pixelg
Piotr Teleon oraz Adam Narczewski – przedstawiciele Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA

Czat inwestorski: Piotr Teleon oraz Adam Narczewski – przedstawiciele Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA

Dyskusja odbyła się dnia: 17.02.2021, godziny 15:00
Piotr Teleon oraz Adam Narczewski – przedstawiciele Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA: Środki z emisji chcemy zainwestować w rozwój i infrastrukturę Piotr Teleon oraz Adam Narczewski – przedstawiciele Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA

W środę, 17.02.2021 o godzinie 15:00 zapraszamy na prezentację inwestorską Prosper Capital Dom Maklerski SA. Tematem spotkania będzie strategia spółki oraz obecnie trwająca emisja akcji. Gośćmi spotkania będą Piotr Teleon oraz Adam Narczewski – przedstawiciele Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA.

Prosper Capital Dom Maklerski SA (PCDM) jest firmą inwestycyjną umożliwiającą klientom i partnerom pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczają optymalne rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).

PCDM przeprowadza emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizuje transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczy szereg usług poemisyjnych.

Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w szczególności z:

 • Wdrożeniem platformy transakcyjnej umożliwiającej pełną obsługę zdalną Klientów w zakresie oferty produktowej.
 • Rozbudową systemów Domu Maklerskiego mającą na celu wsparcie sprzedaży i optymalizację procesów.
 • Rozbudową infrastruktury wspierającej działania sprzedażowe Domu Maklerskiego.

Więcej informacji o Ofercie Publicznej Akcji Serii I dostępne są na stronie: https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na prezentacji i czacie inwestorskim z Piotrem Teleonem oraz Adamem Narczewskim z zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA. Tematem spotkania będzie strategia spółki oraz obecnie trwająca emisja akcji.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać po prezentacji wideo. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • Adam: Bez rozbudowanej platformy do handlu na różnych giełdach świata, jaką przewagę ma PCDM na bardziej znanymi domami maklerskimi, typu XTB lub DM banków (korzystającymi z bazy klientów danego banku)?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: W naszej opinii działalność, którą prowadzimy w stosunku do tradycyjnych domów maklerskich będących członkami giełdy jest działalnością o większej rentowności. Nie zamykamy się w przyszłości na rozwój działalności podobnej do XTB lecz w obecnej fazie rozwoju przed wszystkim chcemy się skupić na ofertach akcji i obligacji. Uważamy, że jest wyjątkowy moment dla rozwoju działalności w tym zakresie.
 • Adam: Na kiedy jest planowane wejście PCDM na NewConnect?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Niezwłocznie po zakończeniu emisji planujemy zarejestrować kapitał i złożyć wniosek o wprowadzenie akcji na NewConnect.
 • Vextor: Witam Wyceniacie się na 16,6 mln zł po uplasowaniu emisji, natomiast według celów zysk netto w wysokości 1 mln zł ma się pojawić dopiero w 2022 r. Patrząc na raporty mamy nieustające pasmo strat od 2015 r. Pomimo zwiększenia dochodów z oferowania instrumentów finansowych straty się powiększają. Dlaczego mam uwierzyć, że tym razem będzie inaczej?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Naszym zdaniem, nowa strategia przewidująca dywersyfikację produktową, otwarcie się na instytucje, rozbudowę sieci sprzedaży oraz rozwiązania online pozwoli nam uzyskanie rentowności w drugiej połowie roku i osiągnięcie zysków w kolejnych latach
 • Adam: Czy PCDM zamierza wypłacać dywidendę?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: W najbliższych latach środki chcemy przeznaczyć na rozwój, bacznie obserwujemy konkurencję i przewidujemy ewentualną wypłatę dywidendy nie wcześniej niż w 2024 roku.
 • Gość: Jakie działania restrukturyzacyjne podjęto w 2020 r. celem zmniejszenia strat?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: W pierwszej połowie roku 2020 w PCDM została zredukowana część kadry, jak również obniżono wynagrodzenia. W drugiej połowie roku postawiono na rozwój domu maklerskiego i pozyskanie nowej kadry do doświadczonych pracowników.
 • Adam: Ile nowych umów ramowych PDCM podpisał w ostatnim półroczu, jaka jest dynamika nowych umów z inwestorami?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Umowa ramowa została uruchomiona w PCDM w drugiej połowie stycznia 2021 roku i do tej pory pozyskaliśmy kilkudziesięciu klientów.
 • Gefer: Które z klas instrumentów finansowych są dla spółki najbardziej dochodowe?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Obligacje.
 • Gość: Jasnym jest, że pierwsza połowa 2020 r. musiała być dla spółki trudna, ale w drugiej rynek rósł, pojawiło się dużo nowych inwestorów, ofert niepublicznych i publicznych, a mimo to PCDM powiększył stratę na podstawowej działalności z 477k w 4q19 do 849k w 4q2020. Dlaczego tak się stało?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Był to efekt zmian przeprowadzonych w zakresie sieci sprzedaży i przesunięcia się w czasie najciekawszych projektów przychodowych.
 • Adam: Ile emisji udało się PCDM z sukcesem przeprowadzić w ciągu ostatnich pięciu lat, gdzie PCDM był głównym podmiotem budującym księgę popytu?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: W latach 2019/2020 pozyskaliśmy ponad 95 mln zł w ponad dwudziestu emisjach akcji i obligacji, przed 2019 rokiem dom maklerski jako Capital Partners prowadził działalność głównie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw.
 • DarekJ: W prezentacji dużo mówicie o ofercie dla firm. Będę wdzięczny za opis oferty dla inwestorów indywidualnych. Czym chcecie się wyróżnić na tle innych domów maklerskich? Dlaczego warto założyć u Was konto?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Tym czym chcemy się przede wszystkim wyróżnić to ciekawi i solidni emitenci, którzy są uzupełnieniem naszej oferty funduszowej.
 • Gosć: Dzień dobry Nie od dziś wiadomo, że po aferze Getbacku rząd dąży do ograniczenia dystrybucji obligacji wśród drobnych inwestorów, a jak czytam ma to być jeden z driverów wzrostu. Mogą Państwo to jakoś skomentować?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Naszym zdaniem regulacje wdrożone na rynku, jak m.in. funkcja agenta emisji, mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa inwestorów indywidulanych. My jesteśmy w tym zakresie kompleksowo przygotowani do wsparcia emitentów. Nasi analitycy i komitet produktowy szczegółowo analizuje każdy projekt. Uważamy, że ten instrument będzie cały czas ciekawym uzupełnieniem oferty dla świadomych klientów. Obligacje są tylko jednym z elementów naszej oferty.
 • Draxler: W jakiej cenie emitowane były akcje spółki serii G i H, jaką formę miały te emisje i przez ilu inwestorów zostały objęte?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Akcje serii G i H były obejmowane po 1 zł, akcje serii G były objęte w ramach prawa poboru. Ze względu na uprzywilejowanie cenowe nie planujemy wprowadzić w najbliższym czasie do obrotu akcji serii H.
 • Gość: W marcu wchodzą nowe przepisy dotyczące dematerializacji akcji. Ilu macie klientów dla których będziecie prowadzić rejestr akcjonariuszy?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie jest naszą kluczową działalnością, nie wychodziliśmy na rynek aktywnie z ofertą rejestru akcjonariuszy, wspieramy w tym zakresie kilkanaście spółek, które korzystają również z naszych innych usług.
 • Gość: Dzień dobry Czy obecni akcjonariusze mają lockupy na akcje?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Obecny akcjonariat jest rozdrobniony. Nie przewidziano ograniczeń w zakresie zbywania akcji. 2 mln akcji serii H nie planujemy w najbliższym czasie wprowadzać do obrotu.
 • Gość: Jak na koniec 2020 r. wyglądały współczynniki kapitałowe i jak się one miały do wymogów unijnych i krajowych?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Współczynniki na koniec roku były na poziomie wymaganym przez regulacje unijne i krajowe.
 • Gość: Czy obecna emisja jest zdaniem zarządu ostatnią jakiej potrzebujecie do osiągnięcia trwałej rentowności?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Takie jest założenie.
 • Gość: Czy PCDM nabywa pakiety akcji/obligacji oferowanych przez siebie instrumentów?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Nie, na obecną chwilę nie prowadzimy takiej działalności.
 • Gość: Jak wygląda w spółce system wynagrodzeń? Czy ewentualne premie i bonusy mają procentowy charakter od przychody/sprzedaży, czy są uznaniowe? Jaka jest mediana wynagrodzeń wśród pracowników i współpracowników?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Bonusy sieci sprzedaży oczywiście uzależnione są od uzyskanych wyników sprzedażowych. Dla pracowników centrali biura przewidujemy wdrożenie programu motywacyjnego opartego o warranty subskrypcyjne. Wartość programu nie powinna przekroczyć 5 proc. akcji spółki w latach 2021/2022.
 • Gość: Na co dokładnie zostaną przeznaczone środki z emisji akcji? Czy istnieje możliwość, że za te kwoty nabędziecie instrumenty finansowe?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Nie przewidujemy nabycia instrumentów finansowych za środki pozyskane z emisji. Środki przede wszystkim chcemy przeznaczyć na rozwój systemów domu maklerskiego oraz infrastrukturę.
 • Gość: Za jakie emisje w ostatnich miesiącach odpowiadaliście? Ile pieniędzy pozyskaliście dla spółek? Czy emisje były zamknięte w 100%?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: W ostatnim okresie odpowiadaliśmy za emisję akcji 4Mass, Softblue, Praire Mining w ramach prawa poboru oraz emisję obligacji Incepti i Revita Properties. Te emisje udało nam się zamknąć z sukcesem.
 • Gość: Z czego wynikał odpis na należności w IV kw. 2020 r.? Ile na dzień bilansowy mieliście należności przeterminowanych niepokrytych odpisami?
  Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Odpis za czwarty kwartał 2020 dotyczył w dużej części należności dotyczących jednego z TFI.
 • Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski: Dziękujemy Państwu za udział w czacie i zainteresowanie spółką.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy