pixelg
AMICA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

8 9 10 11 12 13 14 15 16

AMICA [AMC]

AKTUALNY KURS: 145,40 zł (+0,14%) 19-01-2021 12:39
krewa
krewa PREMIUM
235
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 469
Wysłane: 7 sierpnia 2017 19:18:51 przy kursie: 170,50 zł
AMICA - analiza techniczna na życzeniekliknij, aby powiększyć


Najpierw spojrzenie na wykres długoterminowy, 5-letni w interwale tygodniowym. Obowiązuję trend wzrostowy, który rok temu ustąpił miejsce należnej korekcie spadkowej. Najistotniejsze wsparcia zaznaczyłem niebieskimi poziomymi liniami. Na historycznym szczycie straszy formacja objęcia bessy, ale nie taki znowu diabeł straszny - objęciu towarzyszył miałki wolumen, podobnie jak i powstaniu poprzedzającej świecy. Jest to dobry prognostyk na przyszłość, gdyż szczyt, którego powstaniu towarzyszył niewielki wolumen, nie kryje w sobie potencjału nadmiernej podaży. Jednak do powrotu w okolice ektremów droga daleka.

Przenosimy się na roczny wykres w interwale dziennym, na którym królują czarne korpusy świec. Korekta ukształtowała szeroki kanał spadkowy, bez wydostania się z którego o wzrostach można jedynie pomarzyć. Na razie nie widać przesłanek, by prognozować wybicie górą - mamy do czynienia z dystrybucją akcji, co zwykle nie zapowiada odwrócenie tendencji. Od kilku sesji mamy do czynienia z odreagowaniem węwnątrz kanału, które w żaden sposób nie zmienia sytuacji technicznej. Wskaźniki zachowują się w sposób typowy dla korekty, która może utknąć w obszarze konsolidacji, zaznaczonym niebieskim prostokątem. O zmianie układu sił można będzie mówić dopiero w przypadku pokonania majowego szczytu, na co - przynajmniej w chwili obecnej - nie zanosi się.

kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 sierpnia 2017 19:32

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 5 października 2017 00:30:21 przy kursie: 166,55 zł
Kuchenne ewolucje - omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej AMICA SA po II kw. 2017 r.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Sprzedaż AMICA w 2017 nieco wyhamowała. Spółka przyzwyczaiła nas do tempa wzrostu na poziomie przekraczającym 10% (w 2016 +18,5%) a w pierwszym półroczu przychody urosły o „skromne” 3,8%. W poprzednich okresach mocny wzrost sprzedaży wynikał ze wzrostu organicznego, mocno wspomaganego akwizycjami, ale w ostatnich kilku kwartałach zabrakło takiego wsparcia. W międzyczasie AMICA nabyła kolejną spółkę zależną i w kolejnych kwartałach prezentowana sprzedaż powinna zostać już zwiększana o sprzedaż konsolidowanej od kwietnia 2017 francuskiej spółki Sideme.
W przypadku AMICA ważna jest geograficzna struktura sprzedaży. Porównując 1 półrocze 2017 do 1 półrocza 2016 widzimy, że największy wzrost miał miejsce na rynkach wschodnich (+23%), a największy spadek na rynku polskim (-4,4%). Największy udział w sprzedaży mają rynki zachodnie i skandynawskie, gdzie widać stabilizację przychodów (odpowiednio wzrost o 2,5% i spadek o 1,9%).
Niepokojący może być spadek marży brutto na sprzedaży, która osiągnęła najniższy (29,2%) poziom od wielu kwartałów. Ewentualne pogłębienie się tej tendencji może pogorszyć rentowność działalności spółki.


kliknij, aby powiększyć

W rachunku wyników widzimy cuda – zysk netto (po opodatkowaniu) jest wyższy niż zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto). Nie jest to oczywiście pomyłka, a jedynie wynik spełnienia warunków kwalifikujących spółkę do otrzymania ulgi podatkowej wysokości 40% nakładów poniesionych na inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Zasady MSR w takiej sytuacji zakładają rozpoznanie ujemnej wielkości płaconego podatku. Oczywiście jest to zdarzenie jednorazowe. Warto też dodać, że ujemny podatek nie oznacza, że spółka otrzymuje pieniądze od urzędu skarbowego, może ona jedynie redukować kwotę wpłacanego podatku o otrzymane ulgi. Warto zwrócić uwagę, że spółka planuje na 2017 uzyskanie ulgi za inwestycję w SSE na kolejne 24 mln zł.
Warto zweryfikować jakie są powtarzalne zyski AMICA, bez uwzględniania tego rodzaju zjawisk jednorazowych. Aktualny zysk netto za ostatnie 12 miesięcy to 155 mln zł. Aby określić powtarzalny zysk należałoby:
- nie brać pod uwagę jednorazowych zysków związane z akwizycjami - 9,7 mln zł
- zastosować stawkę 19% do zysku brutto za ostatnie 12 miesięcy (141 mln zł)
Po wykonaniu takiej operacji zysk netto wynikający z działalności operacyjnej można oszacować na około 107 mln zł.

kliknij, aby powiększyć

W ostatnim półroczu widzimy wyraźny wzrost kapitału obrotowego netto - z 277 mln zł na koniec 2016 do 352 na koniec 1 półrocza 2017. Wynika on głównie z wzrostu zapasów i produktów gotowych. Zapewne jest to element rocznego cyklu biznesowego spółki. Widzimy na wykresie, że dość często zdarza się że wielkość KON jest w danym roku najniższa na zakończenie 4 kwartału.


kliknij, aby powiększyć

Słabiej w ostatnim okresie wyglądają przepływy z działalności operacyjnej. Z kwartału na kwartał występują duże wahania, wynikające z sezonowości sprzedaży. Utrudnia to ocenę tendencji w tym obszarze. Do wykresu dodałem linię pokazującą sumę wygenerowanej operacyjnie gotówki za poprzednie 12 miesięcy, co pozwala wygładzić efekty związane z sezonowością. Jak widać – cały 2016 był pod tym względem bardzo dobry, a pierwsza połowa 2017 jest w tym obszarze wyraźnie słabszą. Głównym winowajcą jest tu zaangażowanie gotówki w zwiększenie wartości kapitału obrotowego (wskazane wcześniej zapasy).
AMICA cały czas sporo inwestuje (ujemne przepływy inwestycyjne - brązowe słupki) a także zwiększa zadłużenie z przeznaczeniem na inwestycje w majątek trwały i akwizycje (zielona słupki - przepływy z działalności finansowej).

Analiza wypłacalności

kliknij, aby powiększyć

Zadłużenie AMICI rośnie, co ma związek z prowadzonymi inwestycjami, akwizycjami a także z polityką wypłaty dywidendy zakładającej że spółka regularnie dzieli się zyskiem z inwestorami. Poziom zadłużenia przekroczył 300 mln zł na koniec 2 kwartału 2017, ale jest jest cały czas niski w porównaniu do kapitału własnego (0,43) czy EBITDA (1,46). Zdolność do obsług odsetek jest wysoka - wskaźnik EBITDA/odsetki jest na poziomie 13,3. Jest to często używany wskaźnik bazujący na zysku operacyjnym powiększonym o amortyzację, co jest popularnym przybliżeniem wielkości gotówki generowanej przez spółkę. Wskaźnik Altmana spada co ma związek ze wzrostem zadłużenia i zaangażowanego kapitału obrotowego.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Obraz bilansu AMICI się nie zmienia - suma bilansowa cały czas rośnie, co nie dziwi w sytuacji gdy cały czas rosną przychody i skala działania spółki. Systematycznie rośnie wartość majątku trwałego, jest to efektem czynionych inwestycji. Od 2015 roku udział wartości niematerialnych sięga około 5-6%, co jest efektem nabycia brytyjskiej spółki CDA. W ostatnim półroczu wyraźnie wzrosła wielkość zapasów, co już było wskazywane przy okazji analizy przepływów finansowych.
Po stronie pasywów widzimy głównie wzrost zobowiązań handlowych, powiązanych z rosnącymi przychodami, oraz wzrost zadłużenia odsetkowego. Kapitał własny rośnie stabilnie - AMICA wypracowuje przyzwoite ROE (np. 16,9% w 2016 roku), ale regularnie wypłaca dywidendy. Zmniejsza ilość kapitału własnego zostawionego w firmie i przy aktywnej ekspansji rynkowej kreuje zapotrzebowanie spółki na dług.

