie rozmowy co jakiś czas są prowadzone.
 • Gość: Kruk jest jedną z najstarszych firm w branży. Dlaczego nigdy nie zdecydowaliście się na zarządzanie funduszami sekurytzacyjnymi wierzytelności dla innych inwestorów?
  Piotr Krupa: Wielokrotnie namawiano nas na skorzystanie z tej formy finansowania. My nie znajdujemy sposobu, jak w takiej sytuacji zarządzać konfliktem interesów. W takiej sytuacji bylibyśmy postawieni przed koniecznością wyboru: który fundusz powinien kupić dane aktywo? Nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego kupujemy wszystko sami.
 • Inwestor: Z czego wynika wzrost wskaźnika kosztów do spłat w IV kwartale i czego po tym wskaźniku należy oczekiwać w tym roku?
  Piotr Krupa: Wzrost wskaźnika nastąpił w dużej mierze w IV kwartale i wynikał z poniesienia większych kosztów sądowych i komorniczych. Oczekujemy, że w najbliższym czasie będzie podobny do wskaźnika z całego 2017 roku.
 • bmiara: Czy prowadziliście/prowadzicie rozmowy z zarządem/głównym akcjonariuszem GBK o zakupie/odsprzedaży pakietów wierzytelności lub nawet zakupie całej firmy?
  Piotr Krupa: Odniosę się do całego rynku. Podaż portfeli ze strony banków w Polsce jest stabilna, a konkurencja i ceny płacone za portfele są bardzo wysokie. Konsolidacja branży jest, prędzej czy później, nieunikniona. Otoczenie powinno nas faworyzować. Mamy zdrowy bilans i jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych firm z branży. Jesteśmy więc w najlepszej pozycji i gotowi do roli konsolidatora.
 • Romek: Dzień dobry Panie Prezesie, dziękujemy za wizytę i czas dla nas, drobnych inwestorów! Pytanie o dywidendę: Czy nie lepiej dla spółki reinwestować środki w kolejne zakupy na rynku wierzytelności? I drugie pytanie: W tym roku stawka dywidendy wzrosła o 150 proc. Czy takie tempo przyrostu jest do utrzymania w kolejnych latach? Jak Pan to widzi? Pozdrawiam serdecznie
  Piotr Krupa: Dzień dobry Panu. Każdy inwestor jest równie ważny, sam w niektórych spółkach jestem drobnym inwestorem indywidualnym. Odpowiadając na Pana pytanie: uważam, że najlepsze spółki potrafią się dynamicznie rozwijać, dobrze inwestować, a przy tym dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Obecnie chcemy zaproponować 5 zł dywidendy na akcję za wynik osiągnięty w 2017 roku. Nie przyjęliśmy jednak polityki dywidendy i wypłata w kolejnych latach będzie uzależniona od nasilenia czynników, o których Pan wspomniał.
 • Gość: Czy Kruk rozważa albo rozważał kiedyś wrogie przejęcie innej branżowej spółki?
  Piotr Krupa: Nie, nigdy nie zakładaliśmy takiego ruchu.
 • Migotkaa: Czy z dzisiejszą wiedzą nadal zdecydowalibyście się na tak mocne wejście kapitałowe do Włoch?
  Piotr Krupa: Tak, uważam że to był dobry ruch. To, że spisaliśmy wartość części portfeli, nie zmienia naszego kierunku strategicznego.
 • Gość: Według ostatnich komunikatów zamierzacie rozwijać inkaso we Włoszech. Nie bardzo jestem w stanie to zrozumieć skoro największy biznes jest na własnych pakietach a nie działalności na zlecenie. Może Pan to wytłumaczyć?
  Piotr Krupa: Spółka, którą zamierzamy przejąć, działa we Włoszech od 1994 roku. W 2017 roku zatrudniała 68 osób i wygenerowała 3,1 mln euro przychodów. Ma szeroki portfel 80 partnerów biznesowych z różnych branż, a przede wszystkim banków. Kupujemy biznes, którego do tej pory nie mieliśmy. W dodatku widzimy duży potencjał dalszego rozwoju na podstawie naszych relacji, a dodatkową wartością ma być dzielenie się wiedzą w ramach zakupów portfeli.
 • Piotr Krupa: Dziękuję Państwu za wszystkie pytania i dyskusję. Zainteresowanie było bardzo duże i na część z nich nie udało się odpowiedzieć, ale zachęcam Państwa do kontaktu z działem IR-owym KRUKa. Jeszcze raz, bardzo dziękuję.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za arcyciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +153,98% +30 796,18 zł 50 796,18 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy