pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - notowania, dywidendy, wiadomości, analizy

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 03.10.2017, godziny 06:00
Unimot - Robert Brzozowski - Tak głęboki spadek kursu akcji nie ma podstaw w działalności spółki Robert Brzozowski - prezes zarządu Unimot S.A.
We wtorek, 3 października, o godz. 12.00 rozpocznie się czat inwestorski z Robertem Brzozowskim - Prezesem Zarządu spółki UNIMOT S.A. Tematem rozmowy będą wyniki spółki za pierwsze półrocze roku, plany rozwoju Grupy UNIMOT oraz sytuacja na rynku paliwowo-energetycznym.

Grupa UNIMOT prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Spółka rozwija franczyzową sieć stacji paliw pod międzynarodową marką AVIA, a także wdrożyła i rozwija mobilną aplikację Tankuj24 służącą do porównywania cen i zakupu paliwa na stacjach benzynowych w trybie online.

UNIMOT S.A. był notowany na rynku NewConnect od 2012r., w lutym 2017 przeprowadził publiczną emisję akcji o wartości 99 mln zł i od 7 marca 2017 jest notowany na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

>> Sprawozdanie finansowe GK UNIMOT SA za II kwartał 2017 r. znajdziesz tutaj

>> Analizę sprawozdania GK UNIMOT SA za II kwartał 2017 r. znajdziesz tutaj

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Robertem Brzozowskim, prezesem zarządu UNIMOT SA. Dziś dyskutujemy na temat wyników za pierwsze półrocze roku, planów rozwoju oraz sytuacji na rynku paliwowo-energetycznym.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5.
 • Robert Brzozowski: Dzień dobry Państwu, witam na czacie i zapraszam do zadawania pytań.
 • Gość: Jak zarząd ocenia sytuację i perspektywy importu i rynku oleju napędowego w Polsce ?
  Robert Brzozowski: Perspektywy dla tego rynku są bardzo dobre, ze względu na wyeliminowanie szarej strefy i rosnący popyt wynikający z szybkiego tempa rozwoju gospodarczego kraju. Według raportu POPIHN, import ON w I połowie 2017 wzrósł o 96 proc. w porównaniu z I połową 2016 r., a całkowita konsumpcja ON na rynku wzrosła w tym okresie o 19 proc. Mamy silną pozycję na tym rynku i zamierzamy ją utrzymać. W tym roku osiągnęliśmy rekordowy w historii firmy poziom sprzedaży ON.
 • Gość: Jak zarząd ocenia wyniki drugiego kwartału 2017?
  Robert Brzozowski: Biorąc pod uwagę dosyć trudne otoczenie rynkowe, przejawiające się we wzroście konkurencji na rynku paliw, szczególnie oleju napędowego i spadku marż na tym rynku, wyniki II kwartału oceniamy jako bardzo dobre. Osiągnęliśmy rekordowe przychody i wolumeny sprzedaży paliw.
  Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w II kwartale 758 mln zł, tj. o 60 proc. więcej niż w II kwartale 2016 r. Zysk netto podskoczył o 60 proc. do 4,2 mln zł.
  W całym I półroczu 2017 r. przychody opiewały na 1.420 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 66 proc. Półroczny zysk netto poprawił się o 16 proc. i wyniósł 12,1 mln zł.
 • Gość: Dlaczego marżowość spółki spadła ?
  Robert Brzozowski: Marże na rynku paliw były w II kwartale pod dużą presją największych operatorów tego rynku. Spowodowane to było walką o przejęcie jak największego udziału w rynku po szarej strefie, szczególnie na rynku oleju napędowego.
  Unimot również walczy o udziały w rynku, gdyż ma on dla nas znaczenie strategiczne. Należy podkreślić, że działalność na tym rynku pozostaje bardzo rentowna, a my jesteśmy do niej bardzo dobrze przygotowani.
 • Gość: Dlaczego kurs akcji spółki mocno spadł w ostatnich dniach ?
  Robert Brzozowski: Zdaniem zarządu, tak głęboki spadek kursu akcji nie ma podstaw w działalności spółki. Unimot generuje rekordowe przychody, osiąga dobre zyski, które są badane od 2017 przez firmę audytorską Deloitte. Spółka ma solidne fundamenty i rozwija się dynamicznie.
 • Gość: Jaka jest sytuacja finansowa spółki ?
  Robert Brzozowski: Sytuacja jest bardzo dobra, spółka ma bardzo dobrą płynność finansową, nie ma problemu z finansowaniem rosnącej działalności handlowej, poszerza współpracę z dotychczasowymi bankami, pozyskuje nowe banki do współpracy. Posiadamy również środki na inwestycje.
 • Gość: Dlaczego spolka przeprowadziła emisję serii K. ?
  Robert Brzozowski: Emisja 166 tys. akcji serii K była efektem umowy transakcji zakupu spółki Tradea z 2016 r., akcje K stanowiły część zapłaty za tę spółkę. Cena emisyjna akcji została wówczas ustalona na bazie obecnej wówczas ceny rynkowej akcji Unimotu. Akcje zostały wprowadzone do obrotu giełdowego 7 września br., ale należy zaznaczyć, że 75 proc. emisji jest objęte umową lock-upu do 30 czerwca 2018 r.
 • Tomasz Stepien: Pytanie o dostawy oleju napedowego z rafinerii Schwedt. Czy byly one kontynuowane w III kwartale i beda w IV kwartale? Jaki jest miesieczny wolumen dostaw?
  Robert Brzozowski: Dostawy były, są i będą kontynuowane.
 • Tiruriru: 1. Co głównie przyczyniło się do obniżenia marży w 2q 2017 r? 2. Dotychczas na dywidendy przeznaczane było 30% wypracowanego zysku. Czy w przyszłym roku planowana jest zmiana polityki dywidendowej? 3. Czy spółka podtrzymuje plany, że do konca 2017 zostanie otwartych 15 stacji a do konca 2020 roku 100? Czy na tym etapie te plany trzeba zrewidować?
  Robert Brzozowski: Na pytanie o marże już odpowiedzieliśmy, natomiast polityka dywidendowa będzie utrzymywana.
  W dalszym ciągu podtrzymujemy cel pozyskania 15 stacji do końca roku i 100 do roku 2020.
 • Tomasz Stepien: Jak oceniaja Panstwo obecna sytuacje na rynku oleju napedowego? Czy szara strefa calkowicie zniknela czy nadal jest problemem? Na ile Unimot szacuje obecnie swoj udzial w hurtowym rynku ON? Czy PKN Orlen i Grupa Lotos nadal umacniaja swoje udzialy rynkowe?
  Robert Brzozowski: Udział Unimotu w imporcie ON szacujemy na 8 proc. Naszym zdaniem, szara strefa została w bardzo dużym stopniu ograniczona.
 • Tomasz Stepien: Pytanie o wewnatrzwspolnotowe dostawy ON do portu w Gdyni. Z jakich krajow Unimot importuje paliwa? O jakich wolumenach mowimy?
  Robert Brzozowski: Z naszych informacji wynika, że poza dostawami z rafinerii Możejki dostawy wewnątrzwspólnotowe nie są realizowane. Większość importowanego przez Unimot paliwa pochodzi z Rosji.
 • luke: Czy koszty otwarcia stacji Avia są ujmowane na bieżąco w rachunku wyników. Jaki jest to przeciętnie koszt na jedną stację. Jaki jest przewidywany okres zwrotu zainwestowanych środków?
  Robert Brzozowski: Tak, większość kosztów związanych z projektem stacji Avia jest ujmowana na bieżąco w rachunku wyników. Przeciętny koszt otwarcia stacji to ok. 200 tys. zł.
 • Gość: Dzień dobry, czy może Pan powiedzieć jak duże były w tym roku zakupy Unimot S.A. od podmiotów powiązanych, np. UC Energy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (I półrocze 2016)
  Robert Brzozowski: Odpowiedź na to pytanie znajdzie Pan w raporcie finansowym spółki na stronie 12.
 • Wojetek: Witam - wyniki za 2Q2017 mimo iż bardzo dobre, rynek przyjął ze sporym rozczarowaniem, gdyż oczekiwania były znacznie wyższe. Czy "rozjazd" oczekiwań rynku z wynikami był związany z polityką cenową nowo otwieranych stacji Avia czy zaważyły inne czynniki ?
  Robert Brzozowski: Tak jak już odpowiadaliśmy, największy wpływ na marże miała sytuacja na rynku paliw.
 • Gość: Czy spółka dzięki Tankuj24 ma część marży detalicznej z każdego sprzedanego w ramach aplikacji litra paliwa, czy jest to tylko element wzmocnienia sprzedaży hurtowej do stacji?
  Robert Brzozowski: Tak, spółka uzyskuje część marży detalicznej ze sprzedaży przez aplikację Tankuj24.
 • obligator: Panie Prezesie, czy można powiedzieć że strategia spółki nie wypaliła. Proszę przedstawić w sposób że tak powiem zarządczy kluczowe problemy i pomysły na rozwiązania, tak żeby inwestor wiedział o co teraz gracie i co ryzykujecie.
  Robert Brzozowski: Nie widzę podstaw do takiego stwierdzenia, że strategia nie wypaliła. Pozyskujemy coraz więcej klientów, nasze obroty rosną, sprzedaż ON osiąga rekordowe poziomy. Marże spółki są uzależnione od otoczenia rynkowego i ulegają wahaniom.
 • MARIOXX: Panie Prezesie Lotos i Orlen zaprezentowały wzrost marż we wrześniu czy firma Unimot również może się pochwalić taką tendencją ,bo w wynikach za I półrocze marże spadły.
  Robert Brzozowski: Przypominam, że Unimot jest spółką typowo handlową, natomiast Orlen i Lotos generują wynik przede wszystkim na marży rafineryjnej i detalicznej.
 • AF: Jak wygląda tempo rozwoju stacji Avia? Była mowa o bodaj 200 stacjach na koniec tego roku?
  Robert Brzozowski: Zgodnie z celem emisyjnym podtrzymujemy plan zakładający 15 stacji do końca roku i 100 do końca 2020.
 • Gość: Witam, Czy pomysł z aplikacją Tankuj24 chwycił na rynku i są odczuwalne jakiekolwiek wpływy w zestawieniu do wydatków za jej wdrożenie ?
  Robert Brzozowski: Projekt jest w fazie rozwoju i pozyskiwania punktów akceptacji.
 • Gość: Jak idzie stawianie stacji benzynowych? Po jakim czasie taka stacja staje sie rentowna?
  Robert Brzozowski: Projekt Avia polega na pozyskiwaniu partnerów franczyzowych, a nie na budowaniu stacji.
 • Mheavydrum: Ze sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. wynika, że generowana jest strata na działalności operacyjnej z obrotu paliwami gazowymi, energią i z działalności pozostałej. Czy ma sens ekonomiczny prowadzenie działalności w tym zakresie ?
  Robert Brzozowski: Wszystkie wymienione projekty są w fazie inwestycyjnej i o różnym poziomie rentowności. Uważamy, że aktywności te wpisują się w multienergetyczną strategię spółki.
 • Gość: Czy mógłby Pan wyjaśnić bliżej jak się zabezpieczacie przed zmianami cen diesla? Czy jako element zabezpieczenia wykorzystywane są kredyty walutowe, a jeśli tak to jako procent zobowiązań odsetkowych stanowiły te kredyty na koniec 2q?
  Robert Brzozowski: Przed zmianami cen ON i zmianami kursów walutowych zabezpieczamy się na rynkach instrumentów pochodnych.
 • Gość: Jakie mniej więcej ponieśliście koszty (które przeszły przez rachunek wyników) w II kw. na rozwój sieci Avia i aplikację Tankuj24?
  Robert Brzozowski: Koszty te zostały uwzględnione w pkt. 3.4 sprawozdawczość segmentów działalności, konkretnie w segmencie działalność pozostała. W II kwartale stanowią znakomitą część pozycji koszty sprzedaży i ogólnego zarządu.
 • Witek: Czy przewidziane jest ulepszenie aplikacji Tankuj24 oraz dotarcie z nią do większej masy ludzi?
  Robert Brzozowski: Cały czas pracujemy nad popularyzacją aplikacji poprzez zwiększanie liczby użytkowników i punktów akceptacji.
 • sts: Po jakim czasie od otwarcia stacje w sieci Avia staja sie rentowne?
  Robert Brzozowski: Do sieci Avia pozyskujemy już działające i rentowne stacje.
 • Nep: Jak widzi Pan przyszłość Unimotu za 10/20 lat? Proszę zwrócić uwagę, że na rynku motoryzacyjnym coraz więcej koncernów produkujących samochody planuje przejście na napęd elektryczny.
  Robert Brzozowski: Uważamy, że konsekwentne budowanie kompetencji w obszarze energetycznym umożliwi nam zaoferowanie rozwiązań związanych z elektromobilnością w miarę pojawiania się potrzeb rynkowych.
 • migotka: Czy w pozycji pozostałe zyski straty netto mamy tylko walutowe różnice kursowe od zobowiązań i należności handlowych czy także od derywatów?
  Robert Brzozowski: W pozycji pozostałe zyski/straty netto (3.5) zawarte są różnice kursowe z działalności operacyjnej.
 • MARIOXX: Patrząc na cenę emisji 45 złotych i wczorajszy kurs 32 złote , Pan Prezes ma przemyślenia kto sprzedaje akcję bo obroty wczoraj to kilkadziesiąt tysięcy akcji czy były właściciel firmy Tradea nie wierzy we wzrost wartości posiadanych akcji.
  Robert Brzozowski: Zgodnie z umową sprzedaży spółki Tradea, 75 proc. akcji (seria K) objętych jest lock-up'em do 30 czerwca 2018 r.
 • Nep: Czy spółka planuje dalszy rozwój (rozbudowę) sieci gazowniczej? Jak rentowny jest ten segment działalności w porównaniu z segmentem sprzedaży oleju napędowego?
  Robert Brzozowski: Rozwój sieci gazowniczej polega obecnie na przyłączaniu nowych klientów. Przewidujemy, że rentowność tego segmentu będzie rosnąć wraz z pozyskaniem kolejnych klientów.
 • pb: czy Unimot jest przedmiotem zainteresowania kontroli skarbowej, choćby w nawet nie wielkim na razie stopniu?
  Robert Brzozowski: Spółka podlega regularnym kontrolom Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego i innych organów kontrolnych. Kontrole nie wykazały uchybień.
 • Gość: Na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego znacząco spadły zapasy. Czy one nadal spełniają określone prawem limity zapasów obowiązkowych?
  Robert Brzozowski: Pod koniec kwartału odnotowaliśmy znaczący popyt na nasze produkty, które spowodowały spadek zapasów operacyjnych. Cały czas spełniamy limity zapasów obowiązkowych wymagane ustawą.
 • Akcjonariusz155szt.: Dlaczego kalendarz publikacji raportów jest tak długi?
  Robert Brzozowski: Jesteśmy pierwszy rok na głównym rynku GPW i jesteśmy spółką holdingową oraz wielosegmentową. Pracujemy nad usprawnieniem procesu sprawozdawczości w celu przyspieszenia terminów publikacji raportów.
 • Witek: We wcześniejszych odpowiedział podał Pan informacje że Unimot importuje paliwa głównie z Rosji,czy szukacie innych rynków? czy też w najbliższych latach paliwo będzie sprowadzane głównie z Rosji?
  Robert Brzozowski: W kierunkach zaopatrzenia kierujemy się zawsze ceną. Jeśli będą możliwości pozyskania paliwa z innych regionów w atrakcyjniejszej cenie, z pewnością to zrobimy.
 • Gość: Co poszło nie tak w negocjacjach z Alpiqiem?
  Robert Brzozowski: Po analizie strategii wspólnego projektu z Alpiq uznaliśmy, że samodzielne rozwijanie naszych spółek energetycznych przyniesie większe korzyści dla spółki i akcjonariuszy.
 • SW-fan: Witam serdecznie i dziękuję za możliwość ponownej rozmowy. Poprzednio rozmawialiśmy o przewagach konkurencyjnych i możliwości realnej walki rynkowej z olbrzymimi graczami. Był Pan całkowicie przekonani że macie odpowiednią pozycję do wzrostu. Jak to wygląda w tej chwili?
  Robert Brzozowski: Dzięki wprowadzanym przepisom legislacyjnym prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wymaga spełnienia rosnących wymogów formalnych i kapitałowych. Powoduje to, iż przewaga konkurencyjna Unimotu wobec innych niezależnych graczy zwiększa się. Z drugiej strony możliwość wejścia nowych podmiotów na rynek jest coraz trudniejsza. Taka sytuacja pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.
 • Robert Brzozowski: Bardzo dziękuję za udział w czacie.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,25% +33 849,63 zł 53 849,63 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy