KREDYTIN - Spółki od A do Z - GPW - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 1 2 3 4 5 [6] > >>
KREDYTIN [KRI] Opcje AKTUALNY KURS: 22,00 zł (+0,18%) 23-11-2017 10:56
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-06-07
Wpisów: 25
Wysłane: 16 sierpnia 2016 09:45:45 przy kursie: 24,43 zł
Cytat:
WPEH VI Holding podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso i w dniach od 16 do 23 sierpnia akcje będą nabywane po cenie 25 zł, a nie 22 zł, jak planowano wcześniej - podał we wtorek pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities.


http://www.bankier.pl/wiadomosc/WPEH-VI-Holding-podwyzszyl-cene-w-wezwaniu-na-akcje-Kredyt-Inkaso-do-25-zl-z-22-zl-3573957.html

No i mamy tego efekt, czyli kurs +10%

Czy uważacie, że przy poziomie 25 zł OFE oraz TFI odpowiedzą na wezwanie?
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-06-07
Wpisów: 25
Wysłane: 24 sierpnia 2016 11:01:36 przy kursie: 25,00 zł
Cytat:
W wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso złożono zapisy na około 61,16 proc. akcji tej spółki, co oznacza, że spełnił się warunek dotyczący minimalnej liczby akcji objętej zapisami - podał we wtorek pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities.


Źródło: http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/847463,w-wezwaniu-na-kredyt-inkaso-zlozono-zapisy-na-61-16-proc--akcji#

Czy przy obecnej sytuacji, gdy Free Float na giełdzie wyniesie około 5% jest duża szansa na wycofanie Kredyt Inkaso z GPW? Czy raczej KRI zostanie na giełdzie, tylko obroty na niej bardzo spadną? Co jest bardziej prawdopodobne i jakie są jeszcze opcje? Dogadania się BEST`a z nowym akcjonariuszem większościowym?
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 697
Wysłane: 24 sierpnia 2016 12:30:02 przy kursie: 25,00 zł
Wycofanie nie jest możliwe bez sprzedaży pakietu Besta. Pytanie co zrobi Best, bo prawdopodobnie na wezwanie nie odpowiedział...
Edytowany: 24 sierpnia 2016 12:39
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 697
Wysłane: 1 grudnia 2016 10:04:41 przy kursie: 24,25 zł
bandhead Pobieżnie zerknąłem na raport spółki. Według KI obecnie mniej gotówki ściągnęli od osób zadłużonych z obecnego portfela, bo nie kupili nowego portfela...Czyli obecne pakiety się słabo windykują, bo nie kupiliśmy nowych.
Edytowany: 1 grudnia 2016 10:05
oligas PREMIUM
oligas
Stopień: Rozgadany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 171
Wysłane: 7 stycznia 2017 23:28:45 przy kursie: 24,50 zł
Z uwagi na to, że wiele się w spółce zmieniło w ostatnim czasie miałbym prośbę o analizę raportu za III lub ew. IV kwartał 2016r. Obejrzeliśmy Stocha i spółkę więc pora wrócić na rynek:)))
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 697
Wysłane: 11 stycznia 2017 21:25:56 przy kursie: 24,50 zł
Kredyt Inkaso: Nowe Porządki – omówienie sprawozdania i sytuacji finansowej spółki po 3 kw. 2016 r. (kalendarzowego)

Kredyt Inkaso posiada przesunięty rok obrotowy względem roku kalendarzowego, w związku z czym ostatnim raportem za okres zakończony 30 września jest raport półroczny. Ale żeby w pełni zrozumieć to co się w raporcie dzieje, trzeba się odwołać do działań stricte korporacyjnych.

Do pewnego momentu spółka rozmawiała o dobrowolnym przejęciu przez Besta. Do połączenia podmiotów na bazie podpisanej umowy nie doszło, rozgrzał natomiast gorący konflikt i pojawiły się w wzajemne oskarżenia. W celu ochrony przed przejęciem przez Besta zarząd KI znalazł innego inwestora. W wyniku wezwania na początku września kontrolę na spółką objął fundusz zależny od Waterland Private Equity Investements (dalej WPEI). W tym samym miesiącu znacznej przebudowie uległ skład Rady Nadzorczej łącznie ze zmianą jej prezesa. Natomiast w październiku z funkcji wiceprezesa zarządu ustąpił Paweł Lisicki, a w jego miejsce nowa RN powołała dotychczasowego CFO, czyli Piotra Podłowskiego.

W raporcie finansowym na początek warto zwrócić uwagę na korektę błędów lat poprzednich, oczywiście mając na uwadze to co toczyło się na poziomie akcjonariatu i zarządu. Spółka w kwietniu wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w kwestii Indywidualnej Interpretacji Podatkowej. Proszę zauważyć, że wniosek o interpretację został złożony prawie 2 lata po transakcji:
Cytat:
Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 września 2013 r. zawarła Umowę o subpartycypację z Kredyt Inkaso Portfolio Investments S.A. (dalej odpowiednio: „Umowa” i „Subpartycypant”). Konsekwencje podatkowe zawarcia Umowy obejmowały lata podatkowe od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Przedmiotem Umowy było nabycie przez Subpartycypanta wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych z wierzytelności rozumianych jako wpływy ze spłat na poczet wierzytelności oraz obciążenia z tytułu kosztów i wydatków. Kredyt Inkaso S.A. na podstawie Umowy dokonała przeniesienia na Subpartycypanta wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych z wierzytelności wchodzących w skład portfela wierzytelności, na który składały się wierzytelności wyszczególnione w załączniku do Umowy (dalej: „Portfel Wierzytelności”). W zamian za przeniesienie prawa do przepływów pieniężnych z wierzytelności Subpartycypant zobowiązał się zapłacić Kredyt Inkaso S.A. cenę. Cena została uregulowania przez Subpartycypanta w dniu 13 czerwca 2014 r. W związku jednak z brakiem bezpośredniej regulacji w przepisach podatkowych skutków podatkowych zawarcia Umowy przez Kredyt Inkaso S.A., skomplikowanym charakterem postanowień Umowy oraz licznymi wątpliwościami co do rozliczenia Umowy na gruncie podatku dochodowego, Kredyt Inkaso S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnej.

Być może 2 lata po transakcji to odpowiedni okres o wystąpienie o interpretację, ale wrodzona podejrzliwość każe mi sądzić iż działanie to miało związek z nadchodzącymi i nieuchronnymi zmianami w akcjonariacie, a zatem i radzie nadzorczej spółki – due delligence. Tak czy owak wynik okresu porównawczego w związku ze sprawą został pomniejszony o ok. 2,6 mln zł. Dodatkowo obniżono go jeszcze o ponad 5 mln zł w wyniku błędnych ujęć rachunkowych. Przykładowo kwotę z wyceny części certyfikatów odniesiono na wynik zamiast od razu na kapitał własny.

Skoro już mowa o wycenie certyfikatów to trzeba zauważyć, że w bilansie spółki pojawiły się jednostki wyceniane metodą praw własności. Kredyt Inkaso nie nabyła udziałów w nowych podmiotach tylko uznała, że wywiera znaczący wpływ na część funduszy, a zatem że może je ująć jako jednostki wyceniane metodą praw własności. Choć pewności nie mam jak wcześniej były prezentowane te certyfikaty, to wydaje się, że właśnie w sposób pokazany wyżej. Innymi słowy przeszacowanie ich wartości nie szło wprost przez wynik, tylko było uwzględnione od razu w kapitale własnym. Obecna prezentacja umożliwia, a w zasadzie wręcz obliguje spółkę do pokazywania zmian wartości tych udziałów (certyfikatów) w rachunku wyników. I znów dziwnie się zmiana prezentacji zbiega ze zmianami w akcjonariacie i RN spółki.Operacyjnie ostatni kwartał i całe pierwsze półrocze wypadły bez rewelacji, żeby nie napisać słabo. Spłaty na posiadanych portfelach wyniosły w ostatnim kwartale 34,7 mln zł i były zbliżone do tych które udało się zwindykować od dłużników w pierwszym kwartale roku obrotowego – 34,1 mln zł. Poziom ten znacząco odbiega od wartości jaką spółka pokazała w IV kwartale poprzedniego roku obrotowego – 46,4 mln zł. Wynik tamtego okresu wydaje się być niestety niepowtarzalny i troszkę zawyża kroczący zysk operacyjny i kroczący wynik netto.Prócz samego porównania nominalnych kwot odzysków na niepowtarzalny charakter wskazuje też jednostkowy duży skok w wydajności gotówkowej portfela w tamtym okresie. W tym roku mamy raczej powrót do dawniej obserwowanych wartości, choć plasują one się nieznacznie wyżej niż przed rokiem. W tym kwartale uroczniona wydajność gotówkowa portfela wyniosła 33 proc., kwartał wcześniej 32 proc. To wartości znacznie niższe niż ma to miejsce w przypadku Kruka - 44 proc. w najsłabszym okresie od wielu lat, zwykle powyżej 50 proc. Można więc powiedzieć, że portfel Kredyt Inkaso jest wyceniony znacznie agresywniej, albo spółka prowadzi znacznie mniej efektywnie proces windykacji. Oczywiście możliwe jest także, choć to raczej w pełni nie tłumaczy znacznie niższego parametru, że KI nabywała pakiety wierzytelności znacznie drożej od swojego konkurenta. Do pewnego stopnia może to być prawdą ze względu na fakt struktury geograficznej windykowanych pakietów.Jeżeli już poruszyłem kwestię wysokości portfela to warto zauważyć, że jego wartość bilansowa w dłuższym okresie spada. Inwestycje w nowe portfele wierzytelności w pierwszym półroczu tego roku raptem starczają na pokrycie amortyzacji starych portfeli (24,9 mln zł wydatków na portfele i 24,2 mln zł rozpoznania jako koszt własny windykowanych pakietów, który pomniejsza przychody). Dodatkowo spółka dokonała rewaluacji posiadanych pakietów wierzytelności przez co wartość portfela spadła o dodatkowo o 12,6 mln zł, co niewątpliwie także przyczyniło się do wzrostu tegoż parametru.

Przeszacowanie to także ciekawy temat. Niestety spółka nie podaje wartości planowanych odzysków w kwotach nominalnych. W rocznym sprawozdaniu znajduje się jedynie wykres, który przy odrobienie pracy daje szanse na odczytanie w miarę dokładnej wartości.Z wykresy wynika, że spółka z posiadanych na 31 grudnia portfeli planowała w pierwszym półroczu odzyskać 70 mln zł. W sprawozdaniu kwota rzeczywiście osiągniętych spłat jest niewiele mniejsza - udało się zrealizować 68,9 mln zł. Problem w tym, że w trakcie tegoż półrocza KI zakupiła portfele za 25 mln zł, a zatem baza do realizacji odzysków była wyższa… Skoro odzyski są mniejsze od planowanych to aktualizacja wartości nie powinna dziwić. Tym czasem między wierszami można wyczytać, że to przeszacowanie jest efektem nacisku audytora. W aktualnościach na stronie spółki napisano:
Cytat:
Zgodnie z sugestiami audytora spółka dokonała na koniec września br. aktualizacji wartości posiadanych pakietów wierzytelności opierając się na wartości zrealizowanych odzysków w okresie kwiecień - wrzesień wobec wartości planowanych

To niejako potwierdza tezę, że portfele KI są wycenione agresywnie, a sama spółka nie jest skora do przeszacowań. Co więcej, takie przeszacowania (rewaluacja) powinny być tworzone co kwartał skoro portfele są wyceniane w wartości godziwej, a raporty finansowe spółki na to niestety nie wskazują.

Tak czy owak kwota przeszacowania obniżyła raportowany przychód. Jak widać na jednym z powyższych wykresów przychody są także niższe z powodu niższego wyniku na pozostałej działalności (pozostałe przychody minus koszty pozostałych przychodów). To prawdopodobnie związane jest z wypowiedzeniem umów o zarządzanie części funduszy Trigon, ale wytłumaczenia w raporcie niestety nie ma.

Spółce rosną koszty operacyjne. W tym kwartale wyniosły 11,5 mln zł i było o 2 mln wyższe r/r. W pierwszym kwartale wzrost wyniósł 400 tys. zł. Spółka tłumaczy ten wzrost rozwojem organizacji za granicą, co wydaje się logiczne i spójne. Mimo wszystko koszty jako proc. spłat choć są w tym roku wyższe to poziomem nie odstają od lidera branży.

Zadłużenie finansowe netto na koniec okresu wynosiło 266 mln zł (bez uwzględniania leasingów). To kwota bardzo zbliżona do kapitału własnego spółki, co daje wskaźnik długu netto do kapitału własnego na poziomie 1,02. Jeśli EBIT skorygujemy o amortyzację (także pakietów wierzytelności) i przeszacowania portfela to dostaniemy EBITDA gotówkową i wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 2,4. To nie jest wysoka wartość i powinna spółce umożliwić zaciągnięcie nowego długu, oczywiście pod warunkiem, ze nie wypłyną nowe fakty podważające zaufanie. W konflikcie z Bestem padły mocne słowa i oskarżenia, które doprowadziły między innymi do wymuszenia przez Trigon zmiany zarządzającego jego funduszami. Atmosfera wokół spółki może być jeszcze przez pewien czas gęsta (wnioski Besta na walnym itd. itp.) co utrudniałoby zaciąganie nowych zobowiązań i hamowało rozwój spółki.

Perspektywa wzrostu biznesu jest niezmiernie ważna dla wyceny, bo rynek patrzy w przyszłość. Sytuacja po wejściu nowego inwestora trochę się uspokoiła, bo nie ma już podwójnego zarządu i wątpliwości co do osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu spółki, ale klimat jest z pewnością daleki od idealnego.

Rynek polski jest rynkiem dojrzałym, a zatem nie dziwi chęć wystawienia nosa poza rodzimy rynek. Problem w tym, że już na początku KI wpadła na niekorzystne zmiany prawne w Rumunii, a to właśnie tam spółka postawiła mocno na rozwój. Kruk w wyniku zmian prawnych na tym rynku dokonał zmiany prognoz przyszłych wpływów, natomiast w przypadku KI takowego przeszacowania nie było.

Na pierwszy rzut oka spółka nie wydaje się droga pod względem generowanych zysków – wskaźnik C/Z na poziomie 13, przy kroczącym wyniku netto w kwocie 24,17 mln zł. Nie droga, jeśli do raportowanej kwoty dodamy przeszacowania wartości dokonane w tym kwartale. Ja jednak z takim korygowaniem byłbym ostrożny. Owszem obecnie zdarzenie jest niegotówkowe i choć odzyski będą w przyszłości mniejsze to uderzenie w jeden kwartał nie jest reprezentatywne, ale z drugiej strony mamy cały czas w kroczącym zysku wynik nadzwyczaj dobrego IV kwartału. Wydaje się, że obecnie rynek zdyskontował już poprawę klimatu i paliwo do ewentualnych dalszych wzrostów musi znaleźć się w poprawie sytuacji fundamentalnej (wzrost ściągalności, obniżka kosztów, wzrost skali). Na razie obecne wyniki na to nie wskazują, co oczywiście nie oznacza, że w przyszłości nie będzie to miało miejsca. Warto jednak przy ewentualnym zaangażowaniu pamiętać o wszystkich wspomnianych w omówieniu kwestiach, a nie tylko wskaźnikach finansowych.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 1 lutego 2017 12:34
oligas PREMIUM
oligas
Stopień: Rozgadany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 171
Wysłane: 11 stycznia 2017 22:35:01 przy kursie: 24,50 zł
Bardzo konkretne zerknięcie:)) Na początku podziękowanie za omówienie raportu KI. Po lekturze ostatniego raportu KI miałem wrażenie, że jest tam wiele nieścisłości, byłem ciekaw jakie będą spostrzeżenia kogoś z Fight Crew. Jak dla mnie jeśli spółka chce być dobrze wyceniana i szanowana przez inwestorów to powinna być transparentna i jej raport powinien wyjaśniać wszystkie zawiłości. Nie ma tragedii, ale trochę mi tego w raporcie KI zabrakło.
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 1 2 3 4 5 [6] > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,755 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl