pixelg
CEZ - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8 9 10

CEZ [CEZ]

AKTUALNY KURS: 69,00 zł (+2,99%) 06-04-2020 15:18
Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 1 marca 2011 20:58:00 przy kursie: 130,70 zł
Omówienie rocznych skonsolidowanych wyników spółki CEZ

CEZ jest największą czeską grupą energetyczną. Na warszawskiej giełdzie w sektorze energetycznym wydaje się jednak być pikusiem w porównaniu do niedawno sprywatyzowanych gigantów. Sektorowo posiada najniższy rating a jednocześnie WK wyceniane jest najwyżej. www.stockwatch.pl/gpw/cez,wykr... – zapraszam do zapoznania się z aktualnym wyliczeniem wskaźników. Dodam na wstępie, że część wskazuje na przewartościowanie a inne na optymalną wycenę spółki. Przewidywania nie są więc optymistyczne. Dane finansowe są ostateczne, ponieważ do raportu dołączona jest potwierdzająca je opinia biegłego.

Trochę niepokojąco wygląda oczekiwanie przez CEZ istotnych turbulencji na rynku energetycznym. Zaprognozowano zmniejszenie się zysku operacyjnego i netto już na 2011 rok oraz ograniczenie wolnych przepływów pieniężnych. Dlatego też dalej zmniejszone zostaną inwestycje o 25% w stosunku do zakładanego poziomu. Opisaną w sprawozdaniu „stanowczą optymalizację funkcjonowania wewnętrznego” odczytuję wręcz jako restrukturyzację i znaczące cięcie kosztów. Wygląda to na ostre ograniczanie działalności nawet bez owijania w ładną otoczkę PR-ową.

Jednocześnie CEZ prezentuje nową wizję rozwoju, która ma zacząć przynosić efekty od 2020 roku. Skupienie się na innych obszarach działalności, większa efektywność operacji i inwestycji oraz nowe technologie mają zapewnić stabilny wzrost spółki w dłuższym okresie. Wizja na razie określona jest bardzo ogólnie ale mnie już nasuwa się jedno pytanie. Czy można wdrożyć nową strategię przy tak ograniczonych inwestycjach i wydatkach? Trzeba przecież wygospodarować środki na badania i rozwój w czasie „stabilizacji i konsolidacji” całej grupy. To jest w mojej ocenie dość poważne wyzwanie.

Można zdziwić się czytając informacje takie jak powyżej. Wyniki CEZ nie prezentują się przecież źle. W ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży nieznacznie wzrosły w wynik operacyjny wygląda niewiele gorzej niż za 2009 rok. Zysk netto jest, więc wartość księgowa spółki rośnie. Trzeba jednak pamiętać, że charakterystyką działalności CEZ jest zawieranie średnioterminowych kontraktów forward na ceny energii. Część takich kontraktów została zawarta do 2008 roku, do którego ceny energii stale rosły a pewna część tych kontraktów obowiązywała jeszcze w 2010 roku. Czyli w przychody 2010 roku weszła jeszcze część rozliczonych kontraktów z poprzednich lat. W 2010 roku nastąpił istotny spadek cen energii elektrycznej. Obecnie zawierane na przyszłość kontrakty już nie są w stanie zapewnić tak wysokiej ceny jak w 2008 roku, stąd oczekiwanie spadku przychodów i rentowności. Pogorszenie w tym zakresie może potrwać według szacunków spółki aż do 2015 roku, co nie wróży pozytywnie.

W tym kontekście trochę nieciekawie wygląda rosnące nieprzerwanie od połowy 2008 zadłużenie CEZ. Najprawdopodobniej wzrost zostanie zahamowany w momencie ograniczenia inwestycji, czyli właśnie teraz. Nie mamy tylko pewności, czy wystarczający będzie wolny cash flow do spłacenia już istniejącego długu. Póki co ten z działalności finansowej był w 2010 roku ujemny ale głównie ze względu na wypłaconą dywidendę. Przyznam szczerze, że przy tak postawionych planach i prognozach ja bym ze spółki kasy nie wypłacała, jeśli do tego działania konieczne jest nowe zadłużenie. A CEZ musiał się zadłużyć, żeby dywidendę wypłacić. Większość zadłużenia ma na szczęście termin spłaty powyżej 2015 roku.

Bardzo pozytywnie oceniam to, że spółka swoją wiedzą się dzieli z akcjonariuszami oraz że próbuje zapobiegać przyszłym gorszym wynikom. To właśnie oceniam jako modelową politykę informacyjną – mówimy wcześniej o naszych oczekiwaniach i tłumaczymy ograniczenie wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie wiadomo, że spółka reaguje na pogarszające się warunki zewnętrzne i że jej pozycja nie zależy wyłącznie od rynkowych cen i wskaźników. Póki co przewidywane zmiany nie wpłyną na spadek wartości wewnętrznej spółki. Dzięki ograniczeniu kosztów i wydatków inwestycyjnych najprawdopodobniej uda się utrzymać pozytywną rentowność i dodatni cash flow. Jeśli nie będzie dalszych wypłat dywidendy, to CEZ powinien dalej powiększać swoją wartość wewnętrzną. Jednak istotne ograniczenie rozmachu działania może negatywnie wpłynąć na postrzeganie spółki jako niezależnej, bezpiecznej inwestycji w długim okresie. Dotychczas przecież ta grupa działała na terenie całej Europy.

Przychody i wynik w ujęciu kwartalnym zachowują się bardzo stabilnie i zgodnie z długoterminową sezonowością działalności. Przede wszystkim 4 kwartał roku jest tradycyjnie lepszy od 3 – w 2010 roku wzrost przychodów wyniósł 19% podczas gdy rok wcześniej było to aż 27%. Przychody 4q2010 w odniesieniu do 4q2009 spadły o 2%. Powoli rysuje się więc trend spadkowy a w każdym razie wyhamowanie wzrostów. Marża zysku na działalności operacyjnej na przestrzeni ostatniego roku nie oscylowała wokół jednego poziomu. Wahała się od 25% do aż 40%. Za 4q2010 osiągnęła poziom 28%, więc zbliża się do dolnej granicy wahań. Wyniki potwierdzone są pozytywnym cash flow z działalności operacyjnej, który jednak został skonsumowany przez inwestycje i działalność finansową.

Nie chciałabym nikogo omówieniem sprawozdania wystraszyć. CEZ cały czas zarabia i generuje gotówkę. Nie należy jednak cieszyć się nadmiernie wygenerowanym obecnie zyskiem ale przeczytać dokładnie oczekiwania co do przyszłości.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tepes
Dołączył: 2011-02-22
Wpisów: 33
Wysłane: 2 kwietnia 2011 22:53:58 przy kursie: 146,00 zł
01-04-2011, Akcjonariusze CEZ-u otrzymają w tym roku mniejszą dywidendę niż rok wcześniej – wynika z zapowiedzi Miroslava Kalouska, szefa czeskiego ministerstwa finansów, do którego należy pakiet kontrolny koncernu energetycznego

- Wypłata będzie niższa niż z zysku w 2009 r., ale ta różnica nie powinna być znacząca – zadeklarował Kalousek. Rok temu CEZ wypłacił po 53 korony dywidendy na akcję. Zysk koncernu w 2010 r. był niższy, niż w 2009 r.

Zgodnie z polityka dywidendową spółki na wypłatę dla akcjonariuszy przeznacza się od 50 do 60 proc. czystego zarobku. Oznaczać to może, że na każdą akcję przypadnie 43,9-52,6 korony (7,2-8,6 zł).

Decydujący głos na dorocznym WZA spółki, które w tym roku zostało zwołane wcześniej niż w latach ubiegłych, bo już na 1 czerwca, będzie miał czeski resort finansów. Ministerstwo na ponad 70-procentowy udział w akcjonariacie CEZ-u.

Program WZA i propozycje dotyczące wysokości dywidendy powinny być znane na 30 dni przed terminem walnego zgromadzenia, czyli najpóźniej na początku maja.


tepes
Dołączył: 2011-02-22
Wpisów: 33
Wysłane: 22 kwietnia 2011 21:16:06 przy kursie: 149,50 zł
20-04-2011
S&P Equity zmienił zalecenie inwestycyjne dla akcji CEZ ze „sprzedaj” na „trzymaj”. Cena docelowa podwyższona została do 916 CZK , czyli 150,3 zł z 795 CZK (130,5 zł).

www.parkiet.com/artykul/7,1043...


rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 13 maja 2011 17:05:04 przy kursie: 152,70 zł
Omówienie wyników za q1’2011 dla CEZ.

Firma raportuje w koronach czeskich i w tej walucie będzie omówienie (tym razem „m” oznacza „miliard”).

Sprzedażowo to bardzo dobry kwartał. Nawet uwzględniając sezonowość, która wskazuje, że q1 jest zwykle dobrym kresem, najlepszy jednak bywa q4.


Na skalę wzrostu wskazuje fakt, że miniony kwartał był lepszy, niż jakikolwiek q4 od 2006 roku.


kliknij, aby powiększyć


Długoterminowo zaś firma jest na wyraźnej ścieżce wzrostu. Z tym, że tempo tego wzrostu delikatnie słabnie z upływem czasu.


kliknij, aby powiększyć


Koncentrując się na porównaniu q1/q1 – na wzrost zapracowała sprzedaż energii elektrycznej; efekty handlu pochodnymi oraz ciepłem znoszą się dając lekko negatywny wkład. Spadła za to rentowność sprzedaży liczona jako sprzedaż minus koszty zużycia paliwa oraz koszty zakupu energii i usług z nim związanych. Rentowność ta wyniosła 59,8% vs. 65,6% rok temu. „Nieładne” jest również to, że wskaźnik ten osuwa się od połowy 2009 roku. W efekcie wynik operacyjny jest niższy o 1,1m CZK, niż w kwartalne porównywalnym. I to mimo, że koszty operacyjne dały pozytywny wkład. Wkład ten był tym lepszy, że zasiliło go przeszacowanie uprawnień do emisji CO2. Przyznane darmowo uprawnienia do emisji są teraz w Czechach obłożone podatkiem od darowizn. To pociąga za sobą zmianę ich wartości w bilansie.

Linia finansowa poprawia wynik operacyjny. Tu driverem in plus była wycena opcji MOL (+1,6m), co może nie być powtarzalne. Driverem in minus był natomiast podatek od uprawnień emisyjnych (-1,2m), co powtarzalne już raczej jest. W efekcie wynik netto wyniósł 17,2m CZK wobec 17,5m rok temu.

Z racji międzynarodowości CEZ’u na jego całkowite dochody wpływ ma przeliczenie wartości jednostek zagranicznych. Tym razem to przeliczenie daje efekt negatywny i obciąża kapitały własne.

Bilans.

Aktywa trwałe praktycznie bez zmian, a to za sprawą większych inwestycji w toku, których przyrost przewyższył amortyzację.
W aktywach obrotowych spadł poziom gotówki. Wzrosły za to należności. Bardzo wzrosła w/w wartość uprawnień do emisji. Bardzo (z 16m do 43m) wzrósł też poziom pozostałych aktywów netto. Brak noty. Raport roczny wskazywał na wysoki udział pochodnych kontraktów na energię, ale tym razem może być to coś innego.

Kapitały własne wzrosły za sprawą zysków zatrzymanych. Zobowiązania długoterminowe bez zmian. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych (za sprawą handlowych i „pozostałych”), a także z tytułu podatku odroczonego.
Gearing zatrzymał się w okolicach 60% i delikatnie spada (obecnie 58%). Warto zauważyć, że przed firmą 5 lat intensywnych spłat obligacji (znacznie ponad 10m CZK rocznie).

Cash flow.

Mimo wyjścia z podobnego, co rok temu, poziomu zysku brutto efekt końcowy jest znacznie gorszy. Jest to efektem zassania 32m przez „pozostałe aktywa obrotowe”. To, co firma pokazuje w prezentacji dla mnie jest mało przejrzyste, a ujęcie w CF operacyjnym -8,5m z tytułu „wzrostu wartości papierów o dużej płynności” jest dość tajemnicze.

W CF inwestycyjnym widać głównie inwestycje w środki trwałe. Jak wspominałem, widać to również w bilansie.
CF finansowy, to rolowanie kredytów.

Jeszcze rzut okaz na rachunek segmentowy (bez komentarza):


kliknij, aby powiększyć


oraz wycena: www.stockwatch.pl/gpw/cez,wykr...
i sektor: www.stockwatch.pl/Stocks/Secto...

Reasumując:

Moim zdaniem wynik niejednoznaczny. Rozwój sprzedaży niepoparty rentownością. Część wyniku zbudowana na wycenach. Słabo opisane niektóre, znaczące pozycje w sprawozdaniu. Potencjalne pozytywy na przyszłość: wzrost ceny prądu jako pokłosie Fukushimy.


Pojawiły się pozytywne rekomendacje. Przed inwestycją radzę dokładnie przeczytać i ocenić założenia, na których są oparte.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Lucass
Dołączył: 2010-05-28
Wpisów: 34
Wysłane: 29 czerwca 2011 09:40:33 przy kursie: 141,10 zł
Mam pytanie do akcjonariuszy CEZ z dłuższym stażem - czy nie ma żadnych problemów z wypłatą dywidendy na polskie rachunki?

Pozdrawiam

Kamieniarz
Dołączył: 2011-04-26
Wpisów: 7
Wysłane: 29 czerwca 2011 09:45:12 przy kursie: 141,10 zł
Witaj,

nie ma problemu - dywidenda zawsze wpływała na moje konto tak jak powinna :)

pozdrawiam

zielak
Dołączył: 2010-04-20
Wpisów: 3
Wysłane: 4 sierpnia 2011 08:12:17 przy kursie: 140,70 zł
A za 2010 roku kiedy wpłynąć powinna na konto?
Wypłata niby 1 sierpnia miała być.

Kamieniarz
Dołączył: 2011-04-26
Wpisów: 7
Wysłane: 4 sierpnia 2011 09:28:30 przy kursie: 138,20 zł
Witam,

powyżej pisałem że zawsze miałem terminowo zaksięgowaną dywidendę z akcji CEZ jednak w tym roku zerkam od 1 sierpnia i na razie nic nie ma również na moim koncie z powyższej spółki...

zielak
Dołączył: 2010-04-20
Wpisów: 3
Wysłane: 5 sierpnia 2011 11:48:03 przy kursie: 139,70 zł
Właśnie wpłynęły środki z dywidendy.
Pozdrawiam

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 17 sierpnia 2011 16:35:55 przy kursie: 129,00 zł
Omówienie wyników za 1-sze półrocze 2011 dla Grupy CEZ.

Omawiane są wyniki prezentowane w koronach czeskich.
Opublikowane wyniki stanowią bardzo dobry przykład, jak pozbawione sensu może być inwestowanie na podstawie oczekiwań analityków. W sieci przetoczyły się właśnie stwierdzenia, że Spółka rozczarowała wynikami. Istotnie?


Zapomnijmy o rynkowym szumie i popatrzmy chwilę na trendy długoterminowe. Najpierw sprzedaż:


kliknij, aby powiększyć


Jak widać nadal dobra. Spadek kwartał do kwartału jest sezonowy, a długoterminowo firma pod tym względem się rozwija. Choć, jak już wspominałem, rozwój ten delikatnie traci na impecie. W q2’2011 to osłabienie jest tylko nieco bardziej widoczne.kliknij, aby powiększyćSłabo za to wygląda rentowność operacyjna, lecz to również nie jest nowość drugiego kwartału. Słabo było już w q1, o czym pisaliśmy. Drugi kwartał jedynie potwierdził tę tendencję.kliknij, aby powiększyćSłabość ta koncentruje się w kosztach zakupu paliwa oraz - a właściwie przede wszystkim -elektryczności. Tu tkwi główny driver kosztowy, który trzeba śledzić.
Poniżej linia finansowa i w efekcie słaby wynik netto. Dopiero ta liczba jest naprawdę słaba i może zaskakiwać. Zwłaszcza w kwartale - niespełna 7 mld CZK wobec ponad 11 mld rok temu. Uwagę zwracają pozostałe koszty operacyjne, do których brak noty.


W bilansie - krótkoterminowo wzrosło saldo aktywów obrotowych. Długoterminowo zaś firma stopniowo zwiększa wartość zaciągniętych kredytów, choć total gearing pozostaje stabilny na poziomie ok. 60%. Płynność bieżąca jest jednak zachowana, jako że aktywa bieżące przewyższają zobowiązania bieżące.

Cash flow jest niejednoznaczny. Na pierwszy rzut oka operacyjnie jest słabo <23mld vs. 30mld. Okazuje się jednak, że prawie 14mld pochłonął wzrost pozostałych aktywów bieżących. Kwota ta w dużej mierze koresponduje z „other financial assets, net”. Po uwzględnieniu tego faktu przepływy prezentują się całkiem dobrze. Niestety to efekt dość niskiej bazy. W analogicznym półroczu ok. 9mld sfinansowało rozrachunki z partnerami handlowymi. Teraz tego nie było.

Sekcje - inwestycyjna i finansowa nie wnoszą nic szczególnego do analizy.

Aktualne wyceny w serwisie: www.stockwatch.pl/gpw/cez,wykr...
Spółka na tle sektora: www.stockwatch.pl/Stocks/Secto...

Ta firma zachowuje się, niczym tankowiec. Z racji operowania na różnych rynkach i pewnej dywersyfikacji przychodów podlega różnym presjom, które czasem się znoszą, a jej wyniki są częściowo wygładzane. Przykładem może być choćby fakt, że uruchomienie farm wiatrowych w Rumunii zniwelowało negatywny wpływ podatku od darowizn nałożonego na przyznawane urzędowo prawa do emisji. W ten sposób negatywnym zjawiskom na jednym rynku przeciwstawiane są pozytywne działania na innym. Z drugiej strony złożona struktura wydłuża łańcuch decyzyjny, jak również wprowadza bezwładność. Przykładów znoszących się sił dałoby się pewnie jeszcze kilka znaleźć. Restrukturyzacja w Albanii jest osłabiana przez otoczenie regulacyjne w Bułgarii.

Z tego powodu uważam, iż kompletnie bezpodstawne jest wyrabianie sobie opinii na fali wyników, bądź rekomendacji po wynikach tego, czy innego kwartału. A już z pewnością bez sensu jest snucie dalekosiężnych wizji na podstawie krótkookresowych raportów, bądź wydarzeń. Analiza historycznych danych jest przez inwestorów niedoceniana. Nauczeni są bowiem mantry, że giełda dyskontuje przyszłość i nie liczy się to, co było, lecz to, co będzie. Tło historyczne pozwala jednak nabrać odpowiedniej perspektywy do tego, co jest.Wyniki za drugi kwartał są słabe? Owszem. Rozczarowujące? Niekoniecznie. Słabnąca rentowność to nie jest nowina.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


eewwa
Dołączył: 2011-08-26
Wpisów: 47
Wysłane: 16 września 2011 13:55:19 przy kursie: 128,00 zł
Dzisiaj CEZ strasznie spada. Czy to już tak będzie, czy też to sprawa przejściowa, bo wychodzi z WIG20, a później się ustabilizuje?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 083
Wysłane: 16 września 2011 14:10:18 przy kursie: 128,00 zł
Eewwa,
masz tutaj prawie świeże spojrzenie na sytuację techniczną.
wiadomosci.stockwatch.pl/cez-r...
i wydarzenie, które również może mieć wpływ na zachowanie kursu
wiadomosci.stockwatch.pl/zmian...

eewwa
Dołączył: 2011-08-26
Wpisów: 47
Wysłane: 16 września 2011 16:53:50 przy kursie: 128,00 zł
Dzięki serdeczne. No a wyjście z WIG20 czy nie kończy definitywnie wzrostów? Czy jest jednak po tym fakcie szansa na odbicie?

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 10 listopada 2011 17:56:18 przy kursie: 126,30 zł
Omówienie wyników za 3-ci kwartał 2011 dla Grupy CEZ.

Omawiane są wyniki w koronach czeskich.
Wynik jest słaby. Rzut oka na poniższe wykresy pokazuje dobitnie, gdzie owa słabość się koncentruje. Spójrzmy zatem, aby zaoszczędzić sobie czasu ma zbędne dywagacje.kliknij, aby powiększyć


Jak widać atrakcyjność operacyjna jest stosunkowo słabsza, niż w trzech poprzednich latach. Prezentacja Zarządu w tzw. bridge’u jako główną przyczynę przywołuje spadek cen energii elektrycznej oraz kursów zabezpieczeń. Ponadto spojrzenie na koszty rodzajowe wskazuje, iż nadal znacząca jest ekspansja kosztów zakupu energii i usług związanych. W ogólnym rozrachunku słabszy performance operacyjny Spółki nie stanowi jednak jakiejś negatywnej rewolucji. Choć, jeśli chce się być akcjonariuszem, trzeba brać go pod uwagę. Nie jest to jednak problem wyłącznie CEZ’u.

Rewolucja wydarzyła się za to w sekcji pozostałych kosztów i przychodów. Na wyniku zaciążyły wszystkie kategorie kosztowe. Trzeba tu zauważyć, że są to kategorie klasyfikowane, jako finansowe. Głównym negatywnym driverem był udział w - uprośćmy nomenklaturę - stratach jednostek konsolidowanych metodą praw własności.
Firma otrzymała tu wprawdzie cios w postaci aktualizacji wartości zbywanej jednostki MIBRAG. To (minus) -2,7 mld CZK. Zdarzenie jednorazowe. Ale nie da się nie zauważyć, że nawet bez tego incydentu wynik kwartalny jest tu zły. Pozostały udział w stratach to nadal prawie miliard koron w kwartale (porównując do okresu analogicznego). 2,5 mld CZK ekstra kosztowały firmę różnice kursowe, a koszty odsetek wzrosły o 0,5 mld koron. Do tego doszły jeszcze „pozostałe” na kwotę -0,3 mld.
Nawet z pominięciem zdarzeń jednorazowych negatywny ekstra wpływ tej sekcji to (minus) -4,3 mld koron. I przyczynia się to wybitnie do słabego wyniku netto.

Relatywne zadłużenie utrzymuje się w okolicach 60% (obecnie 61,4%). Zwiększa się jednak udział kredytów. To zaś, jak wspomniano powyżej, zwiększa obciążenia odsetkowe. Rating jest stabilny w obszarze wysokich (czyli potrójnych) B - www.stockwatch.pl/gpw/cez,wykr... – firma bowiem utrzymuje dodatni kapitał obrotowy, a ponadto wciąż generuje zyski operacyjne. Nasz automat zakłada zatem, że będzie czym spłacać zobowiązania.

Do „sytuacji awaryjnej” zresztą daleko. Firma wciąż ma porządny cash flow operacyjny, który pozwala zarówno na inwestycje, jak i dywidendę.

Podsumowując:
Operacyjnie dość słabo, ale bywało gorzej. Rosnąca sprzedaż nieco rekompensuje utratę rentowności. Naprawdę źle jest w części finansowej. I to nawet pomijając zdarzenia jednorazowe.

To kolejna firma, której zaszkodziły rynki finansowe. I dały o sobie znać ostrzej, niż podobno zwalniająca sfera realna.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 29 lutego 2012 19:38:59 przy kursie: 133,90 zł
Omówienie wyników za 4-ty kwartał 2011 dla Grupy CEZ.

Wyniki w CZK.
Tym razem będzie krótko. Firma dobrze wypadła pod względem rentowności. Informuje jednak o przesunięciu części kosztów związanych z remontami.


Prezentacja Zarządu przywołuje mnóstwo szczegółowych informacji, które jak zawsze tworzą kwartalny szum. Piszę „szum” ponieważ uważam, że w przypadku takich organizmów, jak CEZ ważniejsze są tendencje długoterminowe. To transatlantyk. Poniżej próba graficznego okiełznania najważniejszych liczb:


kliknij, aby powiększyć


W tym kontekście ważne jest aby zwrócić uwagę na punkt trzeci strategii, mianowicie - wydajność. Jest to ważne, ponieważ od kilku kwartałów w omówieniach pisaliśmy, że rentowność pozostaje w tyle. Te pojedyncze mankamenty w ujęciu długoterminowym ułożyły się wreszcie w obraz stagnacji, a nawet słabnięcia biznesu. Rynkowy wzrost stał się więc ekstensywny, co wyraźnie widać na poniższym wykresie.


kliknij, aby powiększyć


Wyceny ( www.stockwatch.pl/gpw/cez,wykr... ) wskazują na przewartościowanie. Ceny broniłaby wartość zysków dodatkowych, gdyby słabnąca tendencja wyniku netto. Na razie sytuacje wciąż ratuje mocny cash flow operacyjny po potrąceniu zmian kapitale pracującym (czyli sekcji „changes in assets and liabilities”). Sugeruje to, że biznes jest ciągle stabilny operacyjnie i ewentualna poprawa wydajności przyniesie wartość dodaną, a nie będzie stanowić próby odrabiania strat.


Niemniej, jeśli biznes ma rzeczywiście rosnąć, a nie trwać - konieczne jest działanie.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 898
Wysłane: 17 grudnia 2012 00:15:20 przy kursie: 105,50 zł
angry3
BoA rekomendacja 143 zl. No,no, zobaczymy co w IVQ.

tepes
Dołączył: 2011-02-22
Wpisów: 33
Wysłane: 25 stycznia 2013 11:44:28 przy kursie: 101,50 zł
Co się dzieje z Cez-em? Dlaczego tak dołuje? Think

Lucass
Dołączył: 2010-05-28
Wpisów: 34
Wysłane: 6 lutego 2013 13:06:21 przy kursie: 101,10 zł
Nie tylko CEZ spada, cała energetyka dołuje: wykres.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 898
Wysłane: 9 lutego 2013 11:30:15 przy kursie: 103,20 zł
angry3

Cez może zbyt uwierzył w wiatraki. A tu nagle trójpak. Może gdzie indziej mu się poszczęści, no i właściciel
pomoże jeśli będzie trzeba. Poniżej 90 zł nie poleci, a po drodze jakaś dywidenda .

A wiec pakiet klimatyczny już wkalkulowany.

Lucass
Dołączył: 2010-05-28
Wpisów: 34
Wysłane: 18 lutego 2013 09:21:42 przy kursie: 102,80 zł
Wg mnie polski trójpak energetyczny ma tutaj znikome znaczenie, a niski kurs CEZ'u jest pochodną ryzyka tego, że rosjanie mogą wygrać przetarg na budowę nowego bloku jądrowego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,704 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +81,79% +16 358,99 zł 36 358,99 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d