pixelg
PKPCARGO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PKPCARGO [PKP]

AKTUALNY KURS: 22,30 zł (+1,83%) 16-06-2021 16:10
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 4 kwietnia 2014 22:41:56 przy kursie: 91,40 zł
Omówienie sprawozdania rocznego PKP Cargo za rok 2013

PKP Cargo jest kolejną spółką z branży TSL obecną na naszym parkiecie. To największy krajowy przewoźnik kolejowy z połowicznym udziałem w rynku przewozów kolejowych. Z racji wielkości mocno powiązany z sytuacją gospodarczą w Polsce, a także w coraz większym stopniu także w Europie. Wyniki minionego roku nominalnie były znacząco gorsze, ale patrząc na otoczenie i oczyszczając je ze zdarzeń jednorazowych można uznać okres za udany.


Aby zyskać odpowiednią perspektywę do oceny wyników proponuję na początek zerknąć na korelację pomiędzy masą towarów przewiezionych koleją w Polsce a wzrostem PKB.

kliknij, aby powiększyć

Dla okresu 2000-2013 współczynnik korelacji wyniósł 0,74.

Skoro mamy niski wzrost gospodarczy to nie można oczekiwać istotnej zmiany w rynku, a więc i także u największego przewoźnika. Masa przewieziona przez Cargo spadła o 2 proc. w stosunku do 2012 r. Ważniejszym parametrem w branży jest tzw. praca przewozowa, czyli iloczyn masy i kilometrów. Tak skonstruowany parametr operacyjny wzrósł o 2 proc.

kliknij, aby powiększyć


Pomimo spadku przewiezionej masy wzrosła praca przewozowa, a więc i odległości przewozu. Gdyby otoczenie spółki pozostawało bez zmian, to należałoby oczekiwać stabilizacji przychodów z lekkim spadkiem -> niższy przychód jednostkowy z kilometra dla dłuższych tras. Przychody (bez pozostałych przychodów operacyjnych podawanych w sprawozdaniu) spadły aż o 10 proc. To może oznaczać tylko jedno – jest silna presja na ceny, co nawet ma pewne uzasadnienie w spadających cenach energii.

Zerknijmy na koszty operacyjne (bez pozostałych kosztów, które prezentowane są łącznie z innymi w SF). W wartościach nominalnych mamy spadek o 108 mln zł, przy spadku przychodów o 441.

kliknij, aby powiększyć


W oczy kłuje wzrost kosztów pracowniczych o 10 proc.. Jeśli jednak zerkniemy do noty to okazuje się, że 173 mln są niegotówkowym jednorazowym obciążeniem z tytułu wydania akcji pracowniczych. Znajdziemy tam także 36 mln z tytułu wypłaty premii, która nazwana jest jednorazową. W tym przypadku znając silną pozycję negocjacyjną związków zawodowych można mieć wątpliwości, czy taka premia jest zdarzeniem jednorazowym. Oczywiście trzeba było przed debiutem obłaskawić związki zawodowe i pracowników, natomiast nie mamy żadnych gwarancji czy w przyszłości nie będzie więcej takich jednorazowych premii. Stosując podejście konserwatywne i odliczając jedynie akcje mamy spadek kosztów o 1proc., co daje 10 mln oszczędności. Można powiedzieć, że jest dobrze jeśli chodzi o zarządzanie kosztami i poprawę efektywności.
Największe spadki mamy w usługach obcych, gdzie koszty obniżyły się o 234 mln. W tej pozycji prawie 2/3 stanowią opłaty za dostęp do infrastruktury (Uwaga, koszt w zasadzie nie obejmuje zniżki, która zaczęła obowiązywać od 15 grudnia), które spadły o 33mln, czyli 3 proc.. Ta poprawa wynika z optymalizacji wykorzystania taboru i siatki połączeń.
Niżesz były także koszty materiałów i energii związane ze spadkiem cen rynkowych, a także koszty amortyzacji. To ostatnie zagadnienie jest naprawdę ciekawe. Większość remontów taboru zakończono w roku 2012, jeszcze przed debiutem na giełdzie. Co istotne dokonano także zmiany okresów użyteczności ekonomicznej lokomotyw i wagonów. Dla tych ostatnich mamy wzrost z 25 do 36 lat! (daje to spadek amortyzacji, czyli wykazywanego kosztu o 44 proc.). Widać, że spółka była do debiutu szykowana. Tym niemniej raporty za rok 2012 i 2013 są porównywalne. Spadek wynika z braku inwestycji i podobnego wzrostu środków trwałych.

Odnosząc koszty do pracy przewozowej i odległości przewozów widzimy poprawę efektywności. O 15 proc. spadło zużycie paliwa na tonokilometr. Uwidacznia się efekt modernizacji lokomotyw. Wzrosła praca przewozowa na zatrudnioną osobę, co jest efektem spadku zatrudnienia. Najważniejsze jednak, że udało się obniżyć jednostkowy koszt dostępu do infrastruktury. Spółka deklaruje, że to efekt poprawy procesów przewozowych.

Wróćmy do wyników. Prosta matematyka wskazuje, że zysk ze sprzedaży obniżył się o 333 mln (z czego ponad połowa to zdarzenie jednorazowe), ostatecznie uzyskując poziom 90,6 mln zł.

kliknij, aby powiększyć


Po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowym mamy spadek o 37 proc. To jakby nie było sporo. Nominalny wynik operacyjny wyniósł 110 mln, ale zawierał jeszcze więcej one-offów niż zysk ze sprzedaży. Korygujemy:
+173 akcje pracownicze
-4 sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych
-56 zwrot kary od UOKIK i rozwiązanie rezerwy
+14 rezerwy na pozostałe kary
Razem 237 mln powtarzalnego EBIT.

Koszty finansowe netto (po eliminacji jednorazowych) mają nieznaczny wpływ na wynik – ca 6 mln.
Po obciążeniu podatkiem powtarzalny zysk netto można szacować na 187 mln zł.

Szczerze powiedziawszy wynik tego okresu ma niewielkie znacznie dla wyceny spółki. Drivery poprawy powinny być trzy i na nich chciałbym się skupić.

1. Poprawa w otoczeniu makroekonomicznym. Dołek koniunktury mamy prawdopodobnie za sobą, więc wzrost pkb powinien pociągnąć za sobą większą sprzedaż i odsunięcie się od kosztów stałych takich jak amortyzacja oraz koszty pracownicze.
2. Obniżka opłat za dostęp do infrastruktury. W średnim terminie do roku, dwóch wpłynie korzystnie na obniżenie kosztów, co przy stawkach negocjowanych nawet na rok do przodu powinno zwiększyć rentowność. W długim terminie wpływ także powinien być korzystny. Oczekiwać należy, że z tej zniżki finalnie w dłuższym horyzoncie skorzystają nabywcy (poprawa rentowności przetransferuje się na klienta). A skoro tak, to powinna się poprawić opłacalność kolejnictwa względem transportu drogowego, więc idąc dalej wzrosnąć wolumen i w efekcie wynik
3. Modernizacja infrastruktury kolejowej. Średnia prędkość przewozowa wynosiła w zeszłym roku nawet 20km/h. Poprawa jakości torów i trakcji wiąże się z niższym czasem przejazdu, a więc także cyklem rotacji taboru, więc w końcu z kosztem jednostkowym amortyzacji. Ponadto znów poprawia konkurencyjność kolejnictwa wobec transportu drogowego.
O ile pierwszy czynnik jest mocno prawdopodobny, drugi niemal pewny, to trzeci obarczony sporym ryzykiem. Od lat mówi się o inwestycjach w kolej, ale na mówieniu się niestety kończy. W tym momencie przypominają się przetargi na autostrady, porzucone budowle, walka o kontrakty itd., itp.
To jest znaczące ryzyko, których nota bene jest zdecydowanie więcej.

1. Konkurencja i presja cenowa. Już mamy na GPW PCC Intermodal. Istnieje ryzyko, że duże grupy posiadające własny transport kolejowy zaczną świadczyć usługi podmiotom zewnętrznym, jak to miało miejsce w przypadku Rokity, czy Lotos Kolej. Podobnie zagraniczne spółki mają lepsze kontakty z globalnymi przewoźnikami, co może prowadzić do zmniejszenia udziału usług tranzytowych
2. Stosunkowo stary tabor. Z 2460 lokomotyw 2088 ma ponad 26 lat. Podobnie ponad 50 tys. z posiadanych 63 105 wagonów.
3. Brak inwestycji infrastrukturalnych, które poprawią opłacalność transportu kolejowego.

Dużo z oczekiwanej poprawy wyników mamy już w cenach akcji spółki. C/Z dla grupy wynosi według danych nominalnych 61, natomiast po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych 21. Jak widać rynek w tej chwili oczekuje co najmniej dwukrotnej poprawy wyników. Prawie taka mogłaby nastąpić z obniżki opłat za tory, gdyby nie presja cenowa. Jeśli zniżką podzielą się spółki transportowe i ich klienci po połowie, to mamy około 80 mln dodatkowego zysku rocznie. Resztę musi zrobić wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności przewozu kolejowego.


>>>Więcej analiz jest tutaj!!!<<<
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 4 kwietnia 2014 22:44

lucznik
0
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 218
Wysłane: 11 września 2014 17:00:29 przy kursie: 76,40 zł
Witam, proszę o komentarz do wyników za I półrocze 2014. Pozdrawiam
The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 15 września 2014 23:25:08 przy kursie: 76,28 zł
Omówienie sprawozdania PKP Cargo SA po 1 półroczu 2014 r.

Wyniki PKP Cargo są co najmniej przyzwoite, choć właśnie takie powinny być w świetle orzeczenia ETS, które wymusiło obniżkę stawek za używanie torów, czy mówiąc bardziej fachowo – dostęp do infrastruktury kolejowej. Niestety spółka funkcjonuje nadal w trudnym otoczeniu. W poprzednim omówieniu wskazywałem na sporą korelację pomiędzy zmianami PKB, a przewozami, i nie wiele się tutaj poprawiło.

Swoje piętno na wyniku odciska trudna sytuacja na rynku węgla kamiennego. Ceny są niskie, zapasy leżą na zwałach, spada export, rośnie import czarnego złota, a na to nałożyła się jeszcze dość łagodna zima i przestój remontowy u jednego klienta z branży metalurgicznej. Na skutek takiej kumulacji zdarzeń w II kwartale praca przewozowa, główny parametr operacyjny, spadła o 9 proc, natomiast przychody o 13 proc. Nadmienię, że za przychody rozumiem te ze sprzedaży towarów, materiałów i usług, a nie w sensie poszerzonym o pozostałą działalność jak prezentuje spółka w sprawozdaniu. Prawdopodobnie na skutek obniżki opłat za tory świeżo podpisywane umowy mają mniejszą cenę jednostkową, bo normalnym jest, że obniżkę opłaty za tory w dłuższym terminie odbierze konsument, a nie spółka. Rynek jest mocno konkurencyjny, a może stać się jeszcze bardziej. Poza konkurencję DB mamy jeszcze Lotos kolej, a o rozszerzeniu aktywności na odbiorców zewnętrznych myśli także Alumetal. Bez zmowy cenowej ze strony przewoźników rynek/klient będzie dążył do absorpcji nadwyżki spowodowanej obniżką cen za tory.

kliknij, aby powiększyć


Zgodnie z oczekiwaniami spadają koszty operacyjne, ale tempo spadków jest wyższe niż tempo spadku przychodów czy pracy przewozowej. Przypomnę, że spółka ma bardzo duży udział kosztów stałych, jak amortyzacja, czy koszty pracownicze. Właśnie dlatego natychmiast przejdziemy do szczegółów, czyli rachunku rodzajowego.

kliknij, aby powiększyć


Na obniżkę kosztów zapracowało wiele grup. Oczywiście spadły koszty usług obcych, do których za chwilę wrócę, ale warto dostrzec spadek kosztów pracowniczych, wynikający z restrukturyzacji zatrudnienia. Trzeba także dodać, że spadek ten nie jest spadkiem w zupełności oddającym skalę, bo od tego kwartału konsolidacji metodą pełną podlega spółka Cargotor, która do tej pory była konsolidowana metodą praw własności, a więc nie ujawniała swojego wkładu do kosztów pracowniczych w okresie porównywalnym (nawet nie mogła, gdyż została utworzona w drugim półroczu zeszłego roku). Maleją także koszty surowców i materiałów (-13,8 mln), w szczególności energii elektrycznej, co jest pochodną niższego zaangażowania zespołów elektrycznych. Zespoły spalinowe podniosły nieco zużycie paliw, ale w sumie oszczędność sięga ponad 12 mln zł (8 proc.). Można powiedzieć, że spadek cen paliw wynika głównie z obniżki pracy przewozowej.

Największy spadek notują usługi obce – 63 mln zł, z czego samo spadek w opłatach z udostępnienie infrastruktury wyniósł 85 mln zł. Można zatem pomyśleć, że za utrzymanie wyniku odpowiadają głównie obniżki opłat na rzecz PKP PLK, ale tak wcale nie jest. Jeśli poziom kosztów z tytułu dostępu do infrastruktury odniesiemy do pracy przewozowej to mamy w drugim kwartale spadek tak skonstruowanego parametru o 35 proc., a przypomnę, ze obniżka taksy za tory wyniosła jedynie 20 proc. Cała reszta pochodzi z poprawy zarządzania taborem.
Raportowany wynik drugiego kwartału jest jednak niższy niż ten zanotowany w okresie od kwietnia do lipca zeszłego roku. Cargo zaraportowało znacznie niższe przychody z pozostałej działalności operacyjnej. To jednak nie powinno martwić, bo wynik w drugim kwartale zeszłego roku był zawyżony przez zdarzenia niepowtarzalne jak rozwiązanie rezerwy na karę o UOKiKu w kwocie 9 mln, czy dodatnie różnice kursowe - 4 mln zł. Powtarzalnych wynik jest zatem w obecnie raportowanym kwartale wyższy, choć słowa powtarzalny nie należy rozumieć tutaj zbyt dosłownie. Lepszym określeniem jest skorygowany o zdarzenia jednorazowe.

Mamy zatem obecnie EBIT na poziomie 100 mln zł, w porównaniu do 110 przed rokiem, ale zysk ze sprzedaży 105 w relacji do 100 uzyskanych w drugim kwartale zeszłego roku, a to wszystko przy trudnej sytuacji na rynku węgla i zmniejszonym eksporcie surowca. PKP Cargo zdominowało rynek eksportowy i najbardziej odczuwa problemy kopalni w Polsce.

Drugie półrocze roku powinno być lepsze zarówno r/r (ze względu na obniżkę opłat za dostęp do infrastruktury przez PKP PLK), ale także względem pierwszego półrocza. Wszystko przez tzw. górkę przewozową, czyli nasilenie transportu węgla przed sezonem do elektrowni i elektrociepłowni. Ponadto w zeszłym kwartale słabo wyglądał segment transportu intermodalnego, który notował spore spadki pracy przewozowej na skutek odejścia jednego z kluczowych klientów. Zespół sprzedażowy PKP Cargo uzupełnił jednak portfel nabywców tej usługi i w maju segment osiągnął nawet wzrost w relacji r/r. Zatem w drugim półroczu powinna się także poprawić praca przewozowa związana z transportem intermodalnym. Tutaj wynik powinna także wspierać umowa z PCC.

Z wypowiedzi Prezesa wiadomo, że spółka pracowała nad swoimi klientami, aby część ruchu w szczycie przenieść na miniony już okres, co miało zmniejszyć obciążenia dla taboru w szczycie i pozwolić równomierniej rozłożyć obciążenia. To oczywiście umożliwia także lepszą organizację pracy i wykorzystanie zasobów, a więc także oszczędności. Bodźcem wzrostowym dla spółki powinno być także ożywienie gospodarcze i wzmożone przewozy stali, czy kontenerów samochodowych.

Niestety największym problemem, który prędko się nie rozwiąże pozostają niskie lub nawet bardzo niskie prędkości przewozowe, które zmniejszają opłacalność transportu kolejowego, a u przewoźników zwiększają koszty choćby przez wzrost jednostkowej amortyzacji, czy kosztów pracy.

Jeśli chodzi o wycenę, to rynek nadal oczekuje wzrostu wyników, który choć nominalnie w drugim kwartale spadł, jest bardzo prawdopodobny dzięki potężnej dźwigni operacyjnej. Ze względu na króciutką historię w obecnych warunkach nie będę ekstrapolował poziomu kosztów stałych i marży na dodatkowej sprzedaży, ale powinna to być wartość wysoka. Krótko mówiąc sprawy idą w dobrym i oczekiwanym przez rynek kierunku
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 15 marca 2015 22:54:12 przy kursie: 87,93 zł
Omówienie sprawozdania Grupy PKP Cargo po IV kwartale 2014r.

Choć spółka zaraportowała sporą stratę netto, to jej wynik należy ocenić pozytywnie ze względu na duże obciążenia jednorazowe.

Praca przewozowa, czyli podstawowy parametr operacyjny spadła w czwartym kwartale roku o 6 proc. Głównym powodem zniżki wykonanej pracy były mniejsze przewozy metali i rud, co ma związek przede wszystkim z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Przychody spółki spadły o 15 proc., czyli ponad dwukrotnie mocniej niż wynika to tylko ze spadku pracy przewozowej. Prawdopodobnie jest to efekt spadku cen i konsumpcji przez klientów spółki obniżek za dostęp do infrastruktury. Koszty rodzajowe wzrosły o 11 proc. r/r przez co wynik na sprzedaży ląduje mocno „pod wodą”


kliknij, aby powiększyć


Źródłem wspomnianego wzrostu były koszty pracownicze, które poszybowały w górę o 284 mln zł. To efekt wdrożenia programu dobrowolnych odejść, a w zasadzie zawiązania na niego rezerwy – 265 mln zł. Pozostały wzrost pochodzi głównie z przeszacowania rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze na skutek spadku stóp procentowych. Koszty te są niegotówkowe i wynikają ze zmiany wyceny przyszłych świadczeń. Wszystkie pozostałe kategorie kosztów odnotowują spadek i to spadek wyższy niż spadek pracy przewozowej. Koszty usług obcych spadają o 20 proc., co ma oczywiście podstawowy związek ze zmniejszeniem opłat za użytkowanie torów. Na skutek tańszych paliw i energii koszty materiałów i surowców spadają nawet o 27 proc, ale trzeba zwrócić uwagę, że spory wpływ na 50 mln spadku miało rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych.


kliknij, aby powiększyć


W tym miejscu można mieć największe zastrzeżenia. W raporcie napisano:
Cytat:
W okresie zakończonym 31 grudnia 2014 roku Grupa w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przydatności zapasów dokonała rozwiązania odpisu aktualizującego wartość części zamiennych do taboru kolejowego w wysokości 17.034 tysięcy złotych z uwagi na fakt, iż stanowią one strategiczny i pełnowartościowy element zapasu na bieżąco wykorzystywany przy naprawach taboru należącego do Grupy.


To jak to jest? Czy rok temu części zamienne nie były pełnowartościowe, a teraz są? Trochę się to kupy nie trzyma. Albo ten odpis został zrobiony niepotrzebnie, albo niepotrzebnie go teraz rozwiązano, bo część części nie rotuje. W każdym bądź razie wynik okresu jest zawyżony o kilkanaście milionów złotych. Wydaje się, że także coś przeksięgowano w kosztach materiałów – najpewniej do naprawy taboru. Wartość w samym IV kwartale jest nawet ujemna, natomiast do tej pory zawsze było to kilkanaście milionów kosztów.

Na skutek wysokich kosztów rezerw wyniki na każdym poziomie RZIS są ujemne,


kliknij, aby powiększyć


a wynik roczny w kwocie 61 mln zł zupełnie nie oddaje zdolności PKP Cargo do generowania wartości dochodowej. Do tego celu należy usunąć wszystkie zdarzenia jednorazowe, które zamieściłem na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Tak skorygowany wynik wynosi 286 mln zł i jest o 13 mln wyższy niż w roku ubiegłym. Sama spółka dokonała jednak nieco innych wyłączeń przy ocenie wyników (zarówno w prezentacji jak i sprawozdaniu zarządu). Moim zdaniem zbyt liberalnie potraktowano one-offy wyciągając tylko i wyłącznie koszty gwarancji pracowniczych i programu dobrowolnych odejść. Poprawa według PKP Cargo na powtarzalnym wyniku to 41 mln zł, natomiast efekt powtarzalny oczyszczony z rozwiązywania odpisów to wspomniane powyżej 13 mln, co i tak nie jest wynikiem złym w świetle problemów sektora węglowego i sytuacji na Ukrainie i w Rosji.

Na wyniki pierwszego kwartału prawdopodobnie wpływ będzie miała sytuacja w JSW. Skoro przez długi czas był strajk, nie były realizowane dostawy do Arcelor Mittal, to można się spodziewać, że praca przewozowa spadnie. Z drugiej strony jak donoszę media i serwisy branżowe od końca lutego swoje hałdy zaczęła odchudzać Kompania Węglowa, co może zaowocować niezłym drugim kwartałem o ile tendencja ta się utrzyma.

Na przyszłość grupy wpływ będą mieć prawdopodobnie akwizycje i modernizacja torów w Polsce. Zarząd spółki spodziewa się w 2015r. niestety dalszego spadku prędkości przewozowej ze względu na skalę remontów i objazdów. To oczywiście obciąży i już obciąża bieżące wyniki, ale w przyszłości, po zakończeniu prac, może dać spółce dodatkowy boost do wyników. Szybsze transporty to niższe płace dla maszynistów i większa rotacja składów. Rynek już tę oczekiwaną poprawę w części dyskontuje, ale jak wynika z ostatnich rekomendacji jeszcze nie w pełni.

>>>Wyceny automatyczną są tutaj!
>>>Więcej analiz raportów finansowych!


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 16 marca 2015 00:01

lucznik
0
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 218
Wysłane: 31 sierpnia 2015 16:55:06 przy kursie: 70,45 zł
Witam, proszę o omówienie wyników PKP Cargo za IIQ2015
The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 1 września 2015 21:43:34 przy kursie: 69,15 zł
Omówienie wyników finansowych GK PKP Cargo SA po II kwartale 2015 r.

Wyniki zaraportowanego okresu są niestety słabe pomimo tego, że grupa pokazała zysk netto w kwocie 140 mln zł. O wyniku finansowym okresu zdecydowały zdarzenia jednorazowe. W poniższym omówieniu postaram się pokazać wynik porównywalny, uwzględniający efekty akwizycji


Pod koniec maja PKP Cargo nabyło 80 proc. udziałów w AWT, w związku z czym w raportowanym okresie mamy przez ponad miesiąc konsolidowaną dodatkową spółkę. Nie przeszkadza to jednak w ocenie wyników. Przychody grupy wyniosły 1,o25 mld zł i były o 3 proc. niższe r/r, przy czym mowa tutaj o przychodach ze sprzedaży usług, produktów i towarów, a nie jak podaje spółka w sprawozdaniu łącznie z pozostałymi przychodami operacyjnymi. Bez uwzględniania nowej spółki w grupie spadek jest większy i wynosi około 10 proc.


kliknij, aby powiększyć


Co ciekawe spadek przychodów nastąpił wobec wzrostu pracy przewozowej o 3 proc. Oznacza to, że efektywna stawka za transport tony ładunku na odległość 1 km spadła o 6 proc. Jest to efekt wprowadzonej w 1 kwartale 2014 nowej, niższej opłaty za dostęp do torów. Zgodnie z przewidywaniami obniżka cen została finalnie przeniesiona na odbiorców spółki. Wzrost pracy przewozowej wynikał przede wszystkim z innego rozłożenia się przewozów węgla pomiędzy kwartałami półrocza. W okresie od stycznia do marca trwały strajki w sektorze górniczym, przez co przewozy w pierwszym kwartale były niskie. Natomiast w drugim kwartale spółka z nawiązką utratę odrobiła. Mocny (13 proc.) spadek zaliczyła praca przewozowa w sektorze kruszyw, co ponoć wiązało się z opóźnieniami w inwestycjach. Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej o 13 proc. wzrosła praca przewozowa w segmencie rud i metali i to pomimo sytuacji na wschodzie, który jest ważnym rynkiem przemysłu motoryzacyjnego. Słabo wyglądały przewozy intermodalne (- 7 proc.), co ma związek z niskimi przeładunkami w polskich portach. To prawdopodobnie pokłosie sytuacji w Chinach.

Niestety w górę poszły także koszty – przede wszystkim za sprawą wzrostu kosztów pracowniczych. Na szczęście wydaje się, że wzrost ten nie jest powtarzalny, gdyż za 70,2 mln zł zwyżki odpowiada kolejny program dobrowolnych odejść. Po korekcie o obciążenie PDO mamy spadek o 45 mln zł, co wynika także z programu pierwszej serii, którą uchwalono w listopadzie zeszłego roku. O 11 mln wzrosła amortyzacja, głównie na skutek poczynionych w zeszłym roku inwestycji w tabor. O 8 proc. wzrosło zużycie surowców i materiałów, natomiast o 7 proc. koszty usług obcych. Obydwie pozycje kosztowe mocniej od wzrostu pracy przewozowej!


kliknij, aby powiększyć


Przy rozbiciu kosztów materiałów i energii okazuje się, że koszty paliwa spadły (7 proc.), co związane jest z cenami ropy, wzrosły ceny energii (5 proc.), ale przede wszystkim koszty zużytych materiałów – 85 proc. lub 8,5 mln w wartościach nominalnych. Być może wzrost ten ma podłoże w przeprowadzonej akwizycji.

Zysk ze sprzedaży wyniósł w II kwartale 4 mln zł w porównaniu do 106 mln przed rokiem. Na pierwszy rzut oka kwartał był więc słaby, ale jeśli weźmiemy pod uwagę wspomniany PDO, to mamy powtarzalny wynik na sprzedaży w kwocie 74 mln zł.

Akwizycja AWT pozwoliła spółce wykazać kwotę 137,8 mln zł dodatkowego, jednorazowego i niegotówkowego zysku z okazyjnego nabycia. Krótko mówiąc PKP wyceniło wyżej nabyte aktywa niż zapłacona cena. Tutaj należy się uwaga. Prawdopodobnie były to aktywa trwałe w postaci bocznic i taboru, a zatem w znacznej części aktywa do amortyzowania. Wysoka wycena pozwala na pokazanie jednorazowego zysku, ale skutkuje późniejszymi obciążeniami z dodatkowej amortyzacji. To właśnie dzięki temu zdarzeniu wynik operacyjny PKP wyniósł 141 mln zł. Dla oceny wyników trzeba jednak zdarzenia jednorazowe wyłączyć. Skorygowany EBIT wyniósł 73 mln zł i był o 27 proc. niższy r/r.

Wynik okresu ratuje nieco linia finansowa. O ile z odsetek i różnic kursowych wynik jest w tym kwartale podobny to już duża różnica wyniku od jednostek konsolidowanych metodą praw własności zniwelowała spadek powtarzalnego wyniku na poziomie brutto tylko do 20 proc.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać - nie wszystko złoto co się świeci. Tym niemniej połączenia z AWT daje miejsce na synergie, których wielkość ciężko określić. Z pewnością część kosztów zostanie w grupie – AWT zamiast dzierżawić wagony i lokomotywy na zewnątrz będzie je wynajmować od PKP Cargo. Ponadto otwiera nowe możliwości do realizowania coraz dłuższych połączeń.

Potencjał drzemie także w poprawie otoczenia makroekonomicznego, z którym mocno związany jest transport. To jednak ogólnik, bo ciężko w tej chwili wyobrazić sobie poprawę na rynku węgla przynajmniej w krótkim terminie.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 1 września 2015 21:43

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 661
Wysłane: 7 stycznia 2016 08:34:41 przy kursie: 65,50 zł
...byle nie do Warszawy – analiza techniczna PKP CARGO w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/byle-...

pplk
1
Dołączył: 2009-01-10
Wpisów: 138
Wysłane: 21 marca 2016 13:29:32 przy kursie: 45,92 zł
C/Z ponad 70 przy tych cenach. Ile byłoby przy 90 zl?
Na co liczył Morgan?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 21 marca 2016 14:22:14 przy kursie: 45,92 zł

pplk
1
Dołączył: 2009-01-10
Wpisów: 138
Wysłane: 22 marca 2016 07:55:41 przy kursie: 45,92 zł
Tak, ale ujawnił się 20 czerwca 2014 r. przy 84 zł.enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 22 marca 2016 09:49:04 przy kursie: 41,82 zł
Kurs szuka nowego dna. Jest szansa na analizę raportu rocznego?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 22 marca 2016 12:00:56 przy kursie: 41,82 zł

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 24 marca 2016 10:31:25 przy kursie: 41,85 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK PKP Cargo SA za rok 2015

Rynek bardzo nerwowo zareagował na opublikowane wyniki finansowe. Niestety nie ma się czemu dziwić, gdyż w szczycie sezonu przewozowego największy krajowy przewoźnik pokazał słaby wynik.
W IV kwartale spółka pokazała stratę operacyjną na poziomie 195 mln zł, wobec 205 mln zł straty przed rokiem, ale wynik obciążony jest odpisami. Po korekcie o wspomniane obciążenia niestety uzyskany rezultat także jest także obiektywnie marny. Prezes spółki zapytany na konferencji o powody takiego stanu rzeczy przez analityka mówił o spadających cenach i wojnie cenowej. Co ciekawe takiego efektu nie widać w przychodach, które był wyższe o 185 mln zł. Także w przeliczeniu na pracę przewozową uzyskany rezultat jest o 9 proc. lepszy niż w IV kwartale roku. Jeśli jednak rozszerzymy okno obserwacji z jednego kwartału to dłuższy okres, to okazuje się, że w II kwartale mieliśmy skok średniej ceny pracy przewozowej, co można łączyć z nabyciem spółki zależnej AWT.


kliknij, aby powiększyć


Nowy podmiot w grupie może być efektywniejszy i uzyskiwać znacznie lepszy wynik niż same PKP Cargo. Wydaje się jednak, że coś także zadziało się w kosztach, ale niestety samo spojrzenie na liczby w rachunku rodzajowym niewiele mówi:


kliknij, aby powiększyć


Widać jedynie, że koszty wzrosły bardziej od przychodów. Oczywiście w wynikach ujawniają się także koszty nabytego w II kwartale podmiotu. Pierwsze co się rzuca w oczy to wzrost amortyzacji – 247 proc. Wynika on głównie z zawiązania odpisów na taborze – 181 mln zł. Na skutek spadku cen złomu zmniejszyła się wartość rezydualna po okresie ekonomicznej przydatności, czyli cena po jakiej takowy wagon czy lokomotywę można sprzedać. Po korekcie o odpis amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych wzrosła o 37 mln zł, czyli 35 proc., co daje dynamikę znacznie wyższą od wzrostu przychodów. Za to spadły o 276 mln koszty pracownicze, co znów jest związane z rezerwami na program dobrowolnych odejść zawiązanymi w IV kwartale zeszłego roku. Po eliminacji kosztów PDO i zmiany rezerw aktuarialnych mamy spadek kosztów pracowniczych o 35 mln zł, czyli 9 proc.
Podobnie wzrosło zużycie materiałów i energii o kwotę 65 mln zł, ale znów mamy efekty rozwiązywania i zawiązywania odpisów na zapasach. Po korekcie mamy wyższe koszty o około 40 mln zł czyli 27 proc. Warto jednak zauważyć, że same koszty energii rosną o 12 proc. natomiast paliwa o 2 proc. A zatem można mniemać, że dać o sobie znały prawdopodobnie koszty związane z naprawą taboru. Koszty usług obcych rosną w tempie 36 proc., przy czym sam dostęp do torów stanowiący największe obciążenie wzrósł jedynie o 6 proc. Można zatem powiedzieć, że wyniki są gorsze r/r przede wszystkim przez zbyt duży wzrost kosztów amortyzacji, remontów, usług obcych innych niż dostęp do torów. Skorygowany EBIT wyniósł w IV kwartale 23 mln zł wobec 50 mln przed rokiem i to przy wzroście grupy – efekt nabycia AWT. Reakcja rynku nie powinna zatem nikogo dziwić.

W całym roku 2015 spółka pokazała wynik operacyjny na poziomie 56 mln zł, ale podobnie jak w rezultacie za sam IV kwartał mamy całą masę zdarzeń jednorazowych z kosztami Programu dobrowolnych odejść, odpisem na rzeczowych aktywach trwałych i w końcu wykazanym zyskiem z okazyjnego nabycia na czele.


kliknij, aby powiększyć


Skorygowany EBIT wyniósł w 2015 r. 174 mln zł, natomiast skorygowany zysk brutto 130 mln zł. Przy zastosowaniu stawki podatkowej na poziomie 19 proc. otrzymalibyśmy wynik netto w kwocie 105 mln zł. To bardzo słaby wynik w relacji do kapitalizacji spółki na poziomie 1,89 mld zł. Można powiedzieć, że oczekiwania rynku co do rezultatów PKP są znakomicie wyższe niż uzyskiwane wyniki.

Na uzyskany rezultat wpływ miało wiele niekorzystnych czynników. Jak wspomniał prezes na rynku mam wojnę cenową. Problemem pozostają cały czas zamknięcia torów i związane z tym utrudnienia w przejezdności, co pogarsza i tak już niską konkurencyjność z transportem drogowym, bo wydłużają się trasy, a maszynistom trzeba płacić nadgodziny. Spółka prowadzi rozmowy z PLK na temat lepszej współpracy, co ma dać wymierny efekt. PKP Cargo chce także unowocześnić lokomotywy co ma dać wymierne oszczędności w kosztach paliwa. Zamierza także inwestować w IT celem poprawy routingu.

W długim terminie musi znaleźć klientów na inne dobra przewozowe niż obecne. Wydobycie i przez to transport węgla będzie spadać co związane jest z rozwojem OZE, podobnie będzie spadać udział kruszyw po okresie boomu infrastrukturalnego w Polsce. PKP musi szukać nowych klientów, także mniejszych i pod nich powoli dostosowywać tabor oraz siatkę połączeń. Pomoże tutaj oczywiście planowana i rozwijana kompleksowość usług, ale wypadkowy wektor zmian trudno tak naprawdę przewidzieć. Prezes nie chciał także odpowiedzieć na pytania dotyczące dywidendy, zasugerował rozmowy kuluarowe – niestety nie świadczy to najlepiej o równym dostępie do informacji.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

pplk
1
Dołączył: 2009-01-10
Wpisów: 138
Wysłane: 24 marca 2016 11:51:20 przy kursie: 41,85 zł
Kroczące c/z jest 60.
Teoretycznie 4Q powinien być dobry. Nie ich wina, że zima była ciepła, że ropa tani i kopalnie kuleją.
Jednak po słabym 1Q'16 kroczące c/z przy tych cenach byłoby prawie 100 i nawet 30 zł będzie przez jakiś czas wydawać się drogo.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 25 marca 2016 13:26:22 przy kursie: 41,85 zł
Nie mozna patrzeć tylko na kroczące C/Z. Z trzeba korygować o oneoffy.

lb85
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-13
Wpisów: 202
Wysłane: 25 marca 2016 16:52:21 przy kursie: 41,85 zł
Poza tym (a może przede wszystkim) dyskontujemy przyszłość.

Wskaźniki oparte są na danych historycznych.

Warto o tym pamiętać.

AnalizujWgrywaj
2
Dołączył: 2014-07-26
Wpisów: 169
Wysłane: 30 marca 2016 17:31:48 przy kursie: 42,70 zł
Poza tym (a może przede wszystkim) dyskontujemy przyszłość.

Wskaźniki oparte są na danych historycznych.

Warto o tym pamiętać.


ale przyznasz ze ładnie to wyglądaThink

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 661
Wysłane: 29 czerwca 2016 15:55:22 przy kursie: 33,01 zł
Trochę z innej beczki - takie moje luźne gdybanie.

Skoro obecny rząd tak mocno stawia na repolonizację sektora bankowego, węszy przy prywatyzacji Ciechu oraz ma zakusy by odzyskać kontrolę (przynajmniej pośrednio) nad ZE PAK-iem, to może za jakiś czas zechce odzyskać PKP Cargo?

Cytat:
- Dzięki takiej transakcji Skarb Państwa pośrednio odzyskałby kontrolę nad ZE PAK, gdyż kontroluje Eneę. Przedstawiciele obecnego rządu od dawna mówią o prywatyzacjach, które ich zdaniem były co najmniej błędem. Poza ZE PAK wymienia się m.in. Ciech oraz PKP Energetykę link


Finance fiction? Niekoniecznie. Zobaczcie jak Bogdanka pięknie wróciła pod skrzydła SP (dzięki Enei, która ma obecnie 66 proc.). Warto przypomnieć, co podczas prywatyzacji PKP Cargo mówił wódz:

Cytat:
- Prywatyzacja PKP Cargo prowadzona jest nieprawidłowo, a wycena spółki jest wyraźnie zaniżona - powiedział w środę na konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. link


W sumie to byłby dobry deal. W IPO akcje PKP Cargo były sprzedawane po 68 zł. Wartość oferty (akcje sprzedawane przez akcjonariusza sprzedającego) opiewała na 1,423 mld zł. Obecnie kurs spółki jest znacznie, znacznie niżej -> 33,70 zł, czyli o 50,5 proc. niżej!


kliknij, aby powiększyć


Problemem pozostaje tylko budżet, a w zasadzie dziura w nim. W kasie państwa obecnie nie ma na to środków. Ale kto wie, może SP posłuży się np. zasobami którejś ze spółek. W sumie to kwestia jednej decyzji, np. że któraś z dużych spółek nie wypłaci dywidendy w przyszłym roku.

Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 634
Wysłane: 29 czerwca 2016 22:09:51 przy kursie: 33,01 zł
Cytat:
Obecnie kurs spółki jest znacznie, znacznie niżej -> 33,70 zł, czyli o 50,5 proc. niżej!


za drogo... lepiej wprowadzic podatek od przewozow kolejowych,
i repolonizowac pkp cargo po 1zl thumbright

lucznik
0
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 218
Wysłane: 23 marca 2017 15:23:12 przy kursie: 63,99 zł
Witam, proszę o podsumowanie wyników finansowych PKP Cargo za 2016 r. Pozdrawiam
The Dogs of deal.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,921 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,35% +33 870,53 zł 53 870,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło