pixelg
BLACKPOIN - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

BLACKPOIN [BPN]

AKTUALNY KURS: 1,05 zł (+0,00%) 27-01-2021 09:00
Miras
4
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 281
Wysłane: 15 lutego 2017 11:52:19 przy kursie: 0,48 zł
Przełomu nie widać.
Jeżeli są jakieś istotne, nowe spostrzeżenia, to prosiłbym o analizę raportu za IV Q 2016.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 22 lutego 2017 18:45:14
Krajobraz po wygranym procesie z Hewlett-Packard - analiza sprawozdania Blackpoint SA po IV kw. 2016 r

Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej BLACKPOINT S.A. (dalej BLACKPOINT) za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku (sprawozdanie kwartalne)


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody BLACKPOINT systematycznie spadają. W 2016 były niższe o 8,5% niż w 2015. Jest to kontynuacja negatywnego trendu, który był już widoczny w 2015 roku. Skokowy wzrost przychodów, widiczny na wykresie w na przełomie 2013/2014 to nieudane połączenie z konkurencyjną spółką SCOT, które ostatecznie nie doszło do skutku. Przez kilka kwartałów SCOT był konsolidowany przez BLACKPOINT.
Słabo wygląda również rentowność produktów. Marża brutto na sprzedaży w 2016 była podobna jak rok wcześniej (28,17% - spadek o 0,43%), ale rentowność na poziomie EBIT albo EBITDA krąży w okolicach zera. Na dłuższą metę oznacza to, że wpływy operacyjne z trudem pokrywają bieżące wydatki operacyjne spółki, i nie pozostaje zbyt wiele dla dostawców kapitału (akcjonariusze i banki) lub na rozwój działalności.

Spółka prowadzi działalność w 2 obszarach:
- produkcja i dystrybucja materiałów eksploatacyjnych do druku pod marką Blackpoint
- zbiórka i sprzedaż zużytych kartridży do drukarek (spółka zależna Ecoservice)

W teorii te 2 segmenty działalności powinny być względem siebie komplementarne, ale jak na razie wyniki BLACKPOINT nie uzasadniają takiego stwierdzenia. W raportach kwartalnych spółka często pisze o problemach na rynku zużytych kartridży. Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych z kolei doprowadziła do wieloletniego sporu z jednym z największych gigantów swiatowej branży IT - firmą Hewlett-Packard.


kliknij, aby powiększyć

Podsumowanie rachunku wyników wygląda bardzo niepokojąco. BLACKPOINT osiągnął w 2016 roku gorsze wyniki na wszystkich poziomach, a osiągnięty w 2015 roku zysk zamienił się w stratę. Spółka przynosi straty na poziomie EBIT, zysku brutto i zysku netto. EBITDA jest dodatnia dzięki wysokiej kwocie amortyzacji (1 482 tys. zł).

Koszty zarządu w 2016 roku nieznacznie wzrosły (+4,9%), a koszty sprzedaży minimalnie spadły (-0,6%). Łączny efekt to wzrost o 0,7%. Nie jest to dużo, ale pamiętajmy, że mocno w tym okresie spadła sprzedaż i osiągnięta marża handlowa, a koszty zarządu i sprzedaży w całości okazały się kosztami stałymi.


kliknij, aby powiększyć

Cykl konwersji gotówki w 2016 roku wzrósł. Jest to związane ze wzrostem zapasów, co według informacji ze spółki jest związane z decyzją biznesową dotyczącą zwiększenia stanów magazynowych. Okres regulowania zobowiązań handlowych przez BLACKPOINT i okres spłaty należności przez klientów są stabilne. Wartości bilansowe nieznacznie spadły, ale wartości liczone w dniach są mniej-więcej stałe z uwagi na spadek sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć

Mimo problemów z rentownością BLACKPOINT generuje gotówkę z działalności operacyjnej. W dużej mierze dzieje się tak ze względu na spore kwoty amortyzacji (około 370 tys. zł kwartalnie). Kapitał obrotowy netto pozostał stały, więc ani nie wymagał inwestycji, ani nie uwolnił gotówki dla firmy (dodatkowe zapasy weszły w miejsce zmniejszających się należności). Generowana z operacji i pochodząca głównie z amortyzacji gotówka jest przeznaczana na inwestycje (przepływy z działalności inwestycyjnej). Przepływy z działalności finansowej w 2016 to głównie spłata odsetek i nieznaczne zmniejszenie wielkości zadłużenia.

Analiza wypłacalności

Wprawdzie spółka nie jest emitentem obligacji, ale warto spojrzeć na spółkę z punktu widzenia wierzyciela. W przypadku, gdy zobowiązania odsetkowe spółki (kapitał obcy) staje się zagrożony, dla akcjonariuszy mocno oddala się perspektywa osiągnięcia zysków w postaci dywidendy, czy wzrostu wartości wynikającego z inwestycji.


kliknij, aby powiększyć

Spółka uzyskuje dodatni wynik EBITDA, tak więc posiada zdolność do obsługi zadłużenia. W ostatnich kwartałach wskaźnik zadłużenia (Dług/EBITDA) wyraźnie się pogorszył i w zasadzie znajduje się poza granicą uznawaną za bezpieczną. Podobnie wskaźnik pokrycia odsetek (EBITDA/Odsetki). Przyczyną jest wyraźny spadek EBITDA - z 3,0 mln zł w 2015 do 1,0 mln zł w 2016. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że BLACKPOINT miałby spore problemy z zaciągnięciem nowych kredytów, o ile nie przedstawiłby solidnego zabezpieczenia.

Nieznacznie pogorszył się wskaźnik Altmana (o 2 oczka w ciągu ostatnich 12 miesięcy), ale spółka cały czas jest w strefie bezpiecznej.

Podsumowanie

Analiza sprawozdania finansowego pokazuje, że 2016 rok był dla BLACKPOINT słaby. Malejąca sprzedaż i słaba rentowność nie są dobrymi warunkami do budowy wartości dla akcjonariuszy. Za jedyny pozytyw można uznać stabilną pozycja w zakresie generowania gotówki z operacji.

W grudniu spółka poinformowała o podpisaniu umowa z Media Saturn Holding Polska na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek. BLACKPOINT ma być "dostawcą preferowanym" i spółka szacuje, że dwukrotnie zwiększy swoją obecność w tej sieci handlowej co zwiększy obroty w kanale marketów do ponad 20% całego obrotu spółki. Niestety nie wiemy jaki jest poziom wyjściowy...

Bardzo ważnym wydarzeniem z 2016 roku było wygranie procesu z Hewlett-Packard. Jako że BLACKPOINT jest niewielką firmą, ewentualna przegrana mogła ją nawet zmieść z powierzchni ziemi. Sąd apelacyjny oddalił zarzuty HP w 93% i spółka zapłaci jedynie niewielkie odszkodowanie. Wygrana sprawa sądowa powoduje, że znika największe ryzyko jakie ciążyło nad spółką.

Uwagi z poprzedniego omówienia, dotyczące braku konsolidacji niektórych spółek grupy kapitałowej są dalej aktualne, choć ostateczne potwierdzenie i szczątkowe dane finansowe tych 3 spółek zależnych poznamy dopiero po publikacji sprawozdania rocznego.

Za 2016 rok spółka pokazała stratę, więc wskaźnik cena/zysk nie jest publikowany. Wskaźnik cena/wartość księgowa jest na niskim poziomie (0,25) ale istotną część majątku stanowią wartości niematerialne (około 30%) i majątek obrotowy (około 45%). Do tego w aktualnej sytuacji majątek spółki nie generuje nadwyżki ekonomicznej, więc wskaźniki bazujące na wartości księgowej mogą być mylące.

BLACKPOINT jest firmą która wiele przeszła i w tej chwili jej sytuacja wydaje się być stabilna - większość ryzyk wygasła w zeszłym roku, spółka ma ustabilizowaną sytuację finansową (generuje gotówkę, zadłużenie się zmniejszyło).
Co do dalszych perspektyw kursu akcji spółki sprawa jest stosunkowo prosta. Jeśli pojawią się pozytywne wyniki finansowe i ta poprawa będzie trwała, notowania powinny się poprawić.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 23 lutego 2017 10:21

NCinwestor
0
Dołączył: 2013-06-03
Wpisów: 80
Wysłane: 16 kwietnia 2017 00:41:22
Proces wygrany (sukces), ale kiedy zobaczymy w końcu poprawę rentowności i dodatni wynik netto?
C/WK jest bardzo niskie. Niestety z roku na rok spadają im przychody ze sprzedaży. Nie wiem czy będą potrafili odnaleźć jakiś ciekawy kierunek rozwoju.


Miras
4
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 281
Wysłane: 15 listopada 2017 13:49:00 przy kursie: 0,31 zł
W ciągu bieżącego roku, po cichu nastąpiła zmiana prezesa, a w zasadzie, jak wynika z raportu za 3 Q 2017, to w zasadzie firmą zarządza wiceprezes p. Kamila Yamasaki.
To osoba związana od lat ze spółką. Czy będzie w stanie postawić spółkę na właściwe tory ?
Obaw jest sporo.
Stąd pytanie czy już w ostatnich wynikach, widać jakieś zmiany w działalności Black-Ponita ?
Prosiłbym o analizę ostatniego raportu.

Miras
4
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 281
Wysłane: 7 grudnia 2017 14:24:31 przy kursie: 0,23 zł
Czy można liczyć na analizę ostatniego raportu ?

romako99
0
Dołączył: 2020-12-13
Wpisów: 4
Wysłane: 9 stycznia 2021 00:10:21 przy kursie: 1,12 zł
Cicho na tym forum a sytuacja w spółce jest bardzo ciekawa.

Po trzech kwartałach 2020 roku wypracowali 1 415 tys. PLN zysku netto j.d. a na rachunkach firmy jest 5 400 tys. PLN gotówki. Całkiem sporo jak na kapitalizację giełdową 13 400 tys. PLN. Mimo to akcje notowane są po 0.69x wartości księgowej i przy C/Z 7.76.

Jakoś ta wolna gotówka wróci do akcjonariuszy.
Na razie zarząd zwołał na 21 stycznia WZA. W porządku jest zmiana statutu poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje - żadnych szczegółów jednak nie podano. Sądząc po dzisiejszym wzroście kursu być może to jakiś 'gorący' temat typu fotowoltaika lub gaming?

Dodatkowo jest uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie nabycia akcji BLACK POINT S.A. Kapitał ten może zostać wykorzystany do finansowania przez BLACK POINT S.A. nabycia nie więcej niż 25 % akcji Spółki, o czym w kolejnej uchwale. Finansowanie nabycia Akcji BLACK POINT S.A. może nastąpić w drodze udzielenia przez Spółkę pożyczki, zabezpieczenia spłaty pożyczki lub zadłużenia innego rodzaju, poręczenia długu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia Akcji BLACK POINT S.A. i tym podobnego finansowania. Łączna kwota finansowania nabycia Akcji BLACK POINT S.A. nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu.

25% akcji to obecnie 3 000 000 sztuk - bardzo dużo. Jeśli dojdzie do realizacji planu to free float istotnie spadnie a na pokładzie pojawi się nowy znaczący akcjonariusz. Warunki finansowania powinny być zgodne z określonymi w treści Sprawozdania Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 345 § 6 k.s.h. ale do dzisiaj żadnego takiego sprawozdania nie opublikowano. Nie wiadomo więc, kto będzie wybrańcem, który za pieniądze Spółki kupi duży pakiet jej akcji.

Na razie więcej nie wiadomo ale najdalej 21 stycznia sprawa się wyjaśni.


Miras
4
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 281
Wysłane: 19 stycznia 2021 10:45:18 przy kursie: 1,14 zł
NWZA jednak zostało przeniesione na 12.02.2021.

Sprawa zmiany w statucie się wyjaśniła. Chodzi o dodanie punktu w statucie umożliwiającego spółce udzielanie pożyczek pieniężnych.
Na to same Walne zgłoszony został zresztą od razu projekt uchwały o udzieleniu pożyczki 6 mln zł przewodniczącemu RN. Jaki jest sens takiej pożyczki ? Czy spółka sama nie potrzebuje gotówki na swoją działalność ?
Nie widzę natomiast żadnej uchwały odnośnie utworzenia kapitału rezerwowego w wys. 3 mln zł, ani uchwały mówiącej o skupie akcji.

MrBlue2
33
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 342
Wysłane: 19 stycznia 2021 11:02:44 przy kursie: 1,14 zł
Pożyczka do kwoty 6 mln na 5 lat dla przewodniczącego rady nadzorczej (ma 68% akcji) (na warunkach rynkowych kiedy stopy % koło zera)
Pożyczka jest dla spółki pana przewodniczącego. Zabezpieczenie pożyczki brak.


W kasie spółki 5,4 mln przy kapitalizacji 14 mln (po wynikach III kw)

Pozostawię to bez komentarzapuke_l
Edytowany: 19 stycznia 2021 11:13

romako99
0
Dołączył: 2020-12-13
Wpisów: 4
Wysłane: 23 stycznia 2021 22:15:53 przy kursie: 1,01 zł
Pożyczka ma być na warunkach rynkowych, co dotyczy oprocentowania i zabezpieczenia. W projekcie uchwały nie ma informacji, iż jest bez zabezpieczenia. Niestety trudno będzie ocenić, czy warunki pożyczki będą rzeczywiście rynkowe. Waffen Investments to spółka holdingowa, która ostatnie sprawozdanie roczne złożyła do cypryjskiego urzędu za 2017 rok a i to sprawozdanie jest niedostępne.
Pozostaje spekulować na co im taka kasa - czy na ściągnięcie spółki z giełdy?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,463 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +150,46% +30 091,49 zł 50 091,49 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d