QUERCUS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8

QUERCUS [QRS]

AKTUALNY KURS: 2,97 zł (+0,68%) 22-06-2018 16:19
tack
Stopień: Rozgadany
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2011-12-18
Wpisów: 180
Wysłane: 3 listopada 2016 11:52:28 przy kursie: 5,71 zł
Czy nowe propozycje dotyczące opodatkowania FIZ to nie będzie koniec tej branży w Polsce ?
Może niech szybko przenoszą aktywa klientów za granicę ( tylko którą ??)

Deogracias
Deogracias PREMIUM
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 387
Wysłane: 27 lutego 2017 23:21:17 przy kursie: 6,50 zł
QUERCUS: Klucz do przyszłości funduszy w rękach KNF

Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej QUERCUS TFI S.A. (dalej QUERCUS) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (sprawozdanie roczne)


Analiza sprawozdania finansowego


W 2016 roku aktywa pod zarządzaniem QUERCUS-a wzrosły o 22,5% - było to tempo wzrostu dużo wyższe niż dla całego rynku funduszy kierowanych do klientów detalicznych. Aktywa Quercusa w styczniu 2017 osiągnęły rekordowy poziom (4 453 mln zł), który został poprzednio osiągnięty w styczniu 2014 (4 357 mln zł).


W odróżnieniu od przełomu 2013 i 2014, kiedy QUERCUS notował historycznie najlepsze wyniki, struktura aktywów zmienia się w sposób niekorzystny dla przychodów. Największy wzrost zanotował fundusz Quercus Ochrony Kapitału - jego aktywa przekroczyły już 2 mld zł ( 2 137 mln zł na koniec stycznia 2017) i stanowią już 47% całości aktywów. Opłata za zarządzanie w przypadku tego funduszu to 1% od aktywów oraz success fee ograniczone do 0,5%. Jest to wyraźnie mniej niż dla produktów, na których do tej pory zarabiał QUERCUS - w przypadku funduszy akcyjnych opłaty kształtują się nawet w granicach 3-4%. Należy jednak mieć na uwadze, że napływ środków do poszczególnych subfunduszy zależy w dużej mierze od bieżącej koniunktury rynkowej. Po stronie TFI pozostaje zapewnienie kompletnej oferty produktowej i odpowiednie wyniki zarządzania.

Patrząc pod kątem produktowym warto odnotować wzrost aktywów w subfunduszach Quercus Gold i Quercus Rosja - co wynikało w dużej mierze z wysokich stóp zwrotu na rynku rosyjskim i poprawie sentymentu do złota z uwagi na niespokojny 2016 rok. Drugim pod względem wzrostu aktywów funduszem jest QUERCUS Multistrategy FIZ, który zebrał już prawie 300 mln zł. Dotychczasowe flagowe produkty utrzymywały aktywa na zbliżonym poziomie, wyjątkiem jest Quercus Selektywny, który stracił około 150 mln zł.Patrząc na przychody widać, że w 2016 zyski związane z wynikami za zarządzanie nie były zbyt pokaźne - około 8,6 mln zł. W 2015 było to ponad 12 mln zł, a w rekordowym roku (2013) było to nawet ponad 31 mln zł. Widać, że łaska rynku na pstrym koniu jeździ i success fee jest mało przewidywalnym źródłem dochodów. W 2016 średnia rentowność produktów wyniosła 2,3%, co wynikało z rosnących aktywów funduszy bezpiecznych, gdzie stawki opłat są dużo niższe. 3 lata temu średnia opłata za zarządzanie wynosiła około 3,2-3,3% aktywów.


Krótkie podsumowanie rachunku wyników pokazuje, ze wyniki w 2016 były bardzo zbliżone do tych osiągniętych w 2015. Przychody wzrosły o 2,1%, a osiągnięty zysk spadł o 6,5%.

Na rachunku wyników w zasadzie można zakończyć analizę sprawozdania finansowego. QUERCUS nie ma problemów z wypłacalnością kontrahentów - jedyne należności to opłaty od zarządzanych funduszy, a zobowiązania dotyczą dystrybutorów funduszy i ich opłat. W bilansie dominuje gotówka zbierana w trakcie roku obrotowego i wypłacana potem akcjonariuszom. W tych obszarach zachowuje aktualność wszystko co zostało napisane w poprzednich omówieniach.

Podsumowanie

Od strony biznesowej poprzedni rok był dla QUERCUS-a dobry, ale bez fajerwerków. Spółka osiągnęła zysk podobny jak rok wcześniej. Wzrost aktywów jest pozytywną informacją, ale ich struktura powoduje, że wpływ na przychody i zyski jest jednak dość ograniczony.

W najbliższym czasie przed QUERCUS-em i przed całą polską branżą TFI stoi wiele wyzwań.

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła wstępną propozycję wprowadzenia maksymalnych stawek opłat dla polskich funduszy inwestycyjnych (do 2,0% opłata od aktywów, do 5% opłata za zakup jednostek), a także maksymalnej stawki płaconej dystrybutorom (tzw kickback - maksymalnie 0,5% od aktywów).


W tabeli zaznaczono fundusze pobierające opłaty za zarządzanie wyższe niż 2%. Jak widać - wszystkie fundusze, poza Quercus Ochrony Kapitału, zostałyby dotknięte nowymi regulacjami. W przypadku funduszy akcyjnych i absolute return poziom opłat spadłby z 3,5-4% do 2%. Jest i druga strona medalu - główna pozycja kosztowa w TFI to opłaty dla dystrybutorów - jest to 100% opłaty dystrybucyjnej i nawet do 60-70% opłaty za zarządzanie. Propozycja KNF zmniejszyłaby tą stawkę do 25% w przypadku funduszu z opłatą na maksymalnym poziomie 2%.
Wg wyliczeń ekspertów branżowych (serwis Biznesradar) - zastosowanie proponowanych stawek do wartości prezentowanych w sprawozdaniach za 2016 miałoby nawet pozytywny wpływ na wyniki. Taka analiza nie uwzględnia jednak zmian preferencji dystrybutorów funduszy. W tej chwili fundusz płacący dystrybutorowi np. 2-2,5% rocznie od aktywów przynosi dużo większe dochody niż depozyty bankowe. Po ograniczeniu opłaty do 0,5% popyt na fundusze inwestycyjne ze strony klientów banków może mocno spaść.

Szansą dla TFI z kolei są zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany w systemie emerytalnym - wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych i przekształcenie OFE w zwykłe fundusze inwestycyjne może znacząco poszerzyć bazę klientów funduszy. W przypadku QUERCUS-a wymagałoby to otwarcia się na nowy segment klientów. Spółka pozycjonuje się w wyższym segmencie i np. w tym momencie nie oferuje w ogóle indywidualnych kont emerytalnych, ani innych produktów zachęcających do systematycznego oszczędzania niewielkich kwot.

Pod koniec 2016 branża TFI została dotknięta nowymi zasadami opodatkowania funduszy niepublicznych (FIZAN-ów). Pierwotna propozycja dotyczyła opodatkowania wszystkich funduszy zamkniętych, co dla części z nich oznaczałoby zakończenie działalności z powodu braku możliwości konkurowania ze mającymi korzystniejsze zasady opodatkowania funduszami otwartymi. Ostateczny kształt zmian nie ma negatywnego wpływu na QUERCUS - dotyczą one przede wszystkim TFI oferujących rozwiązania antypodatkowe i spółka nie jest obecna na tym rynku.

Dużą niewiadomą dla branży funduszy jest wdrożenie unijnej dyrektywy MIFID II, która może mocno zmienić kształt polskiego rynku kapitałowego. Według aktualnych propozycji TFI i dystrybutorzy będą musiały ujawniać klientowi funduszu wysokość swoich dochodów, a także dostosowywać oferowany produkt do wymagań klienta w daleko większym zakresie, niż ma to aktualnie miejsce na podstawie dyrektywy MIFID I i często sprowadza się do "odfajkowania" obowiązkowej ankiety odpowiedności.

Branża TFI w Polsce od wielu lat cieszy się unikatową w skali świata rentownością (polskie TFI mają kilkukrotnie wyższe stawki opłat niż w Europie i USA) i wiele wskazuje, że w ciągu roku czy dwóch ten stan się zmieni. Doświadczenia regulatora związane z opłatami w OFE lub z opłatami interchange wskazują, że mechanizm wolnorynkowy nie jest w stanie doprowadzić do obniżki opłat i konieczne będzie uregulowanie tej kwestii w sposób ustawowy. TFI zwierają szeregi w walce o zachowanie status quo - do branżowej izby (IZFiA) przystępują kolejne TFI, aby wzmocnić jej głos w dyskusji z KNF.

Wracają do sytuacji samej spółki. Wskaźnik cena/zysk QUERCUS-a jest na poziomie 13,7, co można uznać za wartość przeciętną. Spółka tradycyjnie podzieli się z akcjonariuszami zyskiem za 2016. W grę wchodzi albo dywidenda, albo skup akcji własnych. W ostatnich latach był praktykowany ten ostatni sposób.

Perspektywy QUERCUS-a na najbliższy czas zależą od wielu czynników zewnętrznych, począwszy od kształtu zmian w prawie regulujących działanie funduszy do koniunktury na warszawskiej GPW. TFI może pomóc swoim wynikom poprzez dobre wyniki zarządzania, ale jak pokazują wyniki poszczególnych lat, jest to kwestia trudna do przewidzenia.

Notowania spółki wzrosły w tym roku już o prawie 22%. Potencjał wzrostu na najbliższe miesiące wydaje się być ograniczony z uwagi na ryzyka związane ze zmianami w prawie dotyczącymi opłat i zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Czerwiec 2018 – sytuacja inwestycyjna na GPW
Zapraszam na mojego bloga - https://dariuszgrupa.pl
>> Obserwuj na Twitterze

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną >>> Przycisk w profilu spółki

Deogracias
Deogracias PREMIUM
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 387
Wysłane: 2 marca 2018 21:16:18 przy kursie: 5,58 zł
W oczekiwaniu na odpalenie PPK - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej QUERCUS TFI za 4 kw. 2017 r.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 30-06-2018 21:16:18.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 8654)

Nowy wpis >>> Czerwiec 2018 – sytuacja inwestycyjna na GPW
Zapraszam na mojego bloga - https://dariuszgrupa.pl
>> Obserwuj na Twitterze

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 4 marca 2018 15:56


mindek
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 823
Wysłane: 7 kwietnia 2018 21:31:08 przy kursie: 4,55 zł
czy działania prezesa przerzucającego straty z klientów na spółkę nie jest działaniem na szkodę spółki i akcjonariuszy?


przerzucił pakiet obligów getbacka po dużo wyższej cenie niż rynkowa. ok, dołożył trochę swoich ale to jego prywatna inwestycja. Natomiast kupił pakiet na spółkę po nierynkowej cenie. Już przez to będzie dużo niższa dywidenda czy skup akcji. dla mnie to działanie na niekorzyść spółki. chodzi mi o fakt kupna czegoś sporo poniżej ceny rynkowej! prezes powinien się z tego wytłumaczyć.

pboro
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2014-04-15
Wpisów: 7
Wysłane: 14 kwietnia 2018 11:38:16 przy kursie: 3,89 zł
Witam wszystkich miłośników branży,

Działaniem na szkodę spółki okazało się lokowanie w obligach Getbacka. Ale błędy inwestycyjne to część ryzyka w tym biznesie. Pozostawienie tych obligacji w portfelach klientów mogłoby oznaczać gigantyczne odpływy i utratę zaufania klientów. Po wykupie obligacji wzrasta szansa na opanowanie odpływów i odbudowanie zaufania. Dodając presję na aktywa ze strony mniejszej sprzedaży zewnętrznych TFI przez banki i słabe wyniki zarządzania częścią akcyjną przeważoną misiami uzyskujemy obraz spółki.

GRAF78
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 989
Wysłane: 14 kwietnia 2018 13:07:14 przy kursie: 3,89 zł
Nie znam człowieka który byłby zadowolony z inwestycji w fundusze, za to znam wielu niezadowolonych (w tym ja) którzy nigdy nie powrócą do tego typu inwestycji i wola kupić mieszkanie na wynajem które daje nieduży ale pewny zysk (w długiej perspektywie wiekszy). Winni są sami zarządzający ktorzy żadko kiedy pobijają benchmarki a odejmując wysokie opłaty za zarzadzanie, więcej sie zarabia samemu inwestując w Spółki wchodzące w skład indeksu będącego benchmarkiem. Sam posiadałem w 2013/2014r akcje QRS i sprzedałem po ok 8PLN w momencie gdy usłyszałem o "bardzo korzystnym dla drobnych akcjonariuszy" skupie akcji widać po kursie spółki jak było to korzystne rozwiązanie blackeye king

Konrad90
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2017-11-25
Wpisów: 9
Wysłane: 14 kwietnia 2018 13:43:30 przy kursie: 3,89 zł
Nie znam człowieka który byłby zadowolony z inwestycji w fundusze, za to znam wielu niezadowolonych (w tym ja) którzy nigdy nie powrócą do tego typu inwestycji i wola kupić mieszkanie na wynajem które daje nieduży ale pewny zysk (w długiej perspektywie wiekszy).

Tak samo indywidualni nie pobijają indeksu, ja znam sporo osób zadowolonych.

Jest kilka funduszy które robią wyniki regularnie, nie jakieś oszałamiające ale na + ludzie wychodzą, sam mam głównie akcje ale osobiście nie widzę sensu trzymania sporych środków np na rachunkach,lokatach itd. jeśli są fundusze które od lat robią wyniki.

Fundusze to inwestycje dla tych co się raczej nie znają i nie chcą inwestować samemu a chcą zarobić nieco więcej niż na lokatach i tak trzeba to traktować.

ps. Mój pierwszy post więc witam wszystkich.

GRAF78
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 989
Wysłane: 14 kwietnia 2018 16:59:16 przy kursie: 3,89 zł
Indywidualny może indeksu nie pobije ale może mieć wyniki równe (wystarczyc kupić wszystkie spółki z indeksu z zachowaniem odpowiedniej ich wagi w portfelu) a oszczedzi na bardzo wysokich opłatach.

Konrad90
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2017-11-25
Wpisów: 9
Wysłane: 14 kwietnia 2018 17:52:22 przy kursie: 3,89 zł
Indeksy też potrafią być latami na minusach, pomysł zakupu/stworzenia ETF-a jest dobry ale raczej zabawa na kilka lat, większość przeciętnych zjadaczy chleba ma max. roczny horyzont inwestycyjny.

pboro
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2014-04-15
Wpisów: 7
Wysłane: 16 kwietnia 2018 17:14:37 przy kursie: 3,54 zł
Mimo mankamentów branży, o których tu wspomniano (za wysokie opłaty i wahania jednostek akcyjnych w krótkich a czasami i średnich okresach) TFI mają się dobrze (aktywa pod zarządzaniem raczej rosną). Banki raczej nie zaryzykują całkowitego wypchnięcia niezależnych TFI z rynku (w obawie przez UOKiKiem). Inwestycje w nieruchomości na wynajem znacznie się jednak różnią od lokowania w fundusze. Konieczne jest borykanie się z najemcami, wykonywanie bieżących remontów. No i ilość wynajmujących lokale jest ograniczona.


krewa
krewa PREMIUM
Stopień: Opętany
Grupa: . , Engineer, StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 4 665
Wysłane: 21 kwietnia 2018 15:46:07 przy kursie: 3,45 zł
Nieszczęścia chodzą parami

Cytat:
Zarząd Quercus TFI S.A. informuje, że w dniu wczorajszym GetBack S.A. nie wykupił obligacji o wartości nominalnej 5,5 mln zł.


Cytat:
QUERCUS ... zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy Inc. oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Stopień: Rozgadany
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 114
Wysłane: 21 kwietnia 2018 16:47:44 przy kursie: 3,45 zł
Znasz spółkę Serinus i wiesz co tam będzie się działo na dniach , że tak buńczucznie piszesz?

krewa
krewa PREMIUM
Stopień: Opętany
Grupa: . , Engineer, StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 4 665
Wysłane: 21 kwietnia 2018 17:09:38 przy kursie: 3,45 zł
Znam spółkę Serinus wystarczająco dobrze, by ze zdumieniem czytać komunikat Quercusa o zwiększeniu zaangażowania. Ba, w ogóle o jakimkolwiek zaangażowaniu w tę spółkę.

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Stopień: Rozgadany
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 114
Wysłane: 22 kwietnia 2018 09:14:16 przy kursie: 3,45 zł
A o emisji coś wiesz?

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Stopień: Rozgadany
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 114
Wysłane: 22 kwietnia 2018 09:19:55 przy kursie: 3,45 zł
Napisz proszę co sądzisz o Serinusie i dlaczego?
Dzięki

bankrucik
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 649
Wysłane: 23 kwietnia 2018 16:35:42 przy kursie: 3,47 zł
krewa napisał(a):
Nieszczęścia chodzą parami

Cytat:
Zarząd Quercus TFI S.A. informuje, że w dniu wczorajszym GetBack S.A. nie wykupił obligacji o wartości nominalnej 5,5 mln zł.


Cytat:
QUERCUS ... zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy Inc. oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce


ogólnie chyba buczek przestał pilnować "zarządzających" swoimi funduszami albo sam za mało czasu i za bardzo zaczął wierzyć pracownikompuke_l

coraz więcej spółek z jego stajni "płonie"
teraz Solar i UNified.
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

teraz również na twitter.com

pboro
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2014-04-15
Wpisów: 7
Wysłane: 24 kwietnia 2018 13:42:41 przy kursie: 3,47 zł
krewa napisał(a):


Cytat:
QUERCUS ... zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy Inc. oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce


Skoro portfele akcyjne są przeważone małymi spółkami to w konsekwencji przeważone są pożary w spółkach z takiego portfela.. swoją drogą przydały by się w ofercie tego tfi fundusz przeważony w dużych nudnych spółkach.. lepiej żeby pozycja w Serinusie była przemyślana.. Sebastian ma już chyba mało miejsca na błędy ;)..

krewa
krewa PREMIUM
Stopień: Opętany
Grupa: . , Engineer, StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 4 665
Wysłane: 24 kwietnia 2018 20:29:30 przy kursie: 3,47 zł
QUERCUS - analiza techniczna na życzenie


Walory Quercusa nie należą do demonów płynności, stąd ograniczę się do podstawowych technik analizowania wykresu. Proponuję spojrzeć na wykres historyczny w ujęciu tygodniowym. Mamy do czynienia z silnym trendem spadkowym. Dynamiczna przecena sprowadziła notowania do najbliższego poziomego wsparcia na 3,41 zł. Kolejne znajduje się nieco niżej, na poziomie 3 zł. To właśnie z tej strefy gracze mogą próbować wyprowadzić odreagowanie w oparciu o sygnalizowane wyprzedanie. Byłaby to dość ryzykowna zagrywka, patrząc na sentyment, jakim rynek obdarza ten walor.Na poniższym wykresie zamieszczam wskaźniki techniczne do wykresu w interwale dziennym (sam wykres niewiele wniesie ponad to co widać na tygodniowym, więc nie zamieszczam go). Pomoże to zrozumieć dlaczego angażowanie się po stronie popytu jest obarczone sporym ryzykiem. Kapitał w pośpiechu ucieka z waloru, co doskonale obrazuje pikująca linia wskaźnika AD. Zachowanie wskaźnika ROC sygnalizuje, że podaż nie odpuszcza, impet przeceny nie słabnie. Sygnalizowanego przez RSI wyprzedania nie należy traktować jako oznaki zakończenia przeceny - w silnych trendach spadkowych wskaźnik ten potrafi przebywać w strefie sygnalnej przez długi czas.

Najbliższe wsparcie to strefa 3,00-3,41 zł, opory zaś plasują się w strefie 4,30-4,40 zł.Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 24 kwietnia 2018 20:34

oligas
oligas PREMIUM
Stopień: Elokwentny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 204
Wysłane: 24 kwietnia 2018 21:17:02 przy kursie: 3,47 zł
Dziękuję za analizę, miałbym jeszcze prośbę o kolejne poziomy wsparć poniżej 3 zł.

krewa
krewa PREMIUM
Stopień: Opętany
Grupa: . , Engineer, StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 4 665
Wysłane: 24 kwietnia 2018 21:21:41 przy kursie: 3,47 zł
Strefa konsolidacji z 2012 roku - 1,90-2,35 zł.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,403 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d