2CPARTNER - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

2CPARTNER [2CP]

AKTUALNY KURS: 0,20 zł (+0,00%) 23-07-2018 09:01
2CPartners-RI
Stopień: Ośmielony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2014-05-31
Wpisów: 12
Wysłane: 3 czerwca 2014 11:50:14 przy kursie: 2,10 zł
Szanowni Państwo,

Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy oraz inwestorów w zakresie komunikacji Spółki, będziemy wykorzystywali to Forum do prezentowania najważniejszych wydarzeń oraz informacji dot. Spółki 2C Partners S.A.

W dniu wczorajszym nabyliśmy udział wynoszący 17/36 części w użytkowaniu wieczystym działki gruntu położonej w Warszawie przy ul. Kołowej 54 o obszarze 472 m2 oraz takie same udziały we współwłasności znajdującego się na nim budynku, który stanowi odrębną nieruchomość.

Kwota transakcji nabycia wyniosła 631 tys. zł.

Według wiedzy Spółki nabyty udział w nieruchomości odpowiada ok. 201,16 m2 mieszkań. Cena nabycia 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi około 3.134,57 zł/m2.

Więcej informacji znajduje się w raporcie EBI:
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=2CP&id=65285&id_tr=1

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.2cp.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o zadawanie ich pod adresem: relacje.inwestorskie@2cp.pl

2CPartners-RI
Stopień: Ośmielony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2014-05-31
Wpisów: 12
Wysłane: 5 czerwca 2014 18:30:18 przy kursie: 1,94 zł
Dokonanie aktualizacji wyceny składników majątku 2C PARTNERS S.A., zwiększenie wartości bilansowej

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" / "Emitent") informuje, że w związku z przeprowadzeniem inwentaryzacji i uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokali oraz po wykonaniu części remontów w należącej do Emitenta kamienicy przy ul. Grochowskiej 282 w Warszawie, Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 5 czerwca 2014 r. Spółka dokonała aktualizacji wartości posiadanych lokali.

Przy uwzględnieniu operatu szacunkowego, w księgach rachunkowych dokonano aktualizacji do wartości godziwej na poziomie 3800 zł za m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej oraz do 6000 zł za m2 powierzchni użytkowej lokali niemieszkalnych. Spowodowało to przychód z aktualizacji wyceny w wysokości 2 649 056,00 zł oraz podniesienie wartości bilansowej przeszacowywanych lokali o tę samą kwotę.

Więcej informacji w raporcie EBI: http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=2CP&id=65678&id_tr=1

2CPartners-RI
Stopień: Ośmielony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2014-05-31
Wpisów: 12
Wysłane: 24 września 2014 15:32:37 przy kursie: 2,40 zł
2C Partners S.A. emituje kolejne obligacje i rozważa przejście na rynek regulowany GPW

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, przeprowadziła emisję obligacji serii G i pozyskała z niej 3 mln zł. Spółka rozważa także emisję akcji oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie.

Zapraszamy do lektury artykułu na naszej stronie internetowej - http://www.2cp.pl/2c-partners-s-emituje-kolejne-obligacje-rozwaza-przejscie-rynek-regulowany-gpw/

>> Kryptowaluty w StockWatch.pl >> Sprawdź nowe funkcje


2CPartners-RI
Stopień: Ośmielony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2014-05-31
Wpisów: 12
Wysłane: 3 października 2014 09:57:19 przy kursie: 2,47 zł
2C Partners S.A. wykupiło w terminie obligacje serii A oraz B

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, wykupiła terminowo obligacje serii A oraz B. Łączna wartość wykupu dokonanego w dniu 30.09.2014 r. wyniosła 2,65 mln zł.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej - http://www.2cp.pl/2c-partners-s-wykupilo-terminie-obligacje-serii-b/

oraz w raportach EBI:
- http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=2CP&id=70764&id_tr=1
- http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=2CP&id=70730&id_tr=1

2CPartners-RI
Stopień: Ośmielony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2014-05-31
Wpisów: 12
Wysłane: 12 listopada 2014 23:35:05 przy kursie: 2,47 zł
2C Partners S.A. z zyskiem w kolejnym kwartale

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, wypracowała w 3 kw. 2014 r. 12 tys. zł zysku netto wobec straty rok wcześniej na poziomie 287 tys. zł. Po trzech kwartałach tego roku Spółka zanotowała dodatni wynik netto wynoszący ponad 6.827 tys. zł.

Znacząco zwiększyły się również przychody 2C Partners S.A., które w 3 kw. br. sięgnęły 3.005 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku ich wartość wyniosła 1.910 tys. zł.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej - http://www.2cp.pl/2c-partners-s-zyskiem-kolejnym-kwartale/

remix1977
Stopień: Elokwentny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-09-25
Wpisów: 411
Wysłane: 23 grudnia 2014 00:14:41 przy kursie: 2,25 zł
Witam Państwa
Doceniając Państwa otwartość i transparentność mam prośbę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy mogliby Państwo zaprezentować w formie tabelarycznej, tak jak to robią największe spółki z branży, zestawienie aktualnie posiadanych nieruchomości wraz z powierzchnią użytkową i wyceną w księgach oraz metodą i podstawą wyceny (rzeczoznawca, zarząd),
2. Prośba o informację na temat udzielonych zarządowi (udziałowcom) pożyczek. Jaka jest aktualna kwota i czy w związku z potrzebami kapitałowymi spółki zostaną one w najbliższym czasie spłacone?
3 Prośba o wyjaśnienie powiązań ze spółkami typu Magmillon - OT Sp. z o.o. I SKA - jakiego typu są to powiązania,

generalnie działacie Państwo w dość ciekawej niszy biznesowej, wydaje mi się, że trochę bardziej precyzyjna komunikacja mogła by wpłynąć pozytywnie na postrzeganie 2C Partners i obniżenie kosztów finansowania w przyszłości...

Dziękuję za odpowiedzi.

2CPartners-RI
Stopień: Ośmielony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2014-05-31
Wpisów: 12
Wysłane: 9 lutego 2015 18:05:21 przy kursie: 2,38 zł
Witamy serdecznie,

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką i za pytania. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi.

1. Czy mogliby Państwo zaprezentować w formie tabelarycznej, tak jak to robią największe spółki z branży, zestawienie aktualnie posiadanych nieruchomości wraz z powierzchnią użytkową i wyceną w księgach oraz metodą i podstawą wyceny (rzeczoznawca, zarząd)

Dziękujemy za sugestię. Rozważymy przedstawianie takich informacji w przyszłości.

2. Prośba o informację na temat udzielonych zarządowi (udziałowcom) pożyczek. Jaka jest aktualna kwota i czy w związku z potrzebami kapitałowymi spółki zostaną one w najbliższym czasie spłacone?

Obecnie członkowie Zarządu nie mają zaciągniętych pożyczek w 2C Partners. Wszystkie pożyczki zostały spłacone w całości do 30.09.2014, czyli trzy miesiące przed terminem. Wcześniejsza spłata nie miała jednak związku z potrzebami kapitałowymi Spółki.

3. Prośba o wyjaśnienie powiązań ze spółkami typu Magmillon - OT Sp. z o.o. I SKA - jakiego typu są to powiązania.

Panowie Łukasz Tylec i Michał Owsiewski są udziałowcami spółki Magmilion-OT Sp. z o.o., posiadającymi po 25 udziałów stanowiących łącznie 50% kapitału zakładowego tej spółki. Równocześnie Pan Łukasz Tylec pełni funkcję członka zarządu Magmilion OT sp.z o.o. Przedmiotem działania Magmilion-OT sp.z o.o. jest m.in obrót nieruchomościami na własny rachunek.
Magmillon-OT sp. z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowo akcyjnej Magmillon – OT sp. z o.o. I s.k.a., w której 2C Partners jest jednym z założycieli i akcjonariuszy. Magmillon – OT sp. z o.o. I s.k.a. to podmiot komplementarny wobec 2C Partners. Przedmiotem jej działalności są roboty budowlane specjalistyczne, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi bądź dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, kupno i sprzedaż nieruchomości. Spółka została utworzona na czas określony wynoszący dwa lata, liczony od dnia wpisu do rejestru KRS, czyli 28 maja 2014 r.

Współpraca biznesowa w ramach tej spółki miała na celu poszerzenie zakresu działania 2C Partners SA. Założeniem było odsprzedawanie projektów na wczesnym etapie restrukturyzacji do podmiotu skupiającego niezależnych inwestorów, realizacja w ten sposób marży na projekcie, a następnie kontynuowanie projektu w ramach spółki kooperujacej w zamian za wynagrodzenie wypłacane 2C Partners. Chodziło o to, aby zorganizować sobie hurtowych odbiorców mieszkań w projektach, które ze względu na swoją specyfikę nie nadawały się w do realizacji w ramach 2C Partners przy finansowaniu obligacjami.

Do niedawna Prezesem Zarządu Magmillon-OT sp. z o.o. był Pan Michał Owsiewski, jednak w listopadzie 2014 r. zrezygnował z tej funkcji. Powodem była rozbieżność interesów pomiędzy 2C Partners a Magmillon-OT sp. z o.o. Pan Łukasz Tylec zdecydował się pozostać w zarządzie do czasu formalnego zakończenia współpracy ze spółką Magmillon w związku z faktem iż 2C Partners jest udziałowcem jednej ze spółek powstałych w ramach współpracy.

Lukasz Konopko
Stopień: Krasomówca
Grupa: Bus Driver , Engineer, StockWatcher, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 413

2CPartners-RI
Stopień: Ośmielony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2014-05-31
Wpisów: 12
Wysłane: 13 lutego 2015 09:28:17 przy kursie: 2,15 zł
Witamy serdecznie,

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat emisji akcji serii B spółki 2C Partners S.A.
Więcej informacji pod linkiem: http://akcje.2cp.pl/v3/

ChiefMike
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 574
Wysłane: 28 lutego 2015 01:14:26 przy kursie: 2,10 zł
@ 2CPartners-RI

Spółka ciekawa tylko zastanawiam się po co pozyskiwać 2 860 000 zł od inwestorów skoro spółka miała 4 915 000 zł zysku netto w 2014r. ? i łapać kilka srok za ogon (kilka projektów naraz) ?

Nie można spokojnie się rozwijać a kolejne inwestycje finansować z wypracowanego już zysku przez spółkę zysku ?

Czy spółka planuje wypłacać dywidendę ?

PS.Czy sprawdzanie finansowe, można przygotować tak aby było bardziej czytelne (jakość - jakość skanu jak księgowość prowadził by student, przedstawienie danych - poziome pionowe strony wymieszane, - ponownie student ?, fajnie było by wiedzieć jaki był zysk na każdej z inwestycji - przedstawienie inwestycji zrealizowanej/ realizowanej,
Inwestycja w Spółkę Informatyczną tworzącą Oprogramowanie dla Firm, Serwisy internetowe oraz Gry.

http://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-318552_Inwestycja-w-Spolke-Informatyczna-tworzaca-Oprogramowanie-Serwisy-Gry.aspx#318552


SzymonJ
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-07-19
Wpisów: 27
Wysłane: 28 lutego 2015 08:36:27 przy kursie: 2,10 zł
Zwróć uwagę, że na taki poziom zysku miały wpływ pozostałe przychody operacyjne (czyli przeszacowanie wartości nieruchomości) na kwotę 6,65 min zł, a więc przychody niegotówkowe. Czystej gotówki w skali roku wygenerowano mniej niż 1,5 mln zł.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 234
Wysłane: 28 lutego 2015 13:37:02 przy kursie: 2,10 zł
Myślę, że przyczyna niepowodzenia emisji tkwi właśnie w przyjętej polityce rachunkowości. Gdyby mieszkania były traktowane jako towary i marża oraz wynik pokazywane w momencie sprzedaży to odbiór byłby zupełnie inny. Żeby rynek "kupił" przeszacowania trzeba mieć odpowiedni track record pozytywnych wyjść z inwestycji, a żeby to było widać, to zakres ujawnianych danych musiałby być większy.

Teraz kolega zwraca uwagę na przeszacowania. I owszem one są w tej chwili bezgotówkowe, ale w momencie sprzedaży nie ma zysku, za to jest gotówkowa realizacja wcześniej wykazanego przeszacowania. Tylko tak się ciężej analizuje w dodatku jak nie ma odpowiednich ujawnień. No i oczywiście poziom zysków byłby niższy niż obecnie, bo teraz nawet jak przeszacowanie odpowiada wzrostowi wartości rynkowej, to mamy je na raz dla wszystkich lokali, a sprzedaje się przecież dłużej.

Moim zdaniem wystarczyłaby zmiana polityki rachunkowości i odbiór byłby inny.
Edytowany: 28 lutego 2015 13:40

ChiefMike
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 574
Wysłane: 28 lutego 2015 14:40:18 przy kursie: 2,10 zł
Zaraz zaraz. Czyli podany w ofercie zysk netto 4 915 000 to nie przychody gotówkowe przecież pisze w ofercie zysk netto ? (jeśli to jest kreatywna księgowość to jest to normalnie oszustwo - nie każdy będzie kopał głębiej)

To tym bardziej po co kupować następne kamienicę, jeśli poprzednie się nie sprzedały - w tym momencie rynek coś mówi, albo mieszkania są za drogie albo nie trafiają w gusta.

Widać definitywne - jeśli to jest kreatywna księgować - że coś nie działa, odpowiedzią na to nie jest na pewno dorzucanie więcej pieniędzy do biznesu - jeszcze nie swoich.

Inwestycja w Spółkę Informatyczną tworzącą Oprogramowanie dla Firm, Serwisy internetowe oraz Gry.

http://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-318552_Inwestycja-w-Spolke-Informatyczna-tworzaca-Oprogramowanie-Serwisy-Gry.aspx#318552

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 234
Wysłane: 28 lutego 2015 16:48:31 przy kursie: 2,10 zł
Cytat:
Zaraz zaraz. Czyli podany w ofercie zysk netto 4 915 000 to nie przychody gotówkowe przecież pisze w ofercie zysk netto ?

Kurcze, dość długo już jesteś zarejestrowany w serwisie i nie wiesz, że zysk netto jest naprawdę mało ważną informacją, że wpływa na niego mnóstwo czynników jednorazowych i często bezgotówkowych?
Przyznam, ze jestem zdziwiony. Zysk naprawdę bardzo wielu spółek jest niegotówkowy. I wcale nie chodzi o kreatywną księgowość, przynajmniej nie zawsze. Często jest to zgodne z MSR czy UOR


Cytat:
To tym bardziej po co kupować następne kamienicę, jeśli poprzednie się nie sprzedały - w tym momencie rynk coś mówi, albo mieszkania są za drogie albo nie trafiają w gusta.

Widzisz, proces deweloperski (w przypadku 2CP jest to renowacja i uregulowanie prawne) trwa parę lat. Jak spółka sprzeda znaczącą część mieszkań z jednego projektu to wsadza je w drugi. Dodatkowo pozyskuje środki na rynku i multiplikuje skalę. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.


ChiefMike
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 574
Wysłane: 28 lutego 2015 23:02:12 przy kursie: 2,10 zł
@anty_teresa

Dla mnie zysk netto to jest zysk netto czyli pieniądze które Ci zostają po wszystkim (pensje, podatki, wypłaty, towary, etc.) nigdy nie pomyślałem, że ktoś może myśleć/liczyć inaczej.

Dla mnie to jest nie do pomyślenia ! W życiu pracowałem dla wielu firm, brałem udział w wielu projektach, kupowałem udziały w różnych przedsięwzięciach, sam zakładałem i prowadziłem swoje działalności i nigdy nie widziałem, aby ktoś tak liczył.

Niesprzedane towary to niesprzedane towary - magazyn. W tym wypadku to nieruchomości które zalegają na magazynie, jeśli ich sprzedaż wliczona jest w zysk netto to co w razie gdy sprzedadzą się taniej korekta raportu ? To co cena sprzedaży jest nie do ruszenia ? - będą przystawiać pistolet klientom do głowy aby kupili po tyle za ile firma chce sprzedać ? To jest nonsens.

Tym bardziej nie mieści mi się w głowie, jak można sprzedawać udziały w Spółce twierdząc, że zarobiło się 4,9 mln netto a tak naprawdę to niesprzedane mieszkania zaksięgowane po życzeniowej cenie.

Jeśli nie ma się chętnych na mieszkanie obniża się cenę - proste tym bardziej, że są duże koszty stałe.

Jeśli nie doszło do transakcji to nie ma sprzedaży i nie ma zysku.

Moim zdaniem nie ma znaczenia, kiedy kto się zarejestrował na forum. Po prostu nigdy się nie spotkałem z taką księgowością.puke_l

Uczymy się całe życie ta informacja jest bardzo cenna. Bardzo Ci za nią dziękuje.
Inwestycja w Spółkę Informatyczną tworzącą Oprogramowanie dla Firm, Serwisy internetowe oraz Gry.

http://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-318552_Inwestycja-w-Spolke-Informatyczna-tworzaca-Oprogramowanie-Serwisy-Gry.aspx#318552

malarz
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2014-04-25
Wpisów: 96
Wysłane: 1 marca 2015 14:02:26 przy kursie: 2,10 zł
W branży nieruchomości podniesienie wartości aktywów często następuje poprzez jakąś wartość dodaną. W przypadku 2CP jest to restrukturyzacja i rewitalizacja, więc nie dziwi mnie, że aktualizują wyceny. Ciekawe jakie były koszty emisji i czy będą jeszcze kiedyś próbowali z kapitałem akcyjnym czy pozostaną przy papierach dłużnych, bo tam im dobrze idzie plasowanie emisji.

ChiefMike
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 574
Wysłane: 1 marca 2015 15:14:48 przy kursie: 2,10 zł
Można podnosić wartość wszystkiego produktów i usług, poprzez wartość dodaną ale skoro nikt tego nie kupuje to logiczne jest, że jest za drogo.

Dopóki nie było transakcji to nie ma kasy. Exel przyjmie każdą wycenę nieruchomości, tylko niestety Excel to nie realne życie.

Też mam jakieś tam grunty i też mogę wycenić je sobie w Excelu na 6 000 000 zł.

Tylko nikt nie zapłaci więcej niż 30 000 zł - takie są fakty.

Nie stwierdzam też, że mogłem w 2014r zarobić 6 000 000 zł, bo przecież mogłem je sprzedać.

Jeśli ktoś nie widzi różnicy pomiędzy kasą na koncie - po wykonaniu usługi, czy sprzedaży - a pomiędzy stanami magazynowymi to niech idzie na jakiś kurs księgowości albo do psychiatry, dopiero po zażyciu takich leków niech bierze się za biznes no chyba, że Spółkę traktuje się jako prywatną skarbonkę i szuka się jeleni którzy zapłacą za niekompetencje zarządzających - a tych widać coraz mniej skoro nie udało się uzbierać nawet tych 2 000 000 zł.Inwestycja w Spółkę Informatyczną tworzącą Oprogramowanie dla Firm, Serwisy internetowe oraz Gry.

http://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-318552_Inwestycja-w-Spolke-Informatyczna-tworzaca-Oprogramowanie-Serwisy-Gry.aspx#318552

arbi77
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-12-03
Wpisów: 17
Wysłane: 29 czerwca 2015 15:13:02 przy kursie: 1,44 zł
Kreatywna księgowość zawsze ma krótkie nogi. Rynek powiedział sprawdzam i na obligacjach zaczyna się panika. Spadek -20% dla najbliższej serii w uproszczeniu oznacza, że szansę na przetrwanie spółki przez najbliższy rok rynek wycenia na mniej niż 80%. Właściwie dużo mniej, ponieważ pewnie wierzyciele liczą na zabezpieczenia w nieruchomościach.

Bill
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2015-05-20
Wpisów: 90
Wysłane: 30 czerwca 2015 09:56:20 przy kursie: 1,47 zł
Siła sprawcza forum giełdowego, raport ukazał się w maju a dopiero teraz ceny obligacji lecą na łeb... Niestety Catalyst jest tak płytki, że bardzo małymi kwotami można ugotować spółkę.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 234
Wysłane: 30 czerwca 2015 10:26:56 przy kursie: 1,47 zł
Ale co w tym raporcie tak może niepokoić ??? Spółka zanotowała stratę, ale wypracowała gotówkę. Z punktu widzenia obligatariuszy nie powinno być takiej reakcji tylko z tego faktu...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,378 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d