pixelg
TESGAS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

TESGAS [TSG]

AKTUALNY KURS: 4,86 zł (-0,41%) 22-09-2020 17:00
rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 14 września 2015 20:09:02 przy kursie: 3,32 zł
Omówienie wyników za pierwsze półrocze 2015r. dla GK Tesgas

Na początek nawiążę do poprzedniego omówienia. Otóż wzmiankowane należności z tytułu tzw. kontraktów długoterminowych zostały rozliczone zgodnie z dotychczasowym rytmem.kliknij, aby powiększyć


Jednak wynik ostatniego kwartału 2014r. okazał się słabszy, niż jego odpowiednik. Szczególnie mało atrakcyjnie wypadło to w ujęciu skumulowanym.


kliknij, aby powiększyć


Zachowanie kursu po opublikowaniu wyników sugeruje, że inwestorzy poczuli niedosyt.

Rok 2015 przedstawia się jednak odmiennie.
Wprawdzie w ujęciu relatywnym można dyskutować, czy wyniki core businessu są nadal przeciętne, czy też nieco ponad tę przeciętność się wyróżniają.


kliknij, aby powiększyć


Jednak nie ulega wątpliwości, że zysk netto na akcję w obu kwartałach pierwszego półrocza był dodatni. To znacząca zmiana w stosunku poprzednich dwóch lat i zasługa zwiększonych przychodów.
Odwrócenie tendencji jest znacznie lepiej widoczne w takim ujęciu:


kliknij, aby powiększyć


Jeśli jest ono trwałe (oby!), to będzie można przestać mówić o „źródle nowych kłopotów” sygnalizowanym w poprzednim omówieniu. Pamiętajmy jednak, że nic nigdy nie jest pewne i zawsze jest wskazana czujność.

W przypadku tej Grupy zachowanie czujności jest wskazane. Cały czas mamy bowiem sprzeczne sygnały. W Liście Prezesa podsumowującym rok 2014 czytamy:

Cytat:
Priorytetem na najbliższy rok będzie zwiększenie zakresu działalności w segmencie obróbki metali w wyniku zakończenia z początkiem 2015 roku prac modernizacyjnych w spółce zależnej Stal Warsztat.
W obszarze OZE, poprzez nabytą w 2014 roku spółkę piTERN, podejmujemy działania zmierzające do skokowego zwiększania przychodów i wyników finansowych w oparciu o uruchamiane programy wsparcia dla inwestycji prosumenckich oraz wprowadzone ustawodawstwo w zakresie odnawialnych źródeł energii.


Tego nie widać w rachunku segmentowym. Przeciwnie:
- Segment OZE zwiększył wprawdzie przychody o 64%, jednocześnie jednak pogorszył się jego wynik operacyjny z (minus) -241 tys. zł rok temu do (minus) -546 tys. złotych.
- Sprzedaż segmentu obróbki metali zwiększyła się ledwie o +195 tys. złotych. Relatywnie to może sporo – 11%, ale to tylko niecałe 200 tysięcy złotych. Dobrze, że przyrost odbył się ze znacznym polepszeniem rentowności. Wynik poprawił się o +174 tys. złotych. Segment wciąż jednak przynosi straty: (minus) -249 tys. zł wobec (minus) -423 tys. zł rok temu.
- Przychody i wyniki „ciągnie” tak naprawdę główny segment Grupy, czyli usługi dla gazownictwa. Mamy wzrost przychodów z 30,9m do 35,1m złotych. Wynik ładnie wyszedł na plus: +1,6m wobec -0,7m złotych rok temu.

W powyższym nie ma nic szczególnie złego. Problem w tym, że nie jest to spójne z deklaracjami / zamierzeniami Zarządu. To z kolei wprowadza element niepewności. A firmy, które raz bardzo negatywnie zapisały się w pamięci inwestorów (i pamięć o tym jest tu najwyraźniej jeszcze świeża), muszą się liczyć ze zwiększonym poziomem nieufności.

Bardzo ciekawie wygląda bilans. Słusznie zauważono na forum, że kapitalizacja Grupy odpowiada mniej więcej ilości gotówki. I to w sytuacji, gdy aktywa krótkoterminowe wynoszą ok. 19,8m (bez gotówki i rozliczeń międzyokresowych), a zobowiązania krótkoterminowe 19,3m złotych.

W latach 2013 i 2014 straszył spadający cash flow operacyjny (a także jego pochodne). Wyglądało to tak, jakby rozwiązania przyjęte przez Zarząd po ciosie otrzymanym w 2012 roku nie przynosiły pożądanych efektów. Teraz jednak i ta tendencja się odwraca. Znów: czy trwale – zobaczymy!

Sytuacja jest wyjątkowa – tak duże saldo gotówki we w miarę zrestrukturyzowanym biznesie może stanowić zachętę do zainteresowania się akcjami Spółki. Pamiętajmy jednak, że zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem pomyłki. Rynek ewidentnie ciągle się firmy boi. Ta zaś, moim zdaniem, ciągle jest w fazie rekonwalescencji. Performance segmentów wciąż pozostawia sporo do życzenia. Poziomy przychodów i zysków wciąż są takie, że stosunkowo łatwo zepchnąć wynik w okolice zera.

Obecne pozytywne tendencje będą wymagały potwierdzenia. Tyle, że gdy wszystko będzie już jasne, potencjał okazji już się prawdopodobnie zrealizuje.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mackopl
mackopl PREMIUM
20
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 971
Wysłane: 13 listopada 2015 18:58:56 przy kursie: 3,26 zł
Ponownie prośba o omówienie, tym razem wyników za 3Q2015.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 2 grudnia 2015 17:11:34 przy kursie: 3,10 zł
Omówienie wyników za 3-ci kwartał 2015r. GK Tesgas

W poprzednich omówieniach zadawaliśmy sobie pytanie czy to, co widzimy w wynikach Tesgasu, ma znamiona trwałej tendencji poprawy po „wywrotce” w 2012 roku.


Moim zdaniem wiele wskazuje, że jest coraz lepiej. Jeśli przyjrzymy się poszczególnym wynikom kwartalnym, to zauważymy, że firma wychodziła na plus w każdym dotychczasowym kwartale tego roku.


kliknij, aby powiększyć

(*)EPS – earnigs per share, zysk (netto) na akcję,
(**)TTM – trailing twelve months – tutaj: dwunastomiesięczna suma krocząca.

To nowa jakość po 2012 roku. Wprawdzie powyższy wykres dotyczy zysków netto, jednakże źródło tej poprawy leży w rachunku zysków i strat znacznie wyżej. Leży tam, gdzie powinno, a więc już na poziomie zysku brutto na sprzedaży. Obawy o utratę rentowności nie potwierdziły się:


kliknij, aby powiększyć


Jednak sytuacja nie jest do końca klarowna. Efekty zmagań firmy z poradzeniem sobie po kryzysie dobrze widać na poniższych dwóch wykresach.

Pierwszy pokazuje, jak zmieniała się kwota zysku brutto na sprzedaży w poszczególnych kwartałach stosunku do kwartału analogicznego, czyli w poprzedzającym roku. Czerwone słupki to zmiana ZBnS z tytułu zmiany rentowności, niebieskie – z tytułu zmiany kwoty przychodów.


kliknij, aby powiększyć


Na drugim wykresie widzimy zmiany ZBnS względem 2-go kwartału 2012 r. kiedy to firma zanotowała największą stratę.


kliknij, aby powiększyć


Widać, że przychody i rentowność znajdują się w przeciwfazie. Wzrost przychodów wiąże się na ogół z niższą rentownością i na odwrót. Niemniej wypadkowa obu tych zmian w ostatnim okresie jest dodatnia. Zatem działania Zarządu przynoszą netto wartość dodaną. Niestety sytuacja wciąż nie jest ustabilizowana, o czym świadczy niski odczyt z 1-go kwartału 2015 roku na drugim wykresie. Proszę pamiętać, że to zmiana skumulowana, liczona od punktu bazowego. Zatem łączny efekt dwuipółrocznych wysiłków został sprowadzony do poziomu zaledwie 108 tysięcy złotych.

To wciąż pokazuje, że wyniki Grupy stosunkowo łatwo zniwelować. Przed Zarządem jeszcze dużo pracy, aby zielona linia trwale oddaliła się od poziomu zerowego.

Wątpliwości wciąż dostarcza rachunek segmentowy. Tutaj firma nadal wygląda na one-trick pony, czyli w wolnym przekładzie „spektakl jednego aktora”. Wcześniej mieliśmy koncentrację zbytu u jednego klienta. Teraz z kolei wynik wypracowuje jeden segment. Faktem jest, że „Gazownictwo” to podstawa działalności Tesgasu. W tym kontekście należy bacznie obserwować przychody i rentowność w tym zakresie.

Segment „Obróbki metali” zwiększa obroty, ale dopiero zbliża się do break-even. Segment „OZE” na razie jest ekstensywny (mamy wzrost obrotów z 1,5m do 4,4m, ale stały wynik na poziomie -0,5m) i chyba najbardziej niepewny.

Dalej wyników nie ma co roztrząsać. Koszty operacyjne do tej pory były pod kontrolą (pomijając feralny q2’2012). A coroczne „czyszczenie bilansu” w czwartym kwartale wynikom raczej sprzyja, niż szkodzi.


kliknij, aby powiększyć


Zarząd musi pracować nad osiąganiem miksu, który pozwoli trwale wypracowywać znaczącą, dodatnią marżę. Idealnie: zwiększając zarówno kwotę przychodów, jak i jej rentowność. Nie zaszkodziłaby też dywersyfikacja źródeł pozytywnego wyniku. Na dzień dzisiejszy najlepszym kandydatem, aby to osiągnąć jest segment obróbki metali.

Do najbardziej bezpośrednich zagrożeń należą:
- spadek przychodów w segmencie gazownictwa, którego nie uda się zrównoważyć wzrostem rentowności,
- konieczność zapłacenia nieco ponad 0,5m złotych na rzecz Syndyka Masy Upadłości Gaz & Oil Project Management. Zarząd stoi na stanowisku, iż roszczenie jest bezzasadne. Rezerwy nie utworzono, więc w wyniku tego nie ma. Ponadto ewentualny koszt byłby zaś jak najbardziej gotówkowy.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 grudnia 2015 17:13


mackopl
mackopl PREMIUM
20
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 971
Wysłane: 21 marca 2016 09:01:45 przy kursie: 3,51 zł
Prośba o omówienie najnowszego raportu.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 25 marca 2016 16:50:32 przy kursie: 3,49 zł
Omówienie wyników za 2015r. dla GK Tesgas

Zaledwie parę lat temu Grupa znalazła się nie lada tarapatach. Sprawdźmy, czy można już nad tym „incydentem” przejść do porządku dziennego. I przy okazji omawiania osiągnięć za miniony okres, spróbujmy poszukać dziur w całym.


Zyski za miniony rok są świetne. Zwłaszcza pod względem dynamiki. Zysk operacyjny skoczył z 1,9m do 3,6m złotych. Zysk netto z 20m do 3,6m złotych. Zacznijmy jednak od sprzedaży.

Nie da się nie zauważyć, że roczna sprzedaż spadła. Mamy 84,7m wobec 87,5m złotych w zeszłym roku. Dane kwartalne pokazują, że z jednej strony udało się wygładzić nieco sezonowość. Z drugiej strony odbyło się to w ten sposób, że w drugiej połowie roku Grupa utraciła dynamikę względem poprzedniego roku.


kliknij, aby powiększyć


Gdyby zjawisko miało okazać się trwalsze, będziemy obserwować co najmniej kontynuację stagnacji, która objawia się w ostatnich dwóch kwartałów w odczytach dwunastomiesięcznych.


kliknij, aby powiększyć


Pierwsze jaskółka wiosny nie czyni, a tym bardziej zimy, ale skoro szukamy dziur w całym…

Winę za spadek przychodów ponosi główny segment działalności, czyli „Usługi dla gazownictwa”. Spadek jest organiczny:
Cytat:
spadek przychodów w segmencie gazownictwa był wynikiem pozyskania przez Spółkę dominującą kontraktów budowlanych o mniejszej wartości


Pozytywnym zjawiskiem jest za to dywersyfikacja. Grupa zaczęła zdecydowanie budować drugi filar, który ma podpierać biznes. Filarem tym jest segment OZE. Mieliśmy tu do czynienia z imponującym wzrostem sprzedaży. Nie zdołał on jednak zrównoważyć spadku w segmencie gazu. Na razie.


kliknij, aby powiększyć


Mając w pamięci kłopoty Tesgasu wynikające z nadmiernej koncentracji biznesu, trzeba przyznać, że taka dywersyfikacja robi dobre wrażenie. Fakt, że jest to akurat segment OZE, powoduje jednak pewien niepokój co do przyszłej stabilności. Anegdotyczne wypowiedzi ministra o rowerzystach, wegetarianach i odnawialnych źródłach energii są niezłym powodem, aby przez najbliższe parę lat trzymać jednak inwestycyjny palec na legislacyjnym pulsie. Nawet jeśli przyjmiemy do wiadomości, że polityka to House of Cards, Polska różni się od przedstawionej tam wizji tym, że rządzący nie zadają sobie nawet trudu, aby stwarzać jakieś pozory, że jest to ‘domek’ lub inna konstrukcja. To nie house, ale pile of cards z przeważającym udziałem chaosu.

Proszę nie traktować powyższego jako manifestacji poglądów politycznych. Poprzedni rząd nie ustępował w chaotycznej szarpaninie. Inwestor powinien przyjmować to na zimno. Ja temat OZE, jak również kilka innych kwestii związanych z różnymi globalnymi zmianami, odbieram w Polsce jako bardzo ryzykowne tematy inwestycyjne. Główne ryzyko to polityka i wynikające z niej regulacje. Jak również ich brak wynikający z wieloletniego ociągania się z uregulowaniem wielu spraw.

Przejdźmy do zysków i rzućmy okiem na poniższe wykresy.


kliknij, aby powiększyć


Płynie z nich bardzo ważny sygnał: Grupa wróciła do formy sprzed swojego kryzysu. Po turbulencjach minionych lat, odczyty wróciły na swoje miejsce, czyli do widocznej na wykresach chmury.

Można przyjąć, że pacjent wyzdrowiał i znów jest sobą.

Gdy spojrzymy na to od strony wartości nominalnych, obraz jest trochę bardziej skomplikowany.


kliknij, aby powiększyć


Gross wyniku generuje główny segment działalności. Mamy tu tez do czynienia ze świetną poprawą. Pamiętajmy, że poprawa ta odbyła się przy spadających przychodach. Zmiana miksu jak najbardziej korzystna.
Nad break-even wyszedł też segment OZE. Trochę martwi niska marżowość działań: 0,5m złotych osiągnięte na 14,5m zł przychodów zakrawa na czarne zero.
Jednak w całym przekroju biznesu widać wyraźne postępy w osiąganiu rentowności. Poprawę widać też w segmencie metali. Dał on wprawdzie stratę, ale była ona o prawie 60% mniejsza, niż rok temu. To pozwala patrzeć na sprawy optymistycznie.

A jednak nie wszystko jest idealne.


kliknij, aby powiększyć


Poprawa wyników rocznych odbywa się poprzez wygładzenie odczytów za pierwsze trzy kwartały roku. A właściwie poprzez „wyciągnięcie” ich powyżej zera. To plus, bo firma staje się w ten sposób trwale zyskowna. Jednocześnie jednak spadają odczyty z najlepszego kwartału. W tej chwili tendencja poprawy jest mocniejsza, niż pogorszenia. Nie wiadomo jednak, jak długo to potrwa i te procesy będą ewoluować w czasie.

Firma przeżywa obecnie okres wyraźnej poprawy.


kliknij, aby powiększyć


Ale wciąż drzemią w niej słabości, które mogą zdominować wyniki. Pamiętajmy też, że teraz zysk dzielony jest na 11,35 miliona akcji. Zatem po osiągnięciu dawnych poziomów (co ciągle jeszcze jest do zrobienia) na akcję wciąż będzie przypadało mniej. To spuścizna po przeszłości.

Tesgasem warto jednak się interesować, bo drzemie tu potencjał, który być może jest właśnie wyzwalany.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mackopl
mackopl PREMIUM
20
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 971
Wysłane: 26 marca 2016 17:24:45 przy kursie: 3,49 zł
Dziękuję za analizę.
Na SW: Stan gotówki w kasie 6,23 mln.
Spółka podaje: Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 38,546 mln.
Prośba o informacje skąd wynika taka rozbieżność.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 26 marca 2016 19:27:53 przy kursie: 3,49 zł

barsie
0
Dołączył: 2010-12-11
Wpisów: 26
Wysłane: 4 maja 2016 10:37:41 przy kursie: 3,84 zł
Spółka posiada środki pieniężne które odpowiadają jej kapitalizacji, oprócz tego prowadzi zyskowny biznes.
Wygląda to bardzo atrakcyjnie.

Kod:
mod: Usunięto treść niezgodną z regulaminem
Edytowany: 4 maja 2016 13:43

tom239
0
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 29 października 2016 13:25:42 przy kursie: 3,41 zł
W ostatnim czasie na TSG nastąpiła poprawa od strony fundamentalnej i technicznej.

TSG jest spółką w, której "środki pieniężne-całe zadłużenie" stanowią zaczną część kapitalizacji.
Wycenę jak na bankrucie, zawdzięczał problemom z pozyskiwaniem kontraktów po bankructwie PBG. Dlatego ostatnie info o pozyskanym kontrakcie zmienia też postrzeganie spółki long.

Wzrost o 10% z 28.10 uważam za początek trendu wzrostowego na wykresie dziennym wybita RGR. W długim terminie na 2,68 dnia 16.09 zakończyło się wieloletnie kształtowanie podstawy pod trend wzrostowy. Piątkowy wzrost wybił też kurs ponad istotne średnie.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 31 października 2016 15:21:00 przy kursie: 3,41 zł
Cytat:
W ostatnim czasie na TSG nastąpiła poprawa od strony fundamentalnej

Czy możesz to jakoś uzasadnić?
W II kw. z tego co widzę to:
Przychody spadły z 20 do 15 mln zł
Zysk ze sprzedaży skurczył się o połowę,
Spółka notuje straty operacyjne i netto.
W całym pierwszym półroczu tendencje podobne:
Spadek przychodów, zysk EBIT zamienił się w stratę i netto podobnie.
CF operacyjny też jest ujemny!

Na czym opierasz to twierdzenie?


tom239
0
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 31 października 2016 19:38:53 przy kursie: 3,41 zł
Od dawna w raportach (np.bdm i wbk jak jeszcze wydawał) analitycy zwracali uwagę na problem pozyskiwania kontraktów po bankructwie PBG co uzasadniało niską wycenę mimo poduszki z gotówki i braku dużego zadłużenia.
Poprawy nie widać w wynikach. Ostatni kontrakt duży + TSG jako lider konsorcjum pokazuję, że nastąpiła poprawa w pozyskiwaniu kontraktów, czyli pięcie achillesowej za ostatnie okresy. Nie ukrywam, że liczę na kilka takich w najbliższych miesiącach co skutkowało by wzrostem przychodów i powrotem do zyskowności.

addison
14
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 014
Wysłane: 2 marca 2017 11:18:55 przy kursie: 3,25 zł
no właśnie, problemy były czy będą nadal? PBG wstaje z kolan, może i tesgas się dostanie więcej zleceń.

Tesgas ma bardzo zdrowy bilans, sporo gotówki, mało długów. Brakuje jednego, zleceń.

Nowa perspektywa unijna wchodzi w życie, przetargów i robót będzie coraz więcej a infrastruktura gazowa wciąż wymaga inwestycji.

Kto wie czy nie znajdą się potencjalni chętni na przejęcie całego tesgasa, po takich cenach. Ostatnio wzrasta zainteresowanie akcjami. W zeszłym roku, OFE bankowy zwiększył zaangażowanie. Ten rok może dać zmiany w spółce.

addison
14
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 014
Wysłane: 15 marca 2017 10:03:21 przy kursie: 3,30 zł
Pgnig ogłosiło strategię na najbliższe lata: biznes.onet.pl/gielda/wiadomos...

Do tego przyspieszy wydawanie kasy z UE. Prac będzie zatem sporo, czy tesgas skorzysta tego nie wiem, ale wycena niska, bilans bezpieczny. W mojej opinii warto śledzić informacje o podpisywanych kontraktach. Nie jest to duży wykonawca, ale za to może zadziałać odpowiednia dźwignia do biznesu jak t ow budowlance. Wycena spółki to 35mln.

Prac będzie dużo, oby zarządzający tesgasem potrafili się w to odpowiednio wstrzelić. Na giełdzie nie ma innych małych spółek działających stricte na tym polu, przynajmniej ja nie znalazłem. To są inne kompetencje niż stricte budowlanka.

W arkuszu stoi animator na ok 3000szt po lewej jak i po prawej stronie. Płynność nie jest tu duża, ale to normalne przy spółkach o takiej kapitalizacji i FF na poziomie 25%.

Azazello80
0
Dołączył: 2016-10-24
Wpisów: 4
Wysłane: 15 marca 2017 21:23:27 przy kursie: 3,30 zł
"Na giełdzie nie ma innych małych spółek działających stricte na tym polu, przynajmniej ja nie znalazłem."
No na giełdzie nie ma, ale poza giełdą jest PGNiG Technologie, które budują wszystko co związane z gazem i ropą, oraz np firma JT Gazociągi. A i pewnie paru innych się znajdzie. To pokazuje, że chętnych do podziału tortu paru jest i jaki % wytnie z tego Tesgas nie jest łatwo powiedzieć.

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 340
Wysłane: 19 kwietnia 2018 08:27:10 przy kursie: 1,88 zł
W dniu wczorajszym zostały wygenerowane 3 najwyższe obroty w ostatnich 12 miesiącach - 176 tys. akcji. Dwa poprzednie przypadki wysokich obrotów (24.06.2017 i 24.10.2017) dały odpowiednio 18 i 10 proc. odbicia.
https://stooq.pl/q/a/?s=tsg

Vox
34
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 126
Wysłane: 6 sierpnia 2018 11:59:58 przy kursie: 2,16 zł
Tesgas chyba przełamał impas - pojawiają się regularnie nowe informacje o kontraktach na budowę gazociągów, a kurs równiez delikatnie ruszył do góry.

przy dobrej ogólnej koniunkturze, to może być dobra okazja do zakupu (dno uklepane)

Vox
34
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 126
Wysłane: 19 listopada 2018 14:23:22 przy kursie: 2,75 zł
www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

Czyli wyszli w koncu na prostą. Bardzo ładnie

Vox
34
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 126
Wysłane: 27 listopada 2018 13:28:12 przy kursie: 3,17 zł
i jak widać kurs zaczał dyskontowac poprawę wyników...

le rom
3
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 989
Wysłane: 17 grudnia 2018 13:28:32 przy kursie: 2,60 zł
angry3
Pompowanie gazem balona, a dyć nie dość 1,8 było mu wzlatywać? Powroty zawsze są bolesne.

Vox
34
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 126
Wysłane: 5 marca 2019 14:45:21 przy kursie: 3,11 zł
Tesgas się budzi, zmiana trendu chyba nie pozostawia wątpliwości...
otoczenie makroekonomiczne spółki się poprawiło, pojawiły się nowe zamówienia...

najpierw w polowie lutego z KGHM, teraz z IDS bud
Edytowany: 5 marca 2019 14:49

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,639 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,66% +27 732,30 zł 47 732,30 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d