pixelg
MODECOM - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

MODECOM [MOD]

AKTUALNY KURS: 9,85 zł (+4,23%) 13-03-2019 16:15
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 2 czerwca 2013 23:57:18 przy kursie: 17,00 zł
Muszę przyznać, że sprawozdanie roczne mnie bardzo negatywnie zaskoczyło. Same liczby wyglądają oczywiście nie najgorzej, ale spółka nie chce dać się poznać i uwiarygodnić.

Jednym uczestnikom rynku wystarczy jak zobaczą niebieskie pudełko z napisem C/Z i C/WK i ich ciekawość zostaje zaspokojona. Jeśli wspomniane wskaźniki wyglądają atrakcyjnie a do tego spółka okrasi je milionami słów komentarza o perspektywach wzrostu to mamy papier do grania. Grania, a nie inwestowania i właśnie w tych kategoriach należy rozpatrywać niestety Modecom. Inwestor nie jest w stanie zweryfikować tego co się w spółce dzieje, bo nie ma obrazu czynności w raportowanych liczbach, których po prostu brakuje. Z tych co są do dyspozycji bardzo ciężko wyciągnąć jakiekolwiek tendencje i ekstrapolować je na przyszłość. Wyniki pozostają niestety procesem stochastycznym.

Proszę zerknąć jak zachowują się choćby przychody.

kliknij, aby powiększyć


W zeszłym kwartale(q4) dynamika sprzedaży rdr wyniosła 133%, a teraz ledwie 17! W zeszłym roku pierwszy kwartał w relacji do poprzedniego(1q12/4q11) to wzrost przychodów o 39%, teraz mamy spadek o 30. Skoro przychody spadają w porównaniu do czwartego kwartału to należałoby się spodziewać także utraty rentowności w związku z większym udziałem kosztów stałych i podobnym asortymentu. Tak się jednak nie dzieje, bo mamy drugą historycznie największą marżę(6%) operacyjną i marżę na sprzedaży.

Dość losowe zachowanie się wyniku najlepiej obrazuje poniższy wykres,

kliknij, aby powiększyć

czyli wynik w funkcji przychodów.
Wariancja w tym kwartale osiągnęła rekordowy poziom. Co ciekawe jeśli na podstawie ekstrapolacji próbowalibyśmy wyznaczyć poziom kosztów stałych to wychodzi on ujemny, czyli spółka nic nie sprzedaje a wynik jest dodatni!

W tym miejscu chciałoby się sprawdzić w rachunku rodzajowym dlaczego tak właśnie się dzieje, ale takowego spółka nie publikuje. Na podstawie rocznego możemy stwierdzić, że w roku 2012 spółka sprzedawała towary z marżą handlową na poziomie 12%, w porównaniu do 16% przed rokiem. Okazuje się także, że nawet w rozwikłaniu zagadki wzrostu rentowności sprzedaży nie pomógłby nam rachunek rodzajowy. Proszę zauważyć, że kwotowo największym kosztem po kosztach zakupu materiałów jest pozycja... pozostałe(4,9M vs 3M kosztu wynagrodzeń, czy 3,2M usług obcych)

Z tych wszystkich powodów bardzo ciężko wyznaczyć jakiś powtarzalny poziom sprzedaży, tempo wzrostu, czy ostatecznie marżę, a bez tego ani rusz wycenić spółkę z jakimś rozsądnym błędem. Oczywiście można przyjąć, że obecne 5,5M zysku operacyjnego jest powtarzalne, ale to założenie będzie słabo umotywowane w danych historycznych.

Jak na skalę działalności 154M przychodów dość małe wydają się salda działalności pozostałej, gdzie powinny pojawiać się jakieś odpisy na należności czy nierotujące zapasy. Między innymi po to było nam potrzebne sprawozdanie roczne. I... rozczarowanie.
Spółka spisała słownie 4 tys z tytułu należności. Może prowadzi tak skuteczny dobór partnerów biznesowych, że wszyscy jej płacą w terminie? Raczej nie, bo mamy w przychodach finansowych odsetki od należności przeterminowanych, a do samych należności nie ma noty! Nie wiemy co i w jakim stopniu jest przeterminowane i ściągalne.

Wynik pierwszego kwartału wygląda naprawdę dobrze jeśli chodzi o samą suchą liczbę, ale nie ma go jak uwiarygodnić i nie do końca wiadomo jak powstał. Nie podoba mi się brak odpisów na należności i zapasy. Bardzo ładna liczba mogłaby pęknąć jak bańka mydlana, gdyby do spraw odpisów podchodzono rzetelniej i konserwatywnie.

Z drugiej strony mamy coraz bardziej efektywnie zarządzany kapitał obrotowy. Spółka co prawda nie podaje stanu zapasów na kwartał, ale można próbować je policzyć z różnicy aktywów obrotowych gotówki i należności. Z rocznych raportów wynika, że dużego błędu w ten sposób nie popełnimy.


kliknij, aby powiększyć


Na przestrzeni roku mamy spadek cyklu rotacji zapasów o 20 dni, a należności o 18. To przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i spółka nie musi posiłkować się wzrostem kredytów proporcjonalnym do wzrostu sprzedaży. Niestety bez znajomości salda kredytów nie jesteśmy w stanie określić rotacji zobowiązań i cyklu konwersji gotówki.

Spółka wyceniana jest dość tanio, ale są ku temu pewne podstawy. Raz, że polityka rachunkowości stosowana przez Modecom wydaje się daleka od konserwatywnej, co nieco podważa wiarygodność liczb, dwa w powietrzu „wiszą” dodatkowe koszty. Proszę zerknąć na wynagrodzenia osób zarządzających. Za darmo nie będą pracować wiecznie...
Moda na tablety też się kiedyś skończy, a na razie Modecom nie udowodnił nam jeszcze, że potrafi wyprzedzać rynek.

Kolejna sprawa to brak możliwości przewidywania wyników. To z resztą nie pierwsza spółka na NC, która obarczona jest taką przypadłością. Niestety nie wiadomo czy będzie to PGS, czy I3D, obydwa warianty są prawdopodobne.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

MasterMindd
0
Dołączył: 2015-03-20
Wpisów: 3
Wysłane: 20 marca 2015 13:58:39 przy kursie: 11,30 zł
Ostatni raport roczny niewiele więcej wyjaśnił. Tak samo jak wcześniej spółka mało tłumaczy w swoim sprawozdaniu.

Jak oceniacie to, że cały zysk Modecom w IV kwartale pochodził z pozostałych przychodów operacyjnych. Ja wiem, że w przeszłości już tak było i nic się akurat w tej spółce nie stało, ale trochę mnie to martwi. Czy ktoś ma jakieś pomysły co za tym może się kryć? Transakcje na innych sprzętach? Może zabezpieczenia kursowe dostaw? W kontekście umocnienia się dolara byłoby to możliwe i bardzo pozotywne, jeśli prawdziwe.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 20 marca 2015 15:36:34 przy kursie: 11,30 zł
Zabezpieczenia to byłyby w działalności finansowej. W pozostałej działalności w dużej mierze są refaktury i wyniki inwentaryzacji. Tak przynajmniej było w roku 2013 - patrz rabport biegłego rewidenta


pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 1 lipca 2016 09:55:37 przy kursie: 18,35 zł
Do wygrywających EURO 2016 wiadomosci.stockwatch.pl/anali... powinno się dołączyć firmę Modecom - partner reprezentacji, logo widoczne na ściankach sponsorskich, mnóstwo gadżetów związanych z reprezentacją Polski a to wszystko powinno się przełożyć na zwiększoną sprzedaż. Pisząc o Modecom trzeba wspomnieć o niskiej wycenie, dynamicznym rozwoju (co kwartał poprawa przychodów i zysków), niskiej bazie za 2 kw 2015 czy silnym trendzie wzrostowym - to powinna być dobra inwestycja w najbliższym czasie.

kiba69
kiba69 PREMIUM
1
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 66
Wysłane: 29 listopada 2016 19:00:32 przy kursie: 16,98 zł
Jeżeli jest taka możliwość to proszę o przygotowanie analizy ostatniego raportu spółki.
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 29 listopada 2016 21:17:25 przy kursie: 16,98 zł

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 4 grudnia 2016 23:40:47 przy kursie: 16,97 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej MODECOM S.A. (dalej MODECOM) za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku (sprawozdanie kwartalne)


Zanim przejdę do właściwej analizy muszę zrobić zastrzeżenie, związane z niewielką ilością informacji raportowanych przez spółkę. Od czasu poprzedniego omówienia nic się w tej kwestii nie zmieniło. Spółka cały czas raportuje w luźno pojętych standardach polskiej ustawy o rachunkowości. Nawet sprawozdanie roczne jest mocno ograniczone i zawiera jedynie podstawowe informacje (rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych) - brakuje not, które są podstawowym źródłem informacji o finansach spółki.
Do przeprowadzenia przekrojowej i kompletnej analizy brakuje wielu informacji. Nie wiadomo na przykład jaka jest kwota kredytów zaciągniętych przez spółkę - w raportach kwartalnych są one wrzucone do jednej pozycji ze zobowiązaniami handlowymi, co mocno utrudnia analizę wypłacalności oraz analizę efektywności działania (cykl konwersji gotówki).

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Pod wględem sprzedaży MODECOM prezentuje się dobrze - w ujęciu 12-miesięcznym jest ona zbliżona do rekordowych poziomów. W 3 kwartale 2016 przychody jednak były niższe w porównaniu do 3 kwartału 2015 (-7,2%). Porównując 3 pierwsze kwartały 2016 i 2015 widzimy sumaryczny wzrost o 11,6%. Dobrze wygląda rentowność sprzedaży - w 2016 jest ona dużo wyższa niż rok wcześniej. Łącznie spółka wypracowała 5,53 mln zł wyniku z operacji, co jest znaczną poprawą w porównaniu do 3,21 mln zl rok wcześniej.


kliknij, aby powiększyć

Analiza struktury kosztów pokazuje, że każda pozycja w rachunku rodzajowym wyraźnie rośnie w stosunku do 2015 roku. Jak na razie przynosi to pozytywny skutek w postaci poprawy wyników i większej widoczności działań marketingowych spółki. Wzrost kosztów może jednak pogrążyć wyniki, jeśli sprawy związane z rozwojem biznesu zaczną iść w niepożądanym kierunku.


kliknij, aby powiększyć

Wynik w 3 kwartale 2016 jest wyraźnie lepszy niż rok wcześniej, chociaż widać że spółka poniosła duże koszty finansowe. Większość (ok 75% w 2016) z 1,6 mln kosztów finansowych to odsetki, a reszta to pozycja oznaczona jako "Inne". Można domniemywać, że chodzi tu o różnice kursowe, chociaż oczywiście pewności nie ma.
Dynamika zysku netto jest bardzo wysoka - +194% w 3 kwartale 2016 i +95% w 3 kwartałach 2016.


kliknij, aby powiększyć

Analiza efektywności działania ma sens jedynie w odniesieniu do należności i zapasów. Prezentowany na wykresie okres regulowania zobowiązań jest oparty na założeniu, że wszystkie zobowiązania krótkoterminowe są zobowiązaniami handlowymi. Z całą pewnością tak nie jest - spółka w kosztach finansowych prezentuje zapłacone odsetki, a w raporcie rocznym podaje kwotę zadłużenia odsetkowego. Patrząc jedynie na aktywa obrotowe (zapasy i należności od klientów) widać, że efektywność działania jest stała w ostatnich latach.


kliknij, aby powiększyć

Spółka generowała dodatnie przepływy finansowe przez większość okresów i można się domyślać, że ewentualne niedobory kapitału obrotowego były pokrywane krótkoterminowymi kredytami bankowymi (przepływy z działalności finansowej). MODECOM przez ostatnie 3 lata wypłacał dywidendę akcjonariuszom.

Podsumowanie

Wyniki spółki w 2016 są bardzo dobre, z pewnością najlepsze od kilku lat. Niestety spółka dalej jest "czarną skrzynką" - inwestor nie ma danych potrzebnych do analizy jej działalności. Komunikacja z inwestorami jest bardzo "oszczędna". Ten aspekt działalności MODECOM niestety się nie zmienił.

Spółka zajmuje się głównie działalnością handlową - sprzedażą pod własną marką elektroniki i akcesoriów produkowanych w Chinach. Brakuje informacji jaka część sprzedaży jest kierowana za granicę - MODECOM w podsumowaniach kwartalnych opisuje głównie uczestnictwo w targach i próby nawiązania relacji handlowych w różnych krajach. Nie wiadomo na ile przynosi to sukcesy. MODECOM w 2016 roku był bardzo widoczny na polu marketingowym. Spółka była partnerem polskiej kadry w piłce nożnej.

Patrząc strategicznie, można stwierdzić, nawiązując do słów wicepremiera Morawieckiego, że spółka popadła w swoistą "pułapkę średniego rozwoju" - jest sprzedaż, są regularne zyski, jest nawet dość rozpoznawalny brand, ale sytuacja rynkowa cały czas jest niezbyt dobra. Konkurencja na rynku, na którym działa MODECOM, jest silna i oparta niestety na naśladownictwie i konkurencji cenowej. Siła przetargowa odbiorców (sieci handlowe, sprzedawcy hurtowi) jest duża, czego skutkiem są niewysokie marże. Spółka wprawdzie osiąga zyski, ale ich zwiększenie może być problemem, ponieważ nie posiada trwałej przewagi konkurencyjnej. Nawet wprowadzenie jakiegoś produktu na polski rynek jako lider po najdalej kilku miesiącach zostanie skopiowane przez konkurencję. Być może intensywne działania marketingowe pozwolą rozwiązać ten problem.


kliknij, aby powiększyć

Po raporcie za 3 kwartał 2016 są też widoczne pozytywy. Patrząc na zyski osiągane przez spółkę, widać, że rentowność działania ma charakter trwały - wszystkie ostatnie 20 kwartałów było zyskowne. Ostatnie kilka okresów wygląda bardzo dobrze i spółka osiągnęła rekordowy w historii swoich notowań na GPW zysk za 12 miesięcy.

Patrząc na wskaźniki rynkowe spółki należałoby aktualną cenę akcji uznać za atrakcyjną. Wskaźnik cena/zysk na poziomie 4,7 to bardzo niewiele, ale spółka jest obarczona kilkoma mankamentami. Kapitalizacja jest tak niska, że trudno liczyć na zainteresowanie inwestorów finansowych. Obroty na akcjach spółki są też niewielkie, co nie poprawia atrakcyjności spółki. Na Newconnect zdrowe fundamentalnie spółki mogą utrzymywać niskie wskaźniki fundamentalne nawet latami.

Dalsze zwiększanie skali działania mogłoby poprawić atrakcyjność spółki, ale wymagałoby utrzymania pozytywnych tendencji, jakie są widoczne w ostatnich kwartałach.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 345
Wysłane: 16 czerwca 2017 15:18:56 przy kursie: 16,56 zł
Można prosić o ewentualne uaktualnienie analizyi oceny apółki po wynikach za I kwartał 2017 r.

kryza
kryza PREMIUM
0
Dołączył: 2014-04-23
Wpisów: 101
Wysłane: 20 czerwca 2017 07:37:16 przy kursie: 16,57 zł
Dolaczam sie do prosby:)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 20 czerwca 2017 17:38:47 przy kursie: 16,57 zł


Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 21 czerwca 2017 00:48:20 przy kursie: 16,57 zł
MODECOM - co dalej po straconym ostatnim kwartale 2016?

Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej MODECOM S.A. (dalej MODECOM) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku (sprawozdanie kwartalne)


Niewiele zmieniło się w spółce, jeśli chodzi o zakres raportowanych informacji. Cały czas jest ich bardzo niewiele w sprawozdaniu finansowym, do tego spółka w sprawozdaniu z działalności przekazuje informacje, które niewiele wnoszą do jej oceny. Tym niemniej na tle spółek z Newconnect nie jest jednak najgorzej, ale jak na spółkę z obrotami prawie 1/4 mld zł można by oczekiwać więcej.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Ostatnie 2 kwartały niestety rozczarowały pod kątem przychodów. Przychody w ujęciu 12 miesięcznym spadły do poziomu 223 mln zł na koniec 1 kwartału 2017 w porównaniu do rekordowych 237 mln zł za okres 2015-07-01 do 2016-06-30. "Winowajcą" jest tu ostatni kwartał 2016, kiedy przychody spółki wyniosły 72,8 mln zł, czyli wyraźnie mniej w porównaniu do 85,5 mln zł w ostatnim kwartale 2015.
Wskazywana w ostatnim omówieniu wzrostowa tendencja sprzedaży ewidentnie się zakończyła.


kliknij, aby powiększyć

Jeszcze gorzej jest na poziomie wyniku finansowego. Zakończyła się seria 20 kwartałów zakończonych dodatnim wynikiem finansowym - ostatni kwartał 2016 zakończył się stratą. Na pierwszy rzut oka widać dużo niższą rentowność sprzedaży - wynik handlowy za ostatni kwartał to tylko 1,2 mln zł - dużo mniej niż kwartalne koszty stałe spółki. Ostatni kwartał to powinien być czas "żniw" dla spółki, ale z jakiegoś powodu tak nie było. Co ciekawe - przyczyną nie były wysokie koszty w 4 kwartale 2016. Można by się tego spodziewać po dość intensywnej obecności spółki w mediach (np. sponsoring reprezentacji piłkarskiej). Koszty operacyjne tym kwartale są jednak na poziomie kosztów w pierwszych 3 kwartałach 2016, a spółka po prostu wypracowała dużo mniejszą marżę handlową na sprzedawanych towarach.


kliknij, aby powiększyć

Warto jednak zerknąć na strukturę kosztów w 2015 i 2016 roku. W każdej pozycji rachunku rodzajowego widać wyraźny wzrost, nawet o kilkaset (amortyzacja) czy kilkadziesiąt procent (np wynagrodzenia). To może niepokoić w odniesieniu do przyszłości. Warto jednak zwrócić uwagę, że wynik finansowy w 2016 był zbliżony do tego w 2015. Być może spółka dokonała jakichś przesunięć w strukturze kosztów kosztem marży handlowej co by tłumaczyło taki stan rzeczy, ale jednak tak duży wzrost kosztów jest niepokojący. Spółka tego wzrostu kosztów nie komentuje.


kliknij, aby powiększyć

W tym wszystkim nadspodziewanie dobrze wyglądają wyniki 1 kwartału 2017. Mamy niewielki wzrost sprzedaży (+4,5%) i wyniku finansowego (6,5%). Do tego wynik finansowy to 1,8 mln zł, co stanowi ponad 40% zysku wypracowanego w 2016 roku. W poprzednim roku wyglądało to jednak podobnie (zysk za 1 kwartał 2016 to 40% zysku w całym roku) - więc trudno to traktować jako przełamanie po bardzo słabym 4 kwartale 2016.


kliknij, aby powiększyć

Ciekawie wyglądają przepływy finansowe. W ostatnie 2 kwartały spółka osiągała ujemne przepływy z działalności operacyjnej i zapotrzebowanie na środki finansowe było zaspokajane za pomocą krótkoterminowych kredytów. Do tego stan gotówki w spółce na koniec marca wyniósł 74 tys. zł, co przy rocznych obrotach rzędu 220 mln zł jest wielkością śladową. Widać jednak, że w poprzednich kwartałach zdarzała się już podobna sytuacja.

Podsumowanie

W sprawozdaniach z działalności spółka cały czas chwali się nawiązywaniem kontaktów mniej lub bardziej egzotycznych krajach oraz wprowadzaniem do sprzedaży kolejnych produktów. W sprawozdaniu z działalności za 2016 padają nazwy 26 (!) krajów z 4 kontynentów, gdzie spółka rozwijała relacje handlowe. Z tych działań niewiele jednak wynika w przełożeniu na rachunek zysków i strat. Po dobrym początku 2016 roku zakończył się on stratą w kwartale, który powinien być rekordowy pod względem sprzedaży (był słabszy niż rok wcześniej) i zysków (nie był - po raz pierwszy od kilku lat na minusie).

Spółka stara się zdobyć mocną pozycję w segmencie produktów dla graczy, słusznie postrzegając go jako atrakcyjny pod względem zasobności klientów. Przy czym nie może to polegać wyłącznie na fajnym designie i odpowiednio wysokiej cenie produktów. Konkurencja w tym segmencie jest mocna, a klient wymagający i świadomy. Nie ma pewności, że starania spółki zakończą się sukcesem.

Trzeba zwrócić uwagę na kilka zjawisk, które razem składają się na dość niepokojący obraz:
- stagnacja sprzedaży
- wysoki wzrost kosztów w 2016
- strata w czwartym kwartale 2016
- ujemne operacyjne przepływy pieniężne w ostatnich 2 kwartałach
- bardzo niskie saldo środków gotówkowych na koniec 1 kwartału 2017

Co ciekawe, do tego negatywnego obrazu nie pasują dobre wyniki 1 kwartału 2017. Ostatecznie, na na podstawie sprawozdania za 2016 i 1 kwartał 2017, trudno określić czy spółka popadła jedynie w chwilowe czy jednak bardziej długoterminowe kłopoty.


kliknij, aby powiększyć

Z ciekawostek - w 2016 MODECOM wydał ponad 1,5 mln zł na inwestycję w środki transportu. W sprawozdaniu brak informacji na ten temat - czy jest to budowa sieci przedstawicieli handlowych, insourcing usług transportowych czy np. limuzyny dla zarządu spółki. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do spółki, bo zrealizowanie tak dużego programu inwestycyjnego jest interesujące.

Spółka nie planuje wypłaty dywidendy za 2016 rok, jak wynika z projektu uchwał dotyczących podziału zysku za 2016.

Spółka wskaźnikowo wygląda podobnie jak przy poprzednim omówieniu. Wskaźnik cena/zysk jest na poziomie 4,7 - jest to dokładnie taka sama wartość jak w grudniu 2016. Można powtórzyć komentarz z poprzedniego omówienia:
Cytat:
Na Newconnect zdrowe fundamentalnie spółki mogą utrzymywać niskie wskaźniki fundamentalne nawet latami.


Z tym, że trzeba zaznaczyć, że po ostatnich 2 kwartałach określanie spółki jako zdrowej fundamentalnie jest dość wątpliwe. Inwestorom pozostaje śledzić wyniki za kolejne kwartały - być może one pozwolą na określenie w jakiej sytuacji jest spółka.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 21 czerwca 2017 17:57:10 przy kursie: 16,70 zł

W kwestii inwestycji w środki transportu:

Cytat:
Z ciekawostek - w 2016 MODECOM wydał ponad 1,5 mln zł na inwestycję w środki transportu. W sprawozdaniu brak informacji na ten temat - czy jest to budowa sieci przedstawicieli handlowych, insourcing usług transportowych czy np. limuzyny dla zarządu spółki. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do spółki, bo zrealizowanie tak dużego programu inwestycyjnego jest interesujące.


Spółka odpowiedziała szybko, ale niestety niezbyt konkretnie:

Cytat:
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą Spółką!

Zgodnie z Regulaminem ASO Spółka w swoich raportach przekazuje informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, które zgodnie z ww. wytycznymi z regulaminu ASO w razie wystąpienia powinny zostać niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości. Zgodnie z powyższym Spółka przekazuje do wiadomości wszelkie informacje, które uważa, że są potrzebne inwestorom (interesariuszom) dla wyrobienia sobie poglądu nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki.

Jedną z naczelnych zasad funkcjonowania obrotu NewConnect w Polsce jest zasada zapewnia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji rynkowej w tym samym czasie. Zasada ta wyklucza możliwość faworyzowania któregokolwiek z akcjonariuszy czy inwestorów (czy innych interesariuszy), w tym także poprzez dokonywanie z nim jakichkolwiek indywidualnych ustaleń czy przekazywanie informacji bardziej szczegółowych niż przekazane do publicznej wiadomości

Z wyrazami szacunku

MODECOM SA
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

contrader_
contrader_ PREMIUM
0
Dołączył: 2015-06-28
Wpisów: 215
Wysłane: 21 czerwca 2017 21:31:14 przy kursie: 16,70 zł
..no mamy fajne furki a co nie można? king

kryza
kryza PREMIUM
0
Dołączył: 2014-04-23
Wpisów: 101
Wysłane: 22 czerwca 2017 23:00:57 przy kursie: 16,69 zł
Skąd brałeś dane do analizy? zysk netto w 4tym kwartale był dodatni. Proszę sprawdź to.
błędne dane => błędne wnioski.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,439 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +148,56% +29 712,03 zł 49 712,03 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d