CCS - Spółki od A do Z - NewConnect - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 1 2 3 4 5 [6] 7 > >>
CCS [CCS] Opcje AKTUALNY KURS: 1,15 zł (-4,17%) 09-11-2017 09:17
Stopień: Oswojony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 31
Wysłane: 14 czerwca 2016 08:54:14
Kluczowe informacje w sprawie Fresha i VAT-u. Spółka złożyła oficjalne odwołanie od ostatniej decyzji Skarbówki.

Cytat:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 r. spółka zależna Emitenta – Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. – złożyła odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie („UKS”), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2016 z dnia 27 maja 2016 r.
Na mocy powołanej decyzji UKS określił nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez spółkę zależną za marzec 2013 r. – w kwocie 187.492,00 złotych oraz za kwiecień 2013 r. – w kwocie 173.551,00 złotych oraz jednocześnie powołując się na art. 88 ust.3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdził na niekorzyść powołanej spółki zależnej zawyżenie podatku naliczonego o kwotę 352.504,60 złotych, twierdząc że faktury VAT otrzymane przez powołaną spółkę zależną od jednego z kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez spółkę zależną zakupów towarów, nie mogą stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany.
Stopień: Oswojony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 31
Wysłane: 8 sierpnia 2016 09:21:40
Ostatni komunikat spółki może wywołać pewne zamieszanie. Odwołana została prokura dla Grzegorza Wółczykowskiego.

Cytat:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej: „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Emitent:
a) odwołał dotychczasową prokurę udzieloną Grzegorzowi Wyczółkowskiemu,
b) udzielił Grzegorzowi Wyczółkowskiemu prokury samoistnej.
Odwołana prokura nie uprawniała prokurenta do jednoosobowego jej wykonywania. Udzielona zaś prokura samoistna obejmuje umocowanie do indywidualnego (samodzielnego) dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Stopień: Krasomówca
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 891
Wysłane: 27 sierpnia 2016 15:16:20
Zmieniona została prokura, a nie odwołana a to istotne tutaj. Umocowany został do reprezentowania jednoosobowo przed sadem w sprawach.

Czy jest szansa na analizę raportu tej spółki przez ekipę SW?
Stopień: Oswojony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 31
Wysłane: 15 września 2016 09:53:36
Ostatniego raportu? Pomysł ok. Można spróbować skontaktować się z nimi i złożenie prośby o to. Chętnie poznam ich zdanie
Deogracias PREMIUM
Deogracias
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 341
Wysłane: 21 września 2016 00:33:22
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej CCS) za okres od 1 marca do 30 czerwca 2016 roku (sprawozdanie kwartalne)Analiza sprawozdania finansowego


Przychody CCS od kilku lat spadają. Jeszcze 3 lata temu spółka potrafiła osiągać w porywach 100 mln zł przychodów kwartalnie. Teraz są to kwoty około 3 razy mniejsze. Niestety razem ze spadającą sprzedażą widzimy również coraz niższe marże. Zysk brutto na sprzedaży spada przez ostatnie 3 lata dramatycznie, co ciągnie wyniki całej firmy mocno w dół.

CCS prowadzi 2 rodzaje działalności - usługi serwisowe (telefony oraz inne artykuły elektroniczne) oraz handel artykułami elektronicznymi (głównie telefony). Działalność usługowa jest według spółki dużo bardziej rentowna, choć generuje mniejsze obroty niż handel. CCS w sprawozdaniu z działalności wskazuje, że z roku na rok uzyskuje coraz większe przychody z działalności serwisowej. Spółka niestety nie prowadzi sprawozdawczości segmentowej w pełni zgodnej z MSR, ale można założyć, że przychody i koszty sprzedanych towarów są związane z działalności handlową, a przychody z tytułu produktów z działalności usługową. W oparciu o to można spróbować podzielić wyniki spółki pomiędzy te 2 "segmenty"
Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to duże uproszczenie, ponieważ działalność handlowa również wymaga ponoszenia innych kosztów niż tylko koszty sprzedanego towaru, ale nie dysponujemy żadną sensowną metodą podziału kosztów działalności operacyjnej pomiędzy handel i usługi serwisowe.

Poniżej został przedstawiony sporządzony w taki sposób "rachunek segmentowy".

Od razu widać, że działalność handlowa zwija się w bardzo szybkim tempie. W 2013 roku dała ona prawie 270 mln zł przychodów, a w 2015 już tylko 110 mln zł. W pierwszej połowie 2016 było to 39 mln zł, o 38% mniej niż rok wcześniej. Druga obserwacja jest taka, że działalność handlowa dawała całkiem przyzwoitą marżę.


Działalność "usługowa" (czyli sprzedaż produktów według sprawozdania finansowego) z roku na rok się rozwija. Przychody wzrosły z 25 mln w 2012 do 48 mln zł w 2015. W pierwszej połowie 2016 tempo wzrostu dalej jest wysokie i wyniosło 32% w porównaniu do pierwszego półrocza 2015.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku usług mówimy o dużo mniejszych nominalnie kwotach przychodów niż w przypadku handlu towarami.
Rentowność działalności serwisowej jest ujemna, choć jest to raczej skutek ujęcia wszystkich kosztów operacyjnych jako kosztów tego segmentu. W każdym razie nawet tak obliczona rentowność z okresu na okres rośnie.
Nie da się ukryć, że koszty działania spółki cały czas rosną, co rodzi problemy z wypracowaniem solidnego wyniku finansowego.


Podsumowując wyniki 1 półrocza 2016 warto jeszcze uzupełnić, że na zysk netto w kwocie 292 tys. zł negatywny wpływ miały różnice kursowe (675 tys. zł). Gdyby nie ta kwestia, spadek zysku brutto (-63,1%) i netto (-68,8%) nie były aż tak drastyczny. Warto jednak zwrócić uwagę, że pogorszenie wyników widać już na poziomie zysku operacyjnego (-13,1%).


CCS ma bardzo krótki cykl konwersji gotówki - jest to tylko kilka dni (6-9 w ostatnich 2 latach). Przyczyną są coraz dłuższe terminy regulowania zobowiązań przez spółkę. Jest to zjawisko korzystne dla finansów (zmniejsza się zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto), ale warto na przyszłość zwrócić uwagę, czy nie jest objaw problemów z wypłacalnością.


W przypadku CCS suma gotówki na koncie na koniec 1 połowy 2016 spadła do 1,5 mln zł, w porównaniu do 11,4 mln zł na początek roku. Powodem jest spłata dużej części zobowiązań handlowych, które spółka miała na koniec 2015.
Jak widać na wykresie saldo gotówki jest związane głównie z przepływami z działalności operacyjnej. Gotówka z operacji jest uzależniona głównie od wahań poszczególnych elementów kapitału obrotowego (zapasy, należności i zobowiązania handlowe).
CCS regularnie wypłaca dywidendę (przepływy z działalności inwestycyjnej). Nie widać w przepływach finansowych jakichś istotniejszych działań inwestycyjnych.

Podsumowanie


Wyniki CCS w ostatnich okresach są raczej rozczarowujące, zwłaszcza kiedy porównamy je do przełomu 2013/2014, kiedy oczekiwania inwestorów zostały mocno rozpalone. Od tamtego czasu sprzedaż spada coraz niżej, co jest skutkiem tego, że spółka próbuje zmienić strukturę generowanych przychodów. Jak na razie skutecznie jej idzie zmniejszanie zakresu działalności handlowej, trochę gorzej wygląda zwiększanie przychodów ze świadczonych usług. Negatywne skutki widać ostatecznie na poziomie wyniku finansowego - zyski spadły praktycznie do zera w ciągu ostatnich 3-4 lat. Być może problemem spółki jest kontrola kosztów, które wyraźnie rosną. Przy spadku przychodów i marży brutto powoduje to problemy z domknięciem wyniku finansowego.

Trzeba zwrócić uwagę, że spółka prowadzi działalność na niewielkiej marży handlowej. Było to akceptowalne przy handlu towarami, ale przy działalności usługowej oznacza to duże ryzyko poniesienia strat przy nagłym spadku przychodów.

Według spółki źródłem bieżących problemów jest działalność zagraniczna (Ukraina, Litwa), która przynosi straty i jest prowadzona w niekorzystnych warunkach makroekonomicznych (niski kurs hrywny). Nasuwa się pytanie, dlaczego CCS nie skupi się na ograniczeniu kosztów albo nawet wygaszeniu działalności zagranicznej. Spółka sama przyznaje, że na Ukrainie nie prowadzi już działalności operacyjnej, a jedynie rekrutację pracowników.

Spółka, jak przystało na podmiot działający w branży handlującej elektroniką (telefony, tablety) ma problemy z urzędami skarbowymi. Na razie chodzi o kwotę 350 tys. zł, która nie jest zbyt duża w stosunku do wygenerowanych kilka lat temu zysków. W stosunku do bieżących zysków kwota jest jednak znacząca i do czasu wyjaśnienia tej sprawy będzie kotwicą trzymającą notowania spółki na niskich poziomach.

CCS za ostatnie 12 miesięcy wykazuje stratę, więc trudno o próbę wyceny na podstawie wskaźnik cena/zysk. W pierwszym półroczu zysk netto wyniósł 292 tys. zł. Gdyby ten wynik udało się utrzymać w drugim półroczu, wskaźnik cena/zysk wyniósłby około 20, co jest wysoką wartością. Warto jednak pamiętać, że w 1 półroczu negatywny wkład do wyniku miały różnice kursowe, a te są wydarzeniem raczej jednorazowym.
Głównym czynnikiem kształtującym kurs pozostanie kwestia walki o zyski i rentowność działalności w kolejnych kwartałach. Spółka, jeżeli myśli o poprawie swoich notowań, powinna wykonywać zdecydowane ruchy po stronie przychodowej jak i kosztowej.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-11-09
Wpisów: 8
Wysłane: 30 listopada 2016 09:19:42 przy kursie: 0,85 zł
Zdrojek napisał(a):
Ostatniego raportu? Pomysł ok. Można spróbować skontaktować się z nimi i złożenie prośby o to. Chętnie poznam ich zdanieSzkoda że nie wiemy co dalej , po za tym że sytuacja spółki na dzień dzisiejszy jest stabilna.
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-11-24
Wpisów: 7
Wysłane: 28 grudnia 2016 22:12:36 przy kursie: 0,92 zł
Zdrojek napisał(a):
Kluczowe informacje w sprawie Fresha i VAT-u. Spółka złożyła oficjalne odwołanie od ostatniej decyzji Skarbówki.

Cytat:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 r. spółka zależna Emitenta – Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. – złożyła odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie („UKS”), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2016 z dnia 27 maja 2016 r.
Na mocy powołanej decyzji UKS określił nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez spółkę zależną za marzec 2013 r. – w kwocie 187.492,00 złotych oraz za kwiecień 2013 r. – w kwocie 173.551,00 złotych oraz jednocześnie powołując się na art. 88 ust.3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdził na niekorzyść powołanej spółki zależnej zawyżenie podatku naliczonego o kwotę 352.504,60 złotych, twierdząc że faktury VAT otrzymane przez powołaną spółkę zależną od jednego z kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez spółkę zależną zakupów towarów, nie mogą stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany.


Pod koniec roku kolejne niesnaski z U S , czy tym razem będzie ponownie ?
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-12-29
Wpisów: 13
Wysłane: 29 grudnia 2016 18:21:35 przy kursie: 0,96 zł
Spółka warta inwestycji jak sądzę , choć chciałabym poznać opinie bardziej doświadczonych w dziedzinie inwestowania ?. Z przejrzanego raportu wynika że osiągają wyniki , w każdym razie klęska im nie grozi. Spadki akcji trwały dość długo ale były nie znaczne a teraz znowu ładnie idą w górę. Co sądzą eksperci ?Anxious
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 684
Wysłane: 29 grudnia 2016 21:13:56 przy kursie: 0,96 zł
Jeśli uważasz, że warta inwestycji to podaj argumenty. Tak to już jest, że spółki o ile prowadzą działalność to osiągają wyniki: wysokie, niskie, albo nawet ujemne :)
Ale masz, rację, wygląda na to, ze się w najbliższej przyszłości nie przewrócą, bo kapitał obrotowy jest dodatni, a w kasie nawet sporo jak na spółkę gotówki. O kondycji finansowej choć nie wprost świadczy ekwiwalent ratingu na poziomie BB+:
http://www.stockwatch.pl/gpw/ccs,wykres-swiece,dywidendy.aspx

Wyniki to inna sprawa. W samym III kw. jest lepiej. Ale po 3 kw. pomimo wzrostu sprzedaży wynik operacyjny stoi w miejscu. Przed nami także IV kwartał, który może zmienić wiele. To okres kiedy do spółki wchodzi audyt. W zeszłym roku było tak:

Cytat:
Na wyniki czwartego kwartału miały wpływ - jako dodatkowy czynnik - wyniki inwentaryzacji elementów zużytych do niektórych usług serwisowych i ich kosztów. Inwentaryzacja ujawniła konieczność uwzględnienia większej wartości kosztów elementów zużytych do wykonywania usług serwisowych, niż dotychczas uwzględniana.


Jeśli zerknąć na przychody to nadal (9m/9m) spada handel, a to on generował wysokie wyniki choćby w roku 2013. Od tamtej pory jest zjazd. Dzieje się tak, bo skarbówka do spółki weszła i już trochę odliczeń VAT zakwestionowała. CCS złożył wniosek do sądu, ale skoro fiskus twierdzi, ze ktoś wcześniej nie odprowadził podatku, to pewnie miał do tego podstawy. Niestety VAT to śliska sprawa. Każda spółka teoretycznie w pewnym sensie odpowiada za swoich dostawców.
Ograniczenie w sprzedaży może wynikać albo z tego, że spółka się boi o blokowanie zwrotów, albo może faktycznie jest coś na rzeczy.

I jak sądzę ten problem nie zniknie natychmiast. Zobacz co się porobiło z kursami całego sektora handlu elektroniką. A teraz nowy rząd będzie szukał pieniędzy, które wypływają na wałkach z VATem, a przy okazji kontrole i blokowanie środków uprzykrzą życie także wszystkim innym. Dlatego na razie potencjał do wzrostu skali jest dość ograniczony.

Spółka to jedno, a wycena to drugie. Jak na szybko liczę mamy kroczący zysk netto w kwocie 330 tys. zł. A kapitalizacja spółki to już 15 mln zł. Żeby uzasadnić taką wycenę rynkową CCS musiałby zarabiać około 1,5 mln netto rocznie. A taki wynik miał ostatni raz w 2014 r. Przed nami niewiadoma z wynikami ostatniego kwartału. Jak na razie to tutaj już są w cenie spore oczekiwania co do poprawy. Owszem, z tego co na szybko liczę jest ok. 250 zdarzeń jednorazowych w postaci RK, ale gdzie jeszcze milion? W samym IV kwartale musieliby wykręcić 500 tys. zł. Ostatni raz taki wynik był w 2013 r. w zupełnie innych realiach.
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-12-29
Wpisów: 13
Wysłane: 2 stycznia 2017 13:20:43
Dzięki za niezwykle wyczerpującą wypowiedź. Faktycznie nie analizowałem poprzednich lat.
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-11-09
Wpisów: 8
Wysłane: 11 stycznia 2017 22:39:16
Ponownie rozpatrują sprawę z izbą skarbową.
Edytowany: 11 stycznia 2017 22:41
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-11-09
Wpisów: 8
Wysłane: 16 stycznia 2017 10:20:56
Z tym Vatem to faktycznie potknięcie. Ciekawe czy mają szansę coś wywalczyć, zwłaszcza teraz kiedy zaostrzają się przepisy związane z zeznaniami podatkowymi. Z drugiej strony, taka kwota w przypadku takiej spółki nie powali ich na kolana. Z kursem nie ma tragedii, jak sądzę.
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-12-29
Wpisów: 13
Wysłane: 25 stycznia 2017 18:17:31 przy kursie: 0,95 zł
Dlaczego ten kurs jest taki martwy ? Jedni mówią że jest ok, inni że fatalnie. Jednak popyt pod wpływem ich sytuacji wcale nie szaleje. Jaką ilość akcji należy mieć żeby 0,20 gr.w jedną lub drugą mogło coś zmienić. Z jednej strony kupowanie ich jest bezpieczne niczym lokata w banku (te 200 zł rocznie zawsze wpadnie)
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-11-24
Wpisów: 7
Wysłane: 30 stycznia 2017 08:27:14 przy kursie: 1,00 zł
Teraz akurat nikt nie narzeka, może przez dywidendę.
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2017-01-30
Wpisów: 13
Wysłane: 30 stycznia 2017 13:58:17 przy kursie: 1,07 zł
No, co prawda "meksykańskiej fali" nie ma, ale akcjonariusze powinni być zadowoleni z dywidendy, z VAT-em poradzą sobie, nawet jeśli będzie to kosztowało parę złotych, trend dot wartości akcji raczej ok... Ja tam nie widzę szczególnych niepokojów - to tak okiem laika, rzecz jasna...
VE1
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-11-09
Wpisów: 8
Wysłane: 8 lutego 2017 10:26:13 przy kursie: 1,05 zł
Kolejna bańka? Ciekawe czy 2 gr wywoła panikę i schemat się powtórzy. Nudy Eh?
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-12-29
Wpisów: 13
Wysłane: 16 lutego 2017 08:56:38 przy kursie: 1,05 zł
RAPORT KWARTALNY IV
Wgląda na to, że wypadli bardzo dobrze pod względem za równo obrotów, jak i przychodów. Dużo większa sprzedaż w porównaniu do IV kwartału poprzedniego roku. W zeszłym roku strata, w tym dwukrotny zysk.Netto, po wszystkich kosztach, w porównaniu z rokiem poprzednim jest zaskakująco
dobry- narastająco ponad trzykrotnie wyższy niż w poprzednim roku. Na tym poziomie Q4 2016 dał wynik stanowiący połowę zysku netto z tego
roku. Poprzednie kwartały bywały różne w, ale pewnie wpływa na to sezonowość i dlatego czwarty kwartał jest lepszy od
pozostałych. Chociaż w zeszłym roku ta zasada się nie sprawdziła.
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-11-09
Wpisów: 8
Wysłane: 20 lutego 2017 17:18:25 przy kursie: 1,05 zł
Faktycznie, nie źle z tym czwartym kwartałem, ale cały rok na jego tle wygląda beznadziejnie.Po za tym to odbicie się od dna czy tylko sezonowość.
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-06-03
Wpisów: 80
Wysłane: 21 lutego 2017 23:29:07 przy kursie: 1,06 zł
Czy istniałaby możliwość przeprowadzenia analizy raportu?
Po wynikach za 4q 2016 wskaźnik C/Z spadł do poziomu ok. 9,0.
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-12-29
Wpisów: 13
Wysłane: 24 lutego 2017 09:19:38 przy kursie: 1,06 zł
Oczekiwania co do zysków spółki nie są ostatnio za duże, z tond niski wskaźnik. Przynajmniej nikogo nie dopadnie rozczarowanie wynikające z przewartościowania. Ciekawe czy kurs zareaguje zgodnie z tymi prawidłowościami? Analiza natomiast by się przydała.
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 1 2 3 4 5 [6] 7 > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,332 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl