Wiesław Żywicki - wiceprezes zarządu TelForceOne SA - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Wiesław Żywicki - wiceprezes zarządu TelForceOne SA

Dyskusja odbyła się dnia: 23.03.2015, godziny 12:00
Wiesław Żywicki - wiceprezes zarządu TelForceOne SA Wiesław Żywicki - wiceprezes zarządu TelForceOne SA
TFONE
23 marca br. o godz. 12:00 zapraszamy na czat z Wiesławem Żywickim, wiceprezesem TelForceOne SA, w którym wezmą też udział przedstawiciele zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Adam Kowalski – członek zarządu TelForceOne SA, Paweł Jankowski – prezes spółek Teletorium Sp. z o.o. i RedDog Sp. z o.o. oraz Radosław Trzeba – wiceprezes myPhone Sp. z o.o. W trakcie czatu odpowiedzą na pytania m.in. dotyczące wyników za 2014 rok, a także planów i nowych produktów spółek z Grupy Kapitałowej TelForceOne.

Grupa TelForceOne to największy w Polsce dystrybutor akcesoriów mobilnych i elektroniki konsumenckiej. Grupa jest także producentem i dystrybutorem smartfonów, telefonów i komórkowych marki myPhone, która wg najnowszych badań ARC Rynek i Opinie jest najbardziej rozpoznawalną krajową marką smartfonów. W portfolio produktowym Grupy znajdują się także e-papierosy, materiały eksploatacyjne do drukarek oraz innowacyjne źródła światła LED – wszystkie produkowane i sprzedawane pod markami własnymi. Do Grupy należy także sieć specjalistycznej sprzedaży detalicznej Teletorium, działająca na zasadzie franczyzy. Obecnie Grupa Kapitałowa oferuje w kraju oraz za granicą kilkanaście tysięcy różnych produktów. Akcje TelForceOne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r.

Zapis dyskusji
 • moderator: Serdecznie witam na czacie inwestorskim z Wiesławem Żywickim, wiceprezesem TelForceOne SA. W spotkaniu wezmą też udział przedstawiciele zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Adam Kowalski – członek zarządu TelForceOne SA, Paweł Jankowski – prezes spółek Teletorium Sp. z o.o. i RedDog Sp. z o.o. oraz Radosław Trzeba – wiceprezes myPhone Sp. z o.o. W trakcie czatu odpowiedzą na pytania m.in. dotyczące wyników za 2014 rok, a także planów i nowych produktów spółek z Grupy Kapitałowej TelForceOne.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • Wiesław Żywicki: Dzień dobry, serdecznie witamy wszystkich zainteresowanych akcjami TelForceOne. Zachęcamy do zadawania pytań, w miarę możliwości - tak jak w latach ubiegłych - postaramy się odpowiedzieć na większość zadawanych przez Państwa pytań.
 • Akcjonariusz niepotwierdzony: Czy oświetlenie led jest wdrażane na większą skalę?
  Adam Kowalski: Tak, spółka rozwija działalność na rynku konsumenckim oraz na rynku przemysłowym.
 • przesłane e-mailem niepotwierdzony: Czy grupa kapitałowa TFO wejdzie w dystrybucję drukarek 3D i dronów?
  Adam Kowalski: Rozważamy.
 • przesłane e-mailem niepotwierdzony: d 23.052.014r weszła w życie dyrektywa unijna tzw. ,,tytoniowa'' wprowadzającą m.in. zakaz reklamowania e-papierosów czy też ich sprzedaży osobom poniżej 18 lat (w PL brak jeszcze przepisów wykonawczych): - Czy ww. regulacje nie wpłyną negatywnie na przychody i zyski osiągane z dystrybucji e-papierosów w Polsce i innych krajach europejskich?
  Paweł Jankowski: Na chwilę obecną nie wiadomo w jakim zakresie Polska wprowadzi dyrektywę w życie. Jeśli chodzi o podstawowe zmiany, które zakłada dyrektywa to spółka RedDog jest gotowa na ich wprowadzenie i dalszą sprzedaż e-papierosów i liquidów. Nikt nie wie jak bardzo zostanie ograniczone używanie e-papierosów, co może mieć wpływ na ich sprzedaż. Należy również pamiętać, że część produktów eksportowana jest do krajów spoza UE, gdzie dyrektywa nie będzie wdrażana.
 • przesłane e-mailem niepotwierdzony: - Czy przed wprowadzeniem przepisów wykonawczych w zakresie zakazu reklamy, grupa kapitałowa TFO podejmie wzmożone działania PR, mające na celu podniesienie rozpoznawalności dystrybuowanych marek własnych e-papierosów ?
  Paweł Jankowski: Spółka nie zamierza podejmować wzmożonych działań PR przed wprowadzeniem dyrektywy, ponieważ do tej pory sprzedaż e-papierosów była skierowana do firm i sieci handlowych współpracujących już wcześniej z grupą kapitałową TelForceOne. Spółka nadal będzie skupiać się na promowaniu swoich produktów przez materiały reklamowe dostępne bezpośrednio w punktach sprzedaży.
  Należy pamiętać, że dyrektywa może być wprowadzona już niebawem, jednak ostateczny termin na jej wprowadzenie to 20 maja 2016 roku, więc mamy jeszcze trochę czasu.
 • przesłane e-mailem niepotwierdzony: czy planowane jest wprowadzenie w telefonach infinity z LTE slotów kart pamięci. Rozumie ze dane mają być w chmurze itd. ale jadą np. w bory tucholskie gdzie zasięg jest jaki jest co nam po danych w chmurze – karta pamięci powinna być w każdym modelu.
  Radosław Trzeba: Na dzień dzisiejszy dostępne są dwa modele Infinity 3G i LTE, gdzie karta pamięci dostępna jest tylko w wersji 3G. W przyszłości planujemy nowe modele Infinity o większych rozmiarach, które będą posiadały sloty kart. Modele Infinity posiadają wsparcie OTG więc teoretycznie telefon może być wykorzystywany jako Flash dysk.
 • przesłane e-mailem niepotwierdzony: Czy oświetlenie led jest wdrażane na większą skalę?
  Adam Kowalski: Tak, spółka rozwija działalność na rynku konsumenckim oraz na rynku przemysłowym.
 • przesłane e-mailem niepotwierdzony: Klient zadowolony z określonego towaru poleca go swoim znajomym. Wg. mnie nie ma lepszej reklamy w celu pozyskiwania nowych klientów. W związku z tym następujące pytania: - Kiedy klienci serwisu myPhone ,,namacalnie'' odczują skrócenie czasu obsługi zgłoszeń serwisowych? - Jakie kroki firma już podjęła w tym zakresie: szkolenia, dodatkowe zatrudnienie, nowe punkty serwisowe, itp.? (swoją drogą to przydałby się jakiś dodatkowy punkt obsługi na Polskę północno-wschodnią). - Czy określone zostały (lub będą) jakieś wytyczne dla serwisów telefonów (coś na wzór ,,dobrych praktyk'' lub ,,priorytetów'') w zakresie skrócenia czasu oraz podniesienia jakości obsługi zgłoszeń serwisowych?
  Radosław Trzeba: Po bardzo dobrym roku za 2014 rok, gdzie wyniki sprzedażowe ilości smartphonów były bardzo dobre i wykraczające poza wcześniejsze prognozy, mimo że poziom zwrotów/napraw (gwarancji) jest na bardzo niskim poziomie, ilość reklamacji serwisowych wzrosła - znaczący wzrost sprzedaży. Spółka myPhone podjęła działania, z udziałem niezależnej firmy doradczej, aby dostosować Centrum Serwisowe myPhone do większej sprzedaży i wdrożyć wzór dobrych praktyk i procedur. Aktualnie spółka jest w trakcie zmiany i w przeciągu 2 miesięcy będą wdrożone skalowane procedury.
 • przesłane e-mailem niepotwierdzony: Czy nowe telefony pojawią się u operatorów w kraju lub poza?
  Radosław Trzeba: Aktualnie prowadzone są intensywne rozmowy z operatorami krajowymi i zagranicznymi nad wprowadzeniem nowej serii Infinity do stacjonarnych ofert operatorów. Seria Infinity jest idealną ofertą operatorską, ponieważ są to produkty z kategorii premium.
