pixelg
POLNORD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

POLNORD [PND]

AKTUALNY KURS: 3,53 zł (+0,00%) 17-02-2021 12:27
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 26 marca 2013 12:41:49 przy kursie: 6,35 zł
To omówienie będzie ciutek inne niż poprzednie, co mam nadzieję zostanie przez czytelników zaakceptowane. Pojawiające się opinie na forum skłoniły mnie do przedstawienia długoterminowych tendencji, co pozwoli złapać odpowiednią perspektywę do postrzegania spółki

Polnord pokazuje co roku bardzo ładne wyniki finansowe, ale niestety nie można ich traktować jako powtarzalne. W roku 2007 i 2008 następowała zmiana zasad rachunkowości, przez co pokazywany rachunek wyników jest niereprezentatywny. Wspomniana zmiany(MSR11;MSR18) nie mają jednak wpływu na przepływy operacyjne i one mogą podlegać analizie w bardzo szerokim spectrum czasowym.

kliknij, aby powiększyć


Jak widać przez bardzo długi okres Polnord nie generował gotówki z prowadzonej działalności operacyjnej. Trochę się to zmieniło w ostatnich dwóch latach i spółka pokazuje dodatni przepływ operacyjny. W tym roku dodatni CF został pokazany na skutek zmniejszenia salda zapasów. Jeśli wyłączymy z przepływów operacyjnych zmianę stanu zapasów i nieruchomości inwestycyjnych(spółka przekłada te pozycje w bilansie), to mamy tylko w roku 2011 dodatni wynik gotówkowy. W tym miejscy należy wspomnieć, że wynik ten uzyskano dzięki wpłacie zaliczek przez jeden z banków na nabycie wierzytelności dotyczących zobowiązań miasta Warszawy. Najważniejsze, że suma przepływów operacyjnych z ostatnich 8 lat wskazuje na pochłonięcie ponad 0,5 miliarda złotych. Jednocześnie wedle rachunku CF na zapasach mogło utkwić około 167M. Wymiar gotówkowy(najważniejszy) działalności Polnordu jest ujemny na kwotę prawie 400M złotych. Proszę to skonfrontować z zyskami pokazywanymi przez spółkę.

Jak wspomniałem wcześniej, wyniki porównywalne mamy tylko z ostatnich 5 lat funkcjonowania spółki(w raporcie za rok 2009 mamy uzgodnienie wyników za rok 2008).

kliknij, aby powiększyć


Proszę zauważyć, że skala działalności mierzona wzrostem przychodów rośnie tylko w tempie 4,5% CAGR. W związku z tym nie należałoby oczekiwać istotnej zmiany kapitału obrotowego pochłanianego przez działalność operacyjną.(CF bez zmian KO pokazuje w przybliżeniu gotówkowy zysk operacyjny po opodatkowaniu) Skoro nie ma wzrostu sprzedaży, to nie powinno być także wzrostu należności. Może ewentualnie rosnąć zmiana stanu zobowiązań i zapasów o ile spółka podjęłaby decyzję o ekspansji. Ze zmian bilansowych wynika, że takowe zwiększenie skali działalności nie następowało. Rok ostatni jest szczególny, bo część gruntów przeszła do nieruchomości inwestycyjnych.

kliknij, aby powiększyć


Wartość zapasów spada, a dodatkowo malejąca produkcja w toku wskazuje na coraz mniejszą ilość nieruchomości w budowie, w związku z czym należy oczekiwać spadku zobowiązań handlowych. Uzyskujemy w ten sposób wiedzę, że gotówkowy zysk operacyjny spada i jest tak naprawdę ujemny. Spółka generuje dla akcjonariuszy stratę. Jest to zgodne z najważniejszym zyskiem w rachunku wyników, czyli zyskiem ze sprzedaży. Ten jak widać ostatni raz był dodatni w roku 2008. Zysk operacyjny jest oczywiście bardzo ładny i dodatni przez cały czas, ale jest niegotówkowy i nie pochodzi z podstawowej działalności.

Z zamieszczonego rachunku wyników widać, że są to albo przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych, albo zyski wykazane na sprzedaży wierzytelności. Te drugi magą mieć charakter gotówkowy, ale proszę zwrócić uwagę na jeden fakt. Cykl rotacji należności wzrasta pomiędzy rokiem 2010 a 2012 z 101 do 201 dni!(liczony jako średnie saldo należności z początku i końca roku) Stąd wniosek, że sprzedaż wspomnianych długów jest pozorna i nie generuje gotówki. To z resztą zgadza się z opinią biegłego rewidenta, w której wskazuje on, że 127M złotych wykazanych w rachunku wyników nie miało charakteru gotówkowego.

Jednocześnie mocno rosną płacone przez grupę odsetki. W roku 2012 było to 67M, co daje wzrost 30% CAGR. Warto także zauważyć, że generowane przepływy operacyjne, czyli gotówka nie starcza nawet na zapłatę odsetek nie mówiąc już o spłacie rat kapitałowych.
Koszty finansowe w sprawozdaniu są jeszcze większe i wynoszą 99M. Wynika to raz, z aktywowania części zapłaconych odsetek na zapasach w kwocie 20M(zwiększenia wartości) a dwa z umorzenia pożyczek na kwotę 15M i straty ze zbycia udziałów w spółkach zależnych na kwotę 28M. Tutaj widać jak na dłoni problem wyceny bilansowej aktywów. Skoro są sprzedawane ze stratą, to oznacza, że w bilansie nie ma rynkowej wartości aktywów pomimo faktu, że nawet spółka robi czasem odpisy na zapasach.

Polnord ma coraz mniejszą aktywność stricte deweloperską na której nie generuje wartości. Można powiedzieć, że stał się pewnego rodzaju funduszem inwestycyjnym w grunty. Przy czym aktywa gruntowe są finansowane przez zadłużenie odsetkowe w 53%. Przy spadających cenach rynkowych i konieczności obsługi kredytów i obligacji ciężko mówić o perspektywie wzrostu. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę jak wyglądają wyceny majątku w bilansie. Spółka na sprzedaży generuje straty, a konkurent(GANT) w raporcie rocznym odpisał znaczne wartości z zapasów i nieruchomości inwestycyjnych pod naciskiem audytora pomimo tego, że wyceniane były wcześniej na podstawie operatów szacunkowych niezależnych rzeczoznawców.

Sytuacja płynnościowa Polnordu jest znacząco lepsza niż Ganta w związku ze znacznie mniejszym saldem zadłużenia krótkoterminowego. Inaczej mówiąc zegar jest odsunięty dużo dalej w czasie niż w przypadku konkurenta. Szybki wskaźnik płynności finansowej wynosi 0,98, co oznacza, że wszystkimi innymi aktywami prócz zapasów spółka jest w stanie pokryć 98% zobowiązań krótkoterminowych. Problem w tym, że w należnościach mamy także te pochodzące ze sprzedaży wierzytelności, które nie zostały opłacone. Prawdopodobnie drzemią sobie w pozycji inne na kwotę 85M ze 185M wszystkich. Zobowiązaniami pozostałymi i gotówką spółka jest w stanie pokryć 43% zobowiązań krótkoterminowych i 71% kredytów krótkoterminowych. To dość bezpieczne wskaźniki i na razie o widmie bankructwa nie powinniśmy mówić.
Pozostaje kwestia wycen majątkowych, czego niestety się nie podejmuję, ale uwarunkowania rynkowe mówią o tym, że z dużym prawdopodobieństwem nie są to wartości bilansowe.

Cykl rotacji zapasów(łącznie z nieruchomościami inwestycyjnymi) to 6,5 roku. Jeśli w tylko w tym roku skapitalizowało na zapasach 20M odsetek to sumaryczna kwota może wynieść spokojnie 120M. Dalej mamy 80M należności z wyceny wierzytelności i 120M wartości firmy i 45 z podatku, co daje 365M problematycznych wycen, bez uwzględniania spadku zapasów. Wycena rynkowa jest znacznie niższa. Rynek wyceny bilansowe gruntów i nieruchomości(także tych w budowie) przecenił o jakieś 70%. Kwota wydaje się spora, ale w perspektywie zmian na rynku, ewentualnej dużej podaży w przypadku wyprzedaży majątku konkurencji nie może to dziwić. Jak do tego dodamy obawy o płynność, pomimo braku zastrzeżeń biegłego to wycena jest jaka jest, choć wydaje się niska.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

INWESTORQ
0
Dołączył: 2009-01-08
Wpisów: 130
Wysłane: 9 kwietnia 2013 14:27:41 przy kursie: 5,78 zł
Witam

Dzis rozmieniono 6 zł walor spada bardziej niz Gant.

Tak jak pewny bankrut a Spolka w serwisie ma rating AA

Zadluzenie Społki jest pod kontrola natomaist rynek wycenia ja na bankruta
ciekawe ze sama SPolka przyznala i to przy 10 ciu zlotych ze nei ma zagrozen dla niej

Pokazali tez sprzedaz za 1 kw nie byla tragiczna jednak rynek wie swoje

Co takiego rynek wie ze nie widzi dla tej Spolki ratunku przed bankrutctwem ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 9 kwietnia 2013 14:35:47 przy kursie: 5,78 zł
Rating jest automatyczny. Duży wpływ na niego ma zysk operacyjny i kapitał obrotowy. Problem w tym, że zysk operacyjny pochodzi z przeszacowań, a na kapitale obrotowym leżą z pewnością mało płynne zapasy. Pisaliśmy wielokrotnie, że automatyczny Rating dla deweloperów się nie do końca nadaje. Należałoby skorygować o go o przeszacowania i zapasy przeznaczone do zbycia w terminie dłuższym niż 12 miesięcy.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


INWESTORQ
0
Dołączył: 2009-01-08
Wpisów: 130
Wysłane: 9 kwietnia 2013 14:46:12 przy kursie: 5,78 zł
czyli gdyby te czynniki ujac to Spolka jest bankrutem ?

Ile czasu jej jeszcze zostalo ?
rok - dwa ?
jesli nic nie zrobi z zadluzeniem tak bedzie

sikorro
0
Dołączył: 2012-03-01
Wpisów: 31
Wysłane: 9 kwietnia 2013 14:47:30 przy kursie: 5,78 zł
no i realność wycen w księgach majątku spółki może być jak u Ganta - dużo za dużo. Może tutaj rynek to właśnie dyskontuje od pewnego czasu.

INWESTORQ
0
Dołączył: 2009-01-08
Wpisów: 130
Wysłane: 9 kwietnia 2013 14:52:27 przy kursie: 5,78 zł
Tylko jesli by zalożyć ze na rynku zacznie sie ozywienie w tym i przyszlym roku to czemu Rynek tego nie widzi ?

Chyba ze automatycznie wszyscy zakładają dalszy ciag kryzysu ....

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 9 kwietnia 2013 15:30:42 przy kursie: 5,78 zł
Czego rynek nie widzi - Twoich założeń? A dlaczego miałby je widzieć?

ucofb
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 199
Wysłane: 9 kwietnia 2013 15:33:37 przy kursie: 5,78 zł
Hmmm mnie najbardziej zastanawia dlaczego chcecie inwestować w spółki z branży, która nie ma ciekawych perspektyw i będzie się dużym prawdopodobieństwem kurczyła. W dodatku w tej branży istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia podkręcania wyników itd.
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 9 kwietnia 2013 15:34

Scarry
184
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 920
Wysłane: 9 kwietnia 2013 17:30:28 przy kursie: 5,78 zł
INWESTORQ napisał(a):
Tylko jesli by zalożyć ze na rynku zacznie sie ozywienie w tym i przyszlym roku to czemu Rynek tego nie widzi ?

Chyba ze automatycznie wszyscy zakładają dalszy ciag kryzysu ....


a dlaczego zakładasz że ożywienie gospodarcze musi dotyczyć spółki z bardzo niestabilnej branży, której dominujący akcjonariusz znany jest z niechęci dzielenia się potencjalnym zyskiem z kimkolwiek?

Zbyt specyficzna spółka na wyciąganie wniosków o całym rynku.
* "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
* "scared money don’t make money"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
Edytowany: 9 kwietnia 2013 17:30

kostek-mundek
1
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 309
Wysłane: 9 kwietnia 2013 18:07:12 przy kursie: 5,78 zł
Ależ kto tu mówi o inwestowaniu? Na giełdzie zdarzają się po prostu odbicia przed nieuchronnym bankructwem słabych kapitałowo i koncepcyjnie polskich spółek. (Nic nie jest wieczne, z pierwszej piątki 1991 już żadnej nie ma)


pop
0
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 3 427
Wysłane: 9 kwietnia 2013 18:31:41 przy kursie: 5,78 zł
Cytat:
Nic nie jest wieczne, z pierwszej piątki 1991 już żadnej nie ma

Taaak? A Próchnik to co...?
Dalej- Exbudu nie ma może na giełdzie, ale jako spółka funkcjonuje pod skrzydłami firmy Skanska.

INWESTORQ
0
Dołączył: 2009-01-08
Wpisów: 130
Wysłane: 10 kwietnia 2013 11:17:28 przy kursie: 5,83 zł
WatchDog napisał(a):
Czego rynek nie widzi - Twoich założeń? A dlaczego miałby je widzieć?


Weżmy horyzont czasowy powiedzmy 2ch lat

Z dynamiki spadku wychodzi że rynek ocenia Spolke jako bankruta

Natomiast rynek woogul ignoruje to ze sytuacja w sektorze moze sie zmienic na lepsze

Po 1 kw 2013 r nastapila zmiana ceny sprzedwanych lokali w gore -wzrost op ok 7%

Zaczeły sie sprzedawac lokale wieksze

Spadly stopy procentowe -szacuje sie ze ok 10% wzrosla dostępnosc kredytow
OD stycznia 2014 ma wejsc nowy program ktory bedzie korzystny dla deweleporow
a
Spolka jest wyceniana jak bankrut nawet gorzej niż GANT a skutecznie sprzedaje swa oferte inwestuje nawet ...

INWESTORQ
0
Dołączył: 2009-01-08
Wpisów: 130
Wysłane: 10 kwietnia 2013 11:36:16 przy kursie: 5,83 zł
ucofb napisał(a):
Hmmm mnie najbardziej zastanawia dlaczego chcecie inwestować w spółki z branży, która nie ma ciekawych perspektyw i będzie się dużym prawdopodobieństwem kurczyła. W dodatku w tej branży istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia podkręcania wyników itd.


W Polsce brakuje kilka milionow mieszkań.
Branza moim zdaniem po okresie skurczenia bedzie sie nadal rozwijac wraz z rynkiem
Sytuacje w Polsce mamy taka ze jest wzrost PKB coraz wiecej osob stac bedzie z czasem na kupno mieszkania, tak jak jeszcze 10-15 lat temu malo kto bylo stac na kupno samochodu
Ciekawe perpektywy przed rynkiem mieszkan to lata 2014 -2016

Polnord to nie jest mala firma raczej czolowka -celuje on w pierwsze miejsce deweloperow w Polsce /zalozenia jego strategii/
Edytowany: 10 kwietnia 2013 11:54

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 10 kwietnia 2013 11:44:12 przy kursie: 5,83 zł

Wloczykij
0
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 581
Wysłane: 10 kwietnia 2013 11:50:08 przy kursie: 5,83 zł
Cytat:
Spolka jest wyceniana jak bankrut nawet gorzej niż GANT a skutecznie sprzedaje swa oferte inwestuje nawet ...


Coż, jest raczej jak piszesz, ale co z tego? Na akcjach przy pozycji jest jak byk strata XX% i nic tego nie zmieni, dopóki kurs nie wzrośnie. W międzyczasie akcjonariusz jest narażony na konieczność sprzedaży z mega stratą, jakąś tanią emisję gotówkową lub za zawyżony cenowo aport.

Gdybyśmy byli akcjonariuszami tworzącymi większość, taka cena jak obecnie byłaby nie do utrzymania i kurs by wzrósł a tak drobni tylko spekulują czy główny akcjonariusz zrobi jakiś ruch na którym tylko sam zarobi czy też będzie bez grubszych wałków i się odkujemy.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher
Edytowany: 10 kwietnia 2013 11:51

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 10 kwietnia 2013 12:09:38 przy kursie: 5,83 zł
anty_teresa napisał(a):
Brakuje mieszkań?
A skąd takie dane?
Zerknij sobie do do blogu Michała Stopki :)


No właśnie, mnie też zastanawia ta sprzeczność. Z jednej strony jest lament, że się wyludnimy, a "naród polski sczeźnie i zniknie". A z drugiej strony zakłada się, że mieszkania będziemy budować i budować i budować... Dla kogo?

Ale z trzeciej strony może jest jeszcze inaczej. Analogia do samochodów do mnie osobiście przemawia. A w tej chwili średni metraż jest podobno ok. dwa razy mniejszy, niż w Europie. Razem to może dać kiedyś impuls do budowy większych mieszkań. Z drugiej strony "wyludnianie" się zmusi nas do aktywnej polityki imigracyjnej, więc popyt na te małe, stare mieszkania też może się znaleźć.

Ale to wizje odległe na jakieś co najmniej kilkanaście lat. Przydałoby się, żeby Państwo zrobiło i opublikowało(!) jakieś badania i symulacje strategiczne w tym względzie. No ale jak Premier po wygranej batalii o budżet unijny mówi, że będzie teraz jeździł i pytał, na co wydać kasę... to na rządowych strategów chyba nie ma co liczyć. Jeno rzucać kostką.

Miras
4
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 296
Wysłane: 10 kwietnia 2013 12:12:20 przy kursie: 5,83 zł
Polnord ma do wykupienia/zrolowania do końca kwietnia obligacje na sumę ok. 40 mln zł.
Widać .ze rynek obawia się tego jak spółka sobie z tym poradzi. Jeżeli na korzystnych warunkach udałoby się zrolować ten dług, być może uspokoiłoby to inwestorów. Zwłaszcza ,że następny wykup 30 mln obligacji wypada dopiero w grudniu 2013.

Polnord musi przeprowadzić sporą restrukturyzację. Konieczne jest ograniczanie dużych kosztów zarządu ogólnego Wydaje mi się też,że kluczową kwestią jest też stopniowe ale stałe zmniejszanie zadłużenia spółki. Spółka powinna zachować przy tym rozsądne proporcje między zbijaniem zadłużenia a kapitałem na nowe inwestycje.

Pytanie tylko czy nowy prezes da radę ?

INWESTORQ
0
Dołączył: 2009-01-08
Wpisów: 130
Wysłane: 10 kwietnia 2013 12:19:04 przy kursie: 5,83 zł
anty_teresa napisał(a):
Brakuje mieszkań?
A skąd takie dane?
Zerknij sobie do do blogu Michała Stopki :)


np z tego linka
forsal.pl/artykuly/675260,nied...">http://forsal.pl/artykuly/675260,nied...

zmienia sie model rodziny

natomiast b duzy wplyw ma niedobor kapitalu na zakup mieszkania /zdolnosc kredytowa/
dodatkowo potegowana przez spowolnienie gospodarcze

Te czynniki spowolnienie moga zniknac pod koniec 2013 lub 2014 r
natomiast rynek zaklada z gory porzez kurs zaklada ze recesja jeszcze sie spoteguję....INWESTORQ
0
Dołączył: 2009-01-08
Wpisów: 130
Wysłane: 10 kwietnia 2013 12:23:58 przy kursie: 5,83 zł
Miras napisał(a):
Polnord ma do wykupienia/zrolowania do końca kwietnia obligacje na sumę ok. 40 mln zł.
Widać .ze rynek obawia się tego jak spółka sobie z tym poradzi. Jeżeli na korzystnych warunkach udałoby się zrolować ten dług, być może uspokoiłoby to inwestorów. Zwłaszcza ,że następny wykup 30 mln obligacji wypada dopiero w grudniu 2013.

Polnord musi przeprowadzić sporą restrukturyzację. Konieczne jest ograniczanie dużych kosztów zarządu ogólnego Wydaje mi się też,że kluczową kwestią jest też stopniowe ale stałe zmniejszanie zadłużenia spółki. Spółka powinna zachować przy tym rozsądne proporcje między zbijaniem zadłużenia a kapitałem na nowe inwestycje.

Pytanie tylko czy nowy prezes da radę ?


wiem o tym POlnord uzsykal 25 mln w styczniu od banku PBG wiec uwazam ze to nie jest problem z rolowaniem tych obligacji

Rynek widzi problem zadluzenia Spolki ale moim zdaneim te zadluzenie est akceptowalne przy skali biznesu jaki Spolka prowadzi

Zagrozeniem realnym mzoe byc tylko silna recesja ktora sie przeciagnie kilka lat ale to raczej wg mnie jest malo realne.
inaczej zas patrząc
Gdyby ocena finansow firmy byla niekorzystna Zarzad nie kupowalby akcji a fundusze Tepleton takze sie ich by pozbyli ....

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 10 kwietnia 2013 13:38:37 przy kursie: 5,83 zł
INWESTORQ napisał(a):
anty_teresa napisał(a):
Brakuje mieszkań?
A skąd takie dane?
Zerknij sobie do do blogu Michała Stopki :)


np z tego linka
forsal.pl/artykuly/675260,nied...">http://forsal.pl/artykuly/675260,nied...

zmienia sie model rodziny

natomiast b duzy wplyw ma niedobor kapitalu na zakup mieszkania /zdolnosc kredytowa/
dodatkowo potegowana przez spowolnienie gospodarcze

Te czynniki spowolnienie moga zniknac pod koniec 2013 lub 2014 r
natomiast rynek zaklada z gory porzez kurs zaklada ze recesja jeszcze sie spoteguję....


A przeczytałeś ten artykuł? Wnioski z niego pochodzą na podstawie tego dokumentu:
www.stat.gov.pl/gus/5840_8640_...
czyli prognozy na lata 2008-2035 z roku 2009

Ja natomiast podałem link do bloga w którym oparto się o świeższy dokument:
www.stat.gov.pl/gus/5840_13879...

Jak bardzo nie aktualna jest prognoza można sobie zobaczyć na wykresie 1. W roku 2011 liczba gospodarstw miała wynieść ponad 14,5M, natomiast fakt jest taki, że mamy obecnie 13,5 na podstawie danych tej samej instytucji...

EDIT:
A tutaj link do dokumentu z liczbą mieszkań:
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/g...

EDIT2:
I nie należy tego traktować jako krytyki artykułu w Forsalu, który oparł się o dostępne na 23.1.2013 dane. W dniu 29.1.2013 pojawiły się aktualniejsze dane i one wywracają to o czym się mówiło. Na koniec 2011 roku w Polsce była nadwyżka ponad 120 tyś lokali.
Edytowany: 10 kwietnia 2013 14:06

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,042 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło