pixelg
AUTOPARTN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

AUTOPARTN [APR]

AKTUALNY KURS: 4,39 zł (+0,69%) 19-11-2019 14:38
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 798
Wysłane: 9 maja 2016 10:34:55
Omówienie prospektu emisyjnego Auto Partner SA

Jutro ruszają zapisy na akcje kolejnej spółki. Po pieniądze inwestorów chce sięgnąć Auto Partner
który jest dystrybutorem części motoryzacyjnych i prowadzi biznes zbliżony do obecnego już na warszawskim parkiecie Intercarsu.

Poprzednik prawny spółki powstał w 1993 r, ale rozwój spółki przyspieszył w 2000r. kiedy Auto Partner rozpoczął ekspansję geograficzną i budowę sieci filii. Kolejne kroki milowe przypadają na rok 2006, kiedy to miały miejsce przenosiny siedziby do Bierunia i rozpoczęcie dystrybucji pod marką własną Maxgear. W czerwcu 2014 spółka rozpoczęła działalność w Centrum Logistyczno-Dystrybucyjnym lokując tam magazyn centralny z 20 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Na dzień prospektu Auto Partner SA posiada 60 oddziałów zlokalizowanych we wszystkich regionach i kluczowych miastach polskich o łącznej powierzchni magazynów lokalnych na poziomie 30 tys. mkw. Zdecydowana większość, 50 oddziałów, zarządzanych jest bezpośrednio przez Spółkę, natomiast 10 oddziałów funkcjonuje w formie oddziałów agencyjnych.

Kluczowymi klientami spółki są warsztaty samochodowe, a w mniejszym stopniu sklepy, których udział w sprzedaży na przestrzeni lat spada. W 2012 sprzedaż do sklepów motoryzacyjnych odpowiadała za 44,7 proc. całych obrotów, natomiast w roku 2015 już tylko za 33,2 proc.


kliknij, aby powiększyć


W 2015 roku Grupa uruchomiła program wsparcia dla warsztatów niezależnych pod nazwą Maxserwis, w ramach którego oferuje kompleksowy pakiet wsparcia wraz z preferencyjną siatką rabatową. Aktualnie w ramach sieci działa kilkanaście warsztatów, Grupa planuje docelowo objąć programem kilkaset punktów warsztatowych na terenie całego kraju.

Emitent oferuje produkty między innymi CONTI TECH, RUVILLE, BOSH czy BILSTAIN, ale posiada wyłączność na dystrybucję w Polsce dwóch mniej znanych marek: WULFGAERTNER AUTO PARTS AG, oraz ALCO FILTER GMBH. Jeśli chodzi ofertę produktową bardziej znanych producentów to dystrybutor ma status autoryzowanego partnera dla brandów Castrol i Valeo.

Wraz z rozwojem sieci sprzedaży, zasięgu geograficznego i asortymentu rosną uzyskiwane przychody. W 2015 r. spółka wygenerowała 518,6 mln zł obrotów tj. o 93,5 mln zł (22 proc.) więcej niż rok wcześniej. Zbliżone tempo wzrostu odnotowano w roku 2014 – 19,7 proc. Choć jak wspomniałem modelem biznesowym spółce najbliżej do Intercarsu, to jednak Auto Partner jest znacznie mniejszy, bo konkurent generuje roczne obroty na poziomie prawie 10 razy większym.

Niestety na przestrzeni lat delikatnie spada uzyskiwana marża handlowa. W 2015 r. wyniosła 25,2 proc., w 2014 26,3 proc. natomiast w 2013 26,9 proc. Choć zmiany wydają się niewielkie to warto zdawać sobie sprawę, że utrata 1,7 proc. marży przekłada się na 8,7 mln niższy wynik brutto, a jak się za chwilę okaże jest to znacząca część wyniku netto.


kliknij, aby powiększyć


Spółka nie ujawnia bezpośrednich powodów spadku rentowności, a może być ich wiele. Począwszy od zmian kursu walutowego (większość asortymentu nabywana jest na rynkach zagranicznych), przez zmianę miksu produktowego, aż po wyższe rabaty dla klientów. Bezsprzecznie jednak wpływ na coraz mniejszą rentowność ma spadek udziału marki własnej w raportowanej sprzedaży. W 2013 r. Maxgear odpowiadał za 24 proc. przychodów, natomiast w roku 2015 już tylko za 20 proc. całości obrotów wygenerowanych przez Grupę.

Warto jednak zwrócić uwagę, że poziomy marż są znacznie niższe od większego konkurenta - Intercars w 2015 r. osiągnął marżę brutto na sprzedaży w wysokości 29,5 proc. Być może niższa rentowność Auto Partner to efekt zbyt małej jeszcze skali działania i niższych bonsów sprzedażowych, czy premii uzyskiwanych od dostawców, ale prawdopodobne jest także to, że spółka zdobywa nowe rynki poprzez niższe ceny.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w 130,9 mln zł, tj o 19 mln więcej niż w roku 2014 i o 35,3 mln zł więcej niż w roku 2013. Co ciekawe pozytywnego efektu wzrostu skali działania nie widać już na poziomie operacyjnym. Auto Partner w 2015 r. zaraportował 16,3 mln zysku EBIT, w porównaniu do 22,6 mln w roku 2013. Marża operacyjna spadła z 8,7 proc. w 2013 do 5,7 proc. w 2014 i 5,1 proc. w roku 2015.


kliknij, aby powiększyć


Niestety wygląda na to, że w wynikach nie ma efektu wzrostu dźwigni operacyjnej czyli zmniejszania udziału kosztów stałych w całej masie obciążeń. Koszty zarządu mają charakter niemal 100 proc. zmienny i zależny wprost od raportowanych obrotów: 2,0-2,2 proc. sprzedaży. Proszę zwrócić uwagę, że udział kosztów sprzedaży i kosztów magazynowania istotnie wzrósł od 2013r – odpowiednio z 11,4 proc. do 12,3 proc. oraz z 4,9 proc. do 5,3 proc. Z rachunku rodzajowego wynika natomiast, że sprzedaż na pracownika (przychody/średnioroczne zatrudnienie) spadła z 812 tys. w roku 2013 do 683 tys. w roku 2015. Można zatem powiedzieć, że rozwój grupy nie odbywa się dość optymalnie - spółka traci nieco na efektywności wykorzystania zasobów. Widać to także w cyklach rotacji:


kliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki rośnie i to w zasadzie przez wzrost cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności przy spadku cyklu rotacji zobowiązań.

Utrata efektywności i rentowności to w dużej mierze wynik szybkiego wzrostu. Jak podano w prospekcie nowa filia potrzebuje około 1,5 roku do uzyskania rentowności i początkowych wysokich nakładów na marketing i promocję. W 2014 r. liczba filii wzrosła o 12 natomiast w 2015 o kolejnych 8.
Mimo wszystko rentowność operacyjna w ostatnim roku (5,1 proc.) była nadal wyższa od rentowności operacyjnej Intercarsu (4,27 proc.)

W 2015 r. Auto Partner zarobił na czysto 16,4 mln zł, w porównaniu do 15,1 mln zł w roku 2014 i 22,6 mln zł w roku 2013. Przy cenie maksymalnej na poziomie 2,9 zł za akcję daje to wycenę biznesu przed emisją na kwotę 272 mln zł, co odpowiada współczynnikowi C/Z na poziomie 16,6. Jednak przy wynikach z roku 2013 C/Z spadłby do poziomu 12. Konkurencyjny Intercars notowany jest przy mnożniku 21, a zatem spółka na tle konkurenta nie wydaje się droga.

Z drugiej strony Auto Partner korzysta ze znacznie większej dźwigni finansowej. Poziom zadłużenia ogólnego wynosi dla spółki 67,3 proc., natomiast dla głównego konkurenta jedynie 52 proc. Dług finansowy netto wynosi 100 mln zł, co w relacji do EBITDA daje relatywnie dość wysoki poziom 3,3 (2,8 dla Intercarsu). Podobnie relacja długu netto do kapitału własnego spółki wypada mniej korzystnie: 1,3 vs 0,6.

Oczywiście po emisji akcji relacje się nieco poprawią, ale mimo wszystko porównanie kluczowego mnożnika EV/EBITDA wypada przy cenie maksymalnej korzystniej dla Intercarsu – 15,7 vs. 16,1.
Pełne porównanie mnożników można znaleźć pod tym linkiem:
www.stockwatch.pl/ipo/auto-par...

Jednak warto wziąć pod uwagę, że mniejszemu podmiotowi łatwiej jest rosnąć czemu między innymi ma służyć emisja akcji. Spółka zamierza pozyskane środki przeznaczyć na:

1. Utworzenie 2 regionalnych centrów logistyczno-magazynowych w Warszawie i Wrocławiu 24,6 mln zł
2. Rozbudowa sieci filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce 19,0 mln zł
3. Wprowadzenie dodatkowych marek własnych w różnych segmentach rynkowych 10,0 mln zł
4. Uruchomienie filii i przedstawicielstw na rynkach zagranicznych 10,0 mln zł
5. Rozszerzenie oferty części do samochodów japońskich 4,0 mln zł
6. Wprowadzenie asortymentu części motocyklowych 4,0 mln zł

Większość nowych filii ma zostać otwartych w tym roku. Do dnia prospektu powstały już oddziały w Sochaczewie, Szczecinie i Gdańsku, a ze środków pozyskanych z emisji spółka zamierza otworzyć jeszcze 3. W roku 2017 spółka planuje uruchomienie 3 nowych filii. Docelowa wielkość sieci sprzedaży to 80 filii. w relacji do 52 na koniec 2015 r.

Ciekawie wygląda także projekt pewnej automatyzacji procesu rabatowego, który może wzmocnić efektywność działalności i wykorzystania zasobów

Cytat:
Uruchomiony został projekt wdrożenia dedykowanego narzędzia informatycznego, którego zadaniem będzie dynamiczne różnicowanie cen dla różnych grup klientów. Szczegółowym zadaniem systemu będzie automatyzacja powiązania wartości oraz jakości klienta z wysokością przyznanego rabatu. Drugim istotnym systemem informatycznym będzie narzędzie pozwalające na realizowane w czasie rzeczywistym, dynamiczne reagowanie Grupy na odbiegające od trendów i wartości oczekiwanej, krótkoterminowe zmiany popytu na poszczególne asortymenty, w szczególności na zmiany wywołane zmianami cen przez Grupę i konkurencję. Prognozowanie oczekiwanego popytu ilościowego dla grup asortymentu dla poszczególnych klientów/grup klientów realizowane będzie z uwzględnieniem informacji o: wahaniach sezonowych, dniach tygodnia, terminach urlopów i ferii, zmianach cennika, warunków pogodowych, specyfiki produktów oraz cech warsztatów. Z kolei wykrywanie ponadstandardowych odchyleń od przewidywanego popytu realizowane będzie poprzez porównywanie w czasie rzeczywistym bieżącej sprzedaży z wynikami prognozy popytu. W przypadku wystąpienia rozbieżności generowane będą alerty, pozwalające na dalszą diagnostykę przyczyn spadku lub wzrostu sprzedaży i podejmowanie odpowiednich decyzji zarządczych. System będzie korzystał zarówno z danych wewnętrznych (systemy IT, w tym Microsoft Dynamics AX, system kontrolingowy, TecDoc), jak i danych zewnętrznych (GUS, prognoza pogody).


Podsumowując, wycena spółki na tle wyników finansowych 2015 r. jest stosunkowo wysoka, ale oczekiwanie wysokiej ceny od inwestorów nie jest pozbawione sensu. Marże i wyniki spółki są obciążone szybkim (może nawet zbyt szybkim) rozwojem grupy i kosztami dochodzenia nowych lokalizacji do pełnej efektywności, co przy zmniejszeniu dynamiki wzrostu powinno zaowocować poprawą kluczowych parametrów rentowności. Poza rozwojem geograficznym i asortymentowym jest także szansa na poprawę efektywności i rentowności na skutek automatyzacji procesów. Wszystkie te czynniki czynią ofertę Auto Partner dość ciekawą.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 czerwca 2016 10:47

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 599
Wysłane: 17 maja 2016 12:00:10
Dzisiaj będzie znana ostateczna cena emisyjna. Zainteresowania na forach raczej nie było, zobaczymy czy inwestorzy instytucjonalni dopiszą.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 599
Wysłane: 18 maja 2016 06:59:44
Wczoraj miała być znana cena. Czy coś przegapiłem? Żadnej informacji o przesunięciu daty.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum


Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 599
Wysłane: 18 maja 2016 10:22:38
Cena podana na stronie firmy, na samym końcu. 2,2 zł. Czyli instytucjonalni sporo stargowali.
Sprzedają max ilość akcji nowej emisji - 23 mln, oraz niecałe 16 mln akcji już istniejących.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 22 maja 2016 15:20:52
Fakt. Instytucje sporo zbiły cenę do 2,20zł/a. Przy tej cenie wskaźnik C/Z=12,7 (przed emisją) i C/Z = 15,8 (już po emisji) wyglądają b.atrakcyjnie np. w porównaniu do InterCars (ca 22,0). I jeszcze jedno. Zauważmy,że sprzedajacy nie zdecydowali się po tej cenie sprzedać wszystkich swoich zaoferowanych do sprzedaży akcji czyli 23 mln sztuk. Wnioski są następujące:
1. cena była zbyt niska wiec aktualni akcjonariusze zdecydowali się tylko sprzedać część wczesniej
deklarowanej ilości
albo
2. nawet przy poziomie 2,20 zł/a nie bylo już więcej chętnych wśród instyucji a na większe zbicie
ceny akcjonariusze już się nie zgodzili.
Redukcja dla indywidualnych na poziomie 45,1% była na stronie emitenta ale nagle potem tę informację usunięto. Niestety indywidualnym przyznano mniej niż 10% i to jest dziwne.
Ciekawie zapowiada się debiut. Przy takich wskaźnikach jw społka nie jest droga wiec powinien być na plus.

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 599
Wysłane: 23 maja 2016 13:57:17
Redukcja około 40%... Okroili drobnych z akcji, a potem narzekają, że ludzie olewają IPO.
Wypada zacząć olewać kolejne debiuty skoro tak.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 23 maja 2016 15:30:12
Nie przesadzajmy. Redukcja 39,7% to nic strasznego. Wcześniej podawali 45,1% a teraz jest mniejsza. Widać część indywidualnych wycofała zapisy ( nie wiem czemu?) więc inny dostali więcej.
Wskaźnikowo spółka wygląda dobrze np. w porównaniu do głównego gracza na rynku czyli InterCars. Tyle tylko,że InterCars to uznana marka a Auto-Partner to duuużo mniejszy "krewny".
Ciekawe będą wyniki za I kw. 2016r., ktore spolka przed emisją nie podała wspominając tylko w prospekcie o ponad 30% wzroście sprzedaży. Pytanie.Jak to się przełozyło na zyski społki?
Spodziewam się udanego debiutu mimo nie najciekawszej sytuacji na giełdzie i mimo,że społka nie prezentuje "innowacyjnej" branży jak np. PBKM czy XTB.Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 599
Wysłane: 23 maja 2016 16:16:05
Gdyby redukcja wynikała z popytu, to ok. Ale tutaj powodem były interesy instytucjonalnych.
Powiedzieli - kupimy tyle i tyle, ale mali mają dostać połowę tego co chcą. Przecież jest pula planowanych do sprzedaży akcji istniejących (ostatecznie nie sprzedanych), która mogłaby wystarczyć na cały popyt indywidualnych.

No ale nic to. Udanego debiutu wypada życzyć.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 23 maja 2016 18:50:02
Tak jak pisalem już wczesniej akcjonariusze zrezygnowali z cześci sprzedawanych akcji bo widać stwierdzili,ze cena 2,20 zł/a ich nie satysfakcjonuje. Choc masz rację. Mogli sprzedać te akcje indywidualnym. Jakieś tam swoje powody mieli. Czekamy teraz, mam nadzieję, na udany debiut.

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 599
Wysłane: 6 czerwca 2016 10:42:28 przy kursie: 2,38 zł
Debiut taki sobie.
Z jakiegoś powodu kupujący akcje chyba nie mają ich na rachunkach, bo nie ma z tej strony w ogóle podaży. Handel odbywa się tylko na PDA.
Przed nami scalenie akcji oraz zapewne jakaś rekomendacja. Więc obrót tu będzie. Wskaźniki wyglądają ciekawiej w pierwszym poście tego wątku. Zwłaszcza C/Z. Zebrali jednak trochę mniej gotówki niż wg tamtych szacunków.

Dałoby się jakoś w prosty sposób uaktualnić porównanie C/WK C/Z ze spółkami z branży po uwzględnieniu innej ceny?

PS. Można też zmienić już nazwę wątku...
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum
Edytowany: 6 czerwca 2016 10:43


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 798
Wysłane: 6 czerwca 2016 10:59:28 przy kursie: 2,38 zł
Cena emisyjna w zakładce IPO: www.stockwatch.pl/ipo/auto-par... została zaktualizowana. Nazwa wątku także. Teraz przy nazwie wyświetla się kurs i jest odnośnik do monitora.

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 599
Wysłane: 13 czerwca 2016 15:24:42 przy kursie: 2,53 zł
Krok za krokiem, niezależnie od sytuacji dookoła, spółka wspina się ku górze. Zawdzięczamy to chyba w dużej mierze obniżeniu ceny emisyjnej o prawie jedną czwartą w stosunku do ceny maksymalnej. Ciekawi mnie zachowanie kursu po asymilacji PDA ze "starymi" akcjami.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 865
Wysłane: 24 stycznia 2017 22:58:07 przy kursie: 4,90 zł
Panowie, jak tam wrażenia od czasu IPO ? Spółka wydaje się przeć dość mocno do przodu, sadząc po wynikach.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 483
Wysłane: 5 kwietnia 2017 17:43:42 przy kursie: 5,44 zł
Kurs spółki osiągnął historyczne maksimum (High: 5,50 zł). Ciekawe jak będzie jutro po tej informacji:

Cytat:
Pięcioro akcjonariuszy Auto Partner rozpoczęło sprzedaż ponad 12,46 mln akcji spółki, reprezentujących do 10,7 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów (ABB), podała spółka.


wiadomosci.stockwatch.pl/akcjo...

Jednocześnie intencją Aleksandra Góreckiego jest wykorzystanie pozyskanych środków netto ze sprzedaży akcji na dokapitalizowanie spółki pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 5 kwietnia 2017 17:46

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 483
Wysłane: 6 kwietnia 2017 18:15:30 przy kursie: 5,05 zł
Cena sprzedaży jednej akcji Auto Partner w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów (ABB) została ustalona na poziomie 4,90 zł, poinformowała spółka.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 17 kwietnia 2017 10:49:22 przy kursie: 4,99 zł
Mam prośbę o analizę techniczną waloru.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 24 kwietnia 2017 18:12:42 przy kursie: 5,17 zł
Mam pytanie: Czy analiza techniczna (chodzi mi o poziomy wsparć i opory) AutoPartner pojawi się na Stockwatch czy raczej nie ma na to szans. Jeśli nie ma szans to tylko proszę o info, bo nie wiem czy czekać.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 24 kwietnia 2017 19:11:43 przy kursie: 5,17 zł
Zwracam honor, nie zauważyłem analizy zrobionej razem z Vigo System, nie jest co prawda tak dokładna jak te robione przez Krewa, ale styknie, pozdrawiam

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 29 kwietnia 2017 16:45:42 przy kursie: 5,30 zł
Patrząc na rosnącą listę analiz raportów za I kwartał 2017 chciałbym dołączyć się z prośbą o analizę raportu Auto Partner za I kwartał 2017.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 653
Wysłane: 29 kwietnia 2017 17:37:37 przy kursie: 5,30 zł

kliknij, aby powiększyć


Nie bardzo jest co analizować (technicznie). Obecny boczniak jest fragmentem nadrzędnego trendu wzrostowego. Wskaźniki oparte na wolumenie potwierdzają trend nadrzędny. Typowa wspinaczka po ścianie strachu - wysokie otwarcie powoduje natychmiastową reakcje niecierpliwych graczy, realizujących zyski.
Teraz gra będzie toczyć się o lukę bessy z 6 kwietnia 5,30-5,41 zł. Powstała ona na wyróżniającym się wolumenie i spowodowała widoczne odchylenie wskaźńika Force Indeks. Oznacza to, że jej domknięcie nie będzie należało do najłatwiejszych. Gdyby się udało - kolejne poziomy docelowe to historyczny szczyt, następnie 5,94 zł i 6,66 zł.
Wskaźniki zachowują się w sposób typowy dla spółki w trendzie wzrostowym. RSI cały czas porusza się w przedziale 40-80, MACD zakręcił nad poziomem równowagi, generując zalecenie kupna.
Jak już nadmieniłem - dlasze losy zależą od zachowania kursu względem strefy luki, zaznaczonej czerwonymi liniami. Najbliższe wsparcie 4,90 zł.
Powyższa treść przez 12 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 kwietnia 2017 19:49

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,938 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d