Podsumowanie

AMICA cały czas prezentuje dobre wyniki finansowe, za czym jednak nie idzie wzrost cen akcji. Można mieć niewielkie zastrzeżenia do 1 półrocza 2017 (niska dynamika przychodów, spadek marży brutto), ale cały czas są to bardzo przyzwoite wartości. Spółka jest rentowna, rozwija się i zdobywa nowe rynki.
Przypomnijmy jednak fragment poprzedniego omówienia:
Cytat:
Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że w aktualną cenę akcji AMICI jest już wkalkulowany scenariusz dalszego wzrostu biznesu i spółka jest w pewnym sensie "zobowiązana" do utrzymywania wysokiej dynamiki wyników.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy realizuje się niestety scenariusz negatywny wynikający z powyższego stwierdzenia - wyniki się poprawiają, ale oczekiwania rynku są jeszcze wyższe, co zastopowało kurs akcji spółki po kilku latach spektakularnych wzrostów.

W poprzednim omówieniu była również wskazana możliwość dalszych akwizycji:
Cytat:
Impulsem do kolejnych wzrostów mogą być również ewentualne następne przejęcia. Jeśli pojawi się taka możliwość zdobycia udziału w kluczowych rynkach (Francja, Hiszpania, Włochy), to spółka zapewne z niej skorzysta.

W pierwszej połowie 2017 AMICA sfinalizowała przejęcie francuskiej spółki SIDEME zwiększając udziały z 39 do 100%. Pozwoli to spółce na prezentację całości jej przychodów w rachunku wyników. Przy przychodach rzędu 80 mln EUR daje to potencjał ich wzrostu dla całej spółki na poziomie 13-14%. Dynamika wzrostu wynikająca z akwizycji jest oczywiście jednorazowa, ale spółka w ten sposób realizuje długoterminowy wzrost i zdobywa coraz mocniejszą pozycję rynkową.
AMICA konsekwentnie realizuje swoja strategię, której głównym celem jest zdobycie mocnej pozycji na rynkach zachodniej Europy. Przez ostatnie 2 lata AMICA za pomoca akwizycji weszła na rynek brytyjski i francuski. Spółka zakładała podobne ruchy również dla rynku włoskiego i hiszpańskiego, więc niewykluczone, że za jakiś czas usłyszymy o kolejnych akwizycjach.
Zwróćmy przy tym uwagę, że w pierwszym półroczu 2017 na rynkach Europy Zachodniej i Północnej łączny wzrost sprzedaży to jedynie 1,8%. Jest to wzrost organiczny, bez uwzględniania sprzedaży nabywanych spółek. Może oznaczać, że na tych rynkach samodzielne zdobywanie pozycji rynkowej jest bardzo trudne i spółka jest skazana na kolejne akwizycje.
Cel sprzedażowy na 2018 rok - przychody na poziomie 3450 mln zł, wydaje się w tym momencie trudny do zrealizowania. Wymagałoby to zwiększenie w półtora roku sprzedaży o 37%. Część z tego da Sideme, ale trudno liczyć na wypracowania pozostałego wzrostu w sposób organiczny.
>> Porównanie na tle innych spółek produkujących wyposażenie gospodarstw domowych

Wskaźnik cena/zysk AMICI na poziomie 8,3 prezentuje się bardzo korzystnie. Złożyła się na to zarówno przecena akcji cen akcji o ponad 20% od szczytów w drugiej połowie 2016 jak i jednorazowe zyski wskazane w analizie rachunku wyników. Bez ich uwzględniania zysk za ostatnie 12 miesięcy należałoby skorygować ze 155 mln do 107 mln zł, co dałoby wskaźnik cena/zysk na poziomie 12,4. Jest to wielkość o około 10% lepsza od średniej rynkowej (WIG 14,1). AMICA wypłaca równie regularnie dywidendę, co może być atrakcyjne dla niektórych inwestorów.

AMICA w dalszym ciągu jest zobowiązana do utrzymywania ponadprzeciętnej dynamiki wyników. Impulsem do powrotu do rekordowych cen akcji może być ewentualnie jakaś spektakularna akwizycja. Spółce może również pomóc odwrócenie negatywnego sentymentu w odniesieniu do małych i średnich spółek, jaki widzimy w ostatnich miesiącach.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 5 października 2017 07:00

Silverr
0
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 179
Wysłane: 4 grudnia 2017 22:55:04 przy kursie: 133,65 zł
Mam pytanie do załogi SW.

Amica w trzecim kwartale stworzyła aktywa na odroczony podatek dochodowy (strona 17 sprawozdania), co na papierze poprawiło wyniki netto.

Czy powinno to być interpretowane jako czystko księgowy zabieg - podrasowywanie wyniku? Jak może taki zapis wpłynąć na przyszły wynik finansowy?


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 5 grudnia 2017 23:02:45 przy kursie: 130,10 zł
To jest opisane w sprawozdaniu:

Cytat:
W I półroczu 2017 roku Spółka dominująca utworzyła aktywo na odroczony podatek dochodowy w wysokości
45.857 tys. PLN. Utworzone aktywo jest efektem spełnienia przez Spółkę warunków prowadzenia działalności
gospodarczej w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na mocy Zezwolenia Nr 245 z dnia 8
kwietnia 2014 roku. Spółka w czerwcu 2017 osiągnęła minimalny poziom kwalifikowanych wydatków o wartości
120.000 tys. PLN.
Utworzone aktywo podatkowe wyraża obecną, nominalną wartość udzielonej Spółce pomocy publicznej w postaci
zwolnienia z podatku dochodowego od działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej do
wysokości 40% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Spółka do końca 2017 roku zamierza ponieść kolejne nakłady inwestycyjne w wyniku których wartość aktywa
zostanie w kolejnych okresach zaktualizowana zgodnie z warunkami zapisanymi w zezwoleniu. Maksymalna
wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych inwestycji nie może przekroczyć kwoty 180.000. tys. PLN.


Zgodnie z MSSF spółki jak dostają zwolnienie podatkowe to kwotę PRZYSZŁYCH korzyści w zasadzie muszą zaprezentować jako zysk w jednym kwartale. Tak się stało właśnie w 2 kw. tego roku w Amice.
Oczywiście w tej kwocie zysk jest TERAZ niegotówkowy i niepowtarzalny. Tym niemniej takie są realne korzyści ze zwolnienia - o tyle mniej w kolejnych latach spółka zapłaci podatku.
To nie sztuczka, a w zasadzie obligo. Echo jak nie chciało zawiązać takiego aktywa to dostawało zastrzeżenie od biegłego rewidenta :)
Tylko jak napisałem wyżej. To kwota w takiej wysokości niepowtarzalna i z powtarzalnego zysku trzeba ją ująć, ale można sobie te 50 mln dodać do kapitalizacji.

Washington Irving
0
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 6 grudnia 2017 10:25:07 przy kursie: 130,10 zł
Cytat:
To kwota w takiej wysokości niepowtarzalna i z powtarzalnego zysku trzeba ją ująć, ale można sobie te 50 mln dodać do kapitalizacji.


Rozumiem, żę traktując jako extra gotówkę (mniejszy dług netto) która wpłynie w kolejnych latach - ale wówczas trzeba byłoby to rozpisać per rok i zdyskontować...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 6 grudnia 2017 11:15:07 przy kursie: 130,10 zł
Tak naprawdę to tak - masz rację. Ale spodziewam się, że taka nadwyżka zostanie zrobiona w ciągu paru najbliższych lat i dyskonto mocno na wycenę/kwotę nie wpłynie

Silverr
0
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 179
Wysłane: 7 grudnia 2017 18:23:03 przy kursie: 129,65 zł
Dzięki za wytłumaczenie. Opis z sprawozdania czytałem, ale nie do końca był dla mnei zrozumiały, teraz już wszystko jasne :)

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 12 grudnia 2017 19:17:20 przy kursie: 128,50 zł
Amica od kuchni – omówienie sytuacji finansowej i wyników GK Amica S.A. (AMC) po 3kw 2017 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Trzeci kwartał 2017r okazał się dla GK Amica słabszy r/r pod względem wynikowym, co poniekąd było przez rynek spodziewane w związku z historycznie wysoką zeszłoroczną bazą. W ramach rachunku zysków i strat Grupa odnotowała co prawda na wstępie wzrost przychodów o 9%, lecz za sprawą zdecydowanie wyższych kosztów własnych (+15%) na poziomie wyniku brutto na sprzedaży wykazała już r/r spadek zysku o 6% (marża brutto wyniosła 26,6 wobec 30,6% przed rokiem). Istotny wpływ na wzrost kosztów własnych Grupy miały w szczególności koszty usług obcych (+109%; prawdopodobnie miał on charakter przejściowy w związku z przeniesieniem logistyki z wynajmowanych magazynów do uruchomionego przy zakładzie we Wronkach własnego zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania) oraz świadczeń pracowniczych (+44%, przy czym w tym przypadku w dużym stopniu wyniknęło to z przesunięcia na lipiec wypłat związanych z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej). W „Komentarzu do sprawozdania finansowego” Grupa zwraca również uwagę na póki co negatywne przełożenie wyników przejętej spółki francuskiej Sideme (nie widać jeszcze efektów synergii). Niekorzystnie na dalsze poziomy wynikowe przełożył się również obszar kosztowy związany z dystrybucją i administracją (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu), gdzie odnotowano wzrost kosztów o 3%. Tym samym na poziomie wyniku netto na sprzedaży regres zysku zwiększył się do 32%, a na poziomach operacyjnym i brutto do 34% (chociaż zarówno w obszarze pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej odnotowano r/r nieco mniejsze koszty netto). Ostatecznie, za sprawą nieco wyższej r/r efektywnej stopy podatkowej, Grupa wykazała na poziomie netto (w tym także dla akcjonariuszy) spadek zysku o 36%.

Względem rynkowego konsensusu raportowane wyniki Amiki za 3kw okazały się nieco słabsze na poziomie przychodów ze sprzedaży (-1,3%) i dużo słabsze w przypadku wyniku operacyjnego – EBIT (-19,3%), wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację – EBITDA (-22,6%) oraz wyniku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (-21,8%).

Jednocześnie w ujęciu narastającym za 9m zmiany wynikowe Grupy r/r prezentowały się podobnie do opisanych wyżej kwartalnych, aczkolwiek w przypadku wyniku operacyjnego i netto były pod pozytywnym wpływem zdarzeń jednorazowych z 2kw (odpowiednio zaksięgowania zysku z tytułu tzw. okazyjnego nabycia udziałów w spółce Sideme operującej na rynku francuskim oraz utworzenia aktywa na odroczony podatek dochodowy w związku z funkcjonowaniem w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE). Skonsolidowane przychody były wyższe o 5%, zysk brutto na sprzedaży niższy o 3%, zysk netto na sprzedaży o 22%, zysk operacyjny o 8%, zysk brutto o 11%, by na poziomie zysku netto wykazać wzrost o 41% (w tym dla akcjonariuszy o 40%).

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach sprawozdawczych przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że pozytywnie na wyniki GK Amica w obu rozpatrywanych okresach wpływała głównie działalność handlowa w zakresie lodówek, pralek, mikrofalówek, zmywarek oraz małego AGD przy niewielkiej pomocy jednego z segmentów produkcyjnych – pozostałego sprzętu grzejnego (płyty grzejne do zabudowy). Należy przy tym odnotować, że o ile w przypadku pozostałego sprzętu grzejnego odnotowano poprawę kompletną (wzrost przychodów, wyniku i marży) to działalności handlowej towarzyszył spadek marży. Jednocześnie w odniesieniu do pozostałych dwóch segmentów produkcyjnych Grupy (sprzęt grzejny wolnostojący oraz do zabudowy) zauważyć można kompletne pogorszenie (spadek lub co najwyżej stabilizację przychodów przy równoczesnym spadku wyników i marży brutto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia geograficznego (tabela poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) kluczowymi rynkami dla AMC pozostają Europa Zachodnia (w tym zwłaszcza Niemcy), Polska oraz Europa Wschodnia, gdzie w ujęciu narastającym za 9m 2017r realizowane było odpowiednio 38, 26 i 17% całościowej sprzedaży Grupy (dla samego 3kw wyniki te przedstawiają się bardzo podobnie). Mniejsze znaczenie mają natomiast Północ i Południe Europy – odpowiednio 9 i 7% udziału w sprzedaży ogółem. Z punktu widzenia zmian przychodów r/r w skali ostatnich 9m sprawozdawczych dla poszczególnych kierunków geograficznych należy odnotować ich wzrost na rynku zachodnioeuropejskim (+12%, w tym +32% w 3kw; efekt odwrócenia trendu spadkowego sprzedaży w Niemczech oraz akwizycji i konsolidacji spółki Sideme na rynku francuskim), wschodnioeuropejskim (+14%, w tym o 3% w 3kw) i południowoeuropejskim (+9%, w tym o 6% w 3kw), przy jednoczesnym spadku na rynku krajowym (-6%, w tym -9% w 3kw; jako przyczynę o charakterze przejściowym podaje się zmianę modelu dystrybucji związaną z przejściem z wynajmowanych magazynów do nowo zbudowanego magazynu wysokiego składowania we Wronkach) oraz północnoeuropejskim (-2%, w tym -3% w 3kw).


kliknij, aby powiększyć


Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe GK Amica z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %] można z jednej strony stwierdzić utrzymanie systematycznego wzrostu przychodów, lecz z drugiej pojawiają się problemy z dotrzymaniem mu tempa przez poszczególne wielkości wynikowe, co zarazem odbija się negatywnie na podstawowych wskaźnikach rentowności (z uwagi na zdarzenie jednorazowe, które podrasowało wynik netto we wcześniejszym okresie sprawozdawczym, należy nieco przymknąć oko na wyskok wskaźników opartych o ten właśnie wynik).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Co do zapatrywań na kolejne okresy sprawozdawcze, to oczekiwania Zarządu Grupy są umiarkowanie optymistyczne, co z jednej strony wynika z generalnie dobrej koniunktury gospodarczej w Europie, w tym zwłaszcza na dwóch kluczowych rynkach – Niemcy i Polska, a z drugiej z oczekiwanymi pozytywnymi przełożeniami na koszty logistyki uruchomienia magazynu wysokiego składowania we Wronkach.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych AMC w 3kw, to w ujęciu r/r odnotowano tu wyraźną poprawę wyniku na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 15,6 mln zł dopływu gotówki wobec 5,1 mln zł jej odpływu przed rokiem (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za poprawą tą stał jednakże obszar finansowy (11,9 mln zł wpływów netto wobec 28,2 mln zł wydatków netto przed rokiem; głównie dot. zmian w zakresie zadłużenia oprocentowanego). W obszarze operacyjnym Grupa wygospodarowała r/r wyraźnie mniej gotówki (25,5 wobec 39,5 mln zł, przy niższym poziomie nadwyżki finansowej netto – 33,9 wobec 46,6 mln zł), a w obszarze inwestycyjnym odnotowała r/r wyższe wydatki netto (21,8 wobec 16,4 mln zł), dotyczące głównie środków trwałych i przekraczające zarazem wyraźnie poziom bieżącej amortyzacji.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) AMC poprawiła nieco swoją sytuację w zakresie salda ogólnego (powrót w obszar wartości dodatnich), przy jednoczesnym pogorszeniu salda operacyjnego. Należy przy tym jednakże odnotować, że z punktu widzenia struktury przepływów przedstawione wyżej zmiany dały mimo wszystko generalnie korzystny obraz sytuacji – nadwyżka finansowa netto z lekką nadwyżką pokrywa zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (głównie korekty w ramach przepływów operacyjnych) oraz inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej sytuacja AMC pozostaje generalnie korzystna zarówno w odniesieniu do płynności jak i poziomu zadłużenia oraz zdolności do jego obsługi – wartości poszczególnych wskaźników nie są może jakoś szczególnie bezpieczne, lecz zarazem nie są też specjalnie blisko poziomów granicznych. Potwierdzeniem dobrej, lecz zarazem nie konserwatywnej, oceny sytuacji finansowej Grupy jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom BBB-.

Link do wskaźników finansowych:
www.stockwatch.pl/gpw/amica,wy...

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zwiększeniu o 4%, czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o 3% i obrotowych o 4% (głównie należności i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 3% i zobowiązań ogółem o 4% (zadłużenie krótkoterminowe zwiększyło się o 3%, a długoterminowe wzrosło o 10%; zadłużenie oprocentowane uległo przy tym zwiększeniu o 32% i na koniec okresu stanowiło 37% zadłużenia ogółem).

Zmiany te nie miały jednocześnie istotnego przełożenia na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), której obraz pozostaje generalnie korzystny – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi, aczkolwiek pewnym mankamentem jest rosnący ostatnio deficyt w zakresie kapitału obrotowego netto, którego stan nie pokrywa bieżących potrzeb Grupy i wymaga uzupełnień w postaci krótkoterminowego zadłużenia oprocentowanego.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty majątkowe wskazują na pewne przewartościowanie akcji Amiki, a automaty mnożnikowe i dochodowe na ich niedowartościowanie (miejscami znaczne). W kontekście tych ostatnich należy jednakże odnotować, że są one dość wyraźnie obarczone zdarzeniami jednorazowymi (zysk na okazjonalnym nabyciu Sideme – ok 10 mln zł oraz aktywo odroczone w związku z działalnością w SSE – ok. 46 mln zł). Przy ich wyłączeniu otrzymujemy powtarzalny wynik netto za 12m na poziomie rzędu 90 mln zł, co przy koszcie kapitału 10% daje wycenę rentą wieczystą ok 116 zł za akcję, a więc nieco poniżej rynkowej. Grupa w ostatnich latach przyzwyczaiła rynek do systematycznego i dość dynamicznego wzrostu, stąd mające ostatnio miejsce wyhamowanie niejako podwójnie negatywnie odbija się na jej wycenie. Plany na najbliższe lata prezentują się dość ambitnie – w 2023 Grupa chce mieć przychody na poziomie 5 mld zł przy rentowności EBITDA 9%. Oznacza to, że średnioroczne tempo wzrostu przychodów musiałoby w ciągu najbliższych 6 lat (2018-2023) wynieść ok 11,5%. Obecnie (licząc r/r 12m na koniec 3kw) jest to niecałe 6% przy rentowności EBITDA 7,5%.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/amica,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/amica,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

iLuminaTi
0
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 29
Wysłane: 16 grudnia 2017 00:39:58 przy kursie: 125,20 zł
[ AMC - AMICA - ANALIZA TECHNICZNA - 15.12.2017r. ]

Wykres tygodniowy, skala logarytmiczna
kliknij, aby powiększyć
Po 5-ciu tygodniach wsparcie w przedziale 131-128 PLN zostało wyłamane. Najbliższego wsparcia szukał bym w okolicach 120.00 PLN gdzie mamy wierzchołki z początku grudnia 2013r. lub w okolicach 116.00 PLN. Gdzie wsparcie wyznaczają mniej wiekowe szczyty z pierwszej połowy listopada 2014r. i połowa wzrostowej świecy z drugiej połowy lutego 2015r., która została ukształtowana na znacznie wyższym, odbiegającym od średniej wolumenie. Wskaźniki także sugerują dalsze spadki:
kliknij, aby powiększyć
MACD pogłębia spadki i jest już znacznie oddalony od linii równowagi:
kliknij, aby powiększyć
Wskaźnik A/D także sygnalizuje podaż akcji na tym walorze:
kliknij, aby powiększyć

P.s. To moja pierwsza analiza na tym forum, dlatego jeśli coś zrobiłem/pójdzie nie tak to proszę o wyrozumiałość i podpowiedź. Pozdrawiam
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan

Analityk Fundamentalny
65
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 528
Wysłane: 7 marca 2018 09:29:06 przy kursie: 144,80 zł
Mielone na francuskim stole - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 4 kw. 2017 r.


Na wstępie przypominam, iż Amica dokonała zakupu spółki Sideme S.A. (dystrybutor AGD na rynku francuskim), która jest konsolidowana metodą pełną od 2 kwartału 2017 roku. W związku z tym wyniki nie są w pełni porównywalne. Niestety Spółka nie udostępnia danych, które umożliwiłyby analizę r/r na porównywalnych biznesach. Tym niemniej i tak możemy wyciągnąć ciekawe wnioski ze sprawozdań finansowych.

Już pierwszy rzut oka na poniższy wykres pokazuje, że o ile sprzedaż pięknie rośnie to z zyskownością nie jest już tak różowo.


kliknij, aby powiększyć


Spójrzmy na marżowość, zarówno w ujęciu zarówno procentowym jak i wartościowym. Niestety obydwa te parametry nie błyszczały w roku 2017.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Jak widzimy najwyższą (procentowo) marżę brutto, marżę na sprzedaży oraz marżę EBIT spółka osiągnęła w roku 2015 . W kolejnych dwóch latach zanotowała już pogorszenie tych wskaźników w ujęciu procentowym. W związku ze zwiększoną sprzedażą wartościowo pozwoliło to jeszcze na wzrost wartości absolutnych marż (liczonych w złotówkach, jak widać na wykresie drugim) w roku 2016. Rok 2017 niestety już odsłonił całkowicie problemy z utrzymaniem marżowości. Jak widać wzrosła jedynie marża netto, ale to jest typowy one-off o którym wspomnimy później. Wskaźnik procentowy EBITDA spadł z poziomów 8-9 proc. do 6 proc. w dwóch ostatnich kwartałach 2017 roku.


kliknij, aby powiększyć


Główne powody spadku marży procentowej w roku 2017 można opisać dwoma istotnymi czynnikami:
a) Zwiększona sprzedaż towarów w strukturze przychodów, przy istotnie mniejszej rentowności towarowej niż produktowej. Jest to związane w głównej mierze, choć nie tylko, z przejęciem biznesu Sideme w roku 2017. Dodatkowo przy nowym przyjęciu nie udało się jeszcze uzyskać wszystkich oczekiwanych synergii.
b) Wzrost cen surowców, który spowodowały zmniejszenie rentowności na sprzedaży zarówno produktów jak i towarów (wzrost cen zakupu towarów).


Sprzedaż rośnie, ale głównie towarowa
Na pierwszy rzut oka sprzedaż rośnie co powinno być pozytywnym czynnikiem. Niestety jak wejdziemy, w szczegóły okazuje się, że nie jest tak pięknie.kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż towarów w czwartym kwartale 2017 roku osiągnęła 369 mln zł czyli wzrosła o ponad 19 proc. r/r. Taki wzrost zapewnił jej zwiększenie udziału w strukturze całkowitej sprzedaży do 49,2 proc (o 3,2 p.p. więcej niż rok wcześniej). Zwiększenie udziału towarów w sprzedaży całkowitej ma wpływ na marżowość, co widać na slajdzie poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność operacyjna na towarach jest istotnie mniejsza (poziom 6-9 proc.) niż produktowa (12-18 proc.). Dodatkowo rentowność na towarach w czwartym kwartale roku 2017 spadła do bardzo niskiego poziomu 2.8 proc. W sporej części została ona spowodowana odpisem na należności od klienta rosyjskiego (koło 8 mln zł.), które są przedmiotem sporu. Nawet jednak gdyby potraktować to jako one-off to marża towarowa i tak była by najniższa w ostatnich kwartałach i wyniosłaby około 5 proc. Dodatkowo obydwa typy sprzedaży (produkty i towary) znajdują się obecnie pod presją wzrostu kosztów (przede wszystkim surowców).

Przejdźmy w takim razie do analizy sprzedaży w ujęciu geograficznym.


kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż w Polsce w całym roku zmniejszyła się o 4,5 proc (-1 proc w czwartym kwartale) i w efekcie znalazła się na poziomie sprzedaży osiągniętej w roku 2016. Spółka tłumaczy to zmianą polityki magazynowania największych dystrybutorów w Polsce co miało istotny wpływ na dynamiki drugiego i trzeciego kwartału.
Sprzedaż w segmencie Zachód dynamicznie rośnie od 2 kwartału (efekt Sideme). Zarząd podaje, że przejęta Spółka w ciągu 2016 roku realizowała 84 mln EUR obrotu. Przy założeniu braku sezonowości (jak podano w sprawozdaniu), oczekiwalibyśmy wzrostu sprzedaży w tym segmencie w okresie lipiec-grudzień 2017 na poziomie około 170 mln zł. Tymczasem segment Zachód wzrósł tylko o 140 mln. Wytłumaczenia mogą podążać jak zwykle w dwie strony. Albo w momencie przejęcia nastąpiły (tymczasowe?) perturbacje z klientami i sprzedaż dystrybutora (chwilowo?) się zmniejszyła, albo sprzedaż Sideme jest stała, natomiast zmniejszyła się pozostała sprzedaż na rynek zachodni. Bazując na informacja płynących z sprawozdania Spółki, drugie rozwiązanie wydaje się być bliższe prawdy, biorąc pod uwagę kształtowanie się kursów walutowych (w szczególności istotne osłabienie GBP w stosunku do PLN).
Pozytywnym jest wzrost na rynku wschodnim (10,2 proc r/r i 1 proc. w czwartym kwartale), w szczególności biorąc umacnianie się złotówki na przestrzeni ostatniego roku w stosunku do takich walut jak rubel czy hrywna. Rynek południowy również zanotował pozytywną dynamikę sprzedaży (10,4 proc r/r i 12,8 proc. w czwartym kwartale), głównie dzięki wzrostom w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Istotny spadek (16 proc. r/r) zanotował natomiast rynek północny. Powodem był duży spadek sprzedaży chłodnictwa, który nie został zrekompensowany wzrostem sprzedaży sprzętu grzejnego w krajach skandynawskich.

Analizując koszty wytworzenia oraz koszty sprzedaży i zarządu w ujęciu kwartalnym, możemy dostrzec dynamiczny wzrost tych pierwszych i stabilizację drugich oraz redukcję kosztów zarządu.


kliknij, aby powiększyć


Wzrost kosztów wytworzenia, jest szczególnie widoczny od drugiego kwartału roku 2017 (efekt Sideme czyli sprzedaż towarów a nie produktów) dodatkowo wzmocniony poprzez wzrost cen surowców (przede wszystkim stali). W efekcie niekorzystnych zmian w strukturze sprzedaży, umocnieniu PLN w stosunku do walut, w których Spółka eksportuje (GBP, EUR, RUB), odpisu na należności oraz wzroście cen surowców, GK Amica osiągnęła EBITDA na poziomie 6 proc. w czwartym kwartale 2017 roku w porównaniu do 7,6 proc. rok wcześniej. W całym 2017 roku EBITDA wyniosła 7,1 proc. w porównaniu do 8,1 proc. w roku 2016 i 8,8 proc. w 2015.

Podsumowując analizę rachunek zysków i strat nie można nie wspomnieć o zdarzeniach jednorazowych, które istotnie wpłynęły na zaraportowane wyniki w 2017 roku, takich jak:
a) Zysk z przejęcia Sideme rozpoznany w rachunku wyników w kwocie 12,6 mln zł (z czego 2,9 mln w czwartym kwartale). Pochodzi on z różnicy między wartością przejętych aktywów netto (z wyceny, a nie księgową), a zapłaconą za przejmowany podmiot ceną. Zgodnie z MSSF spółka w pierwszej chwili rozlicza takie przejęcie prowizorycznie, a następnie ma rok czasu na dokładne oszacowanie wartości nabywanych aktywów i przez taki okres zysk z okazyjnego nabycia może się nieco zmieniać w czasie. Można się zastanawiać, czy zarząd Amica zrobił świetny interes i kupił spółkę poniżej jej wartości rynkowej Czy jak to często bywa przy przejęciach okaże się później, że korzyści z integracji są mniejsze, a procesy dłuższe. W każdy razie należy bacznie obserwować postępy Grupy na rynku francuskim i wyniki Sideme.
b) Odpis na należności klienta z Rosji w wysokości 7,7 mln. zł w czwartym kwartale 2017 roku. Według zarządu odpis ten został dokonany z powodów ostrożnościowych, a kwota jest dochodzona od ubezpieczyciela. Tutaj można się oczywiście zastanawiać czy jest to zdarzenie jednorazowe. Spółka w okresach poprzednich rozpoznała przecież sprzedaż i marżę na tym kliencie i dotyczy to działalności typowo operacyjnej. Jednak przede wszystkim należy pochwalić konserwatywne podejście Zarządu w tym aspekcie. Jeśli uda się odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela, to odwrócenie odpisu poprawi wynik w kolejnych kwartałach.
c) Rozpoznanie w rachunku wyników aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 54,7 mln zł w roku 2017 (w tym 8,9 mln zł w czwartym kwartale) jako wynik spełnienia warunków kwalifikujących spółkę do otrzymania ulgi podatkowej w z związku z poniesionymi nakładami na inwestycje w SSE.
d) Aktualnie zaraportowany zysk netto za rok 2017 to 146 mln zł. Po uwzględnieniu powyższych jednorazowych transakcji oraz założeniu 19% stawki podatkowej, zysk netto powtarzalny spadłby to około 92 mln. zł. W takim wypadku wskaźnik P/E wyniósłby około 11 zamiast obecnych 7.

W efekcie końcowym, Spółka pomimo zaraportowania istotnie wyższej sprzedaży osiągnęła w czwartym kwartale porównywalny wartościowo zysk brutto na sprzedaży, istotnie niższy EBIT i zysk brutto oraz wyraźnie lepszy zysk netto.

kliknij, aby powiększyćWzrost aktywów rozsądnie finansowany, a przy tym dywidendy

Spółka na przestrzeni ostatnich 7 lat zwiększyła sprzedaż o 95 proc., aktywa trwałe o 138 proc. oraz aktywa obrotowe o 119 proc. W efekcie majątek spółki wzrósł o 126 proc.


kliknij, aby powiększyć


Warto podkreślić, że w ostatnich 3 latach wartości niematerialne i prawne stanowią około 8 procent sumy bilansowej oraz prawie ¼ wartości aktywów trwałych.


kliknij, aby powiększyć


Tak duże wartości związane są z procesem przejęć innych dystrybutorów (CDA, Sideme, Gram Domestic) oraz powstaniem w takim wypadku wartości firmy i/lub znaków towarowych w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Analiza wskaźnika zadłużenia oraz ulubionej miary analityków kredytowych (czyli dług netto / EBITDA) wskazuje, że pomimo takiego wzrostu aktywów, spółka znajduje się na nadal na bezpiecznych poziomach dotyczących zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o to co część inwestorów lubi najbardziej, czyli dywidendy, to spółka również może się pochwalić historią wypłaty przez ostatnich 5 lat. Wartości DPS (dywidenda na 1 akcję) być może nie powalają na kolana, ale systematycznie rosną. Stopa dywidendy, przy obecnej cenie akcji, wynosi przyzwoite 4 procent. W ostatnich latach payout ratio wynosił około 30-40% rocznego zysku netto.


kliknij, aby powiększyć


Kapitał obrotowy do przyjrzenia się i pracy

Zarządzanie majątkiem obrotowym ważne jest w każdej firmie, tak więc przyjrzyjmy się jak radziła sobie w tym temacie Amica w ostatnich kwartałach.


kliknij, aby powiększyć


Analizując rotację zapasów można zaobserwować negatywną tendencję wzrostową. Obecnie rotacja wynosi 82-84 dni, podczas gdy w roku 2014 było to około 70 dni. Aby być sprawiedliwym, należy jednak pamiętać o dwóch dużych przejęciach (CDA, Sideme), które być może wpływają na te parametry. Niestety Spółka nie udostępnia danych, które umożliwiłyby bardziej szczegółową analizę przyczyny wzrostu rotacji. Jeśli chodzi o należności sytuacja wygląda podobnie jak przy zapasach. Obecnie rotacja wynosi 66-68 dni, a w 2014 roku było to 54-56 dni. Dochodząc do zobowiązań, obserwujemy również podobną tendencją. Jednakże wzrost rotacji zobowiązań w dniach o około 15 dni nie zdołał zrekompensować wzrostu rotacji aktywów. W efekcie cykl konwersji gotówki wynosi obecnie około 43-44 dni, a wcześniej było to około 30 dni. Nie jest to tendencja pozytywna, choć nadal bezwzględne wartości są na poziomach akceptowalnych.

W efekcie spółka w roku 2017 wypracowała OCF na poziomie 109 mln zł (86 mln mniej niż rok wcześniej). Mimo wszystko spokojnie pozwoliło to na sfinansowanie w dużej mierze nakładów inwestycyjnych oraz wypłatę dywidendy, przy niewielkim wzroście zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć


Nakłady inwestycyjne w ostatnich 3 latach istotnie przekraczały amortyzację. Tak duże nakłady inwestycyjne wynikały głównie z nabycia nowych spółek (CDA z Wielkiej Brytanii pod koniec 2015 roku oraz Sideme w latach 2016-2017) a także inwestycji w majątek produkcyjny (np. ostatnio zautomatyzowany magazyny wysokiego składowania we Wronkach czy nowe linie produkcyjne dla segmentów działalności).


kliknij, aby powiększyć


Warto podkreślić, że Spółka wykazuje sensowny poziom zwrotu z kapitału (ROE), zdecydowanie przekraczający w ostatnich kwartałach poziom 15 procent.


kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie

Amica S.A. to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego, a jego produkty za granicą sprzedawane są pod różnymi markami, dobrze rozpoznawalnymi na lokalnych rynkach. Spółka osiągnęła rekordową ceną swoich akcji 30 września 2016 roku (213 zł na zamknięciu sesji). W chwili obecnej kurs oscyluje w granicach 130-135 złotych czyli jakieś 38% niżej licząc od szczytu. W międzyczasie jednak spółka zmniejszyła swój powtarzalny zysk netto z 115 mln złotych do 92 mln. W chwili obecnej skorygowany wskaźnik P/E wynosi około 11, co teoretycznie dla wzrostowej spółki jest poziome relatywnie niskim. Są jednak konkretne przesłanki do takiego zachowania kursu akcji Amica na przestrzeni ostatniego półtora roku i jej obecnej wyceny rynkowej. Spadek procentowej EBITDA, wydaje się być głównym powodem - po wynikach roku 2015 i 2016 inwestorzy uwierzyli, że cele przedstawione w strategii HIT 2023 (czyli np. EBITDA 9 proc.) są realne i będą osiągnięte dość szybko. Kolejne kwartały pokazały, że jest to dość duże wyzwanie dla Spółki.

W grudniu 2017 Amica poinformowała również o zamiarze przejęcia linii biznesowej pod marką Fagor, od hiszpańskiej spółki Edesa Industrial. Złożona oferta ważna była do końca lutego 2018, z możliwością przedłużenia. Do tej pory spółka nie poinformowała o dalszym krokach w tej kwestii. Potencjalne przejęcie mogłoby wzmocnić pozycję GK Amica na rynku iberyjskim i być czynnikiem pro wzrostowym dla ceny akcji. Prognozowane w strategii HIT 2023 przychody na rok na poziomie 3,2 mld zł i 8-8,5 proc. rentowności EBITDA, w chwili obecnej, wydają się zbyt ambitne.

Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty w większości wskazują na niedowartościowanie (nawet po korekcie zysku netto o zdarzenia jednorazowe) akcji Amica na GPW. Spółka jest obecnie wyceniana w okolicach 11 P/E (powtarzalnego wyniku netto), co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w średnich stanach wycen. Wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 7-15 w ciągu ostatnich 5 lat. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomach 6,7 wydaje się, że nadal istnieje potencjał do wzrostu, pod warunkiem przekonania inwestorów o możliwości zwiększania (nawet stopniowego) rentowności EBITDA w kierunku 8 proc. To przekonanie oczywiście powinno być poparte wynikami. Ewentualny powrót do wzrostów sprzedaży na rynku krajowym oraz Europy Zachodniej powinien pomóc w uzyskaniu takiej marżowości.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 marca 2018 11:55


krewa
krewa PREMIUM
235
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 469
Wysłane: 8 marca 2018 20:14:39 przy kursie: 141,00 zł
AMICA - analiza techniczna na życzenie


Realizacja zysków, jaki inwestorzy wypracowali na walorach spółki Amica, trwa od października 2016 i istotnie przybrała na sile od października 2017. Z nadejściem kolejnego roku do głosu doszedł popyt, który wyciągnął notowania z poziomu 117 zł do wczorajszych 146. Niestety, zwyżce nie towarzyszyła widoczna akumulacja walorów.

Na wczorajszej sesji kurs akcji pokonał opór poziomu 139,80 zł na skokowym wzroście wolumenu, aby kolejnego dnia nadziać się na kontrę podaży. Sprzedający wkroczyli do akcji po dotknięciu linii rocznych spadków, wzmocnionej zniesieniem 38,2 proc. rocznej przeceny. Dalsze losy notowań zależą w dużej mierze od zachowania kursu akcji względem świeżo pokonanego oporu, pełniącego teraz rolę wsparcia. Zejście poniżej 139,80 zł może przyczynić się do rejterady popytu i otworzy drogę w kierunku strefy konsolidacji z lutego, zaznaczonej na wykresie niebieskim cieniem.

W obecnej sytuacja najbezpieczniej byłoby uznać nadrzędność trendu spadkowego i obserwować zachowanie kursu akcji względem linii bessy. Szczególnie, że długoterminowa wykładnicza ani myśli zakręcać w górę wykresu.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 345
Wysłane: 17 kwietnia 2018 11:03:43 przy kursie: 128,40 zł
Wydaje się, że na Amice mamy średnioterminowy trend wzrostowy. Wyznaczony przez dołki 27.12., 06.02, 28.03 oraz szczyty 10.01, 07.03. Aktualnie kurs przy dolnej bandzie kanału średnioterminowego. Wg mnie potencjalny zasięg to strefa 150-152, gdzie po pierwsze górna banda kanału, a po drugie strefa oporu wyznaczona przez połamane wsparcia w tym rejonie przy spadku do dołka na 117,05. Do tego zakupy insajdera w styczniu na po 129,80 wydają się uzasadniać wsparcie dla linii trendu. Jak sądzicie?

https://stooq.pl/q/a/?s=amc

krewa
krewa PREMIUM
235
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 469
Wysłane: 17 kwietnia 2018 20:38:12 przy kursie: 128,40 zł
AMICA - analiza techniczna

@Underground, masz rację, w średnim terminie mamy do czynienia z odreagowaniem. Tyle, że nic z tego nie wynika. Zwyżka wygasła na linii długoterminowego trendu spadkowego a średnioterminowa EMA ponownie zakręciła w dół. Najgorzej wygląda ostatni lokalny szczyt, który uparł się o górny ząb wideł Andrewsa. Po jego ukształtowaniu notowania ponownie spadły i obecnie kurs akcji znalazł się na dolnym pułapie średnioterminowego kanału. A zazwyczaj w takich sytuacjach - kiedy kolejny impuls wzrostowy wewnątrz kanału nie dociera do jego górnego pułapu - istnieje spore ryzyko opuszczenia kanału dołem, czyli powrót no nadrzędnego trendu spadkowego.
Wskaźniki wyprzedzające wysyłają niejednoznaczne sygnały co do perspektyw notowań - jeden zapowiada wybicie z kanału dołem, zaś inny jeszcze nie wygenerował negatywnego sygnału.
Wskaźniki techniczne na chwilę obecną wypowiadają się po stronie podażowej. Warto więc obserwować zachowanie kursu akcji względem dolnego pułapu średnioterminowego kanału, gdyż wybicie, w zależności od jego jakości, może wygenerować kolejne zalecenie sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 345
Wysłane: 17 kwietnia 2018 22:36:07 przy kursie: 128,40 zł
zobaczymy jak bedzie. pewnie tez w jakims stopniu sytuacje moga znieksztalcac te wieksze transakcje po kilkanascie tysiecy akcji, ktore wygladaja jakby byly zamwowione i ustalone wczesniej stad w ostatnich kilku przypadkach byly robione w fazach ekstremum. podobnie bylo dzisiaj. ja raczej przychylam do zdania, ze technika podaza za fundamentami, ktore tu wydaja sie calkiem i wyceny w kontekscie zapowiadanej poprawy wynikow warte grzechow.

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 345
Wysłane: 25 kwietnia 2018 11:03:47 przy kursie: 125,40 zł
krewa napisał(a):
AMICA - analiza techniczna

@Underground, masz rację, w średnim terminie mamy do czynienia z odreagowaniem. Tyle, że nic z tego nie wynika. Zwyżka wygasła na linii długoterminowego trendu spadkowego a średnioterminowa EMA ponownie zakręciła w dół. Najgorzej wygląda ostatni lokalny szczyt, który uparł się o górny ząb wideł Andrewsa. Po jego ukształtowaniu notowania ponownie spadły i obecnie kurs akcji znalazł się na dolnym pułapie średnioterminowego kanału. A zazwyczaj w takich sytuacjach - kiedy kolejny impuls wzrostowy wewnątrz kanału nie dociera do jego górnego pułapu - istnieje spore ryzyko opuszczenia kanału dołem, czyli powrót no nadrzędnego trendu spadkowego.
Wskaźniki wyprzedzające wysyłają niejednoznaczne sygnały co do perspektyw notowań - jeden zapowiada wybicie z kanału dołem, zaś inny jeszcze nie wygenerował negatywnego sygnału.
Wskaźniki techniczne na chwilę obecną wypowiadają się po stronie podażowej. Warto więc obserwować zachowanie kursu akcji względem dolnego pułapu średnioterminowego kanału, gdyż wybicie, w zależności od jego jakości, może wygenerować kolejne zalecenie sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Niby wybiło w dół, ale jakoś tak nieprzekonywująco. Sytuacja wydaje się być dalej nierozstrzygnięta.

Analityk Fundamentalny
65
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 528
Wysłane: 5 czerwca 2018 09:40:14 przy kursie: 121,00 zł
Zgaga na rentowności - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 1 kw. 2018 r.


Pierwszy kwartał 2017 roku jest ostatnim, który nie zawiera w swoich wynikach finansowych spółki Sideme S.A., dystrybutora AGD na rynku francuskim, który został zakupiony przez Amicę w zeszłym roku. Jest to o tyle istotnie, że operacyjne wyniki spółki zaczęły się pogarszać właśnie od momentu tego zakupu. Czy to była przypadkowa zbieżność czasowa czy jednak coś więcej, temu przyjrzymy się w analizie.

Już pierwszy rzut oka na poniższy wykres pokazuje, że tendencje z poprzednich kwartałów niestety zostały zachowane. Sprzedaż rośnie, co naturalne przy konsolidacji Sideme, natomiast marżowość zarówno na poziomie zysku brutto na sprzedaży jak i EBIT-u spada zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym, co oczywiście ma później przełożenie na niższe zyski brutto i netto.kliknij, aby powiększyć


Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,4 proc., przy spadku marży brutto na sprzedaży o 2,1 proc., do 27,9 proc, czyli aż o 3,6 p.p. Koszty sprzedaży, głównie dzięki przejęciu francuskiego dystrybutora, niestety rosły szybciej niż sprzedaż i stanowiły już 11,6 proc. sprzedaży ogółem. Na szczęście dzięki oszczędnościom na kosztach zarządu, które spadły o 2,6 mln zł, czyli o 1,6 p.p., zysk operacyjny zmniejszył się „tylko” o 22,8 proc. osiągając rentowność 4,7 proc. EBIT był niższy o 2 p.p., co przekłada się na wynik niższy o 8,8 mln zł. Dodatnie saldo na działalności finansowej w wysokości 2,3 mln zł, zapewne związane z różnicami kursowymi, spowodowało, że zysk brutto był niższy o 18,5 proc., czyli o 6,2 mln zł.

To co warto od razu podkreślić, że zyskowność brutto na sprzedaży swój procentowy szczyt osiągała w 2015 oraz 2016 roku. Począwszy od pierwszego kwartału 2017 zyskowność ta, w ujęciu procentowym, systematycznie spada. Nawet porównując do czwartego kwartału 2017 roku, który w opinii chyba wszystkich analityków był przeciętnym okresem, zyskowność na tym poziomie obniżyła się o 1,1 p.p. Dobrze to widać na kolejnym wykresie.kliknij, aby powiększyć


Trend marży brutto na sprzedaży jest jednoznaczny i niepokojący. O ile można mieć było nadzieję, że czwarty kwartał 2017 roku będzie zahamowaniem dotychczasowych tendencji i rozpoczęciem marszu w górę, to niestety bieżący kwartał te nadzieje brutalnie weryfikuje. Marża brutto na sprzedaży na poziomie 27,9 proc. niestety jest najniższą, wyłączywszy trzeci kwartał 2017 roku, w ostatnich kilkunastu okresach. Ma to oczywiście bezpośrednie przełożenie na kolejne poziomy rentowności.

Spróbujmy w takim razie poszukać jakiś pozytywnych sygnałów.kliknij, aby powiększyć

Jak widać powyżej, marża EBITDA w ujęciu procentowym w końcu odbiła i osiągnęła 6,7 proc. Jest to oczywiście nadal sporo niżej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej (8,9 proc.) czy w średnioterminowej strategii spółki (8,0-8,5 proc.) ale przynajmniej spadkowy trend na razie został zahamowany. Doszukując się troszkę na siłę pozytywów, widzimy, że wysoka baza rezultatów powoli się kończy. O ile zyskowność EBTDA w drugim kwartale 2017 roku kształtowała się na poziomie 8,0 proc, to w kolejnym półroczu były to wartości w okolicach 6,0 proc.

Sprzedaż rośnie, ale głównie towarowa

W analizowanym okresie towary osiągnęły aż 51,9 proc. udziału w całości sprzedaży, to jest o 4,6 p.p. więcej niż rok wcześniej i 2,7 p.p. więcej niż w czwartym kwartale 2017 roku. Jak widać poniżej, jest to jeden z powodów spadku marzy na sprzedaży w ujęciu procentowym.


repo.stockwatch.pl/wp-content/..." title="Otwórz w nowym oknie" target='_blank'>repo.stockwatch.pl/wp-content/..."/>
kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Rentowność zarówno brutto na sprzedaży jak i operacyjna na towarach jest istotnie niższa niż produktowa. Niestety rentowność towarowa nadal wykazuje negatywne tendencje. Rentowność towarowa na poziomie marży brutto na sprzedaży wyniosła w tym kwartale tylko 22,9 proc., czyli o 3,9 p.p. mniej r/r oraz o 0,9 p.p. mniej niż kwartał wcześniej. Rentowność operacyjna wyniosła w tym kwartale tylko 4,5 proc., czyli o 2,3 p.p. mniej r/r. Był to co prawda wzrost o 1,7 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału, którego jednak wyniki były zaburzone istotnym odpisem na należności. Gdyby nie ten fakt, również rentowność operacyjna w analizowanym okresie byłaby niższa. Spadek obydwu poziomów marżowości na towarach wynika przede wszystkim z wzrostu cen zakupów a także kosztów frachtu.Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie towarów w sprzedaży ogółem mamy powód spadku marżowości. Drugim z nich wydaje się być konsolidacja Sideme, która przyniosła co prawda wzrosty sprzedażowe, ale istotnie niższą marżę brutto na sprzedaży (zakładam, że francuska spółka sprzedaje więcej towarów niż produktów GK Amica) oraz wyższe koszty sprzedaży. Spółka zamierza poprawić rentowność sprzedaży towarów, głównie poprzez wyeliminowanie nierentownych indeksów, a także uzyskanie synergii dotyczącej rynku francuskiego (przejęcie Sideme).

Przejdźmy w takim razie do analizy sprzedaży w ujęciu geograficznym.kliknij, aby powiększyć


Niestety wciąż spada sprzedaż w Polsce, która w analizowanym okresie zmniejszyła się o 3,1 proc i w efekcie była nawet niższa niż w pierwszym kwartale 2016 roku. W związku z tym należy się zastanowić, na ile wcześniejsze tłumaczenie spółki odnoszące się do zmiany polityki magazynowania największych dystrybutorów w Polsce były rzeczywiście trafne, a na ile jest to efekt zaostrzenia konkurencji na rynku krajowym. Teoretycznie Ładnie rośnie segment Zachodu, jednakże gdy wyłączy wpływ tego przejęcia (opierając się tylko i wyłącznie na szacunkach, ponieważ nie dysponujemy dokładnymi danymi), to się okazuje, że ten segment zaliczył istotny spadek sprzedaży. Oczywiście może to być zarówno efekt niższej niż się spodziewany sprzedaży Sideme realizowanej w GK Amica, jak i gorszych wyników (np. ze względu na umocnienie złotówki w stosunku do EUR czy GBP) realizowanych w pozostałych krajach segment Zachód. Również kraje Północy zanotowały regres na poziomie – 4,8 proc., lecz jest to niestety powtarzająca się tendencja od początku 2017 roku. Spółka również zauważyła ten trend i poinformowała, że „Na spadek sprzedaży r/r wpłynęła niższa sprzedaż piekarników, zmywarek i lodówek oraz proces restrukturyzacji kluczowego klienta.”. Oczywiście od razu nasuwa się pytanie czy restrukturyzacja ta zostanie/została zakończona i jakie to będzie miało przełożenie w kolejnych kwartałach?

Pozytywnym jest wzrost na rynku wschodnim o 4,4 proc r/r, głównie dzięki istotnym wzrostom na rynku rosyjskim. Rynek południowy również zanotował pozytywną dynamikę sprzedaży wynoszącą 6,3 proc r/r, przede wszystkim dzięki wzrostom w Czechach, Rumunii oraz na Słowacji.

Podsumowując analizę geograficzną można stwierdzić ze tendencje z 2017 roku zostały również utrzymane w pierwszym kwartale 2018. Polska oraz „stara Europa” nie kontrybuują tak jakby można się spodziewać, natomiast nadal widać stabilny rozwój na rynku wschodnim oraz południowym.

Wzrost aktywów rozsądnie finansowany, a przy tym dywidendy

Spółka wciąż dużo inwestuje przez co nakłady inwestycyjne cały czas przekraczają odpisy amortyzacyjne.kliknij, aby powiększyć


Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania w ciągu 3 miesięcy 2018 roku wzrosły aż o 16, 5mln zł. Dodatkowo spółka poinformowała, że na dzień 31 marca 2018 roku zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 35 mln zł. Kwoty te są związane z rozbudową infrastruktury i modernizacji technologii fabryki kuchni.

Rzeczowe aktywa trwałe wzrosły aż o 19,56 proc. r/r co przede wszystkim związane było z oddaniem do użytku zautomatyzowanego magazynu logistycznego w czwartym kwartale 2017 roku. Zdaniem zarządu w niedługiej perspektywie ma to przynieść nawet do kilkunastu milionów oszczędności rocznie, głównie na kosztach pracowniczych oraz zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Analizując strukturę kosztów rodzajowych (z wyłączenie kosztu zakupu towarów) można zauważyć, że koszty pracownicze w analizowanym okresie wynosiły 18,2 proc, podczas gdy rok wcześniej 21,8 proc. Jeśli takie oszczędności będą pojawiały się w kolejnych kwartałach jest to niewątpliwie dobry prognostyk i potwierdzenie słuszności decyzji o wybudowanie automatycznego magazynu.

Stała nadwyżka nakładów inwestycyjnych nad amortyzacją powoduje pytanie w jaki sposób spółka finansuje swoje inwestycje. Odpowiedź daje tutaj zarówno analiza zadłużenia jaki i wskaźnik dług netto / EBITDA.kliknij, aby powiększyć


Analiza powyższych wskaźników pokazuje, że pomimo istotnego procesu inwestycyjnego w ostatnich latach związanego zarówno ze wzrostem organicznym jak i akwizycjami, spółka znajduje się na nadal na bezpiecznych poziomach dotyczących zadłużenia, a wartości wskaźnikowe uległy obniżeniu w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dodatkowo należy wspomnieć spółka posiłkuje się również coraz mocniej długiem długoterminowym, co oczywiście należy oceniać pozytywnie, biorąc pod uwagę, że finansuje on w znacznej części majątek trwały.

Kapitał obrotowy do przyjrzenia się i pracy

Rzut oka na zarządzanie kapitałem pracującym.kliknij, aby powiększyć


Możemy dostrzec pozytywne objawy jak zahamowanie wzrostu rotacji zapasów w dniach, które kształtuję się na poziomie 82-84 dni jak i należności, gdzie rotacja mieści się w przedziale 66-68 dni. Niestety cykl konwersji gotówki nie ulega poprawie i wynosi obecnie 46 dni, czyli aż o 9 dni dłużej niż rok wcześniej, ze względu na spadek rotacji zobowiązań krótkoterminowych z 110 do 102 dni. Niestety przejęcie Sideme mogło w istotny sposób zaburzyć te wskaźniki, przy założeniu, że struktura kapitału pracującego przejętej spółki nie jest identyczna z tą, która posiadała GK Amica przed przejęciem. Dlatego najrozsądniejszym wydaje się wstrzymanie kategorycznych ocen do momentu zapoznania się z wynikami drugiego kwartału, które to powinny być bardziej porównywalne. Pamiętać również należy o zapowiedziach zarządu co do przeglądu asortymentu towarowego co w oczywisty sposób powinno wpłynąć na poprawę rotacji towarów.

Przy okazji zapasów warto wspomnieć, że GK Amica miała zaksięgowane odpisy aktualizujące wartość zapasów w kwocie 9,5 mln zł w porównaniu do 7,3 mln zł rok wcześniej oraz 10,5 mln zł na koniec 2017 roku.

W wypadku należności handlowych odpisy na należności wynoszą 24,1 mln zł. Warto jednak spojrzeć na strukturę należności.kliknij, aby powiększyć


Analizując powyższe dane widzimy, że spółka posiada w bilansie 6,6 mln zł należności handlowych przeterminowanych powyżej 90 dni, które nie są pokryte odpisem aktualizującym. Oczywiście sytuacja wygląda lepiej niż w obydwu porównywalnych okresach, tym niemniej biorąc pod uwagę specyfikę rynku oraz wcześniejsze odpisy np. na rynku rosyjskim, warto pamiętać o tym ryzyku.

W wypadku pozostałych należności należy również pamiętać o fakcie, że Amica posiada w swoim bilansie pożyczki udzielone w wartości 13,9 mln zł.kliknij, aby powiększyć


Obydwie pożyczki, według informacji zarządu, mają charakter krótkoterminowy i powinny zostać spłacone w ciągu 12 miesięcy. Dodatkowo pożyczka do Arcula jest zabezpieczona poprzez cesję praw do rachunku inwestycyjnego. Z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za rok 2014 można wyczytać, że spółka Arcula prowadzi działalność o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z udostępnioną przez tę spółkę polityką inwestycyjną strategią spółki jest inwestowanie co najmniej 60% w bezpieczne obligacje o ratingu co najmniej BB oraz w fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego i obligacji korporacyjnych. Pozostałą cześć posiadanych aktywów Spółka przeznaczy, w zależności od sytuacji na rynku finansowym, na inwestycje w akcje i obligacje korporacyjne bez ratingu. Na tamten czas większościowym udziałowcem spółki była ta sama osoba, która jest głównym akcjonariuszem podmiotu dominującego w stosunku do Grupy Amica Wronki czyli Jacek Rutkowski. W wypadku pożyczki do KKS Lech warto pamiętać, że oprócz tej należności na dzień bilansowy istniały jeszcze należności handlowe w wartości prawie 4,9 mln zł.

W efekcie spółka w roku 2017 wypracowała OCF na poziomie 4 mln zł (11 mln więcej niż rok wcześniej). Nakłady inwestycyjne wyniosły około 19 mln zł. tak więc koniecznym okazała się być powiększenie zadłużenia.kliknij, aby powiększyć


Pozostałe informacje i wycena rynkowa

Spółka dostosowała swoje sprawozdania finansowe do nowo obowiązujących wymogów w zakresie instrumentów finansowych oraz umów z klientami. Amica dokonała przekształcenia danych porównywalnych za rok 2017, w efekcie, którego kapitały własne zmniejszyły się o 1,316 tys. zł w związku z innym podejście do tworzenia odpisu na należności.

GK Amica zawiera transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (transakcje currency interest rate swap - CIRS) oraz ryzyko stopy procentowej (forward interest rate swap) zgodnie z przyjętą własną strategią zabezpieczeń, z czego dla części transakcji stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Warto o tym pamiętać, że odroczone wynik wynikające ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń ujęte w kapitale własnym na koniec analizowanego okresu wyniosły 3,4 mln zł, w porównaniu do 2,3 mln zł kwartał wcześniej oraz aż 25,2 mln zł na koniec marca 2017 roku.

W wypadku Amica warto jeszcze wspomnieć o tym, że rezerwy w bilansie, czyli wartości szacunkowe, wynosiły na koniec analizowanego kresu ponad 156 mln zł i stanowiły 9 proc. sumy pasywów. Część z tych rezerw można wyliczyć i oszacować w miarę dokładnie jak np. rezerwy na bonusy sprzedażowe czy niewykorzystane urlopy. Spółka dodatkowo tworzy również rezerwę na naprawy gwarancyjne, która w chwili obecnej wynosi 32,5 mln zł. Niestety Amica nie przedstawia danych pokazujących jakie wartości ponosi rzeczywiście na naprawy gwarancyjne, co umożliwiłoby lepsze zrozumienie wartości rezerw na dzień bilansowy. Spółka jest zobowiązana z mocy prawa do ponoszenia kosztów napraw gwarancyjnych w związku z przysługującym klientom okresem 2 lat gwarancji. Amica zakłada, że około ¾ kosztów pojawia się w pierwszym roku ochrony gwarancyjnej.

Wyłączywszy zdarzenia jednorazowe (podatek odroczony, zysk na przejęciu Sideme czy odpis należności na rynku rosyjskim, szczegóły są dostępne w analizie po 4 kwartałach 2017 roku - www.stockwatch.pl/forum/wpis-n...) spółka zmniejszyła swój powtarzalny zysk netto z 115 mln złotych do 87 mln. W chwili obecnej skorygowany wskaźnik P/E wynosi niecałe 12, co teoretycznie dla wzrostowej spółki jest poziomem relatywnie niskim. Są jednak konkretne przesłanki do słabego zachowania kursu akcji Amica na przestrzeni ostatnich dwudziestu miesięcy i jej obecnej wyceny rynkowej. Prognozowane w strategii HIT 2023 przychody na rok na poziomie 3,2 mld zł i 8-8,5 proc. rentowności EBITDA, w chwili obecnej, wydają się zbyt ambitne. Należy jednak pamiętać o staraniach podejmowanych przez zarząd Spółki dotyczących poprawy rentowności towarów, ograniczeń kosztowych w związku z wprowadzeniem magazynu automatycznego. Być może cały czas zostaje otwarta sprawa przejęcia linii biznesowej pod marką Fagor, choć cisza w tym temacie jest zastanawiająca.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
65
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 528
Wysłane: 6 czerwca 2018 10:13:25 przy kursie: 117,60 zł
Wyciąg z konferencji wiceprezesa zarządu:

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

„Marża EBITDA w I kwartale była niska, ale wydaje się ciągle realny jest cel, by w całym roku osiągnąć przynajmniej taką marżę jak w ubiegłym roku, czyli ponad 7 proc.” - no cóż 7% to jednak sporo mniej niż 8,0-8,5 o których mówiono w strategii - zobaczymy czy zresztą będzie do osiągnięcia w praktyce
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

adso1
0
Dołączył: 2018-07-09
Wpisów: 1
Wysłane: 18 lipca 2018 11:54:45 przy kursie: 112,00 zł
Kurs Amica od ostatniego posta znów kilka procent niższy. C/z = 6. Fundamentalnie spółka według mnie bez zastrzeżeń. Kiedy więc wybicie?

Gerda
12
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-08-20
Wpisów: 525
Wysłane: 18 lipca 2018 11:59:02 przy kursie: 112,00 zł
Jutro o 13:12

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 1 sierpnia 2018 18:23:13 przy kursie: 127,60 zł
Zarząd Amiki nie rozpieszcza swoich akcjonariuszy

Cytat:
Giełdowy producent sprzętu AGD chce skupić nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę. Oferta jest o blisko 6 proc. niższa od ceny rynkowej. W środę na zamknięciu sesji za jeden walor Amiki płacono 127,60 zł.


wiadomosci.stockwatch.pl/amica...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,429 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,16% +30 831,40 zł 50 831,40 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d