pixelg
ELZAB - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

ELZAB [ELZ]

AKTUALNY KURS: 4,90 zł (+0,82%) 03-07-2020 17:00
Mangekyo
Mangekyo PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-09-30
Wpisów: 212
Wysłane: 8 czerwca 2014 18:52:19 przy kursie: 12,44 zł
Omówienie wyników finansowych GK Elzab po Q1 2014r.

W tym kwartale Elzab stał przed trudnym zadaniem, chociażby wyrównania świetnych zeszłorocznych wyników. Przypomnijmy, że w roku 2013 nowe grupy podatników w Polsce zostały objęte obowiązkiem posiadania kas fiskalnych. W Q1 2013 istotnie zwiększyło to popyt na produkty spółki. W tym roku brak jest tego czynnika, jednak niespodziewanie los uśmiechnął się do Elzabu za zagranicą.

Zacznijmy standardowo od omówienia rachunku wyników. Na wykresie przychody w rozbiciu geograficznym (dane w tys. PLN, etykiety – marża i przychody eksport + kraj):


kliknij, aby powiększyć


Segment sprzedaży w Polsce to głownie przychody generowane przez Elzab S.A. (podmiot dominujący w grupie kapitałowej). Widać, że na przestrzeni ostatnich kwartałów są one stabilne, z jednorazowym skokiem na początku 2013 roku, co wyjaśniłem na początku omówienia. Rynek krajowy mocno zależy więc jedynie od regulacji prawnych, a w tym roku brak jest zmian wpływających na sprzedaż Elzabu. Gdyby nie eksport, mieli byśmy wyniki jak wcześniej, czyli znacznie niższe przychody q/q i powrót do pewnej stabilności.
Za poprawę wyników odpowiada eksport, a konkretnie sprzedaż na Węgry przez spółkę zależną MICRA METRIPOND KFT. Tutaj rzeczywiście można mówić bardziej o szczęściu, bowiem Elzab raczej nie spodziewał się, że za granicą uzyska tak świetne wyniki. Potwierdza to dokonany w 2012 roku odpis wartości firmy jednostki zależnej na Węgrzech, spowodowany jej stratami i przedłużającą się restrukturyzacją. Dobra sprzedaż w tym kraju związana jest z nowymi regulacjami, które zmusiły wszystkich posiadaczy kas fiskalnych do ich wymiany (link). Spółce poszczęściło się też w kwestii konkurencji, zaliczyła potknięcie i jej produkty nie zostały dopuszczone na obrotu.

Poprawa ma więc podobne źródło jak w Q1 2013 i jest związana z zmianą regulacji prawnych. Co to oznacza? Zapewne w już w Q3 zobaczymy spadek przychodów, ponieważ jednorazowy boom się skończy. Jednak prawdopodobnie zagranica będzie stanowić większą część sprzedaży ogółem, chociażby ze względu na zdobycie silnej pozycji, czy możliwe w przyszłości stabilne wpływy z rynku wtórnego. Elzab dalej powinien więc utrzymywać w miarę powtarzalną sprzedaż, tylko na wyższym poziomie niż wcześniej (powtarzalna z Polski + powtarzalna z zagranicy). Zagrożeniem mogą być opisane w linku nadchodzące wybory parlamentarne, jednak wydaje się, że największy wzrost popytu już za nami, co eliminowało by to ryzyko.

Patrząc na wstawiony przeze mnie wykres zobaczymy, że marża brutto na sprzedaży spada. Przyczyną ponownie jest eksport i struktura przychodów. W Q1 2013 spółka sprzedawała swoje urządzenia głównie na rynek krajowy. Natomiast w Q1 2014 wzrasta udział eksportu, generowany przez MICRA METRIPOND KFT. Spółka ta jest dystrybutorem (prawie 100% przychodów z sprzedaży towarów). Oznacza to, że kupuje towar, nie ulepsza go ani nie zwiększa jego wartości, tylko odsprzedaje dalej. Jest to działalność niskomarżowa, a jej wzrost istotnie obniża rentowność Grupy Kapitałowej Elzab. Nie było by w tym problemu, gdyby na Węgry dystrybuowane były wyłącznie produkty samego Elzabu. Jednak z raportu wynika, że jego sprzedaż do spółki zależnej to jedynie 13 mln PLN, przy 27 mln PLN eksportu ogółem. Oznacza to, że MICRA METRIPOND KFT handluje też towarem innych spółek (chociażby COMP S.A., jednostki dominującej względem Elzab). To właśnie tak na prawdę odpowiada za spadek marży. Sama rentowność jednostki zagranicznej jest zagadką, wcześniej podawano ją w informacji dodatkowej, jednak w tym roku zrezygnowano z tego. Zapewne dlatego, że jest znacznie niższa.

W pozostałych częściach rachunku wyników nie dzieje się nic ciekawego:


kliknij, aby powiększyć


Koszty korporacyjne rosną szybciej niż ZBNS, spółka tłumaczy to zwiększonymi wydatkami na marketing i zmienną część wynagrodzeń (zapewne prowizje dla przedstawicieli). Przy takim wzroście sprzedaży jest to jak najbardziej możliwe, martwić można się dopiero jeśli koszty te nie spadną gdy przychody się ustabilizują. Ogólnie wszystkie wyniki od zysku na sprzedaży do zysku netto r/r rosną symbolicznie od 5 do 2% r/r. Spadek marży ZBNS niweluje więc w całości istotny wzrost przychodów. Wynik netto, który możemy uznać za powtarzalny, poznamy zapewne w okolicach III kwartału b.r. Wówczas zobaczymy, jaką pozycję rynkową na Węgrzech udało się uzyskać i jakie przychody pozwoli to generować po okresie największego boomu. Zauważmy, że popyt odtworzeniowy również nie pojawi się zbyt szybko, skoro wszyscy mają dopiero kupione nowe kasy. Sprzedaż będą więc generować osoby zakładające działalność, co zależeć będzie od wielu czynników (PKB, regulacje itd.).

Przepływy na pierwszy rzut oka wyglądają zdrowo, mają układ jak w spółce rozwojowej. Wpływy z działalności operacyjnej, wydatki inwestycyjne i wpływy z działalności finansowej, które wydaje się posłużą inwestycjom i rozwojowi. Nic bardziej mylnego! Zobaczmy na ich ujęcie w skonsolidowane i jednostkowe:


kliknij, aby powiększyć


Na wstępie trzeba jedynie wspomnieć, że przepływy operacyjne w ujęciu skonsolidowanym wyglądają zdrowo i potwierdzają wynik. Aby zrozumieć istotę pozostałych przepływów, trzeb zajrzeć w sprawozdanie jednostkowe.

Pierwsze co rzuca się w oczy to praktycznie brak środków pieniężnych w Elzab S.A. Na koniec okresu mają jedynie 574 tys. PLN! (choć i nie lepiej było na jego początku) Cała kasa jest więc dosłownie za granicą. Nie ma wyjaśnień, czym jest to spowodowane, być może spółka czeka na rozliczenie zawartych forwardów i wtedy spłacone zostaną zobowiązania MICRY względem Elzab S.A. Zapasy i zobowiązania prawie w ogóle się nie zmieniają, natomiast należności bardzo mocno rosną. Kapitał obrotowy pochłania więc znacznie więcej gotówki niż spółka była w stanie wygenerować, operacyjnie mamy minus. Musimy go więc czymś uzupełnić, aby zachować płynność finansową. A czym najlepiej i najszybciej? Kredytem w rachunku bieżącym, którego wpływ widzimy w przepływach finansowych. Nie jest więc to gotówka na inwestycje i rozwój, a jedynie zasypanie niedoboru kapitału obrotowego. Sama płynność jest jednak niezagrożona. Rzeczywiście grupa kapitałowa ma dużo gotówki, wskaźniki są na bezpiecznych poziomach. Problem mógłby się pojawić wyłącznie, gdyby COMP S.A. nie był w stanie wykupić obligacji.
Dlaczego jednak Elzab musi korzystać ze źródeł zewnętrznych? Odpowiedź na to znajdziemy w przepływach z działalności inwestycyjnej, które również wyglądają zwodniczo, jeśli nie zagłębimy się w nie. Nakłady na środki trwałe są niewielkie, bliskie amortyzacji. Mówienie o rozwoju jest więc błędne. Środki rzeczywiście idą na aktywa finansowe i pożyczki, czyli nic innego jak finansowanie jednostki dominującej względem Elzab, czytaj COMP S.A. To właśnie drenowanie z gotówki na pożyczki i obligacje powoduje konieczność korzystania z kredytów w rachunku bieżącym (aktywa finansowe to razem prawie 22 mln PLN, 1/3 kapitałów własnych!). Na przyszłość nic nie wskazuje aby miało się to zmienić – Elzab właśnie podpisał umowy o kolejne limity kredytowe.

Grupa Kapitałowa Elzab wyceniana jest na 200 mln zł. Wskaźniki automatyczne pokazują na pewne przewartościowanie względem spółek z podobnego sektora. Metoda renty wieczystej wskazywała by na ponad 20 mln PLN powtarzalnego zysku netto. Czy jest to możliwe? Moim zdaniem o takie wyniki będzie bardzo ciężko. Pierwsze półrocze tego roku na pewno będzie charakteryzować się wzrostem przychodów i zysków. Pytanie co dalej? To już będzie zależało od tego jaki udział w rynku uda się osiągnąć, ile wygeneruje to nowego zapotrzebowania niezwiązanego z regulacjami prawnymi, oraz jak będzie wyglądać rynek wtórny. Niestety, na niekorzyść spółki działa też drenowanie przez podmiot dominujący i nikła szansa na dywidendę. To wszystko skłania ku opinii o wysokiej cenie akcji Elzabu i wygórowanych oczekiwaniach rynku, którym ciężko będzie spółce sprostać. Chociaż kto wie, może spółka znów będzie miała szczęście i gdzieś zmieni się prawo? Kraje europejskie mają się „fiskalizować”, ale na ile jest to pieśń o przyszłość?


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 8 czerwca 2014 19:03

limagraf
Dołączył: 2009-09-26
Wpisów: 412
Wysłane: 26 sierpnia 2014 15:11:37 przy kursie: 16,20 zł
WIADOMOŚCI
11.08.2014 13:45 - 17180808
Elzab w III kw. 2014 r. spodziewa się kontynuacji wysokiej sprzedaży eksportowej
Elzab, który w pierwszym półroczu 2014 r. osiągnął historycznie najlepsze wyniki, głównie za sprawą wysokiej sprzedaży na Węgry, w III kw. spodziewa się kontynuacji wysokiej sprzedaży do tego kraju, gdyż na koniec sierpnia został wyznaczony termin na zakup kas fiskalnych w pierwszym etapie fiskalizacji.
W pierwszym półroczu 2014 r. zysk netto Elzabu przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł do 13,3 mln zł z 8,78 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny zwiększył się do 16,27 mln zł z 10,46 mln zł, EBITDA do 18,5 mln zł z 12,16 mln zł, a sprzedaż wzrosła do 104,2 mln zł z 56,62 mln zł.


W samym drugim kwartale 2014 r. zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł do 6,04 mln zł z 1,66 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny do 7,27 mln zł z 1,86 mln zł, EBITDA do 8,4 mln zł z 2,72 mln zł a, przychody wzrosła do 55,16 mln zł z 20,72 mln zł.


Wzrosty wyników w pierwszym półroczu to zasługa głównie sprzedaży eksportowej, która stała się priorytetem spółki. W I półroczu ruszyła sprzedaż urządzeń fiskalnych na rynku węgierskim, a spółka szacuje, że stała się liderem tamtego rynku z około 40-proc. udziałem.


"W trzecim kwartale spodziewamy się również dobrych wyników eksportowych, dzięki rozporządzeniu Ministerstwa Finansów Węgier, które wyznaczyło ostateczny termin na zakup kas fiskalnych w pierwszym etapie fiskalizacji na dzień 31 sierpnia 2014. Deadline nie oznacza jednak dla nas końca fiskalizacji, bowiem spodziewamy się dalszego otwarcia tego rynku w tym lub na początku 2015 roku, kiedy to ruszy planowany przez rząd Węgier kolejny etap fiskalizacji usług, w którym oczywiście też weźmiemy udział" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Elzabu Krzysztof Urbanowicz.


Elzab planuje udział w fiskalizacji kolejnych rynków europejskich.


Zapowiada sie ciekawie. hello1
Płyń za rekinem trafisz do ludzi.

knoker
Dołączył: 2013-12-22
Wpisów: 47
Wysłane: 6 listopada 2014 17:33:21 przy kursie: 16,40 zł
Cytat:
"Zysk netto Elzabu przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł w III kw. br. o 168% r/r i wyniósł 5,07 mln zł, zysk EBIT zwiększył się o 128% do 5,46 mln zł, przy wzroście przychodów o 98% do 47,74 mln zł."
"Jest to znakomity wynik, zważywszy na to, że w 2013 roku wpływ na sprzedaż miały zmiany przepisów i nowe fiskalizacje, czego nie ma w obecnym okresie. W III kwartale wprowadziliśmy także na rynek wiele nowościami produktowych. Są to m.in. nowy terminal POS z ekranem dotykowym- ELZAB P 30, super szybka drukarka paragonowa EVE 002 czy wysokowydajna drukarka etykiet nowej generacji - Godex ZX 1200i. Warto zaznaczyć, że odnotowaliśmy dużą dynamikę wzrostu sprzedaży urządzeń POS, drukarek kodów kreskowych kolektorów danych i wag elektronicznych. O 30% wzrosła również sprzedaż naszego oprogramowania" - wymienił Urbanowicz.
"MF przedwczoraj zdecydowało, że fiskalizacja bez względu na wielkość rocznych obrotów, obejmie kolejne grupy zawodowe m.in. lekarzy, stomatologów, prawników, mechaników samochodowych, kosmetyczki, zakłady wulkanizacji czy fryzjerów" - podsumował prezes Elzabu.Rozumiem że takie wyniki i dodatkowo informacje zaprezentowane przez prezesa są fundamentalną podstawą do spadku o 3,5 proc?
Czy ktoś może mi wyjaśnić w jaki sposób spółka z tak fantastyczną sytuacją techniczną i fundamentalną, dodatkowo perspektywą informacji o nowym akcjonariuszu/ zwiększeniu zaangażowania może spadać ?


oczkers
Dołączył: 2013-11-03
Wpisów: 137
Wysłane: 15 grudnia 2014 12:02:06 przy kursie: 15,39 zł
Co sądzicie o niedawnym zakupie praw autorskich do oprogramowania i wpływie tak znacznego ubytku gotówki na kurs akcji w najbliższym czasie?

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

limagraf
Dołączył: 2009-09-26
Wpisów: 412
Wysłane: 29 stycznia 2015 10:12:01 przy kursie: 15,98 zł
Podjeto uchwale o wyplacie dywidend. Czy ktos sie orientuje kiedy beda wyplacac i jaka moze byc ich wysokosc.
Pozdr
Płyń za rekinem trafisz do ludzi.

ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 7 maja 2015 00:23:16 przy kursie: 18,59 zł
Na razie prognoza to: 0,80 zł

Kurkuma
Dołączył: 2011-04-29
Wpisów: 139
Wysłane: 12 kwietnia 2017 09:38:20 przy kursie: 16,00 zł
temat zapomniany patrzac po datach ostatnich wpisow,

czy na fali aktualnych zmian prawnych czasem ta spolka nie powinna dobrze zarobic?

www.wiadomoscihandlowe.pl/arty...

jesli maja byc kasy fiskalne wymienione w calej polsce a elzab ma 25% rynku to czasem skokowo nie zwieksza im sie zyski?

ktos cos wie wiecej o spolce? jakas anlizka wplywu?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 126
Wysłane: 12 kwietnia 2017 21:31:52 przy kursie: 16,00 zł
Pytanie czy nie wystarczy np jakaś dostawka do kasy... Może wcale nie będzie potrzeby wymiany.

Kurkuma
Dołączył: 2011-04-29
Wpisów: 139
Wysłane: 13 kwietnia 2017 09:18:06
zgodnie z rozporzadzeniem:

legislacja.rcl.gov.pl/projekt/...


to nie

Kurkuma
Dołączył: 2011-04-29
Wpisów: 139
Wysłane: 20 września 2017 10:06:32 przy kursie: 12,69 zł

legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/...

zgodnie z tym rozporzadzeniem bedzie obowiazkowa wymiana kas, tylko niech ktos mi potwierdzi czy dobrze rozumiem ze oprocz tych sektorow to tez wszyscy z papierowa dwurolkowa kasa beda musieli to tez zrobic?bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 313
Wysłane: 20 września 2017 10:22:54 przy kursie: 12,69 zł
według mnie artykuł 6 ustawy

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 704
Wysłane: 17 października 2019 11:14:51 przy kursie: 2,82 zł
Czy ktoś wie co się dzieje na tej spółce? Jakie plotki news-y etc. Wszyscy wiemy, że jest około 35 mln kas fiskalnych do wymiany w ciągu paru lat w Polsce. Dlaczego jednak rynek obecnie sobie o tym przypomniał?

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 704
Wysłane: 17 października 2019 14:42:18 przy kursie: 2,82 zł
powinno być 1 mln kas fiskalnych.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 704
Wysłane: 4 lutego 2020 11:29:13 przy kursie: 6,30 zł
Ciekawe do jakiej kwoty dojdzie cena? 18 zł?

godlimauz
godlimauz PREMIUM
Dołączył: 2014-03-27
Wpisów: 18
Wysłane: 4 lutego 2020 12:28:03 przy kursie: 6,30 zł
Czy wie ktoś z was co jest przyczyną skupu akcji/podbijania kursu od paru dni(w ciągu 10 dni kurs urósł o 100%), bo żadnych komunikatów nie widać, a od 2017 kiedy były wzmianki o kasach online notowania poleciały na łeb na szyję -90%. Czy to właściciel czyli COMP tak drenował spółkę, a już przestał czy może jakaś inna przyczyna?

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 704
Wysłane: 4 lutego 2020 12:40:25 przy kursie: 6,30 zł
Powód jest jeden. Insider trading i komunikat o zwiększeniu limitu factoringu. Zwiększyli limit bo jest popyt na kasy online i będzie przez najbliższe lata bo przepisy nakazują wymianę kas fiskalnych. Spółka ma więc przed sobą dobre perspektywy. Popatrz zresztą na kursy historyczne. To na tej spółce norma. Jeżeli natomiast założymy, że inne kraje UE również pójdą w kierunku kas online to wychodzimy poza Polskę, co jest prawdopodobne. Inne kraje UE pójdą śladem Polski, bo przykład Węgier i Polski będzie wskazywał na zwiększenie wpływów podatkowych po wprowadzaniu kas online. Dlatego też władze skarbowe innych krajów UE bacznie obserwują co się dzieje w Polsce i również idą naszym śladem np. w kwestii uszczelniania VAT-u.

Spółka była i jest dalej niedowartościowana. Niestety obroty na niej nigdy nie powalały więc nie mogłem skupić tyle akcji ile chciałem. Szkoda.

MS70
MS70 PREMIUM
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 4 lutego 2020 13:40:51 przy kursie: 6,30 zł
Ryzyko widzę w kasach wirtualnych.
Link:
ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci...

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 704
Wysłane: 4 lutego 2020 14:11:16 przy kursie: 6,30 zł
No pain no game.Angel

Cytat:
"Z uwagi na konieczność notyfikacji przepisów Komisji Europejskiej on się wydłuży. Chcielibyśmy, aby zmiany zaczęły obowiązywać jak najszybciej. Biorąc pod uwagę, kiedy oprogramowanie będzie mogło pojawić się na rynku, myślę, że w praktyce system ruszy w połowie przyszłego roku" - uważa Makowski.


Zobaczymy co będzie i przede wszystkim jaki będzie zakres kas wirtualnych jeżeli chodzi o podmioty. To nowość zapewenie będzie wprowadzana etapami. Realnego czasu wprowadzania znając administrację raczej był nie prognozował. Dodatkowo w proces jest jeszcze zamieszana Komisja Europejska.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 704
Wysłane: 4 lutego 2020 14:18:03 przy kursie: 6,30 zł
to też ważne:

Cytat:
Pytany, czy ministerstwo w dalszej perspektywie rozważa odejście od paragonów papierowych w ogóle, Makowski wyjaśnił, że raczej nie wchodzi to w grę. W takim przypadku klient mógłby nie otrzymać potwierdzenia zawarcia transakcji, co ma znaczenie nie tylko podatkowe, ale także wpływa na jego konsumenckie prawa - poinformował.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 704
Wysłane: 21 lutego 2020 15:04:56 przy kursie: 8,85 zł
Dziś widzę korekta, ale popyt dalej jest i to spory.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,875 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,36% +25 071,75 zł 45 071,75 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d