 • MaciejM niepotwierdzony: Jak wygląda i rozwija się sprzedaż oświetlenia LED ForceLight? Czy wielkopowierzchniowi partnerzy biznesowi są zainteresowani wymianą oświetlenia w wswoich nieruchomosciach?
  Adam Kowalski: Został uruchomiony specjalny dział w spółce dedykowany obsłudze kontraktów inwestycyjnych. Zauważalny jest wzrost zainteresowania modernizacją oświetlenia wśród klientów wielkopowierzchniowych.
 • MaciejM niepotwierdzony: Proszę o rozwinięcie/sprecyzowanie sformułowania: "Aktywnie rozwiana jest współpraca z polskim operatorem Play". Czy operatorzy są zainteresowani włączeniem myPhone Infinity do swoich ofert?
  Radosław Trzeba: Aktualnie w ofercie znajduje się model Cube, który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów Play, oraz prowadzone są rozmowy na temat wielu nowych, potencjalnych modeli, w tym nowej serii Infinity.
 • Akcjonariusz niepotwierdzony: Z czego wynika aż 27mln strat na przepływach operacyjnych pieniężnych?
  Wiesław Żywicki: Ujemny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2014 roku wynika przede wszystkim z wpływu dwóch czynników: zwiększenia zapasów oraz wzrostu należności krótkoterminowych. Dodatkowo w związku ze zwiększeniem obrotów wzrosło również zaangażowanie finansowania zewnętrznego, co ma odzwierciedlenie w przepływach z działalności finansowej.
 • kmsc2: 1.Gdzie podziała się należność od spółki Wratislavia Investment ? Spółka podobno powiązana jest z władzami TelForceOne, chociaż zarząd twierdzi że tak nie jest to jak ustasunkuje się do tego: http://www.osoby-krs.pl/Macheta,Dariusz,561d225f21348c9756f54e37193fce9a.html ?? To Wygląda na kradzież pieniędzy z spółki. Czy sprawa nie powinna być zgłoszona do odpowiednich organów ścigania?
  Wiesław Żywicki: Wartość należności 3279 tys. zł to całość odpisów aktualizujących obejmujących wszystkie 8 spółek w skonsolidowanym sprawozdaniu za rok 2014, ujętych w wyniku finansowym. Należność od niezależnego podmiotu Wratislavia Investment jest cały czas obsługiwana i monitorowana. Jest też systematycznie opisywana, a stany księgowe potwierdzane zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Ze względu na odroczony termin płatności dokonano wyceny zgodnie z MSR wg skorygowanej ceny nabycia przy stopie dyskontowej 2,08 proc. i prezentowana jest w należnościach długoterminowych w kwocie 1. 887.144,40 zł, co zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Należność w żadnym razie nie została umorzona i jest cały czas wykazywana w bilansie zgodnie z MSSF.
 • MZK: Witam, co sprawiło, że w IV kwartale mocno spadła rentowność zysku brutto na sprzedaży?
  Wiesław Żywicki: Obniżenie marży brutto przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów ze sprzedaży wynika bezpośrednio z prowadzonej świadomej polityki, polegającej na wprowadzeniu do portfolio produktów marek obcych z niższą marżą w stosunku do marek własnych i wypieraniu konkurencyjnych dostawców marek obcych z perspektywicznego rynku kluczowych odbiorców sieciowych. Jednocześnie odbiła się wzrost kursu dolara w IV kwartale w zakresie dotyczącym finalizowanych wtedy płatności dostaw.
 • sirluc: Z czego wynika aż 27mln strat na przepływach operacyjnych pieniężnych?
  Wiesław Żywicki: Ujemny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2014 roku wynika przede wszystkim z wpływu dwóch czynników: zwiększenia zapasów oraz wzrostu należności krótkoterminowych. Dodatkowo w związku ze zwiększeniem obrotów wzrosło również zaangażowanie finansowania zewnętrznego, co ma odzwierciedlenie w przepływach z działalności finansowej.
 • Gość niepotwierdzony: Pod marką Teletorium działa wiele spółek. Jedne się pojawiają inne znikają. Czy odpowiadacie jakoś za zobowiązania tych spółek, choćby z tytułu gwarancji/niezgodności z umową?
  Paweł Jankowski: Tak. W wypadku problemów z gwarancją, które mogą pojawić wobec naszego byłego franczyzobiorcy spółka pośredniczy w prawidłowym rozwiązaniu problemu, lub przejmuje odpowiedzialność na siebie. Sytuacje takie występują sporadycznie.
 • Gość niepotwierdzony: Jaki udział w sprzedaży ma kanał nowoczesny, czyli sprzedaż do sklepów wielkopowierzchniowych?
  Adam Kowalski: Udział sprzedaży w kanale nowoczesnym dynamicznie rośnie, spółka jest w dalszym ciągu zainteresowana zwiększaniem udziałów półkowych w sieciach handlowych. Jest to znaczący kanał sprzedaży dla spółki.
 • Migotkaa: W drugim kwartale macie wprowadzić do oferty serię SMART HOME LINE. Czy może Pan powiedzieć jakie konkretnie to będą produkty?
  Adam Kowalski: W pierwszej kolejności pojawią się kamery IP i oświetlenie sterowane za pośrednictwem aplikacji.
 • kmsc2: 3.Jak bardzo jest zagrożony 1q2015r kursem dolara w przedziale 3,80-4,20? Czy sprzedaż niektórych produktów typu myphone Luna stała się już minamlnie marżowa bądź nawet marżowo minusowa?
  Wiesław Żywicki: W celu zabezpieczenia się przed różnicami kursowymi walut ceny zakupu towarów w danej walucie są analizowane na bieżąco. W praktyce spółka ustala ceny zakupu i sprzedaży swoich towarów i wyrobów w oparciu o aktualne kursy walut. W skrajnych przypadkach spółka nie prowadzi handlu niektórymi grupami towarów, ze względu na niskie oczekiwane marże. W części transakcji stosowane są zabezpieczające instrumenty finansowe
 • kmsc2: 4.Prognozy przychodów i zysku netto na 1q2015 i cały rok 2015?
  Wiesław Żywicki: Spółka nie publikuje prognoz wyników za 2015 rok. Nastawieni jesteśmy na poprawianie rentowności sprzedaży. W pełni udało się zrealizować efekt zwiększenia udziałów rynkowych w roku 2014, aczkolwiek kosztem spadku rentowności, z powodu wprowadzania akcesoriów marek globalnych.
 • Bartosz: Na początek może krótkie omówienie wyników. Jak pokazują dzisiaj notowania giełdowe rynek spodziewał się czegoś innego. Gdzie według Państwa rynek oczekiwał więcej (przychody, rentowność) i dlaczego nie udało się tego osiągnąć?
  Wiesław Żywicki: W 2014 roku spółki z grupy nastawione były na zdobycie mocniejszej pozycji w głównych kanałach dystrybucyjnych, poprzez nierozszerzenie oferty o akcesoria i towary innych marek globalnych. W pełni udało się zrealizować efekt zwiększenia udziałów rynkowych w roku 2014, aczkolwiek kosztem spadku rentowności z powodu wprowadzania akcesoriów marek globalnych.
 • MaciejM niepotwierdzony: Czy Zarząd planuje rozpoczęcie uchwalonego w zeszłum roku skupu akcji własnych?
  Wiesław Żywicki: Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych do dnia 30 czerwca 2019 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez zarząd i niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.
 • Gość niepotwierdzony: Mam pytanie o markę force light . Kiedy spółka przedstawi jakieś prognozy dotyczące wzrostu tej marki , oraz kiedy marka zmieni się w spółkę docelową ?
  Adam Kowalski: Obecnie nie ma planów wydzielania spółki celowej dedykowanej oświetleniu forcelight.
 • kiełbi niepotwierdzony: Proszę o komentarz do wyników za 2014 rok czy uważa Pan, że wyniki są dobre ??
  Wiesław Żywicki: Spółka osiągnęła historycznie najlepsze wyniki. Przyrost przychodów o 86 proc. rok do roku oraz zysku netto o 54 proc. Wzrost pozycji rynkowej wskazuje na długoterminową strategię Grupy.
 • Maestro: Czy należności od Vratislawa Investment można uznać za stracone?
  Wiesław Żywicki: Należności od niezależnego podmiotu Wratislavia Investment jest cały czas obsługiwana i monitorowana. Jest też systematycznie opisywana, a stany księgowe potwierdzane zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Ze względu na odroczony termin płatności dokonano wyceny zgodnie z MSR wg skorygowanej ceny nabycia przy stopie dyskontowej 2,08 proc. i prezentowana jest w należnościach długoterminowych w kwocie 1.887.144,40 zł, co zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Należność w żadnym razie nie została umorzona i jest cały czas wykazywana w bilansie zgodnie z MSSF.
 • Zainteresowany niepotwierdzony: Czy po odświeżeniu strony relacji inwestorskich planują Państwo poprawić jakość raportów okresowych? Obecne raporty są dosyć oklepane graficznie jak również nie zawierają obszernych wyjaśnień co do wyników.
  Wiesław Żywicki: Postać merytoryczna i graficzna raportów okresowych uległa od III Q 2014 znaczącej zmianie. Prosimy o konkretne uwagi i wskazania. Udostępnianie są też liczne syntetyczne zestawienia i skróty. Prosimy o konkretne uwagi i wskazania.
 • Gość niepotwierdzony: Czy w związku z targami zagranicznymi udało się pozyskać nowe kontrakty (lub są w przygotowaniu) np. na terenie stanów zjednoczonych?
  Adam Kowalski: Spółka intensywnie poszukuje dystrybutorów poza granicami UE, wiele spotkań targowych może owocować kontraktami handlowymi.
 • Robo niepotwierdzony: Czy zaskakujące odpisy to taki folklor branzowy, czy też koszt wiecznych nietrafionych eksperymentów sprzedażowych?
  Wiesław Żywicki: Jest to element bardzo rzetelnej strategii bilansowej.
 • Gość niepotwierdzony: Czy w najbliższym czasie spółka przewiduje sprzedaż kolejnych modeli telefonów poprzez operatorów komórkowych? Jeżeli tak, to jaka to perspektywa czasowa i jaki jest stopień zaawansowania rozmów?
  Radosław Trzeba: W aktualnej ofercie operatorskiej znajduje się nasz model Cube, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród klientów detalicznych. Aktualnie prowadzone są rozmowy ze wszystkimi operatorami dot. nowych telefonów i projektów. Musimy podkreślić, iż marka myPhone jest najbardziej rozpoznawalną polską marką na rynku wg badań ARC, z udziałem w rynku całościowym powyżej 4 proc. Dlatego też jesteśmy poważnym i potencjalnym dostawcą dla operatorów.
 • Gość niepotwierdzony: Czy będzie budowana sieć punktów własnych z e-papierosami ? coś na wzór eSmokingWorld ?
  Paweł Jankowski: Nie przewidujemy budowy takiej sieci.
 • Marcin K niepotwierdzony: skąd taka gigantyczna strata na przepływach pieniężnych?
  Wiesław Żywicki: Ujemny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2014 r. wynika przede wszystkim z wpływu dwóch czynników: zwiększenia zapasów oraz wzrostu należności krótkoterminowych. Dodatkowo w związku z dwukrotnym wzrostem obrotów wzrosło również zaangażowanie finansowania zewnętrznego, co ma odzwierciedlenie w przepływach z działalności finansowej.
 • Akcjonariusz niepotwierdzony: KONKRETY NA wszystkie odpowiedzi. A nie ogolniki rozważamy, rozmawiamy, utworzylismy dział - co to za odpowiedzi.
  Adam Kowalski: Nie zawsze możemy udzielić precyzyjnych informacji, w szczególności jeżeli chodzi o kwestie dotyczące prognoz czy działań rozwojowych w obszarze obserwowanym przez konkurencję.
 • Gość niepotwierdzony: Dlaczego zysk z działalności operacyjnej to tylko 10 957 tys zł przy przychodach 290 110tys zł ? Były zapowiedzi o poprawie rentowności sprzedaży w 2015r. Jak bardzo ta rentowność może się zmienić ? Czy przychody w 2015r. będą nadal rosły ?
  Wiesław Żywicki: W 2015 roku spółki z grupy skupiają się na zwiększeniu rentowności.
 • gość niepotwierdzony: Czy uważa Pan ,że smartfony konkurnecyjnej polskiej firmy jaką jest kruger&matz stanowią spore zagrożenie dla Waszej marki telefonów jaką jest myPhone ?
  Radosław Trzeba: Na rynku polskim występuje bardzo dużo firm, które importują smartphony. Jedną z nich jest wspomniana marka kruger&matz. Firma myPhone stawia na jakość produktów oraz nowoczesne wzornictwo, co znacząco odróżnia nas od innych dostawców. Odpowiedzą na działania konkurencji było wprowadzenie nowej serii Infinity z kategorii premium. Produkty tej linii zostały bardzo dobrze przyjęte przez specjalistów branżowych i ocenione jako najlepsze smartphony rodzimych producentów.
 • Gość niepotwierdzony: Witam . Czy grupa kapitałowa rozważa sprzedaż marki force light ?
  Adam Kowalski: Obecnie nie ma takich planów.
 • x-men niepotwierdzony: Czy spólka opublikuje prognozy na 2015 r?
  Wiesław Żywicki: Spółka nie będzie publikowała prognoz wyników za 2015 roku.
 • Gość niepotwierdzony: Spółka w sprawozdaniu pisze, że "w 2015r. może nastąpić głębok a deprecjacja cen detalicznych wywołana agresywnymi działaniami konkurencji". Odpowiedzią spółki będzie obniżka cen telefonów myPhone czy niższa sprzedaż?
  Radosław Trzeba: Spółka wnikliwie obserwując trendy rynkowe była w stanie przewidzieć zachowania rynku oraz najbliższej konkurencji. Dlatego też została podjęta decyzja o wprowadzeniu nowej serii Infinity, z kategorii premium, ponieważ właśnie ta kategoria produktów jest najbardziej odporna na deprecjacje cen detalicznych i działania konkurencyjne.
 • Timon: Do jakiej grupy konsumentów adresowane są telefony myPhone? Jaka jest ich przewaga konkurencyjna?
  Radosław Trzeba: Główną grupą konsumentów marki myPhone są wszyscy Ci, którzy doceniają wysoką jakość produktów za rozsądną cenę. Przewag konkurencyjnych jest bardzo wiele - począwszy od wysokiej jakości produktów za rozsądną cenę, a skończywszy na własnych rozwiązaniach softowych (inteligentne gesty) i serwerach aktualizacji OTA umiejscowionych we własnym Centrum Data we Wrocławiu.
 • akcjonariusz niepotwierdzony: Jak grupa zamierza poprawić rentowność w tym roku?
  Wiesław Żywicki: Spółka ma mocniejszą pozycję negocjacyjną w kanałach dystrybucyjnych uzyskaną w efekcie wzrostu przychodów udziałów. Będzie to wykorzystywać celem wprowadzania bardziej marżowych towarów premium marek własnych np. myPhone Infinity.
 • mpm: Ile aktualnie wynosi rotacja należności? Jak się zmieniła w IV kw .w stosunku do III kw 2014 r.
  Wiesław Żywicki: Roczna rotacja należności w TFO za rok 2014 wynosi 33 dni, natomiast w roku 2013 wyniosła 52 dni.
 • Gość niepotwierdzony: Czy planowana jest dywidenda za 2014 rok i w jakiej wysokości?
  Wiesław Żywicki: Podtrzymujemy chęć bycia spółką dywidendową. W zeszłym roku przeznaczyliśmy na dywidendę 19,5 proc. jednostkowego zysku netto z 2013 r., czyli blisko 820 tys. zł. Spółka nie określiła precyzyjnej polityki dywidendowej, ale Zarząd nie wyklucza na podobnym poziomie co za rok 2013.
 • Gość67 niepotwierdzony: W jednym z artykułów o tfo i serii infinty przeczytalem - cytat: "Smartfony są już dostępne online w przedsprzedaży, po oficjalnej premierze mają trafić zarówno do sklepów, jak i do operatorów.". Jest już po premierze czy Infinity 3G i LTE rzeczywiście znajdą się w ofercie operatorów?
  Radosław Trzeba: Proces wprowadzenia modelu do oferty operatorskiej poprzedzony jest licznymi testami oraz dostosowaniem informatycznym danego modelu do wymogów określonego operatora. Takowe testy, zgodnie z harmonogramem, są przeprowadzane.
 • Adam niepotwierdzony: Czy kurs dolara na poziomie 3,8-3,9 zł może być zagrożeniem dla wyników spółki w 1Q 2015 oraz w całym 2015 r.? Czy Spółka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym?
  Wiesław Żywicki: W celu zabezpieczenia się przed różnicami kursowymi walut ceny zakupu towarów w danej walucie są analizowane na bieżąco. W praktyce spółka ustala ceny zakupu i sprzedaży swoich towarów i wyrobów w oparciu o aktualne kursy walut. W skrajnych przypadkach spółka nie prowadzi handlu niektórymi grupami towarów ze względu na niskie oczekiwane marże. W części transakcji stosowane są zabezpieczające instrumenty finansowe. Zwracamy uwagę na fakt, że blisko połowa przychodów grupy realizowana jest walutach, co stanowi element hedgingu naturalnego, jak również ryzyko wzrostu dolara amortyzują częściowo, fakt dokonywania przedpłat w momencie zlecania produkcji w Chinach. Jednakże zawsze wzrost kursu USD niesie ryzyko obniżania marży.
 • Gość niepotwierdzony: kolejny miesiąc z rzędu spółka raportuje ujemny CF. Czy w kolejnych miesiącach spółka wygeneruje dodatni CF, zwłaszcza na poziomie oeracyjnym?spółki?
  Wiesław Żywicki: Ujemny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2014 r. wynika przede wszystkim z wpływu dwóch czynników: zwiększenia zapasów (w tym zaliczek na dostawy zakupu towarów) oraz wzrostu należności krótkoterminowych. Zwracamy uwagę na fakt, że dla dużej części odbiorców sieci wielkopowierzchniowych okres spłaty należności wynosi od 60 do 90 dni, co bardzo rzutuje na stan należności i przepływy w CF.
 • obs: Wratislavia - rok temu było 4,37 mln, teraz 1,89mln. Ile faktycznie zostało w ciągu roku spłacone, a na ile został dokonany odpis?
  Wiesław Żywicki: Ze względu na odroczony termin płatności dokonano wyceny zgodnie z MSR wg skorygowanej ceny nabycia przy stopie dyskontowej 2,08 proc. i prezentowana jest w należnościach długoterminowych w kwocie 1.887.144,40 zł, co zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta.
 • Gość niepotwierdzony: Witam . Pomimo , że spodziewałem się lepszego 4 kwartału chciałem pogratulować wyników bo faktycznie historycznie to najlepsze wyniki spółki . Chciałem się spytać na ile zarząd wycenia akcje tfo mając na uwagę tą rzetelność bilansową ? Pozdrawiam .
  Wiesław Żywicki: Dziękujemy i zwracamy uwagę na liczby C/Z=4,33 oraz C/WK=0,74.
 • Gość niepotwierdzony: Na targach w Las VEGAS była obecna rodzima spółka przedstawiająca super mocną folię na wyświetlacz smartfonów . Czy spółka Tfo rozważa zakup podobnej firmy , lub współpracę przy oferowaniu swoich produktów wzbogaconych o ten dodatek ?
  Adam Kowalski: Spółka posiada w ofercie kilka linii analogicznych produktów, m.in. rodzimych producentów.
 • Gość niepotwierdzony: Spółka notowana jest z dyskontem w stosunku do innych spółek z branży. Z czego to wynika w Pana ocenie?
  Wiesław Żywicki: Nasze wyróżniki: duże wzrosty wyników, dobra jakość produktów marek własnych, rosnące udziały rynkowe, otwarta polityka informacyjna.
 • Macedonczyk niepotwierdzony: Gratulacje za wyniki w ujęciu rocznym, są naprawdę dobre. Czy spółka rozwazała możliwość wypłaty dywidendy co kwartał (jak w USA) aby miała ona mniejszy wpływ na kurs ?
  Wiesław Żywicki: Obawiamy się, że polskie regulacje prawne nie dają nam takich możliwości.
 • Wiesław Żywicki: Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w czacie. Mamy nadzieję, że w ten sposób poszerzyliśmy Państwa wiedzę o planach i działaniach spółki.
 • moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za tak liczny udział w dyskusji - w sumie w spotkaniu udział wzięło blisko 1500 osób. Zapraszamy na kolejne czaty.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +73,34% +14 668,80 zł 34 668,80 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d