pixelg
TRANSPOL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

TRANSPOL [TRN]

AKTUALNY KURS: 2,99 zł (+0,00%) 27-01-2021 09:00
Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 25 kwietnia 2017 23:43:00 przy kursie: 6,38 zł
TRANSPOLONIA - blaski i cienie 12 miesięcy po przejęciu ORLEN TRANSPORT

Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej TRANSPOLONIA S.A. (dalej TRANSPOLONIA) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (sprawozdanie roczne)


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody za 2016 są prawie trzykrotnie wyższe niż za wcześniejszy rok. Główną przyczyną jest przejęcie spółki zależnej ORLEN TRANSPORT (nazwa później zmieniona na OTP), spółki zależnej od naszego narodowego paliwowego giganta. W związku z tym bezpośrednie porównywanie wyników z 2-16 i 2015 nie ma większego sensu. Obroty nowej spółki zależnej OTP (przed przejęciem ORLEN TRANSPORT) są mniej więcej 2 razy większe niż wcześniejsza działalność TRANSPOLONIA. To oczywiście zwiększa skalę działania, ale ostateczna ocena przejęcia zależy od wielu czynników.
Warto zwrócić uwagę, że po fuzji wskaźniki rentowności na poziomie marży brutto i EBITDA rosną i są wyraźnie wyższe niż w 2015 roku.
Rzuca się w oczy słaby wynik pierwszego kwartału 2016 – jest to związane z rozliczeniem kosztów akwizycji ORLEN TRANSPORT. Łączne koszty transakcyjne wyniosły około 4 mln zł, co dla spółki było wysoką kwotą (2 855 tys. zł w 2016) i wyraźnie obniżyło wyniki w 1 półroczu 2016.
Warto zwrócić uwagę, że ostatnie 2 kwartały TRANSPOLONIA zakończyła rekordowymi zyskami.


kliknij, aby powiększyć

Spółka udostępnia rachunek segmentowy. Jak widać – dotychczasowe odnogi działalności radzą sobie w zróżnicowany sposób. Usługi związane z transportem asfaltu (BITUM w tabelce powyżej) w 2016 przyniosły mniejsze przychody niż rok wcześniej. Spółka tłumaczy to zmniejszeniem skali inwestycji drogowych. Dobrze z kolei (+25% w 2016) radził sobie segment transportu chemikaliów. Spółka zrezygnowała z transportu chłodniczego i, jeszcze wcześniej, z transportu kontenerów (tzw. transport intermodalny).


kliknij, aby powiększyć

Można porównać wyniki przed przejęciem Orlen Transport (2015) i po (2016). Rachunek wyników uwzględnia sprzedaż i zyski ORLEN TRANSPORT od momentu przejęcia, czyli za 10 miesięcy w 2016 roku.
Widać, że wyniki po przejęciu są znacząco lepsze. 2015 była dla spółki słabym okresem - został wypracowany jedynie niewielki zysk. 2016 okazał się dużo lepszy i jak to wynikało z rachunku segmentowego, poprawa miała miejsce również i w dotychczasowej działalności.


kliknij, aby powiększyć

Analiza cyklu konwersji gotówki pokazuje, że spółka po przejęciu mocno poprawiła efektywność działania. Cykl konwersji gotówki zmierza do zera, co oznacza, że zobowiązania handlowe są w stanie sfinansować aktywa obrotowe (należności od klientów i zapasy). Warto zwrócić uwagę, że głównym klientem spółki jest w tej chwili PKN ORLEN. Jest on również głównym dostawcą paliw, które są jednym z głównych składników kosztów TRANSPOLONII. Ma to wiele implikacji (kwestie strategiczne będą omówione w podsumowaniu), ale w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na znaczące zmniejszenie się ryzyka niewypłacalności kontrahentów.


kliknij, aby powiększyć

Przepływy finansowe za ostatnie 2 lata są zdominowane przez transakcję przejęcia ORLEN TRANSPORT. W 1 kwartale 2016 saldo wydatków inwestycyjnych to 70 mln zł, a wpływy z działalności finansowej to 86 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że w 3 i 4 kwartale TRANSPOLONIA zanotowała solidne wpływy z działalności operacyjnej po około 7 mln zł, wyraźnie wyższe niż raportowane w tym okresie zyski.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Widać, że do końca 2015 suma bilansowa powoli rosła wraz z rozwojem organicznym spółki. Od 1 kwartału 2016 TRANSPOLONIA ujmuje w bilansie przejęty ORLEN TRANSPORT, czego najbardziej widocznym efektem jest skokowy wzrost sumy bilansowej. Po stronie aktywów pojawiają się wartości niematerialne – jest to tzw. goodwill (wartość firmy), wynikająca z przejęcia ORLEN TRANSPORT. Jest to składnik majątku trwałego, który nie ma pokrycia w majątku rzeczowym, ale odzwierciedla potencjał do generowania przychodów i zysków, który nie wynika wprost z wartości księgowej majątku i jest głównym powodem akwizycji.

Po stronie pasywów widać mocny wzrost zadłużenia spółki, co wynika z faktu, że przejęcie ORLEN TRANSPORT zostało w zdecydowanej większości dokonane na kredyt. TRANPOLONIA zbudowała dla przejęcia spółki zależnej od ORLEN-u dość skomplikowaną strukturę finansowania, w ramach której zostały zastosowane emisja akcji, kredyty bankowe i pożyczki mezzanine od funduszy private-equity. Ryzyko finansowe po przejęciu jest wyraźnie wyższe.

Podsumowanie
Wyniki TRANSPOLONII za 2016 są oczywiście dużo lepsze niż w 2015. Główną przyczyną jest przejęcie spółki ORLEN TRANSPORT, która w tej chwili odpowiada po przejęciu za około 2/3 obrotów. W związku z tym nie ma większego sensu porównywanie wyników z 2015 i 2016 roku, choć trzeba zwrócić uwagę na wyraźną poprawę rentowności.

TRANSPOLONIA działa w branży transportowej i obiegowa opinia głosi, że jest to obszar wrażliwy na wahania cyklu. Gdy gospodarka zwalnia zmniejsza się wyraźnie zapotrzebowanie na usługi transportowe i firmy z tego sektora notują pogorszenie wyników. TRANSPOLONIA w dużej mierze powinna być wolna od tego czynnika - popyt na paliwa, będące teraz głównym przewożonym produktem, jest dość stabilny, więc i przychody spółki nie powinny być zbyt wrażliwe na wahania koniunktury.

Przejęcie ORLEN TRANSPORT stawia przed spółką nowe wyzwania strategiczne. Trudno nie zauważyć, że spółka w dużym stopniu jest uzależniona od jednego odbiorcy - grupa PKN ORLEN odpowiada teraz za zdecydowaną większość obrotów. Pozostaje zakładać, że TRANSPOLONIA zabezpieczyła sobie określony poziom przychodów na jakiś rozsądny okres (minimum 2-3 lata). Z czasem ryzyko utraty kluczowego klienta lub wywierania presji cenowej na spółkę będzie rosło.


kliknij, aby powiększyć

Strategicznie patrząc - TRANSPOLONIA zwiększyła swoją wielkość trzykrotnie poprzez przejęcie i sfinansowała je w dużym stopniu kredytem. Dodatkowo miało miejsce duże rozwodnienie kapitału akcyjnego. Trzeba liczyć ta kombinacja zaowocuje trwałym zwiększeniem zysków spółki przede wszystkim w ujęciu zysku na akcję (EPS) . Jak na razie ten scenariusz (poprawa wyników i wzrost cen akcji) od marca 2016 się spełniał.

Spółka niedawno zapowiedziała kolejną emisję akcji. TRANSPOLONIA chce wyemitować 8,5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru, co zwiększy liczbę akcji w obiegu o około 60%. Na razie nie wiadomo nic o cenie emisyjnej, ale dla akcjonariuszy mniejszościowych pojawia się ryzyko transferu części wartości spółki do udziałowców większościowych lub podmiotów z nimi powiązanych. Celem emisji ma być sfinansowanie programu inwestycyjnego na kwotę 62 mln zł. Gdyby wpływy z emisji miały się zawrzeć w takiej kwocie, dawałoby to cenę emisyjną na poziomie 7,30 PLN (ok. 15% więcej niż aktualna cena rynkowa). Warto zwrócić uwagę, że to już kolejna emisja akcji. W ramach przejęcie ORLEN TRANSPORT zostało wyemitowanych ponad 7 mln akcji, co zwiększyło ich liczbę w obiegu dwukrotnie. Warto zauważyć, że rok temu cena akcji spadła do poziomu ceny emisyjnej dla nowej serii akcji.

Wskaźnik cena/zysk jest na atrakcyjnym poziomie 11,1 (WIG 15,8). Na jego poprawę wpłynie uwzględnienie wyników 1 kwartału 2017, które z dużym prawdopodobieństwem będą wyższe niż rok wcześniej, kiedy nie był jeszcze w nich uwzględniany ORLEN TRANSPORT. Czynnikiem negatywnym z kolei jest emisja akcji bez prawa poboru, która rozwodni kapitał spółki o 60%.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

dakudo
0
Dołączył: 2016-09-07
Wpisów: 2
Wysłane: 7 listopada 2017 11:25:21 przy kursie: 5,37 zł
Dyrektywa unijna dot. pracowników delegowanych nie dotyczy transportu

Być może co niektórzy nie zauważyli więc wklejam:
www.dw.com/pl/niemieccy-pracod...

W skrócie:
Z unijna dyrektywa dot. pracowników delegowanych wyłączono pracowników transportu drogowego - pierwszy sukces.
Ich dotyczyć będzie "pakiet mobilności" - nie mówię, że korzystniejszy niż "mała dyrektywa" ;)

Jeśli ktoś zna aktualną wersję owego pakietu i chciałby się nią podzielić razem z uwagami proszę wklejać.
Pzdr

popo77
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-04-27
Wpisów: 7
Wysłane: 8 listopada 2017 13:38:29 przy kursie: 5,37 zł
Tak się składa, że pracuję nad tym tematem w Brukseli. Założenia Pakietu Mobilności zaprezentowanego przez KE w maju zakładają następujące rozwiązania:

Zastosowanie dyrektywy o pracownikach delegowanych do transportu międzynarodowego
KE uznaje, że transport międzynarodowy jest objęty zasadami delegowania, ale proponuje:
• wyeliminowanie automatycznego stosowania płacy minimalnej od momentu przekroczenia granicy;
• wyłączenie tranzytu (brak powiązania z krajem);
• ustanowienie progów czasowych w kraju przyjmującym (3 dni w skali miesiąca, potem wchodzi delegowanie);
• wliczanie czasu kierowania pojazdem, innej pracy, oczekiwania i odpoczynku do czasu delegowania;
• uproszczenia procedur (brak konieczności notyfikacji, tłumaczenia dokumentów, posiadania przedstawiciela w kraju wykonywania operacji).

Nowe zasady dla kabotażu
• wyeliminowanie ograniczenia ilości operacji (obecnie 3 operacje);
• zredukowanie czasu na realizację kabotażu do 5 dni (zamiast obecnych 7 dni);
• dalsza liberalizacja w kabotażu jest obecnie wykluczona;

Odbiór odpoczynku
Założenia szczegółowe:
• obowiązek pracodawcy umożliwienia kierowcy powrotu do "domu" (definicja wciąż niejasna) po 3 tygodniach
• zakaz odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie.

Ogólnie rzecz biorąc to decyzja Rady o której piszesz to żaden sukces. Wyłączono stosowanie nowej dyrektywy do czasu przyjęcia szczegółowego prawodawstwa dla sektora ale równocześnie de facto potwierdzono funkcjonowanie obecnej dyrektywy w transporcie. Czyli DE, FR, AT, LU itd. będą robić dalej to co robią czyli egzekwować swoje prawodawstwo krajowe.

Czy przyjęcie Pakietu coś pomoże? To zależy jak będzie ostatecznie wyglądał. Jeśli tak jak zaproponowała KE to chyba będzie jeszcze gorzej bo wyłączenie w postaci 3 dni w sali miesiąca to de facto pełne obowiązywanie delegowania bo 3 dni w jednym kraju w ciąg miesiąca zrobi prawie każdy kierowca a jeśli tak, to potem trzeba byłoby płacić pensję za cały okres, te 3 dni znikają. Ale największym zagrożeniem nowej dyrektywy jest zapis zmieniający płacę minimalną na wynagrodzenie pod którym kryją się też sektorowe układy zbiorowe. Czyli jak branża transportowa we Francji wynegocjuje sobie warunki finansowe lepsze niż wynika z płacy minimalnej to też będziemy musieli tyle płacić. W efekcie koszt naszej pracy będzie równy kosztom pracy w firmie francuskiej. W takim przypadku nie będzie potrzeby korzystać z usług polskiego przewoźnika bo poza kosztem pracy wszystkie inne czynniki determinujące koszt usługi są dla wszystkich identyczne (zakup auta, paliwo, opłaty za autostrady). Jeździć też nie można więcej bo odrębne przepisy unijne też to regulują.

Reasumując sytuacja jest bardzo trudna ale walka jeszcze trwa. Prespektywy nie są super optymistyczne ale moim zdaniem ostateczna wersja pakietu zostanie złagodzona bo to co zostało zaproponowane przez KE było napisane pod dyktando europejskich związków zawodowych i Prezydenta Macrona (może trudno w to uwierzyć ale na 100% osobiście ingerował w kształt tej propozycji).

Pytanie tylko na ile to uderzy w Transpolonię? Przypominam, że w przewozach krajowych te zasady nie mają zastosowania.
Edytowany: 8 listopada 2017 13:41


dakudo
0
Dołączył: 2016-09-07
Wpisów: 2
Wysłane: 8 listopada 2017 13:57:12 przy kursie: 5,37 zł
Ciekawe jaki udział w przychodach ma transport miedzynarodowy, a właściwie z Zachodem... Mają oddziały we Francji, Hiszpani, Niemczech więc na pewno są tam obecni, jednak OTP, który aktualnie odpowiada za 80% przychodów tam nie jeździ - skupia się na Europie ŚrodkowoWschodniej, tak piszą na stronie. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Patrzac na zachowanie kursu dyskontowany jest scenariusz negatywny po kapitalizacja 110mln zł przy kursie 5.20 a gotówki w kasie z ostatniej emisji przynajmniej 50mln...

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 345
Wysłane: 21 marca 2019 13:48:56 przy kursie: 3,63 zł
Ciekawa informacja. Przeznaczenie na skup 20% akcji kwoty 45,6 mln zł, gdy obecna kapitalizacja wynosi 82,9 mln zł. Sam kurs też w interesującym miejscu.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 345
Wysłane: 27 marca 2019 11:28:11 przy kursie: 3,76 zł
Biorąc pod uwagę ostatnią informację o uchwaleniu bardzo dużego skupu akcji przez spółkę można zaobserwować bardzo ciekawe zachowanie kursu. Od ustanowienia dołka w ok. 2,24 w listopadzie 2018 roku kurs wykonał spory ruch w górę o 66 % po czym zatrzymał się na istotnym wsparciu w rejonie 3,70, gdzie przebywa już 6 tygodni. Miejsce nie jest przypadkowe, bo w tym miejscu kurs zatrzymał się również na początku listopada 2018 roku, gdzie została powstała bardzo duża świeczka tygodniowa, która z jednej strony na dolnym knocie wyznaczyła historyczne mimimum, a na górnym knocie obecny opór. Obecnie kurs z jednej strony respektuje ten obszar oporu, a z drugiej strony szanuje już 12-tygodniową linię trendu wzrostowego, czego potwierdzeniem było ładnie zanegowane zejście do szybszej linii trendu wzrostowego. Hipotetyczne odmierzenie w górę odległości od historycznego dołka do obecnej strefy oporu daje zasięg w ok. 5-5,15, gdzie znajduje się kolejna mocna strefa oporu wyznaczona przez strefę oporu będącą w połowie ostatniego całego rocznego ruchu spadkowego, w której kurs zatrzymał się ok. 18 tygodni przed kontynuacją ruchu do historycznego minimum. W związku ze zbliżającym się nieuchronnie przecięciem linii oporu oraz linii trendu wzrostowego powinna wyklarować się przyszłość w postaci kolejnego impulsu w górę albo przejścia w konsolidację wyznaczoną przez tą dużą świeczkę tygodniową. To wyczekiwanie można zaobserwować po wolumenie, który jest dość niski w ostatnich dniach.
Edytowany: 27 marca 2019 11:30

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 28 stycznia 2020 11:11:47 przy kursie: 3,05 zł
Ceny ropy w dół, kluczowy zdaje się koszt dla branży mocno stracił w ostatnich 2-3 tygodniach wracając do poziomów najniższych od roku.
Mam prośbę do adminów SW, czy byłaby szansa do spółek dołączyć taki parametr jak emisje akcji?

Są dywidendy, przepływy, wyniki historyczne itd. Może warto byłoby coś na kształt tego podłączyć historię emisji akcji i umorzeń? ceny emisyjne to dosyć ważna i istotna informacja o spółce?
Edytowany: 28 stycznia 2020 11:12

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 6 maja 2020 14:42:13 przy kursie: 2,75 zł
dobry bilans, mamy skup a raczej mini skup. Spółka chciała skupić 4.5mln pln za 2.6 ale chętnych nie było i skupiła tylko 200k.


Jest wartość w środku, czas na dywidendy.

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 21 maja 2020 15:00:23 przy kursie: 2,99 zł
gospodarka wraca do życia, zobaczymy na jakim poziomie wróci transport. niskie ceny paliw to duży plus. W mojej opinii bardzo bezpieczna spółka z gatunku inwestowania w wartość.

Generlanie po ostatnich obniżkach stóp zakładam, że przy pomocy PPK czeka nas hossa na giełdzie. Brutalne jest to, że NBP nie dba o zwykłych ludzi o wartość pieniądza. DLa nich liczy się tylko coś innego. Nie każdy jest inwestorem.


grum
grum PREMIUM
0
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 281
Wysłane: 21 listopada 2020 09:21:28 przy kursie: 3,46 zł
Jaki wpływ na wynik Spółki będzie miała sprzedaż spółki zależnej (ostatni komunikat)?
Edytowany: 21 listopada 2020 09:26


tomcio46
32
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 516
Wysłane: 21 listopada 2020 17:00:56 przy kursie: 3,46 zł
Zależy ille jest wyceniona w bilansie. Mi wychodzi ze gotówkowo po tej transakcji będą mieli więcej gotówki niż obecna cap. Pytanie co z nią zrobią bo na razie siedzą też na gotówce i pomysłu nie mają. Jak nie ma pomysłu to trzeba może przekazać ją akcjonariuszom, tym bardziej że tam sporo ubranych po 5. 80 jest w ostatniej emisji i ostatnio przy okazji wezwania za 3. 7 była awantura.
Edytowany: 21 listopada 2020 17:02

grum
grum PREMIUM
0
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 281
Wysłane: 21 listopada 2020 17:20:03 przy kursie: 3,46 zł
Trzymanie gotówki dochodu nie robi. Kasowo jest oczywiste że wzrośnie. Smutek tych co kupili drożej zrozumiały.... Tylko proszę o info jaki będzie to miało wpływ na wynik Spółki (sprzedaż spółki zależnej)

tomcio46
32
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 516
Wysłane: 22 listopada 2020 20:37:33 przy kursie: 3,46 zł
Zobacz w rocznym czy podali ile ona jest warta w bilansie. Sprzedają za 5 mln więcej niż kupili to nie sądzę by wygenerowało to stratę. Trzeba poczekać na coś więcej na co gotówka pójdzie.

grum
grum PREMIUM
0
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 281
Wysłane: 23 listopada 2020 11:19:24 przy kursie: 3,10 zł
Wydaje mi się że Spółka rozpoznała good will w bilansie. Możliwa jest strata na transakcji sprzedaży spółki zależnej?
Jaki cash dokładnie wpłynie do Spółki?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,114 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +149,34% +29 867,54 zł 49 867,54 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d