pixelg
KOPEX - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

KOPEX []

AKTUALNY KURS: 0,00 zł (+0,00%)
DDN
0
Dołączył: 2009-03-30
Wpisów: 113
Wysłane: 2 lutego 2011 17:53:46 przy kursie: 21,00 zł
Czyż to nie opór widać 21,80 - 22,00 ?

I jeszcze to:
www.rp.pl/artykul/5,603946.htm...

Cytat:
Właśnie wrócił pan z Chin. Szykują się nowe kontrakty?

Rozmowy, które prowadziliśmy, pozwalają mieć takie nadzieje. Chińczycy są zainteresowani naszymi kombajnami wysokich mocy. Pierwsza taka maszyna, szykowana specjalnie na chiński rynek, trafiła tam w ubiegłym roku, za miesiąc wyjeżdża kolejna. W tym roku powinno być ich więcej. Na razie jesteśmy na etapie rozmów.

Które kontrakty zagraniczne, oprócz tych z rynku chińskiego, są realne?

Wszystkie, na których rozstrzygnięcie czekamy, czyli w Argentynie, Bośni i Hercegowinie, Rosji i Australii. Niektóre naprawdę się już przybliżają.
Edytowany: 2 lutego 2011 21:10

wachar
0
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 114
Wysłane: 3 lutego 2011 11:06:51 przy kursie: 21,19 zł
Słuchałem przed chwila Prezesa i niestety nic nowego pan nie przekazał, nie potrafił się odnieść merytorycznie do wątpliwości części analityków dotyczących prognoz 100 mln zysku, w zasadzie przysłowiowe "zero" konkretów, wręcz zastanawiam się po co brał udział w programie. Obawiam się, że czaka nas kolejny rok drobnych fluktuacji kursowych Kopex'u jako spółki o dużym potencjale ale słabo wykorzystywanym.

chudzini
0
Dołączył: 2011-02-03
Wpisów: 7
Wysłane: 10 lutego 2011 22:54:48 przy kursie: 19,67 zł
"Dziś chcę tylko was uspokoić. Kopex może pójdzie w dół, bo łamiemy wsparcia jak lecą. Formacje tu się nie sprawdzają... słyszałem dno, podwójne dno.... jak leci wszystko tu można wymienić, a chodzi, a jakakolwiek formacja kiedyś się kończy, tu nie."kliknij, aby powiększyć


Ja tu widzę tworzącą się strukturę głowy z ramionami

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


del-15022018v14
0
Dołączył: 2010-12-09
Wpisów: 113
Wysłane: 14 lutego 2011 12:45:18 przy kursie: 20,58 zł
Cytat:
Kopex jest zainteresowany zaangażowaniem się w Glinik, trwają rozmowy pomiędzy obydwoma podmiotami.

gornictwo.wnp.pl/kopex-negocju...
"Bogactwo należy postrzegać jako środek służący jakiemuś celowi, a nie cel sam w sobie i źródło szczęścia"

DugHoliday
DugHoliday PREMIUM
0
Dołączył: 2009-12-02
Wpisów: 28
Wysłane: 2 marca 2011 15:15:21 przy kursie: 20,18 zł
Czy można prosić o parę słów odnośnie raportu?

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 2 marca 2011 23:30:10 przy kursie: 20,18 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kopex za IV kwartał 2010

To był trudny rok dla Grupy Kopex. Znikome ożywienie w światowej gospodarce, niepewność na rynkach oraz ciągle ograniczony dostęp do źródeł finansowania projektów inwestycyjnych spowodował, iż firmy z sektora górniczego wstrzymywały procesy inwestycyjne. Cały rynek przysiadł, dodatkowo bitwa o klienta musiała zostać odzwierciedlona w marżach. Przedstawione w raporcie wyniki za ostatnie trzy miesiące 2010 znacznie lepsze od tych z poprzednich kwartałów oraz porównywalnego okresu 2009. Kwestią otwartą pozostaje pytanie czy będzie to trwała tendencja i zapowiedź lepszych czasów dla spółki , czy czasowa poprawa w związku z realizacją przesuniętych inwestycji z pierwszych kwartałów 2010.

Na początku analiza rachunku zysków i strat. Przychody w ostatnim kwartale w porównaniu do tego samego okresu 2009 wzrosły o 27%, narastająco za dwanaście miesięcy wygląda to już zdecydowanie gorzej tylko 2% wzrostu czyli możemy mówić o stagnacji. Potwierdzałoby to informację o zastoju na rynku górnictwa i znacznym ograniczeniu procesu inwestycyjnego. Tabela poniżej przedstawia strukturę sprzedaży w TPLN.


kliknij, aby powiększyć


Segmentami sumaryczna produkcja maszyn właściwie na poziomie identycznym jak w 2009, dodatnią dynamikę sprzedaży spółki ratują usługi górnicze oraz sprzedaż węgla, która tak naprawdę jest działalnością dodatkową, gdyż Kopex często otrzymuje w zamian za wynagrodzenie węgiel, który później sprzedaje na rynku. Analiza rentowności pokazuje tak naprawdę co boli w tej grupie. Wzrost przychodów zupełnie nie idzie w parze z rentownością, EBITDA systematycznie spada o ile w 2008 wynosiła 11% przychodów, to w ostatnim roku było to już tylko niecałe 8%. Trend jak najbardziej niepokojący, zgodnie z rachunkiem zysków i strat systematycznie spadają marże na sprzedaży. Kopex jest potężnym organizmem, mającym spore koszty stałe co powoduje, iż ma ograniczoną możliwość dostosowywania się do warunków rynkowych. Jednym słowem marże spadają a koszty zarządu i sprzedaży pozostają na takim samym poziomie – tutaj nic nie da się zrobić z dnia na dzień. Tabela poniżej przedstawia rentowność operacyjną poszczególnych segmentów.


kliknij, aby powiększyć


Główny profil działalności (tj. sprzedaż maszyn) zawiódł na całej linii, spora konkurencja wymusiła na spółce zmniejszenie marż. Segmentem który właściwie ratuje wynik Kopexu są usługi górnicze. W 2010 nastąpiło również znaczne pogorszenie rentowności sprzedaży energii, zarząd jako główny powód wskazuje wyższe koszty zakupu oraz zmniejszenie się różnic cenowych miedzy rynkiem krajowym a rynkami sąsiednimi co negatywnie wpłynęło na rentowność eksportu. Ostateczny wynik zaniżył również ujemny wynik na transakcja zabezpieczających przepływy pieniężne ca. 23 MPLN przedstawione w innych kosztach operacyjnych.

W bilansie brak istotnych zmian, poziom i ocenę wysokiego udziału WNiP w sumie bilansowej dosadnie opisał WD przy ostatniej analizie, także ten fakt pomijam. Dla mnie w zasadzie istotne są dwa negatywne trendy, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze zagrożeniem dla spółki, ale przy braku dalszej poprawy sytuacji finansowej trzeba będzie je ściśle monitorować. Po pierwsze poziom zadłużenia, od jakiegoś czasu systematycznie rośnie (aktualnie już prawie 650 MLN), co przy systematycznym spadku poziomu rentowności operacyjnej powoduje, iż wskaźnik dług do EBITDA w porównaniu do 2008 podwoił się. Oczywiście to nie są jeszcze poziomy niebezpieczne, ale na dzień dzisiejszy dług już generuje spore koszty odsetkowe. Drugim problem są zapasy, od 2009 znacząco wzrosły przez co rotacje wyniosły ponad 100 dni – to potwierdza, iż spółka miała problemy ze popytem na swoje produkty.

Jeszcze szybki rzut oka na cash flow, tutaj spore zaskoczenie bo grupa wygenerowała ponad 175 MPLN nadwyżki na działalności operacyjnej. Tak naprawdę ta kwota składa się na poziom zysku, amortyzacji oraz pozostałych korekt (prawdopodobnie dotyczą one różnic walutowych) – pozostałe pozycje się znoszą. W przypływach potwierdza się negatywny trend w zakresie zapasów w tym roku spółka zamroziła tam ponad 174 MPLN gotówki. Kopex sporo środków pieniężnych przeznacza na wydatki inwestycyjne, rok rocznie ok. 200 MPLN. Kwestią otwartą pozostaje brak przełożenia się tych inwestycji na poprawę wyników, szczególne iż spółka z jednej strony inwestuje w majątek a z drugiej systematycznie rozbudowuje grupę przez zakup aktywów finansowych (udziały itp.).

Prognoza na 2011 wg prezesa Kopexu to prawie 100 MPLN zysku, ambitnie szczególnie, iż takie wyniki spółka osiągnęła ostatni raz w 2008 roku. Głównym driverem wyniku mają być usługi górnicze, które jak pokazuje analiza były najbardziej rentowne w ostatnim roku. Dużą szansą dla grupy jest spory wzrost cen węgla na rynkach światowych, co w dużej mierze poprawi wyniki spółek wydobywczych i pozwoli na bardziej agresywny proces inwestycyjny.

Podsumowując, grupa Kopex to pajęczyna spółek i spółeczek, która w mojej ocenie wymaga solidnego przeglądu. Kryzys oraz spowolnienie procesu inwestycyjnego na rynku górniczym, a co za tym idzie zwiększona konkurencja obnażyły problemy spółki. Potężne koszty stałe oraz niska efektywność powodują, iż spółka z roku na rok generuje coraz słabsze wyniki. Przeprowadzone w ostatnich okresach inwestycje miały przygotować Kopex na duży wzrost, niestety poszło to nie w tym kierunku co trzeba i spółka pogrążyła się w marazmie. Na dzień dzisiejszy wyniki tak naprawdę zależą w 100% od koniunktury w branży.
Spółka na giełdzie wyceniana po WK po korekcie o WNIP, dochodowo tutaj ciężko coś powiedzieć, gdyż poprawa wyników to tylko jeden kwartał. Pytaniem otwartym pozostaje utrzymanie trendu wyników w kolejnych okresach.

www.stockwatch.pl/gpw/kopex,wy...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 marca 2011 23:38

del-15022018v14
0
Dołączył: 2010-12-09
Wpisów: 113
Wysłane: 4 marca 2011 11:56:14 przy kursie: 20,30 zł
Cytat:
W 2010 r. zakończyły się restrukturyzacje spółek, które niedawno przejęliśmy, już w IV kwartale 2010 r. zaczęły one generować dodatnie wyniki finansowe. W 2011 r. spółki te przyniosą spore zyski - mówi Marian Kostempski, prezes Kopex SA.

gornictwo.wnp.pl/m-kostempski-...
"Bogactwo należy postrzegać jako środek służący jakiemuś celowi, a nie cel sam w sobie i źródło szczęścia"

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 128
Wysłane: 5 marca 2011 17:00:31 przy kursie: 20,30 zł

kliknij, aby powiększyć


yyy... no co by tu rzec. w grudniu obie strony doszły do konsensusu, że okolice 16,30 należy uznać za lokalne dno. od tego czasu obowiązuje trend wzrostowy.
zachowanie kursu z lutego próbowałem zinterpretować jako flagę, lecz zbyt długo ona się kształtuje. górne knoty ostatnich świec świadczą o wykorzystywaniu zwyżki do pozbywania się akcji. lecz obroty wskazują, że podaż jest dziełem drobniejszych inwestorów.
wsparcie w okolicy 19,20 wygląda solidnie - połowa białej świecy z końca stycznia, przebiegająca tędy EMA55 i linia trendu oraz pokonany opór, będący teraz wsparciem. zresztą, potwierdzają to z kolei dolne knoty świec z 10 i 22 lutego - popyt korzystał z okazji.
mnie do ewakuacji zmusiłoby zamknięcie poniżej 19,20.

v3nom
0
Dołączył: 2009-03-06
Wpisów: 3 045
Wysłane: 7 marca 2011 12:46:22 przy kursie: 19,95 zł
Trzeba przyznać, że Krewa to profesjonalny Leszcz i robi dobre analizy Angel

Darzę Kopka sentymentem, więc odświeżę moją starą analizę z połowy stycznia.
Wszystko wskazuje na koniec trendu spadkowego: rozjechana gąsienicami kombajnów linia Maginota, wysokie RSI(50) i zostawione w tyle SMA90.

Poziom 61.8% w końcu okazał się skuteczny. Zgodnie z teorią to jest maksymalny zasięg korekty. Co ciekawe wstępna linia nowego trendu zaznaczona przez Krewę, jest równoległa do poprzedniego wzrostowego.


kliknij, aby powiększyć
Klika się i sprzedaje ;-)

DDN
0
Dołączył: 2009-03-30
Wpisów: 113
Wysłane: 8 kwietnia 2011 11:17:01 przy kursie: 21,16 zł
Czy nie sądzicie, że ta konsolidacja pod oporem już się kończy i po tym jak W20 poszedł wyżej i po rekomendacji powinno nastąpić jakieś wybicie (nie mówię że szalone)?


krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 128
Wysłane: 7 maja 2011 20:50:56 przy kursie: 19,67 zł

kliknij, aby powiększyć


prócz konsolidacji na nieco wyższym poziomie nie widzę nic. biorąc pod uwagę sytuację na tzw "szerokim" i wolumen towarzyszący spadkom - tragedii nie ma. gdybym był obiektem westchnień Tewjego Mleczarza i posiadał trochę więcej niż trochę akcji Kopka- zastanowiłbym się (po analizie arkusza zleceń) nad wrzuceniem ich w rynek, by sprowadzić kurs poniżej środkowej linii, licząc na garść tańszych akcji, pochodzących z SL.

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 128
Wysłane: 10 maja 2011 20:47:22 przy kursie: 19,10 zł

kliknij, aby powiększyć


słowo czynem się stało. autor tej świeczki mógłby skontaktować się ze mną celem ustalenia wysokości mojego wynagrodzenia Anxious
wsparcie z poprzedniego wykresu zostało wybronione.

walmich
0
Dołączył: 2009-01-22
Wpisów: 66
Wysłane: 11 maja 2011 16:56:29 przy kursie: 19,03 zł
Radę czytałem ale przespałem i za wiele się nie obkupiłem.
Ale sugestia była trafna.

Frey
26
Dołączył: 2010-01-27
Wpisów: 941
Wysłane: 16 maja 2011 22:10:38 przy kursie: 19,10 zł
Co sądzicie o raporcie?
31 mln skonsolidowanego zysku netto - może coś się ruszy wreszcie na kopku?

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 17 maja 2011 15:38:36 przy kursie: 19,90 zł
Omówienie sprawozdania za I kwartał 2011 roku oraz sytuacji fundamentalnej spółki.
Mam dużą nadzieję, że Kopex skończy pleść androny o rozwoju międzynarodowym i swojej wysokiej pozycji w świecie. Ze sprawozdania wynika jednoznacznie, że jego ekspansja jest nieudana, a co więcej, większość kierunków ostatnio poważnie siadła. Ale nie wszystkie.
Paradoksalnie, jest to dobra wiadomość, bo spółka zaczyna zarabiać tam, skąd pochodzi - w kraju. I osiąga wyraźnie lepsze wyniki, które dobrze rokują na przyszłość.

Żeby nie być gołosłownym, przychody za I kwartał Kopeksu, osiągnięte głównie w biznesie podstawowym, mają rząd 210 mln dolarów. Z tego 59% wykonano w Polsce. Dla porównaia, Joy Global osiąga kwartalnie 850 mln do 1 mld dolarów, czyli jest jakieś cztery do pięciu razy większy, zaś Bucyrus od 900 mln do 1,2 mld dolarów, czyli pięć do sześciu razy więcej. Kopex wraz ze sprzedażą u siebie, ma spośród tej trójki poniżej 10% udziału w rynku światowym, zaś jeśli wyjąć Polskę, ląduje nisko na liście.

Tyle na temat rzekomej ekspansji. Sytuację potwierdza analiza tabelki segmentów geograficznych na str. 44. Wzrost przychodów miał miejsce tylko w Polsce (choć w tabeli jest spadek, to wynika z praktycznie zamknięcia handlu energią), która jest głównym motorem napędowym. W najważniejszym, największym i najmocniej kontrybuującym marżę segmencie, tj. produkcji i sprzedaży maszyn górniczych, biznes wzrósł z 51 mln do 130 mln zł. Drugim kierunkiem, gdzie wzrosło - choć śladowo bo z 96 mln do 117 mln zł, są Chiny. Trzeba też zauważyć wzrost w Niemczech i w Czechach. Pozostałe kraje wyszczególnione na tej stronie, mają spadki, albo się nie liczą bo ich kwoty są pomijalne.

Czy to szansa, czy zagrożenie? Kopex pisze w komentarzu, iż dochodzą sygnały o szykujących się znacznych inwestycjach w skali światowej, ponieważ prowadzone są analizy przedwykonawcze. Ale jednocześnie pozbył się części udziałów w jednej ze spółek australijskich. Podaje w tej samej analizie SWOT, że jest rzekomo zdywersyfikowany produktowo, branżowo i geograficznie, ale obok stwierdza, iż w zasadzie jest to słaba strona bo jest uzależniony od jednej branży. Jeśli kopać gębiej, SWOT jest do wyrzucenia albo do poprawki, bo na przykład wzrost cen energii jest jednocześnie wpisany jako szansa i zagrożenie, posiadanie koncesji na obrót energią i paliwami stoi w Szansach zamiast w Silnych stronach, ponadto twierdzi iż spółka potrafi się zabezpieczać przed wahaniami kursów walut, ale jednocześnie jest na nie narażona.

Tyle żartów, które nie są tak naprawdę żartami, tylko oceną kompetencyjną osób sporządzających sprawozdanie. Na pewno starały się jak najlepiej oddać przekonanie na szczeblach menedżerskich odnośnie aktualnej kondycji i kierunków rózwoju grupy. No i nie wygląda to profesjonalnie. Dodatkowo martwią mnie dwa punkty z listy Zagrożenia: Granice wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych oraz Wzrost kosztów związanych z odtworzeniem posiadanego zaplecza produkcyjnego. Znaczy to tyle, że fabryki produkują pełną parą i nie obsłużą większej liczby zamówień, choćby się nawet pojawiła. I po drugie, że trzeba włożyć istotne pieniądze, żeby je remontować i unowocześniać, a może nawet dokupić nowych. Czyli Kopex przez ostatnie lata inwestował nie tam gdzie potrzeba. Przychody spółki są mniejsze niż 2 lata temu, a moce się skończyły. A przez ten czas wydano 440 mln zł gotówki inwestycyjnej na różne ponoć strategiczne rzeczy.

Druga kluczowa tabelka to segmenty operacyjne na str. 43. Mówi ona, że Kopex rośnie tam gdzie powinien, a zredukował te działalności, które nie przynosiły mu marży, tj. handel energią. Ruszył też segment do niedawna śladowy, tj. Produkcja maszyn dla przemysłu, głównie na eksport do Niemiec. Trzeci ciekawy segment to Usługi górnicze, na razie bez wzrostu, za to z poprawiającą się marżą. W tym momencie jest już jasne, gdzie i na czym powinien skupić się Kopex, a które działalności i które kierunki wyciąć bądź pozostawić na minimalnych kosztach utrzymania, czekając na ewentualną lawinę zamówień. Która może nigdy nie nadejść, za to Kopex potrafiłby być dużo lepiej rentowny, gdyby zdemontował niepotrzebne struktury grupy, ograniczył koszty ogólne i robił to, na czym się zna. Tylko co zrobiłby wtedy z 1,2 mld złotych wartości niematerialnych i prawnych oraz prawie 2,4 mld złotych kapitałów własnych. Zmobilizowany kapitał i aktywa są daleko za wielkie jak na skalę biznesu, który udało się wypracować.

Przechodząc do analizy finansowej, najważniejszy jak zawsze jest zysk. Na poziomie netto w ramach całej grupy (wraz z mniejszościami) wypracowano 31 mln zł. Jest lepiej niż było, bo to oznacza zannualizowane ROE 5%, podczas gdy wartość krocząca to połowa tego. Jeśli jest osiągalne 120 mln zł netto w tym roku, oznaczałoby 1,62 zł na akcję, zatem cena 16-20 złotych byłaby rozsądna. Jednocześnie spółka ma już ponad 32 zł wartości księgowej na akcję, tyle że aktywów rzeczowych jest w tym niecałe 15 zł. To jest jakaś fundamentalna podłoga, której nie powinno się przebić. Zagrozić mogłyby dwie rzeczy: duże straty albo duża i tania emisja. Brak przesłanek, aby je przewidywać.

Osiągnięty zysk nie został potwierdzony przepływami. 26 mln zł na minusie jest to wynik znacznego zredukowania zobowiązań handlowych oraz wzrostem należności. Jest to efekt konsolidacji Ryfamy, której majątek i zobowiązania pojawił się na poziomie konsolidacji wyników grupy kapitałowej. Trudno więc o analizę poziomą dynamiki, bo poprzednie okresy nie są porównywalne. W bilansie zaszły spore zmiany, tj. pojawiły się Nieruchomości inwestycyjne, znacznie wzrosły Długoterminowe i krótkoterminowe należności pozostałe, spadła za to wartość udzielonych pożyczek, w związku z rozliczaniem tej transakcji. W takich wypadkach przydaje się sięgnięcie do danych jednostkowych, gdzie spółki zależne występują jako długoterminowe aktywa finansowe. Brak też premii z przejęć i widzimy, że jednostkowa WK na akcję wynosi już tylko 18 zł. Biznesu nie da się ocenić, bo jednostka dominująca ma pomijalną działalność oraz wykazuje stratę. Za to jej przepływy gotówkowe są dodatnie. Wnioski: na dzień dzisiejszy grupa trudna do analizy dynamiki, bo jej skład się zmienia. Natomiast prawdziwe pozostaje stwierdzenie, że kapitał jest ulokowany nieoptymalnie, majątek jest zbyt mało produktywny. Choć widać stopniową poprawę, pozytywny jest też spadek kosztów ogólnego zarządu.

Niestety, grupa jest nadal zadłużona na sporą kwotę. Z banków wzięte jest 643 mln zł kredytów na koniec I kwartału, choć ogólne zadłużenie to tylko 33% aktywów ogółem. Pamiętajmy tylko o premiach z przejęć, które niekoniecznie są majątkiem. Gdy się je odejmie, wskaźnik wynosi już 53%. Rating pozostaje stabilny na obecnym poziomie BBB+. Grupa na koniec marca miała na rachunkach prawie 140 mln zł, tak naprawdę od emisji zamkniętej sprzed roku, cały czas utrzymuje nadpłynność. Można by trochę zredukować kredyty i oszczędzić 5-6 mln zł rocznie na odsetkach.

Najważniejsza dla wartości spółki jest poprawa rentowności. Po I kwartale mamy krocząco następujące odczyty:
Rentowność sprzedaży 15,07%
Rentowność działalności operacyjnej 5,56%
Rentowność brutto 3,69%
Rentowność netto 2,73%
Niestety jednocześnie znów wydłużył się cykl konwersji gotówki. Finansowo grupa nie jest efektywna i nie generuje gotówki, natomiast nareszcie zaczęły poprawiać się wskaźniki biznesowe i jego struktura.

Obrany kierunek jest słuszny, pozostają dwa pytania: czy skok zamówień w core business'ie jest sezonowy czy trwały, oraz czy zarząd wytrwa w obranym kierunku poprawy rentowności który może wyglądać wstecznie.
Dzisiejsza reakcja rynku jest umiarkowanie optymistyczna, ale wskaźniki analityczne mówią, że póki co nie ma dużo miejsca na wzrost
www.stockwatch.pl/gpw/kopex,wy...
EV/EBITDA jest na poziomie średniej i dopóki taka pozostanie, trudno będzie wyjść z kanału. Ale są na ku temu przesłanki: po I kwartale zannualizowana EBITDA na akcję wynosi 4 zł, a krocząca dopiero 2,90 zł. Klucz w utrzymaniu tych wyników, dlatego trzeba śledzić sytuację w górnictwie i u największych klientów Kopeksu. Jednym z nich jest JSW, która gdy wejdzie na giełdę, będzie miała przez jakiś czas co inwestować. O stabilność energetyki węglowej nie boję się wcale, bo węgiel to nie wiatr czy słońce, co raz jest a raz go nie ma. Grzecznie sobie leży pod śniegiem, albo wręcz pod ziemią, i czeka aż będzie potrzebny. Tylko że na giełdzie stabilność to za mało.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 maja 2011 15:39

ccgroup
ccgroup PREMIUM
0
Dołączył: 2010-09-03
Wpisów: 38
Wysłane: 31 maja 2011 15:12:33 przy kursie: 22,56 zł
 Kolejny duży kontrakt Grupy Kopex
 Kompleks ścianowy do kopalni KWK „Borynia – Zofiówka” za ponad 122 mln zł
 Kopex realizuje zamówienia dla JSW na ponad 176 mln zł

Kopex wygrał przetarg na dostarczenie kompleksu ścianowego do kopalni należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Umowa została podpisana 27 maja br. Wartość zamówienia brutto wynosi 122 261 tys. zł, wartość netto 99 400 tys. zł netto.
Kopex dostarczy zamówione maszyny do kopalni KWK „Borynia - Zofiówka” w okresie 4 do 5 miesięcy od podpisania umowy z JSW. Umowa obejmuje dostarczenie zmechanizowanego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem obejmującym m.in.: 140 sztuk sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej, 10 sztuk sekcji skrajnej, 2 sztuki sekcji do zabudowy na skrzyżowaniu ściana – chodnik przyścianowy, przenośnik zgrzebłowy wraz z kruszarką oraz kombajn ścianowy (umowa najmu na okres 44 miesięcy).
To druga umowa o dużej wartości zawarta w tym miesiącu przez Kopex z Jastrzębską Spółką Węglową. Poprzednia zawarta 18 maja br. dotyczyła dostarczenia do kopalni KWK „Pniówek” 163 sztuki sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej, 4 sekcji skrajnych obudowy zmechanizowanej oraz kompletnego przenośnika zgrzebłowego i kompleksu podścianowego; dodatkowo kombajn ścianowy KSW-460NE (umowa najmu). Łączna wartość umowy to 53 972,4 tys. zł brutto, tj. 43 880 tys. zł netto.

Kod:
[mod: Ładny pakiet informacji, ale przydałyby się jakieś linki do ich źródła. Ogólnie zalecam zapoznanie się z regulaminem forum.]
Edytowany: 31 maja 2011 15:25

subar
0
Dołączył: 2009-11-02
Wpisów: 11
Wysłane: 10 lipca 2011 18:39:42 przy kursie: 22,51 zł
W lipcowym Forbesie wymienione są firmy, w których została przeprowadzona fala uzdrowień. Między nimi znajduje się Kopex z wynikiem za pierwszy kwartał.

"Ostatnie miesiące to zresztą nie tylko powroty spółek z dalekiej drogi, ale także powrót tradycji dostarczania dobrych wyników firm, które lata 2009-2010 spędziły na restrukturyzacjach. Przykładem jest Kopex, który publikując w pierwszym kwartale zysk netto na poziomie 27,4 mln zł (czyli więcej niż w rekordowym 2007 r.) utarł nosa wszystkim analitykom (m.in. z DI BRE). Wcześniej przekonywali oni, że zapowiedzi spółki o 100 mln zł zysku na koniec roku można włożyć między bajki. O tym, że rynek nie spodziewał się tak szybkiej poprawy, najlepiej świadczy fala nowych rekomendacji - po ogłoszeniu wyników analitycy zaczęli spółkę wyceniać o połowę wyżej niż jeszcze na początku roku.
- Tu się nie zdarzyło nic, o czym wcześniej nie mówiliśmy. O postępach prac restrukturyzacyjnych informowaliśmy na bieżąco cały zeszły rok i zapewnialiśmy, że w tym roku będą one już widoczne - mówi Krzysztof Jędrzejewski, główny udziałowiec Kopexu.
Kopex równocześnie pokazał ogromny postęp w redukcji wydatków: koszty sprzedaży spadły o 31,6 proc., a zarządu o 5,6proc., oraz podniósł rentowność z 19 na 23 procent."

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 11 września 2011 23:49:56 przy kursie: 18,20 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Kopex za I półrocze 2011

Wyniki drugiego kwartału zbliżone do pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku. Dane za półrocze lepsze niż te wygenerowane w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zarząd podtrzymuje prognozę 100 MPLN zysku netto na koniec tego roku. Powyższe argumenty wskazują, iż wszystko jest w jak najlepszym porządku, jednakże głębsza analiza i porównanie z konkurencją pokazuje, iż po Kopexie powinniśmy oczekiwać zdecydowanie więcej.

Przychody po pierwszym półroczu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły niewiele, tylko o 3,5%. Znacznie zmieniła się za to ich struktura. O 35% spadła sprzedaż towarów i materiałów głównie ze względu mniejsze przychody z obrotu energią. Zupełnie inaczej wygląda dynamika przychodów ze sprzedaży produktów, tutaj mamy wzrost na poziomie 31% wynikający głównie z większej sprzedaży maszyn górniczych. Kopex wymiernie korzysta z znacznej poprawy sytuacji finansowej spółek górniczych i zwiększenia wydatków inwestycyjnych na rozbudowę oraz modernizację parku maszynowego. W ujęciu geograficznym 50% przychodów generowana jest na krajowym rynku, drugim znaczącym obszarem działalności są Chiny, gdzie Kopex sprzedał swoje produkty za ponad 220 MPLN, co daje wzrost o 53%. Na pozostałych rynkach właściwie brak sukcesów, dziwić może szczególnie spadek obrotów generowanych na jednym z największych rynków górniczych , czyli Australii.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spory wzrost zysku na działalności operacyjnej, który wynika z dwóch powodów. Po pierwsze spadły koszty zarządu oraz sprzedaży, tutaj można upatrywać pozytywnego wpływu prowadzonej restrukturyzacji GK Kopex. Drugi powód to poprawa rentowności w segmencie sprzedaży maszyn dla górnictwa. W tym obszarze spółka skupiła swoją działalność na krajowym rynku i chyba wyszło jej to na korzyść, bo między innymi wyniku nie obciążają już straty na zawartych transakcja zabezpieczających przepływy pieniężne, które w pierwszym półroczu 2010 przyniosły Kopexowi ponad 25 MPLN strat.

Niestety pomimo poprawy rentowności Kopex na tle krajowej i światowej konkurencji wygląda słabo. Po pierwszym półroczu rentowność operacyjna Kopexu wynosi niewiele ponad 8%, kiedy giełdowego Famuru przekroczyła 17% a jeden z światowych potentatów Joy Global utrzymuje rentowność core businessu na ponad 20% poziomie. Famur przy obrotach i majątku produkcyjnym o połowie niższym wygenerował niewiele niższy od Kopexu zysk brutto. Tutaj moim zdaniem leży największy problem Kopexu, czyli totalny brak efektywności działania. Co prawda spółka prowadzi proces restrukturyzacji oraz upraszczania struktury organizacyjnej, jednakże jeszcze jej daleko do rentowności światowych leaderów tej branży.

W bilansie brak istotnych zmian w porównaniu do poprzednich okresów. 1/3 sumy bilansowej oraz połowę wartości księgowej stanowią wartości niematerialne i prawne a konkretnie wartość firmy powstała w wyniku przejęć podmiotów. Tutaj należałoby postawić spory znak zapytania szczególnie biorąc pod uwagę analizę efektywności działania całej organizacji vs. korzyści i nadwyżki jaką rozpoznał Kopex w trakcie połączenia. Grupa po pierwszym półroczu miała ponad 722 MPLN zadłużenia odsetkowego, przy bieżących wynikach i rocznej EBITDA między 250 a 300 MPLN nie stanowi on jakiegoś wielkiego problemu, jednakże generuje on około 40 MPLN odsetek rocznie. Po drugiej stronie Kopex utrzymuje około 170 MPLN gotówki, która dała ponad 6 MPLN przychodów odsetkowych.

Wyniki wygenerowane przez core business w pierwszym półroczu bez odzwierciedlenia w cash flow na działalności operacyjnej. Co prawda dziura jest zdecydowanie mniejsza niż w pierwszym kwartale, jednakże martwić może spora wartość środków pieniężnych zamrożonych w należnościach handlowych. W bieżącym roku grupa znacznie mniej środków przeznaczyła na wydatki inwestycyjne, dziura w przepływach została pokryta większym wykorzystaniem kredytów obrotowych.

Podsumowując, to był dobry kwartał w wykonaniu Kopexu jednakże w mojej ocenie ciągle poniżej posiadanego potencjału. Główny problem to efektywność wykorzystania posiadanego majątku, co pokazują wyceny na naszym portalu. Szczególnie bazując na WK spory potencjał do wzrostu, jednakże rynek patrzy głównie na wyceny dochodowe, gdyż Kopex z posiadanego majątku ciągle nie może wiele „wycisnąć”. Przy wycenach dochodowych trzeba pamiętać, że przed nami jeszcze ciągle dobrze zapowiadające się drugie półrocze i 100 MPLN zysku netto jest realne do osiągnięcia.

www.stockwatch.pl/gpw/kopex,wy...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 12 września 2011 07:38:34 przy kursie: 18,20 zł
Spółka się dwoi i troi PR'owo, choć nie ma wiele do powiedzenia - akcjonariusze chcą zysków i już.
Bodaj 4 lata temu było mówione o zwielokrotnieniu przychodów do 3,5 mld euro? Źródłem miały być Chiny, Indonezja, Australia. Nie wyszło.
Teraz spółka odgrzewa jednego z tych kotlecików, poniżej krótki wywiad, w którym padają trzy ciekawe sformułowania:
- pochodzenie jest autentycznie problemem, trzeba się chować za lokalnym brandem
- w branży jest ożywienie, bo konkurencja nie wyrabia się z dostawami, a Kopex (moja hipoteza) ma overstocki i rekordowy lead time
- Kopex nie był wcześniej dopuszczony do przetargów z powodu braku wymaganych papierów

Cytat:
Producent maszyn górniczych, katowicki Kopex, liczy na to, że uda mu się sprzedać własny kompleks ścianowy do australijskiej kopalni

– Chcielibyśmy zrobić to już w 2012 r. Nasza przewaga nad konkurencją w Australii to najkrótszy czas dostawy – mówi „Parkietowi" Maciej Powolny, szef spółki Kopex Australia. Podkreśla jednak, że to trudne zadanie, bo na australijskim rynku maszyn górniczych jest w zasadzie duopol – dzielą się nim najwięksi w branży, czyli Joy i Caterpillar.

www.parkiet.com/artykul/9,1094...

Sukces wypracowuje się latami i życzę Kopeksowi, żeby nie odpuścił. Wytrwałość w biznesie to warunek sukcesu - konieczny, choć nie wystarczający.
Jak sprzedaż ruszy to nagle wszystko okaże się super i nie trzeba będzie narzekać na finansistów. Anxious

Frog
6
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 488
Wysłane: 26 września 2011 14:54:24 przy kursie: 17,77 zł
Dzisiaj poszło info o rekomendacji Sprzedaj z ceną docelową 16,2 zł:

http://stooq.pl/n/?f=515971

Cytat:
26.09. Warszawa (PAP) - Analitycy DM BZ WBK, w raporcie z 23 września, wznowili wydawanie rekomendacji dla spółki Kopex od zalecenia "sprzedaj". Cenę docelową dla akcji spółki ustalili na poziomie 16,20 zł.


Wpisuję dla potomnych - zobaczymy czy będą jakieś ruchy ze strony OFE zaangażowanych w spółkę.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,518 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +166,57% +33 314,35 zł 53 314,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło