pixelg
Piotr Sucharski - Prezes NEUCA SA - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Piotr Sucharski - Prezes NEUCA SA

Dyskusja odbyła się dnia: 23.04.2013, godziny 11:45
Piotr Sucharski - Prezes NEUCA SA Piotr Sucharski, Prezes NEUCA SA
NEUCA

23 kwietnia o godz. 12:00 zapraszamy na czat z Piotrem Sucharskim, Prezesem NEUCA SA. Głównymi tematami spotkania będą plany spółki na najbliższe kwartały, w tym perspektywy rozwoju segmentu marek własnych, a także aktualna sytuacja na rynku hurtu aptecznego.

Grupa NEUCA jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce, z blisko 28 proc. udziałem w rynku. Strategią Grupy jest koncentracja na rozwoju podstawowej działalności przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych.

Należą do nich:zarządzanie własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzenie systemów informatycznych, świadczenie specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam wszystkich na czacie z prezesem spółki Neuca SA. Tematem są przede wszystkim plany spółki na najbliższy czas, szczególnie pod kątem rozwoju marek własnych, a także aktualna sytuacja na rynku hurtu aptecznego.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach. Gość w ciągu 1,5 godziny postara się odpowiedzieć na jak najwięcej zadanych przez Państwa pytań.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • Piotr Sucharski: Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na czacie i zapraszam do zadawania pytań. Podczas dzisiejszej rozmowy będziemy skupiali się na aspektach istotnych z punktu widzenia inwestorów giełdowych. Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie pytania, na które dziś nie zdążymy udzielić odpowiedzi można przesłać na adres Beata.Korzeniewska@neuca.pl
 • sasky: Dlaczego Neuca przyspieszyła termin publikacji raportu kwartalnego o jeden dzień (z 10 maja na 9 maja)?
  Piotr Sucharski: Cały czas staramy się udoskonalać naszą politykę informacyjną i chcemy docierać do możliwie najszerszego grona inwestorów. Z analizy terminów raportów okresowych publikowanych przez spółki wynikało, że przedstawiona przez nas nowa data pozwoli nam możliwie najefektywniej przekazać informacje o wynikach szerokiej grupie interesariuszy.
 • katarzyna jurkiewicz: jaka jest polityka państwa hurtowni czy będzi wspierać tylko apteki siecowe czy stawiacie nacisk na pomoc i rozwój aptek malych rodzinnych
  Piotr Sucharski: Filozofią naszego działania jest wspieranie aptek tradycyjnych i wyrównywanie ich szans w konkurencji z aptekami sieciowymi. Zawsze będziemy traktować apteki tradycyjne priorytetowo.
 • Vaquero niepotwierdzony: Ubiegły rok był bardzo dobry jeśli chodzi o wyniki finansowe. Czy inwestorzy mogą się spodziewać też dobrych danych za I kwartał?
  Piotr Sucharski: Spółka w styczniu opublikowała prognozę, która wskazuje, że w bieżącym roku wypracujemy 77 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Jesteśmy spokojni o realizację tej prognozy.
 • PartnerInwestora niepotwierdzony: Jak wygląda sytuacja z wprowadzeniem leków NEUCA na listę leków refundowanych?
  Piotr Sucharski: Spodziewamy się, że pierwsze leki refundowane pojawią się na majowej liście leków refundowanych.
 • Frog: Czy w najbliższym roku spółka planuje emisję akcji?
  Piotr Sucharski: Na obecnym etapie nie planujemy emisji akcji, chyba że będzie miało to związek z strukturą finansowania potencjalnych akwizycji.
 • Milioner niepotwierdzony: Czy spółka ma podobne umowy jak ta z akcjonariuszem prospera dotycząca rozliczenia opcji? Na co zostaną przeznaczone środki z rozwiązania rezerwy na Prosper?
  Piotr Sucharski: Umowa dotyczącą akcjonariusza Prospera była wyjątkowa i spółka nie posiada innych tego typu umów. Środki z rozwiązania rezerwy zasiliły kapitał własny Spółki, o czym informowaliśmy rynek na początku kwietnia.
 • Vaquero niepotwierdzony: Jak ocenia Pan pierwszy rok działania Infonii? Czy nakłady poniesione przez spółkę na ten projekt były uzasadnione?
  Piotr Sucharski: Powstanie Infonii było jednym z elementów dużego projektu restrukturyzacji i centralizacji w całej Grupie, zmierzającego do optymalizacji kosztów i poprawy efektywności w tym obszarze. Z tej perspektywy nakłady poniesione na Infonię są zdecydowanie uzasadnione.
 • mc2 niepotwierdzony: Jak NEUCA zamierza reagować na kurczenie się rynku aptecznego?
  Piotr Sucharski: W tym roku dynamika rynku będzie dodatnia i jest to powrót do wieloletniego trendu wzrostowego rynku hurtu aptecznego. Zgodnie z naszymi przewidywaniami rynek powinien wzrosnąć minimum 3-5 proc.
 • elemento niepotwierdzony: Ile własnych leków planuje wprowadzić NEUCA w 2013 r.?
  Piotr Sucharski: W tym roku zamierzamy wprowadzić na rynek 100 dodatkowych produktów.
 • SW-fan: Podawaliście Państwo że Neuca zawdzięcza bardzo dobre wyniki przeprowadzonej restrukturyzacji. Czyli jest to w jakiś sposób zdarzenie jednorazowe. Czy w ramach struktury kosztów pozostało jeszcze miejsce na obniżkę w miarę narastania konkurencji?
  Piotr Sucharski: Restrukturyzacja kosztów jest procesem ciągłym. Zaczęliśmy od największych grup kosztów i dlatego największe efekty będą widoczne począwszy od wyników tego roku. Jednak optymalizację kosztów traktujemy jako proces ciągły, którego nigdy nie przerwiemy.
 • MZK: Jak wygląda długofalowa polityka dywidendowa w spółce?
  Piotr Sucharski: Jesteśmy spółką dywidendową i chcemy z roku na rok przeznaczać coraz więcej dywidendy na akcję. W tym roku rekomendowaliśmy akcjonariuszom wypłatę 3,20 zł na akcję. Dzisiaj zostanie opublikowany odpowiedni raport w tej sprawie.
 • Marek niepotwierdzony: Witam, czy planujecie Państwo w tym roku współorganizowanie wydarzeń takich jak Spacer dla zdrowia?
  Piotr Sucharski: Spacer dla Zdrowia jest imprezą cykliczną i na trwałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń naszej firmy. Odbędzie się również w tym roku we wrześniu i liczymy na coraz większą frekwencję.
 • Gość niepotwierdzony: Czy obniżka marży hurtowej będzie miała przełożenie już na wyniki finansowe w I kwartale 2013 r?
  Piotr Sucharski: Obniżka marży hurtowej zostanie z nawiązką zrekompensowana działaniami związanymi z obniżeniem kosztów oraz poprawą wyników w segmencie marek własnych.
 • elemento niepotwierdzony: Jak Pan skomentuje plany rozwoju segmentu marek własnych?
  Piotr Sucharski: Segment marek własnych to strategiczny obszar naszej działalności. Spodziewamy się, że będzie miał największą dynamikę wzrostu, a w związku z tym coraz to większy wpływ na skonsolidowany wynik całej Grupy. Aktualnie mamy w portfolio 130 produktów, a do końca roku przewidujemy, że ich liczba wzrośnie do 215.
 • Inwest niepotwierdzony: Panie prezesie, wydajecie Państwo wewnętrznie periodyk informacyjny, czy istnieje mozliwość zaprenumerowania tego tytułu przez inwestorów, czy może jest skierowany wyłącznie do pracówników spółki jako element polityki komunikacji wewnętrznej?
  Piotr Sucharski: W najbliższym czasie planujemy inaugurację newslettera dla inwestorów. Bardzo liczymy na szerokie zainteresowanie i dużą liczbę prenumeratorów. Natomiast czasopismo, o które jest pytanie, skierowane jest do pracowników.
 • Gość niepotwierdzony: Witam, jak Neuca ma zamiar postąpić z marżami i rabatami dla aptek przy kolejnym zmniejszeniu marży hurtowej przez ustawę i o 1% ?
  Piotr Sucharski: Pomimo kolejnych spadków marż hurtowych nie zakładamy przekładania kosztów na naszych klientów. Na pewno nie będzie to związane ze spadkiem jakości współpracy z naszymi klientami.
 • Gość niepotwierdzony: Kiedy Pana zdaniem będzie najwyższy kurs akcji Neuca ? Czy to też będzie dotyczyło akcji, które posiadają aptekarzy po hurtowni Silfarm ?
  Piotr Sucharski: Naszym planem jest stała budowa wartości firmy poprzez rosnące udziały w rynku oraz stale zwiększające się zyski. W związku z tym liczymy, że kurs stale będzie rósł w długim horyzoncie czasu. Bardzo cieszymy się, że na tym wzroście korzystają również byli udziałowcy hurtowni aptekarskich, którzy dzisiaj posiadają nasze akcje.
 • ucofb: Na jakim poziomie spółka chce utrzymywać wskaźnik zadłużenie finansowe netto/ebitda?
  Piotr Sucharski: Chcemy stale obniżać ten wskaźnik poprzez spadek zadłużenia oraz wzrost wyniku EBITDA.
 • Szalony inwestor niepotwierdzony: Jaki zysku netto z segmentu marek własnych che uzyskać Spółka?
  Piotr Sucharski: Wynik netto z segmentu marek własnych będzie o kilka milionów złotych wyższy niż w ubiegłym roku.
 • tedi niepotwierdzony: Jak Pan ocenia rozliczenie programu skupu akcji własnych?
  Piotr Sucharski: Program skupu akcji własnych spełnił nasze oczekiwania i odniósł zakładany efekt.
 • ucofb: Czy spółka nie myślała nad uruchomieniem własnej sieci aptek/ewentualnie przejęć istniejących już na rynku sieci aptek co pozwoliłoby na zwiększenie uzyskiwanej marży na sprzedaży?
  Piotr Sucharski: Naszym najważniejszym i trwałym założeniem strategicznym jest nieposiadanie aptek. Nigdy nie mieliśmy i nie będziemy mieć własnych aptek. Naszym klientem jest apteka tradycyjna, którą wspieramy z pozycji lidera rynkowego, oferując jej najwyższe korzyści.
 • Danusia niepotwierdzony: Neuca radzi sobie z kryzysem w imponujący sposób, koniunktura jest niekorzystna a firma bije rekordy, czy poza kontrolą kosztów widzi Pan coś, co pomogłoby aptekom tradycyjnym zyskowność ponieść? i swoje udziały w rynku wzmocnić?
  Piotr Sucharski: Mamy pomysły na podniesienie rentowności aptek tradycyjnych. Równolegle do wysoce konkurencyjnej oferty handlowej wdrażamy programy rynkowe, które wpływają na osiąganie wyższej rentowności w aptekach i poprawiają jakość zarządzania asortymentem i personelem.
 • nathanm: Czy w bieżącym roku wynik będzie jeszcze obciążony kosztami restrukturyzacji czy też całość kosztów została już poniesiona w roku ubiegłym?
  Piotr Sucharski: W bieżącym roku nie przewidujemy istotnych kosztów restrukturyzacji.
 • Gość niepotwierdzony: Czy NEUCA planuje ekspansję zagraniczną ?
  Piotr Sucharski: Na obecnym etapie nie widzimy synergii w obecności na rynkach zagranicznych.
 • Figaro niepotwierdzony: Czy zamierzacie Państwo rozszerzyć wahlarz usług o typowo zdrowotne, czy pozostajecie przy edukacji i logistyce?
  Piotr Sucharski: Aktywnie monitorujemy wszystkie możliwe obszary okołozdrowotne pod kątem uzyskania efektów synergii z naszą podstawową działalnością.
 • gutek niepotwierdzony: Jaki efekt dla spółki w przyszłych okresach będzie miał skutek ustawy refundacyjnej?
  Piotr Sucharski: Niezależnie od negatywnego wpływu ustawy w obszarze leków refundowanych, zakładamy poprawę wyników w kolejnych latach.
 • Nidsaw niepotwierdzony: W czerwcu ubiegłego roku zapowiedzał Pan, że potrzebuje dodatkowej szafki na produkty Apteo i Nursea. Czy szafka jest juz zapełniona, a Pan nadal stosuje te produkty na co dzień?
  Piotr Sucharski: Nowe szafki się już nie mieszczą :) Na szczęście jest bardzo dobry dostęp do tych produktów w aptekach. W miarę potrzeby chętnie korzystam z tych produktów.
 • Piotr Sucharski: Dziękujemy Państwu za wszystkie pytania. Na te, które nie udało się odpowiedzieć z powodu braku czasu, prosimy kierować na adres beata.korzeniewska@neuca.pl. Zapraszamy do kontaktu!
 • moderator: Ja również dziękuję wszystkim za udział i zapraszam na kolejne czaty w StockWatch.pl
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +83,97% +16 793,37 zł 36 793,37 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie