WAWEL - Spółki od A do Z - GPW - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 1 2 3 [4] > >>
WAWEL [WWL] Opcje AKTUALNY KURS: 1 075,00 zł (+1,42%) 20-04-2018 17:00
Deogracias PREMIUM
Deogracias
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 382
Wysłane: 31 marca 2017 07:38:08 przy kursie: 1 010,00 zł
WAWEL: Prymus branży spożywczej poturbowany przez Biedronkę

Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej WAWEL S.A. (dalej WAWEL) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (sprawozdanie roczne)


Analiza sprawozdania finansowego


Przychody WAWEL-u zachowują dodatnią dynamikę, ale nie są to już wzrosty rzędu 20%, jak to było w latach 2009-2012. W 2016 przychody wzrosły o symboliczne 2,3% w porównaniu do 2015 roku. W porównaniu do 2013 skumulowany wzrost wyniósł 8,4%, co raczej oznacza utratę udziałów rynkowych niż rozwój działalności.

Widać wyraźną sezonowość. Szczyt sprzedaży przypada w czwartym kwartale, a dołek w drugim kwartale. W 2 kwartale 2016 widać wyraźne sezonowe obniżenie rentowności sprzedaży. Miało ono miejsce również w poprzednich latach, ale nie było aż tak wyraźne. Cykliczny spadek rentowności wynika ze spadku sprzedaży - kwota kosztów, w większości stałych, rozkłada się na mniejszą wielkość sprzedaży. 4 kwartał był najlepszy w 2016 roku, ale w porównaniu do 2015 roku sprzedaż była jednak nieco niższa.


Struktura sprzedaży pokazuje nam 2 istotne rzeczy:
- praktycznie cały wzrost sprzedaży w 2016 został wygenerowany przez sprzedaż eksportową
- kluczowym odbiorcą WAWEL-u są sieci handlowe, a z raportów bieżących wiemy, że głównym klientem jest największa sieć handlowa w Polsce, czyli Biedronka.


Jeżeli sprzedaż utrzymuje się jeszcze w trendzie wzrostowym, to w przypadku zysków od kilku kwartałów widzimy już pewien regres. Zyski, zaprezentowane w ujęciu 12-miesięcznym spadają. Taka prezentacja danych (dla danego kwartału zyski za poprzednie 12 miesięcy) pozwala wyeliminować wahania sezonowe. Widać również malejący zwrot na kapitale (ROE).


Wyniki roczne za 2016 można określić jako bardzo stabilne. Widzimy nieznaczny wzrost przychodów i marży handlowej, ale na kolejnych poziomach mamy do czynienia z pogorszeniem. Spadek zysku nie jest jednak wysoki - jest to jedynie 8,4%.
WAWEL nie ponosi kosztów odsetkowych, z uwagi na fakt, że nie finansuje swojej działalności kredytami bankowymi czy obligacjami.


Zarządzanie kapitałem obrotowym wygląda stabilnie. Cykl konwersji gotówki nieznacznie się wydłużył, co było skutkiem skrócenia się okresu regulowania zobowiązań przez spółkę. Skutkuje to nieco większym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy w ostatnich kwartałach..


Działalność operacyjna regularnie przynosi spółce dodatnie przepływy operacyjne. Widać z okresu na okres pewne wahania, co ma związek z widoczną wcześniej sezonowością sprzedaży. Mocno wzrosły w ostatnich okresach wydatki inwestycyjne, co jest związane z budową nowej fabryki w Dobczycach. Przepływy z działalności finansowej to wypłata dywidendy. Saldo gotówki na koncie spółki przez ostatnie 2 lata spadło z prawie 150 mln zł do 84 na koniec 2016, co wiązało się wydatkami inwestycyjnymi oraz wypłatami dywidend.W bilansie sytuacja cały czas bez zmian. WAWEL w dalszym ciągu finansuje swoją działalność wyłącznie kapitałem własnym i nie posiada żadnych długów, poza zobowiązaniami handlowymi. Jest to raczej kwestia zasad niż konieczności, ale rentowność i generowana gotówka pozwalają WAWEL-owi obniżać ryzyko związane z kapitałem obcym do zera.
W ostatnich kwartałach rosną aktywa trwałe, co wiąże się z budową nowej fabryki.

Podsumowanie


WAWEL po wielu dobrych latach popadł w pewne tarapaty. Oczywiście wyniki spółki same w sobie są ciągle bardzo dobre, ale minęły już czasy systematycznego wzrostu przychodów i zysków, które miały miejsce w wcześniejszych latach. Widać, że w ostatniej dekadzie najlepsze lata spółka miała w latach 2009-2012. W ostatnich 3 latach WAWEL jest trochę jak uczeń z problemami, który ciągle "jedzie na dobrej opinii". Premia w wycenie, związana z traktowaniem spółki jako rozwojowej, może jednak któregoś dnia zniknąć.

Warto wrócić do struktury sprzedaży - sprzedaż do sieci handlowych to prawie 60% całości. To jest główna przyczyna "zadyszki" w wynikach, jaką widać w ostatnich kilku okresach. Mimo, że WAWEL posiada bardzo mocne marki w segmencie słodyczy, to w pewnym sensie padł ofiarą zmiany struktury handlu detalicznego w Polsce.

Mocny rozwój sieci dyskontowych w ostatnich latach spowodował wyraźne przesunięcie w łańcuchu wartości na ich rzecz. Koszty tego musieli ponieść producenci wyrobów markowych - albo poprzez obniżkę marż, albo zmniejszenie rynku w wyniku kanibalizacji marek premium na rzecz marek własnych dyskontów i hipermarketów. Jakimś wyjściem jest produkcja dla dużych sieci sprzedaży produktów ich marek własnych. Rentowność takiej działalności jest jednak niewielka, a czasami wręcz zerowa.

W przypadku WAWEL-u tak właśnie wyglądała współpraca z siecią Biedronka - w 2015 i na początku 2017 spółka informowała inwestorów o problemach z przedłużeniem współpracy, co skutkowało mocną przeceną akcji spółki. Ostatecznie w 2017 rok spółka wchodzi z komunikatem o możliwym spadku sprzedaży w bieżącym roku na wskutek ograniczenia sprzedaży przez Biedronkę.

Sytuacja WAWEL-u może posłużyć jako ilustracja do modelu 5 sił Portera, które kształtują pozycję strategiczną przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest siła przetargowa odbiorców, która w wyniku zmian struktury polskiego rynku detalicznego wyraźnie wzrosła i i odbiła się spadkiem rentowności marż spółki.


Zarząd zwraca uwagę na ceny surowców, które, według jego oceny miały negatywny wpływ na wyniki spółki w 2016 roku. Trudno ocenić jak jest w istocie. W 2016 roku ceny kakao spadły, a ceny cukru, drugiego kluczowego surowca, wzrosły. Nie znamy proporcji w jakiej WAWEL zużywa oba surowce, ale wydaje się, że kosztowo większą wagę w rachunku wyników ma jednak taniejące kakao.

Na odnotowanie zasługuje wysokie wynagrodzenie zarządu, a konkretnie prezesa. Roczna pensja prezesa spółki to 6,9 mln zł, co lokuje go w ścisłej czołówce naszej giełdy. Jest to ponad 8% całego zysku spółki. Nie wątpię w to, że zadania prezesa spółki WAWEL są trudne i wymagające. Nieco złośliwie można by zauważyć, że optymalizacja kosztowa w tym obszarze byłaby najłatwiejszym sposobem poprawy wyników, który swoją drogą pogorszył się właśnie o 8%.

Spółka przygotowuje do użytkowania nową fabrykę w Dobczycach. Jest to ciekawe o tyle, że jednocześnie zarząd wskazuje na możliwy spadek sprzedaży. Decyzja o jej budowie została podjęta wcześniej, w innych realiach działania. Niewykluczone, że może się ona stać kulą u nogi spółki, zwiększając jej koszty, bez pozytywnego wpływu na wzrost przychodów czy rentowność. Na razie, do momentu oddania inwestycji do eksploatacji, nie ma to wpływu na rachunek wyników. Po uruchomieniu wyniki zostaną obciążone kosztami amortyzacji inwestycji oraz jej bieżącego funkcjonowania.


Warto jeszcze zerknąć na wolne przepływy finansowe, generowane dla dawców kapitału (FCFF - Free-Cash-Flow-to-Firm). Z uwagi na brak kapitału obcego są one równoważne z przepływami dla akcjonariuszy. Widać, że FCFF prawie od 2 lat maleje i osiąga wartość ujemną. Przyczyną są nakłady inwestycyjne (Capex) oraz zwiększone nakłady na kapitał obrotowy (KON). Baza wyników spółki - czyli zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) ma cały czas charakter dodatni, co pozwala mieć nadzieję na generowanie dodatnich przepływów po zakończeniu inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych.


Wskaźnik cena/zysk WAWEL-u to 17,9 - nie jest to mało zważywszy na stagnację po stronie przychodów w 3 ostatnich latach i zapowiedzi zarządu dotyczące możliwego spadku sprzedaży w 2017 roku. Taka wartość oznacza, że w dłuższym terminie rynek oczekuje jednak wyraźnej poprawy wyników.
Wskaźnik cena/wartość księgowa ma wysoką wartość (2,8), ale jest to uzasadnione wysoką rentownością działalności.

>> Porównanie na tle sektora spożywczego

Żeby jednak wydźwięk tej analizy nie był zbyt pesymistyczny należy przypomnieć, że WAWEL jest spółką z bardzo silnymi finansami, wyróżniającą go na tle konkurentów rentownością i wartościowym, rozpoznawalnym brandem. Wyniki finansowe są stabilne. Z pewnością nic nie zagraża długoterminowemu funkcjonowaniu spółki, a być może po zakończeniu inwestycji będzie ona w stanie generować więcej gotówki z przeznaczeniem na dywidendy. Rozwój sieci dyskontowych traci na dynamice, a "najmodniejszy" obecnie format sprzedaży (niewielkie sklepy convenience) wydają się być łatwiejszym polem konkurencyjnym dla produktów WAWEL-u.

Moment w którym aktualnie jest spółka jest niekorzystny i jej notowania będą zależeć od sposobu w jaki poradzi sobie z bieżącymi problemami. Informacje o kolejnych problemach we współpracy z Biedronką mogą skutkować kolejnymi skokowymi obsunięciami kursu.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Jak zdać 2 etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego?
Zapraszam na mojego bloga - https://dariuszgrupa.pl
>> Obserwuj na Twitterze

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 10 maja 2017 17:52
oligas PREMIUM
oligas
Stopień: Rozgadany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 188
Wysłane: 31 marca 2017 10:00:13 przy kursie: 1 030,00 zł
Deogracias szacunek. Wieloaspektowa, ciekawa analiza. Przesylam solidnego lajka👍
mackopl PREMIUM
mackopl
Stopień: Krasomówca
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 532
Wysłane: 1 kwietnia 2017 02:49:28 przy kursie: 1 030,00 zł
Kolega dał superlike....hmmmm...
Jedyne z czym się zgadzam to ta opinia w której "uczeń jedzie na dobrej opinii".
Mówienie o super brandach...no przepraszam jednak chyba trochę autora poniosło i to nie raz w tym omówieniu.
W mojej ocenie spółka jest droga, ponieważ c/z =18 a wszystko co można było zrobić już miało miejsce o czym świadczy udział handlu nowoczesnego. Tu jak widać po obrotach nie ma perspektyw.
Moja ocena jest w oparciu o porównanie do oceny autora w stosunku do Coliana, gdzie wydźwięk omówienia był odmienny, mimo że C/Z ok 11 a parametry mają większą dynamikę aniżeli tu, co ważniejsze nie są tak uzależnieni od głównych swoich klientów, którzy co róż pokazują oblicze szarańczy.

oligas PREMIUM
oligas
Stopień: Rozgadany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 188
Wysłane: 1 kwietnia 2017 08:54:56 przy kursie: 1 030,00 zł
Może dobrze, że to ja polałem trochę miodu, bo łyżeczka dziegciu zawsze też wpadnie. Wawel sobie zapracowal na swoją pozycję wieloletnią poprawą wyników oraz wzrostem wartości firmy, bez sztuczek i emisji akcji. Colian z całym szacunkiem, ale nie może pochwalić się podobną historią. Również uważam, że Wawel jest przewartościowany, ale rynek ceni spółki, które są przewidywalne i mają dobrą historię na gpw. Autor analizy wskazał wszystkie możliwe ryzyka i negatywne trendy w spółce a tak jak jest w zasadach SW resztę wniosków trzeba wyciągnąć samemu.
Deogracias PREMIUM
Deogracias
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 382
Wysłane: 3 kwietnia 2017 08:55:22 przy kursie: 1 030,00 zł
Dzięki za dyskusję na temat analizy i wyrażone opinie.

Myślę, że ostateczna opinia zależy jednak od osobistej percepcji. Ja miałem wrażenie, że zbyt się skupiłem na negatywach i mocno niejasnych perspektywach (nowa fabryka vs spadek sprzedaży) i stąd ostatni, bardziej optymistyczny akapit. WAWEL, sam w sobie, to jest jednak dobra spółka. Pozostaje jeszcze kwestia atrakcyjności ceny - ten obszar budzi największe wątpliwości.

Nowy wpis >>> Jak zdać 2 etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego?
Zapraszam na mojego bloga - https://dariuszgrupa.pl
>> Obserwuj na Twitterze

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną >>> Przycisk w profilu spółki
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 1 2 3 [4] > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,142 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl