pixelg
PERMEDIA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERMEDIA [PMD]

AKTUALNY KURS: 8,00 zł (-15,34%) 12-12-2013 11:00
addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 229
Wysłane: 22 maja 2012 22:22:31 przy kursie: 7,00 zł
Widać ktoś zbiera papiery:

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Pan Nadolski zebrał 113k akcji, są spore szanse, że to ten sam inwestor:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Do tego w RN znalazł się człowiek z Bohemie o ciekawym CV, może coś się zacznie dziać- za około 9 miesięcy oczywiście.

enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 29 czerwca 2012 21:57:05 przy kursie: 6,57 zł
Miałem zlecenie transakcji wystawione na lipiec ale zostało automatycznie zamknięte po sesji. Teraz widzę, że cały arkusz na PMD jest pust. Może ktoś wie o co chodzi?
Edytowany: 29 czerwca 2012 21:57

enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 2 lipca 2012 11:43:56
A więc wyjaśniło się, notowania PMD trafiły od dzisiaj na dwa fixingi: link.


flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 614
Wysłane: 22 października 2012 10:13:13 przy kursie: 5,51 zł
przejrzałem sobie raport półroczny, i zastanawia mnie co to za aktywa finansowe którymi spółka ostatnio obraca? pamietam ze ze 2 lata temu mieli głównie gotówke, teraz jakieś aktywa finansowe, widac w przeplywach i bilansie ze w 1polroczu zbyli jakieś aktywa finansowe (z rzis wynika, że ze stratą). czy ta spolka jest z branzy chemicznej czy spekulacyjnej?

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 2 listopada 2012 17:09:52 przy kursie: 5,81 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2012 roku Zakładów Chemicznych Permedia S.A. (ZChP)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po kilku kolejnych słabych okresach sprawozdawczych ZCh Permedia w końcu zaraportowały lepsze wyniki w ujęciu r/r. Co prawda narastająco za trzy kwartały Spółka nadal prezentuje się dość kiepsko w ujęciu r/r, niemniej jednak wyniki trzeciego kwartału należy uznać za jednoznacznie pozytywne:
- przychody wzrosły o 13% (z 4,1 do 4,7 mln zł), a za sprawą znacznie mniejszego (2-proc.) wzrostu kosztów własnych sprzedaży Spółka odnotowała ok 60-proc. progres na poziomie wyniku brutto na sprzedaży (z 0,8 do 1,3 mln zł); wskazane zmiany przełożyły się oczywiście na poprawę w zakresie procentowej marży brutto na sprzedaży ZChP, która w ujęciu kwartalnym r/r wzrosła z 19,2% do 27,1%, a w ujęciu rocznym kw/kw z ok. 20,4 do 22,3%;
- w przypadku zmian wyniku na poziomie netto sprzedaży, poza wzrostem marży brutto, pozytywny wpływ miało utrzymanie ogólnych kosztów administracyjnych (zarządu i sprzedaży) na poziomie ok. 0,9 mln zł – dzięki temu w analizowanym okresie Spółka odnotowała ok., 0,37 mln zł zysku wobec 0,11 straty przed rokiem;
- pozostała działalność operacyjna miała symboliczny wpływ na wyniki Permedii w analizowanym okresie, w związku z czym poprawa wyniku operacyjnego była zbliżona do wcześniej omówionego poziomu wynikowego;
- podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych wsparciem dla wyników końcowych Spółki była działalność finansowa, a konkretnie odsetki uzyskiwane z lokat środków pieniężnych – w omawianym okresie wynik na tej działalności był blisko dwa razy lepszy niż przed rokiem (193 wobec 95 tys. zł). W związku z tym wyniki zaraportowane przez ZChP na poziomie brutto i netto są znacznie wyższe aniżeli na wcześniejszych poziomach wynikowych i analogicznie do nich lepsze w ujęciu r/r.

Od strony graficznej przedstawioną sytuację ujęto na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł).


Komentarz Zarządu tradycyjnie jest ubogi pod względem informacyjnym (żeby nie powiedzieć bezużyteczny), tak więc pozostaje jedynie interpretacja zmian poszczególnych pozycji ze sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej. Tu można zauważyć, że poza korzystnymi zmianami wynikowymi w bieżącym kwartale, które przełożyły się pozytywnie na poszczególne wskaźniki rentowności (wykres poniżej po lewej, ujęcie narastające za 12m, jednostka %), od niemal roku rośnie suma bilansowa, a przychody ze sprzedaży drugi kwartał z rzędu (wykres poniżej po prawej, ujęcie narastające za 12m, jednostka tys. zł). Do sytuacji w zakresie bilansu jeszcze wrócę przy omawianiu sytuacji finansowej Spółki, natomiast w odniesieniu do przychodów należy pamiętać o silnym powiązaniu działalności ZChP z rynkiem budowlanym, a tam sytuacja nadal daleka jest od optymistycznej. Stąd też, przy najmniej na razie, obecną poprawę raczej traktowałbym jako krótkookresową aniżeli początek nowej tendencji wzrostowej.Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ZChP stanowi generalnie potwierdzenie korzystnej wymowy rachunku wyników. W 3kw b.r. Spółka wygenerowała z działalności operacyjnej 1,3 mln zł, co przy 0,5 mln zł wydatków w obszarze inwestycyjnym oraz działalności finansowej na 0 pozwoliło jej zwiększyć bilansową sumę środków pieniężnych na koniec okresu o 0,8 mln zł. W odniesieniu do przepływów inwestycyjnych tradycyjnie jednak próżno szukać jakiś oznak działalności rozwojowej – wydatki netto na rzeczowe i niematerialne składniki majątku wyniosły raptem 17 tys. zł i były sporo niższe od ich amortyzacji (304 tys. zł). O wartości tej pozycji cash flow podobnie jak w poprzednich kwartałach decydowały inwestycje finansowe, czyli lokaty zakładane celem zagospodarowania wolnych środków pieniężnych.

Ocena sytuacji finansowej
W obszarze sytuacji finansowej ZChP, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, nie zaszły istotne zmiany – ocenić ją należy jako bardzo bezpieczną, czego wyrazem jest utrzymujący się rating Spółki na poziomie AAA. Poszczególne wskaźniki zadłużenia, płynności oraz struktury kapitałowo-majątkowej są od dłuższego czasu na poziomach mocno odległych od wartości granicznych sygnalizujących problemy.

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie aktywów i pasywów to jak widać na rysunkach poniżej po prawie roku przerwy (3kw 2010 – 3kw 2011) suma bilansowa powróciła do tendencji rosnącej. Po stronie pasywów widzimy zdecydowaną dominację kapitału własnego, który tylko w niewielkim stopniu uzupełniają krótko- i długoterminowe zobowiązania nieoprocentowane. Z kolei w odniesieniu do aktywów zauważalna jest spadkowa tendencja w zakresie majątku trwałego (nie jest to zaskoczeniem biorąc pod uwagę permanentną przewagę amortyzacji nad wydatkami netto na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne) oraz rosnący udział należności i innych aktywów obrotowych (choć de facto należałoby powiedzieć inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe oraz należności ponieważ na koniec 3kw br. z łącznej wartości tej pozycji – ok. 15 mln zł – należności krótkoterminowe stanowiły raptem 3,7 mln zł, a reszta to krótkoterminowe inwestycje finansowe).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Wskaźniki finansowe Permedii można znaleźć pod linkiem www.stockwatch.pl/gpw/permedia...

Ocena sytuacji rynkowej
Z punktu widzenia stosowanych w serwisie metod wyceny mamy cały czas wskazania niedowartościowania akcji Permedii. Warto jednakże zauważyć, że w gruncie rzeczy jest to niedowartościowanie wynikające głównie z metod bazujących na wartości księgowej. Od strony metod dochodowych oraz mnożnikowych dotyczących wielkości wynikowych, mimo poprawy wyników w 3kw b.r., obecną wycenę rynkową można uznać za właściwą.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/permedia... oraz...
Wycen www.stockwatch.pl/gpw/permedia...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 8 listopada 2012 16:34:58Na słowa pochwały zasługuje także Permedia. Eksperci zaznaczają, że giełdowy producent chemikaliów wreszcie sprawił pozytywną niespodziankę. W III kwartale wzrosły przychody oraz co ważne, marża.

- Po kilku kolejnych słabych okresach sprawozdawczych ZCh Permedia w końcu zaraportowały lepsze wyniki w ujęciu r/r. Co prawda narastająco za trzy kwartały spółka nadal prezentuje się dość kiepsko w ujęciu r/r, niemniej jednak wyniki trzeciego kwartału należy uznać za jednoznacznie pozytywne. Przychody wzrosły o 13 proc. (z 4,1 do 4,7 mln zł), a za sprawą znacznie mniejszego (2-proc.) wzrostu kosztów własnych sprzedaży spółka odnotowała ok. 60-proc. progres na poziomie wyniku brutto na sprzedaży (z 0,8 do 1,3 mln zł). Wskazane zmiany przełożyły się oczywiście na poprawę w zakresie procentowej marży brutto na sprzedaży ZChP, która w ujęciu kwartalnym r/r wzrosła z 19,2 proc. do 27,1 proc., a w ujęciu rocznym kw/kw z ok. 20,4 do 22,3 proc. – wskazuje Tomasz Nawrocki, analityk StockWatch.pl. >> Całą analizę znajdziesz tutaj.

Ekspert dodaje, że podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych wsparciem dla wyników końcowych spółki była działalność finansowa, a konkretnie odsetki uzyskiwane z lokat środków pieniężnych – w omawianym okresie wynik na tej działalności był blisko dwa razy lepszy niż przed rokiem. W związku z tym wyniki zaraportowane przez ZChP na poziomie brutto i netto są znacznie wyższe niż na wcześniejszych poziomach wynikowych i analogicznie do nich lepsze w ujęciu r/r.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 8 listopada 2012 16:42:25
Po tych cenach de facto kupujemy samą gotówkę, która tam leży. Reszta aktywów to czysty bonus bo długu nie ma.

Kod:
mod: usunięto informacje o własnych transakcjach
Edytowany: 8 listopada 2012 19:03

robertus
0
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 9 listopada 2012 14:33:35
Zerknąłem w bilans na szybko i faktycznie jest tak jak mówisz z gotówką.
Nie rozumiem do końca skąd jest ta góra gotówki. Wyniki za ostatnie i kwartały i lata mizerne, zysk niewielki, a gotówka się kumulowała. No chyba, że jest ona z czasów wcześniejszych.
Może mi odpowiecie na moją zagadkę?

Spróbuję przez weekend coś więcej poczytać o spółce, może się mi wyjaśni.

Robertus

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 9 listopada 2012 14:46:12
Spółka trzyma kasę z prosperity, które trwało do 2007. kiedyś pożyczała tę kasę głównemu akcjonariuszowi jak było ciężko w 2009 roku, ale wróciło.
Nie inwestuje, trzyma.

Chętnie dołożę się do ogłoszenia wezwania i przejęcia spółki w tych cenach o czym była tu kiedyś mowa. Tylko czy główny odda? raczej nie po tych cenach.
Edytowany: 9 listopada 2012 14:48

robertus
0
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 14 listopada 2012 08:54:59
Witajcie,

To co mnie zastanawia to ta matka w Czechach. Jak każda matka to może doić córkę ile chce. Tu jeszcze dochodzi to, że jest matka głównym odbiorcą produktów, na które może ustalać ceny jakie chce...
Czyli może być tak, że nigdy nie będzie wykazywany zysk w Polsce, bo po bo.
Zysk może być transferowany do Czech ku uciesze głównego akcjonariusza i ku zgrozie mniejszościowych w Polsce.

Jest to dla mnie duża rozterka, czy odważać się wchodzić w takie układy. Już nie tylko chodzi o tę Permedię, ale w ogóle.

Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie?


Pozdrawiam,
Robertus


flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 614
Wysłane: 14 listopada 2012 09:06:11 przy kursie: 6,00 zł
Jeżeli faktycznie jest tak jak piszesz, czyli matka jest głównym odbiorcą Permedii to dużo wyjaśnia, dlaczego zyski tu są takie słabe i dlaczego matka spółki nie chce sprzedać.

Podobnie jest z MWT po przejęciu przez Getin. Rentowność biznesu znacznie spadła, bo znaczną część tortu zjada matka.

WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 14 listopada 2012 10:27:42 przy kursie: 6,00 zł
Zakłady Chemiczne Permedia należą do czołowych polskich producentów pigmentów nieorganicznych oraz związków kadmu,niklu i kobaltu. Głównymi odbiorcami produktów są producenci baterii, akumulatorów, ceramiki, szkła, tworzyw sztucznych, budownictwo, przemysł emalierski, gumowy, farb i lakierów. Strategicznym udziałowcem w spółce jest czeska grupa Bochemie, która jest największym odbiorcą produktów spółki. Na eksport trafia ok 50% produktów Permedii.

link

WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 14 listopada 2012 10:42:40 przy kursie: 6,00 zł

kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


z punktu widzenia AT może być tutaj jeszcze w tym roku bardzo ciekawie.swoją drogą w zeszłym roku Bochemie plannowało debiut na przełomie 2012/2013 na GPW. link

Ciekawe jak te plany wygladaja aktualnie.

flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 614
Wysłane: 14 listopada 2012 12:11:19 przy kursie: 6,00 zł
Chciałbym zwrócić uwagę, że przy tak małej płynnosci sugerowanie sie wskaźnikiem AD jest moim zdaniem bezzasadne. W notowaniach PMD od dawien dawna widać jakiegoś "animatora" który kilkoma sztukami podbijał kurs zawsze na koniec sesji, nadając świecom kolor biały. A wzkaźnik AD właśnie wylicza się z porównania cen otwarcia i zamknięcia. Stąd właśnie wskaźnik AD na Permedii wskazuje jakby tu od lat była mocna akumulacja, a w rzeczywistości kurs szoruje po dnie.

Podobnie zreszta jest na wielu mało płynnych spółkach gdzie wskaźniki AD cały czas pokazują rzekomą akumulację.

WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 4 stycznia 2013 09:40:29 przy kursie: 5,85 zł
co sądzicie o tych wszystkich ostatnich wydarzeniach dot. spółki?

Mam na myśli zmiany w Statutcie (w tym zmiana przedmiotu dzialalności i podwyższenie KZ) oraz wezwanie

Gliptodon
0
Dołączył: 2010-10-04
Wpisów: 40
Wysłane: 5 stycznia 2013 00:07:32 przy kursie: 5,85 zł
Ja myślę, że niestety nie wiem. Ale chyba o to chodzi w tych zmianach, żebym nie wiedział. Jak poszła nieścisłość w prasie to zdementowali komunikatem błyskawicznie ale żeby ujawnić co tu się dzieje i jakie są plany na to nie wystarczyło chęci. Cała sytuacja raczej nie wygląda groźnie dla drobnych akcjonariuszy. Liczę, że kiedyś ta spółka się obudzi i zacznie traktować inwestorów poważnie. Może nowemu właścicielowi jak już będzie miał te 66% akcji zacznie zależeć, żeby akcje drożały. Może skusi się na program wspierania płynności.

koszyk
0
Dołączył: 2009-05-15
Wpisów: 1 099
Wysłane: 5 stycznia 2013 17:01:10 przy kursie: 5,85 zł
Wariantów jest tu kilka, do wyboru, do koloru i dla każdego coś fajnego. Jak słusznie zauważył Gliptodon, nic się nie da na dzisiaj z tego wyknuć.

Warianty:
1)Pakiet większościowy idzie na sprzedaż z godziwą premią, do kogoś, kto wie, co z nim zobić.
2)Szanowny Właściciel traktuje Permedię jako "wehikuł" do działań gospodarczo - organizacyjnych, tak
fajnych, że trudno nawet to sobie wyobrazić.
3)Następuje tytaniczna praca u podstaw, dzięki której firma zaczyna przynosić kokosy, a
akcjonariusze żyją z dywidendy.
4)Nic nie robią, czyli "dzień, jak co dzień"
5)Spółka jest odessana z tych kilku milionów, ale za to pojawiają się komunikaty w ilościach
hurtowych dotyczące zmian branży, świetlanej przyszłości i druku akcji jak na Petrolu.
6)Warianty mieszane, czyli np 1+2+ "Znany inwestor giełdowy"
7)Żaden z powyższych Angel

I wszystko jasne.

kajet
0
Dołączył: 2009-06-02
Wpisów: 144
Wysłane: 18 stycznia 2013 14:16:56 przy kursie: 6,08 zł
Tomasz Nawrocki napisał(a):
Z punktu widzenia stosowanych w serwisie metod wyceny mamy cały czas wskazania niedowartościowania akcji Permedii. Warto jednakże zauważyć, że w gruncie rzeczy jest to niedowartościowanie wynikające głównie z metod bazujących na wartości księgowej. Od strony metod dochodowych oraz mnożnikowych dotyczących wielkości wynikowych, mimo poprawy wyników w 3kw b.r., obecną wycenę rynkową można uznać za właściwą.


Z punktu widzenia metod mnożnikowych dotyczących wielkości wynikowych Permedia również jest niedowartościowana, chyba że ktoś zapomniał dodać do wyniku wyceny nieoperacyjną gotówkę i posługuje się wskaźnikiem C/Z w jego najbardziej prymitywnej wersji. Na tej zasadzie można by posunąć się dalej i powiedzieć, że spółka-wydmuszka mająca tylko i wyłącznie 100 mln zł na kontach (a w PKD wpisane "działalność w zakresie produkcji farb" czy cokolwiek innego) jest warta 30 mln zł, bo ma 4 mln zysku netto.

Permedia = duża skarbonka + niewielka działalność operacyjna. Najwyraźniej rynek uważa, że PMD przeje tę górę gotówki, co na razie jednak nie następuje.

WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 25 lutego 2013 11:39:01 przy kursie: 5,53 zł
za 3 sesje wyniki za 4q2012. Kurs na dnie. Co by sie musiało stać żeby ten leniuch zaczął rosnąć???

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 25 lutego 2013 15:38:25 przy kursie: 5,53 zł
musiałby mieć nowego właściciela.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,810 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,13% +33 825,03 zł 53 825,03 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło