pixelg
LUG - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LUG [LUG]

AKTUALNY KURS: 7,00 zł (-1,41%) 15-01-2021 15:01
Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 17 lutego 2017 22:40:22 przy kursie: 4,65 zł
LUG: Kontrakt w dalekiej Argentynie szansą na trwałą poprawę wyników?

Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. (dalej LUG) za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku (sprawozdanie kwartalne)


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody LUG w 2016 rosły w porównaniu do wcześniejszego okresu. Dla całego roku dynamika wzrostu to 9,2%. W samym 4 kwartale wzrost jest jeszcze lepszy- +12,4%. Pozytywne tendencje widać również na poziomie rentowności brutto ze sprzedaży - w ciągu roku wzrosła o 2,3%, do poziomie 39,8%. Ostatnie 3 kwartały były dla spółki bardzo dobre i pozostaje mieć nadzieję, że spółka nie będzie przeplatała okresów dobrych ze słabszymi, tak jak to się często do tej pory zdarzało.

W kolejnych liniach rachunku wyników sytuacja wygląda nieco gorzej, co wynika z faktu, że mocno wzrosły koszty sprzedaży. W 2016 wyniosły one 30 mln zł, a w 2015 22,7 mln zł, co oznacza wzrost o 32,6%. Pozostałe grupy kosztów (koszty zarządu, pozostała działalność operacyjna) kształtowały się podobnie jak w 2015.

Dynamika wzrostu na poziomie EBIT to 9,7%, co jeszcze wygląda przyzwoicie. Niestety kolejne negatywne informacje znajdujemy w linii działalności finansowej. Koszty finansowe wzrosły o ponad 75% - 2015 wyniosły 903 tys. zł, w 2016 już 1584 tys. zł. Odsetki to jedynie około 600 tys. zł rocznie, pozostała część to prawdopodobnie różnice kursowe (spółka nie ujawnia struktury kosztów finansowych). LUG jest w dużej mierze eksporterem (53% przychodów), choć spora część kosztów jest zapewne ponoszona w walutach obcych. Można założyć, że spółka ma pozytywną ekspozycję na kurs EUR (eksport) a negatywną na kurs USD (import materiałów).

Warto jeszcze wyjaśnić kwestie związane z dobrym wynikiem EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) spółki (wzrost o 18,3%) i brakiem wpływu na wynik netto. EBITDA to zysk operacyjny powiększony o amortyzację, czyli zużycie środków trwałych. LUG mocno inwestuje i kwota amortyzacji cały czas się zwiększa. W 2016 wyniosła 4,7 mln, w porównaniu do 3,6 mln rok wcześniej. Mimo tego na poziomie zysku brutto i netto nie widzimy aż tak wysokiej poprawy
EBITDA jest popularną miarą rentowności, ale jak to było wspominane nie jest najlepszym miernikiem do określania efektywności działania z punktu widzenia inwestora. EBITDA najczęściej jest wykorzystywana do oceny zdolności obsługi zadłużenia - pokazuje ona wysokość generowanej nadwyżki finansowej, która może być przeznaczana na spłatę odsetek lub zwrot kapitału obcego. Miara ta nie uwzględnia ani koniecznych do rozwoju działalności inwestycji w kapitał obrotowy (zapasy, produkcja w toku, kredytowanie odbiorców), jak też inwestycji w majątek trwały. Perspektywa EBITDA jest więc całkiem dobra dla bankiera czy posiadacza obligacji, ale nie dla inwestora oczekującego budowania wartości i generowania nadwyżek finansowych.


kliknij, aby powiększyć

Na koniec analizy rachunku wyników warto zerknąć na wykres pokazujący zysk netto w perspektywie wielookresowej. Jak widać - są spore wahania z kwartału na kwartał, ale przy ujęciu 12-miesięcznym widać że zyski zazwyczaj kształtują się na poziomie 3-4 milionów złotych. Wyraźnie słabszy okres spółka zanotowała na przełomie 2013/2014., ewidentną porażką był też pierwszy kwartał 2016.
Dodatkowo spółkę trudno uznać za wzrostową, co uzasadniałoby wyższe mnożniki przy wycenie. Skumulowane tempo wzrostu przychodów za ostatnie 5 lat to 5,2%, co jest zbliżone do tempa nominalnego wzrostu PKB i może być uznane za organiczne tempo wzrostu. Z pewnością takie tempo wzrostu nie zachwyca na rynku, który według różnych opracowań rośnie w tempie nawet kilkunastu procent rocznie.


kliknij, aby powiększyć

Podsumowanie wyników za 2016 pokazuje, że spółka miała dobra dynamikę od poziomu przychodoów do poziomu EBITDA, a na kolejnych liniach sprawozdania finansowego było już gorzej. Ostatecznie zysk netto w ujęciu całorocznym spadł o 19%.


kliknij, aby powiększyć

Zarządzanie kapitałem obrotowym od 3 lat wygląda podobnie - cykl konwersji gotówki waha się w granicach 80-85 dni. W ostatnim okresie nieznacznie spadł (78 dni), ale cały czas są to wysokie wartości. Taka wartość oznacza, że wzrost sprzedaży wymaga inwestycji w kapitał obrotowy na poziomie 20% nowej sprzedaży, co przy stosunkowo niskiej rentowności spółki jest dość problematyczne.


kliknij, aby powiększyć

LUG generuje wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. Poza generowaniem zysku na poziomie EBIT pomagają w tym również wysokie kwoty amortyzacji. W 2016 było to 4,7 mln zł - kwota porównywalna do zysku operacyjnego (5,2) mln. Zauważalną część generowanej gotówki pochłania również kapitał obrotowy wymagany w związku z nową sprzedażą. Spółka sporo inwestuje (5,0 mln zł w 2016), ale niewiele jest w sprawozdaniach o tych inwestycjach. Zmniejsza nadwyżkę finansową potrzebną np. w celu wypłaty dywidendy. Poziom zadłużenia jest względnie stały, więc przepływy z działalności finansowej są niewielkie.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Suma bilansowa spółki systematycznie rośnie w tempie zbliżonym do wzrostu przychodów. Poziom finansowania kapitałem obcym jest stabilny.
W ostatnich okresach spada wskaźnik Altmana, głównie z uwagi na rosnące zobowiązania handlowe. Cały czas pozostaje on w strefie niepewnej.

Podsumowanie

Poprzednie omówienie sprawozdania spółki LUG miało miejsce 2 lata temu, więc po 8 kwartałach można się pokusić o szerszą ocenę strategii spółki. LUG ma za sobą przyzwoity rok. Wzrost przychodów zbliżył się do 10%, co jest obiecującą wielkością. Niestety zabrakło "kropki nad i" w postaci podobnego wzrostu zysku netto, który niestety spadł o 19% w porównaniu do 2015 roku.

Warto zerknąć do strategii, jaką spółka realizowała w latach 2013-2016. Sporo było tam o budowie wartości, nowoczesnych trendach i strategii błękitnego oceanu, ale założenia finansowe nie został zrealizowane. Firma w połowie 2016 przedstawiło rozliczenie jej realizacji:
>> Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2013-2016

LUG zakładał CAGR (średnioroczne tempo wzrostu) przychodów na poziomie 10-14% i podwojenie eksportu. Ostatecznie przychody w ostatnich 4 latach rosły tylko o 5,1%. Głównym powodem były problemy na rynkach zagranicznych. Działalność spółki na Ukrainie została zawieszona, a spółka zależna w Brazylii przynosi straty. LUG nie porusza tego tematu, ale z wielkości zysku (straty) przypadającej udziałowcom mniejszościowym można określić, że straty LUG de Brasil wyniosły 1,28 mln zł w 2016 i 1,09 mln zł w 2015, ma ona również ujemne kapitały własne, co oznacza, że cały zainwestowany kapitał został stracony. W sprawozdaniach brak bliższych informacji na temat działalności w Brazylii, poza podpisaniem kontraktu na oświetlenie metra w Sao Paulo.

W październiku LUG poinformował o podpisaniu kontraktu w Argentynie na sprzedaż opraw za 5,6 mln EUR i wybudowanie tam zakładu produkcyjnego. Potencjalnie kontrakt może zostać zwiększony o kolejne 15 mln EUR w 3 kolejnych latach. W tym celu została utworzona kolejna spółka zależna w Argentynie. Spółka nie podała informacji o rentowności tego kontraktu i pozostaje mieć nadzieję, że biznes w Argentynie nie podzieli losów brazylijskiej filii.

Patrząc na pozycję konkurencyjną spółki zaryzykowałbym stwierdzenie, że LUG ma słabą pozycję w łańcuchu wartości związanym z projektami budowlano-remontowymi. Z wyników za ostatnie kilka lat wygląda na to, że spółka ma problemy z osiąganiem wysokich marż. Zapewne wynika to z silnej konkurencji cenowej. Spółka nie oferuje swoich produktów inwestorom indywidualnym, choć też nie jest to rynek łatwy z uwagi na importerów z Chin, dominację marketów i rosnącą rolę internetowego kanału sprzedaży.

Spółka dba o komunikację z inwestorami i robi w tym obszarze zdecydowanie więcej niż wymagają tego standardy Newconnect. Widać to chociażby po jakości wizualnej raportów. Na plus trzeba zapisać fakt publikowania raportów miesięcznych, chociaż spółka mogłaby podawać w nim wielkość przychodów zamiast pisać jedynie o ich dynamice i podawać ogólnie znane fakty, jak np. kurs EURPLN na koniec miesiąca. Z analizy sprawozdań widać również, że spółka unika tematów "trudnych", w rodzaju przynoszącej straty inwestycji w Brazylii.

Pojawiły się pytania o porównaniu pozycji spółki do innych notowanych firm z tej branży - LENA LIGHTING i ES-SYSTEM. Podstawowe różnice to:
- rynek notowań - notowanie na Newconnect (LUG) może być problemem dla większych inwestorów i dla niektórych inwestorów instytucjonalnych
- brak wypłaty dywidendy (LUG) - LENA i ES-SYSTEM regularnie ją wypłacają
- wyniki LUG nie poprawiają się w sposób systematyczny

Przy czym z tych 3 spółek zdecydowanie najlepiej przez inwestorów jest postrzegana LENA. Postrzeganie ES-SYSTEM jest podobne jak LUG - spółka od kilku lat porusza się w trendzie bocznym.

Wskaźnik Cena/Zysk dla LUG kształtuje się na poziomie 10,9 co jest wartością przeciętną. Słaby 1 kwartał 2016 (-0,7 mln zł straty) powoduje duże szanse na wyraźnie poprawienie tego wskaźnika.
LUG musi udowodnić, że możliwa jest trwała poprawa wyników, pozwalająca zarówno na inwestycje w rozwój jak i na podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w formie dywidendy.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 23 lutego 2017 14:46:27 przy kursie: 5,58 zł
Dzień dobry,

Czy możecie Państwo przygotować analizę techniczną LUG?

pozdrawiam

krewa
krewa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 23 lutego 2017 20:19:00 przy kursie: 5,58 zł

kliknij, aby powiększyć


Najpierw proponuję spojrzenie na wykres historyczny w interwale tygodniowym. Fala wzrostowa, która liczy sobie przeszło 13 miesięcy, dotarła do ciekawego miejsca. Na bieżącym poziomie cenowym mamy bowiem do czynienia z kumulacją trzech poziomów Fibonacciego:
- zewnętrzne zniesienie 161,8% ostatniej fali spadkowej;
- zniesienie 23,6% bessy;
- zniesienie 50% licząc od szczytu sprzed 7 lat.

Możliwy więc przystanek konsolidacyjny lub korekta spadkowa. W przypadku zdecydowanego przecięcia oporu można będzie odważniej spoglądać w górę wykresu. Kolejne zageszczenie przypada na strefę 7,20-7,48 zł i nie ma aż tak mocnej siły sprawczej jak obecne.


kliknij, aby powiększyć


Teraz wykres półroczny w interwale dziennym. Widać dopływ kapitału, nie widać natomiast bezczelnej dystrybucji. Po wzrostowych sesjach na sporym wolumenie następuje realizacja zysków, której towarzyszą względnie znikome słupki wolumenu. Pojawiły się zalążki negatywnej dywergencji na RSI, ale dopóki wszystko odbywa się w strefie >70 to nie ma co panikować. Najwyżej wystąpi należna korekta, która mogłaby sięgnąć 5 zł.

Powyższa treść przez 15 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 23 lutego 2017 20:22


rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 23 lutego 2017 21:54:35 przy kursie: 5,58 zł

Interesująca analiza - zwłaszcza wykres historyczny z uwzględnieniem splitu i scalenia.

W uzupełnieniu dodam, że w 2010 był split akcji 1:4 a w 2012 nastąpiło scalenie 25:1. Oba te działania miały ten sam cel - poprawę płynności i trwałe uzyskanie kapitalizacji pozwalającej na wprowadzenie Spółki na GPW - nie udało się Shame on you

Historia LUG pokazuje, że ważniejsze od "działań na akcjach" są wyniki Spółki.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 14 kwietnia 2017 09:40:21 przy kursie: 7,69 zł
Jaki jest powód wykasowania postów z informacjami i komentujących istotne wydarzenia w spółce?

Kod:
mod: Regulamin Forum - sekcja Moderacja, pkt. 1f i 1g.
Rozmawiasz sam ze sobą wklejając informacje już rozpowszechnione. Działalność taka prowadzona systematycznie wypełnia przesłanki tzw. naganiania, czyli stwarzania pozorów zainteresowania spółką i pośredniego nakłaniania do kupna akcji
Edytowany: 14 kwietnia 2017 10:05

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 14 kwietnia 2017 12:06:17 przy kursie: 7,69 zł
To fakt, że nikt poza mną w ostatnich miesiącach nie pisze na tym wątku. Forum jednak powinno służyć także tworzeniu syntetycznej informacji o spółce tj. zestawieniu kluczowych informacji z raportów bieżących. Jeśli piszą dwie osoby to jest "ok" jeśli jedna to "nie ok"?

Zatem nie mogę pisać postów na wątku LUG bo to "naganianie" i każdy kolejny będzie kasowany?

Kod:
mod: proszę pisać zgodnie z regulaminem, w szczególności nie podbijać wątku i pisać merytorycznie
Edytowany: 18 kwietnia 2017 11:26

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 8 maja 2017 13:31:26 przy kursie: 7,80 zł
LUG opublikował wstępne wyniki za Q1
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

To najlepszy pierwszy kwartał w historii spółki na prawie wszystkich poziomach! Raporty miesięczne (najbliższy już do 14 maja) pokażą na co można liczyć w Q2 i kolejnych kwartałach.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 16 maja 2017 10:33:44 przy kursie: 7,55 zł
LUG opublikował bardzo obszerny raport za Q1:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Najważniejsze w raporcie są przedstawione czynniki wzrostu:
Cytat:
Czynniki regulacyjne
• Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakładający zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. Obecnie na oświetlenie w Europie zużywa się 19% całkowitego zużycia
energii.

Ok. 75% instalacji oświetleniowych w Europie jest starsza niż 25 lat, co będzie dodatkowo stymulować proces powszechnej wymiany oświetlenia na energooszczędne.


i to jest właśnie podstawa (wzrost rynku) na której LUG powinien budować swoją wartość.

Raport za kwiecień:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
wskazuje, że przychody w dalszym ciągu dynamicznie rosną. Trzeba jednak zwrócić uwagę na rynek krajowy, czy mniejsza sprzedaż była zdarzeniem jednorazowym - będziemy to wiedzieć po raporcie za maj.

Czy mogę prosić Kol. Deogracias o aktualizację omówienia raportu?

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 25 maja 2017 17:28:45 przy kursie: 7,96 zł
Czy zamieszczenie linku do wywiadu PAP z Prezesem LUG S.A. też będzie niezgodne z regulaminem i post zostanie skasowany?

Cytat:
Prezes LUG-u szacuje, że budowa pierwszego etapu zakładu pochłonie ok. 1,5 mln euro, jeśli chodzi o sam budynek. Umaszynowienie będzie kosztować na początek kilkaset tysięcy euro.

Budowę zakładu produkcyjnego sfinansuje Parque Industrial Posadas. LUG będzie ponosił koszty związane z użytkowaniem nieruchomości i wyposażeniem fabryki. Po upływie trzyletniego okresu użytkowania spółka zobowiązała się do nabycia nieruchomości wraz z budynkiem za cenę wynoszącą łącznie z podatkiem odpowiednio 1,5 mln euro za budynek, oraz 65.708 euro za działki.

"W miarę wzrostu sprzedaży na tamtym rynku będziemy kupować kolejne maszyny" – powiedział prezes.


biznes.pap.pl/pl/news/all/info...

Kod:
Moderator: Najprościej jest zapoznać się z regulaminem. Zgodnie z nim linki powinny być opatrzone cytatami
Edytowany: 25 maja 2017 20:54

pandorinium
35
Dołączył: 2011-07-10
Wpisów: 868
Wysłane: 25 maja 2017 18:25:25 przy kursie: 7,96 zł
Melduję się. W ten sposób kolega wyżej nie nagania. Chociaż jednocześnie pokazuje tym samym dziwną logikę regulaminu, bo im więcej osób na forum tym większa przesłanka aby uznać to za pośrednie nakłanianie.:)

"Rozmawiasz sam ze sobą wklejając informacje już rozpowszechnione. Działalność taka prowadzona systematycznie wypełnia przesłanki tzw. naganiania, czyli stwarzania pozorów zainteresowania spółką i pośredniego nakłaniania do kupna akcji"


rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 26 maja 2017 10:49:48 przy kursie: 8,27 zł
Witaj pandorinium wave

Merytorycznie: do końca roku LUG chce być notowany na parkiecie głównym, chce także regularnie płacić dywidendę.

Cytat:
"Od pewnego czasu mamy odpowiednią kapitalizację, by myśleć o przenosinach na rynek regulowany GPW. To dobry moment, również biorąc pod uwagę koniunkturę w branży oświetleniowej. Myślę, że realnym terminem jest końcówka tego roku" – powiedział PAP prezes. Liczy on, że dzięki temu firmą zainteresują się w większym stopniu inwestorzy instytucjonalni. "Byłoby to techniczne przejście, bez emitowania nowych akcji" – poinformował.

Cytat:
"Przy okazji przenosin na rynek główny będziemy chcieli zaprezentować politykę wypłaty dywidendy w długim terminie. Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami"

Zarząd oczekuje wzrostu przychodów:
Cytat:
W I kw. 2017 r. EBITDA grupy wzrosła do 1,9 mln zł z 0,55 mln zł przed rokiem, a sprzedaż do 30,5 mln zł z 22 mln zł. "Tak wyraźna poprawa wynika z tego, że w analogicznym okresie 2016 roku mieliśmy trochę niższą bazę, jednocześnie w I kw. 2017 r. udało nam się zwiększyć liczbę klientów i portfel realizowanych projektów. Zwiększyliśmy także dyscyplinę w zarządzaniu kosztami, a także – co bardzo ważne – zmieniliśmy strukturę sprzedaży na rzecz rozwiązań LED" – informuje prezes.
Dodaje, że także kolejne kwartały powinny przynieść istotne wzrosty, choć może nieco mniej spektakularne. "Powinniśmy dalej zwiększać nasze wyniki, głównie za sprawą eksportu. Wskazują na to aktualne zamówienia na II i III kwartał" – powiedział.

biznes.pap.pl/pl/news/all/info...

Zatem w pełni uprawnione jest porównanie LUG do dwóch pozostałych spółek z sektora:
ES-system - kapitalizacja 113,5kk, przychody 2016: 182kk zysk netto: 3,29kk; przychody Q1: 41kk, zysk netto: 0,73kk
LENA - kapitalizacja 115,9kk, przychody 2016: 130,4kk zysk netto: 9,24kk; przychody Q1: 30,8kk, zysk netto: 3,73kk
LUG - kapitalizacja 57kk, przychody 2016: 120,86kk zysk netto: 3kk; przychody Q1: 30,27kk, zysk netto: 0,84kk

Dyskonto w wycenie jest znaczące i trudno mi jest czynniki z powodu których miało by tak pozostać. LUG ma w Q1 przychody na poziomie LENA (przy czym LENA ma wyższą rentowność) oraz zysk netto na poziomie ESSystem (przy czym ES-System ma wyższe przychody). Jednak to LUG rozwija się najszybciej.
Edytowany: 26 maja 2017 10:51

MS70
0
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 26 maja 2017 11:35:40 przy kursie: 8,27 zł
Rubik, dla schłodzenia gorącej głowy przeczytaj raporty roczne firmy za ostatnie pięć lat i odpowiedź Sobie czy tempo rozwoju spółki jest zgodne z planami.
Obserwuję spółkę od kilku, ponieważ jest z mojego regionu, ale poza tym, że jest dużym pracodawcą i inwestuje tutaj kasę, oraz robi dobre produkty nic więcej nie mogę napisać. Przede wszystkim tempo rozwoju oraz rentowność biznesu jest na bardzo niskim poziomie. Zwrot za aktywów na poziomie 3 % każe brać pod uwagę sens brania kredytów, a oni to robią od wielu lat. Gdzie tu logika.
Prezes fajny, transparentny, raporty super, PR rewelacja, ale dla mnie jako akcjonariusza na końcu zawsze musi zgodzić się kasa.
A tej tutaj nie ma. Zyski przy skali inwestycji, bardzo niskie.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 26 maja 2017 11:56:04 przy kursie: 8,27 zł
Cześć, MS70 - bardzo dokładnie opisałeś przeszłość - tak właśnie było. Kurs LUG to także doskonale obrazował - przez kilka lat tkwił w trendzie bocznym na poziomie 3-4 zł.

Obecnie jednak można dostrzec wyraźne zmiany na lepsze (wynik Q1, zapowiedź Prezesa Q2/Q3) - zakładam, że za kilka kwartałów LUG będzie miał przychody na poziomie ES-system (powyżej 40kk kwartalnie) i rentowność netto na poziomie 5%.

Bardzo się cieszę, że po tylu miesiącach pojawia się tu merytoryczna dyskusja thumbright

Pilkahalowa
Pilkahalowa PREMIUM
0
Dołączył: 2013-05-28
Wpisów: 169
Wysłane: 26 maja 2017 21:32:45 przy kursie: 8,27 zł
Brak wpisów nie oznacza, ze nikt nie czyta i nie interesuje się wątkiem.
Mam tą spółke wybraną z resztą tutaj w konkursie.
Również od kilku lat jej się przyglądam i w mniejszym lub większym zakresie posiadałem w tym czasie jej akcje. Od bardzo dawna było widać, że jest problem u nich z przełożeniem zainwestowanych środków w wyniki.
Myślę, że częściowym wytłumaczeniem jest to, że mamy do czynienia z rodzinną firmą Państwa Wtorkowskich. Takie firmy myślą długofalowo i lubią inwestować w przysżłość. Niestety nie zawsze pilnują kosztów co zjada zysk netto. W firmie jest gotówka na dalszy rozwój bo ciagle rośnie też amortzacja.

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 30 maja 2017 20:42:36 przy kursie: 8,20 zł
PO JASNEJ STRONIE MOCY - OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK LUG S.A. (LUG) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2017 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym kwartale 2017r GK LUG kontynuowała wcześniejszą tendencję wzrostową notując r/r poprawę wyników na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 38%, zysk brutto o 55% (marża brutto wyniosła 39,1 wobec 35% przed rokiem; długoterminowy efekt koncentracji na usługach i produktach wysokomarżowych - LED-y - przy jednoczesnym niemal całkowitym odejściu od produktów w technologii tradycyjnej), a od poziomu wyniku netto na sprzedaży, mimo również relatywnie znacznego wzrostu r/r łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (+33%, w tym głównie za sprawą kosztów ogólnego zarządu, które wzrosły o blisko 47% z uwagi na przeprowadzane działania reorganizacyjne w centrali oraz działania dot. realizacji inwestycji w Argentynie) oraz nieco mniejszych niż przed rokiem przychodów netto z działalności pozostałej (0,1 wobec 0,3 mln zł) zaraportowano zyski wobec strat przed rokiem. W kontekście końcowych poziomów wynikowych warto również odnotować, że ich poziomy z 1kw 2017r. zostały trochę podrasowane wynikiem z działalności finansowej (0,1 wobec -0,3 mln zł przed rokiem).

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Jak informuje Zarząd w komentarzu do sprawozdania finansowego, znaczący wzrost przychodów Grupy był spowodowany z jednej strony realizacją zamówień od nowych klientów w wyniku relacji nawiązanych podczas targów branżowych Light+Building, które odbyły się w marcu 2016r. we Frankfurcie, a z drugiej częściowym przesunięciom z tytułu realizowanych kontraktów z końca 2016r na 1kw 2017r. (zaznaczono przy tym że przesunięć tych nie powinno się traktować jako zdarzenia jednorazowego, gdyż specyfika działalności LUG powoduje że tego typu przesunięcia występują niemal w każdym kwartale).

Z punktu widzenia geograficznej struktury sprzedaży Grupy można odnotować, że dominujący udział utrzymał eksport 58-42, przy dość zbliżonych zmianach sprzedaży w ujęciu r/r – sprzedaż na eksport wzrosła o 39,3% a sprzedaż na rynek krajowy o 36,7%. Warto tu odnotować, że Grupa świadoma dużej ekspozycji na ryzyko walutowe (zwłaszcza względem euro) stara się je minimalizować poprzez transakcje zabezpieczające z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Jeśli chodzi o perspektywy wynikowe Grupy na kolejne okresy sprawozdawcze to oczekiwania Zarządu są umiarkowanie optymistyczne, przy czym większe nadzieje wiąże się z segmentem publicznym aniżeli prywatnym (w pierwszym dostrzegane jest już pobudzenie inwestycji, podczas gdy w drugim dominuje jeszcze ostrożność). Zwraca się przy tym uwagę na długookresowe pozytywne prognozy dla rozwoju rynku oświetleniowego w technologii led. W związku z tym Grupa ma ambitne plany, aby bardzie na nim zaistnieć, stąd rozbudowa centrum badawczo-produkcyjnego w Nowym Kisielinie oraz budowa fabryki w Argentynie.

Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe LUG z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %] można zauważyć, że Grupa od 2kw 2016r. systematycznie poprawia się zarówno pod względem raportowanych wielkości wynikowych jak i podstawowych wskaźników rentowności. Z jednej strony dobrze to świadczy o podejmowanych decyzjach biznesowych, lecz z drugiej należy mieć na uwadze, że ostatnie wyniki były zestawiane z wynikami z okresu przejściowego spowolnienia, co w pewnym sensie ułatwiało wykazanie się wysoką dynamiką wzrostu. Obecnie wchodzimy już w okres podwyższonej bazy, co będzie stanowiło faktyczny test siły LUG.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych LUG, to w ujęciu r/r odnotowano tu pewne pogorszenie na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano -0,1 mln zł odpływu gotówki wobec dopływu 0,3 mln zł przed rokiem (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za wynik ten odpowiadały zdecydowanie wyższe r/r finansowe wydatki netto dotyczące spłat zadłużenia oprocentowanego (-3,4 wobec -0,5 mln zł). W obszarze operacyjnym Grupa wykazała r/r zdecydowaną poprawę generując 3,7 mln zł gotówki wobec 1,6 mln zł przed rokiem, przy wyższej nadwyżce finansowej netto (2,1 wobec 0,3 mln zł), a w obszarze inwestycyjnym niższe r/r wydatki netto (-0,4 wobec -0,8 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) LUG nieznacznie pogorszyło swoją sytuację w zakresie salda ogólnego, lecz jednocześnie odnotowano poprawę w obszarze operacyjnym. Generalnie, mimo raportowanego niewielkiego odpływu środków w ujęciu całościowym, strukturę rachunku przepływów LUG oraz tendencje w zakresie jego głównych komponentów należy uznać za korzystną o charakterystyce rozwojowej – systematycznie generowana nadwyżka finansowa netto niemal w pełni pokrywa potrzeby w zakresie kapitału obrotowego netto oraz inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej sytuacja LUG prezentuje się względnie stabilnie i bezpiecznie, choć w ramach poszczególnych obszarów oceny nie ma szczególnie dużych rezerw. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest również serwisowy rating wskazujący od dłuższego czasu okolice poziomu BB. Podstawowym mankamentem w ocenie sytuacji finansowej Grupy jest struktura kapitału obrotowego, która wskazuje na utrzymujący się w czasie jego deficyt względem bieżących potrzeb.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/lug,wykr...

Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy uległa spadkowi o 1%, czemu po stronie aktywów odpowiadał spadek wartości składników trwałych o 1% i obrotowych o 2% (głównie w odniesieniu do należności), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 2% i spadek zobowiązań ogółem o 4% (zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 4%, a długoterminowe o 3%; zadłużenie oprocentowane spadło o 14% i na koniec okresu stanowiło 29% zadłużenia ogółem).

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja LUG uległa pewnej poprawie wskazując na zwiększenie nadwyżki w pokryciu aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym niemal w pełni własnymi (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Pewną poprawę odnotowano również w zakresie struktury kapitału obrotowego netto, przy czym nadal mamy tu do czynienia z jego deficytem względem bieżących potrzeb.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień omówienia serwisowe automaty wskazują na optymalną wycenę akcji LUG na GPW. Wyceny majątkowe i dochodowe są nieco poniżej bieżącej ceny rynkowej, a w przypadku wycen mnożnikowych mamy generalnie wskazanie niedowartościowania. Biorąc pod uwagę utrzymującą się ostatnio tendencję wzrostową wyników Grupy oraz ciekawe perspektywy rozwoju rynku oświetlenia led, najwyraźniej inwestorzy z wyprzedzeniem zaczęli dyskontować dalszy pozytywny rozwój wypadków.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/lug,wykr... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/lug,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 30 maja 2017 23:14

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 31 maja 2017 09:31:43 przy kursie: 8,20 zł
Dziękuję za omówienie wyników za Q1 thumbright

Jakie są wg. Pana powody znaczącego dyskonta w wycenie LUG względem ES-System oraz Lena?

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 5 czerwca 2017 10:03:02 przy kursie: 9,25 zł
Zarząd LUG przyjął strategię rozwoju spółki na lata 2017-2021
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Najważniejsze informacje z dokumentu:
1. nakłady inwestycyjne na B+R 25kk zł (także w systemy zarządzania oświetleniem)
2. rozwój w kierunku usług zarządzania oświetleniem (ściśle powiązany z pkt1. - kompleksowa usługa: zaprojektowanie, wyprodukowanie, zainstalowanie, zarządzanie oświetleniem, udoskonalenia)
3. kierunek ekspansji: Ameryka Południowa, Afryka (LUG był już obecny na targach w RPA)
4. parametry finansowe: średnioroczny wzrost przychodów do 2021 r. na poziomie 10%, udział eksportu w 2021 75%, marża brutto: >40%

Strategia jest już realizowana - jest inwestycja w Argentynie, są prowadzone prace nad zarządzaniem oświetleniem i komunikacją pomiędzy oprawami i systemem zarządzającym (natężenie światła o określonych porach nocy, wykrycie ruchu i zwiększanie natężenia światła wraz z ruchem pieszego/samochodu, wykrywanie usterki oprawy i wysyłanie lokalnego serwisu).
Model usługowy wygląda bardzo interesująco - abonament za zarządzanie - stały przychód przez lata thumbright

Raport za maj zostanie opublikowany do 14 czerwca.

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 284
Wysłane: 5 czerwca 2017 13:34:40 przy kursie: 9,25 zł
Smart city. Biorąc pod uwagę, że ten trend dopiero się zaczyna, może będzie jakaś premia za pierwszeństwo.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 6 czerwca 2017 10:16:53 przy kursie: 9,49 zł
LaaS lighting as a service - to pojęcie obejmujące z jednej strony możliwie największe oszczędności przy wykorzystaniu technologii LED i systemu zarządzania oświetleniem

Cytat:
Widzimy wzrost zainteresowania produktami o wysokiej oszczędności energetycznej i takie rozwiązania rozwijamy. Na świecie pojawia się coraz więcej mega-aglomeracji, które mają większe potrzeby instalowania efektywnych energetycznie, centralnie zarządzanych systemów oświetleniowych. Obserwujemy też zapotrzebowanie na nowe usługi związane m.in. z model biznesowym, który pozwoli oferować usługi zarządzania światłem w pełnym cyklu: od projektu, do rozwiązań oświetleniowych i ich instalację, aż po zarządzanie systemem. Ewolucja modelu biznesowego w kierunku usługi światła pozwoli nam na osiągnięcie wyższych marż oraz generowanie wieloletnich stabilnych przychodów z obsługi systemów.

strefainwestorow.pl/wiadomosci...

z drugiej zaś strony model finansowania inwestycji:

kliknij, aby powiększyć

rcg-lighthouse.eu/lighting-as-...

Rynek zapewne podąży w tym kierunku:
www.usa.lighting.philips.com/s...
insights.regencylighting.com/w...
www.lunera.com/lighting-as-a-s...

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 16 czerwca 2017 11:43:49 przy kursie: 9,35 zł
LUG opublikował raport za maj:
Cytat:
W maju 2017 roku całkowita dynamika przychodów ze sprzedaży osiągnęła poziomy dwucyfrowe, poprawiając przychody zarówno w odniesieniu do zeszłego roku jak również miesiąc do miesiąca. Na dynamikę całkowitych przychodów ze sprzedaży złożyły się dwucyfrowe dynamik i przychodów realizowanych na rynkach zagranicznych, jak również na rynku krajowym. Szybsze tempo wzrostu przychodów wciąż generowały rynki zagraniczne, lecz różnica w notowanej dynamice uległa zmniejszeniu, co wskazuje na stabilizację i umocnienie dodatniej tendencji wzrostu przychodów w ujęciu miesięcznym.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Ważne jest, że na rynku krajowym po słabym kwietniu (jednocyfrowy spadek) maj przyniósł istotną poprawę (dwucyfrowy wzrost). LUG cały czas pracuje nad rozpoznawalnością na rynku krajowym:
Cytat:
LUG Partnerem Oświetleniowym V Kongresu Infrastruktury Polskiej
W najbliższy poniedziałek, 19 czerwca, w hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się piąta już edycja Kongresu Infrastruktury Polskiej. To odbywające się co roku wydarzenie jest największym w Polsce spotkaniem przedstawicieli firm i instytucji związanych z sektorem infrastrukturalnym. Firma LUG, jako wiodący producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED dla infrastruktury, weźmie udział w wydarzeniu w charakterze Partnera Oświetleniowego.

www.lug.com.pl/firma/aktualnos...

Założona została także spółka w Argentynie - lokalny partner powinien pomóc w ekspansji na rynku Ameryki Południowej:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 16 czerwca 2017 11:45

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,495 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d