pixelg
STALPROD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11

STALPROD [STP]

AKTUALNY KURS: 188,00 zł (+3,30%) 13-12-2019 14:53
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 821
Wysłane: 9 września 2012 21:18:22 przy kursie: 184,00 zł
Wyniki Stalproduktu się delikatnie poprawiają.Przychody osiągnęły co prawda wartość mniejszą o 5M niż w II kwartale poprzedniego roku, ale dzięki poprawie rentowności udało się wypracować większy zysk ze sprzedaży(75M vs 63M). Z ponad dwunastomilionowej nadwyżki wzrost kosztów sprzedaży wchłonął 3,7 miliona złotych. To sporo biorąc pod uwagę brak istotnych zmian wolumenu sprzedaży blach i kształtowników. Być może na ukształtowanie się tej pozycji kosztowej wpływ miał wysoki wzrost sprzedaży barier drogowych związany z finalizowaniem inwestycji drogowych pod EURO 2012, ale to powinno dać efekt głównie w pierwszym kwartale. Pewnie przyczyniły się także zwyżki cen paliw przekładające się na koszty transportu.

Koszty ogólnego zarządu w zasadzie się nie zmieniły, co można uznać za sukces. W II kwartale doszło do połączenia spółek zależnych, co w zasadzie mogło wywołać jednorazowe podniesienie kosztów, ale tak się nie stało. Dzięki temu połączeniu możliwe będzie w przyszłych okresach poszukanie oszczędności na dublujących się stanowiskach.
Zarządzanie kosztami należy ocenić neutralnie lub nawet delikatnie pozytywnie.

Brak nadmiernej ekspansji kosztowej pozwolił przełożyć wzrost zysku na najwyższym poziomie rachunku wyników, na wynik ze sprzedaży, a że wzrost liczony jest od mniejszych wartości nominalnych to mamy dwudziestoprocentową zwyżkę. W pozostałej działalności pojawił się dodatkowy milion złotych, więc na poziomie zysku operacyjnego mamy 39M w porównaniu do 30M przed rokiem. Wynik nie jest ani obciążony, ani dopalony zdarzeniami jednorazowymi, więc trzeba go uznać za zdrowy i przy nie zmiennym otoczeniu powtarzalny.

Jeśli rośnie wynik brutto i zwiększa się rentowność spółki, to najpewniej lepiej się dzieje w kluczowym segmencie blach transformatorowych. Zerknijmy do rachunku segmentowego:


kliknij, aby powiększyć


Faktycznie tak się dzieje, ale wzrosty nie są bardzo duże. W samym drugim kwartale wolumen sprzedaży spada chyba mniej niż w całym półroczu, albo wykazuje nawet podobną wartość. W pierwszym kwartale mieliśmy regres na poziomie przychodów. W podobnym stopniu co blachy do poprawy wyników przyczynił się segment profili, ale tutaj mamy już spadek względem poprzedniego kwartału zarówno jeśli chodzi o sprzedaż jaki rentowność. Kończyły się prace przed EURO. Segment ten poprawił wynik w większym stopniu w pierwszym kwartale. W kluczowym segmencie wzrost rentowności jest jednak mniejszy niż można było oczekiwać po pierwszym rzucie okiem na wyniki skonsolidowane.

Koszty finansowe netto były mniejsze o milion złotych w związku z większą ilością posiadanej gotówki. Bez szczegółowych not nic nie da się powiedzieć o innych składowych kosztów finansowych, w szczególności różnicach kursowych.

Przepływy z działalności finansowej wyniosły w drugim kwartale 38M i w pełni potwierdzają raportowany wynik netto na poziomie 30M, ale akurat w tej spółce to norma. Wyniku nie ma się co czepiać. Względem poprzedniego kwartału wydłużył się cykl rotacji zapasów(77->80), co ma związek z planowanym przestojem modernizacyjnym. Spółka gromadzi zapas na czas wstrzymania produkcji. W związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi stalak gromadzi gotówkę. Na dzień bilansowy było jej aż 121M.

Rynek według wycen automatycznych wycenia spółkę niemal w punkt:
www.stockwatch.pl/gpw/stalprod...
Wartość renty wieczystej, czy mnożników opartych o EBIT pokrywa się z wartością akcji.

Wydawać się może, że poprawa w najważniejszym segmencie powinna skłaniać inwestorów do "kupowania przyszłości". Spodziewane pogorszenie w barierach drogowych nie powinno niwelować zwyżki "transformatorowej". Problem w tym, że za rogiem czyha recesja, a jakby było mało to konkurencja zwiększa moce wytwórcze. Wolumeny sprzedaży już są mniejsze, a rynek chiński będzie w zasadzie samowystarczalny. Wydaje się jednak, że wraz z blachami HIB powinna poprawić się rentowność, a za nią wynik. Przy odrobinę cieplejszych odczytach z gospodarek sentyment do stalaka powinien się poprawić.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 9 września 2012 21:19

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 821
Wysłane: 2 marca 2013 22:06:49 przy kursie: 180,00 zł
Wyrażane pół roku temu nadzieje na poprawę wyniku okazały się niestety płonne. Spółka bardzo mocno odczuwa pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, a na to nałożyły się także efekty działań wewnętrznych.

Sytuacja pogarszała się już w trzecim kwartale. Przychody spadły o 11%, przy czym w sektorze blach elektrotechnicznych ponad 30 procentowy spadek sprzedaży spowodowany w głównej mierze spadkiem wolumenu. Nadzieje na wyhamowanie spadku cen blach nadal się tliły. Dodatkowo utrzymywały się wolumeny sprzedaży profili.
W ostatnim okresie sprawozdawczym roku spadek przychodów znacząco przyspieszył. Dynamika sprzedaży na poziomie skonsolidowanym osiągnęła (-)22%, co odpowiada nominalnie utracie 118M przychodów. Zerknijmy zatem jak radziły sobie poszczególne segmenty operacyjne:

kliknij, aby powiększyćWolumen sprzedaży blach transformatorowych spadł o 25%, a co gorsza odnotowano zniżkę cen sprzedaży o wartość niewiele mniejszą i to jest największym zaskoczeniem. Takie zestawienie przełożyło się na prawie 40% spadek przychodów. Najgorsze jednak, że dramatycznie spadła rentowność. Raportowane 4,6% to wartość nie widziana od lat! Jeszcze w zeszłym roku mieliśmy 25% marżę, co oczywiście może zaskakiwać. W pewnym stopniu odpowiedzialny jest za to proces inwestycyjny. Dla potrzeb instalacji linii blach HIB wyłączono z obiegu jedną z linii produkcyjnych. Ta dodawała swoją amortyzację do wyniku mimo, że nie pracowała. Dodatkowo w związku ze spodziewanym spadkiem produkcji spółka w pierwszym półroczu produkowała na zapas(wydłużała cykl rotacji), który teraz był sprzedawany, a ceny wsadów przez ten okres spadły o ponad 10%. Ten efekt po zakończeniu prac instalacyjnych powinien ustąpić, co przy stałości innych czynników oczywiście przełoży się na poprawę marży. Wpływu spadku cen niestety nie da się wyeliminować.

Największy pod względem sprzedaż segment profili także utracił blask. Przychody spadły o 10% i są wyraźnie mniejsze niż w poprzednich okresach sprawozdawczych. Spadły wolumeny i ceny sprzedaży zarówno profili jak też barier drogowych. Rentowność segmentu zanurkowała pod wodę. Jak podaje spółka przyczyniły się do tego głównie bariery drogowe, które zostały upłynnione po znacząco różnych od planowanych cenach, co przełożyło się na mniejszy wynik w kwocie 5M.

Na skutek takich uwarunkowań zysk brutto ze sprzedaży runął do poziomu 22% co przy poziomie kosztów operacyjnych powyżej 30M musiało wynik ze sprzedaży zepchnąć pod próg rentowności. W tym miejscu warto dodać, że spółka obniżyła koszty. Oczywiście te związana ze sprzedażą przy spadku wolumenów powinny maleć, ale już koszty ogólnego zarządu nie koniecznie, tym bardziej, że Zarząd prowadził w tym czasie badanie przejmowanej od SP ZGH Bolesław. To jednak marne pocieszenie przy takim spadku rentowności. Wynik operacyjny dobiły odpisy na należności. Jak widać pogarsza się obieg gotówki w systemie. Ostatecznie strata operacyjna sięgnęła prawie 13M.

W linii finansowej wiele się nie zmienia, ale to już ostatni w najbliższym czasie okres, kiedy spółka powiększa wynik. Na zakup ZGH B zaciągnięto kredyt w kwocie 100M, co da pewnie około 2,5M kosztu odsetek. Otwarte pozostaje pytanie jaką kondycję finansową przedstawia przejmowany podmiot podmiot i jak da przyczynek do wyniku. Cena sprzedaży ponoć odpowiada wartości godziwej przejmowanych aktywów, ale to wcale nie oznacza, że ZGH będzie od razu w tym otoczeniu dawał grupie pożytki.

CF przeciwnie do wyniku wygląda naprawdę dobrze:

kliknij, aby powiększyć

Operacyjny jest największy spośród ostatnich okresów sprawozdawczych, co wynika z obniżania zapasów i kurczenia się kapitału obrotowego w związku z malejącą sprzedażą. Stalprodukt wydatkował ogromne kwoty na inwestycje, które w części były finansowane kredytamie. To nie tylko przejęcie, ale także wydatki na linię HIB - > CFI za okres ostatniego kwartału to 378M złotych, przy cenie nabycia Bolesława na poziomie 219M
Wydatki inwestycyjne widać także w bilansie. ZGH na razie jest pokazywany jako inwestycja bez konsolidacji, a i tak mocno rosną aktywa trwałe ca 50M przy amortyzacji kwartalnej na poziomie 13M.

Jak wspominałem czynniki wewnętrzne generujące koszty w niedalekiej przyszłości ustąpią, więc opłacalność działalności powinna się poprawić. Niestety ceny sprzedaży maleją, w związku z czym rentowność nadal może nie być na satysfakcjonującym poziomie. Groźnie wygląda styczniowy spadek cen blach zamieszczony w sprawozdaniu. Pewną niewiadomą pozostaje także wpływ konsolidacji nowej jednostki.

Spółka notowana jest poniżej wartości księgowej, ale nie generuje odpowiedniej wielkości zysków już w tej chwili aby uzasadnić obecną kapitalizację. W związku z tym reakcja na wyniki musi być negatywna.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 marca 2013 22:10

addi
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 100
Wysłane: 13 grudnia 2014 17:52:59 przy kursie: 370,00 zł
Spóła z taaakimi wynikami a tutaj zerowe zainteresowanie confused2. W mojej ocenie obecnie jest to jedna z najlepszych spółek na GPW. W dłuższej perspektywie rysuje się spodek z zasięgiem ... 1400 zeta wave.

Kod:
mod: może jakiś rysunek dla zilustrowania tej sensacyjnej hipotezy?
Edytowany: 16 grudnia 2014 21:49


addi
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 100
Wysłane: 18 grudnia 2014 17:56:09 przy kursie: 374,00 zł
@Mod
Od 06.2007r salute.

ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 18 grudnia 2014 19:46:24 przy kursie: 374,00 zł
addi napisał(a):
Spóła z taaakimi wynikami a tutaj zerowe zainteresowanie confused2. W mojej ocenie obecnie jest to jedna z najlepszych spółek na GPW. W dłuższej perspektywie rysuje się spodek z zasięgiem ... 1400 zeta wave.

Kod:
mod: może jakiś rysunek dla zilustrowania tej sensacyjnej hipotezy?


A możesz napisać coś więcej ? Dla mnie trochę drogo. Pozdrawiam

darektomczyk
Dołączył: 2013-12-06
Wpisów: 79
Wysłane: 2 stycznia 2015 20:30:22 przy kursie: 400,00 zł
No właśnie to jest dziwne. Stalak zrobił 100% w parę miesięcy a na forum prawie nikt się nie wypowiada... Wyniki fajne. Czy drogo? To chyba zależy od tego względem czego rozpatrujemy. Czy względem danych historycznych czy danych przyszłych i oczekiwanych... Skoro kiedyś przy dobrej koniunkturze kosztował ponad tysiaka, to dlaczego nie miałby znów po tyle chodzić jak będziemy mieć dobrą sytuację w gospodarce?


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 821
Wysłane: 28 lutego 2015 18:10:04 przy kursie: 420,00 zł
Omówienie wyników finansowych Grupy Stalprodukt SA po IV kwartale 2014r.

Spółka nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem na forum, co być może wynika z wieloletniego obsuwania się wyników. Warto jednak zwrócić uwagę, że w II półroczu doszło do przełamania tego niekorzystnego trendu.


“Stalak” zaliczył w IV kwartale wzrost przychodów o 51 mln. Choć kwota może i wysoka, to jednak stanowi tylko 7,4 proc. w wartościach względnych. Podobnie jak kwartał wcześniej na poziomie zysku brutto ze sprzedaży udało się przekroczyć 100 mln zł. Marża w relacji do 3 kwartału ciutek spadła, ale w ujęciu r/r mamy całkiem pokaźny wzrost: 6,6 proc. vs. 13,9 proc.


kliknij, aby powiększyćByć może mniej zorientowanych w sytuacji spółki dziwi nagły wzrost przychodów od 1 kwartału 2013 r., ale jest to efekt nabycia od Skarbu Państwa Zakładu Górniczo-Hutniczego Bolesław, który zajmuje się wydobyciem i przetopem rud cynku i ołowiu. Wobec tego należy oczywiście oczekiwać znacznego wpływu na wynik spółki notowania cen metali. O ile blachy elektrotechniczne nie maja jawnych kwotowań to już dwa wymienione metale i owszem.

Poprawa na poziomie wyniku brutto z 46 do 105 mln zł prawie w pełni przetransformowała się na wynik ze sprzedaży. Koszty sprzedaży poszły w górę o 2,5 mln, ale przy wzroście marży produkcyjnej o 59 mln nie stanowi to większego problemu. Efekt poprawy nieco ucieka na poziomie operacyjnym. Spółka zaraportowała 25 mln zysku wobec 6 przed rokiem. Oczywiście w wartościach względnych poprawa wygląda imponująco, jednak nominalnie nie jest to kwota powalająca. Oczywiście wszystko przez pozostałą działalność operacyjna, która silnie obciążyła wynik IV kwartału, natomiast w roku ubiegłym dała spory plus i wyciągnęła wynik spod wody. Według informacji zamieszczonej w raporcie największy koszt wykazano na rezerwie na likwidację kopalń i rekultywację terenu zakładu w Bolesławcu. Na poziomie netto w IV kwartale spółka zaraportowała 25 mln, natomiast za cały rok 99 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Żeby zrozumieć co się stało i skąd wynika taka poprawa trzeba zerknąć do rachunku segmentowego. Najwyższy poziom zysku w IV kwartale dał segment cynku – 57 mln i to on pociągnął wyniki (w okresie porównawczym wynik segmentu wyniósł 16 mln). Poprawa ma oczywiście związek ze skokiem cen tego metalu i osłabieniem złotówki. Niestety w końcówce i roku i na początku obecnego notowania spadły, więc wynik segmentu pewnie będzie gorszy. Najważniejsze jednak wydaje się, że w końcu doszło do ożywienia w blachach transformatorowych. Spółka poinformowała o delikatnym wzroście cen i popytu. To historycznie najważniejszy segment dla spółki co widać na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć

Rentowność wyniosła 13,8 proc. w porównaniu do 10 proc. kwartał wcześniej i straty rok temu. To między innymi dzięki poprawie na tym rynku kurs spółki rósł w ostatnim czasie. Oczywiście marże nie wrócą pewnie do poziomu 50 proc. bo na rynku zaszły zmiany strukturalne w oferowanej podaży, ale poprawa rentowności może bardzo korzystnie wpłynąć na wyniki. Co więcej, Stalprodukt inwestuje od jakiegoś czasu spore kwoty w blachy HiB, które mają wyższe marże. W wynikach tego kwartału jeszcze nie widać, ale docelowo ich udział ma wynieść nawet 60 proc. Ponadto w kolejnych okresach powinny rosnąć wolumeny, bo w 2014r. instalacje odpowiadające za 30 proc. były wyłączone na skutek implementacji technologii do produkcji blach HiB. Skutki tych inwestycji widać w rachunku CF – spore wydatki inwestycyjne:


kliknij, aby powiększyć


Stalprodukt w całym roku 2014 wygenerował 200 mln gotówki operacyjnej z czego aż 164 poszło na inwestycje. Sporo, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę, że amortyzacja to 135 mln, a więc większość inwestycji ma charakter odtworzeniowy.

Wycena spółki na tle obecnego wyniku z pewnością jest wysoka, ale miejsca na poprawę wspomnianych wyników też jest bardzo dużo:
- wzrost produkcji (brak wyłączenia mocy)
- poprawa cen blach elektromagnetycznych
- wzrost cen surowców na rynkach (w szczególności cynku)

>>>Wyceny automatyczne są tutaj!
>>>Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj!


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

addi
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 100
Wysłane: 17 marca 2015 21:15:41 przy kursie: 425,00 zł
Kolejna spółka, która wydaje się być po korekcie. Wzrostom pomaga niewątpliwie fakt wejścia w skład indeksu mWIG40. Zasięg wychodzi mi w okolicach 459 zeta wave.

addi
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 100
Wysłane: 20 marca 2015 19:32:14 przy kursie: 461,00 zł
O kurcze ... znowu się pomyliłem o całe 2 zeta violent1. Czas na głębszą korektę wave.
Edytowany: 20 marca 2015 19:32

Domis
Dołączył: 2015-06-08
Wpisów: 79
Wysłane: 21 lutego 2016 18:48:46 przy kursie: 237,10 zł
Czy coś ruszy po wtorkowym raporcie?

Ma ktoś jakiś cynk?


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 821
Wysłane: 23 lutego 2016 10:21:20 przy kursie: 255,00 zł
Wyniki bardzo fajne. Jeśli ktoś miałby chęć zapoznać się z dokumentem o którym czytamy w informacji dodatkowej:
Cytat:
Istotnym jest podkreślenie, że w kolejnych okresach Emitent przewiduje spadek i erozję cen w segmencie, co w głównej mierze spowodowane jest przez ustalenie minimalnych cen wprowadzonych rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1953 z dnia 29 października 2015 roku.


to znajdzie go poniżej:

ROZPORZĄDZENIE UE nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 313
Wysłane: 18 maja 2017 20:41:12 przy kursie: 486,00 zł
te cla to bezczelnosc, bo w tym biznesie spolki w tych krajach, np. w Rosji, maja EBITDA na poziomie 50% przychodow, wiec spokojnie jest miejsce na obnizke cen o 20-30%, jesli chce sie dorownac do sredniego poziomu marz uzytkownikow tej stali - czyli glownie producentow transformatorow.

totmes4
totmes4 PREMIUM
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 110
Wysłane: 21 maja 2017 21:48:51 przy kursie: 491,00 zł
Proszę o analizę raportu.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 821

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 28 maja 2017 07:08:29 przy kursie: 520,00 zł
STALPRODUKT RDZEWIEJE PRZEZ CHIŃSKIE PODRÓBKI - OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK STALPRODUKT S.A. (STP) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2017 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym kwartale 2017r GK Stalprodukt kontynuowała wzrostowe tendencje wynikowe z wcześniejszego okresu sprawozdawczego, notując r/r poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Jednocześnie jednak in minus na raportowanych wynikach kładzie się pogorszenie efektywności w obszarze core businessu, ich odchylenie w dół o ok 6-7% od rynkowego konsensusu na poziomie przychodów, ebit i zysku netto oraz miejscami naznaczenie zdarzeniami jednorazowymi (choć ich szczegóły nie są opisane). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły r/r o 26%, zysk brutto na sprzedaży o 18% (marża brutto wyniosła 19,4 wobec 20,7% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 25% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu odnotowały relatywnie niski wzrost – o 4%), zysk operacyjny o 49% (efekt wykazania 2,9 mln zł przychodów netto na działalności pozostałej wobec 13,3 mln zł kosztów netto przed rokiem), zysk brutto o 26% (zmniejszenie tempa wzrostu względem poprzedniego poziomu wynikowego to efekt wykazania 8,8 mln zł finansowych kosztów netto wobec 7,9 mln zł przychodów przed rokiem), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 29%, w tym o 26% dla akcjonariuszy.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy [wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] można stwierdzić, że wyniki GK Stalprodukt w rozpatrywanym okresie były napędzane głównie za sprawą segmentu cynku oraz profili (wzrost przychodów, zysku brutto i marż). W odwrotnym kierunku performował z kolei segment blach elektrotechnicznych.


kliknij, aby powiększyć


W przypadku segmentu cynkowego sprzymierzeńcem Grupy był wzrost r/r cen surowców na LME. Dodatkowo na plus oddziaływał wzrost wolumenu sprzedaży wyrobów cynkowych, który r/r okazał się wyższy o ok 7,5%. W przypadku ołowiu i srebra wolumenowo sprzedaż była niższa, ale zmiany cen na LME sprawiły, że przełożenie na wyniki nie było negatywne. Oczekiwania co do kolejnych okresów sprawozdawczych w tym segmencie nadal pozostają pozytywne.

Drugi z motorów poprawy wyników Grupy – segment profili – stał się nim trochę przypadkiem, a zawdzięcza to głównie wzrostowi cen oraz wyższym udziałem w portfelu droższych produktów takich jak bariery energochłonne (wolumenowo sprzedaż segmentu była r/r niższa o 13,3%). Zarząd raczej ostrożnie podchodzi o perspektyw wynikowych w tym obszarze działalności – z jednej strony oczekuje spadku cen, z drugiej wzrostu zamówień wynikających z rozkręcenia się w końcu inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z nowej perspektywy unijnej, a z trzeciej zwraca uwagę na niepewność wynikającą z polityki cenowej hut w UE oraz postępowania antydumpingowego KE (Grupa jest beneficjentem importu tańszych blach gorącowalcowanych spoza UE, które stanowią podstawowy wsad dla wydziałów produkcyjnych, stąd ewentualne ograniczenia przy braku podobnych środków ochronnych dla rynku wyrobów gotowych mogą istotnie pogorszyć jej konkurencyjność).

Z kolei w segmencie blach elektrotechnicznych pogorszenie wyników miało swoje przyczyny w dokładnie odwrotnych tendencjach aniżeli opisano wyżej w stosunku do segmentu profili – znaczny spadek cen przy wzroście wolumenu sprzedaży. Zarząd nie zakłada, że w kolejnych okresach sprawozdawczych ceny nadal będą spadać, lecz z drugiej strony nie oczekuje też jakiejś wyraźniejszej poprawy sytuacji. Podstawowym problemem Grupy w tym obszarze działalności jest kwestia technologii. Jak wyjaśnia sam STP ma on mocną pozycję rynkową w zakresie blach konwencjonalnych o ziarnie zorientowanym, lecz popyt w coraz większym stopniu przesuwa się na rzecz wysokich gatunków (tzw. HiB). Dodatkowo z racji nieskutecznej ochrony rynku UE przed nadmiernym importem blach konwencjonalnych ich ceny systematycznie spadają co wpływa in minus na wyniki Grupy. Co prawda STP poczynił w ostatnich latach szereg inwestycji w celu wdrożenia technologii produkcji blach HiB, jednakże ciągle występują problemy z jakością materiału wsadowego, który nie pozwala na uruchomienie produkcji na szeroką skalę.

Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe GK Stalprodukt z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %] można z jednej strony stwierdzić, że po pewnym wyhamowaniu w 3kw 2016r Grupa ponowie wróciła na ścieżkę wzrostu wyników, lecz z drugiej, w przypadku szeregu wskaźników rentowności, widać już bardziej stabilizację.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych STP, to w ujęciu r/r odnotowano tu wyraźną poprawę wyniku na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 98 mln zł dopływu gotówki wobec odpływu przed rokiem na poziomie 60 mln zł (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za poprawę tę odpowiadał znacznie lepszy wynik obszaru operacyjnego (84 mln zł dopływu wobec 37 mln zł odpływu przed rokiem), w tym poprawa nadwyżki finansowej netto i ograniczeniu potrzeb w zakresie kapitału obrotowego. In plus na przepływy ogółem oddziaływały również obszar inwestycyjny (49,5 wydatków netto wobec 85 mln zł przed rokiem) oraz finansowy (64 mln zł wpływów netto wobec 63 mln zł przed rokiem).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) STP kontynuował poprawę w zakresie salda ogólnego i operacyjnego (w obu przypadkach w obszarze wartości dodatnich). Poprawie uległa również struktura przepływów, w ramach której rośnie przewaga nadwyżki finansowej nad zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy oraz inwestycyjnymi i finansowymi wydatkami netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej sytuacja STP uległa pewnej poprawie, choć już wcześniej prezentowała się generalnie bezpiecznie zarówno w odniesieniu do płynności jak i poziomu zadłużenia oraz zdolności jego obsługi. Potwierdzeniem korzystnej sytuacji finansowej Grupy jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom A.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/stalprod...

W bilansie Grupy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zwiększeniu o 3%, czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o mniej niż 1% i obrotowych o 7% (głównie w odniesieniu do zapasów i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 5% i zobowiązań ogółem o 2% (zadłużenie krótkoterminowe zwiększyło się o 2%, a długoterminowe o 1%; zadłużenie oprocentowane wzrosło o 19% i na koniec okresu stanowiło 23% zadłużenia ogółem).

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja STP uległa pewnej poprawie wskazując na zwiększenie nadwyżki w pokryciu aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym niemal w pełni własnymi (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Wyraźną poprawę odnotowano również w zakresie struktury kapitału obrotowego netto, choć z uwagi na brak ujawniania poza raportem rocznym szczegółowej struktury zobowiązań może być tu ocena nieco na wyrost.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują generalnie na optymalną wycenę akcji Stalproduktu na GPW. W głównej mierze jest to efekt bliskich rynkowej wycen metodami dochodowymi i mnożnikowymi; majątkowe wskazują na przewartościowanie. Rozwój sytuacji w kolejnych miesiącach/kwartałach będzie zależny od tempa rozkręcania się długooczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z nowej perspektywy unijnej oraz sytuacji na rynku surowcowym (cynk, ołów, srebro) i walutowym (USDPLN i EURPLN).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/stalprod... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/stalprod...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 maja 2017 09:28

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 714
Wysłane: 1 sierpnia 2017 20:02:03 przy kursie: 500,90 zł
STALPROD - analiza techniczna na życzenie


Żeby lepiej zrozumieć zachowanie kursu akcji w bieżącym roku, proponuję najpierw spojrzeć na wykres 10-letni w interwale tygodniowym. Ubiegłoroczna zwyżka, będąca fragmentem trwającej od 2013 roku hossy, przełamała opór lokalnego szczytu i wyhamowała dopiero w strefie obfitującej w opory. Nałożyły się tam opory wynikające z poziomu szczytu z roku 2009 w cenach zamknięcia jak i intraday. Do tego doszło zewnętrzne zniesienie 161,8% fali korekcyjnej. W obliczu sporego wykupienia cześć graczy wybrała realizację zysków, uruchamiając w ten sposób kolejną falę korekcyjną.

kliknij, aby powiększyć


Przenosimy się na wykres 3-letni w interwale dziennym. Korekta stopniowo wytraca swój impet. Podaż podjęła próbę zrzucenia notowań poniżej wsparcia na 477 zł, wynikającego z poziomu pokonanego szczytu z roku 2015, ale kupujący momentalnie skontrowali ten ruch, wyciągając notowania na bezpieczne poziomy.
Obecnie trwa konsolidacja w oparciu o długoterminową wykładniczą i na dobrą sprawę kierunek wybicia z tej strefy zagęszczenia cen zadecyduje o średnio- oraz długoterminowej tendencji. Najważniejsze wsparcia i opory, które wpłyną na kształtowanie wykresu w krótkim terminie, zaznaczyłem na wykresie strzałkami. Z długoterminowego punktu widzenia niezwykle istotnym jest wsparcie w okolicy 395 zł.

Wskaźniki potwierdzają brak trendu. Warto zwrócić uwagę na przebieg linii AD, która tworzy pozytywną dywergencję z wykresem cenowym - pomimo spadających cen linia wskaźńika porusza się w górę wykresu, co świadczy o wykorzystywaniu przeceny do nabywania walorów.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 1 sierpnia 2017 20:56

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 313
Wysłane: 1 sierpnia 2017 20:38:27 przy kursie: 500,90 zł
@Tomasz - jakims cudem umknelo mi Twoje omowienie, ale jest bardzo celne.

dla mnie wniosek jest taki, ze teraz STP jest glownie spolka gornicza, z jakimis dodatkami produkcyjnymi (drastyczna wiekszosc marzy pochodzi z cynku). w konsekwencji mozna na nia patrzec jak na KGHM - tj. przez pryzmat tylko 1 czynnika niezaleznego od spolki. nota bene - srednia cena cynku w 1Q byla gdzies w okolicy 2600 EUR/tone, a w 2Q juz tylko ~2400 EUR/tone, a kurs tego jeszcze nie zdyskontowal.

swoja droga - dziwi mnie troche w takiej sytuacji, ze STP nie probuje wyjsc poza PL i nie poszukac sobie dodatkowych ZGH do kupienia na swiecie, przy jednoczesnej sprzedazy nieperformujacych aktywnosci stalowych.

ImP
Dołączył: 2014-08-29
Wpisów: 69
Wysłane: 9 września 2017 19:14:05 przy kursie: 458,80 zł
Kopalnia cynku „Stalprodukt” – omówienie wyników skonsolidowanego raportu za II kw. 2017r


Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. zanotowała w drugim kwartale 2017r wzrost przychodów o 3,6proc. r/r, do kwoty 840 199 tys. zł. Również w ujęciu półrocznym nastąpił wzrost sprzedaży (aż o 13,6proc. r/r), co niestety świadczy o znaczącym spadku jej dynamiki w drugim kwartale w porównaniu z początkiem roku.

Na ten wynik największy wpływ miały segmenty: Blachy elektrotechniczne (-13proc. r/r) i Cynk (+15proc. r/r). W pierwszym przypadku, czynnikiem decydującym był istotny spadek cen na rynku i to mimo wprowadzonych już od końca 2015r ceł antydumpingowych na wyroby z Azji i USA. Efekt ten został lekko zamortyzowany przez wzrost wolumenu sprzedaży produktów z tego segmentu.

W drugim przypadku, za wzrost odpowiada wyższa cena cynku i ołowiu na LME (+37proc. i +30proc.) wyrażona w dolarach. Ze względu na bardzo zbliżone poziomy kursu USD/PLN w drugich kwartałach lat ’16 i ’17, można ten wzrost przełożyć bez zmian na złotówki.Poziom wydobycia w kopalniach był na porównywalnym do 2016r poziomie. Należy też podkreślić, że Cynk stanowi obecnie ponad połowę sprzedaży Grupy i to tylko dzięki temu segmentowi Stalprodukt zakończył kwartał i półrocze na plusie. Trzeci segment – Profile praktycznie powtórzył wynik sprzedaży sprzed roku.Stalprodukt, a właściwie przede wszystkim ZGH „Bolesław” prowadzi rachunkowość zabezpieczeń w celu redukcji ryzyka związanego ze spadkiem cen metali (cynku, ołowiu, srebra) oraz kursu dolara, przy użyciu różnych instrumentów pochodnych. Wynik z realizacji instrumentów zabezpieczających koryguje pozycję zabezpieczaną, czyli przychody ze sprzedaży (na dzień 30.06.17 korekta wyniosła -72,7mln zł). Wynik z realizacji instrumentów handlowych odnoszony jest w koszty/przychody finansowe.

Wartościowy wzrost sprzedaży nie przełożył się pozytywnie na kolejne poziomy rachunku zysków i strat, czyli zyski.

I tak: zysk brutto ze sprzedaży zmalał w drugim kwartale zauważalnie, bo aż o 36proc. r/r. Wynika to z wyjątkowo wysokiej bazy z zeszłego roku, ale także po prostu z fatalnej marży tego zysku, która spadła z poziomu 17-20proc. w kwartałach ubiegłych do 14proc. obecnie. Informacje na temat przyczyn takiej sytuacji są w sprawozdaniu bardzo skąpe. Dużo mówi się na temat niskich cen produktów na rynku i praktycznie nic na temat cen kupowanych półproduktów czy kosztów wytwarzania.

Oprócz wspomnianych ceł antydumpingowych na blachy elektrotechniczne, póki co tylko teoretycznie wspomagających ceny wyrobów końcowych, raport wspomina o toczącym się postępowaniu w sprawie ceł na importowane do Unii blachy gorącowalcowane, stanowiące główny materiał wsadowy dla segmentu Profile. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku. Ich wprowadzenie połączone z brakiem ochrony rynku produktów, czyli rur i kształtowników, może pogorszyć pozycję rodzimych przetwórców właśnie takich jak Stalprodukt.

Spółka trzyma dyscyplinę w kosztach sprzedaży i kosztach ogólnego zarządu utrzymując je w praktycznie niezmienionej relacji do wartości sprzedaży. W efekcie zysk operacyjny spadł w drugim kwartale do wartości 69mln zł, czyli -50% r/r.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na aktualną strukturę tego zysku:

Delikatnie mówiąc niekorzystna sytuacja cenowa w segmentach profili i blach spowodowała, że z punktu widzenia zyskowności Stalprodukt stał się ostatnio przede wszystkim kopalnią cynku i ołowiu.

Wynik na poziomie brutto dobijają wyższe o 5,6mln zł koszty finansowe, wynikające z wyższych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prawdopodobnie z rozliczenia ujemnych różnic kursowych.

Na poziomie netto spółka uzyskała 61,2mln zł, co jest najgorszym kwartalnym wynikiem (wartościowo i procentowo) od początku 2015r.Mimo spadku zysków, Stalprodukt pozostaje solidną i wiarygodną firmą. Poziom kapitałów własnych pokrywa z naddatkiem aktywa trwałe. Wskaźniki płynności są na bezpiecznych poziomach. Wskaźnik zadłużenia liczony jako dług netto/EBITDA za ostatnie 4 kwartały wynosi 0,17, czyli bardzo mało. Spółka ma aż 355 mln zł środków pieniężnych na koncie oraz kolejnych 121mln zł ulokowanych w inwestycjach krótkoterminowych (na koniec 2016r 90mln zł na lokacie).

Rzut oka na przepływy pieniężne

Ostatnie 4 kwartały to istotny spadek przepływów operacyjnych w porównaniu z mocnymi kwartałami 2015r i początku 2016r. Zauważalny jest wzrost zapasów i należności w odróżnieniu od bieżących zobowiązań handlowych. Przepływy inwestycyjne zachowują się stabilnie – CAPEX zazwyczaj lekko przekracza wartość amortyzacji – brak specjalnych i kosztownych inwestycji. Niedobory bieżącej gotówki operacyjnej uzupełniane są poprzez zaciąganie dodatkowych kredytów.Zadłużenie odsetkowe spółki wzrosło po drugim kwartale o 200mln zł (+81%) porównując z analogicznym momentem roku ubiegłego. Łączna kwota kredytów to aktualnie 465mln zł, co skutkowało koniecznością zapłaty 4,9mln zł odsetek w pierwszym półroczu 2017r. Nie jest to kwota stanowiąca jakiekolwiek zagrożenie dla płynności firmy, biorąc pod uwagę osiągane do tej pory zyski i brak „konieczności” wypłaty wysokiej dywidendy akcjonariuszom.

Podsumowanie

Stalprodukt to spółka, która coraz bardziej odchodzi od oryginalnej działalności jaką było przetwórstwo stali, na rzecz branży wydobywczej, której dobra sytuacja przynajmniej chwilowo pozwala utrzymać dodatnią dynamikę sprzedaży całej grupy. Tradycyjne segmenty: blach elektrotechnicznych i profili stalowych pozostają pod negatywnym wpływem walki dużych międzynarodowych koncernów, w którą z różnym skutkiem próbuje ingerować Komisja Europejska.

Nie ma wątpliwości, że głównym czynnikiem wpływającym na przychody i zysk firmy będą w najbliższych miesiącach ceny metali na londyńskiej giełdzie. Patrząc na ceny kończącego się powoli trzeciego kwartału można być optymistą: cynk przekroczył barierę 3000$/t (około +15proc. kw/kw), a ołów po spadkach w okolicach maja powrócił do wyższych cen z początku roku. To może jednak nie wystarczyć do wyrównania wyników z 2016r. Języczkiem u wagi okażą się zapewne rezultaty segmentów Blachy i Profile, które są w stanie nadrobić brakujące 40mln netto z pierwszego półrocza, pod warunkiem wzrostów cen na rynku. Opinie wyrażone na ten temat przez Zarząd w „Sprawozdaniu z działalności” są ostrożnie optymistyczne i w ten sposób trzeba chyba podchodzić do tej spółki w chwili obecnej.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 9 września 2017 20:21

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 714
Wysłane: 21 listopada 2017 20:07:25 przy kursie: 503,00 zł
STALPRODUKT - analiza techniczna na życzenie


Praktycznie cały bieżący rok dla akcjonariuszy Stalproduktu upłynął pod znakiem korekty spadkowej, która w swoim ekstremum zniosła ponad 50% poprzedzającej fali wzrostowej. W trakcie przeceny kurs akcji ukształtował kanał spadkowy i obecnie znajduje się w pobliżu jego górnego pułapu.
Dynamika dwóch ostatnich fal w obrębie kanału była zbliżona, co świadczy o względnie wyrównanych siłach podaży i popytu. Podaż ma w rękawie asa w postaci sierpniowej luki bessy - to właśnie ona powstrzymała ostatnią szarżę kupujących. Nie wygląda jednak, by kupujących zniechęciła pierwsza nieudana próba domknięcia luki. Kurs przeszedł w fazę konsolidacji, co należy odczytywać jako chęć przeprowadzenia ponownego ataku na obszar luki. Realizacji tego scenariusza sprzyja też zauważalny dopływ kapitału na walor, sygnalizowany przez wskaźnik A/D.
Pozostałe wskaźniki zachowują się w sposób typowy dla konsolidacji z lekkim faworyzowaniem kupujących. Linia MACD zdaje się zakręcać znad poziomu równowagi i ewentualne przecięcie sygnalnej wygeneruje sygnał kupna. RSI porusza się w strefie >40, co również jest dobrym sygnałem.
Warto zatem uważnie obserwować walor pod kątem wybicia z konsolidacji. Niestety, wskaźniki wyprzedzające na chwilę obecną nie sygnalizują, by w krótkim czasie miało dojść do ataku na linię spadków.
Najbliższe wsparcie znajduje się w okolicy 473 zł, zaś kolejne to tegoroczne minima.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 10 grudnia 2017 13:21:21 przy kursie: 500,00 zł
Siła złego na jednego – omówienie sytuacji finansowej i wyników GK Stalprodukt S.A. (STP) po 3kw 2017 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Trzeci kwartał 2017r okazał się dla GK Stalprodukt bardziej łaskawy pod względem wynikowym aniżeli poprzedni okres sprawozdawczy, lecz do notowanych wcześniej pozytywnych tendencji r/r na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat sporo zabrakło. Skonsolidowane przychody wzrosły co prawda wyraźnie bo o 14%, lecz przy jeszcze większym wzroście kosztów własnych (+18%) zysk brutto na sprzedaży okazał się nieznacznie mniejszy niż przed rokiem (-0,2%; marża brutto wyniosła przy tym 15,8 wobec 18,1%). Dzięki niższym kosztom sprzedaży i ogólnego zarządu (-4%) oraz wyższym przychodom netto z działalności pozostałej (1,6 wobec 0,9 mln zł) Grupie udało się wykazać niewielką poprawę zysku na poziomie wyniku netto na sprzedaży i operacyjnym – odpowiednio o 2 i 3%. Jednakże za sprawą 6,3 mln zł kosztów netto wobec 0,3 mln zł przychodów przed rokiem na działalności finansowej oraz nieco wyższej efektywnej stopie podatkowej, na końcowych poziomach wynikowych zaraportowano ponownie r/r regres zysków – odpowiednio o 5% na poziomie wyniku brutto i o 7% na poziomie wyniku netto (w tym o 9% dla akcjonariuszy).

Względem rynkowego konsensusu raportowane wyniki STP za 3kw okazały się nieznacznie lepsze na poziomie przychodów ze sprzedaży (+4,1), wyniku operacyjnego – EBIT (+2,5%) i wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację – EBITDA (+0,5%) oraz słabsze w odniesieniu do wyniku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (-5,3%).

Jednocześnie w ujęciu narastającym za 9m zmiany wynikowe Grupy r/r nadal pokazują spore obciążenie słabym 2kw br. O ile na poziomie przychodów mamy jeszcze wzrost rzędu 14% to na kolejnych poziomach wynikowych są już same regresy – o -9% dla zysku brutto na sprzedaży, o -13% dla zysku netto na sprzedaży, o -8% dla zysku operacyjnego i o -17% dla zysku brutto i netto (w tym o -19% dla akcjonariuszy).

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach sprawozdawczych przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że wyniki GK Stalprodukt w skali 3kw były napędzane głównie za sprawą segmentu blach elektrolitycznych i cynku, przy czym o ile w pierwszym przypadku można mówić o kompletnej poprawie (wzrost przychodów, wyniku i marży, którym towarzyszył wzrost wolumenu sprzedaży i cen), to w drugim poprawa nie dotyczyła już marży, która okazała się r/r nieznacznie niższa (prawdopodobnym winowajcą takiej sytuacji był słaby dolar, który częściowo ograniczył pozytywny wpływ wyższego wolumenu sprzedaży przy jednoczesnym wzroście notowań cynku na LME; dodatkowo słabo wypadła sprzedaż ołowiu i srebra, co było spowodowane odpowiednio – niższym wolumenem i niższą ceną). Mimo wyraźnego wzrostu przychodów (głównie za sprawą wzrostu cen oraz wyższego udziału droższych produktów) słabo wypadł segment profili, gdzie odnotowano stratę (efekt niekorzystnych relacji cen wsadu do cen wyrobów gotowych).

W ujęciu narastającym za 9m widać natomiast, że wyniki Grupy stoją generalnie segmentem cynku, gdzie odnotować można r/r wzrost przychodów i wyniku przy zbliżonym poziomie marży. Segmenty blach i profili są tu natomiast hamulcowymi, co jest pochodną z jednej strony nadal słabej postawy popytu inwestycyjnego w gospodarce krajowej a z drugiej braku stabilności warunków gospodarczych zwłaszcza w odniesieniu do segmentu profili (kwestie ceł antydumpingowych wprowadzanych przez KE na wyroby sprowadzane ze Wschodu oraz polityki cenowej hut).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Mimo pewnej stabilizacji w ostatnim czasie notowań cynku na LME jego przełożenie na wyniki STP pozostaje pozytywne z uwagi na znacznie wyższe poziomy w ujęciu r/r. Z drugiej jednak strony od początku 2017 r. mamy do czynienia z wyraźnym osłabieniem dolara amerykańskiego, co z kolei niekorzystnie przekłada się na cenę cynku w złotym (wykres poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o pozostałe dwa segmenty działalności to pozytywną zmianę można stwierdzić w przypadku blach, co okazało się zgodne z wcześniejszymi założeniami Grupy i powinno być kontynuowane co najmniej w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Bardzo zmienna jest natomiast sytuacja w segmencie profili, gdzie kumuluje się wpływ kilku, często wzajemnie się znoszących, czynników (w szczególności polityka cenowa hut czy decyzje KE w sprawie ceł antydumpingowych). Niewątpliwie jednak pomogłaby tu wyższa dynamika inwestycji w rodzimej gospodarce (póki co rozkręcają się one powoli).

Jednocześnie, biorąc pod uwagę sytuację w ramach wszystkich segmentów działalności STP, jak również ogólną, należy zauważyć, że wspólnym mianownikiem wpływającym niekorzystnie na ich zyskowność są koszty własne, które wykazują ostatnio zdecydowanie wyższą dynamikę aniżeli przychody. W sprawozdaniach Grupy nie ma szczegółowych danych odnośnie tej kategorii, ale biorąc pod uwagę to co dzieje się od pewnego czasu na krajowym rynku pracy można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost świadczeń pracowniczych.

Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe GK Stalprodukt z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %] można z jednej strony stwierdzić utrzymanie systematycznego wzrostu przychodów, lecz z drugiej pojawiają się pewne problemy z powrotem na wzrostową ścieżkę, po słabym 2kw 2017r., poszczególnych wielkości wynikowych i podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych STP w 3kw, to w ujęciu r/r odnotowano tu wyraźną poprawę wyniku na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 62 wobec 52 mln zł przed rokiem dopływu gotówki (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za poprawę tę odpowiadał znacznie lepszy wynik obszaru operacyjnego (271 wobec 20 mln zł), który jednakże w znacznej mierze bazował na korektach wyniku netto (sama nadwyżka finansowa netto okazała się nieco mniejsza niż przed rokiem – 103 wobec 109 mln zł). W przypadku działalności inwestycyjnej odnotowano mniej więcej zbliżony poziom wydatków netto rzędu 44 mln zł (CAPEX nieco ponad amortyzację), a w ramach działalności finansowej znaczne wydatki netto wobec wpływów netto przed rokiem (-166 wobec 76 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) STP poprawił swoją sytuację w zakresie salda ogólnego i operacyjnego (w obu przypadkach w obszarze wartości dodatnich). Poprawie uległa również struktura przepływów, w ramach której wiodącą rolę utrzymała nadwyżka finansowa netto i zneutralizowano ujemny wpływ korekt związanych głównie ze zmianami zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jednocześnie poziom generowanej nadwyżki pozwala nadwyżkowo pokrywać inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej sytuacja STP pozostaje korzystna zarówno w odniesieniu do płynności jak i poziomu zadłużenia oraz zdolności jego obsługi. Jej potwierdzeniem jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom A+.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/stalprod...

W bilansie Grupy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2%, czemu po stronie aktywów odpowiadał spadek wartości składników trwałych o mniej niż 1% i obrotowych o 4% (głównie w odniesieniu do zapasów i należności), a w przypadku pasywów spadek kapitałów własnych o 3% i zobowiązań ogółem o 2% (zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 9%, a długoterminowe wzrosło o 8%; zadłużenie oprocentowane uległo zmniejszeniu o 33% i na koniec okresu stanowiło 18% zadłużenia ogółem).

Zmiany te nie miały istotnego przełożenia na strukturę kapitałowo-majątkową STP (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), której obraz pozostaje korzystny – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi, przy jednoczesnej nadwyżce kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb w tym zakresie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty majątkowe wskazują na przewartościowanie akcji Stalproduktu, automaty mnożnikowe na ich niedowartościowanie, a automaty dochodowe i mieszane oscylują mniej więcej wokół bieżącej wyceny rynkowej akcji Stalproduktu na GPW (500 zł). Wyższa wycena STP w perspektywie kolejnych kwartałów uzależniona jest w szczególności od kontynuacji pozytywnych tendencji cenowych na rynku cynku, rozkręcenia inwestycji infrastrukturalnych w Polsce oraz zatrzymania słabości dolara.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/stalprod... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/stalprod...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 10 grudnia 2017 14:33

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,445 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d